You must login to edit or verify translations

Afrikaans: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2017-09-11 12:37:53.146177 by Administrator
(Half Day)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 15:52:52.108864 by Administrator
{0} Behou Voorbeeld is gebaseer op 'n bondel. Kontroleer asseblief Het batchnommer om monster van item te behou
Unverified
Advanced Settings
2017-09-11 13:51:05.914947 by Administrator
Gevorderde instellings
Unverified
by Role
2017-09-11 13:49:54.387247 by Administrator
per rol
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:22:09.087479 by Administrator
Tans is geen voorraad beskikbaar in enige pakhuis nie
Unverified
for {0}
2017-09-11 13:35:36.811221 by Administrator
vir {0}
Unverified
Group Roll No
2017-09-11 13:53:27.447908 by Administrator
Groeprol Nr
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2017-09-11 11:28:15.168586 by Administrator
is verpligtend. Miskien is Geldwissel-rekord nie geskep vir
Unverified
or
2017-09-11 13:36:47.058296 by Administrator
of
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:14:21.936159 by Administrator
Poskaartjie Pos
Unverified
to
2017-09-11 13:27:16.983196 by Administrator
om
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-09-11 13:50:21.772479 by Administrator
`Vries voorraad ouer as` moet kleiner as% d dae wees.
Unverified
_doctype
2017-09-11 13:54:51.962795 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-09-11 13:30:21.532684 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2017-09-11 13:33:56.813248 by Administrator
-bo
Unverified
; not allowed in condition
2017-09-11 13:30:45.812857 by Administrator
; Nie toegelaat nie
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-09-11 13:26:22.323559 by Administrator
'Werklike Aanvangsdatum' kan nie groter wees as 'Werklike Einddatum' nie.
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2017-09-11 11:24:43.883143 by Administrator
'Gebaseer op' en 'Groepeer' kan nie dieselfde wees nie
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2017-09-11 13:44:23.172811 by Administrator
'Dae sedert Laaste Bestelling' moet groter as of gelyk wees aan nul
Unverified
'Entries' cannot be empty
2017-09-11 13:26:50.594164 by Administrator
'Inskrywings' kan nie leeg wees nie
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-09-11 13:28:21.382208 by Administrator
'Verwagte begin datum' kan nie groter wees as 'Verwagte einddatum' nie
Unverified
'From Date' is required
2017-09-11 13:35:14.667740 by Administrator
'Vanaf datum' word vereis
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2017-09-11 13:40:24.156394 by Administrator
'Vanaf datum' moet na 'tot datum' wees
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-09-11 13:51:28.734188 by Administrator
'Het 'n serienummer' kan nie 'Ja' wees vir nie-voorraaditem
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 13:52:27.005356 by Administrator
'In Global Search' word nie toegelaat vir tipe {0} in ry {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 11:26:40.596074 by Administrator
'In lys vertoning' nie toegelaat vir tipe {0} in ry {1}
Unverified
'Opening'
2017-09-11 11:27:10.164444 by Administrator
'Oopmaak'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:42:09.619443 by Administrator
'Ontvangers' is nie gespesifiseer nie
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-09-11 11:22:22.507662 by Administrator
'Na saak nommer' kan nie minder wees as 'Van Saaknommer' nie.
Unverified
'To Date' is required
2017-09-11 13:49:43.872877 by Administrator
'Tot datum' word vereis
Unverified
'Total'
2017-09-11 13:30:44.023721 by Administrator
'Totale'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-09-11 11:26:29.014015 by Administrator
'Op Voorraad Voorraad' kan nie nagegaan word nie omdat items nie afgelewer word via {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-09-11 13:40:09.718166 by Administrator
'Op Voorraad Voorraad' kan nie gekontroleer word vir vaste bateverkope nie
Unverified
"Company History"
2017-09-11 13:49:23.379019 by Administrator
"Maatskappygeskiedenis"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-09-11 11:18:27.121512 by Administrator
"Is Vaste Bate" kan nie afgeskakel word nie, aangesien Bate-rekord teen die item bestaan
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2017-09-11 13:41:35.435060 by Administrator
"Ouer" beteken die ouertafel waarin hierdie ry bygevoeg moet word
Unverified
"Team Members" or "Management"
2017-09-11 11:17:36.146949 by Administrator
"Spanlede" of "Bestuur"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 15:49:36.928693 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2017-09-11 13:50:05.423959 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2017-09-11 11:18:37.951240 by Administrator
(Uurtarief / 60) * Werklike operasietyd
Unverified
(including)
2018-02-23 11:14:45.838411 by Administrator
(Insluitend)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 14:50:22.770293 by Administrator
) vir {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-09-11 13:42:59.560679 by Administrator
[{0}] (# Vorm / Item / {0}) is uit voorraad
Unverified
[Error]
2017-09-11 13:39:21.002921 by Administrator
[Fout]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2017-09-11 13:45:18.767797 by Administrator
[Label]: [Field Type] / [Options]: [Width]
Unverified
[Select]
2017-09-11 13:35:10.036600 by Administrator
[Kies]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 14:45:02.852817 by Administrator
[Dringend] Fout tydens die skep van herhalende% s vir% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2017-09-11 13:46:12.004186 by Administrator
{{{0}}} is nie 'n geldige veldnaampatroon nie. Dit moet {{field_name}} wees.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-09-11 13:51:52.277989 by Administrator
{0} - {1} is onaktiewe student
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-09-11 13:48:23.272230 by Administrator
{0} - {1} is nie in die bondel {2} ingeskryf nie
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-09-11 11:21:48.294681 by Administrator
{0} - {1} is nie in die Kursus ingeskryf nie {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2017-09-11 13:43:21.012158 by Administrator
{0} '{1}' is gedeaktiveer
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2017-09-11 11:24:34.953370 by Administrator
{0} '{1}' nie in fiskale jaar {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2017-09-11 13:35:54.113189 by Administrator
{0} ({1}) kan nie groter wees as beplande quanitity ({2}) in Produksie Orde {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:27:33.993935 by Administrator
{0} ({1}) kan nie groter wees as die beplande hoeveelheid ({2}) in werkorder {3}
Unverified
{0} {1} already exists
2017-09-11 13:44:02.830891 by Administrator
{0} {1} bestaan reeds
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2017-09-11 13:39:06.838162 by Administrator
{0} {1} kan nie "{2}" wees nie. Dit behoort een van die "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-09-11 13:50:10.153488 by Administrator
{0} {1} kan nie 'n blaar node wees nie aangesien dit kinders het
Unverified
{0} {1} created
2018-09-17 14:22:03.703787 by Administrator
{0} {1} geskep
Unverified
{0} {1} does not exist
2017-09-11 13:51:23.294140 by Administrator
{0} {1} bestaan nie
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2017-09-11 13:38:40.709235 by Administrator
{0} {1} bestaan nie, kies 'n nuwe teiken om saam te voeg
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:13:19.489867 by Administrator
{0} {1} bestaan nie.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2017-09-11 13:53:48.883864 by Administrator
{0} {1} is gewysig. Herlaai asseblief.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-09-11 13:29:19.135278 by Administrator
{0} {1} is nie ingedien nie, sodat die aksie nie voltooi kan word nie
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-09-11 13:51:58.382303 by Administrator
{0} {1} word geassosieer met {2}, maar Partyrekening is {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2017-09-11 13:39:52.397988 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer of gesluit
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-09-11 13:30:14.967112 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer of gestop
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-09-11 11:22:54.743623 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer sodat die aksie nie voltooi kan word nie
Unverified
{0} {1} is closed
2017-09-11 13:36:14.076723 by Administrator
{0} {1} is gesluit
Unverified
{0} {1} is disabled
2017-09-11 13:37:35.230024 by Administrator
{0} {1} is gedeaktiveer
Unverified
{0} {1} is frozen
2017-09-11 11:19:09.251827 by Administrator
{0} {1} is gevries
Unverified
{0} {1} is fully billed
2017-09-11 13:35:34.344115 by Administrator
{0} {1} is ten volle gefaktureer
Unverified
{0} {1} is not active
2017-09-11 11:23:35.045997 by Administrator
{0} {1} is nie aktief nie
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 15:49:55.558594 by Administrator
{0} {1} word nie geassosieer met {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 14:48:00.696182 by Administrator
{0} {1} is nie in die ouer maatskappy teenwoordig nie
Unverified
{0} {1} is not submitted
2017-09-11 13:35:58.862487 by Administrator
{0} {1} is nie ingedien nie
Unverified
{0} {1} must be submitted
2017-09-11 11:30:32.000920 by Administrator
{0} {1} moet ingedien word
Unverified
{0} {1} not found
2017-09-11 13:34:54.601979 by Administrator
{0} {1} nie gevind nie
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-09-11 11:18:05.679219 by Administrator
{0} {1} nie in enige aktiewe fiskale jaar nie.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2017-09-11 11:27:05.737900 by Administrator
{0} {1} status is {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-09-11 13:33:18.368630 by Administrator
{0} {1} tot {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-09-11 13:52:22.724761 by Administrator
{0} {1}: 'Wins en verlies'-tipe rekening {2} word nie toegelaat in die opening van toegang nie
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-09-11 11:26:39.140784 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} kan nie 'n Groep wees nie
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 13:40:12.913695 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} behoort nie aan Maatskappy {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-11 13:28:50.513138 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} is onaktief
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-09-11 13:34:14.453686 by Administrator
{0} {1}: Rekeningkundige Inskrywing vir {2} kan slegs in valuta gemaak word: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 11:26:38.637388 by Administrator
{0} {1}: Koste Sentrum {2} behoort nie aan Maatskappy {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-09-11 13:46:03.394879 by Administrator
{0} {1}: Koste sentrum is verpligtend vir item {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-09-11 13:31:02.078959 by Administrator
{0} {1}: Koste Sentrum is nodig vir 'Wins en verlies' rekening {2}. Stel asseblief 'n standaard koste sentrum vir die maatskappy op.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-09-11 13:28:47.882329 by Administrator
{0} {1}: Kliënt word vereis teen ontvangbare rekening {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-09-11 13:45:40.853010 by Administrator
{0} {1}: Beide debiet- of kredietbedrag word benodig vir {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-09-11 13:46:18.898638 by Administrator
{0} {1}: Indiening van Rekord kan nie uitgevee word nie.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-09-11 11:19:28.800995 by Administrator
{0} {1}: Verskaffer is nodig teen Betaalbare rekening {2}
Unverified
{0} added
2017-09-11 13:53:55.841284 by Administrator
{0} bygevoeg
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2017-09-11 11:26:54.777341 by Administrator
{0} teen Wetsontwerp {1} gedateer {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2017-09-11 13:36:27.576751 by Administrator
{0} teen aankooporder {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2017-09-11 13:47:26.530864 by Administrator
{0} teen verkoopsfaktuur {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2017-09-11 13:34:15.641083 by Administrator
{0} teen verkoopsbestelling {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-09-11 11:21:31.511887 by Administrator
{0} reeds toegeken vir Werknemer {1} vir periode {2} tot {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-09-11 13:36:32.833184 by Administrator
{0} bestaan reeds. Kies 'n ander naam
Unverified
{0} already unsubscribed
2017-09-11 13:38:57.409364 by Administrator
{0} reeds uitgeteken
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-09-11 11:26:32.370429 by Administrator
{0} reeds uitgeteken vir {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2017-09-11 11:23:46.029822 by Administrator
{0} en {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 14:50:17.530242 by Administrator
{0} van toepassing na {1} werksdae
Unverified
{0} are currently viewing this document
2017-09-11 11:28:20.061062 by Administrator
{0} bekyk tans hierdie dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2017-09-11 13:49:09.319676 by Administrator
{0} bate kan nie oorgedra word nie
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 17:53:46.920960 by Administrator
{0} toegeken {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-09-11 13:45:22.343163 by Administrator
{0} Budget vir rekening {1} teen {2} {3} is {4}. Dit sal oorskry met {5}
Unverified
{0} by {1}
2017-09-11 13:48:51.926733 by Administrator
{0} deur {1}
Unverified
{0} Calendar
2018-08-31 17:53:47.709811 by Administrator
{0} Kalender
Unverified
{0} can not be negative
2017-09-11 11:28:56.177415 by Administrator
{0} kan nie negatief wees nie
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2017-09-11 11:28:17.991980 by Administrator
{0} kan nie vir enkeltipes gestel word nie
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 11:14:47.617971 by Administrator
{0} Grafiek
Unverified
{0} comments
2017-09-11 13:38:14.455752 by Administrator
{0} kommentaar
Unverified
{0} created
2017-09-11 13:32:20.521097 by Administrator
{0} geskep
Unverified
{0} created this {1}
2017-09-11 13:39:19.591529 by Administrator
{0} het hierdie {1} geskep
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 13:54:40.140260 by Administrator
{0} het tans 'n {1} Verskaffer Scorecard, en aankope bestellings aan hierdie verskaffer moet met omsigtigheid uitgereik word.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 13:38:59.116799 by Administrator
{0} het tans 'n {1} Verskaffer Scorecard en RFQs aan hierdie verskaffer moet met omsigtigheid uitgereik word.
Unverified
{0} days ago
2017-09-11 11:28:23.240074 by Administrator
{0} dae gelede
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 14:49:47.660110 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2017-09-11 13:38:07.793903 by Administrator
{0} behoort nie aan Maatskappy {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2017-09-11 13:51:06.894049 by Administrator
{0} bestaan nie in ry {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 17:53:40.300256 by Administrator
{0} het nie 'n gesondheidsorgpraktisynskedule nie. Voeg dit by in die Gesondheidsorgpraktisynmeester
Unverified
{0} edited this {1}
2017-09-11 13:38:17.169167 by Administrator
{0} het hierdie {1} geredigeer
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2017-09-11 11:21:17.975451 by Administrator
{0} het twee keer in Itembelasting ingeskryf
Unverified
{0} Feedback Request
2017-09-11 13:52:37.875844 by Administrator
{0} Terugvoerversoek
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-09-11 11:18:34.475120 by Administrator
{0} veld kan nie as uniek in {1} gestel word nie, aangesien daar nie-unieke bestaande waardes is
Unverified
{0} for {1}
2017-09-11 13:48:47.116076 by Administrator
{0} vir {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-09-11 11:23:10.994803 by Administrator
{0} van {1} tot {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-09-11 13:31:45.629881 by Administrator
{0} van {1} na {2} in ry # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 14:43:25.508710 by Administrator
{0} is suksesvol ingedien
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-11 11:27:11.466432 by Administrator
{0} is suksesvol by die e-posgroep gevoeg.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 14:44:06.678651 by Administrator
{0} het fooi geldigheid tot {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2017-09-11 11:28:44.092131 by Administrator
{0} het die gesprek verlaat in {1} {2}
Unverified
{0} hours
2017-09-11 13:32:41.569252 by Administrator
{0} uur
Unverified
{0} hours ago
2017-09-11 13:26:56.407738 by Administrator
{0} uur gelede
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 14:47:53.584943 by Administrator
{0} in ry {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-09-11 11:25:35.888202 by Administrator
{0} in ry {1} kan nie beide URL- en kinderitems hê nie
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-09-11 13:44:56.764397 by Administrator
{0} dui aan dat {1} nie 'n kwotasie sal verskaf nie, maar al die items \ is aangehaal. Opdateer die RFQ kwotasie status.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:14:28.710838 by Administrator
{0} is 'n vakansiedag
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 15:49:57.104518 by Administrator
{0} is 'n verpligte veld
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:41:59.974655 by Administrator
{0} is 'n ongeldige e-posadres in 'Ontvangers'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 14:49:06.189569 by Administrator
{0} is geblokkeer, sodat hierdie transaksie nie kan voortgaan nie
Unverified
{0} is currently viewing this document
2017-09-11 13:53:08.534334 by Administrator
{0} bekyk tans hierdie dokument
Unverified
{0} is mandatory
2017-09-11 11:18:47.012875 by Administrator
{0} is verpligtend
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2017-09-11 13:34:00.262200 by Administrator
{0} is verpligtend vir item {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2017-09-11 13:47:00.385614 by Administrator
{0} is verpligtend. Miskien is Geldwissel-rekord nie vir {1} tot {2} geskep nie.
Unverified
{0} is not a stock Item
2017-09-11 11:25:49.356650 by Administrator
{0} is nie 'n voorraaditem nie
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2017-09-11 13:43:12.680505 by Administrator
{0} is nie 'n geldige lotnommer vir item {1} nie
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-09-11 11:26:51.249513 by Administrator
{0} is nie 'n geldige epos adres nie
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 14:42:39.247720 by Administrator
{0} is nie 'n geldige werkstroomstaat nie. Dateer asseblief u Workflow op en probeer weer.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 14:49:40.474538 by Administrator
{0} is nie in 'n geldige betaalstaatperiode nie
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 14:53:10.685338 by Administrator
{0} is nie in opsionele vakansie lys nie
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-09-11 11:27:57.972447 by Administrator
{0} is nou die standaarddrukformaat vir {1} doktipe
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-09-11 13:33:28.563546 by Administrator
{0} is nou die standaard fiskale jaar. Herlaai asseblief u blaaier voordat die verandering in werking tree.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 14:51:58.287103 by Administrator
{0} is aan die houer tot {1}
Unverified
{0} is required
2017-09-11 13:52:18.392821 by Administrator
{0} is nodig
Unverified
{0} is saved
2017-09-11 13:52:56.395610 by Administrator
{0} is gestoor
Unverified
{0} items in progress
2017-09-11 13:27:51.005240 by Administrator
{0} items aan die gang
Unverified
{0} items produced
2017-09-11 13:48:19.973013 by Administrator
{0} items geproduseer
Unverified
{0} items selected
2017-09-11 13:47:17.098439 by Administrator
{0} items gekies
Unverified
{0} List
2017-09-11 13:36:40.456099 by Administrator
{0} Lys
Unverified
{0} logged in
2017-09-11 13:55:11.634724 by Administrator
{0} ingeteken
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-09-11 11:20:52.927036 by Administrator
{0} ingeteken: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-09-11 13:37:18.517128 by Administrator
{0} het jou in 'n opmerking genoem
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2017-09-11 13:52:17.168693 by Administrator
{0} het jou genoem in 'n opmerking in {1}
Unverified
{0} minutes ago
2017-09-11 13:29:06.038163 by Administrator
{0} minute gelede
Unverified
{0} months ago
2017-09-11 13:49:03.303175 by Administrator
{0} maande gelede
Unverified
{0} must appear only once
2017-09-11 13:29:48.396989 by Administrator
{0} moet net een keer verskyn
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-09-11 13:36:01.104972 by Administrator
{0} moet negatief wees in ruil dokument
Unverified
{0} must be one of {1}
2017-09-11 13:53:08.182324 by Administrator
{0} moet een van {1} wees
Unverified
{0} must be set first
2017-09-11 11:23:18.432879 by Administrator
{0} moet eerste gestel word
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-11 13:49:32.897848 by Administrator
{0} moet ingedien word
Unverified
{0} must be unique
2017-09-11 13:31:05.504787 by Administrator
{0} moet uniek wees
Unverified
{0} Name
2017-09-11 13:33:08.970697 by Administrator
{0} Naam
Unverified
{0} not a valid State
2017-09-11 13:54:08.904788 by Administrator
{0} nie 'n geldige staat nie
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2017-09-11 13:45:20.221898 by Administrator
{0} mag nie hernoem word nie
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 14:52:05.952907 by Administrator
{0} mag nie met {1} handel nie. Verander asseblief die Maatskappy.
Unverified
{0} not found
2017-09-11 13:32:00.481231 by Administrator
{0} nie gevind nie
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:22:05.983396 by Administrator
{0} nie gevind vir item {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 14:51:28.341626 by Administrator
{0} Nommer {1} alreeds in rekening gebruik {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:21:35.245203 by Administrator
{0} van {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 17:53:35.303617 by Administrator
{0} op Halfdag Verlof op {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 17:53:50.837111 by Administrator
{0} op verlof op {1}
Unverified
{0} or {1}
2017-09-11 13:39:07.165089 by Administrator
{0} of {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2017-09-11 13:32:26.936046 by Administrator
{0} betalingsinskrywings kan nie gefiltreer word deur {1}
Unverified
{0} Report
2017-09-11 13:50:52.205407 by Administrator
{0} Verslag
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:44:58.010700 by Administrator
{0} Resultaat ingedien
Unverified
{0} rows for {1}
2017-09-11 11:24:00.646803 by Administrator
{0} rye vir {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:23:07.334762 by Administrator
{0} self het hierdie taak toegeken: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-09-11 13:34:48.477906 by Administrator
{0} Reeksnommers benodig vir Item {1}. U het {2} verskaf.
Unverified
{0} Settings not found
2017-09-11 13:49:32.019555 by Administrator
{0} Stellings nie gevind nie
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-09-11 13:42:09.915593 by Administrator
{0} het hierdie dokument met {1} gedeel
Unverified
{0} shared this document with everyone
2017-09-11 13:49:25.857969 by Administrator
{0} het hierdie dokument met almal gedeel
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:15:34.128699 by Administrator
{0} moet 'n waarde tussen 0 en 100 wees
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-09-11 13:34:16.996014 by Administrator
{0} Studentegroepe geskep.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:15:37.603638 by Administrator
{0} Studente is ingeskryf
Unverified
{0} subscribers added
2017-09-11 13:53:57.596165 by Administrator
{0} intekenaars bygevoeg
Unverified
{0} to {1}
2017-09-11 11:27:10.439991 by Administrator
{0} tot {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-09-11 13:55:09.738401 by Administrator
{0} om op te hou om e-posse van hierdie tipe te ontvang
Unverified
{0} Tree
2017-09-11 11:17:06.747405 by Administrator
{0} Boom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2017-09-11 13:33:48.176251 by Administrator
{0} het hierdie dokument gedeel met {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-09-11 11:21:10.260296 by Administrator
{0} eenhede van [{1}] (# Vorm / Item / {1}) gevind in [{2}] (# Vorm / pakhuis / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2017-09-11 13:51:00.232120 by Administrator
{0} eenhede van {1} benodig in {2} op {3} {4} vir {5} om hierdie transaksie te voltooi.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2017-09-11 13:48:17.429428 by Administrator
{0} eenhede van {1} benodig in {2} om hierdie transaksie te voltooi.
Unverified
{0} updated
2017-09-11 11:28:20.648358 by Administrator
{0} opgedateer
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 14:49:49.112077 by Administrator
{0} vakatures en {1} begroting vir {2} wat reeds beplan is vir filiaalmaatskappye van {3}. \ U kan slegs tot {4} vakatures en begroting {5} soos per personeelplan {6} vir ouermaatskappy {3} beplan.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2017-09-11 13:26:33.855191 by Administrator
{0} geldige reeksnommers vir item {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 17:53:29.546666 by Administrator
{0} variante geskep.
Unverified
{0} weeks ago
2017-09-11 13:40:19.152212 by Administrator
{0} weke gelede
Unverified
{0}, Row {1}
2017-09-11 11:17:30.580244 by Administrator
{0}, ry {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2017-09-11 13:43:29.162746 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) sal afgeknip word, aangesien maksimum karakters toegelaat word {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2017-09-11 13:53:54.133299 by Administrator
{0}: {1} bestaan nie
Unverified
{0}: {1} in {2}
2017-09-11 13:26:20.627254 by Administrator
{0}: {1} in {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 14:51:22.030068 by Administrator
{0}: {1} is ingestel om te sê {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2017-09-11 11:24:57.240554 by Administrator
{0}: {1} word nie in die faktuurbesonderhede-tabel gevind nie
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-09-11 13:53:05.091185 by Administrator
{0}: Kan nie verander sonder Kanselleer nie
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-09-11 13:46:29.041671 by Administrator
{0}: Kan nie Toewys Wys stel indien nie Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-09-11 11:20:54.119502 by Administrator
{0}: Kan nie Toewys indien indien nie Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-09-11 13:32:17.386993 by Administrator
{0}: Kan nie Kanselleer sonder Submit instel nie
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-09-11 11:26:04.790360 by Administrator
{0}: Kan nie invoer invoer nie, aangesien {1} nie invoerbaar is nie
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2017-09-11 11:19:34.999849 by Administrator
{0}: Kan nie invoer sonder skep instel nie
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-09-11 13:45:27.815566 by Administrator
{0}: Kan nie Stel, Kanselleer, Wysig sonder Skryf, stel nie
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-09-11 13:27:35.512878 by Administrator
{0}: Werknemer e-pos nie gevind nie, vandaar e-pos nie gestuur nie
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2017-09-11 11:26:07.719416 by Administrator
{0}: Vanaf {0} van tipe {1}
Unverified
{0}: From {1}
2017-09-11 13:42:55.382166 by Administrator
{0}: Vanaf {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2017-09-11 13:32:52.033494 by Administrator
{0}: Geen basiese toestemmings ingestel nie
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-09-11 11:27:21.914858 by Administrator
{0}: Slegs een reël word toegelaat met dieselfde Rol, Vlak en {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2017-09-11 13:52:10.530267 by Administrator
{0}: Toestemming op vlak 0 moet ingestel word voordat hoër vlakke ingestel is
Unverified
{0}% Billed
2017-09-11 13:30:17.782642 by Administrator
{0}% gefaktureer
Unverified
{0}% Complete
2017-09-11 13:50:43.537648 by Administrator
{0}% Voltooi
Unverified
{0}% Delivered
2017-09-11 13:42:26.210341 by Administrator
{0}% afgelewer
Unverified
{app_title}
2017-09-11 13:33:24.543459 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:02:49.018867 by Administrator
{tipe} kamer moet ten minste een gebruiker hê.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2017-09-11 11:17:02.668335 by Administrator
* Sal in die transaksie bereken word.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2017-09-11 13:48:00.821429 by Administrator
** Misluk: {0} tot {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2017-09-11 13:29:00.258260 by Administrator
** Geld ** Meester
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-09-11 13:33:42.681148 by Administrator
** Fiskale Jaar ** verteenwoordig 'n finansiële jaar. Alle rekeningkundige inskrywings en ander belangrike transaksies word opgespoor teen ** Fiskale Jaar **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-09-11 11:18:20.237936 by Administrator
** Maandelikse Verspreiding ** help jou om die begroting / teiken oor maande te versprei as jy seisoenaliteit in jou besigheid het.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:22:18.721861 by Administrator
> {0} jaar gelede
Unverified
<head> HTML
2017-09-11 13:34:24.990864 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2017-09-11 13:40:48.124100 by Administrator
% Afgelewer
Unverified
% Amount Billed
2017-09-11 13:46:28.570201 by Administrator
% Bedrag gefaktureer
Unverified
% Billed
2017-09-11 11:17:12.381900 by Administrator
% Gefaktureer
Unverified
% Complete Method
2017-09-11 13:36:16.540192 by Administrator
% Volledige metode
Unverified
% Completed
2017-09-11 13:27:24.251349 by Administrator
% Voltooi
Unverified
% Installed
2017-09-11 11:22:15.836711 by Administrator
% Geïnstalleer
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2017-09-11 13:39:33.417778 by Administrator
% van die materiaal wat teen hierdie verkope bestel is
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-09-11 13:48:35.523543 by Administrator
% materiaal wat teen hierdie afleweringsnota afgelewer word
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-09-11 13:54:21.907109 by Administrator
% materiaal wat teen hierdie verkope bestelling afgelewer word
Unverified
% Ordered
2017-09-11 13:48:06.401987 by Administrator
% Bestel
Unverified
% Progress
2017-09-11 13:37:28.211606 by Administrator
% Vordering
Unverified
% Received
2017-09-11 11:21:43.699150 by Administrator
% Ontvang
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-09-11 13:31:43.162660 by Administrator
% s is nie 'n geldige verslagformaat nie. Verslagformaat moet \ een van die volgende% s wees
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-11 13:35:07.662435 by Administrator
0 - Konsep; 1 - ingedien; 2 - gekanselleer
Unverified
0 is highest
2017-09-11 11:27:41.330881 by Administrator
0 is die hoogste
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:13:17.534396 by Administrator
01-verkope terug
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:14:15.748181 by Administrator
02-Posverkoopprys
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:14:00.509649 by Administrator
03-tekort aan dienste
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:15:32.048910 by Administrator
04-Korreksie in Faktuur
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:13:53.330341 by Administrator
05-verandering in pos
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:13:54.671899 by Administrator
06-finalisering van voorlopige assessering
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:15:39.877220 by Administrator
07-Ander
Unverified
1 comment
2017-09-11 11:24:51.018230 by Administrator
1 kommentaar
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-09-11 13:35:12.072530 by Administrator
1 Geld = [?] Fraksie Vir bv. 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2017-09-11 13:50:15.970079 by Administrator
1 uur gelede
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:22:48.103546 by Administrator
1 Loyaliteitspunte = Hoeveel basisgeld?
Unverified
1 minute ago
2017-09-11 11:18:10.894471 by Administrator
1 minuut gelede
Unverified
1 month ago
2017-09-11 13:26:56.873387 by Administrator
1 maand gelede
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-09-11 13:37:43.172237 by Administrator
1 ster is die laagste en 5 sterre is die hoogste gradering
Unverified
1 weeks ago
2017-09-11 13:47:40.858375 by Administrator
1 weke gelede
Unverified
1 year ago
2017-09-11 13:51:16.856613 by Administrator
1 jaar gelede
Unverified
2 days ago
2017-09-11 13:46:08.888748 by Administrator
2 dae gelede
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 15:49:50.659214 by Administrator
2 jaarliks
Unverified
90-Above
2017-09-11 13:36:49.648005 by Administrator
90-Bo
Unverified