You must login to edit or verify translations

Afrikaans: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} comments
None by
{0} comments
Unverified
{0} saved successfully
None by
{0} saved successfully
Unverified
(Half Day)
2019-05-24 14:12:16.997127 by Administrator
(Halwe dag)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-24 14:12:57.384310 by Administrator
{0} Behou Voorbeeld is gebaseer op joernaal. Kontroleer asseblief Het joernaal nr om monster van item te behou
Unverified
Advanced Settings
2019-05-24 12:48:06.343527 by Administrator
Gevorderde instellings
Unverified
by Role
2019-05-24 13:52:22.199018 by Administrator
per rol
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-24 13:51:26.840266 by Administrator
Tans is geen voorraad beskikbaar in enige pakhuis nie
Unverified
for {0}
2019-05-24 12:56:45.465665 by Administrator
vir {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-24 12:50:09.099945 by Administrator
Vanaf datum kan nie groter wees as Datum
Unverified
Group Roll No
2019-05-24 13:58:16.752623 by Administrator
Groeprol Nr
Unverified
or
2019-05-24 13:27:52.233730 by Administrator
of
Unverified
to your browser
2019-05-24 13:30:17.911954 by Administrator
na jou blaaier
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-24 14:12:33.144444 by Administrator
`Vries voorraad ouer as` moet kleiner wees as% d dae.
Unverified
_doctype
2019-05-24 14:00:46.898894 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-24 12:47:55.161319 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2019-05-24 12:57:08.434713 by Administrator
-bo
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-24 13:00:15.386652 by Administrator
; Nie toegelaat nie
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-24 13:06:02.740171 by Administrator
'Werklike Aanvangsdatum' kan nie groter as 'Werklike Einddatum' wees nie.
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-24 13:39:19.630286 by Administrator
'Gebaseer op' en 'Groepeer' kan nie dieselfde wees nie
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 11:55:06.424457 by Administrator
'Datum' word vereis
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-24 13:27:28.808799 by Administrator
'Dae sedert Laaste bestelling' moet groter as of gelyk wees aan nul
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-24 13:30:30.008790 by Administrator
'Inskrywings' kan nie leeg wees nie
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-24 13:24:50.153297 by Administrator
'Verwagte begindatum' kan nie groter wees as 'Verwagte einddatum' nie
Unverified
'From Date' is required
2019-05-24 14:17:02.838468 by Administrator
'Vanaf datum' word vereis
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-24 14:06:39.890348 by Administrator
'Vanaf datum' moet na 'tot datum' wees
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-24 14:05:17.847685 by Administrator
'Het 'n serienummer' kan nie 'Ja' wees vir nie-voorraaditem
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-24 14:02:02.585873 by Administrator
'In Global Search' word nie toegelaat vir tipe {0} in ry {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-24 14:04:58.172094 by Administrator
'In lys vertoning' nie toegelaat vir tipe {0} in ry {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-24 13:28:59.217431 by Administrator
'Oopmaak'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-24 13:20:32.029811 by Administrator
'Ontvangers' is nie gespesifiseer nie
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-24 14:04:09.910012 by Administrator
'Na saak nommer' kan nie minder wees as 'Van Saaknommer' nie.
Unverified
'To Date' is required
2019-05-24 13:24:30.798886 by Administrator
'Tot datum' word vereis
Unverified
'Total'
2019-05-24 14:09:55.617395 by Administrator
'Totale'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-24 14:16:33.167851 by Administrator
'Op Voorraad Voorraad' kan nie nagegaan word nie omdat items nie afgelewer word via {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-24 14:16:52.621012 by Administrator
'Update Stock' kan nie gekontroleer word vir vaste bateverkope nie
Unverified
"Company History"
2019-05-24 12:58:53.690531 by Administrator
"Maatskappygeskiedenis"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-24 14:06:42.052111 by Administrator
"Kliëntvoorsiene item" kan ook nie koopitem wees nie
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-24 13:18:33.777569 by Administrator
"Kliëntvoorsiene item" kan nie waarderingsyfer hê nie
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-24 13:24:53.860694 by Administrator
"Vaste bate" kan nie afgeskakel word nie, aangesien bate-rekord teen die item bestaan
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-24 13:06:49.634382 by Administrator
"Ouer" beteken die ouertafel waarin hierdie ry bygevoeg moet word
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-24 13:40:47.041863 by Administrator
"Spanlede" of "Bestuur"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-24 14:00:40.575176 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-24 13:38:19.473086 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-24 13:19:20.164411 by Administrator
(Uurtarief / 60) * Werklike operasietyd
Unverified
(including)
2019-05-24 12:52:25.167199 by Administrator
(Insluitend)
Unverified
) for {0}
2019-05-24 14:02:41.902074 by Administrator
) vir {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-24 13:06:37.224667 by Administrator
[{0}] (# Vorm / Item / {0}) is uit voorraad
Unverified
[Error]
2019-05-24 14:15:04.260727 by Administrator
[Fout]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-24 14:14:48.286169 by Administrator
[Label]: [Veld Type] / [Opsies]: [Breedte]
Unverified
[Select]
2019-05-24 13:07:47.441902 by Administrator
[Kies]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-24 13:48:22.900662 by Administrator
[Dringend] Fout tydens die skep van herhalende% s vir% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-24 13:50:30.221376 by Administrator
{{{0}}} is nie 'n geldige veldnaampatroon nie. Dit moet {{field_name}} wees.
Unverified
{} of {}
2019-05-24 14:07:11.798600 by Administrator
{} van {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-24 13:29:58.556162 by Administrator
{0} - {1} is onaktiewe student
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-24 14:07:57.274798 by Administrator
{0} - {1} is nie in die bondel {2} ingeskryf nie
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-24 13:38:40.625303 by Administrator
{0} - {1} is nie in die Kursus ingeskryf nie {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-24 13:51:58.463858 by Administrator
{0} '{1}' is gedeaktiveer
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-24 13:18:20.363969 by Administrator
{0} '{1}' nie in fiskale jaar {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-24 13:46:35.983485 by Administrator
{0} ({1}) kan nie groter wees as beplande quanitity ({2}) in Produksie Orde {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-24 13:54:04.332756 by Administrator
{0} ({1}) kan nie groter wees as die beplande hoeveelheid ({2}) in werkorder {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-24 13:05:25.872694 by Administrator
{0} {1} bygevoeg
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-24 13:04:14.788530 by Administrator
{0} {1} bestaan reeds
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-24 13:08:26.190826 by Administrator
{0} {1} kan nie "{2}" wees nie. Dit behoort een van die "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-24 13:55:21.415104 by Administrator
{0} {1} kan nie 'n blaar node wees nie aangesien dit kinders het
Unverified
{0} {1} created
2019-05-24 12:56:24.895389 by Administrator
{0} {1} geskep
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-24 13:17:24.889643 by Administrator
{0} {1} bestaan nie
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-24 13:09:48.288878 by Administrator
{0} {1} bestaan nie, kies 'n nuwe teiken om saam te voeg
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-24 13:44:15.282806 by Administrator
{0} {1} bestaan nie.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-24 13:28:30.901241 by Administrator
{0} {1} is gewysig. Herlaai asseblief.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-24 13:25:43.792677 by Administrator
{0} {1} is nie ingedien nie, sodat die aksie nie voltooi kan word nie
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-24 13:31:31.820429 by Administrator
{0} {1} is {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-24 13:21:59.652047 by Administrator
{0} {1} word geassosieer met {2}, maar Partyrekening is {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-24 13:24:21.960946 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer of gesluit
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-24 13:21:32.389922 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer of gestop
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-24 13:39:41.721111 by Administrator
{0} {1} is gekanselleer sodat die aksie nie voltooi kan word nie
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-24 13:57:24.583064 by Administrator
{0} {1} is gesluit
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-24 13:41:42.289039 by Administrator
{0} {1} is gedeaktiveer
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-24 14:17:27.459365 by Administrator
{0} {1} is gevries
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-24 13:57:56.100831 by Administrator
{0} {1} is ten volle gefaktureer
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-24 14:06:13.670203 by Administrator
{0} {1} is nie aktief nie
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-24 13:38:31.537632 by Administrator
{0} {1} word nie geassosieer met {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-24 13:45:33.768359 by Administrator
{0} {1} is nie in die moedermaatskappy teenwoordig nie
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-24 13:12:47.714451 by Administrator
{0} {1} is nie ingedien nie
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-24 13:07:03.007264 by Administrator
{0} {1} moet ingedien word
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-24 13:33:55.937320 by Administrator
{0} {1} nie gevind nie
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-24 13:24:38.449093 by Administrator
{0} {1} nie in enige aktiewe fiskale jaar nie.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-24 13:47:52.586177 by Administrator
{0} {1} status is {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-24 12:53:08.938515 by Administrator
{0} {1} tot {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-24 13:39:44.364481 by Administrator
{0} {1}: 'Wins en verlies'-tipe rekening {2} word nie toegelaat in die opening van toegang nie
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-24 13:09:18.381306 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} kan nie 'n Groep wees nie
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-24 13:12:38.859979 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} behoort nie aan Maatskappy {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-24 13:50:05.878066 by Administrator
{0} {1}: Rekening {2} is onaktief
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-24 13:13:02.387616 by Administrator
{0} {1}: Rekeningkundige Inskrywing vir {2} kan slegs in valuta gemaak word: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-24 13:23:43.348347 by Administrator
{0} {1}: Koste Sentrum {2} behoort nie aan Maatskappy {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-24 14:07:49.047240 by Administrator
{0} {1}: Koste sentrum is verpligtend vir item {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-24 13:15:31.862022 by Administrator
{0} {1}: Koste sentrum is nodig vir 'Wins en verlies' rekening {2}. Stel asseblief 'n standaard koste sentrum vir die maatskappy op.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-24 12:57:00.315684 by Administrator
{0} {1}: Kliënt word vereis teen ontvangbare rekening {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-24 14:13:21.501193 by Administrator
{0} {1}: Beide debiet- of kredietbedrag word benodig vir {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-24 13:36:55.297641 by Administrator
{0} {1}: Ingelegde rekord kan nie uitgevee word nie.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-24 13:53:06.781500 by Administrator
{0} {1}: Verskaffer is nodig teen Betaalbare rekening {2}
Unverified
{0} added
2019-05-24 13:39:04.682826 by Administrator
{0} bygevoeg
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-24 14:16:16.460297 by Administrator
{0} teen rekening {1} gedateer {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-24 12:51:30.546215 by Administrator
{0} teen aankooporder {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-24 14:13:08.325609 by Administrator
{0} teen Verkoopsfaktuur {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-24 14:04:30.814566 by Administrator
{0} teen verkoopsbestelling {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-24 14:09:44.580838 by Administrator
{0} reeds toegeken vir Werknemer {1} vir periode {2} tot {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-24 13:26:25.059666 by Administrator
{0} bestaan reeds. Kies 'n ander naam
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 11:55:13.970803 by Administrator
{0} het reeds 'n ouerprosedure {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-24 13:55:58.301444 by Administrator
{0} reeds uitgeteken
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-24 14:13:17.145948 by Administrator
{0} reeds uitgeteken vir {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-24 12:49:21.974466 by Administrator
{0} en {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-24 12:56:05.063175 by Administrator
{0} van toepassing na {1} werksdae
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-24 13:43:36.115520 by Administrator
{0} waardeer {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-24 13:29:57.218129 by Administrator
{0} waardeer op {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-24 13:59:16.690860 by Administrator
{0} waardeer jou werk op {1} met {2} punt
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-24 13:10:35.267302 by Administrator
{0} waardeer jou werk op {1} met {2} punte
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-24 14:12:56.275020 by Administrator
{0} waardering punt vir {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-24 13:38:53.965471 by Administrator
{0} waardering punte vir {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-24 13:20:35.976606 by Administrator
{0} bekyk tans hierdie dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-24 13:43:17.997466 by Administrator
{0} bate kan nie oorgedra word nie
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-24 13:41:03.607270 by Administrator
{0} toegeken {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-24 13:25:48.011763 by Administrator
{0} beskikbaar uit {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-24 13:58:28.769640 by Administrator
{0} Budget vir rekening {1} teen {2} {3} is {4}. Dit sal oorskry met {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-24 13:35:14.049414 by Administrator
{0} Kalender
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-24 14:13:58.881870 by Administrator
{0} kan nie negatief wees nie
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-24 13:23:53.338450 by Administrator
{0} kan nie vir enkeltipes gestel word nie
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-24 13:00:34.281049 by Administrator
{0} verander {1} na {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-24 13:15:43.113557 by Administrator
{0} Grafiek
Unverified
{0} created
2019-05-24 13:29:40.817334 by Administrator
{0} geskep
Unverified
{0} created successfully
2019-05-24 13:50:53.599046 by Administrator
{0} suksesvol geskep
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-24 13:10:28.839887 by Administrator
{0} het hierdie {1} geskep
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-24 14:19:44.739695 by Administrator
{0} kritiek punt vir {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-24 13:46:57.309225 by Administrator
{0} kritiekpunte vir {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-24 13:29:35.094942 by Administrator
{0} gekritiseer {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-24 14:01:15.649266 by Administrator
{0} gekritiseer op {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-24 13:38:04.030708 by Administrator
{0} het jou werk gekritiseer op {1} met {2} punt
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-24 13:32:52.083410 by Administrator
{0} het jou werk gekritiseer op {1} met {2} punte
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-24 13:18:34.763284 by Administrator
{0} het tans 'n {1} Verskaffer Scorecard, en aankope bestellings aan hierdie verskaffer moet met omsigtigheid uitgereik word.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-24 14:12:37.607934 by Administrator
{0} het tans 'n {1} Verskaffer Scorecard en RFQs aan hierdie verskaffer moet met omsigtigheid uitgereik word.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-24 13:43:46.870363 by Administrator
{0} Dashboard
Unverified
{0} days ago
2019-05-24 13:46:36.474859 by Administrator
{0} dae gelede
Unverified
{0} Digest
2019-05-24 14:12:05.923541 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-24 13:13:07.622439 by Administrator
{0} behoort nie aan Maatskappy {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-24 13:33:24.296903 by Administrator
{0} bestaan nie in ry {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-24 13:49:11.780028 by Administrator
{0} het nie 'n gesondheidsorgpraktisynskedule nie. Voeg dit by in die Gesondheidsorgpraktisynmeester
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-24 13:55:11.460917 by Administrator
{0} het hierdie {1} geredigeer
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-24 14:02:59.924733 by Administrator
{0} het twee keer in Itembelasting ingeskryf
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-24 13:20:43.780865 by Administrator
{0} veld kan nie as uniek in {1} gestel word nie, aangesien daar nie-unieke bestaande waardes is
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-24 13:44:27.113740 by Administrator
{0} veld is beperk tot grootte {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-24 13:11:32.817839 by Administrator
{0} vir {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-24 13:05:05.246731 by Administrator
{0} van {1} tot {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-24 14:06:14.384239 by Administrator
{0} van {1} na {2} in ry # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-24 14:02:54.867987 by Administrator
{0} het reeds standaardwaarde vir {1} toegeken.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-24 13:24:43.462960 by Administrator
{0} is suksesvol ingedien
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-24 13:43:27.168837 by Administrator
{0} is suksesvol by die e-posgroep gevoeg.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-24 14:02:46.295960 by Administrator
{0} het fooi geldigheid tot {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-24 13:07:53.976220 by Administrator
{0} het die gesprek verlaat in {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-24 12:59:07.724853 by Administrator
{0} uur
Unverified
{0} hours ago
2019-05-24 14:09:53.112909 by Administrator
{0} uur gelede
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-24 14:09:09.260752 by Administrator
{0} in ry {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-24 13:02:28.157032 by Administrator
{0} in ry {1} kan nie beide URL- en kinderitems hê nie
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-24 14:19:16.260909 by Administrator
{0} dui aan dat {1} nie 'n kwotasie sal verskaf nie, maar al die items \ is aangehaal. Opdateer die RFQ kwotasie status.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-24 14:18:27.373203 by Administrator
{0} is 'n vakansiedag
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-24 14:10:05.741844 by Administrator
{0} is 'n verpligte veld
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-24 13:56:45.572043 by Administrator
{0} is 'n ongeldige e-posadres in 'Ontvangers'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-24 13:55:28.722071 by Administrator
{0} is geblokkeer sodat hierdie transaksie nie kan voortgaan nie
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-24 12:53:40.985021 by Administrator
{0} bekyk tans hierdie dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-24 12:55:59.151852 by Administrator
{0} is verpligtend
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-24 12:47:50.131886 by Administrator
{0} is verpligtend vir die opwekking van betalings, stel die veld in en probeer weer
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-24 13:34:54.550164 by Administrator
{0} is verpligtend vir item {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-24 13:48:01.246423 by Administrator
{0} is verpligtend. Miskien is Geldwissel-rekord nie geskep vir {1} tot {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-24 13:26:45.165224 by Administrator
{0} is verpligtend. Miskien is Geldwissel-rekord nie vir {1} tot {2} geskep nie.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-24 14:14:25.324339 by Administrator
{0} is nie 'n rou drukformaat nie.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-24 13:39:32.774672 by Administrator
{0} is nie 'n voorraaditem nie
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-24 13:31:16.642911 by Administrator
{0} is nie 'n geldige lotnommer vir item {1} nie
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-24 13:53:33.123477 by Administrator
{0} is nie 'n geldige epos adres nie
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-24 13:02:53.166547 by Administrator
{0} is nie 'n geldige werkstroomstaat nie. Dateer asseblief u Workflow op en probeer weer.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-24 13:02:49.107730 by Administrator
{0} word nie in die tabel bygevoeg nie
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-24 13:47:54.075691 by Administrator
{0} is nie in 'n geldige betaalstaat nie
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-24 13:40:12.844906 by Administrator
{0} is nie in opsionele vakansie lys nie
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-24 13:51:19.906116 by Administrator
{0} is nou die standaarddrukformaat vir {1} doktipe
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-24 13:27:34.412719 by Administrator
{0} is nou die standaard fiskale jaar. Verfris asseblief u blaaier vir die verandering om in werking te tree.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-24 14:17:45.391942 by Administrator
{0} is aan die houer totdat {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-24 14:16:29.473802 by Administrator
{0} is nodig
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 11:54:34.059414 by Administrator
{0} is nodig vir 'Balansstaat'-rekening {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 11:55:23.897511 by Administrator
{0} is nodig vir 'Wins en verlies'-rekening {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-24 12:54:06.514778 by Administrator
{0} is gestoor
Unverified
{0} item found.
2019-05-24 14:03:42.023237 by Administrator
{0} item gevind.
Unverified
{0} items found.
2019-05-24 13:52:14.456021 by Administrator
{0} items gevind.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-24 13:31:12.448806 by Administrator
{0} items aan die gang
Unverified
{0} items produced
2019-05-24 13:33:08.997763 by Administrator
{0} items geproduseer
Unverified
{0} items selected
2019-05-24 13:46:13.307482 by Administrator
{0} items gekies
Unverified
{0} List
2019-05-24 13:13:48.853273 by Administrator
{0} Lys
Unverified
{0} logged in
2019-05-24 14:18:47.887110 by Administrator
{0} ingeteken
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-24 13:32:43.803485 by Administrator
{0} ingeteken: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-24 13:07:42.688749 by Administrator
{0} het jou genoem in 'n opmerking in {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-24 13:16:33.765033 by Administrator
{0} minute gelede
Unverified
{0} Modules
2019-05-24 13:19:11.511133 by Administrator
{0} Modules
Unverified
{0} months ago
2019-05-24 13:26:39.257923 by Administrator
{0} maande gelede
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-24 13:38:59.670307 by Administrator
{0} moet net een keer verskyn
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 13:24:46.321307 by Administrator
{0} moet wees na {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-24 13:30:17.250088 by Administrator
{0} moet negatief wees in ruil dokument
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-24 13:56:04.999195 by Administrator
{0} moet een van {1} wees
Unverified
{0} must be set first
2019-05-24 13:25:01.030619 by Administrator
{0} moet eerste gestel word
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-24 13:35:25.709663 by Administrator
{0} moet ingedien word
Unverified
{0} must be unique
2019-05-24 12:55:31.232473 by Administrator
{0} moet uniek wees
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-24 13:39:47.098017 by Administrator
{0} moet begin en eindig met 'n brief en kan slegs letters, koppelvlak of onderstreep bevat.
Unverified
{0} Name
2019-05-24 13:44:36.075167 by Administrator
{0} Naam
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-24 13:43:21.682455 by Administrator
{0} nie 'n geldige staat nie
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-24 13:42:36.187059 by Administrator
{0} mag nie hernoem word nie
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-24 13:03:47.560255 by Administrator
{0} mag nie met {1} handel nie. Verander asseblief die Maatskappy.
Unverified
{0} not found
2019-05-24 14:18:47.300527 by Administrator
{0} nie gevind nie
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-24 12:51:53.329558 by Administrator
{0} nie gevind vir item {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-24 13:56:08.286744 by Administrator
{0} Nommer {1} alreeds in rekening gebruik {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-24 14:19:33.014277 by Administrator
{0} van {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-24 13:32:43.391472 by Administrator
{0} op Halfdag Verlof op {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-24 13:40:49.391908 by Administrator
{0} op verlof op {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-24 13:53:37.069715 by Administrator
{0} of {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-24 13:32:21.022316 by Administrator
{0} parameter is ongeldig
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-24 13:49:01.035378 by Administrator
{0} betalingsinskrywings kan nie gefiltreer word deur {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-24 12:54:33.394689 by Administrator
{0} rekord geskrap
Unverified
{0} records deleted
2019-05-24 13:17:00.560152 by Administrator
{0} rekords geskrap
Unverified
{0} Report
2019-05-24 13:06:10.661126 by Administrator
{0} Verslag
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-24 14:11:11.142734 by Administrator
{0} Versoek vir {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-24 12:54:41.025366 by Administrator
{0} Resultaat ingedien
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-24 13:52:41.096571 by Administrator
{0} teruggekeer {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-24 14:15:37.911485 by Administrator
{0} het jou punt teruggehou op {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-24 13:38:36.847225 by Administrator
{0} het jou punte teruggehou op {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-24 14:10:59.407957 by Administrator
{0} kamer moet ten minste een gebruiker hê.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-24 14:07:23.840415 by Administrator
{0} rye vir {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-24 13:01:19.823358 by Administrator
{0} self het hierdie taak toegeken: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-24 12:48:24.489192 by Administrator
{0} Reeksnommers benodig vir Item {1}. U het {2} verskaf.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-24 14:04:34.277642 by Administrator
{0} Stellings nie gevind nie
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-24 14:01:03.057256 by Administrator
{0} het hierdie dokument met {1} gedeel
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-24 13:58:34.810111 by Administrator
{0} het hierdie dokument met almal gedeel
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-24 14:06:03.233185 by Administrator
{0} moet 'n waarde tussen 0 en 100 wees
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-24 13:41:19.907875 by Administrator
{0} Studentegroepe geskep.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-24 13:05:40.615828 by Administrator
{0} Studente is ingeskryf
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-24 13:05:22.176429 by Administrator
{0} intekenaars bygevoeg
Unverified
{0} to {1}
2019-05-24 13:39:07.626837 by Administrator
{0} tot {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-24 14:06:50.534240 by Administrator
{0} om op te hou om eposse van hierdie tipe te ontvang
Unverified
{0} Tree
2019-05-24 13:38:09.969489 by Administrator
{0} Boom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-24 13:08:06.037249 by Administrator
{0} het hierdie dokument gedeel met {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-24 13:27:02.962819 by Administrator
{0} eenhede van [{1}] (# Vorm / Item / {1}) gevind in [{2}] (# Vorm / pakhuis / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-24 13:53:52.746563 by Administrator
{0} eenhede van {1} benodig in {2} op {3} {4} vir {5} om hierdie transaksie te voltooi.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-24 13:57:49.942714 by Administrator
{0} eenhede van {1} benodig in {2} om hierdie transaksie te voltooi.
Unverified
{0} updated
2019-05-24 13:02:42.274215 by Administrator
{0} opgedateer
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-24 12:58:23.791522 by Administrator
{0} vakatures en {1} begroting vir {2} wat reeds beplan is vir filiaalmaatskappye van {3}. U kan slegs vir {4} vakatures en begroting {5} soos per personeelplan {6} vir ouermaatskappy {3} beplan.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-24 13:28:21.494059 by Administrator
{0} geldige reeksnommers vir item {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 11:54:28.468659 by Administrator
{0} waardes gekies
Unverified
{0} variants created.
2019-05-24 13:02:03.383013 by Administrator
{0} variante geskep.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-24 13:52:44.870375 by Administrator
{0} weke gelede
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-24 13:49:06.530042 by Administrator
{0}, ry {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-24 13:16:56.526291 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) sal afgeknip word, aangesien maksimum karakters toegelaat word {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-24 13:52:46.510465 by Administrator
{0}: {1} bestaan nie
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-24 14:01:59.339026 by Administrator
{0}: {1} in {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-24 14:01:25.343623 by Administrator
{0}: {1} is ingestel om te sê {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-24 13:54:51.542460 by Administrator
{0}: {1} word nie in die faktuurbesonderhede-tabel gevind nie
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-24 12:56:14.791142 by Administrator
{0}: Kan nie verander sonder Kanselleer nie
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-24 13:19:15.877830 by Administrator
{0}: Kan nie Toewys Wys stel indien nie Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-24 13:23:59.838124 by Administrator
{0}: Kan nie Stel indien indien nie Submittable wees nie
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-24 13:34:27.538732 by Administrator
{0}: Kan nie Kanselleer sonder Submit instel nie
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-24 13:35:23.419426 by Administrator
{0}: Kan nie invoer invoer nie, aangesien {1} nie invoerbaar is nie
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-24 13:17:41.739738 by Administrator
{0}: Kan nie invoer sonder skep instel nie
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-24 14:12:14.037657 by Administrator
{0}: Kan nie Stel, Kanselleer, Wysig sonder Skryf, stel nie
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-24 12:53:58.592467 by Administrator
{0}: Werknemer e-pos nie gevind nie, vandaar e-pos nie gestuur nie
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 13:24:46.958774 by Administrator
{0}: Veld '{1}' kan nie as Uniek gestel word nie omdat dit nie-unieke waardes het
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 13:24:40.658188 by Administrator
{0}: Veld {1} in ry {2} kan nie versteek en verpligtend wees as standaard nie
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 13:24:33.396384 by Administrator
{0}: Veld {1} van tipe {2} kan nie verpligtend wees nie
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 13:24:54.535849 by Administrator
{0}: Veldnaam {1} verskyn verskeie kere in rye {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 13:24:57.683561 by Administrator
{0}: Veldtipe {1} vir {2} kan nie uniek wees nie
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-24 12:48:46.381016 by Administrator
{0}: Vanaf {0} van tipe {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-24 13:04:57.638427 by Administrator
{0}: Vanaf {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-24 13:42:46.062820 by Administrator
{0}: Geen basiese toestemmings ingestel nie
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-24 13:11:51.121500 by Administrator
{0}: Slegs een reël word toegelaat met dieselfde Rol, Vlak en {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 13:24:37.548096 by Administrator
{0}: Opsies {1} moet dieselfde wees as doktipe naam {2} vir die veld {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 13:25:13.087219 by Administrator
{0}: Opsies moet 'n geldige DocType vir veld {1} in ry {2} wees.
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 13:25:22.408906 by Administrator
{0}: Opsies benodig vir skakel- of tabel tipe veld {1} in ry {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-24 13:06:56.747771 by Administrator
{0}: Toestemming op vlak 0 moet ingestel word voordat hoër vlakke ingestel is
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 13:25:24.122210 by Administrator
{0}: Veldtipe {1} vir {2} kan nie geïndekseer word nie
Unverified
{0}% Billed
2019-05-24 14:00:37.711662 by Administrator
{0}% gefaktureer
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-24 13:48:21.284604 by Administrator
{0}% afgelewer
Unverified
{app_title}
2019-05-24 13:59:18.358346 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-24 13:03:47.065096 by Administrator
* Sal in die transaksie bereken word.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-24 14:17:42.430867 by Administrator
** Misluk: {0} tot {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-24 13:35:36.251569 by Administrator
** Geld ** Meester
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-24 13:38:11.750035 by Administrator
** Fiskale Jaar ** verteenwoordig 'n finansiële jaar. Alle rekeningkundige inskrywings en ander belangrike transaksies word opgespoor teen ** Fiskale Jaar **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-24 13:56:30.927137 by Administrator
** Maandelikse Verspreiding ** help jou om die begroting / teiken oor maande te versprei as jy seisoenaliteit in jou besigheid het.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:27:17.274825 by Administrator
> {0} jaar gelede
Unverified
<head> HTML
2019-05-24 14:15:38.490348 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-24 13:14:06.721857 by Administrator
% Afgelewer
Unverified
% Amount Billed
2019-05-24 13:13:34.148687 by Administrator
% Bedrag gefaktureer
Unverified
% Billed
2019-05-24 12:57:29.267354 by Administrator
% Gefaktureer
Unverified
% Complete Method
2019-05-24 13:06:42.879306 by Administrator
% Volledige metode
Unverified
% Completed
2019-05-24 13:40:36.891661 by Administrator
% Voltooi
Unverified
% Installed
2019-05-24 13:14:15.048386 by Administrator
% Geïnstalleer
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-24 13:17:40.740482 by Administrator
% materiaal wat teen hierdie verkope bestel is
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-24 13:46:52.443269 by Administrator
% materiaal wat teen hierdie afleweringsnota afgelewer word
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-24 13:30:21.389079 by Administrator
% materiaal wat teen hierdie verkope bestelling afgelewer word
Unverified
% Ordered
2019-05-24 13:48:34.220562 by Administrator
% Bestel
Unverified
% Progress
2019-05-24 13:57:32.426194 by Administrator
% Vordering
Unverified
% Received
2019-05-24 13:29:02.409599 by Administrator
% Ontvang
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-24 13:29:41.318010 by Administrator
% s is nie 'n geldige verslagformaat nie. Verslagformaat moet \ een van die volgende% s wees
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-24 13:40:47.640603 by Administrator
0 - Konsep; 1 - ingedien; 2 - gekanselleer
Unverified
0 is highest
2019-05-24 12:54:20.056184 by Administrator
0 is die hoogste
Unverified
1 comment
2019-05-24 13:59:50.295656 by Administrator
1 kommentaar
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-24 13:29:04.388560 by Administrator
1 Geld = [?] Fraksie Vir bv. 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-24 13:54:07.707474 by Administrator
1 presiese wedstryd.
Unverified
1 hour ago
2019-05-24 14:15:57.558383 by Administrator
1 uur gelede
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-24 13:28:05.857174 by Administrator
1 Loyaliteitspunte = Hoeveel basisgeld?
Unverified
1 minute ago
2019-05-24 13:42:16.508225 by Administrator
1 minuut gelede
Unverified
1 month
2019-05-24 13:18:16.474739 by Administrator
1 maand
Unverified
1 month ago
2019-05-24 13:24:24.587781 by Administrator
1 maand gelede
Unverified
1 week
2019-05-24 13:31:28.819050 by Administrator
1 week
Unverified
1 weeks ago
2019-05-24 13:56:49.688781 by Administrator
1 weke gelede
Unverified
1 year
2019-05-24 13:38:35.246601 by Administrator
1 jaar
Unverified
1 year ago
2019-05-24 13:42:30.897755 by Administrator
1 jaar gelede
Unverified
2 Yearly
2019-05-24 12:55:01.437668 by Administrator
2 jaarliks
Unverified
3 months
2019-05-24 13:56:56.020485 by Administrator
3 maande
Unverified
6 months
2019-05-24 13:37:11.190022 by Administrator
6 maande
Unverified
90-Above
2019-05-24 13:23:08.317027 by Administrator
90-Bo
Unverified