You must login to edit or verify translations

česky: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:12:04.384849 by Administrator
{0} Zachovat vzorek je založen na dávce, zkontrolujte prosím, zda je číslo dávky zadrženo vzorku položky
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 14:57:11.435080 by Administrator
Skup
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:29:56.407843 by Administrator
Přepravní číslo účtu
Unverified
'Opening'
2017-12-12 02:35:51.080084 by Jan Moravec
"Otevírací"
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-12-12 02:38:43.550632 by Jan Moravec
"Aktualizace Sklad" nemohou být zaškrtnuty na prodej dlouhodobého majetku
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-12-12 02:41:03.428376 by Jan Moravec
"Je dlouhodobý majetek" nemůže být nezaškrtnutý protože existuje zápis aktiva oproti této položce
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 16:09:40.509971 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 11:30:14.335524 by Administrator
(počítaje v to)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 16:27:39.940154 by Administrator
) pro {0}
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-12-12 02:43:31.035013 by Jan Moravec
[Urgentní] Chyba při vytváření opakujících se %s pro %s
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:31:41.900139 by Administrator
{0} ({1}) nemůže být větší než plánované množství ({2}) v pracovní objednávce {3}
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-12-12 02:46:44.226879 by Jan Moravec
{0} {1} nemůže být koncový uzel jelikož má podřízené uzly
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:25:12.389989 by Administrator
{0} {1} vytvořil
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:29:08.443433 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 16:09:53.341213 by Administrator
{0} {1} není přidružen k {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 16:24:08.717750 by Administrator
{0} {1} není v mateřské společnosti
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-12-12 02:53:57.048433 by Jan Moravec
{0} {1} není v žádném aktivním fiskální rok.
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-12-12 02:55:48.999087 by Jan Moravec
{0} {1}: "výkaz zisků a ztrát" typ účtu {2} není povolen do Otevírací vstup
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-12-12 02:59:00.303225 by Jan Moravec
{0} {1}: Je vyžadováno nákladové středisko pro 'zisk a ztráta "účtu {2}. Prosím nastavte výchozí nákladové středisko pro společnost.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-12-12 03:00:05.030053 by Jan Moravec
{0} {1}: Zákazník je vyžadován oproti účtu pohledávek {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-12-12 03:01:51.781256 by Jan Moravec
{0} {1}: Dodavatel je vyžadován oproti splatnému účtu {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 16:27:31.059341 by Administrator
{0} platí po {1} pracovních dnech
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2017-12-12 03:03:48.222193 by Jan Moravec
{0} aktivum nemůže být převedeno
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:11:15.752356 by Administrator
{0} přiřazeno {1}: {2}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:00:19.196712 by Administrator
{0} Kalendář
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2017-12-12 03:05:21.504118 by Jan Moravec
{0} nelze nastavit pro jediný typ
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 11:30:15.429075 by Administrator
{0} Graf
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:12:59.292809 by Administrator
{0} v současné době disponuje {1} hodnotící tabulkou dodavatelů a objednávky na nákup tohoto dodavatele by měly být vydány s opatrností.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:12:30.336560 by Administrator
{0} v současné době disponuje {1} hodnotící tabulkou dodavatelů a RFQ tohoto dodavatele by měla být vydána s opatrností.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:48:20.006919 by Administrator
{0} dny
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 16:26:45.432050 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:11:09.297174 by Administrator
{0} nemá plán zdravotnických pracovníků. Přidejte jej do programu Master of Health Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2018-07-02 16:23:14.530334 by Petr Jahoda
{0} upravil {1}
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:37:31.613807 by Administrator
{0} Feedback Poptávka
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 12:57:01.916296 by Administrator
Pole {0} nelze nastavit jako jedinečné v {1}, protože tam jsou non-jedinečné stávající hodnoty
Unverified
{0} for {1}
2015-11-05 19:51:41.531012 by Jakub Olexa
{0} pro {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:36:29.357799 by Administrator
{0} z {1} až {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 15:36:54.199604 by Administrator
{0} z {1} až {2} v řadě # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 14:50:22.385780 by Administrator
{0} byla úspěšně odeslána
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 15:36:35.915443 by Administrator
{0} byl úspěšně přidán do e-mailové skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 14:58:37.829714 by Administrator
{0} má platnost až do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 17:49:31.449207 by Administrator
{0} opustil konverzaci v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-07-25 11:16:12.853347 by Administrator
{0} hodin
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 15:36:42.806420 by Administrator
Před {0} hodin
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 16:24:00.510388 by Administrator
{0} v řádku {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:12:41.986355 by Administrator
{0} znamená, že {1} neposkytne citát, ale byly citovány všechny položky \. Aktualizace stavu nabídky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:30:01.803531 by Administrator
{0} je obchodní svátek
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 16:09:54.199316 by Administrator
{0} je povinné pole
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:43:54.337715 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v adresáři "Příjemci"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 16:25:40.663291 by Administrator
{0} je zablokována, aby tato transakce nemohla pokračovat
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-05 19:51:57.849495 by Jakub Olexa
{0} si právě prohlíží tento dokument
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-11-05 19:52:58.189326 by Jakub Olexa
{0} je povinné. Možná není vytvořen záznam směnného kurzu pro {1} na {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-02-27 00:28:09.622076 by Milan Rejholec
{0} není skladová položka
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 15:36:35.550720 by Administrator
{0} není platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 14:49:50.695684 by Administrator
{0} není platný stav pracovního postupu. Aktualizujte pracovní postup a zkuste to znovu.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 16:26:32.607869 by Administrator
{0} není v platném mzdovém období
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 16:31:46.842488 by Administrator
{0} není v seznamu volitelných prázdnin
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:52:30.922098 by Administrator
{0} je nyní výchozí formát tisku pro {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-02-27 00:29:36.539378 by Milan Rejholec
{0} je nyní výchozí fiskální rok. Prosím aktualizujte svůj prohlížeč aby se změny projevily.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 16:30:06.733925 by Administrator
{0} je podržen do {1}
Unverified
{0} items in progress
2016-07-25 11:15:58.060421 by Administrator
{0} položky v probíhající
Unverified
{0} items produced
2016-07-25 11:17:03.015853 by Administrator
{0} předměty vyrobené
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:11:27.660453 by Administrator
{0} vybrané položky
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:36:25.297633 by Administrator
{0} odhlášen: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:12:26.762109 by Administrator
{0} se o vás zmínil v komentáři
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:38:14.702739 by Administrator
{0} se o vás zmínil v komentáři v {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:20.312006 by Administrator
Před {0} minuty
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:48:21.074470 by Administrator
{0} měsíci
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:00:03.140898 by Administrator
{0} musí být negativní ve vratném dokumentu
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:36:35.088730 by Administrator
{0} musí být odesláno
Unverified
{0} Name
2016-07-25 11:16:14.945977 by Administrator
{0} Name
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 16:30:19.666678 by Administrator
{0} není povoleno transakce s {1}. Změňte prosím společnost.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 14:56:15.280960 by Administrator
{0} nebyl nalezen
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:33:52.624662 by Administrator
{0} nebyl nalezen pro položku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 16:29:22.522888 by Administrator
{0} Číslo {1} již použité v účtu {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:33:32.969804 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:11:05.100764 by Administrator
{0} v půldenní dovolené na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:11:19.496785 by Administrator
{0} v Nechat {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-03 17:49:43.802666 by Administrator
{0} nebo {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-12-16 16:57:43.330532 by https://kilian.erpnext.com
{0} platební položky nelze filtrovat přes {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:18:35.209335 by Administrator
{0} Zpráva
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:49:11.831813 by Administrator
{0} Výsledek byl předložen
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:36:30.705007 by Administrator
{0} řádky pro {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:29:59.172133 by Administrator
{0} vlastní úkol: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 12:57:30.151620 by Administrator
{0} Sériová čísla požadované pro položky {1}. Poskytli jste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:17:09.608289 by Administrator
{0} Nastavení nenalezen
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:49:45.398691 by Administrator
{0} sdílí tento dokument s každým
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:30:53.103104 by Administrator
{0} by měla být hodnota mezi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:23:00.187256 by Administrator
{0} Studentské skupiny byly vytvořeny.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:30:56.659887 by Administrator
{0} Studenti byli zapsáni
Unverified
{0} subscribers added
2015-11-05 19:53:44.552869 by Jakub Olexa
{0} odběratelé přidáni
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:48:18.229016 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:13:00.654148 by Administrator
{0}, abyste přestali přijímat e-maily tohoto typu
Unverified
{0} Tree
2015-02-27 00:31:16.646816 by Milan Rejholec
{0} Strom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-27 00:31:27.044095 by Milan Rejholec
{0} již nesdílí tento dokument s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:25:07.290530 by Administrator
{0} jednotek [{1}] (# Form / bodu / {1}) byla nalezena v [{2}] (# Form / sklad / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:17:10.731670 by Administrator
{0} jednotek {1} zapotřebí {2} o {3} {4} na {5} pro dokončení této transakce.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:17:02.873236 by Administrator
{0} jednotek {1} zapotřebí {2} pro dokončení této transakce.
Unverified
{0} updated
2015-02-27 00:31:45.513828 by Milan Rejholec
{0}: aktualizováno
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 16:26:47.962111 by Administrator
{0} volných pracovních míst a {1} rozpočtu pro {2} již plánované pro dceřiné společnosti {3}. \ Plánujete pouze {4} volných míst a rozpočet {5} podle personálního plánu {6} pro mateřské společnosti {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:11:00.018087 by Administrator
Vytvořeny varianty {0}.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:20.740500 by Administrator
Před {0} týdny
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:06:11.738999 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:28:43.517454 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) dostane zkrácen, protože max povolené znaky je {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:37:08.364430 by Administrator
{0}: {1} na {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 16:29:10.422426 by Administrator
{0}: {1} je nastaveno na stav {2}
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-02-27 00:34:59.305664 by Milan Rejholec
{0}: Nelze Změnit bez Zrušení
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-02-27 00:49:23.805678 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit přiřadit Změny když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-02-27 00:35:35.193775 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Odeslat když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-07-25 11:15:57.163800 by Administrator
{0}: e-mail zaměstnanec nebyl nalezen, a proto je pošta neposlal
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 17:49:30.436688 by Administrator
{0}: jedno pravidlo pouze dovoleno se stejnou roli, Level a {1}
Unverified
{0}% Billed
2015-11-05 19:54:22.976533 by Jakub Olexa
{0}% účtovano
Unverified
{0}% Complete
2015-11-05 19:54:26.331709 by Jakub Olexa
{0}% hotovo
Unverified
{0}% Delivered
2016-06-20 03:13:29.958337 by Martin Rezler
{0}% dodáno
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:10:26.652438 by Administrator
{type} musí mít nejméně jednoho uživatele.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-11-05 19:54:46.183836 by Jakub Olexa
** Selhalo: {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-02-27 00:43:12.318998 by Milan Rejholec
** Měna ** Hlavní
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-25 11:15:27.281425 by Administrator
** Měsíční Distribuce ** umožňuje distribuovat Rozpočet / Target celé měsíce, pokud máte sezónnosti ve vaší firmě.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:25:27.825570 by Administrator
> {0} rok (y)
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:11:08.675362 by Administrator
Dokončeno% Method
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-11-05 19:55:27.283353 by Jakub Olexa
% materiálů fakturovaných proti této prodejní obědnávce
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-11-05 19:55:51.621853 by Jakub Olexa
% materiálů doručeno proti této prodejní objednávce
Unverified
% Ordered
2015-11-05 19:56:36.713176 by Jakub Olexa
% objednáno
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:11:10.620681 by Administrator
% Progress
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 15:36:53.978657 by Administrator
% S není platný formát zprávy. Zpráva formát by měl \ jednu z následujících možností% s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:29:07.685081 by Administrator
01-Návrat prodeje
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:29:51.047608 by Administrator
02 Sleva po prodeji
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:29:37.470519 by Administrator
03 - Nedostatek služeb
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:30:51.769258 by Administrator
04 - oprava faktury
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:29:31.966460 by Administrator
05 - Změna POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:29:32.491598 by Administrator
06 - Dokončení předběžného posouzení
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:30:58.855603 by Administrator
07-Ostatní
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-02-27 00:43:57.422429 by Milan Rejholec
1 Měna = [?] Zlomek například pro 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:28:46.150703 by Administrator
1 Věrnostní body = Kolik základní měny?
Unverified
1 month ago
2017-02-27 15:36:42.974498 by Administrator
1 před měsícem
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:16:56.608908 by Administrator
1 hvězdička je nejnižší a 5 hvězdiček je nejvyšší hodnocení
Unverified
1 weeks ago
2017-02-27 15:37:20.956541 by Administrator
Před 1 týdny
Unverified
1 year ago
2017-02-27 15:37:30.032729 by Administrator
před 1 rokem
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 16:09:50.247345 by Administrator
2 Každoročně
Unverified
(Half Day)
2015-08-09 15:29:58.647385 by Jan Macek
(půlden)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:11:34.960479 by Administrator
Pokročilé nastavení
Verifed
by Role
2016-07-11 21:37:50.476645 by Patrik Ryska
podle role
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:33:54.813422 by Administrator
V současné době žádné skladové zásoby nejsou k dispozici
Verifed
for {0}
2015-02-10 19:53:06.620916 by Administrator
pro {0}
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-05 19:39:17.957334 by Jakub Olexa
je povinné. Možná chybí záznam směnného kurzu pro
Verifed
or
2015-10-13 12:57:31.257606 by Administrator
nebo
Verifed
to
2015-11-04 17:22:04.356597 by Administrator
na
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-11-05 19:39:49.709891 by Jakub Olexa
`Zmrazit zásoby starší než` by mělo být nižší než %d dnů.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:18:36.002467 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:22:50.872305 by Administrator
_zpráva
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 14:56:12.134363 by Administrator
; Není povoleno ve stavu
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-11-05 19:40:14.037451 by Jakub Olexa
"Skutečné datum zahájení" nemůže být větší než "Skutečné datum ukončení"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-11-05 19:40:31.804219 by Jakub Olexa
"Založeno na" a "Seskupeno podle", nemůže být stejné
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-11-05 19:40:51.634806 by Jakub Olexa
"Dnů od poslední objednávky" musí být větší nebo rovno nule
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-11-05 19:41:13.134827 by Jakub Olexa
"Záznamy" nemohou být prázdné
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-11-05 19:41:49.619570 by Jakub Olexa
"Očekávané datum započetí" nemůže být větší než "Očekávané datum ukončení"
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-03-01 02:10:02.982990 by Jan Macek
"Datum DO" musí být po "Datum OD"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-11-05 19:42:39.105631 by Jakub Olexa
"Má sériové číslo", nemůže být "Ano" pro neskladové zboží
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:23:33.097643 by Administrator
'V globálním vyhledávání' není povolen typ {0} v řádku {1}
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:44:04.796558 by Administrator
"Příjemci" nejsou specifikováni
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-11-05 19:43:37.112671 by Jakub Olexa
"DO Případu č.' nesmí být menší než "Od Případu č.'
Verifed
'To Date' is required
2015-02-27 00:16:40.671605 by Milan Rejholec
"Datum DO" je povinné
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:18:28.726637 by Administrator
'Celkový'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-11-05 19:45:00.527500 by Jakub Olexa
"Aktualizovat sklad' nemůže být zaškrtnuto, protože položky nejsou dodány přes {0}
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-11-05 19:45:48.383472 by Jakub Olexa
"Nadřazená" značí nadřazenou tabulku, do které musí být tento řádek přidán
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:05:05.410753 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-12-16 15:34:27.483728 by https://kilian.erpnext.com
(Hodinová sazba / 60) * Skutečný čas operace
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:25:19.923031 by Administrator
[{0}] (# Form / Položka / {0}) není na skladě
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-05 19:46:49.114321 by Jakub Olexa
{{{0}}} není platný vzor pole. To by mělo být {{název_pole}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:23:30.941339 by Administrator
{0} - {1} je neaktivní student
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 14:56:58.045472 by Administrator
{0} - {1} není zapsána v dávce {2}
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 14:55:47.826465 by Administrator
{0} - {1} není zařazen do kurzu {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-11-05 19:44:07.464737 by Jakub Olexa
{0} '{1}' je vypnuté
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-11-05 19:47:15.065558 by Jakub Olexa
{0} ({1}) nemůže být větší, než plánované množství ({2}), ve výrobní objednávce {3}
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:17:12.271707 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 14:56:09.401044 by Administrator
{0} {1} nebyla odeslána, takže akce nemůže být dokončena
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:12:54.516956 by Administrator
{0} {1} je přidružena k {2}, ale účet stran je {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:13:52.026575 by Administrator
{0} {1} je zrušen nebo zavřené
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 12:57:25.896583 by Administrator
{0} {1} je zrušena nebo zastavena
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 14:55:49.762283 by Administrator
{0} {1} je zrušena, takže akce nemůže být dokončena
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:13:50.879669 by Administrator
{0} {1} je uzavřen
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:25:16.518420 by Administrator
{0} {1} je zakázán
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:25:06.712157 by Administrator
{0} {1} je zmrazený
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-27 00:32:54.580823 by Milan Rejholec
{0} {1} je plně fakturováno
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:36:30.031323 by Administrator
{0} {1} není aktivní
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-02-27 00:33:03.448429 by Milan Rejholec
{0} {1} není odesláno
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-02-27 00:33:14.897670 by Milan Rejholec
{0} {1} musí být odeslaný
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:22:02.850527 by Administrator
{0} {1} je stav {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:36:56.982617 by Administrator
{0} {1} až {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:10:46.834611 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemůže být skupina
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:11:16.143755 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatří do společnosti {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:10:56.370786 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktivní
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:11:05.519736 by Administrator
{0} {1}: Účetní Vstup pro {2} mohou být prováděny pouze v měně: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:10:46.616931 by Administrator
{0} {1}: náklady Center {2} nepatří do společnosti {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-11-05 19:48:27.191540 by Jakub Olexa
{0} {1}: Nákladové středisko je povinný údaj pro položku {2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:11:25.168117 by Administrator
{0} {1}: buď debetní nebo kreditní částku je nutné pro {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-02-27 00:34:31.030136 by Milan Rejholec
{0} {1}: Odeslaný záznam nemůže být smazán.
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-11-05 19:48:59.600251 by Jakub Olexa
{0} proti účtence {1} ze dne {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-11-05 19:49:42.180233 by Jakub Olexa
{0} proti nákupní objednávce {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-11-05 19:49:53.470192 by Jakub Olexa
{0} proti vystavené faktuře {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-11-05 19:49:35.481057 by Jakub Olexa
{0} proti Prodejní objednávce {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:57:35.951942 by Administrator
{0} již přidělené pro zaměstnance {1} na dobu {2} až {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:12:26.041661 by Administrator
{0} již existuje. Vyberte jiné jméno
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-11-05 19:50:24.295690 by Jakub Olexa
{0} se již odhlásil
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-11-05 19:50:36.533082 by Jakub Olexa
{0} se již odhlášil od {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 17:49:27.268056 by Administrator
{0} a {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-05 19:50:50.568558 by Jakub Olexa
{0} právě prohlížejí tento dokument
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:11:24.553987 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. To bude přesahovat o {5}
Verifed
{0} created this {1}
2015-11-05 19:51:19.633947 by Jakub Olexa
{0} vytvořil tento {1}
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-02-27 00:26:56.627888 by Milan Rejholec
{0} nepatří do Společnosti {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-02-27 00:27:29.561403 by Milan Rejholec
{0} vloženo dvakrát v Daňové Položce
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-02-23 21:56:50.069531 by Administrator
{0} platí pořadová čísla pro položky {1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:49:55.188145 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-02-27 00:35:47.065923 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Zrušit bez Odeslání
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-02-27 00:36:01.479179 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit import, protože {1} není importovatelné
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-02-27 00:36:12.058635 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Import bez Vytvoření
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-02-27 00:36:32.554763 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Odeslat, Zrušit, Změnit bez zapsání
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-27 00:37:00.532699 by Milan Rejholec
{0}: Od {0} typu {1}
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 12:57:29.860810 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Billed
2015-02-27 00:00:39.432124 by Milan Rejholec
% Fakturováno
Verifed
% Installed
2015-02-27 00:00:56.161243 by Milan Rejholec
% Instalováno
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-02-27 00:02:25.987961 by Milan Rejholec
% Materiálů doručeno proti tomuto dodacímu listu
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-02-27 00:20:21.485051 by Milan Rejholec
0 - Rozpracováno; 1 - Odesláno; 2 - Zrušeno
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:48:21.250877 by Administrator
před 1 hodinou
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:19.749058 by Administrator
před 1 minutou
Verifed
2 days ago
2015-02-10 19:53:06.705326 by Administrator
Před dvěma dny
Verifed
-Above
2015-02-27 00:43:28.193532 by Milan Rejholec
-Nad
Verifed
'From Date' is required
2015-02-27 00:04:39.086037 by Milan Rejholec
"Datum od" je povinné
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-02-27 00:05:40.798835 by Milan Rejholec
'V seznamu' není povoleno pro typ {0} na řádku {1}
Verifed
"Company History"
2015-02-10 19:53:06.641661 by Administrator
"Historie organizace"
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-02-26 23:59:50.387705 by Milan Rejholec
"Členové týmu" nebo "Vedení"
Verifed
[Error]
2015-02-27 00:21:19.692237 by Milan Rejholec
[Chyba]
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-02-27 00:22:59.313047 by Milan Rejholec
{0} '{1}' není v fiskálním roce {2}
Verifed
{0} {1} already exists
2015-02-10 19:53:14.534218 by Administrator
{0} {1} již existuje
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-02-10 19:53:14.542185 by Administrator
{0} {1} nemůže být "{2}". Mělo by být jedno ze "{3}"
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-02-10 19:53:14.558791 by Administrator
{0} {1} neexistuje, zvolte nový cíl pro sloučení
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-02-23 21:56:49.764545 by Administrator
{0} {1} byl změněn. Prosím aktualizujte.
Verifed
{0} {1} not found
2015-02-10 19:53:14.566786 by Administrator
{0} {1} nenalezeno
Verifed
{0} by {1}
2015-02-10 19:53:14.422949 by Administrator
{0} x {1}
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:56:45.019149 by Administrator
{0} komentáře
Verifed
{0} created
2015-02-23 21:56:56.628531 by Administrator
{0} vytvořil
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-02-10 19:53:14.447191 by Administrator
{0} na řádku {1} nemůže mít zároveň URL a podřízené položky
Verifed
{0} is mandatory
2015-02-23 21:56:31.244154 by Administrator
{0} je povinné
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-02-27 00:27:52.946659 by Milan Rejholec
{0} je povinná k položce {1}
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-02-27 00:28:40.938538 by Milan Rejholec
{0} není platná Šarže pro Položku {1}
Verifed
{0} is saved
2015-02-10 19:53:14.470657 by Administrator
{0} uloženo
Verifed
{0} List
2015-02-10 19:53:14.399351 by Administrator
Seznam: {0}
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:56:31.306137 by Administrator
{0} přihlášeni
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 21:56:29.974326 by Administrator
{0} musí být uvedeny pouze jednou
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-02-10 19:53:14.478531 by Administrator
{0} musí být jedno ze {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-02-10 19:53:14.486542 by Administrator
{0}: musí být nastaveno první
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:56:50.460464 by Administrator
{0} musí být jedinečný
Verifed
{0} not a valid State
2015-02-10 19:53:14.494424 by Administrator
{0} není validní stav
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-02-10 19:53:14.518413 by Administrator
{0}: není povoleno přejmenovat
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 21:56:42.544234 by Administrator
{0} sdílí tento dokument s {1}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-27 00:37:47.820263 by Milan Rejholec
{0}: {1} nebyla nalezena v tabulce Podrobnosti Faktury
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 21:56:45.053801 by Administrator
{0}: Z {1}
Verifed
{app_title}
2015-02-10 19:53:14.635358 by Administrator
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-02-23 21:56:56.211017 by Administrator
* Bude se vypočítá v transakci.
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-02-23 21:56:29.999863 by Administrator
** Fiskální rok ** představuje finanční rok. Veškeré účetní záznamy a další významné transakce jsou sledovány proti ** fiskální rok **.
Verifed
% Delivered
2015-02-27 00:00:04.879742 by Milan Rejholec
% Dodáno
Verifed
% Amount Billed
2015-02-23 21:56:57.645550 by Administrator
% Fakturované částky
Verifed
% Completed
2015-02-23 21:56:38.422010 by Administrator
% Dokončeno
Verifed
% Received
2015-02-23 21:56:26.469159 by Administrator
% Přijaté
Verifed
0 is highest
2015-02-10 19:53:06.687532 by Administrator
0 je nejvyšší
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:56:51.144364 by Administrator
1 komentář
Verifed
90-Above
2015-02-23 21:56:52.541839 by Administrator
90 Nad
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-02-10 19:53:13.113817 by Administrator
[Označení]:[Typ pole]/[Možnosti]:[šířka]
Verifed
[Select]
2015-02-23 21:56:45.419160 by Administrator
[Vybrat]
Verifed
{0} added
2015-02-10 19:53:14.407257 by Administrator
{0}: přidáno
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-23 21:56:56.317713 by Administrator
{0} nemůže být negativní
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-02-10 19:53:14.439233 by Administrator
{0}: neexistuje na řádku {1}
Verifed
{0} is required
2015-02-10 19:53:14.462894 by Administrator
{0} je vyžadováno
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-02-10 19:53:14.624550 by Administrator
{0}: Nejsou nastavena základní práva
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-02-10 19:53:14.631636 by Administrator
{0}: Oprávnění na úrovni 0 musí být nastaveno před nastavením vyšších úrovní
Verifed