You must login to edit or verify translations

česky: Starting with Letter *


Original
Translated

Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
Created
2019-03-25 03:25:38.831250 by Jakub Safarik
Vytvořeno
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:12:04.384849 by Administrator
{0} Zachovat vzorek je založen na dávce, zkontrolujte prosím, zda je číslo dávky zadrženo vzorku položky
Unverified
does not exist!
2019-03-25 03:25:48.417524 by Jakub Safarik
neexistuje!
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 14:57:11.435080 by Administrator
Skup
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:29:56.407843 by Administrator
Přepravní číslo účtu
Unverified
'Opening'
2017-12-12 02:35:51.080084 by Jan Moravec
"Otevírací"
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-12-12 02:38:43.550632 by Jan Moravec
"Aktualizace Sklad" nemohou být zaškrtnuty na prodej dlouhodobého majetku
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-12-12 02:41:03.428376 by Jan Moravec
"Je dlouhodobý majetek" nemůže být nezaškrtnutý protože existuje zápis aktiva oproti této položce
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 16:09:40.509971 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2019-03-25 03:26:24.549025 by Jakub Safarik
(včetně)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 16:27:39.940154 by Administrator
) pro {0}
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-12-12 02:43:31.035013 by Jan Moravec
[Urgentní] Chyba při vytváření opakujících se %s pro %s
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:31:41.900139 by Administrator
{0} ({1}) nemůže být větší než plánované množství ({2}) v pracovní objednávce {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:28:56.163626 by Administrator
Přidáno {0} {1}
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-12-12 02:46:44.226879 by Jan Moravec
{0} {1} nemůže být koncový uzel jelikož má podřízené uzly
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:25:12.389989 by Administrator
{0} {1} vytvořil
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:29:08.443433 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 16:09:53.341213 by Administrator
{0} {1} není přidružen k {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 16:24:08.717750 by Administrator
{0} {1} není v mateřské společnosti
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-12-12 02:53:57.048433 by Jan Moravec
{0} {1} není v žádném aktivním fiskální rok.
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-12-12 02:55:48.999087 by Jan Moravec
{0} {1}: "výkaz zisků a ztrát" typ účtu {2} není povolen do Otevírací vstup
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-12-12 02:59:00.303225 by Jan Moravec
{0} {1}: Je vyžadováno nákladové středisko pro 'zisk a ztráta "účtu {2}. Prosím nastavte výchozí nákladové středisko pro společnost.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-12-12 03:00:05.030053 by Jan Moravec
{0} {1}: Zákazník je vyžadován oproti účtu pohledávek {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-12-12 03:01:51.781256 by Jan Moravec
{0} {1}: Dodavatel je vyžadován oproti splatnému účtu {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 16:27:31.059341 by Administrator
{0} platí po {1} pracovních dnech
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2017-12-12 03:03:48.222193 by Jan Moravec
{0} aktivum nemůže být převedeno
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:11:15.752356 by Administrator
{0} přiřazeno {1}: {2}
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2017-12-12 03:05:21.504118 by Jan Moravec
{0} nelze nastavit pro jediný typ
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:28:50.134673 by Administrator
{0} byl úspěšně vytvořen
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:12:59.292809 by Administrator
{0} v současné době disponuje {1} hodnotící tabulkou dodavatelů a objednávky na nákup tohoto dodavatele by měly být vydány s opatrností.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:12:30.336560 by Administrator
{0} v současné době disponuje {1} hodnotící tabulkou dodavatelů a RFQ tohoto dodavatele by měla být vydána s opatrností.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:48:20.006919 by Administrator
{0} dny
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 16:26:45.432050 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:11:09.297174 by Administrator
{0} nemá plán zdravotnických pracovníků. Přidejte jej do programu Master of Health Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2018-07-02 16:23:14.530334 by Petr Jahoda
{0} upravil {1}
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:37:31.613807 by Administrator
{0} Feedback Poptávka
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 12:57:01.916296 by Administrator
Pole {0} nelze nastavit jako jedinečné v {1}, protože tam jsou non-jedinečné stávající hodnoty
Unverified
{0} for {1}
2015-11-05 19:51:41.531012 by Jakub Olexa
{0} pro {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:36:29.357799 by Administrator
{0} z {1} až {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 15:36:54.199604 by Administrator
{0} z {1} až {2} v řadě # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 14:50:22.385780 by Administrator
{0} byla úspěšně odeslána
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 15:36:35.915443 by Administrator
{0} byl úspěšně přidán do e-mailové skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 14:58:37.829714 by Administrator
{0} má platnost až do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 17:49:31.449207 by Administrator
{0} opustil konverzaci v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-07-25 11:16:12.853347 by Administrator
{0} hodin
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 15:36:42.806420 by Administrator
Před {0} hodin
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 16:24:00.510388 by Administrator
{0} v řádku {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:12:41.986355 by Administrator
{0} znamená, že {1} neposkytne citát, ale byly citovány všechny položky \. Aktualizace stavu nabídky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:30:01.803531 by Administrator
{0} je obchodní svátek
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:43:54.337715 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v adresáři "Příjemci"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 16:25:40.663291 by Administrator
{0} je zablokována, aby tato transakce nemohla pokračovat
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:28:52.488338 by Administrator
{0} je povinné. Možná, že záznam o výměně měny není vytvořen pro {1} až {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-11-05 19:52:58.189326 by Jakub Olexa
{0} je povinné. Možná není vytvořen záznam směnného kurzu pro {1} na {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-02-27 00:28:09.622076 by Milan Rejholec
{0} není skladová položka
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 15:36:35.550720 by Administrator
{0} není platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 14:49:50.695684 by Administrator
{0} není platný stav pracovního postupu. Aktualizujte pracovní postup a zkuste to znovu.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 16:26:32.607869 by Administrator
{0} není v platném mzdovém období
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 16:31:46.842488 by Administrator
{0} není v seznamu volitelných prázdnin
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:52:30.922098 by Administrator
{0} je nyní výchozí formát tisku pro {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-02-27 00:29:36.539378 by Milan Rejholec
{0} je nyní výchozí fiskální rok. Prosím aktualizujte svůj prohlížeč aby se změny projevily.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 16:30:06.733925 by Administrator
{0} je podržen do {1}
Unverified
{0} items in progress
2016-07-25 11:15:58.060421 by Administrator
{0} položky v probíhající
Unverified
{0} items produced
2016-07-25 11:17:03.015853 by Administrator
{0} předměty vyrobené
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:11:27.660453 by Administrator
{0} vybrané položky
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:36:25.297633 by Administrator
{0} odhlášen: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:38:14.702739 by Administrator
{0} se o vás zmínil v komentáři v {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:20.312006 by Administrator
Před {0} minuty
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:48:21.074470 by Administrator
{0} měsíci
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:00:03.140898 by Administrator
{0} musí být negativní ve vratném dokumentu
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:36:35.088730 by Administrator
{0} musí být odesláno
Unverified
{0} Name
2016-07-25 11:16:14.945977 by Administrator
{0} Name
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 16:30:19.666678 by Administrator
{0} není povoleno transakce s {1}. Změňte prosím společnost.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 14:56:15.280960 by Administrator
{0} nebyl nalezen
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:33:52.624662 by Administrator
{0} nebyl nalezen pro položku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 16:29:22.522888 by Administrator
{0} Číslo {1} již použité v účtu {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:33:32.969804 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:11:05.100764 by Administrator
{0} v půldenní dovolené na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:11:19.496785 by Administrator
{0} v Nechat {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-03 17:49:43.802666 by Administrator
{0} nebo {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-12-16 16:57:43.330532 by https://kilian.erpnext.com
{0} platební položky nelze filtrovat přes {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:18:35.209335 by Administrator
{0} Zpráva
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:49:11.831813 by Administrator
{0} Výsledek byl předložen
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 14:45:08.536528 by Administrator
{0} musí mít nejméně jednoho uživatele.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:36:30.705007 by Administrator
{0} řádky pro {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:29:59.172133 by Administrator
{0} vlastní úkol: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 12:57:30.151620 by Administrator
{0} Sériová čísla požadované pro položky {1}. Poskytli jste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:17:09.608289 by Administrator
{0} Nastavení nenalezen
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:49:45.398691 by Administrator
{0} sdílí tento dokument s každým
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:30:53.103104 by Administrator
{0} by měla být hodnota mezi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:23:00.187256 by Administrator
{0} Studentské skupiny byly vytvořeny.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:30:56.659887 by Administrator
{0} Studenti byli zapsáni
Unverified
{0} subscribers added
2015-11-05 19:53:44.552869 by Jakub Olexa
{0} odběratelé přidáni
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:48:18.229016 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:13:00.654148 by Administrator
{0}, abyste přestali přijímat e-maily tohoto typu
Unverified
{0} Tree
2015-02-27 00:31:16.646816 by Milan Rejholec
{0} Strom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-27 00:31:27.044095 by Milan Rejholec
{0} již nesdílí tento dokument s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:25:07.290530 by Administrator
{0} jednotek [{1}] (# Form / bodu / {1}) byla nalezena v [{2}] (# Form / sklad / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:17:10.731670 by Administrator
{0} jednotek {1} zapotřebí {2} o {3} {4} na {5} pro dokončení této transakce.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:17:02.873236 by Administrator
{0} jednotek {1} zapotřebí {2} pro dokončení této transakce.
Unverified
{0} updated
2015-02-27 00:31:45.513828 by Milan Rejholec
{0}: aktualizováno
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 16:26:47.962111 by Administrator
{0} volných pracovních míst a {1} rozpočtu pro {2} již plánované pro dceřiné společnosti {3}. \ Plánujete pouze {4} volných míst a rozpočet {5} podle personálního plánu {6} pro mateřské společnosti {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:11:00.018087 by Administrator
Vytvořeny varianty {0}.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:20.740500 by Administrator
Před {0} týdny
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:06:11.738999 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:28:43.517454 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) dostane zkrácen, protože max povolené znaky je {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:37:08.364430 by Administrator
{0}: {1} na {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 16:29:10.422426 by Administrator
{0}: {1} je nastaveno na stav {2}
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-02-27 00:34:59.305664 by Milan Rejholec
{0}: Nelze Změnit bez Zrušení
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-02-27 00:49:23.805678 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit přiřadit Změny když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-02-27 00:35:35.193775 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Odeslat když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-07-25 11:15:57.163800 by Administrator
{0}: e-mail zaměstnanec nebyl nalezen, a proto je pošta neposlal
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 17:49:30.436688 by Administrator
{0}: jedno pravidlo pouze dovoleno se stejnou roli, Level a {1}
Unverified
{0}% Billed
2015-11-05 19:54:22.976533 by Jakub Olexa
{0}% účtovano
Unverified
{0}% Complete
2015-11-05 19:54:26.331709 by Jakub Olexa
{0}% hotovo
Unverified
{0}% Delivered
2016-06-20 03:13:29.958337 by Martin Rezler
{0}% dodáno
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-11-05 19:54:46.183836 by Jakub Olexa
** Selhalo: {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-02-27 00:43:12.318998 by Milan Rejholec
** Měna ** Hlavní
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-25 11:15:27.281425 by Administrator
** Měsíční Distribuce ** umožňuje distribuovat Rozpočet / Target celé měsíce, pokud máte sezónnosti ve vaší firmě.
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:11:08.675362 by Administrator
Dokončeno% Method
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-11-05 19:55:27.283353 by Jakub Olexa
% materiálů fakturovaných proti této prodejní obědnávce
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-11-05 19:55:51.621853 by Jakub Olexa
% materiálů doručeno proti této prodejní objednávce
Unverified
% Ordered
2015-11-05 19:56:36.713176 by Jakub Olexa
% objednáno
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:11:10.620681 by Administrator
% Progress
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 15:36:53.978657 by Administrator
% S není platný formát zprávy. Zpráva formát by měl \ jednu z následujících možností% s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:29:07.685081 by Administrator
01-Návrat prodeje
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:29:51.047608 by Administrator
02 Sleva po prodeji
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:29:37.470519 by Administrator
03 - Nedostatek služeb
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:30:51.769258 by Administrator
04 - oprava faktury
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:29:31.966460 by Administrator
05 - Změna POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:29:32.491598 by Administrator
06 - Dokončení předběžného posouzení
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:30:58.855603 by Administrator
07-Ostatní
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-02-27 00:43:57.422429 by Milan Rejholec
1 Měna = [?] Zlomek například pro 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:28:46.150703 by Administrator
1 Věrnostní body = Kolik základní měny?
Unverified
1 month ago
2017-02-27 15:36:42.974498 by Administrator
1 před měsícem
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:16:56.608908 by Administrator
1 hvězdička je nejnižší a 5 hvězdiček je nejvyšší hodnocení
Unverified
1 weeks ago
2017-02-27 15:37:20.956541 by Administrator
Před 1 týdny
Unverified
1 year ago
2017-02-27 15:37:30.032729 by Administrator
před 1 rokem
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 16:09:50.247345 by Administrator
2 Každoročně
Unverified
(Half Day)
2015-08-09 15:29:58.647385 by Jan Macek
(půlden)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:11:34.960479 by Administrator
Pokročilé nastavení
Verifed
by Role
2016-07-11 21:37:50.476645 by Patrik Ryska
podle role
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:33:54.813422 by Administrator
V současné době žádné skladové zásoby nejsou k dispozici
Verifed
for {0}
2015-02-10 19:53:06.620916 by Administrator
pro {0}
Verifed
or
2015-10-13 12:57:31.257606 by Administrator
nebo
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-11-05 19:39:49.709891 by Jakub Olexa
`Zmrazit zásoby starší než` by mělo být nižší než %d dnů.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:18:36.002467 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:22:50.872305 by Administrator
_zpráva
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 14:56:12.134363 by Administrator
; Není povoleno ve stavu
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-11-05 19:40:14.037451 by Jakub Olexa
"Skutečné datum zahájení" nemůže být větší než "Skutečné datum ukončení"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-11-05 19:40:31.804219 by Jakub Olexa
"Založeno na" a "Seskupeno podle", nemůže být stejné
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-11-05 19:40:51.634806 by Jakub Olexa
"Dnů od poslední objednávky" musí být větší nebo rovno nule
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-11-05 19:41:13.134827 by Jakub Olexa
"Záznamy" nemohou být prázdné
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-11-05 19:41:49.619570 by Jakub Olexa
"Očekávané datum započetí" nemůže být větší než "Očekávané datum ukončení"
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-03-01 02:10:02.982990 by Jan Macek
"Datum DO" musí být po "Datum OD"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-11-05 19:42:39.105631 by Jakub Olexa
"Má sériové číslo", nemůže být "Ano" pro neskladové zboží
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:23:33.097643 by Administrator
'V globálním vyhledávání' není povolen typ {0} v řádku {1}
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:44:04.796558 by Administrator
"Příjemci" nejsou specifikováni
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-11-05 19:43:37.112671 by Jakub Olexa
"DO Případu č.' nesmí být menší než "Od Případu č.'
Verifed
'To Date' is required
2015-02-27 00:16:40.671605 by Milan Rejholec
"Datum DO" je povinné
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:18:28.726637 by Administrator
'Celkový'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-11-05 19:45:00.527500 by Jakub Olexa
"Aktualizovat sklad' nemůže být zaškrtnuto, protože položky nejsou dodány přes {0}
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-11-05 19:45:48.383472 by Jakub Olexa
"Nadřazená" značí nadřazenou tabulku, do které musí být tento řádek přidán
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:05:05.410753 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-12-16 15:34:27.483728 by https://kilian.erpnext.com
(Hodinová sazba / 60) * Skutečný čas operace
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:25:19.923031 by Administrator
[{0}] (# Form / Položka / {0}) není na skladě
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-05 19:46:49.114321 by Jakub Olexa
{{{0}}} není platný vzor pole. To by mělo být {{název_pole}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:23:30.941339 by Administrator
{0} - {1} je neaktivní student
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 14:56:58.045472 by Administrator
{0} - {1} není zapsána v dávce {2}
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 14:55:47.826465 by Administrator
{0} - {1} není zařazen do kurzu {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-11-05 19:44:07.464737 by Jakub Olexa
{0} '{1}' je vypnuté
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-11-05 19:47:15.065558 by Jakub Olexa
{0} ({1}) nemůže být větší, než plánované množství ({2}), ve výrobní objednávce {3}
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:17:12.271707 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 14:56:09.401044 by Administrator
{0} {1} nebyla odeslána, takže akce nemůže být dokončena
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:12:54.516956 by Administrator
{0} {1} je přidružena k {2}, ale účet stran je {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:13:52.026575 by Administrator
{0} {1} je zrušen nebo zavřené
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 12:57:25.896583 by Administrator
{0} {1} je zrušena nebo zastavena
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 14:55:49.762283 by Administrator
{0} {1} je zrušena, takže akce nemůže být dokončena
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:13:50.879669 by Administrator
{0} {1} je uzavřen
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:25:16.518420 by Administrator
{0} {1} je zakázán
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:25:06.712157 by Administrator
{0} {1} je zmrazený
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-27 00:32:54.580823 by Milan Rejholec
{0} {1} je plně fakturováno
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:36:30.031323 by Administrator
{0} {1} není aktivní
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-02-27 00:33:03.448429 by Milan Rejholec
{0} {1} není odesláno
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-02-27 00:33:14.897670 by Milan Rejholec
{0} {1} musí být odeslaný
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:22:02.850527 by Administrator
{0} {1} je stav {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:36:56.982617 by Administrator
{0} {1} až {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:10:46.834611 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemůže být skupina
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:11:16.143755 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatří do společnosti {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:10:56.370786 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktivní
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:11:05.519736 by Administrator
{0} {1}: Účetní Vstup pro {2} mohou být prováděny pouze v měně: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:10:46.616931 by Administrator
{0} {1}: náklady Center {2} nepatří do společnosti {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-11-05 19:48:27.191540 by Jakub Olexa
{0} {1}: Nákladové středisko je povinný údaj pro položku {2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:11:25.168117 by Administrator
{0} {1}: buď debetní nebo kreditní částku je nutné pro {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-02-27 00:34:31.030136 by Milan Rejholec
{0} {1}: Odeslaný záznam nemůže být smazán.
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-11-05 19:48:59.600251 by Jakub Olexa
{0} proti účtence {1} ze dne {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-11-05 19:49:42.180233 by Jakub Olexa
{0} proti nákupní objednávce {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-11-05 19:49:53.470192 by Jakub Olexa
{0} proti vystavené faktuře {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-11-05 19:49:35.481057 by Jakub Olexa
{0} proti Prodejní objednávce {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:57:35.951942 by Administrator
{0} již přidělené pro zaměstnance {1} na dobu {2} až {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:12:26.041661 by Administrator
{0} již existuje. Vyberte jiné jméno
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-11-05 19:50:24.295690 by Jakub Olexa
{0} se již odhlásil
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-11-05 19:50:36.533082 by Jakub Olexa
{0} se již odhlášil od {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 17:49:27.268056 by Administrator
{0} a {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-05 19:50:50.568558 by Jakub Olexa
{0} právě prohlížejí tento dokument
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:11:24.553987 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. To bude přesahovat o {5}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:00:19.196712 by Administrator
{0} Kalendář
Verifed
{0} Chart
2018-02-23 11:30:15.429075 by Administrator
{0} Graf
Verifed
{0} created this {1}
2015-11-05 19:51:19.633947 by Jakub Olexa
{0} vytvořil tento {1}
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-02-27 00:26:56.627888 by Milan Rejholec
{0} nepatří do Společnosti {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-02-27 00:27:29.561403 by Milan Rejholec
{0} vloženo dvakrát v Daňové Položce
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 16:09:54.199316 by Administrator
{0} je povinné pole
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-05 19:51:57.849495 by Jakub Olexa
{0} si právě prohlíží tento dokument
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-02-23 21:56:50.069531 by Administrator
{0} platí pořadová čísla pro položky {1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:49:55.188145 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-02-27 00:35:47.065923 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Zrušit bez Odeslání
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-02-27 00:36:01.479179 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit import, protože {1} není importovatelné
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-02-27 00:36:12.058635 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Import bez Vytvoření
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-02-27 00:36:32.554763 by Milan Rejholec
{0}: Nelze nastavit Odeslat, Zrušit, Změnit bez zapsání
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-27 00:37:00.532699 by Milan Rejholec
{0}: Od {0} typu {1}
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 12:57:29.860810 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Billed
2015-02-27 00:00:39.432124 by Milan Rejholec
% Fakturováno
Verifed
% Installed
2015-02-27 00:00:56.161243 by Milan Rejholec
% Instalováno
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-02-27 00:02:25.987961 by Milan Rejholec
% Materiálů doručeno proti tomuto dodacímu listu
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-02-27 00:20:21.485051 by Milan Rejholec
0 - Rozpracováno; 1 - Odesláno; 2 - Zrušeno
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:48:21.250877 by Administrator
před 1 hodinou
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:19.749058 by Administrator
před 1 minutou
Verifed
2 days ago
2015-02-10 19:53:06.705326 by Administrator
Před dvěma dny
Verifed
-Above
2015-02-27 00:43:28.193532 by Milan Rejholec
-Nad
Verifed
'From Date' is required
2015-02-27 00:04:39.086037 by Milan Rejholec
"Datum od" je povinné
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-02-27 00:05:40.798835 by Milan Rejholec
'V seznamu' není povoleno pro typ {0} na řádku {1}
Verifed
"Company History"
2015-02-10 19:53:06.641661 by Administrator
"Historie organizace"
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-02-26 23:59:50.387705 by Milan Rejholec
"Členové týmu" nebo "Vedení"
Verifed
[Error]
2015-02-27 00:21:19.692237 by Milan Rejholec
[Chyba]
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-02-27 00:22:59.313047 by Milan Rejholec
{0} '{1}' není v fiskálním roce {2}
Verifed
{0} {1} already exists
2015-02-10 19:53:14.534218 by Administrator
{0} {1} již existuje
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-02-10 19:53:14.542185 by Administrator
{0} {1} nemůže být "{2}". Mělo by být jedno ze "{3}"
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-02-10 19:53:14.558791 by Administrator
{0} {1} neexistuje, zvolte nový cíl pro sloučení
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-02-23 21:56:49.764545 by Administrator
{0} {1} byl změněn. Prosím aktualizujte.
Verifed
{0} {1} not found
2015-02-10 19:53:14.566786 by Administrator
{0} {1} nenalezeno
Verifed
{0} by {1}
2015-02-10 19:53:14.422949 by Administrator
{0} x {1}
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:56:45.019149 by Administrator
{0} komentáře
Verifed
{0} created
2015-02-23 21:56:56.628531 by Administrator
{0} vytvořil
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-02-10 19:53:14.447191 by Administrator
{0} na řádku {1} nemůže mít zároveň URL a podřízené položky
Verifed
{0} is mandatory
2015-02-23 21:56:31.244154 by Administrator
{0} je povinné
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-02-27 00:27:52.946659 by Milan Rejholec
{0} je povinná k položce {1}
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-02-27 00:28:40.938538 by Milan Rejholec
{0} není platná Šarže pro Položku {1}
Verifed
{0} is saved
2015-02-10 19:53:14.470657 by Administrator
{0} uloženo
Verifed
{0} List
2015-02-10 19:53:14.399351 by Administrator
Seznam: {0}
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:56:31.306137 by Administrator
{0} přihlášeni
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 21:56:29.974326 by Administrator
{0} musí být uvedeny pouze jednou
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-02-10 19:53:14.478531 by Administrator
{0} musí být jedno ze {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-02-10 19:53:14.486542 by Administrator
{0}: musí být nastaveno první
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:56:50.460464 by Administrator
{0} musí být jedinečný
Verifed
{0} not a valid State
2015-02-10 19:53:14.494424 by Administrator
{0} není validní stav
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-02-10 19:53:14.518413 by Administrator
{0}: není povoleno přejmenovat
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 21:56:42.544234 by Administrator
{0} sdílí tento dokument s {1}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-27 00:37:47.820263 by Milan Rejholec
{0}: {1} nebyla nalezena v tabulce Podrobnosti Faktury
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 21:56:45.053801 by Administrator
{0}: Z {1}
Verifed
{app_title}
2015-02-10 19:53:14.635358 by Administrator
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-02-23 21:56:56.211017 by Administrator
* Bude se vypočítá v transakci.
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-02-23 21:56:29.999863 by Administrator
** Fiskální rok ** představuje finanční rok. Veškeré účetní záznamy a další významné transakce jsou sledovány proti ** fiskální rok **.
Verifed
% Delivered
2015-02-27 00:00:04.879742 by Milan Rejholec
% Dodáno
Verifed
% Amount Billed
2015-02-23 21:56:57.645550 by Administrator
% Fakturované částky
Verifed
% Completed
2015-02-23 21:56:38.422010 by Administrator
% Dokončeno
Verifed
% Received
2015-02-23 21:56:26.469159 by Administrator
% Přijaté
Verifed
0 is highest
2015-02-10 19:53:06.687532 by Administrator
0 je nejvyšší
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:56:51.144364 by Administrator
1 komentář
Verifed
90-Above
2015-02-23 21:56:52.541839 by Administrator
90 Nad
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-02-10 19:53:13.113817 by Administrator
[Označení]:[Typ pole]/[Možnosti]:[šířka]
Verifed
[Select]
2015-02-23 21:56:45.419160 by Administrator
[Vybrat]
Verifed
{0} added
2015-02-10 19:53:14.407257 by Administrator
{0}: přidáno
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-23 21:56:56.317713 by Administrator
{0} nemůže být negativní
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-02-10 19:53:14.439233 by Administrator
{0}: neexistuje na řádku {1}
Verifed
{0} is required
2015-02-10 19:53:14.462894 by Administrator
{0} je vyžadováno
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-02-10 19:53:14.624550 by Administrator
{0}: Nejsou nastavena základní práva
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-02-10 19:53:14.631636 by Administrator
{0}: Oprávnění na úrovni 0 musí být nastaveno před nastavením vyšších úrovní
Verifed