You must login to edit or verify translations

česky: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
(Half Day)
2019-05-29 14:54:52.744299 by Administrator
(Půldenní)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-29 14:55:19.832637 by Administrator
{0} Udržet vzorek je založen na dávce, zkontrolujte prosím položku No Batch No.
Unverified
Advanced Settings
2019-05-24 21:13:54.444461 by Administrator
Pokročilé nastavení
Unverified
by Role
2019-05-29 14:39:32.109079 by Administrator
Role
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-29 14:38:47.640976 by Administrator
V současné době nejsou v žádném skladu k dispozici žádné zásoby
Unverified
for {0}
2019-05-24 21:20:45.401475 by Administrator
pro {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-24 21:15:25.292596 by Administrator
Od Datum nemůže být větší než Datum
Unverified
Group Roll No
2019-05-29 14:44:11.302101 by Administrator
Skupinová role č
Unverified
or
2019-05-24 21:47:22.102643 by Administrator
nebo
Unverified
to your browser
2019-05-24 21:49:40.447198 by Administrator
do vašeho prohlížeče
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-29 14:55:05.223842 by Administrator
`Zmrazené zásoby starší než` by měly být menší než% d dní.
Unverified
_doctype
2019-05-29 14:46:05.457247 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-24 21:13:44.738148 by Administrator
_zpráva
Unverified
-Above
2019-05-24 21:21:03.628356 by Administrator
-Výše
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-24 21:23:27.552318 by Administrator
; není povolen ve stavu
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-24 21:28:07.649409 by Administrator
'Skutečný začátek' nemůže být větší než 'skutečný datum ukončení'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-24 21:57:17.934026 by Administrator
'Na základě' a 'Skupina By' nemůže být stejné
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 11:59:59.715051 by Administrator
Je vyžadováno datum
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-24 21:47:04.402623 by Administrator
„Dny od posledního příkazu“ musí být větší nebo rovné nule
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-24 21:49:51.433561 by Administrator
'Záznamy' nemohou být prázdné
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-24 21:44:47.395689 by Administrator
„Očekávaný datum zahájení“ nemůže být větší než „očekávaný datum ukončení“
Unverified
'From Date' is required
2019-05-29 14:58:33.464664 by Administrator
Vyžaduje se „From Date“
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-29 14:50:42.564048 by Administrator
Hodnota „Od data“ musí být za „To Date“
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-29 14:49:32.244891 by Administrator
„Nemá sériové číslo“ nemůže být „ne“ pro položku, která není skladem
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-29 14:47:08.298872 by Administrator
'V globálním vyhledávání' není povoleno pro typ {0} v řádku {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-29 14:49:16.026611 by Administrator
'V zobrazení seznamu' není povoleno pro typ {0} v řádku {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-24 21:48:20.111302 by Administrator
'Otevírací'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-24 21:40:47.797325 by Administrator
'Příjemci' není zadán
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-29 14:48:35.661088 by Administrator
"K případu č." nesmí být menší než „Od případu č.“
Unverified
'To Date' is required
2019-05-24 21:44:26.075032 by Administrator
Je vyžadováno „To Date“
Unverified
'Total'
2019-05-29 14:53:10.447333 by Administrator
'Celkový'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-29 14:58:13.664420 by Administrator
'Aktualizovat zásoby' nelze zkontrolovat, protože položky nejsou dodány prostřednictvím služby {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-29 14:58:26.513703 by Administrator
„Prodej aktualizací“ nelze kontrolovat pro prodej dlouhodobého majetku
Unverified
"Company History"
2019-05-24 21:22:20.308341 by Administrator
"Historie společnosti"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-29 14:50:43.954939 by Administrator
"Položka poskytovaná zákazníkem" nemůže být také zakoupena
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-24 21:38:58.033101 by Administrator
"Položka poskytovaná zákazníkem" nemůže mít sazbu ocenění
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-24 21:44:51.085929 by Administrator
"Is Fixed Asset" nelze zrušit, protože proti položce existuje záznam o aktivech
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-24 21:28:42.756468 by Administrator
"Rodič" označuje rodičovskou tabulku, do které musí být tento řádek přidán
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-24 21:58:28.344784 by Administrator
"Členové týmu" nebo "Management"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-29 14:46:00.166103 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-24 21:56:32.119210 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-24 21:39:40.014194 by Administrator
(Hour Rate / 60) * Aktuální provozní doba
Unverified
(including)
2019-05-24 21:17:07.585514 by Administrator
(počítaje v to)
Unverified
) for {0}
2019-05-29 14:47:36.322207 by Administrator
) pro {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-24 21:28:32.886890 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) není skladem
Unverified
[Error]
2019-05-29 14:57:02.638653 by Administrator
[Chyba]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-29 14:56:48.367630 by Administrator
[Štítek]: [Typ pole] / [Možnosti]: [Šířka]
Unverified
[Select]
2019-05-24 21:29:31.659682 by Administrator
[Vybrat]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-29 14:36:27.230069 by Administrator
[Urgent] Chyba při vytváření opakujících se% s pro% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-29 14:37:59.654728 by Administrator
{{{0}}} není platným vzorem pole. Mělo by být {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-29 14:51:04.805778 by Administrator
{} of {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-24 21:49:21.226893 by Administrator
{0} - {1} je neaktivní student
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-29 14:51:36.592294 by Administrator
{0} - {1} není zapsáno v dávce {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-24 21:56:46.739706 by Administrator
{0} - {1} není zapsáno do kurzu {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-29 14:39:09.853935 by Administrator
{0} '{1}' je zakázáno
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-24 21:38:45.603484 by Administrator
{0} '{1}' není ve fiskálním roce {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-24 22:03:29.650790 by Administrator
{0} ({1}) nemůže být větší než plánovaná quanitity ({2}) ve výrobní objednávce {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-29 14:41:01.604834 by Administrator
{0} ({1}) nemůže být větší než plánované množství ({2}) v pracovním řádu {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-24 21:27:35.965737 by Administrator
{0} {1} přidáno
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-24 21:26:38.177907 by Administrator
{0} {1} již existuje
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-24 21:30:01.275984 by Administrator
{0} {1} nemůže být "{2}". Mělo by to být jedno z "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-29 14:41:54.900560 by Administrator
{0} {1} nemůže být uzel listu, protože má děti
Unverified
{0} {1} created
2019-05-24 21:20:29.320482 by Administrator
{0} {1} vytvořeno
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-24 21:37:53.302737 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-24 21:31:14.538311 by Administrator
{0} {1} neexistuje, vyberte nový cíl, který chcete sloučit
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-24 22:01:29.714696 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-24 21:47:54.631865 by Administrator
{0} {1} bylo změněno. Obnovte prosím.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-24 21:45:36.983770 by Administrator
{0} {1} nebylo odesláno, takže akci nelze dokončit
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-24 21:50:41.641114 by Administrator
{0} {1} je {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-24 21:42:06.040867 by Administrator
{0} {1} je spojeno s {2}, ale účet ve skupině je {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-24 21:44:17.359960 by Administrator
{0} {1} je zrušeno nebo zavřeno
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-24 21:41:41.236362 by Administrator
{0} {1} je zrušeno nebo zastaveno
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-24 21:57:35.073769 by Administrator
{0} {1} je zrušeno, takže akci nelze dokončit
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-29 14:43:26.042706 by Administrator
{0} {1} je zavřeno
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-24 21:59:16.003062 by Administrator
{0} {1} je zakázáno
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-29 14:58:49.964847 by Administrator
{0} {1} je zmrazené
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-29 14:43:56.759940 by Administrator
{0} {1} je plně účtováno
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-29 14:50:20.779157 by Administrator
{0} {1} není aktivní
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-24 21:56:41.311215 by Administrator
{0} {1} není spojeno s {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-24 22:02:35.674963 by Administrator
{0} {1} není v mateřské společnosti přítomno
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-24 21:33:58.381237 by Administrator
{0} {1} nebyl odeslán
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-24 21:28:54.587249 by Administrator
{0} {1} musí být odesláno
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-24 21:52:48.320368 by Administrator
{0} {1} nebyl nalezen
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-24 21:44:32.174408 by Administrator
{0} {1} není v žádném aktivním fiskálním roce.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-29 14:36:08.785722 by Administrator
{0} {1} status je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-24 21:17:42.644456 by Administrator
{0} {1} až {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-24 21:57:36.934866 by Administrator
{0} {1}: účet typu Zisk a ztráta {2} není povolen při otevírání vstupů
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-24 21:30:42.811362 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemůže být Skupinou
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-24 21:33:50.696083 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatří společnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-29 14:37:43.979820 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktivní
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-24 21:34:09.105687 by Administrator
{0} {1}: Účetní záznam pro {2} lze provést pouze v měně: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-24 21:43:44.085943 by Administrator
{0} {1}: Nákladové středisko {2} nepatří společnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-29 14:51:30.300252 by Administrator
{0} {1}: Nákladové středisko je povinné pro položku {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-24 21:36:11.331489 by Administrator
{0} {1}: Nákladové středisko je vyžadováno pro účet 'Zisk a ztráta' {2}. Nastavte prosím pro společnost výchozí výrobní středisko.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-24 21:20:56.826667 by Administrator
{0} {1}: Zákazník je povinen proti účtu Pohledávky {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-29 14:55:36.129939 by Administrator
{0} {1}: Pro účet {2} je vyžadována částka debetní nebo kreditní.
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-24 21:55:26.367801 by Administrator
{0} {1}: Odeslaný záznam nelze smazat.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-29 14:40:14.243584 by Administrator
{0} {1}: Dodavatel je povinen platit na účet {2}
Unverified
{0} added
2019-05-24 21:57:04.842120 by Administrator
{0} přidáno
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-29 14:58:01.364308 by Administrator
{0} proti Bill {1} datováno {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-24 21:16:24.904189 by Administrator
{0} proti objednávce {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-29 14:55:27.385135 by Administrator
{0} proti prodejní faktuře {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-29 14:48:48.220206 by Administrator
{0} proti zakázce odběratele {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-29 14:53:01.716885 by Administrator
{0} již přidělené pro zaměstnance {1} pro období {2} až {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-24 21:46:13.770554 by Administrator
{0} již existuje. Vyberte jiný název
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:00:03.816543 by Administrator
{0} již má rodičovský postup {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-29 14:42:21.027418 by Administrator
{0} již odhlášeno
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-29 14:55:33.740714 by Administrator
{0} již odhlášeno {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-24 21:14:50.050249 by Administrator
{0} a {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-24 21:20:12.588956 by Administrator
{0} použitelné po {1} pracovních dnech
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-24 22:00:59.963883 by Administrator
{0} ocenil {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-24 21:49:20.267376 by Administrator
{0} ocenil {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-29 14:44:57.340618 by Administrator
{0} ocenilo vaši práci na {1} s {2} bodem
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-24 21:31:58.121206 by Administrator
{0} ocenilo vaši práci na {1} s {2} body
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-29 14:55:19.286167 by Administrator
{0} bod uznání {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-24 21:56:56.657087 by Administrator
{0} body za zhodnocení {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-24 21:40:52.158418 by Administrator
{0} právě prohlíží tento dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-24 22:00:46.124685 by Administrator
{0} aktivum nelze převést
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-24 21:58:42.873719 by Administrator
{0} přidělené {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-24 21:45:40.491427 by Administrator
{0} k dispozici z {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-29 14:44:21.054282 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. Překročí {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-24 21:54:01.847966 by Administrator
{0} Kalendář
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-29 14:56:03.047836 by Administrator
{0} nemůže být negativní
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-24 21:43:51.897920 by Administrator
{0} nelze nastavit pro jednotlivé typy
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-24 21:23:43.826184 by Administrator
{0} změněno {1} na {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-24 21:36:23.527782 by Administrator
{0} Graf
Unverified
{0} comments
2019-05-24 22:01:42.328365 by Administrator
{0} komentáře
Unverified
{0} created
2019-05-24 21:48:58.506295 by Administrator
{0} vytvořeno
Unverified
{0} created successfully
2019-05-29 14:38:17.430803 by Administrator
{0} úspěšně vytvořeno
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-24 21:31:52.720673 by Administrator
{0} vytvořeno {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-29 15:00:33.824370 by Administrator
{0} kritický bod pro {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-24 22:03:47.823472 by Administrator
{0} kritické body pro {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-24 21:48:52.838750 by Administrator
{0} kritizováno {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-29 14:46:33.091340 by Administrator
{0} kritizováno {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-24 21:56:19.060038 by Administrator
{0} kritizovalo vaši práci na {1} s {2} bodem
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-24 21:51:53.562704 by Administrator
{0} kritizovalo vaši práci na {1} s {2} body
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-24 21:38:58.788554 by Administrator
{0} má v současné době {1} postavení dodavatele a nákupní objednávky tohoto dodavatele by měly být vydávány s opatrností.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-29 14:55:07.894491 by Administrator
{0} má v současné době {1} výsledkovou tabulku dodavatelů a RFQ k tomuto dodavateli by měly být vydávány s opatrností.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-24 22:01:08.495621 by Administrator
{0} Řídicí panel
Unverified
{0} days ago
2019-05-24 22:03:30.010479 by Administrator
{0} dny
Unverified
{0} Digest
2019-05-29 14:54:43.756209 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-24 21:34:13.182535 by Administrator
{0} nepatří společnosti {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-24 21:52:21.706247 by Administrator
{0} neexistuje v řádku {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-29 14:37:02.597429 by Administrator
{0} nemá plán zdravotnické praxe. Přidejte ji do programu Master of Healthcare Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-29 14:41:49.529742 by Administrator
{0} upraveno {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-29 14:47:48.095789 by Administrator
{0} zadáno dvakrát v položce Daň z položky
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-24 21:40:58.167902 by Administrator
{0} pole nemůže být nastaveno jako jedinečné v {1}, protože neexistují jedinečné existující hodnoty
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-24 22:01:39.979331 by Administrator
Pole {0} je omezeno na velikost {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-24 21:32:52.311075 by Administrator
{0} pro {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-24 21:27:18.680299 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-29 14:50:21.120753 by Administrator
{0} od {1} do {2} v řádku # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-29 14:47:44.444146 by Administrator
{0} má již přiřazenu výchozí hodnotu pro {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-24 21:44:37.664118 by Administrator
{0} bylo úspěšně odesláno
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-24 22:00:54.212649 by Administrator
{0} bylo úspěšně přidáno do e-mailové skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-29 14:47:38.709471 by Administrator
{0} má platnost do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-24 21:29:38.142150 by Administrator
{0} opustil konverzaci v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-24 21:22:30.917034 by Administrator
{0} hodin
Unverified
{0} hours ago
2019-05-29 14:53:08.080322 by Administrator
{0} hodin
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-29 14:52:35.981260 by Administrator
{0} v řádku {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-24 21:25:12.544101 by Administrator
{0} v řádku {1} nemůže mít jak URL, tak podřízené položky
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-29 15:00:14.737172 by Administrator
{0} označuje, že {1} neposkytuje cenovou nabídku, ale všechny položky byly citovány. Aktualizace stavu nabídky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-29 14:59:35.815490 by Administrator
{0} je svátek firmy
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-29 14:53:17.238231 by Administrator
{0} je povinné pole
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-29 14:42:55.932774 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v poli Příjemci
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-29 14:41:59.291748 by Administrator
{0} je blokováno, takže tato transakce nemůže pokračovat
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-24 21:18:12.335868 by Administrator
{0} právě prohlíží tento dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-24 21:20:07.566568 by Administrator
{0} je povinné
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-24 21:13:40.777419 by Administrator
{0} je povinné pro generování plateb, nastavte pole a zkuste to znovu
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-24 21:53:43.693679 by Administrator
{0} je povinné pro položku {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-29 14:36:14.425359 by Administrator
{0} je povinné. Možná není vytvořen záznam měny pro {1} až {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-24 21:46:29.818712 by Administrator
{0} je povinné. Možná není vytvořen záznam měny pro {1} až {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-29 14:56:28.356597 by Administrator
{0} není formát surového tisku.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-24 21:57:29.151543 by Administrator
{0} není skladem Položka
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-24 21:50:28.965592 by Administrator
{0} není platné číslo šarže pro položku {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-29 14:40:35.447157 by Administrator
{0} není platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-24 21:25:32.302763 by Administrator
{0} není platný stav pracovního postupu. Aktualizujte svůj pracovní postup a zkuste to znovu.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-24 21:25:29.160525 by Administrator
{0} není přidáno do tabulky
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-29 14:36:09.788391 by Administrator
{0} není v platném období mezd
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-24 21:57:58.703775 by Administrator
{0} není v seznamu volitelných dovolených
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-29 14:38:42.030672 by Administrator
{0} je nyní výchozí formát tisku pro dokument {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-24 21:47:08.918939 by Administrator
{0} je nyní výchozí fiskální rok. Aktualizace se projeví aktualizací prohlížeče.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-29 14:59:02.654417 by Administrator
{0} je pozastaveno do {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-29 14:58:10.299769 by Administrator
{0} je vyžadováno
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 11:59:41.079229 by Administrator
{0} je vyžadováno pro účet „Rozvahy“ {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:00:10.264494 by Administrator
{0} je vyžadováno pro účet 'Zisk a ztráta' {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-24 21:18:35.428895 by Administrator
{0} je uloženo
Unverified
{0} item found.
2019-05-29 14:48:17.950088 by Administrator
{0} nalezena položka.
Unverified
{0} items found.
2019-05-29 14:39:25.443720 by Administrator
Počet nalezených položek: {0}.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-24 21:50:26.553616 by Administrator
Probíhají položky {0}
Unverified
{0} items produced
2019-05-24 21:52:07.489303 by Administrator
{0} vyrobených položek
Unverified
{0} items selected
2019-05-24 22:03:08.520678 by Administrator
Vybrané položky: {0}
Unverified
{0} List
2019-05-24 21:34:43.930739 by Administrator
{0} Seznam
Unverified
{0} logged in
2019-05-29 14:59:51.304988 by Administrator
{0} přihlášen
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-24 21:51:46.144376 by Administrator
{0} odhlášeno: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-24 21:29:27.761836 by Administrator
{0} se o vás zmínil v komentáři {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-24 21:37:05.817313 by Administrator
{0} před minutami
Unverified
{0} Modules
2019-05-24 21:39:31.823026 by Administrator
{0} Moduly
Unverified
{0} months ago
2019-05-24 21:46:25.811606 by Administrator
{0} před měsíci
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-24 21:57:00.655638 by Administrator
{0} se musí objevit pouze jednou
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 14:35:45.880302 by Administrator
{0} musí být po {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-24 21:49:39.880892 by Administrator
{0} musí být záporný v návratovém dokumentu
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-29 14:42:25.026114 by Administrator
{0} musí být {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-24 21:44:57.938260 by Administrator
Nejprve musí být nastaveno {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-24 21:54:14.185992 by Administrator
{0} musí být odesláno
Unverified
{0} must be unique
2019-05-24 21:19:42.540875 by Administrator
{0} musí být jedinečné
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-24 21:57:39.195151 by Administrator
{0} musí začínat a končit písmenem a může obsahovat pouze písmena, pomlčku nebo podtržítko.
Unverified
{0} Name
2019-05-24 22:01:48.092764 by Administrator
{0} Jméno
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-24 22:00:49.158431 by Administrator
{0} není platný stát
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-24 22:00:10.408531 by Administrator
{0} není dovoleno přejmenovat
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-24 21:26:15.452544 by Administrator
{0} není dovoleno s {1} obchodovat. Změňte prosím společnost.
Unverified
{0} not found
2019-05-29 14:59:51.000607 by Administrator
{0} nebyl nalezen
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-24 21:16:41.265862 by Administrator
{0} nebyl nalezen pro položku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-29 14:42:27.487070 by Administrator
{0} Číslo {1} již bylo použito v účtu {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-29 15:00:26.538183 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-24 21:51:45.404109 by Administrator
{0} na půl dne Dovolená {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-24 21:58:31.819033 by Administrator
{0} na dovolené {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-29 14:40:38.473832 by Administrator
{0} nebo {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-24 21:51:24.201378 by Administrator
Parametr {0} je neplatný
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-29 14:36:55.420853 by Administrator
{0} položky plateb nelze filtrovat pomocí {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-24 21:18:55.461797 by Administrator
{0} záznam byl smazán
Unverified
{0} records deleted
2019-05-24 21:37:32.010264 by Administrator
Záznamy {0} byly smazány
Unverified
{0} Report
2019-05-24 21:28:13.056650 by Administrator
{0} Zpráva
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-29 14:54:03.467661 by Administrator
{0} Žádost o {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-24 21:19:02.763924 by Administrator
{0} Výsledek odeslán
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-29 14:39:48.712328 by Administrator
{0} vráceno {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-29 14:57:26.957134 by Administrator
{0} vrátil bod {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-24 21:56:44.660051 by Administrator
{0} vrátilo vaše body {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-29 14:53:55.653302 by Administrator
{0} místnost musí mít jednoho uživatele.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-29 14:51:14.682760 by Administrator
{0} řádků pro {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-29 14:37:56.061288 by Administrator
{0} bylo úspěšně uloženo
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-24 21:24:19.076450 by Administrator
{0} tuto úlohu zadal sám: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-24 21:14:08.584029 by Administrator
{0} Sériová čísla potřebná pro položku {1}. Poskytli jste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-29 14:48:50.898284 by Administrator
{0} Nastavení nebylo nalezeno
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-29 14:46:17.707702 by Administrator
{0} sdílelo tento dokument s {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-29 14:44:24.580144 by Administrator
{0} sdílelo tento dokument s každým
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-29 14:50:14.163286 by Administrator
{0} by měla být hodnota mezi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-24 21:58:58.132523 by Administrator
{0} Studentské skupiny byly vytvořeny.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-24 21:27:49.517268 by Administrator
{0} Studenti byli zapsáni
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-24 21:27:32.447227 by Administrator
{0} uživatelé přidali
Unverified
{0} to {1}
2019-05-24 21:57:06.186398 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-29 14:50:49.180900 by Administrator
{0} zastavit příjem e-mailů tohoto typu
Unverified
{0} Tree
2019-05-24 21:56:25.028816 by Administrator
{0} Strom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-24 21:29:47.320192 by Administrator
{0} tento dokument sdílený s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-24 21:46:44.111353 by Administrator
{0} jednotek [{1}] (# Form / Item / {1}) nalezených v [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-29 14:40:48.930621 by Administrator
{0} jednotek {1} potřebných v {2} na {3} {4} pro {5} k dokončení této transakce.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-29 14:43:51.667644 by Administrator
{0} jednotek {1} potřebných v {2} k dokončení této transakce.
Unverified
{0} updated
2019-05-24 21:25:24.209888 by Administrator
{0} aktualizováno
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-24 21:47:47.132032 by Administrator
{0} platná sériová čísla pro položku {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 11:59:37.493770 by Administrator
Vybrané hodnoty {0}
Unverified
{0} variants created.
2019-05-24 21:24:53.801727 by Administrator
{0} vytvořené varianty.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-29 14:39:52.408635 by Administrator
{0} před týdny
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-29 14:36:59.590170 by Administrator
{0}, řádek {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-24 21:37:27.940410 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) bude zkráceno, protože maximální počet znaků je {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-29 14:39:53.570530 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-29 14:47:05.270527 by Administrator
{0}: {1} v {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-29 14:46:40.944595 by Administrator
{0}: {1} je nastaveno na stav {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-29 14:41:39.024430 by Administrator
{0}: {1} nebyl nalezen v tabulce Podrobnosti faktury
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-24 21:20:20.330481 by Administrator
{0}: Nelze nastavit Amend bez Cancel
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-24 21:39:36.059676 by Administrator
{0}: Nelze nastavit Assign Amend, pokud není Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-24 21:43:57.089446 by Administrator
{0}: Nelze nastavit přiřazení, pokud není odesláno
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-24 21:53:15.919960 by Administrator
{0}: Nelze nastavit Zrušit bez Odeslat
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-24 21:54:11.924700 by Administrator
{0}: Nelze nastavit import, protože {1} nelze importovat
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-24 21:38:08.470409 by Administrator
{0}: Nelze nastavit Import bez vytvoření
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-29 14:54:49.868231 by Administrator
{0}: Nelze nastavit Odeslat, Zrušit, Změnit bez zápisu
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-24 21:18:28.363626 by Administrator
{0}: Email zaměstnance nebyl nalezen, proto e-mail nebyl odeslán
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 14:35:46.334804 by Administrator
{0}: Pole '{1}' nelze nastavit jako jedinečné, protože má ne jedinečné hodnoty
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 14:35:43.753176 by Administrator
{0}: Pole {1} v řádku {2} nemůže být skryté a povinné bez výchozího nastavení
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 14:35:40.053867 by Administrator
{0}: Pole {1} typu {2} nemůže být povinné
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 14:35:50.248748 by Administrator
{0}: Název pole {1} se zobrazí vícekrát v řádcích {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 14:35:56.249214 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pro {2} nemůže být jedinečný
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-24 21:14:26.089053 by Administrator
{0}: Od {0} typu {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-24 21:27:13.478445 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-24 22:00:19.290498 by Administrator
{0}: Není nastaveno žádné základní oprávnění
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-24 21:33:08.068164 by Administrator
{0}: Pouze jedno pravidlo je povoleno se stejnou rolí, úrovní a {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 14:35:42.017478 by Administrator
{0}: Možnosti {1} musí být stejné jako název doctype {2} pro pole {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 14:45:41.678068 by Administrator
{0}: Možnosti musí být platný DocType pro pole {1} v řádku {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 14:57:00.826639 by Administrator
{0}: Volby požadované pro pole Typ odkazu nebo Tabulka {1} v řádku {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-24 21:28:49.096645 by Administrator
{0}: Povolení na úrovni 0 musí být nastaveno před nastavením vyšších úrovní
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 15:00:28.540020 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pro {2} nelze indexovat
Unverified
{0}% Billed
2019-05-29 14:45:57.563515 by Administrator
{0}% Fakturováno
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-29 14:36:26.337125 by Administrator
{0}% Doručeno
Unverified
{app_title}
2019-05-29 14:45:03.763925 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-24 21:26:15.046390 by Administrator
* Bude vypočteno v transakci.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-29 14:59:00.793241 by Administrator
** Selhalo: {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-24 21:54:21.549349 by Administrator
** Měna ** Mistr
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-24 21:56:26.278894 by Administrator
** Fiskální rok ** představuje finanční rok. Všechny účetní položky a ostatní významné transakce jsou sledovány proti ** fiskálnímu roku **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-29 14:42:46.041927 by Administrator
** Měsíční distribuce ** vám pomáhá distribuovat rozpočet / cíl v průběhu měsíců, pokud máte sezónnost ve svém podnikání.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:28:01.036271 by Administrator
> {0} rok (y)
Unverified
<head> HTML
2019-05-29 14:57:27.363545 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-24 21:34:55.889374 by Administrator
% Dodáno
Unverified
% Amount Billed
2019-05-24 21:34:31.500489 by Administrator
Vyúčtovaná částka v%
Unverified
% Billed
2019-05-24 21:21:18.606787 by Administrator
% Fakturováno
Unverified
% Complete Method
2019-05-24 21:28:37.363108 by Administrator
Kompletní metoda
Unverified
% Completed
2019-05-24 21:58:20.969231 by Administrator
% Dokončeno
Unverified
% Installed
2019-05-24 21:35:03.713674 by Administrator
% Instalován
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-24 21:38:07.621701 by Administrator
% materiálů účtovaných proti této zakázce odběratele
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-24 22:03:43.469832 by Administrator
% materiálu dodaného proti tomuto dodacímu listu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-24 21:49:44.688134 by Administrator
% materiálu dodaného proti této zakázce odběratele
Unverified
% Ordered
2019-05-29 14:36:35.625173 by Administrator
Objednáno
Unverified
% Progress
2019-05-29 14:43:31.865497 by Administrator
Pokrok
Unverified
% Received
2019-05-24 21:48:23.256234 by Administrator
% Přijato
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-24 21:48:59.025009 by Administrator
% s není platný formát přehledu. Formát zprávy by měl obsahovat jeden z následujících% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-24 21:58:29.304927 by Administrator
0 - Návrh; 1 - Odesláno; 2 - Zrušeno
Unverified
0 is highest
2019-05-24 21:18:44.161807 by Administrator
0 je nejvyšší
Unverified
1 comment
2019-05-29 14:45:23.993600 by Administrator
1 komentář
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-24 21:48:25.330445 by Administrator
1 Měna = [?] Frakce Pro např. 1 USD = 100 centů
Unverified
1 exact match.
2019-05-29 14:41:04.148902 by Administrator
1 přesná shoda.
Unverified
1 hour ago
2019-05-29 14:57:47.707777 by Administrator
před 1 hodinou
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-24 21:47:33.867238 by Administrator
1 Věrnostní body = Kolik základní měny?
Unverified
1 minute ago
2019-05-24 21:59:49.447991 by Administrator
Před 1 minutou
Unverified
1 month
2019-05-24 21:38:41.573309 by Administrator
1 měsíc
Unverified
1 month ago
2019-05-24 21:44:20.070398 by Administrator
Před 1 měsícem
Unverified
1 week
2019-05-24 21:50:39.827078 by Administrator
1 týden
Unverified
1 weeks ago
2019-05-29 14:43:00.088754 by Administrator
Před 1 týdnem
Unverified
1 year
2019-05-24 21:56:43.938347 by Administrator
1 rok
Unverified
1 year ago
2019-05-24 22:00:06.033650 by Administrator
před 1 rokem
Unverified
2 Yearly
2019-05-24 21:19:18.818989 by Administrator
2 Ročně
Unverified
3 months
2019-05-29 14:43:05.463233 by Administrator
3 měsíce
Unverified
6 months
2019-05-24 21:55:37.096863 by Administrator
6 měsíců
Unverified
90-Above
2019-05-24 21:43:12.491917 by Administrator
90-Výše
Unverified