You must login to edit or verify translations

Dansk: Starting with Letter *


Original
Translated

Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:35:27.099210 by Administrator
Der er i øjeblikket ingen lager på lageret
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 14:58:39.423875 by Administrator
Gruppe Roll nr
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 14:57:46.261644 by Administrator
; Ikke tilladt i tilstand
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:24:39.909851 by Administrator
'I Global søgning' er ikke tilladt for type {0} i række {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:44:19.045818 by Administrator
'Modtagere' er ikke angivet
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-15 15:18:12.357750 by BD net
'Forælder' betegner den overordnede tabel hvor denne række skal tilføjes
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-05-14 11:32:03.769574 by Administrator
"Team medlemmer" eller "Management"
Unverified
"Time Per Appointment" hasn"t been set for Dr {0}. Add it in Physician master.
2017-11-14 13:35:41.822432 by Administrator
"Tid pr. Ansættelse" er ikke blevet indstillet til Dr {0}. Tilføj det i læge mester.
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-10-27 20:00:01.937277 by Bo Vinter Poulsen
[{0}] (# Form / Vare / {0}) er udsolgt
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-15 15:20:37.846284 by BD net
[Navn]: [FeltType] / [Valg]: [Bredde]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 14:49:52.038790 by Administrator
[Urgent] Fejl under oprettelse af tilbagevendende% s for% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:22:17.924408 by Administrator
{{{0}}} er ikke et gyldigt feltnavn mønster. Det bør være {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:24:37.472875 by Administrator
{0} - {1} er inaktiv studerende
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 14:58:27.017986 by Administrator
{0} - {1} er ikke indskrevet i batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 14:57:24.955137 by Administrator
{0} - {1} er ikke tilmeldt kurset {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-08-15 15:21:38.693909 by BD net
{0} ({1}) kan ikke være større end planlagt antal ({2}) på produktionsordre {3}
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2016-06-15 00:03:12.900557 by Nicolaj Hansen
{0} {1} kan ikke være en undernode, da den har undernoder
Unverified
{0} {1} does not associated with {2} {3}
2016-07-25 11:18:28.719902 by Administrator
{0} {1} ikke tilknyttet {2} {3}
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 14:57:43.099544 by Administrator
{0} {1} er ikke indsendt, så handlingen kan ikke gennemføres
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:14:13.362605 by Administrator
{0} {1} er forbundet med {2}, men Party Account er {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 14:57:26.327543 by Administrator
{0} {1} er annulleret, så handlingen kan ikke gennemføres
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:12:13.101297 by Administrator
{0} {1}: Regnskab Overgang til {2} kan kun foretages i valuta: {3}
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:12:03.904308 by Administrator
{0} {1}: Kunden er påkrævet mod Tilgodehavende konto {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:11:45.285055 by Administrator
{0} {1}: Leverandøren er påkrævet mod Betales konto {2}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:57:39.290099 by Administrator
{0} allerede afsat til Medarbejder {1} for perioden {2} til {3}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:22:13.000920 by Administrator
{0} læser dette dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-07-25 11:19:03.057850 by Administrator
{0} aktiv kan ikke overføres
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:12:32.255775 by Administrator
{0} budget for konto {1} mod {2} {3} er {4}. Det vil overstige med {5}
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-05-14 11:34:27.900389 by Administrator
{0} kan ikke indstilles for Single typer
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:14:17.726773 by Administrator
{0} har for øjeblikket en {1} leverandør scorecard stående, og købsordrer til denne leverandør bør udstedes med forsigtighed.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:13:48.707999 by Administrator
{0} har for øjeblikket et {1} leverandør scorecard stående, og RFQs til denne leverandør skal udleveres med forsigtighed.
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:38:57.759438 by Administrator
{0} Feedback Request
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 12:58:12.950569 by Administrator
{0} felt kan ikke indstilles som enestående i {1}, da der er ikke-unikke eksisterende værdier
Unverified
{0} for {1}
2015-05-14 11:41:59.472465 by Administrator
{0} for {1}
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:00:31.043315 by Administrator
{0} har gebyrgyldighed indtil {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-05-14 11:33:44.733906 by Administrator
{0} i række {1} kan ikke have både URL og underordnede elementer
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:14:00.238776 by Administrator
{0} indikerer at {1} ikke giver et citat, men alle elementer \ er blevet citeret. Opdatering af RFQ citat status.
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:44:09.141685 by Administrator
{0} er en ugyldig e-mail-adresse i 'Modtagere'
Unverified
{0} is mandatory for Return
2015-08-03 17:50:26.049476 by Administrator
{0} er obligatorisk for Return
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-05-14 11:41:21.003716 by Administrator
{0} er obligatorisk. Måske Valutaveksling record er ikke skabt for {1} til {2}.
Unverified
{0} is not a valid hex color
2017-07-17 16:46:31.520957 by Administrator
{0} er ikke en gyldig hex farve
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:52:43.200355 by Administrator
{0} er nu standard printformat til {1} doktype
Unverified
{0} List
2015-05-14 11:38:31.425516 by Administrator
{0} List
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:13:45.189412 by Administrator
{0} nævnte dig i en kommentar
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:00:46.964423 by Administrator
{0} skal være negativ til gengæld dokument
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:36:58.479024 by Administrator
{0} skal indsendes
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:35:24.894449 by Administrator
{0} ikke fundet for punkt {1}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:35:02.375253 by Administrator
{0} af {1}
Unverified
{0} records updated
2016-07-25 11:18:00.356607 by Administrator
{0} optegnelser opdateret
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:49:48.167260 by Administrator
{0} Resultat indsendt
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:37:49.158992 by Administrator
{0} rækker for {1}
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:24:08.353966 by Administrator
{0} Studentgrupper oprettet.
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:14:18.982540 by Administrator
{0} for at stoppe modtagelse af e-mails af denne type
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-05-14 11:37:41.060942 by Administrator
{0} un-delte dette dokument med {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-10-27 20:00:40.833214 by Bo Vinter Poulsen
{0} enheder af [{1}] (# Form / vare / {1}) findes i [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:19:08.969565 by Administrator
{0} enheder af {1} behov i {2} på {3} {4} til {5} for at gennemføre denne transaktion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:19:00.815867 by Administrator
{0} enheder af {1} behov i {2} at fuldføre denne transaktion.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:28:59.517821 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) vil få afkortet, da max tilladte tegn er {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-05-14 11:33:38.590534 by Administrator
{0}: {1} blev ikke fundet i Invoice Detaljer tabel
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-05-14 11:43:19.701241 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte Amend uden Annuller
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-05-14 11:41:10.014705 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte Tildel Tekst hvis ikke Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-05-14 11:32:47.408389 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte Tildel Indsend hvis ikke Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-05-14 11:37:07.406917 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte annullere uden Indsend
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-05-14 11:33:51.977929 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte import som {1} er ikke kan indføres
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-05-14 11:32:28.450633 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte Import uden Opret
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-05-14 11:40:53.089802 by Administrator
{0}: Kan ikke sætte Indsend, Annuller, Tekst uden Write
Unverified
{0}: From {0} for {1}
2015-05-14 11:42:47.094666 by Administrator
{0}: Fra {0} for {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-05-14 11:37:21.397713 by Administrator
{0}: Ingen grundlæggende tilladelser sæt
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 17:50:05.709913 by Administrator
{0}: Kun én tilladt med samme rolle, Level og hersk {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-05-14 11:43:04.702347 by Administrator
{0}: Tilladelse på niveau 0 skal indstilles, før der indstilles højere niveauer
Unverified
{app_title}
2015-05-14 11:37:34.380799 by Administrator
{App_title}
Unverified
{frequency} Digest
2017-06-06 14:51:53.720675 by Administrator
{Frequency} Digest
Unverified
**Currency** Master
2015-05-14 11:35:45.368747 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-25 11:17:25.481977 by Administrator
** Månedlig Distribution ** hjælper dig distribuere Budget / Target tværs måneder, hvis du har sæsonudsving i din virksomhed.
Unverified
> {0} year(s) ago
2017-11-15 15:18:06.553998 by Administrator
> {0} år siden
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:12:16.173479 by Administrator
% Complete Method
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 15:38:11.790406 by Administrator
% S er ikke et gyldigt rapport format. Rapport format skal \ et af følgende% s
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-04 17:22:12.910784 by Administrator
er obligatorisk. Måske Valutaveksling rekord er ikke skabt til
Verifed
to
2015-11-04 17:22:14.011224 by Administrator
til
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-08-15 15:08:20.912654 by BD net
`Frys lager ældre end` skal være mindre end %d dage.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:18:46.718219 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:23:59.222520 by Administrator
_rapport
Verifed
-Above
2015-08-15 15:08:38.829305 by BD net
-over
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-08-15 15:09:25.676803 by BD net
'Faktisk startdato' kan ikke være større end 'Faktisk slutdato'
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2017-05-11 18:14:21.397010 by Herbert Friis
'Baseret på' og 'Sortér efter ' ikke kan være samme
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-08-15 15:10:16.563090 by BD net
'Dage siden sidste ordre' skal være større end eller lig med nul
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-08-15 15:10:37.015733 by BD net
'Indlæg' kan ikke være tomt
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-08-15 15:10:52.074570 by BD net
'Forventet startdato' kan ikke være større end 'Forventet slutdato '
Verifed
'From Date' is required
2015-08-15 15:15:16.127552 by BD net
'Fra dato' er nødvendig
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-08-15 15:11:28.962778 by BD net
'Fra dato' skal være efter 'Til dato'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-10-27 19:56:47.592089 by Bo Vinter Poulsen
'Har serienummer' kan ikke være 'Ja' for ikke-lagerførte vare
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-08-15 15:12:30.373670 by BD net
'I Listevisning' ikke tilladt for type {0} i række {1}
Verifed
'Opening'
2016-06-14 23:50:07.420863 by Nicolaj Hansen
'Åbner'
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-15 15:14:56.207124 by BD net
'Til sag nr.' kan ikke være mindre end 'Fra sag nr.'
Verifed
'To Date' is required
2015-05-14 11:42:16.085252 by Administrator
'Til dato' er nødvendig
Verifed
'Total'
2017-05-23 17:45:05.167983 by Herbert Friis
'I alt'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-06-14 23:50:43.847661 by Nicolaj Hansen
'Opdater lager' kan ikke markeres, fordi varerne ikke leveres via {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-05-11 15:39:15.138220 by Herbert Friis
'Opdater lager' kan ikke kontrolleres pga. salg af anlægsaktiver
Verifed
"Company History"
2017-05-12 01:29:12.849495 by Herbert Friis
'Firmahistorie'
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-05-11 15:40:06.473692 by Herbert Friis
"Er anlægsaktiv" kan ikke være umarkeret, da der eksisterer et anlægsaktiv på varen
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 11:42:22.375859 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-08-15 15:19:33.923401 by BD net
(Timesats / 60) * TidsforbrugIMinutter
Verifed
[Error]
2015-05-14 11:39:18.234958 by Administrator
[Fejl]
Verifed
[Select]
2015-05-14 11:38:04.288630 by Administrator
[Vælg]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-05-14 11:40:17.328706 by Administrator
{0} '{1}' er deaktiveret
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-05-14 11:33:33.655911 by Administrator
{0} '{1}' ikke i regnskabsåret {2}
Verifed
{0} ({1}) must have role 'Expense Approver'
2017-05-22 19:28:11.069656 by Herbert Friis
{0} ({1}), skal have rollen 'Udlægsgodkender'
Verifed
{0} ({1}) must have role 'Leave Approver'
2015-08-15 15:22:37.215351 by BD net
{0} ({1}), skal have rollen 'Godkendelse af fravær'
Verifed
{0} {1} already exists
2015-05-14 11:40:29.738841 by Administrator
{0} {1} findes allerede
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-15 15:23:07.177532 by BD net
{0} {1} kan ikke være "{2}". Den skal være en af ​​"{3}"
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:19:10.333785 by Administrator
{0} {1} findes ikke
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-15 15:25:05.261079 by BD net
{0} {1} er blevet ændret. Venligst opdater.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:13:58.856188 by Administrator
{0} {1} er aflyst eller lukket
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 12:58:34.954568 by Administrator
{0} {1} er aflyst eller stoppet
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:13:57.859279 by Administrator
{0} {1} er lukket
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:25:38.307560 by Administrator
{0} {1} er deaktiveret
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:25:28.844182 by Administrator
{0} {1} er frosset
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-05-14 11:38:12.544913 by Administrator
{0} {1} er fuldt faktureret
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:37:48.385912 by Administrator
{0} {1} er ikke aktiv
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-05-27 17:32:56.861626 by Herbert Friis
{0} {1} er ikke godkendt
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-05-27 17:34:47.225728 by Henrik Fich
{0} {1} skal godkendes
Verifed
{0} {1} not found
2015-05-14 11:37:59.971191 by Administrator
{0} {1} ikke fundet
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-05-08 14:59:50.817362 by Henrik Fich
{0} {1} ikke i noget aktivt regnskabsår.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:22:12.709460 by Administrator
{0} {1} status er {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:38:14.585519 by Administrator
{0} {1} til {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-05-16 17:20:06.334209 by Herbert Friis
{0} {1}: konto {2} af typen Resultatopgørelse må ikke angives i Åbningsbalancen
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:11:55.027434 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} kan ikke være en gruppe
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-05-08 15:00:44.787892 by Henrik Fich
{0} {1}: Konto {2} tilhører ikke firma {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:12:04.282422 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} er inaktiv
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-05-08 17:02:37.002924 by Henrik Fich
{0} {1}: omkostningssted {2} tilhører ikke firma {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-05-08 17:02:14.404970 by Henrik Fich
{0} {1}: Omkostningssted er obligatorisk for vare {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-05-11 15:17:22.599182 by Herbert Friis
{0} {1}: omkostningssted er påkrævet for resultatopgørelsekonto {2}. Opret venligst et standard omkostningssted for firmaet.
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-05-08 15:01:41.615054 by Henrik Fich
{0} {1}: Enten debet- eller kreditbeløb er påkrævet for {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-05-27 17:32:43.955023 by Herbert Friis
{0} {1}: Den godkendte post kan ikke slettes.
Verifed
{0} added
2015-08-15 15:30:12.611313 by BD net
{0} tilføjet
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-08-15 15:30:27.388516 by BD net
{0} mod regning {1} ​​dateret {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-14 11:38:27.671641 by Administrator
{0} mod indkøbsordre {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-08-15 15:30:55.293473 by BD net
{0} mod salgsfaktura {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-08-15 15:31:04.990275 by BD net
{0} mod salgsordre {1}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-09-13 12:17:29.076111 by Herbert Friis
{0} eksisterer allerede. Vælg et andet nummer
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 12:59:03.287415 by Administrator
{0} allerede afmeldt
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 12:58:26.273819 by Administrator
{0} allerede afmeldt til {1} ​​{2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 17:50:03.506117 by Administrator
{0} og {1}
Verifed
{0} by {1}
2015-05-14 11:42:00.536442 by Administrator
{0} af {1}
Verifed
{0} can not be negative
2015-05-14 11:34:38.044494 by Administrator
{0} kan ikke være negativ
Verifed
{0} comments
2015-05-14 11:38:57.848595 by Administrator
{0} kommentarer
Verifed
{0} created
2015-05-14 11:37:08.383734 by Administrator
{0} oprettet
Verifed
{0} created this {1}
2017-05-23 16:37:31.038891 by Herbert Friis
{0} oprettede denne {1}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:48:22.786658 by Administrator
{0} dage siden
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2017-05-08 20:33:11.126971 by Henrik Fich
{0} tilhører ikke firmaet {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-05-14 11:42:41.323949 by Administrator
{0} findes ikke i rækken {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-14 11:38:59.067468 by Administrator
{0} redigerede denne {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2017-05-23 16:37:41.591615 by Herbert Friis
{0} indtastet to gange i varemoms
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:37:47.712476 by Administrator
{0} fra {1} til {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-05-08 15:03:04.082862 by Henrik Fich
{0} fra {1} til {2} i rækkenr. {3}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-05-11 17:15:51.989954 by Herbert Friis
{0} er blevet føjet til e-mailgruppen.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 17:50:06.717098 by Administrator
{0} har forladt samtalen i {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:18:11.104041 by Administrator
{0} timer
Verifed
{0} hours ago
2017-02-27 15:38:00.773200 by Administrator
{0} timer siden
Verifed
{0} Installed
2015-11-26 12:27:15.215194 by Administrator
{0} Installeret
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-03-14 04:17:14.490164 by Anders Malmros
{0} læser i øjeblikket dette dokument
Verifed
{0} is mandatory
2015-05-14 11:32:16.929214 by Administrator
{0} er obligatorisk
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2016-10-27 20:00:18.638716 by Bo Vinter Poulsen
{0} er obligatorisk for vare {1}
Verifed
{0} is not a stock Item
2017-05-08 15:03:49.710301 by Henrik Fich
{0} er ikke en lagervare
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2017-05-27 20:32:54.265023 by Herbert Friis
{0} er ikke et gyldigt partinummer for vare {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-05-08 15:04:07.884540 by Henrik Fich
{0} er ikke en gyldig e-mailadresse
Verifed
{0} is not set
2015-05-14 11:34:42.001954 by Administrator
{0} er ikke indstillet
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-05-14 11:37:35.906744 by Administrator
{0} er nu standard regnskabsår. Opdater venligst din browser for at ændringen træder i kraft.
Verifed
{0} is required
2015-05-14 11:43:06.675219 by Administrator
{0} er påkrævet
Verifed
{0} is saved
2015-05-14 11:43:16.952787 by Administrator
{0} er gemt
Verifed
{0} items in progress
2017-05-23 17:25:39.160937 by Herbert Friis
{0} igangværende varer
Verifed
{0} items produced
2017-05-12 19:25:26.940934 by Herbert Friis
{0} varer produceret
Verifed
{0} items selected
2017-05-12 19:25:16.204557 by Herbert Friis
{0} varer er valgt
Verifed
{0} logged in
2015-05-14 11:43:53.482692 by Administrator
{0} logget ind
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:37:44.534703 by Administrator
{0} logget ud: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:38:21.830915 by Administrator
{0} omtalte dig i en kommentar i {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:23.092839 by Administrator
{0} minutter siden
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:48:23.844000 by Administrator
{0} måneder siden
Verifed
{0} must appear only once
2015-05-14 11:36:01.675407 by Administrator
{0} må kun optræde én gang
Verifed
{0} must be greater than 0
2016-04-15 14:25:34.775216 by Administrator
{0} skal være større end 0
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-05-14 11:43:20.500321 by Administrator
{0} skal være en af ​​{1}
Verifed
{0} must be set first
2015-05-14 11:33:18.510299 by Administrator
{0} skal indstilles først
Verifed
{0} must be unique
2015-05-14 11:36:41.245490 by Administrator
{0} skal være entydigt
Verifed
{0} Name
2016-07-25 11:18:13.366017 by Administrator
{0} Navn
Verifed
{0} not a valid State
2015-05-14 11:43:35.907693 by Administrator
{0} ikke en gyldig stat
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2017-05-11 15:18:28.044499 by Herbert Friis
{0} må ikke omdøbes
Verifed
{0} not found
2017-07-04 14:57:49.057955 by Administrator
{0} ikke fundet
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:50:19.410326 by Administrator
{0} eller {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2017-05-11 15:18:55.268558 by Herbert Friis
{0} betalingsposter ikke kan filtreres med {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:18:45.969817 by Administrator
{0} Rapport
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-05-27 14:43:55.529496 by Herbert Friis
{0} serienumre, der kræves for vare {1}. Du har angivet {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 15:17:47.071014 by Administrator
{0} Indstillinger ikke fundet
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-05-14 11:39:58.465911 by Administrator
{0} delte dette dokument med {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:49:48.230121 by Administrator
{0} delte dette dokument med alle
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-14 11:43:32.177570 by Administrator
{0} abonnenter tilføjet
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:48:44.995717 by Administrator
{0} til {1}
Verifed
{0} Tree
2017-05-08 16:42:02.856378 by Henrik Fich
{0} Træ
Verifed
{0} updated
2015-05-14 11:34:28.158154 by Administrator
{0} opdateret
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2017-05-27 14:44:19.154993 by Herbert Friis
{0} gyldige serienumre for vare {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:23.519558 by Administrator
{0} uger siden
Verifed
{0}, Row {1}
2017-05-08 15:05:43.451428 by Henrik Fich
{0}, række {1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:50:30.419854 by Administrator
{0}: {1} eksisterer ikke
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:37:14.268304 by Administrator
{0}: {1} i {2}
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-05-12 22:36:09.436556 by Herbert Friis
{0}: Medarbejderens e-mail er ikke fundet, og derfor er e-mailen ikke sendt
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-05-14 11:33:52.644932 by Administrator
{0}: Fra {0} af typen {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-05-14 11:40:10.605684 by Administrator
{0}: Fra {1}
Verifed
{0}% Billed
2017-05-08 15:07:14.770080 by Henrik Fich
{0}% Faktureret
Verifed
{0}% Complete
2017-05-08 15:07:25.215998 by Henrik Fich
{0}% Fuldført
Verifed
{0}% Delivered
2017-05-08 15:07:05.785161 by Henrik Fich
{0}% Leveret
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-05-14 11:31:56.292222 by Administrator
* Vil blive beregnet i transaktionen.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:06:19.852136 by Administrator
** Mislykket: {0} til {1}: {2}
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-14 11:37:39.385895 by Administrator
** Regnskabsår ** repræsenterer et regnskabsår. Alle regnskabsposteringer og andre større transaktioner spores mod ** regnskabsår **.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 12:58:48.835540 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Delivered
2016-03-14 04:11:39.665646 by Anders Malmros
% Leveret
Verifed
% Amount Billed
2017-05-08 15:08:35.653552 by Henrik Fich
% Faktureret beløb
Verifed
% Billed
2016-03-14 04:14:16.602405 by Anders Malmros
% Faktureret
Verifed
% Completed
2017-05-20 22:57:10.110646 by Herbert Friis
% afsluttet
Verifed
% Installed
2015-05-14 11:33:05.543739 by Administrator
% Installeret
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2017-05-08 15:09:25.692793 by Henrik Fich
% af materialer faktureret mod denne salgsordre
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-05-08 15:09:15.935217 by Henrik Fich
% af materialer leveret mod denne følgeseddel
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-05-14 11:43:40.018873 by Administrator
% Af materialer leveret mod denne Sales Order
Verifed
% Ordered
2015-10-13 12:59:14.832349 by Administrator
% Bestilt
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:12:18.072669 by Administrator
% fremskridt
Verifed
% Received
2015-05-14 11:32:57.287499 by Administrator
% Modtaget
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-05-27 17:32:29.245322 by Herbert Friis
0 - Udkast; 1 - Godkendt; 2 - Annulleret
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2016-03-14 04:16:31.762055 by Anders Malmros
1 Valuta = [?] dele. Eksempelvis 1 USD = 100 Cent
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:48:23.994279 by Administrator
1 time siden
Verifed
1 item selected
2016-12-15 17:12:12.882977 by Administrator
1 element valgt
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:22.520343 by Administrator
1 minut siden
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:38:00.931273 by Administrator
1 måned siden
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:17:34.419337 by Administrator
1 stjerne er lavest & 5 stjerner er højeste rating
Verifed
1 weeks ago
2017-02-27 15:38:38.221103 by Administrator
1 uge siden
Verifed
1 year ago
2017-02-27 15:38:56.275241 by Administrator
1 år siden
Verifed
1. Select Columns
2016-08-25 12:28:53.726680 by Administrator
1. Vælg kolonner
Verifed
1. Select File
2016-08-25 12:28:51.757646 by Administrator
1. Vælg Filer
Verifed
2. Download
2016-08-25 12:28:49.535116 by Administrator
2. download
Verifed
2. Upload
2016-08-25 12:28:52.471071 by Administrator
2. Upload
Verifed
90-Above
2016-01-26 13:37:06.927112 by Bo Diechmann
90-over
Verifed
(Half Day)
2015-08-15 15:05:50.566450 by BD net
(Halv dag)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:12:42.517344 by Administrator
Avancerede indstillinger
Verifed
by Role
2016-01-26 13:35:34.671613 by Bo Diechmann
efter rolle
Verifed
for {0}
2015-05-14 11:38:13.106162 by Administrator
for {0}
Verifed
or
2015-10-13 12:58:50.489272 by Administrator
eller
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-15 15:24:14.167990 by BD net
{0} {1} eksisterer ikke. Vælg et nyt mål for sammenlægningen
Verifed
0 is highest
2015-05-14 11:34:18.147071 by Administrator
0 er højest
Verifed
1 comment
2015-05-14 11:33:37.166493 by Administrator
1 kommentar
Verifed
2 days ago
2015-05-14 11:41:04.142125 by Administrator
2 dage siden
Verifed