You must login to edit or verify translations

Suomalainen: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:33:19.060835 by Administrator
{0} Säilytä näytteitä perustuu erään, tarkista, onko eränumero säilyttänyt näytteen kohteen
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:44:23.990228 by Administrator
Tällä hetkellä ei varastossa,
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:04:16.982716 by Administrator
Ryhmä Roll Ei
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:45:47.574057 by Administrator
Toimituslaskunumero
Unverified
to
2017-11-06 14:26:53.068111 by Tatu Soininen
henkilölle
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-04-03 16:06:52.675990 by Heikki Karhu
Kylmävarasto pitäisi olla vähemmän kuin % päivää
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:19:56.723147 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:29:24.047086 by Administrator
_report
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:03:52.413962 by Administrator
; kielletty kunnossa
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:29:40.153501 by Administrator
'Global haku' kielletty tyyppi {0} rivillä {1}
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-02-28 21:01:35.444790 by Arttu Miettunen
'Aloitustapahtumanumero' ei voi olla pienempi 'Päättymistapahtumanumero'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-04-03 16:10:30.041661 by Heikki Karhu
'Päivitä varasto' ei voida käyttää tuotteille, joita ei ole toimitettu {0} kautta
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-04-03 16:11:55.134199 by Heikki Karhu
'Päivitä varasto' ei voida valita käyttöomaisuuden myynteihin
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-07-25 11:29:25.346757 by Administrator
"Is Fixed Asset" ei voi olla valitsematta, koska Asset kirjaa olemassa vasten kohde
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-10-03 16:57:29.950326 by Aki Rosenqvist
"emo" tarkoittaa emoyritystaulukkoa, johon tämä rivi tulee lisätä
Unverified
"Team Members" or "Management"
2016-11-02 12:46:03.539151 by Cadmandata
"Jäsenet" tai "Hallinta"
Unverified
(including)
2018-02-23 11:46:05.737889 by Administrator
(mukaan lukien)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 17:09:22.210766 by Administrator
) {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:27:41.891474 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) on loppunut
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-11-20 03:49:55.444970 by Petri Savolainen
[nimike]:[kentta_tyyppi]/[vaihtoehdot]:[leveys]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 14:53:09.683951 by Administrator
[Kiireellinen] Virhe luodessasi toistuvaa% s: ta% s: lle
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:23:04.797535 by Administrator
{{{0}}} ei ole kelvollinen fieldname kuvio. Sen pitäisi olla {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:04:11.905275 by Administrator
{0} - {1} ei ilmoittautunut Erä {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:03:42.126618 by Administrator
{0} - {1} ei ilmoittautunut Course {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-03 17:04:40.107045 by Aki Rosenqvist
{0} '{1}' ei ole tilikaudella {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-10-03 17:06:01.843464 by Aki Rosenqvist
{0} ({1}) ei voi olla suurempi arvo kuin suunniteltu tuotantomäärä ({2}) tuotannon tilauksessa {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:35:31.729473 by Administrator
{0} ({1}) ei voi olla suurempi kuin suunniteltu määrä ({2}) Työjärjestyksessä {3}
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-03 17:14:20.639531 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei voi olla "{2}" sen tulisi olla yksi "{3}":sta
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-05 11:25:30.116041 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei voi olla jatkosidos koska sillä on alasidoksia
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:27:35.883852 by Administrator
{0} {1} luotu
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:31:09.117868 by Administrator
{0} {1} ei ole olemassa
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-03 17:22:44.819294 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei löydy, valitse uusi yhdistettävä tavoite
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:45:01.061783 by Administrator
{0} {1} ei ole olemassa.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-09-04 01:23:32.776909 by Erno Viitanen
{0} {1} ei ole vahvistettu, joten toimintoa ei voida suorittaa loppuun
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:23:03.131650 by Administrator
{0} {1} liittyy {2}, mutta Party-tili on {3}
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:27:39.274180 by Administrator
{0} {1} on poistettu käytöstä
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:27:30.701899 by Administrator
{0} {1} on jäädytetty
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-10-03 17:26:45.675293 by Aki Rosenqvist
{0} {1} on kokonaan laskutettu
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 16:31:04.236806 by Administrator
{0} {1} ei ole liitetty {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 17:07:12.398876 by Administrator
{0} {1} ei ole emoyhtiössä
Unverified
{0} {1} not found
2015-10-03 17:27:33.807862 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei löydy
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 15:46:27.960676 by Administrator
{0} {1} ei missään aktiivista verovuonna.
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:47:12.756341 by Administrator
{0} {1} ja {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:19:27.662397 by Administrator
{0} {1}: "Tuloslaskelma" tyyppi huomioon {2} ei sallita avaaminen Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:18:38.541783 by Administrator
{0} {1}: Tili {2} ei voi olla ryhmä
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:19:06.895926 by Administrator
{0} {1}: Tili {2} ei kuulu yhtiön {3}
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:18:56.546528 by Administrator
{0} {1}: Accounting Entry {2} voidaan tehdä valuutta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:18:51.603493 by Administrator
{0} {1}: Kustannuspaikka vaaditaan "Tuloslaskelma" tilin {2}. Määritä oletuksena kustannukset Center for the Company.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:18:47.500415 by Administrator
{0} {1}: Asiakkaan tarvitaan vastaan Receivable huomioon {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-11-06 15:29:54.769766 by Tatu Soininen
{0} {1}: Joko debit- tai credit- summa tarvitaan {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:18:28.839300 by Administrator
{0} {1}: Toimittaja tarvitaan vastaan maksullisia huomioon {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-10-03 17:34:49.985252 by Aki Rosenqvist
{0} kuittia vastaan {1} ​​päivätty {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-10-03 17:33:32.973149 by Aki Rosenqvist
{0} ostotilausta vastaan {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-03 17:34:23.560694 by Aki Rosenqvist
{0} myyntilaskua vastaan ​{1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-10-03 17:35:15.023684 by Aki Rosenqvist
{0} myyntitilausta vastaan {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:57:58.267458 by Administrator
{0} on jo myönnetty Työsuhde {1} kauden {2} ja {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:22:33.971072 by Administrator
{0} on jo olemassa. Valitse toinen nimi
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:04:58.181842 by Administrator
{0} on jo jääneet
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:04:31.409145 by Administrator
{0} on jo jääneet varten {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-03 17:52:57.274351 by Administrator
{0} ja {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 17:09:15.573926 by Administrator
{0} voimassa {1} työpäivän jälkeen
Unverified
{0} are currently viewing this document
2017-09-02 18:39:37.203224 by Erno Viitanen
{0} parhaillaan tarkastelevat tätä dokumenttia
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-07-25 11:31:02.140377 by Administrator
{0} hyödykkeen ei voida siirtää
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:27:42.922982 by Administrator
{0} annettu {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:19:15.102105 by Administrator
{0} talousarvion tili {1} vastaan {2} {3} on {4}. Se ylitä {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 10:50:49.912103 by Administrator
{0} mennessä {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:05:30.801120 by Administrator
{0} Kalenteri
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-10-03 17:41:47.148496 by Aki Rosenqvist
{0} ei voi asettaa yhdelle tyypille
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 11:46:06.973435 by Administrator
{0} kaavio
Unverified
{0} created
2015-10-05 00:45:04.693020 by Aki Rosenqvist
tehnyt {0}
Unverified
{0} created this {1}
2016-11-20 18:46:23.893832 by Petri Savolainen
{1} tekijä: {0}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:23:07.718374 by Administrator
{0} on tällä hetkellä {1} toimittajan tuloskortin seisominen, ja tämän toimittajan antamat ostotilaukset tulisi antaa varoen.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:22:38.158448 by Administrator
{0} on tällä hetkellä {1} toimittajatietokortin seisominen, ja tämän toimittajan pyynnöstä tulisi antaa varovaisuus.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 17:08:47.330740 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-10-03 17:42:22.367163 by Aki Rosenqvist
{0} ei kuulu yritykseen {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 10:51:29.008796 by Administrator
{0} ei ole rivillä {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:27:36.560929 by Administrator
{0}: lla ei ole Terveydenhuollon ammattilaisen aikataulua. Lisää se Healthcare Practitioner masteriin
Unverified
{0} edited this {1}
2016-11-20 18:47:23.727080 by Petri Savolainen
Viimeisin {1} muokkaaja: {0}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-10-03 17:43:26.584243 by Aki Rosenqvist
{0} vero on kirjattu kahdesti
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:47:58.442267 by Administrator
{0} palaute pyyntö
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2016-10-28 16:38:05.512457 by Cadmandata
{0} kenttää ei voi asettaa ainutlaatuiseksi {1}, sillä ei-ainutlaatuisia arvoja on olemassa
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 10:50:49.115298 by Administrator
{0} on {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:46:38.509007 by Administrator
{0} alkaen {1} ja {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 15:47:09.335693 by Administrator
{0} alkaen {1} ja {2} rivillä # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 16:52:44.484131 by Administrator
{0} on lähetetty onnistuneesti
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:11:35.939042 by Administrator
{0} on maksullinen voimassa, kunnes {1}
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 17:07:06.709958 by Administrator
{0} rivillä {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-10-03 17:52:14.288769 by Aki Rosenqvist
{0} rivi {1} ei voi sisältää sekä URL ja alasidoksia
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:22:50.002051 by Administrator
{0} ilmoittaa, että {1} ei anna tarjousta, mutta kaikki kohteet on mainittu. RFQ-lainauksen tilan päivittäminen.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:45:52.952917 by Administrator
{0} on yritysloma
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 16:31:05.078197 by Administrator
{0} on pakollinen kenttä
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-12-12 18:25:44.754442 by Tatu Soininen
'Vastaanottajat' luettelossa on virheellinen sähköpostiosoite {0}
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 17:08:08.459673 by Administrator
{0} on estetty, joten tämä tapahtuma ei voi jatkaa
Unverified
{0} is currently viewing this document
2017-09-02 18:39:42.475269 by Erno Viitanen
{0} tarkastelevat tätä dokumenttia
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-10-03 17:56:02.371204 by Aki Rosenqvist
{0} on pakollinen tuotteelle {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2018-06-25 17:42:13.176353 by Tatu Soininen
{0} on pakollinen. Valuutanvaihtotietue on mahdollisesti luomatta {1} --> {2}.
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-10-03 17:58:36.544524 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu eränumero tuotteelle {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-12-12 18:25:51.215993 by Tatu Soininen
{0} ei ole kelvollinen sähköpostiosoite!
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 16:52:07.276509 by Administrator
{0} ei ole kelvollinen työnkulun tila. Päivitä työnkulku ja yritä uudelleen.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 17:08:38.946523 by Administrator
{0} ei ole voimassa olevassa palkkasummassa
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 17:12:00.840984 by Administrator
{0} ei ole vapaaehtoisessa lomalistassa
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-11-06 14:26:12.435165 by Tatu Soininen
{0} on nyt oletustulostusmuoto Tietuetyypille {1} (DocType)
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-09-03 12:53:03.380574 by Erno Viitanen
{0} on nyt oletustilikausi. Lataa selaimesi uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 17:10:50.080992 by Administrator
{0} on pidossa kunnes {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 10:51:50.742695 by Administrator
{0} on pakollinen
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 10:51:59.150239 by Administrator
{0} on tallennettu
Unverified
{0} items in progress
2016-07-25 11:29:56.274962 by Administrator
{0} kohdetta käynnissä
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:19:18.209812 by Administrator
{0} valittua kohdetta
Unverified
{0} List
2015-10-03 18:01:41.277206 by Aki Rosenqvist
{0} lista
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:46:34.379853 by Administrator
{0} kirjautui ulos: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:22:34.749922 by Administrator
{0} mainitsi sinut kommentissa
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2018-06-25 17:42:40.341607 by Tatu Soininen
{0} mainitsi sinut kommentissa: {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-09-02 18:40:12.884194 by Erno Viitanen
{0} on oltava negatiivinen saatavat dokumentissa
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-10-03 18:03:04.352193 by Aki Rosenqvist
{0} on oltava yksi {1}:sta
Unverified
{0} must be set first
2015-10-03 18:07:25.208786 by Aki Rosenqvist
{0} on määritettävä ensin
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:39:51.878814 by Administrator
{0} on toimitettava
Unverified
{0} Name
2016-10-28 16:45:28.995911 by Cadmandata
{0} Nimi
Unverified
{0} not a valid State
2015-10-04 00:43:05.181725 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu tila
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-10-03 18:20:43.640736 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu nimetä uudelleen
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 17:10:57.209360 by Administrator
{0} ei saa käydä kauppaa {1}. Muuta yritystä.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:03:53.752693 by Administrator
{0} ei löytynyt
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:44:21.547997 by Administrator
{0} ei löydy kohdasta {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 17:10:23.609337 by Administrator
{0} Numero {1} on jo käytössä tili {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:43:56.011380 by Administrator
{0} / {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:27:31.354095 by Administrator
{0} puolen päivän lomalla {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:27:46.792790 by Administrator
{0} lähdössä {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-05 19:01:37.058311 by Aki Rosenqvist
{0} maksukirjauksia ei voida suodattaa {1}:lla
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:19:55.956042 by Administrator
{0} Report
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:53:05.347995 by Administrator
{0} Tulos toimitettu
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:46:40.253947 by Administrator
{0} rivit {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:36:03.643165 by Administrator
{0} oma tehtävä tähän tehtävään: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-10-28 16:44:34.352345 by Cadmandata
{0} sarjanumerot tarvitaan Tuotteelle {1}. Olet antanut {2}.
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-09-02 18:41:34.024546 by Erno Viitanen
{0} jakoi tämän dokumentin {1} kanssa
Unverified
{0} shared this document with everyone
2017-09-02 18:41:46.317285 by Erno Viitanen
{0} jakoi tämän dokumentin kaikille
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:46:45.712764 by Administrator
{0} pitäisi olla arvo välillä 0 ja 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:29:27.471613 by Administrator
{0} Opiskelija ryhmät luotu.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:46:49.411683 by Administrator
{0} Opiskelijat on ilmoittautunut
Unverified
{0} subscribers added
2015-10-03 18:25:57.035040 by Aki Rosenqvist
{0} luettelo lisätty
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:50:39.594403 by Administrator
{0} ja {1}
Unverified
{0} Tree
2015-10-03 18:26:06.581776 by Aki Rosenqvist
{0} puu
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2017-09-02 18:43:02.180248 by Erno Viitanen
{0} esti dokumentin jakamisen {1}:lta
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:27:31.194060 by Administrator
{0} yksikköä [{1}] (# Form / Kohde / {1}) löytyi [{2}] (# Form / Varasto / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:31:07.814136 by Administrator
{0} yksikköä {1} tarvitaan {2} on {3} {4} varten {5} tapahtuman suorittamiseen.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:30:59.950301 by Administrator
{0} yksikköä {1} tarvitaan {2} tapahtuman suorittamiseen.
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 17:08:48.855099 by Administrator
{0} avoimia työpaikkoja ja {1} talousarviota {2}, jotka on jo suunniteltu tytäryhtiöille {3}. \ Voit suunnitella vain {4} vapaata työpaikkaa ja budjetin {5} emoyhtiön {3} henkilöstösuunnitelman {3} mukaisesti.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:27:27.039144 by Administrator
{0} muunnoksia luotu.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-10-28 16:43:19.471451 by Cadmandata
{0}: {1} '({3}) katkaistaan, koska sallittujen merkkien enimmäismäärä on {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-10-03 18:38:58.087705 by Aki Rosenqvist
{0}: {1} ei löydy
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:37:58.847103 by Administrator
{0}: {1} in {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 17:10:15.935149 by Administrator
{0}: {1} on asetettu tilaan {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-10-05 14:19:50.419571 by Aki Rosenqvist
{0}: {1} ei löydy laskun lisätiedot taulukosta
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-09-04 01:24:16.569306 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi korjata ilman perumista
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-09-04 01:22:38.852420 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi asettaa korjausta ellei ole vahvistettavissa
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-09-04 01:22:44.582879 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi asettaa vahvistetuksi ellei ole vahvistettavissa
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-09-04 01:20:44.206302 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi perua ilman vahvistusta
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-10-03 18:49:21.255870 by Aki Rosenqvist
{0}: ei voi tuoda, {1} ei ole tuotavissa
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-10-05 00:47:03.054582 by Aki Rosenqvist
{0}: ei voi tuoda ellei sitä luoda
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-09-04 01:20:34.225767 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi vahvistaa, perua tai korjata ilman kirjoitusoikeutta
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-03 18:51:26.780960 by Aki Rosenqvist
{0}: valitse {0} tyypistä {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-10-03 18:51:58.608204 by Aki Rosenqvist
{0}: {1}:stä
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-10-03 18:52:33.465898 by Aki Rosenqvist
{0}: perusoikeuksia ei määritetty
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-10-03 18:53:32.592085 by Aki Rosenqvist
{0}: vain yksi sääntö on sallittu samalla roolilla, tasolla ja {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-11-19 20:50:57.428278 by Petri Savolainen
{0}: oikeudet tasolla 0 on asetettava ennen ylempien tasojen asettamista
Unverified
{0}% Billed
2015-10-03 18:54:32.909612 by Aki Rosenqvist
{0}% laskutettu
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 10:51:23.107644 by Administrator
{0}% valmis
Unverified
{0}% Delivered
2015-10-03 18:54:45.217462 by Aki Rosenqvist
{0}% toimitettu
Unverified
{app_title}
2015-10-04 09:19:47.039931 by Aki Rosenqvist
{app_otsikko}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:15:07.972609 by Administrator
{type} huoneessa on oltava vähintään yksi käyttäjä.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-10-04 12:52:40.483001 by Aki Rosenqvist
* lasketaan tapahtumassa
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:06:47.160645 by Administrator
** Epäonnistui: {0} on {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-10-05 12:15:49.620173 by Aki Rosenqvist
**valuutta** valvonta
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2016-11-19 20:49:45.042374 by Petri Savolainen
**tilikausi** sisältää kaikki sen kuluessa kirjatut kirjanpito- ym. taloudenhallinnan tapahtumat
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-11-19 20:46:22.254658 by Petri Savolainen
** Kuukausijako ** auttaa kausiluonteisen liiketoiminnan budjetoinnissa ja tavoiteasetannassa.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:27:58.965628 by Administrator
> {0} vuotta sitten
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:04:49.612120 by Administrator
<Head> HTML
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:18:59.560403 by Administrator
% Täydellinen Menetelmä
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2016-11-19 20:43:59.192771 by Petri Savolainen
% myyntitilauksen materiaaleista laskutettu
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2016-11-19 20:43:44.601006 by Petri Savolainen
% lähetteen materiaaleista toimitettu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2016-11-19 20:43:29.875187 by Petri Savolainen
% myyntitilauksen materiaaleista toimitettu
Unverified
% Ordered
2016-11-19 20:42:25.483245 by Petri Savolainen
% järjestetty
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:19:01.466089 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2017-09-04 01:54:49.652753 by Erno Viitanen
% Saapunut
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 15:47:09.112014 by Administrator
% S ei ole kelvollinen raportin muodossa. Raportti muoto olisi \ jokin seuraavista% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-04 00:54:34.754887 by Erno Viitanen
0 - Luonnos; 1 - Vahvistettu; 2 - Peruttu
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:45:00.489244 by Administrator
01-myynnin palautus
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:45:40.452699 by Administrator
02-Post Sale alennus
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:45:27.382371 by Administrator
03-Palvelujen puute
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:46:44.356108 by Administrator
04-Korjaus laskussa
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:45:22.852228 by Administrator
05-POS-muutos
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:45:23.349067 by Administrator
06-Väliaikaisen arvioinnin viimeistely
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:46:51.134924 by Administrator
07-Muut
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:34:14.309475 by Administrator
1 Loyalty Points = Kuinka paljon perusvaluutta?
Unverified
1 weeks ago
2017-04-03 16:13:45.734489 by Heikki Karhu
1 viikko sitten
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 16:31:01.001366 by Administrator
2 vuosittain
Unverified
90-Above
2017-04-03 16:13:15.824671 by Heikki Karhu
90 ja yli
Unverified
(Half Day)
2015-10-03 14:20:10.167857 by Aki Rosenqvist
(1/2 päivä)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:19:25.165431 by Administrator
Lisäasetukset
Verifed
by Role
2017-04-03 16:05:14.173689 by Heikki Karhu
Rooli
Verifed
for {0}
2015-10-03 16:40:55.461258 by Aki Rosenqvist
{0}lle
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-02-05 03:25:12.903065 by Kean
on pakollinen. Valuutanvaihtotietue on mahdollisesti luomatta
Verifed
or
2015-10-13 13:04:56.117780 by Administrator
tai
Verifed
-Above
2015-10-03 16:36:55.934552 by Aki Rosenqvist
-yllä
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-11-19 20:39:45.405754 by Petri Savolainen
Aloituspäivän tulee olla päättymispäivää aiempi
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-10-03 16:37:18.236919 by Aki Rosenqvist
'perustaja' ja 'ryhmä' ei voi olla samat
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-02-28 20:56:50.863179 by Arttu Miettunen
'Päivää edellisestä tilauksesta' on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin nolla
Verifed
'Entries' cannot be empty
2016-02-28 20:56:42.763571 by Arttu Miettunen
'Kirjaukset' ei voi olla tyhjä
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-02-28 20:57:20.108529 by Arttu Miettunen
'Toivottu aloituspäivä' ei voi olla suurempi kuin 'toivottu päättymispäivä'
Verifed
'From Date' is required
2016-02-28 20:58:36.451931 by Arttu Miettunen
'Aloituspäivä' on pakollinen
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-02-28 20:56:06.466217 by Arttu Miettunen
Aloituspäivän tulee olla ennen päättymispäivää
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-11-26 02:07:11.856664 by Petri Savolainen
Varastoimattoman nimikkeen 'Sarjanumeroitu' -arvo ei voi olla 'kyllä'
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-11-26 02:08:12.597300 by Petri Savolainen
'Listausnäkymässä' ei voi olla asetettuna rivin {1} tyypillä {0}
Verifed
'Opening'
2016-11-20 19:40:23.653525 by Petri Savolainen
'Avattu'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:46:02.335910 by Administrator
'Vastaanottajat' ei ole määritelty
Verifed
'To Date' is required
2016-02-28 21:01:52.047990 by Arttu Miettunen
'Päättymispäivä' on pakollinen
Verifed
'Total'
2017-04-03 16:10:00.455826 by Heikki Karhu
'Yhteensä'
Verifed
"Company History"
2016-02-28 21:03:04.670302 by Arttu Miettunen
"Yrityshistoria"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 16:30:50.606198 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-11-20 21:49:18.406802 by Petri Savolainen
(Tuntihinta / 60) * todellinen käytetty aika
Verifed
[Error]
2015-10-03 17:00:20.830441 by Aki Rosenqvist
[virhe]
Verifed
[Select]
2015-10-03 17:03:08.188503 by Aki Rosenqvist
[valitse]
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-09-02 17:05:52.404234 by Erno Viitanen
{0} - {1} ei ole aktiivinen opiskelija
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-10-06 13:59:13.259340 by Aki Rosenqvist
{0} '{1}' on poistettu käytöstä
Verifed
{0} {1} already exists
2015-08-03 10:49:23.469446 by Administrator
{0} {1} on jo olemassa
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2017-09-02 17:08:41.540875 by Erno Viitanen
{0} {1} on muuttunut. Lataa uudelleen.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:14:42.780359 by Administrator
{0} {1} on peruutettu tai suljettu
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-09-02 17:09:44.939415 by Erno Viitanen
{0} {1} on peruutettu tai pysäytetty
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-09-02 17:10:06.179911 by Erno Viitanen
{0} {1} on peruutettu, joten toimintoa ei voida suorittaa
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:14:41.808948 by Administrator
{0} {1} on suljettu
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:46:39.329321 by Administrator
{0} {1} ei ole aktiivinen
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-09-02 17:11:10.643791 by Erno Viitanen
{0} {1} ei ole vahvistettu
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-09-02 17:11:33.845216 by Erno Viitanen
{0} {1} pitää olla vahvistettu
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:22:59.708083 by Administrator
{0} {1} tila on {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-02 17:12:13.980775 by Erno Viitanen
{0} {1}: Tili {2} ei ole aktiivinen
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-02 17:12:56.031989 by Erno Viitanen
{0} {1}: Kustannuspaikka {2} ei kuulu yhtiölle {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-09-02 17:13:49.700203 by Erno Viitanen
{0} {1}: Kustannuspaikka on pakollinen nimikkeellä {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-09-02 17:14:46.553883 by Erno Viitanen
{0} {1}: Vahvistettua tietuetta ei voi poistaa.
Verifed
{0} can not be negative
2015-08-03 10:44:34.716203 by Administrator
{0} ei voi olla negatiivinen
Verifed
{0} comments
2015-08-03 10:47:57.176282 by Administrator
{0} kommenttia
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:48:41.138581 by Administrator
{0} päivää sitten
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-02 17:18:28.906300 by Erno Viitanen
{0} on onnistuneesti lisätty sähköpostiryhmään.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2017-09-02 17:18:46.916461 by Erno Viitanen
{0} on lähtenyt keskustelusta {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:30:10.473165 by Administrator
{0} tuntia
Verifed
{0} hours ago
2017-02-27 15:46:55.404273 by Administrator
{0} tuntia sitten
Verifed
{0} is not a stock Item
2017-04-29 18:35:15.476284 by Erno Viitanen
{0} ei ole varastonimike
Verifed
{0} items produced
2017-04-29 18:35:29.698646 by Erno Viitanen
{0} nimikettä valmistettu
Verifed
{0} logged in
2015-08-03 10:52:32.261386 by Administrator
{0} kirjautui sisään
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:41.443752 by Administrator
{0} minuuttia sitten
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:48:42.156824 by Administrator
{0} kuukautta sitten
Verifed
{0} must be unique
2017-09-02 17:22:53.545944 by Erno Viitanen
{0} on oltava yksilöllinen
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:53:12.936170 by Administrator
{0} tai {1}
Verifed
{0} Settings not found
2017-09-02 17:24:12.311635 by Erno Viitanen
{0} Asetuksia ei löytynyt
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:23:08.988841 by Administrator
{0} lopettaa tämäntyyppisten sähköpostiviestien vastaanottamisen
Verifed
{0} updated
2015-08-03 10:44:27.578626 by Administrator
{0} päivitetty
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-10-03 18:38:42.014889 by Aki Rosenqvist
{0} oikea sarjanumero (nos) tuotteelle {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:41.842039 by Administrator
{0} viikkoa sitten
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:06:43.676265 by Administrator
{0}, Rivi {1}
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-11-19 20:51:34.867230 by Petri Savolainen
{0}: Työntekijän sähköpostiosoitetta ei löytynyt, joten sähköpostia ei lähetetty
Verifed
% Delivered
2015-10-03 18:59:35.281493 by Aki Rosenqvist
% toimitettu
Verifed
% Amount Billed
2015-10-07 10:18:32.388751 by Aki Rosenqvist
% laskutettu arvomäärä
Verifed
0 is highest
2015-08-03 10:44:20.381712 by Administrator
0 on korkein
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-03 19:19:54.020055 by Aki Rosenqvist
1 valuutta = [?] murtoluku, esim 1 EUR = 100 snt
Verifed
1 hour ago
2016-11-19 20:41:57.296218 by Petri Savolainen
1 tunti sitten
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:40.892612 by Administrator
1 minuutti sitten
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:46:55.621097 by Administrator
1 kuukausi sitten
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:21:43.013406 by Administrator
1 tähti on matalin ja 5 tähteä on korkein luokitus
Verifed
1 year ago
2017-02-27 15:47:56.521815 by Administrator
1 vuosi sitten
Verifed
% Billed
2015-10-03 19:10:58.150175 by Aki Rosenqvist
% laskutettu
Verifed
% Completed
2015-08-03 10:45:03.817533 by Administrator
% Valmis
Verifed
% Installed
2015-10-03 19:11:15.144746 by Aki Rosenqvist
% asennettu
Verifed
1 comment
2015-08-03 10:43:50.000647 by Administrator
1 kommentti
Verifed
2 days ago
2015-08-03 10:49:53.980004 by Administrator
2 päivää sitten
Verifed
(Ctrl + G)
2015-08-03 10:51:14.130360 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
{0} added
2015-08-03 10:52:12.994679 by Administrator
{0} lisätty
Verifed
{0} is mandatory
2015-08-03 10:42:32.744644 by Administrator
{0} on pakollinen
Verifed
{0} must appear only once
2015-08-03 10:45:40.082385 by Administrator
{0} saa esiintyä vain kerran
Verifed