You must login to edit or verify translations

Suomalainen: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:33:19.060835 by Administrator
{0} Säilytä näytteitä perustuu erään, tarkista, onko eränumero säilyttänyt näytteen kohteen
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:44:23.990228 by Administrator
Tällä hetkellä ei varastossa,
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:04:16.982716 by Administrator
Ryhmä Roll Ei
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:45:47.574057 by Administrator
Toimituslaskunumero
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-04-03 16:06:52.675990 by Heikki Karhu
Kylmävarasto pitäisi olla vähemmän kuin % päivää
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:19:56.723147 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:29:24.047086 by Administrator
_report
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:03:52.413962 by Administrator
; kielletty kunnossa
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:29:40.153501 by Administrator
'Global haku' kielletty tyyppi {0} rivillä {1}
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-02-28 21:01:35.444790 by Arttu Miettunen
'Aloitustapahtumanumero' ei voi olla pienempi 'Päättymistapahtumanumero'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-04-03 16:10:30.041661 by Heikki Karhu
'Päivitä varasto' ei voida käyttää tuotteille, joita ei ole toimitettu {0} kautta
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-04-03 16:11:55.134199 by Heikki Karhu
'Päivitä varasto' ei voida valita käyttöomaisuuden myynteihin
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-07-25 11:29:25.346757 by Administrator
"Is Fixed Asset" ei voi olla valitsematta, koska Asset kirjaa olemassa vasten kohde
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-10-03 16:57:29.950326 by Aki Rosenqvist
"emo" tarkoittaa emoyritystaulukkoa, johon tämä rivi tulee lisätä
Unverified
"Team Members" or "Management"
2016-11-02 12:46:03.539151 by Cadmandata
"Jäsenet" tai "Hallinta"
Unverified
(including)
2018-02-23 11:46:05.737889 by Administrator
(mukaan lukien)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 17:09:22.210766 by Administrator
) {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:27:41.891474 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) on loppunut
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-11-20 03:49:55.444970 by Petri Savolainen
[nimike]:[kentta_tyyppi]/[vaihtoehdot]:[leveys]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 14:53:09.683951 by Administrator
[Kiireellinen] Virhe luodessasi toistuvaa% s: ta% s: lle
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:23:04.797535 by Administrator
{{{0}}} ei ole kelvollinen fieldname kuvio. Sen pitäisi olla {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:04:11.905275 by Administrator
{0} - {1} ei ilmoittautunut Erä {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:03:42.126618 by Administrator
{0} - {1} ei ilmoittautunut Course {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-03 17:04:40.107045 by Aki Rosenqvist
{0} '{1}' ei ole tilikaudella {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-10-03 17:06:01.843464 by Aki Rosenqvist
{0} ({1}) ei voi olla suurempi arvo kuin suunniteltu tuotantomäärä ({2}) tuotannon tilauksessa {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:35:31.729473 by Administrator
{0} ({1}) ei voi olla suurempi kuin suunniteltu määrä ({2}) Työjärjestyksessä {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:33:05.559448 by Administrator
{0} {1} lisätty
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-03 17:14:20.639531 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei voi olla "{2}" sen tulisi olla yksi "{3}":sta
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-05 11:25:30.116041 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei voi olla jatkosidos koska sillä on alasidoksia
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:27:35.883852 by Administrator
{0} {1} luotu
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:31:09.117868 by Administrator
{0} {1} ei ole olemassa
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-03 17:22:44.819294 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei löydy, valitse uusi yhdistettävä tavoite
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:45:01.061783 by Administrator
{0} {1} ei ole olemassa.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-09-04 01:23:32.776909 by Erno Viitanen
{0} {1} ei ole vahvistettu, joten toimintoa ei voida suorittaa loppuun
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:23:03.131650 by Administrator
{0} {1} liittyy {2}, mutta Party-tili on {3}
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:27:39.274180 by Administrator
{0} {1} on poistettu käytöstä
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:27:30.701899 by Administrator
{0} {1} on jäädytetty
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-10-03 17:26:45.675293 by Aki Rosenqvist
{0} {1} on kokonaan laskutettu
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 16:31:04.236806 by Administrator
{0} {1} ei ole liitetty {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 17:07:12.398876 by Administrator
{0} {1} ei ole emoyhtiössä
Unverified
{0} {1} not found
2015-10-03 17:27:33.807862 by Aki Rosenqvist
{0} {1} ei löydy
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 15:46:27.960676 by Administrator
{0} {1} ei missään aktiivista verovuonna.
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:47:12.756341 by Administrator
{0} {1} ja {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:19:27.662397 by Administrator
{0} {1}: "Tuloslaskelma" tyyppi huomioon {2} ei sallita avaaminen Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:18:38.541783 by Administrator
{0} {1}: Tili {2} ei voi olla ryhmä
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:19:06.895926 by Administrator
{0} {1}: Tili {2} ei kuulu yhtiön {3}
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:18:56.546528 by Administrator
{0} {1}: Accounting Entry {2} voidaan tehdä valuutta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:18:51.603493 by Administrator
{0} {1}: Kustannuspaikka vaaditaan "Tuloslaskelma" tilin {2}. Määritä oletuksena kustannukset Center for the Company.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:18:47.500415 by Administrator
{0} {1}: Asiakkaan tarvitaan vastaan Receivable huomioon {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-11-06 15:29:54.769766 by Tatu Soininen
{0} {1}: Joko debit- tai credit- summa tarvitaan {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:18:28.839300 by Administrator
{0} {1}: Toimittaja tarvitaan vastaan maksullisia huomioon {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-10-03 17:34:49.985252 by Aki Rosenqvist
{0} kuittia vastaan {1} ​​päivätty {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-10-03 17:33:32.973149 by Aki Rosenqvist
{0} ostotilausta vastaan {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-03 17:34:23.560694 by Aki Rosenqvist
{0} myyntilaskua vastaan ​{1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-10-03 17:35:15.023684 by Aki Rosenqvist
{0} myyntitilausta vastaan {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:57:58.267458 by Administrator
{0} on jo myönnetty Työsuhde {1} kauden {2} ja {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:22:33.971072 by Administrator
{0} on jo olemassa. Valitse toinen nimi
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:04:58.181842 by Administrator
{0} on jo jääneet
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:04:31.409145 by Administrator
{0} on jo jääneet varten {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-03 17:52:57.274351 by Administrator
{0} ja {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 17:09:15.573926 by Administrator
{0} voimassa {1} työpäivän jälkeen
Unverified
{0} are currently viewing this document
2017-09-02 18:39:37.203224 by Erno Viitanen
{0} parhaillaan tarkastelevat tätä dokumenttia
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-07-25 11:31:02.140377 by Administrator
{0} hyödykkeen ei voida siirtää
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:27:42.922982 by Administrator
{0} annettu {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:19:15.102105 by Administrator
{0} talousarvion tili {1} vastaan {2} {3} on {4}. Se ylitä {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 10:50:49.912103 by Administrator
{0} mennessä {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:05:30.801120 by Administrator
{0} Kalenteri
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-10-03 17:41:47.148496 by Aki Rosenqvist
{0} ei voi asettaa yhdelle tyypille
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 11:46:06.973435 by Administrator
{0} kaavio
Unverified
{0} created
2015-10-05 00:45:04.693020 by Aki Rosenqvist
tehnyt {0}
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:32:59.651452 by Administrator
{0} luotu onnistuneesti
Unverified
{0} created this {1}
2016-11-20 18:46:23.893832 by Petri Savolainen
{1} tekijä: {0}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:23:07.718374 by Administrator
{0} on tällä hetkellä {1} toimittajan tuloskortin seisominen, ja tämän toimittajan antamat ostotilaukset tulisi antaa varoen.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:22:38.158448 by Administrator
{0} on tällä hetkellä {1} toimittajatietokortin seisominen, ja tämän toimittajan pyynnöstä tulisi antaa varovaisuus.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 17:08:47.330740 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-10-03 17:42:22.367163 by Aki Rosenqvist
{0} ei kuulu yritykseen {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 10:51:29.008796 by Administrator
{0} ei ole rivillä {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:27:36.560929 by Administrator
{0}: lla ei ole Terveydenhuollon ammattilaisen aikataulua. Lisää se Healthcare Practitioner masteriin
Unverified
{0} edited this {1}
2016-11-20 18:47:23.727080 by Petri Savolainen
Viimeisin {1} muokkaaja: {0}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-10-03 17:43:26.584243 by Aki Rosenqvist
{0} vero on kirjattu kahdesti
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:47:58.442267 by Administrator
{0} palaute pyyntö
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2016-10-28 16:38:05.512457 by Cadmandata
{0} kenttää ei voi asettaa ainutlaatuiseksi {1}, sillä ei-ainutlaatuisia arvoja on olemassa
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 10:50:49.115298 by Administrator
{0} on {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:46:38.509007 by Administrator
{0} alkaen {1} ja {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 15:47:09.335693 by Administrator
{0} alkaen {1} ja {2} rivillä # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 16:52:44.484131 by Administrator
{0} on lähetetty onnistuneesti
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:11:35.939042 by Administrator
{0} on maksullinen voimassa, kunnes {1}
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 17:07:06.709958 by Administrator
{0} rivillä {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-10-03 17:52:14.288769 by Aki Rosenqvist
{0} rivi {1} ei voi sisältää sekä URL ja alasidoksia
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:22:50.002051 by Administrator
{0} ilmoittaa, että {1} ei anna tarjousta, mutta kaikki kohteet on mainittu. RFQ-lainauksen tilan päivittäminen.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:45:52.952917 by Administrator
{0} on yritysloma
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 16:31:05.078197 by Administrator
{0} on pakollinen kenttä
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-12-12 18:25:44.754442 by Tatu Soininen
'Vastaanottajat' luettelossa on virheellinen sähköpostiosoite {0}
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 17:08:08.459673 by Administrator
{0} on estetty, joten tämä tapahtuma ei voi jatkaa
Unverified
{0} is currently viewing this document
2017-09-02 18:39:42.475269 by Erno Viitanen
{0} tarkastelevat tätä dokumenttia
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-10-03 17:56:02.371204 by Aki Rosenqvist
{0} on pakollinen tuotteelle {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:33:01.948363 by Administrator
{0} on pakollinen. Ehkä valuuttapörssiä ei luoda {1} - {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2018-06-25 17:42:13.176353 by Tatu Soininen
{0} on pakollinen. Valuutanvaihtotietue on mahdollisesti luomatta {1} --> {2}.
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-10-03 17:58:36.544524 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu eränumero tuotteelle {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-12-12 18:25:51.215993 by Tatu Soininen
{0} ei ole kelvollinen sähköpostiosoite!
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 16:52:07.276509 by Administrator
{0} ei ole kelvollinen työnkulun tila. Päivitä työnkulku ja yritä uudelleen.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 17:08:38.946523 by Administrator
{0} ei ole voimassa olevassa palkkasummassa
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 17:12:00.840984 by Administrator
{0} ei ole vapaaehtoisessa lomalistassa
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-11-06 14:26:12.435165 by Tatu Soininen
{0} on nyt oletustulostusmuoto Tietuetyypille {1} (DocType)
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-09-03 12:53:03.380574 by Erno Viitanen
{0} on nyt oletustilikausi. Lataa selaimesi uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 17:10:50.080992 by Administrator
{0} on pidossa kunnes {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 10:51:50.742695 by Administrator
{0} on pakollinen
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 10:51:59.150239 by Administrator
{0} on tallennettu
Unverified
{0} items in progress
2016-07-25 11:29:56.274962 by Administrator
{0} kohdetta käynnissä
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:19:18.209812 by Administrator
{0} valittua kohdetta
Unverified
{0} List
2015-10-03 18:01:41.277206 by Aki Rosenqvist
{0} lista
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:46:34.379853 by Administrator
{0} kirjautui ulos: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2018-06-25 17:42:40.341607 by Tatu Soininen
{0} mainitsi sinut kommentissa: {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-09-02 18:40:12.884194 by Erno Viitanen
{0} on oltava negatiivinen saatavat dokumentissa
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-10-03 18:03:04.352193 by Aki Rosenqvist
{0} on oltava yksi {1}:sta
Unverified
{0} must be set first
2015-10-03 18:07:25.208786 by Aki Rosenqvist
{0} on määritettävä ensin
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:39:51.878814 by Administrator
{0} on toimitettava
Unverified
{0} Name
2016-10-28 16:45:28.995911 by Cadmandata
{0} Nimi
Unverified
{0} not a valid State
2015-10-04 00:43:05.181725 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu tila
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-10-03 18:20:43.640736 by Aki Rosenqvist
{0} ei sallittu nimetä uudelleen
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 17:10:57.209360 by Administrator
{0} ei saa käydä kauppaa {1}. Muuta yritystä.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:03:53.752693 by Administrator
{0} ei löytynyt
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:44:21.547997 by Administrator
{0} ei löydy kohdasta {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 17:10:23.609337 by Administrator
{0} Numero {1} on jo käytössä tili {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:43:56.011380 by Administrator
{0} / {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:27:31.354095 by Administrator
{0} puolen päivän lomalla {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:27:46.792790 by Administrator
{0} lähdössä {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-05 19:01:37.058311 by Aki Rosenqvist
{0} maksukirjauksia ei voida suodattaa {1}:lla
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:19:55.956042 by Administrator
{0} Report
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:53:05.347995 by Administrator
{0} Tulos toimitettu
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 14:48:46.702250 by Administrator
{0} huoneessa on oltava vähintään yksi käyttäjä.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:46:40.253947 by Administrator
{0} rivit {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:36:03.643165 by Administrator
{0} oma tehtävä tähän tehtävään: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-10-28 16:44:34.352345 by Cadmandata
{0} sarjanumerot tarvitaan Tuotteelle {1}. Olet antanut {2}.
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-09-02 18:41:34.024546 by Erno Viitanen
{0} jakoi tämän dokumentin {1} kanssa
Unverified
{0} shared this document with everyone
2017-09-02 18:41:46.317285 by Erno Viitanen
{0} jakoi tämän dokumentin kaikille
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:46:45.712764 by Administrator
{0} pitäisi olla arvo välillä 0 ja 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:29:27.471613 by Administrator
{0} Opiskelija ryhmät luotu.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:46:49.411683 by Administrator
{0} Opiskelijat on ilmoittautunut
Unverified
{0} subscribers added
2015-10-03 18:25:57.035040 by Aki Rosenqvist
{0} luettelo lisätty
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:50:39.594403 by Administrator
{0} ja {1}
Unverified
{0} Tree
2015-10-03 18:26:06.581776 by Aki Rosenqvist
{0} puu
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2017-09-02 18:43:02.180248 by Erno Viitanen
{0} esti dokumentin jakamisen {1}:lta
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:27:31.194060 by Administrator
{0} yksikköä [{1}] (# Form / Kohde / {1}) löytyi [{2}] (# Form / Varasto / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:31:07.814136 by Administrator
{0} yksikköä {1} tarvitaan {2} on {3} {4} varten {5} tapahtuman suorittamiseen.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:30:59.950301 by Administrator
{0} yksikköä {1} tarvitaan {2} tapahtuman suorittamiseen.
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 17:08:48.855099 by Administrator
{0} avoimia työpaikkoja ja {1} talousarviota {2}, jotka on jo suunniteltu tytäryhtiöille {3}. \ Voit suunnitella vain {4} vapaata työpaikkaa ja budjetin {5} emoyhtiön {3} henkilöstösuunnitelman {3} mukaisesti.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:27:27.039144 by Administrator
{0} muunnoksia luotu.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-10-28 16:43:19.471451 by Cadmandata
{0}: {1} '({3}) katkaistaan, koska sallittujen merkkien enimmäismäärä on {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-10-03 18:38:58.087705 by Aki Rosenqvist
{0}: {1} ei löydy
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:37:58.847103 by Administrator
{0}: {1} in {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 17:10:15.935149 by Administrator
{0}: {1} on asetettu tilaan {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-10-05 14:19:50.419571 by Aki Rosenqvist
{0}: {1} ei löydy laskun lisätiedot taulukosta
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-09-04 01:24:16.569306 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi korjata ilman perumista
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-09-04 01:22:38.852420 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi asettaa korjausta ellei ole vahvistettavissa
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-09-04 01:22:44.582879 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi asettaa vahvistetuksi ellei ole vahvistettavissa
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-09-04 01:20:44.206302 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi perua ilman vahvistusta
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-10-03 18:49:21.255870 by Aki Rosenqvist
{0}: ei voi tuoda, {1} ei ole tuotavissa
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-10-05 00:47:03.054582 by Aki Rosenqvist
{0}: ei voi tuoda ellei sitä luoda
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-09-04 01:20:34.225767 by Erno Viitanen
{0}: Ei voi vahvistaa, perua tai korjata ilman kirjoitusoikeutta
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-03 18:51:26.780960 by Aki Rosenqvist
{0}: valitse {0} tyypistä {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-10-03 18:51:58.608204 by Aki Rosenqvist
{0}: {1}:stä
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-10-03 18:52:33.465898 by Aki Rosenqvist
{0}: perusoikeuksia ei määritetty
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-10-03 18:53:32.592085 by Aki Rosenqvist
{0}: vain yksi sääntö on sallittu samalla roolilla, tasolla ja {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-11-19 20:50:57.428278 by Petri Savolainen
{0}: oikeudet tasolla 0 on asetettava ennen ylempien tasojen asettamista
Unverified
{0}% Billed
2015-10-03 18:54:32.909612 by Aki Rosenqvist
{0}% laskutettu
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 10:51:23.107644 by Administrator
{0}% valmis
Unverified
{0}% Delivered
2015-10-03 18:54:45.217462 by Aki Rosenqvist
{0}% toimitettu
Unverified
{app_title}
2015-10-04 09:19:47.039931 by Aki Rosenqvist
{app_otsikko}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-10-04 12:52:40.483001 by Aki Rosenqvist
* lasketaan tapahtumassa
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:06:47.160645 by Administrator
** Epäonnistui: {0} on {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-10-05 12:15:49.620173 by Aki Rosenqvist
**valuutta** valvonta
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2016-11-19 20:49:45.042374 by Petri Savolainen
**tilikausi** sisältää kaikki sen kuluessa kirjatut kirjanpito- ym. taloudenhallinnan tapahtumat
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-11-19 20:46:22.254658 by Petri Savolainen
** Kuukausijako ** auttaa kausiluonteisen liiketoiminnan budjetoinnissa ja tavoiteasetannassa.
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:04:49.612120 by Administrator
<Head> HTML
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:18:59.560403 by Administrator
% Täydellinen Menetelmä
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2016-11-19 20:43:59.192771 by Petri Savolainen
% myyntitilauksen materiaaleista laskutettu
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2016-11-19 20:43:44.601006 by Petri Savolainen
% lähetteen materiaaleista toimitettu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2016-11-19 20:43:29.875187 by Petri Savolainen
% myyntitilauksen materiaaleista toimitettu
Unverified
% Ordered
2016-11-19 20:42:25.483245 by Petri Savolainen
% järjestetty
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:19:01.466089 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2017-09-04 01:54:49.652753 by Erno Viitanen
% Saapunut
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 15:47:09.112014 by Administrator
% S ei ole kelvollinen raportin muodossa. Raportti muoto olisi \ jokin seuraavista% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-04 00:54:34.754887 by Erno Viitanen
0 - Luonnos; 1 - Vahvistettu; 2 - Peruttu
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:45:00.489244 by Administrator
01-myynnin palautus
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:45:40.452699 by Administrator
02-Post Sale alennus
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:45:27.382371 by Administrator
03-Palvelujen puute
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:46:44.356108 by Administrator
04-Korjaus laskussa
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:45:22.852228 by Administrator
05-POS-muutos
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:45:23.349067 by Administrator
06-Väliaikaisen arvioinnin viimeistely
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:46:51.134924 by Administrator
07-Muut
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:34:14.309475 by Administrator
1 Loyalty Points = Kuinka paljon perusvaluutta?
Unverified
1 weeks ago
2017-04-03 16:13:45.734489 by Heikki Karhu
1 viikko sitten
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 16:31:01.001366 by Administrator
2 vuosittain
Unverified
90-Above
2017-04-03 16:13:15.824671 by Heikki Karhu
90 ja yli
Unverified
(Half Day)
2015-10-03 14:20:10.167857 by Aki Rosenqvist
(1/2 päivä)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:19:25.165431 by Administrator
Lisäasetukset
Verifed
by Role
2017-04-03 16:05:14.173689 by Heikki Karhu
Rooli
Verifed
for {0}
2015-10-03 16:40:55.461258 by Aki Rosenqvist
{0}lle
Verifed
or
2015-10-13 13:04:56.117780 by Administrator
tai
Verifed
-Above
2015-10-03 16:36:55.934552 by Aki Rosenqvist
-yllä
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-11-19 20:39:45.405754 by Petri Savolainen
Aloituspäivän tulee olla päättymispäivää aiempi
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-10-03 16:37:18.236919 by Aki Rosenqvist
'perustaja' ja 'ryhmä' ei voi olla samat
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-02-28 20:56:50.863179 by Arttu Miettunen
'Päivää edellisestä tilauksesta' on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin nolla
Verifed
'Entries' cannot be empty
2016-02-28 20:56:42.763571 by Arttu Miettunen
'Kirjaukset' ei voi olla tyhjä
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-02-28 20:57:20.108529 by Arttu Miettunen
'Toivottu aloituspäivä' ei voi olla suurempi kuin 'toivottu päättymispäivä'
Verifed
'From Date' is required
2016-02-28 20:58:36.451931 by Arttu Miettunen
'Aloituspäivä' on pakollinen
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-02-28 20:56:06.466217 by Arttu Miettunen
Aloituspäivän tulee olla ennen päättymispäivää
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-11-26 02:07:11.856664 by Petri Savolainen
Varastoimattoman nimikkeen 'Sarjanumeroitu' -arvo ei voi olla 'kyllä'
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-11-26 02:08:12.597300 by Petri Savolainen
'Listausnäkymässä' ei voi olla asetettuna rivin {1} tyypillä {0}
Verifed
'Opening'
2016-11-20 19:40:23.653525 by Petri Savolainen
'Avattu'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:46:02.335910 by Administrator
'Vastaanottajat' ei ole määritelty
Verifed
'To Date' is required
2016-02-28 21:01:52.047990 by Arttu Miettunen
'Päättymispäivä' on pakollinen
Verifed
'Total'
2017-04-03 16:10:00.455826 by Heikki Karhu
'Yhteensä'
Verifed
"Company History"
2016-02-28 21:03:04.670302 by Arttu Miettunen
"Yrityshistoria"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 16:30:50.606198 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-11-20 21:49:18.406802 by Petri Savolainen
(Tuntihinta / 60) * todellinen käytetty aika
Verifed
[Error]
2015-10-03 17:00:20.830441 by Aki Rosenqvist
[virhe]
Verifed
[Select]
2015-10-03 17:03:08.188503 by Aki Rosenqvist
[valitse]
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-09-02 17:05:52.404234 by Erno Viitanen
{0} - {1} ei ole aktiivinen opiskelija
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-10-06 13:59:13.259340 by Aki Rosenqvist
{0} '{1}' on poistettu käytöstä
Verifed
{0} {1} already exists
2015-08-03 10:49:23.469446 by Administrator
{0} {1} on jo olemassa
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2017-09-02 17:08:41.540875 by Erno Viitanen
{0} {1} on muuttunut. Lataa uudelleen.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:14:42.780359 by Administrator
{0} {1} on peruutettu tai suljettu
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-09-02 17:09:44.939415 by Erno Viitanen
{0} {1} on peruutettu tai pysäytetty
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-09-02 17:10:06.179911 by Erno Viitanen
{0} {1} on peruutettu, joten toimintoa ei voida suorittaa
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:14:41.808948 by Administrator
{0} {1} on suljettu
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:46:39.329321 by Administrator
{0} {1} ei ole aktiivinen
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-09-02 17:11:10.643791 by Erno Viitanen
{0} {1} ei ole vahvistettu
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-09-02 17:11:33.845216 by Erno Viitanen
{0} {1} pitää olla vahvistettu
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:22:59.708083 by Administrator
{0} {1} tila on {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-02 17:12:13.980775 by Erno Viitanen
{0} {1}: Tili {2} ei ole aktiivinen
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-02 17:12:56.031989 by Erno Viitanen
{0} {1}: Kustannuspaikka {2} ei kuulu yhtiölle {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-09-02 17:13:49.700203 by Erno Viitanen
{0} {1}: Kustannuspaikka on pakollinen nimikkeellä {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-09-02 17:14:46.553883 by Erno Viitanen
{0} {1}: Vahvistettua tietuetta ei voi poistaa.
Verifed
{0} can not be negative
2015-08-03 10:44:34.716203 by Administrator
{0} ei voi olla negatiivinen
Verifed
{0} comments
2015-08-03 10:47:57.176282 by Administrator
{0} kommenttia
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:48:41.138581 by Administrator
{0} päivää sitten
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-02 17:18:28.906300 by Erno Viitanen
{0} on onnistuneesti lisätty sähköpostiryhmään.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2017-09-02 17:18:46.916461 by Erno Viitanen
{0} on lähtenyt keskustelusta {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:30:10.473165 by Administrator
{0} tuntia
Verifed
{0} hours ago
2017-02-27 15:46:55.404273 by Administrator
{0} tuntia sitten
Verifed
{0} is not a stock Item
2017-04-29 18:35:15.476284 by Erno Viitanen
{0} ei ole varastonimike
Verifed
{0} items produced
2017-04-29 18:35:29.698646 by Erno Viitanen
{0} nimikettä valmistettu
Verifed
{0} logged in
2015-08-03 10:52:32.261386 by Administrator
{0} kirjautui sisään
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:41.443752 by Administrator
{0} minuuttia sitten
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:48:42.156824 by Administrator
{0} kuukautta sitten
Verifed
{0} must be unique
2017-09-02 17:22:53.545944 by Erno Viitanen
{0} on oltava yksilöllinen
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:53:12.936170 by Administrator
{0} tai {1}
Verifed
{0} Settings not found
2017-09-02 17:24:12.311635 by Erno Viitanen
{0} Asetuksia ei löytynyt
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:23:08.988841 by Administrator
{0} lopettaa tämäntyyppisten sähköpostiviestien vastaanottamisen
Verifed
{0} updated
2015-08-03 10:44:27.578626 by Administrator
{0} päivitetty
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-10-03 18:38:42.014889 by Aki Rosenqvist
{0} oikea sarjanumero (nos) tuotteelle {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:41.842039 by Administrator
{0} viikkoa sitten
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:06:43.676265 by Administrator
{0}, Rivi {1}
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-11-19 20:51:34.867230 by Petri Savolainen
{0}: Työntekijän sähköpostiosoitetta ei löytynyt, joten sähköpostia ei lähetetty
Verifed
% Delivered
2015-10-03 18:59:35.281493 by Aki Rosenqvist
% toimitettu
Verifed
% Amount Billed
2015-10-07 10:18:32.388751 by Aki Rosenqvist
% laskutettu arvomäärä
Verifed
0 is highest
2015-08-03 10:44:20.381712 by Administrator
0 on korkein
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-03 19:19:54.020055 by Aki Rosenqvist
1 valuutta = [?] murtoluku, esim 1 EUR = 100 snt
Verifed
1 hour ago
2016-11-19 20:41:57.296218 by Petri Savolainen
1 tunti sitten
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:40.892612 by Administrator
1 minuutti sitten
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:46:55.621097 by Administrator
1 kuukausi sitten
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:21:43.013406 by Administrator
1 tähti on matalin ja 5 tähteä on korkein luokitus
Verifed
1 year ago
2017-02-27 15:47:56.521815 by Administrator
1 vuosi sitten
Verifed
% Billed
2015-10-03 19:10:58.150175 by Aki Rosenqvist
% laskutettu
Verifed
% Completed
2015-08-03 10:45:03.817533 by Administrator
% Valmis
Verifed
% Installed
2015-10-03 19:11:15.144746 by Aki Rosenqvist
% asennettu
Verifed
1 comment
2015-08-03 10:43:50.000647 by Administrator
1 kommentti
Verifed
2 days ago
2015-08-03 10:49:53.980004 by Administrator
2 päivää sitten
Verifed
(Ctrl + G)
2015-08-03 10:51:14.130360 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
{0} added
2015-08-03 10:52:12.994679 by Administrator
{0} lisätty
Verifed
{0} is mandatory
2015-08-03 10:42:32.744644 by Administrator
{0} on pakollinen
Verifed
{0} must appear only once
2015-08-03 10:45:40.082385 by Administrator
{0} saa esiintyä vain kerran
Verifed