You must login to edit or verify translations

Hrvatski: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:45:55.853506 by Administrator
{0} zadržati uzorak temelji se na seriji, molimo Vas da provjerite je li šifra br. Zadržati uzorak stavke
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2018-01-26 19:10:18.290970 by ftoth
Trenutno nema raspoloživih količina u bilo kojem skladištu
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:08:20.262292 by Administrator
Skupna grupa br
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 11:54:17.890327 by Administrator
Brodski broj za dostavu
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-11-01 20:07:31.527130 by Marko Džeba
` Zamrzni Zalihe starije od ` bi trebao biti manji od % d dana .
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-16 14:16:57.975465 by Marko Džeba
; Nije dopušteno u uvjetu
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:33:12.235393 by Administrator
"U globalnom pretraživanju" nije dopušteno za vrstu {0} u retku {1}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-11-01 20:08:36.610762 by Marko Džeba
'Ažuriraj zalihe' ne može se provesti na prodaju osnovnog sredstva
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2018-01-26 19:11:31.890781 by ftoth
"je nepokretna imovina" se ne može odznačiti, jer postoji zapis o imovini nad navedenom stavkom
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 16:43:25.516417 by Administrator
(+ Ca Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 11:54:36.026214 by Administrator
(uključujući)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 17:30:05.960888 by Administrator
) za {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-07-16 14:19:02.389845 by Marko Džeba
[{0}] (# Obrazac / Artikl / {0}) nema na skladištu
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-11-01 20:12:08.584026 by Marko Džeba
[Hitno] Pogreška pri stvaranju ponavljajućeg% s za% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:23:49.563664 by Administrator
{{{0}}} nije važeći fieldname uzorak. To bi trebalo biti {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:33:09.812267 by Administrator
{0} - {1} je neaktivan učenik
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:08:08.552432 by Administrator
{0} - {1} nije upisana u skupinu {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:07:07.584126 by Administrator
{0} - {1} nije upisana u tečaj {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:37:54.342962 by Administrator
{0} ({1}) ne može biti veći od planirane količine ({2}) u Radnoj nalogu {3}
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:29:06.444945 by Administrator
{0} {1} stvorio
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:41:07.606614 by Administrator
{0} {1} ne postoji
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2017-07-16 14:20:15.216481 by Marko Džeba
{0} {1} ne postoji , odaberite novo odredište za spajanje
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:53:29.118392 by Administrator
{0} {1} ne postoji.
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:28:52.869074 by Administrator
{0} {1} povezan je s {2}, ali račun stranke je {3}
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 16:43:40.102661 by Administrator
{0} {1} nije povezan s {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 17:27:54.301265 by Administrator
{0} {1} nije prisutno u matičnoj tvrtki
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-07-16 14:21:34.966626 by Marko Džeba
{0} {1} nije u nijednoj fiskalnoj godini.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2017-07-16 14:22:02.976249 by Marko Džeba
{0} {1} status je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-07-16 14:22:13.999627 by Marko Džeba
{0} {1} do {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-07-16 14:23:19.170226 by Marko Džeba
{0} {1}: Tip računa 'Dobit i gubitak' {2} nije dopušten u Početnom Unosu
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2018-01-26 19:13:13.594947 by ftoth
{0} {1}: Troškovno mjesto {2} ne pripada Društvu {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-07-06 01:03:13.563313 by ftoth
{0} {1}: Mjesto troška je ovezno za stavku {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2018-01-26 19:14:17.575264 by ftoth
{0} {1}: Troškovno mjesto potrebno je za račun dobiti i gubitka {2}. Molimo postaviti zadano mjesto troška.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:23:29.754375 by Administrator
{0} {1}: potrebna je Kupac protiv Potraživanja računa {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-01-26 19:14:55.036497 by ftoth
{0} {1}: Iznos potraživanja ili dugovanja potreban za {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-07-06 01:03:46.273554 by ftoth
{0} {1}: Snimljeni zapis ne može biti brisan.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-01-26 19:15:45.864106 by ftoth
{0} {1}: potreban Dobavljač u odnosu na plativi račun{2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-07-06 01:04:22.420560 by ftoth
{0} u odnosu na račun {1} s datumom {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-07-06 01:04:38.090085 by ftoth
{0} u odnosu na narudžbu {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-07-06 01:05:00.667438 by ftoth
{0} u odnosu na prodajnom računu {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2018-01-26 19:16:03.856449 by ftoth
{0} u odnosu na prodajni nalog {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 14:58:19.993026 by Administrator
{0} već dodijeljeno za zaposlenika {1} za vrijeme {2} {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:28:24.660946 by Administrator
{0} već postoji. Odaberite drugi naziv
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:09:27.837500 by Administrator
{0} već otkazali pretplatu
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:09:01.678613 by Administrator
{0} već neupisani {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-03 17:55:21.698064 by Administrator
{0} i {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 17:30:00.822492 by Administrator
{0} primjenjivo nakon {1} radnih dana
Unverified
{0} are currently viewing this document
2018-01-26 19:17:00.769598 by ftoth
{0} trenutno pregledava ovaj dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2018-01-26 19:17:37.168892 by ftoth
{0} imovina se ne može se prenijeti
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:37:07.095853 by Administrator
{0} dodijeljen {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:23:58.219592 by Administrator
{0} Proračun za račun {1} od {2} {3} je {4}. To će biti veći od {5}
Unverified
{0} by {1}
2014-08-28 14:46:20.762304 by Administrator
{0} {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:08:31.587259 by Administrator
{0} kalendar
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2018-01-26 19:19:51.040979 by ftoth
{0} se ne može postaviti za pojedinačne tipove
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 11:54:36.963698 by Administrator
{0} Grafikon
Unverified
{0} created
2014-08-28 13:10:31.279858 by Administrator
{0} stvorio
Unverified
{0} created this {1}
2015-05-14 10:14:14.056928 by Administrator
{0} stvorio ovo {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2018-01-26 19:32:09.206833 by ftoth
{0} trenutačno ima status dobavljača {1}, a narudžbenice za ovog dobavljača trebaju biti izdane s oprezom.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:28:28.941863 by Administrator
{0} trenutačno ima stajalište dobavljača rezultata {1}, a zahtjevi za odobrenje dobavljaču trebaju biti izdani s oprezom.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:48:55.006543 by Administrator
Prije {0} dana
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 17:29:33.563421 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 13:10:31.305631 by Administrator
{0} ne pripada Društvu {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:46:20.769939 by Administrator
{0} ne postoji u nizu {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:37:00.219491 by Administrator
{0} nema raspored zdravstvenih radnika. Dodajte ga u majstor zdravstvene prakse
Unverified
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:14:11.868901 by Administrator
{0} uredio ovo {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2014-08-28 13:10:31.331602 by Administrator
{0} dva puta ušao u točki poreza
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 15:53:00.496304 by Administrator
{0} Zahtjev ocjena
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:08:58.174061 by Administrator
{0} polje ne može se postaviti kao jedinstvena po {1}, kao što su non-jedinstveni postojeće vrijednosti
Unverified
{0} for {1}
2015-05-14 10:14:31.910579 by Administrator
{0} od {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:51:58.859211 by Administrator
{0} od {1} {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 15:52:23.969168 by Administrator
{0} od {1} {2} u nizu # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 16:57:27.855033 by Administrator
{0} uspješno je poslan
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 15:52:05.899078 by Administrator
{0} je uspješno dodan u e-Grupe.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:19:18.048221 by Administrator
{0} ima valjanost do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 17:55:25.834600 by Administrator
{0} je napustio razgovor u {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-07-25 11:40:07.553013 by Administrator
{0} sata
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 15:52:13.016738 by Administrator
prije {0} sata
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 17:27:49.245713 by Administrator
{0} u retku {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2014-08-28 14:46:20.773301 by Administrator
{0} je u redu {1} Ne možete imati i URL i dijete stavke
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:28:40.060360 by Administrator
{0} označava da {1} neće ponuditi ponudu, ali su citirane sve stavke \. Ažuriranje statusa licitacije.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:54:22.498315 by Administrator
{0} je praznik tvrtke
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 16:43:40.896814 by Administrator
{0} je obavezno polje
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:46:59.845988 by Administrator
{0} je nevažeća adresa e-pošte u "Primatelji"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 17:28:50.464045 by Administrator
{0} blokiran je tako da se ova transakcija ne može nastaviti
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:23:50.730689 by Administrator
{0} trenutno pregledava ovaj dokument
Unverified
{0} is mandatory
2014-08-28 13:10:31.387768 by Administrator
{0} je obavezno
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2014-08-28 13:10:31.413912 by Administrator
{0} je obavezno za točku {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2014-08-28 13:10:31.439794 by Administrator
{0} je obavezno. Možda Mjenjačnica zapis nije stvoren za {1} na {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-05-08 12:35:59.578340 by Mladen Jelavic
{0} nije skladišni proizvod
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2014-08-28 13:10:31.495218 by Administrator
{0} nije ispravan broj serije za točku {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 15:52:05.541743 by Administrator
{0} nije valjana e-mail adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 16:56:51.777238 by Administrator
{0} nije važeća država tijeka rada. Ažurirajte svoj Workflow i pokušajte ponovo.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 17:29:23.888245 by Administrator
{0} nije u važećem razdoblju obračuna plaća
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 17:32:46.453797 by Administrator
{0} nije u popisu slobodnih opcija
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:54:18.059788 by Administrator
{0} je sada zadani format ispisa za {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-04-10 13:25:14.311977 by Mladen Jelavic
{0} je sada zadana fiskalna godina. Osvježi preglednik kako bi se promjene aktualizirale.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 17:31:38.134553 by Administrator
{0} je na čekanju do {1}
Unverified
{0} is saved
2014-08-28 14:46:20.777326 by Administrator
{0} se sprema
Unverified
{0} items in progress
2016-07-25 11:39:53.668821 by Administrator
{0} stavke u tijeku
Unverified
{0} items produced
2016-07-25 11:40:58.278618 by Administrator
{0} predmeti koji
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:24:01.315286 by Administrator
{0} Odabrane stavke
Unverified
{0} List
2015-09-15 13:25:26.823510 by Sandra Jelavic
{0} lista
Unverified
{0} logged in
2015-02-23 21:57:53.822360 by Administrator
{0} prijavljeni
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:51:55.603727 by Administrator
{0} odjavljen: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:28:25.423228 by Administrator
{0} spomenuo vas je u komentaru
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:39:41.329022 by Administrator
{0} spomenula vas je u komentaru u {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:55.290319 by Administrator
prije {0} minute
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:48:56.019086 by Administrator
prije {0} mjeseci
Unverified
{0} must appear only once
2015-02-23 21:57:53.378578 by Administrator
{0} mora pojaviti samo jednom
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:08:14.609600 by Administrator
{0} mora biti negativan u povratnom dokumentu
Unverified
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:46:20.780489 by Administrator
{0} mora biti jedan od {1}
Unverified
{0} must be set first
2014-08-28 14:46:20.784141 by Administrator
{0} mora biti postavljen prvi
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:41:58.087564 by Administrator
{0} mora biti poslano
Unverified
{0} must be unique
2015-02-23 21:57:59.481780 by Administrator
{0} mora biti jedinstvena
Unverified
{0} Name
2016-07-25 11:40:09.670005 by Administrator
{0} Name
Unverified
{0} not a valid State
2014-08-28 14:46:20.787880 by Administrator
{0} nijevaljana država
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2014-08-28 14:46:20.798400 by Administrator
{0} ne smije biti preimenovan
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 17:31:45.889975 by Administrator
{0} nije dopušteno izvršiti transakciju s {1}. Promijenite tvrtku.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:07:30.973798 by Administrator
{0} nije pronađen
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:50:46.592263 by Administrator
{0} nije pronađen za stavku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 17:31:11.057371 by Administrator
{0} Broj {1} koji je već korišten za račun {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 13:50:27.756799 by Administrator
{0} od {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:36:55.880334 by Administrator
{0} na Poludnevni dopust na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:37:10.712461 by Administrator
{0} na dopustu na {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 17:55:32.666482 by Administrator
{0} unosa plaćanja ne može se filtrirati po {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:20:43.739748 by Administrator
{0} Prijavite
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 14:55:24.364253 by Administrator
{0} Rezultat poslan
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:52:00.598896 by Administrator
{0} redovi za {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:39:43.937896 by Administrator
{0} je sam dodijelio ovaj zadatak: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:09:19.966312 by Administrator
{0} serijski brojevi potrebni za Artikl {1}. Ti su dali {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:25:02.218657 by Administrator
{0} postavke nije pronađen
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 21:57:56.949271 by Administrator
{0} podijelio ovaj dokument sa {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:50:40.003594 by Administrator
{0} podijelio ovaj dokument sa svima
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:55:12.442078 by Administrator
{0} mora biti vrijednost između 0 i 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:32:34.521933 by Administrator
Stvorena je {0} studentska grupa.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:55:16.080825 by Administrator
{0} Učenici su upisani
Unverified
{0} subscribers added
2015-05-14 10:14:38.967949 by Administrator
Dodao {0} pretplatnika
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:51:43.539128 by Administrator
{0} do {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:28:58.599794 by Administrator
{0} da biste prestali primati e-poruke ove vrste
Unverified
{0} Tree
2015-02-23 21:57:53.716641 by Administrator
{0} Tree
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-23 21:58:01.196625 by Administrator
{0} un-dijelio taj dokument s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:29:02.351572 by Administrator
{0} jedinica [{1}] (# Form / Artikl / {1}) naći u [{2}] (# Form / Skladište / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-25 11:41:06.235571 by Administrator
{0} jedinica {1} potrebna u {2} na {3} {4} od {5} za dovršetak ovu transakciju.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-25 11:40:58.127271 by Administrator
{0} jedinica {1} potrebna u {2} za dovršetak ovu transakciju.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2014-08-28 13:10:31.803924 by Administrator
{0} valjani serijski nos za Stavka {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:36:51.413500 by Administrator
Stvorene su varijante {0}.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:55.689824 by Administrator
prije {0} tjedana
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:07:11.996604 by Administrator
{0} {1} Row
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:31:56.631411 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) bi bio skraćen, kao max likovi ljubimaca je {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:55:50.737838 by Administrator
{0}: {1} Ne radi postoji
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:38:42.222185 by Administrator
{0}: {1} u {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 17:31:04.378511 by Administrator
{0}: {1} je postavljeno na stanje {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:10:32.171755 by Administrator
{0}: {1} nije pronađen u Pojedinosti dostavnice stolu
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2014-08-28 14:46:20.823907 by Administrator
{0} : Ne mogu postaviti Izmijeniti bez Odustani
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:46:20.827091 by Administrator
{0} : Ne mogu postaviti Zauzimanje Izmijeniti ako ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2014-08-28 14:46:20.830323 by Administrator
{0} : Ne mogu postaviti Zauzimanje Podnijeti ako ne Submittable
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-07-25 11:39:52.775807 by Administrator
{0}: Radnik email nije pronađen, stoga ne e-mail poslan
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2016-02-19 18:52:07.866218 by Mladen Jelavic
{0}: Od {0} od tipa {1}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:18:00.013635 by Administrator
Soba za {type} mora imati najmanje jednog korisnika.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-25 11:39:19.519128 by Administrator
** Mjesečna distribucija ** pomaže vam rasporediti proračun / Target preko mjeseca, ako imate sezonalnost u Vašem poslovanju.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:29:33.738225 by Administrator
> {0} godina
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-12-07 05:41:45.879510 by Bojan Šarić
%s nije valjan format izvješća. Format izvješća trebaju \ jedno od sljedećeg %s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 11:53:28.541303 by Administrator
01-Povratak prodaje
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:54:11.410043 by Administrator
02-Popust na prodaju
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:53:57.546395 by Administrator
03 - Nedostatak usluga
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:55:11.028342 by Administrator
04-Ispravak u fakturi
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 11:53:51.708811 by Administrator
05-Promjena u POS-u
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:53:52.239716 by Administrator
06-Finalizacija privremene procjene
Unverified
07-Others
2018-02-23 11:55:17.965893 by Administrator
07-Ostalo
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:37:33.894921 by Administrator
1 lojalnost bodova = kolika bazna valuta?
Unverified
1 year ago
2017-12-07 05:41:00.247151 by Bojan Šarić
prije 1 godinu
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 16:43:36.527701 by Administrator
2 Godišnje
Unverified
90-Above
2017-12-07 05:38:51.729503 by Bojan Šarić
Iznad 90
Unverified
by Role
2014-08-28 14:46:16.017661 by Administrator
prema ulozi
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:57:55.265500 by Administrator
za {0}
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-11-12 16:32:25.824665 by Mladen Jelavic
Obavezno polje. Moguće je da za njega nije upisan tečaj.
Verifed
or
2015-10-13 13:09:25.909333 by Administrator
ili
Verifed
to
2015-11-04 17:23:45.441200 by Administrator
za
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:20:44.376249 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:32:25.269948 by Administrator
_izvješće
Verifed
-Above
2015-04-23 18:58:33.477414 by Mladen Jelavic
-Iznad
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-04-23 16:18:20.430661 by Mladen Jelavic
Stvarni datum početka ne može biti veći od stvarnog datuma završetka
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-04-23 16:18:55.197686 by Mladen Jelavic
'Temelji se na' i 'Grupiranje po' ne mogu biti isti
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-04-23 16:19:38.306651 by Mladen Jelavic
'Dani od posljednje narudžbe' mora biti veći ili jednak nuli
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-04-23 16:20:31.569333 by Mladen Jelavic
'Ulazi' ne može biti prazno
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-04-23 16:21:06.314524 by Mladen Jelavic
Očekivani datum početka ne može biti veći od očekivanog datuma završetka
Verifed
'From Date' is required
2015-04-23 16:21:34.993712 by Mladen Jelavic
'Od datuma' je potrebno
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-04-23 16:22:07.380896 by Mladen Jelavic
'Od datuma' mora biti poslije 'Do datuma'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-04-23 16:26:35.357872 by Mladen Jelavic
'Ima serijski broj' ne može biti 'Da' za neskladišne proizvode
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-04-23 16:27:26.041256 by Mladen Jelavic
'U prikazu popisa' nisu dopušteni za tip {0} u redu {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 17:55:24.277185 by Administrator
"Otvaranje '
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:47:10.280933 by Administrator
Primatelji nisu navedeni
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-04-23 16:45:58.385068 by Mladen Jelavic
'Za Predmet br' ne može biti manje od 'Od Predmeta br'
Verifed
'To Date' is required
2015-04-23 16:47:46.022712 by Mladen Jelavic
'Do datuma ' je potrebno
Verifed
'Total'
2016-11-12 16:32:44.406149 by Mladen Jelavic
'Ukupno'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-09-01 17:59:11.366619 by Ernad Husremovic
Opcija 'Ažuriraj zalihe' nije dostupna jer stavke nisu dostavljene putem {0}
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:46:16.024475 by Administrator
"Povijest tvrtke"
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-04-23 15:40:22.013915 by Mladen Jelavic
"Nadređen" označava nadređenu tablicu u koju se ovaj redak mora dodati.
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-04-23 15:40:44.167251 by Mladen Jelavic
"Članovi tima" ili "uprave"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:14:33.740816 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-07-06 00:51:15.716513 by ftoth
(Broj sati / 60) * Stvarno trajanje operacije
Verifed
[Error]
2015-04-23 19:00:14.668000 by Mladen Jelavic
[Greška]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-04-23 19:01:37.007316 by Mladen Jelavic
[Label]:[Tip polja]/[Opcije]:[Širina]
Verifed
[Select]
2015-04-23 19:02:10.125628 by Mladen Jelavic
[Odaberi]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:57:54.370908 by Administrator
{0} '{1}' je onemogućen
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-04-23 19:02:32.521850 by Mladen Jelavic
{0} '{1}' nije u fiskalnoj godini {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-04-23 19:03:20.214142 by Mladen Jelavic
{0} ({1}) ne može biti veći od planirane količine ({2}) u proizvodnom nalogu {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:46:20.804804 by Administrator
{0} {1} već postoji
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:46:20.807987 by Administrator
{0} {1} Ne može biti "{2}". To bi trebao biti jedan od "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-07-06 00:58:47.370636 by ftoth
{0} {1} Ne može biti čvor nultog stupnja budući da ima slijednike
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-04-10 13:25:44.840170 by Mladen Jelavic
{0} {1} je izmijenjen. Osvježi stranicu.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:07:25.365716 by Administrator
{0} {1} nije poslano tako da se radnja ne može dovršiti
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:15:16.885104 by Administrator
{0} {1} je otkazan ili zatvoren
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:09:10.714119 by Administrator
{0} {1} otkazan ili zaustavljen
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:07:08.951356 by Administrator
{0} {1} je otkazana pa se radnja ne može dovršiti
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:15:15.882209 by Administrator
{0} {1} je zatvorena
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:29:09.484167 by Administrator
{0} {1} je onemogućen
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:29:01.838798 by Administrator
{0} {1} je zamrznuta
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-07-06 01:00:57.267582 by ftoth
{0} {1} je naplaćen u cijelosti
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-27 15:51:59.533450 by Administrator
{0} {1} nije aktivan
Verifed
{0} {1} is not submitted
2014-08-28 13:10:31.951405 by Administrator
{0} {1} nije podnesen
Verifed
{0} {1} must be submitted
2014-08-28 13:10:31.977444 by Administrator
{0} {1} mora biti podnesen
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:46:20.817746 by Administrator
{0} {1} nije pronađena
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:23:20.525272 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} ne može biti grupa
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:23:49.783933 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} ne pripada Društvu {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:23:30.140673 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} nije aktivan
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:23:39.187630 by Administrator
{0} {1}: knjiženje za {2} je moguće izvesti samo u valuti: {3}
Verifed
{0} added
2015-04-23 19:03:35.455582 by Mladen Jelavic
{0} je dodano
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:10:31.254203 by Administrator
{0} ne može biti negativna
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:57:57.769493 by Administrator
{0} komentara
Verifed
{0} is required
2014-08-28 13:10:31.618570 by Administrator
{0} je potrebno
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:55:39.059190 by Administrator
{0} ili {1}
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:46:20.801551 by Administrator
{0} ažurirana
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-02-19 18:56:34.390278 by Mladen Jelavic
{0} : Ne može se postaviti Odustani bez Potvrdi
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2016-02-19 18:55:51.592000 by Mladen Jelavic
{0} : Ne može se postaviti uvoz kao {1} nije za uvoz
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2016-02-19 18:54:56.508476 by Mladen Jelavic
{0} : Ne može se uvesti bez stvaranja
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-02-19 18:54:17.017901 by Mladen Jelavic
{0} : Ne može se postaviti Potvrdi, Odustani, Izmijeni bez zapisivanja
Verifed
{0}: From {1}
2015-04-23 15:38:32.737318 by Mladen Jelavic
{0}: od {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-04-23 15:38:10.278184 by Mladen Jelavic
{0}: Nisu postavljene osnovne ovlasti
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-02-19 18:51:06.835040 by Mladen Jelavic
{0}: Samo je jedno pravilo dopušteno za istu ulogu, razinu i {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-04-13 01:41:55.178884 by Mladen Jelavic
{0}: Dopuštenje na razini 0 mora biti postavljeno prije nego se postave više razine
Verifed
{0}% Billed
2016-02-19 18:51:33.706833 by Mladen Jelavic
{0}% Naplaćeno
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:23:42.287792 by Administrator
% Kompletan postupak
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:23:44.225928 by Administrator
% Napredak
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:52:13.172828 by Administrator
prije 1 mjesec
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:24:48.845958 by Administrator
1 zvijezda kao najniža i 5 zvjezdica biće najviša ocjena
Verifed
1 weeks ago
2017-02-27 15:52:50.050630 by Administrator
Prije 1 tjedan
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:57:54.766820 by Administrator
(Pola dana)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:24:08.678738 by Administrator
Napredne postavke
Verifed
{0}% Complete
2016-02-19 18:51:42.052182 by Mladen Jelavic
{0}% Napravljeno
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-14 10:14:18.770215 by Administrator
{0}% Isporučeno
Verifed
{app_title}
2015-04-13 01:42:38.735918 by Mladen Jelavic
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-04-23 16:49:23.774816 by Mladen Jelavic
* Bit će izračunata u transakciji.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:07:15.186497 by Administrator
** Nije uspjelo: {0} do {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-04-23 16:49:55.844385 by Mladen Jelavic
** Valuta ** osnovna
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-04-23 17:01:05.927821 by Mladen Jelavic
**Fiskalna godina** predstavlja poslovnu godinu. Svi računovodstvene stavke i druge glavne transakcije su praćene od **Fiskalne godine**.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:09:19.610609 by Administrator
<head> HTML
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-04-23 18:59:52.226672 by Mladen Jelavic
1 Valuta = [?] Frakcija za na primjer 1 USD = 100 centi
Verifed
% Delivered
2015-04-10 15:20:15.153105 by Ferenc Toth
% Isporučeno
Verifed
% Amount Billed
2015-04-14 00:42:58.439025 by Mladen Jelavic
% Naplaćeni iznos
Verifed
% Billed
2015-04-13 01:39:50.632801 by Mladen Jelavic
% Naplaćeno
Verifed
% Completed
2015-04-13 01:40:23.552481 by Mladen Jelavic
% Kompletirano
Verifed
% Installed
2015-04-14 00:43:23.823503 by Mladen Jelavic
% Instalirano
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-04-23 15:51:24.773280 by Mladen Jelavic
% robe od ove narudžbe je naplaćeno
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-04-23 16:10:05.192328 by Mladen Jelavic
% robe od ove otpremnice je isporučeno
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-04-23 16:10:42.554240 by Mladen Jelavic
% robe od ove narudžbe je isporučeno
Verifed
% Ordered
2016-02-19 18:47:22.671555 by Mladen Jelavic
% Naručeno
Verifed
% Received
2015-04-14 00:44:27.821863 by Mladen Jelavic
% Zaprimljeno
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-04-23 18:59:07.703106 by Mladen Jelavic
0 - Nepotvrđeno; 1 - Potvrđeno; 2 - Otkazano
Verifed
0 is highest
2014-08-28 14:46:16.038339 by Administrator
0 je najviši
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:57:59.655756 by Administrator
1 komentar
Verifed
1 hour ago
2016-02-19 18:47:41.145877 by Mladen Jelavic
Prije 1 sat
Verifed
1 minute ago
2016-02-19 18:47:02.010231 by Mladen Jelavic
Prije 1 minutu
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:46:16.049453 by Administrator
Prije 2 dana
Verifed