You must login to edit or verify translations

Lietuvių kalba: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2016-08-23 13:29:18.560722 by Administrator
(Pusė dienos)
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:35:47.349319 by Administrator
Pažangūs nustatymai
Unverified
by Role
2016-08-23 13:25:17.263021 by Administrator
sektinų
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 14:09:39.228240 by Administrator
Šiuo metu sandėlyje nėra sandėlyje
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:20:53.123273 by Administrator
Grupė salė Nėra
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-08-23 14:54:43.808788 by anton valickij
yra privaloma. Gal valiutų įrašas nėra sukurtas
Unverified
to
2016-08-23 13:09:14.078705 by Administrator
į
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-08-23 13:25:38.716225 by Administrator
"Freeze Atsargos Senesni Than` turėtų būti mažesnis nei% d dienų.
Unverified
_doctype
2016-08-23 13:29:05.871953 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:40:57.324115 by Administrator
_report
Unverified
_report
2017-05-16 17:40:57.326492 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2016-08-23 13:13:24.432493 by Administrator
-Above
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:20:27.782474 by Administrator
; neleidžiama sąlyga,
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-08-23 13:08:37.013499 by Administrator
"Tikrasis pradžios data" gali būti ne didesnis nei faktinio End Date "
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-08-23 13:06:17.159719 by Administrator
"Remiantis" ir "grupę" negali būti tas pats
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-08-23 13:20:52.847196 by Administrator
"Dienos nuo paskutinė užsakymo" turi būti didesnis nei arba lygus nuliui
Unverified
'Entries' cannot be empty
2016-08-23 13:08:59.476349 by Administrator
"Įrašai" negali būti tuščias
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-08-23 13:10:01.128048 by Administrator
"Tikėtinas pradžios data" gali būti ne didesnis nei "Expected Pabaigos data"
Unverified
'From Date' is required
2016-08-23 13:14:07.674325 by Administrator
"Nuo data" reikalingas
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2016-08-23 13:17:53.370967 by Administrator
"Nuo data" turi būti po "Iki datos"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-08-23 13:26:31.282845 by Administrator
"Ar Serijos ne" negali būti "Taip" už NON-STOCK punktą
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:41:13.945768 by Administrator
"Be Visuotinė paieška" neleidžiama tipas {0} iš eilės {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:41:13.942793 by Administrator
"Be Visuotinė paieška" neleidžiama tipas {0} iš eilės {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-08-23 13:07:08.280801 by Administrator
"Sąrašo rodinyje" neleidžiama tipas {0} iš eilės {1}
Unverified
'Opening'
2016-08-23 13:07:19.206342 by Administrator
"Atidarymas"
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:50:32.971648 by Administrator
"Gavėjai" nenurodyta
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-08-23 13:05:24.305149 by Administrator
"Norėdami Byla Nr ' negali būti mažesnė, nei "Nuo byla Nr '
Unverified
'To Date' is required
2016-08-23 13:25:09.287862 by Administrator
"Norėdami data" reikalingas
Unverified
'Total'
2016-08-23 13:11:21.478805 by Administrator
"Iš viso"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-08-23 13:07:04.227008 by Administrator
"Atnaujinti sandėlyje" negali būti patikrinta, nes daiktų nėra pristatomos per {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-23 13:17:46.950013 by Administrator
"Atnaujinti sandėlyje" negali būti patikrinta dėl ilgalaikio turto pardavimo
Unverified
"Company History"
2016-08-23 13:24:55.770252 by Administrator
"Įmonės istorija"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-23 13:04:05.226700 by Administrator
"Ar Ilgalaikio turto" negali būti nepažymėta, kaip Turto įrašas egzistuoja nuo elemento
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2016-08-23 13:18:39.199804 by Administrator
"Tėvų" reiškia, kad patronuojanti lentelę, kurioje turi būti pridėta ši eilutė
Unverified
"Team Members" or "Management"
2016-08-23 13:03:47.386158 by Administrator
"Komanda nariai" arba "tvarkymas"
Unverified
"Time Per Appointment" hasn"t been set for Dr {0}. Add it in Physician master.
2017-11-14 14:09:57.642658 by Administrator
"Laikas per susitikimą" nebuvo nustatytas Dr {0}. Pridėkite jį gydytojo kapitonui.
Unverified
(Ctrl + G)
2016-08-23 13:25:25.877668 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-08-23 13:04:06.682178 by Administrator
(Valandą greičiu / 60) * Tikrasis veikimo laikas
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-08-23 13:19:44.799836 by Administrator
[{0}] (# Forma / Prekės / {0}) yra sandelyje
Unverified
[Error]
2016-08-23 13:17:16.539765 by Administrator
[ERROR]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-08-23 13:21:36.038638 by Administrator
[Etiketė]: [Laukas Tipas] / [Nustatymai]: [Plotis]
Unverified
[Select]
2016-08-23 13:14:04.865557 by Administrator
[Pasirinkti]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:01:52.448601 by Administrator
[Skubi] Klaida kuriant pasikartojančius% s% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-08-23 13:22:10.203753 by Administrator
{{{0}}} yra neteisingas nazwapola modelis. Ji turėtų būti {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:41:13.015696 by Administrator
{0} - {1} yra neaktyvus studentas
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:41:13.022851 by Administrator
{0} - {1} yra neaktyvus studentas
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:20:47.926120 by Administrator
{0} - {1} nėra įtraukti į Serija {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:20:16.913623 by Administrator
{0} - {1} nėra įtraukti į objekto {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2016-08-23 13:19:57.596561 by Administrator
{0} "{1}" yra išjungta
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2016-08-23 13:06:13.846601 by Administrator
{0} "{1}" ne fiskaliniais metais {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2016-08-23 13:14:42.469995 by Administrator
{0} ({1}) negali būti didesnis nei planuota quanitity ({2}) Gamybos Užsakyti {3}
Unverified
{0} ({1}) must have role 'Expense Approver'
2016-08-23 13:12:46.549759 by Administrator
{0} ({1}) turi vaidmenį "sąskaita patvirtinusio"
Unverified
{0} ({1}) must have role 'Leave Approver'
2016-08-23 13:05:16.355590 by Administrator
{0} ({1}) turi vaidmenį "Atostogos Tvirtintojas"
Unverified
{0} {1} already exists
2016-08-23 13:20:32.355255 by Administrator
{0} {1} jau egzistuoja
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2016-08-23 13:17:05.980501 by Administrator
{0} {1} negali būti "{2}". Ji turėtų būti vienas iš "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2016-08-23 13:25:28.631535 by Administrator
{0} {1} negali būti lapų mazgo, kaip ji turi vaikų
Unverified
{0} {1} does not associated with {2} {3}
2016-08-23 13:16:22.518454 by Administrator
{0} {1} nėra susijęs su {2} {3}
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-23 13:26:24.052405 by Administrator
{0} {1} neegzistuoja
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2016-08-23 13:16:48.559266 by Administrator
{0} {1} neegzistuoja, pasirinkite naują tikslą sujungti
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2016-08-23 13:28:10.180654 by Administrator
{0} {1} buvo pakeistas. Prašome atnaujinti.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:20:26.136902 by Administrator
{0} {1} nebuvo pateikta ir todėl veiksmai negali būti užbaigtas
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:44:31.033295 by Administrator
{0} {1} susijęs su {2}, bet šalies sąskaita {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-08-23 13:17:36.417259 by Administrator
{0} {1} yra atšaukiamas arba uždarė
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-08-23 13:11:03.926758 by Administrator
{0} {1} yra atšauktas arba sustabdytas
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:20:17.508874 by Administrator
{0} {1} yra atšaukta ir todėl veiksmai negali būti užbaigtas
Unverified
{0} {1} is closed
2016-08-23 13:15:00.776774 by Administrator
{0} {1} yra uždarytas
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-08-23 13:16:02.834277 by Administrator
{0} {1} yra išjungtas
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-08-23 13:04:18.840223 by Administrator
{0} {1} yra sušaldyti
Unverified
{0} {1} is fully billed
2016-08-23 13:14:27.487588 by Administrator
{0} {1} yra pilnai mokami
Unverified
{0} {1} is not active
2017-02-27 16:08:06.861652 by Administrator
{0} {1} is not active
Unverified
{0} {1} is not submitted
2016-08-23 13:14:46.582101 by Administrator
{0} {1} nebus pateiktas
Unverified
{0} {1} must be submitted
2016-08-23 13:08:25.901219 by Administrator
{0} {1} turi būti pateiktas
Unverified
{0} {1} not found
2016-08-23 13:13:55.804056 by Administrator
{0} {1} nerastas
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 16:07:57.995155 by Administrator
{0} {1} jokiu aktyviu finansinius metus.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2016-08-23 13:07:16.901243 by Administrator
{0} {1} statusas {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 16:08:32.953267 by Administrator
{0} {1} ir {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:35:49.569321 by Administrator
{0} {1}: "Pelno ir nuostolio" tipo sąskaita {2} neleidžiama atidarymas įrašą
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:35:07.348917 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} negali būti Grupė
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:35:31.830402 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} nepriklauso Company {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:35:15.376412 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} yra neaktyvus
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:35:22.951861 by Administrator
{0} {1}: apskaitos įrašas už {2} galima tik valiuta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:35:07.174885 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras {2} nepriklauso Company {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2016-08-23 13:22:05.425594 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras yra privalomas punktas {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:35:18.628810 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras yra reikalingas "Pelno ir nuostolio" sąskaitos {2}. Prašome įkurti numatytąją sąnaudų centro bendrovei.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:35:15.050118 by Administrator
{0} {1}: Klientas privalo prieš gautinos sąskaitos {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:35:39.334910 by Administrator
{0} {1}: Bet debeto ar kredito suma yra reikalingas {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-08-23 13:22:13.862599 by Administrator
{0} {1}: Pateikė įrašas negali būti išbrauktas.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:34:59.263814 by Administrator
{0} {1}: Tiekėjas privalo prieš MOKĖTINOS sąskaitą {2}
Unverified
{0} added
2016-08-23 13:28:15.566705 by Administrator
{0} pridėjo
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2016-08-23 13:07:12.547035 by Administrator
{0} prieš Bill {1} {2} data
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2016-08-23 13:15:08.467957 by Administrator
{0} prieš Užsakymo {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2016-08-23 13:23:10.048327 by Administrator
{0} prieš pardavimo sąskaita-faktūra {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2016-08-23 13:13:34.548008 by Administrator
{0} prieš Pardavimų ordino {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2016-08-23 13:05:07.277249 by Administrator
{0} jau skirta darbuotojo {1} laikotarpiui {2} į {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:43:52.694304 by Administrator
{0} jau egzistuoja. Pasirinkite kitą pavadinimą
Unverified
{0} already unsubscribed
2016-08-23 13:17:00.263633 by Administrator
{0} jau atsisakėte
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2016-08-23 13:07:05.460802 by Administrator
{0} jau atsisakėte už {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2016-08-23 13:05:55.422595 by Administrator
{0} ir {1}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2016-08-23 13:07:53.669665 by Administrator
{0} šiuo metu žiūri šią dokumentą
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-23 13:24:45.568756 by Administrator
{0} turtas negali būti perduotas
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:35:38.838495 by Administrator
{0} biudžetas paskyra {1} prieš {2} {3} yra {4}. Jis bus viršyti {5}
Unverified
{0} by {1}
2016-08-23 13:24:33.024254 by Administrator
{0} iki {1}
Unverified
{0} can not be negative
2016-08-23 13:08:08.438553 by Administrator
{0} negali būti neigiamas
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2016-08-23 13:07:52.948879 by Administrator
{0} negalima nustatyti už vieną tipų
Unverified
{0} comments
2016-08-23 13:16:31.198969 by Administrator
{0} komentarai
Unverified
{0} created
2016-08-23 13:12:24.721125 by Administrator
{0} sukūrė
Unverified
{0} created this {1}
2016-08-23 13:17:15.072954 by Administrator
{0} sukurtas šis {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:44:36.198108 by Administrator
{0} šiuo metu turi {1} tiekėjų rezultatų kortelę, o šio tiekėjo pirkimo užsakymai turėtų būti išduodami atsargiai.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:43:57.187977 by Administrator
{0} šiuo metu turi {1} tiekėjų rezultatų kortelę, o šio tiekėjo RFQ turėtų būti pateikiama atsargiai.
Unverified
{0} days ago
2016-08-23 13:07:54.875569 by Administrator
prieš {0} dienas
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2016-08-23 13:16:26.776595 by Administrator
{0} nepriklauso Company {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2016-08-23 13:26:11.232195 by Administrator
{0} neegzistuoja eilės {1}
Unverified
{0} edited this {1}
2016-08-23 13:16:33.727281 by Administrator
{0} redagavo šis {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2016-08-23 13:05:02.126439 by Administrator
{0} įvestas du kartus Prekės mokesčio
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 16:09:06.854777 by Administrator
{0} Komentarai Prašymas
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2016-08-23 13:04:05.733869 by Administrator
{0} laukelis negali būti nustatyti kaip unikalus {1}, nes yra ne unikalus esamos gamtos vertybės
Unverified
{0} for {1}
2016-08-23 13:24:29.561199 by Administrator
{0} už {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 16:08:06.214641 by Administrator
{0} iš {1} ir {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 16:08:30.179767 by Administrator
{0} iš {1} ir {2} į eilutėse # {3}
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 16:08:12.643134 by Administrator
{0} buvo sėkmingai įtraukta į Parašyk Group ".
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:40:51.883542 by Administrator
{0} mokestis galioja iki {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2016-08-23 13:08:03.704468 by Administrator
{0} paliko pokalbį {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-23 13:12:41.705698 by Administrator
{0} valandos
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 16:08:19.291359 by Administrator
prieš {0} valandos
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2016-08-23 13:06:42.206179 by Administrator
{0} iš eilės {1} negali turėti abiejų URL ir vaiko daiktus
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:44:16.533899 by Administrator
{0} rodo, kad {1} nepateiks citatos, bet visi daiktai \ "buvo cituoti. RFQ citatos statuso atnaujinimas.
Unverified
{0} Installed
2016-08-23 13:10:08.332733 by Administrator
{0} Įdiegta
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:50:20.772314 by Administrator
{0} yra netinkamas el. Pašto adresas "gavėjams"
Unverified
{0} is currently viewing this document
2016-08-23 13:27:44.836357 by Administrator
{0} šiuo metu žiūri šią dokumentą
Unverified
{0} is mandatory
2016-08-23 13:04:10.131044 by Administrator
{0} yra privalomi
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2016-08-23 13:13:26.665704 by Administrator
{0} yra privalomas punktas {1}
Unverified
{0} is mandatory for Return
2016-08-23 13:22:58.332672 by Administrator
{0} yra privalomas Grįžti
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-08-23 13:22:45.669371 by Administrator
{0} yra privalomas. Gal Valiutų įrašas nėra sukurtas {1} ir {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2016-08-23 13:06:48.486464 by Administrator
{0} nėra sandėlyje punktas
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-08-23 13:19:51.976499 by Administrator
{0} yra neteisingas SERIJOS NUMERIS už prekę {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 16:08:12.302855 by Administrator
{0} nėra galiojantį el
Unverified
{0} is not a valid hex color
2017-07-17 16:51:31.463728 by Administrator
{0} nėra galiojančios šešioliktainios spalvos
Unverified
{0} is not set
2016-08-23 13:08:14.599141 by Administrator
{0} nėra nustatytas
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:55:59.868148 by Administrator
{0} yra dabar numatytoji spausdinimo formatas {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-08-23 13:13:06.485706 by Administrator
{0} dabar numatytasis finansinius metus. Prašome atnaujinti savo naršyklę pakeitimas įsigaliotų.
Unverified
{0} is required
2016-08-23 13:27:10.304616 by Administrator
{0} reikalingas
Unverified
{0} is saved
2016-08-23 13:27:36.383524 by Administrator
{0} išsaugotas
Unverified
{0} items in progress
2016-08-23 13:09:38.216763 by Administrator
{0} elementų pažangą
Unverified
{0} items produced
2016-08-23 13:24:05.436121 by Administrator
{0} daiktai gaminami
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:35:41.421291 by Administrator
{0} Elementai
Unverified
{0} List
2016-08-23 13:15:22.532121 by Administrator
{0} Sąrašas
Unverified
{0} logged in
2016-08-23 13:29:19.574149 by Administrator
{0} prisijungęs
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 16:08:02.959433 by Administrator
{0} atsijungus: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:43:53.455971 by Administrator
{0} minėjo jus komentare
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-08-23 13:27:09.472988 by Administrator
{0} paminėjo jus komentaro {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-08-23 13:10:20.012397 by Administrator
prieš {0} minučių
Unverified
{0} months ago
2016-08-23 13:24:40.945173 by Administrator
prieš {0} mėnesių
Unverified
{0} must appear only once
2016-08-23 13:10:40.962165 by Administrator
{0} turi būti tik vieną kartą
Unverified
{0} must be greater than 0
2016-08-23 13:11:17.699823 by Administrator
{0} turi būti didesnis nei 0
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:16:44.419847 by Administrator
{0} turi būti neigiama grąžinimo dokumentą
Unverified
{0} must be one of {1}
2016-08-23 13:27:44.582600 by Administrator
{0} turi būti vienas iš {1}
Unverified
{0} must be set first
2016-08-23 13:05:47.322511 by Administrator
{0} turi būti nustatytas pirmas
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:46:57.108069 by Administrator
{0} turi būti pateiktas
Unverified
{0} must be unique
2016-08-23 13:11:40.111412 by Administrator
{0} turi būti unikalus
Unverified
{0} Name
2016-08-23 13:12:55.734381 by Administrator
{0} Vardas
Unverified
{0} not a valid State
2016-08-23 13:28:30.608922 by Administrator
{0} neteisingas valstybė
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2016-08-23 13:21:36.959944 by Administrator
{0} neleidžiama pervadinti
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:20:29.129603 by Administrator
{0} nerasta
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 14:09:36.850958 by Administrator
{0} nerasta {1} elementui
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 14:09:15.464530 by Administrator
{0} iš {1}
Unverified
{0} or {1}
2016-08-23 13:17:06.204230 by Administrator
{0} arba {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-08-23 13:12:31.470901 by Administrator
{0} mokėjimo įrašai negali būti filtruojamas {1}
Unverified
{0} records updated
2016-08-23 13:10:19.479169 by Administrator
{0} įrašų atnaujinama
Unverified
{0} Report
2016-08-23 13:26:00.418197 by Administrator
{0} ataskaita
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:01:47.116868 by Administrator
{0} Rezultatų pateikimas
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 16:08:07.516987 by Administrator
{0} eilutės {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-08-23 13:13:51.251857 by Administrator
{0} Serial numeriai reikalingi punkte {1}. Jūs sąlyga {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:32:31.898537 by Administrator
{0} Nustatymai nerasta
Unverified
{0} shared this document with {1}
2016-08-23 13:19:06.366304 by Administrator
{0} pasidalino dokumentą {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-08-23 13:24:57.219905 by Administrator
{0} pasidalino dokumentą su visais
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:01.021094 by Administrator
{0} Studentų grupės sukurtas.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:01.029353 by Administrator
{0} Studentų grupės sukurtas.
Unverified
{0} subscribers added
2016-08-23 13:28:16.365087 by Administrator
įtraukta {0} abonentai
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:55:03.314069 by Administrator
{0}, kad {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:44:37.635680 by Administrator
{0} nutraukti tokio tipo el. Laiškų priėmimą
Unverified
{0} Tree
2016-08-23 13:03:28.709916 by Administrator
{0} medis
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2016-08-23 13:13:19.095840 by Administrator
{0} JT pasidalino dokumentą {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-08-23 13:04:59.167444 by Administrator
{0} vienetai [{1}] (# forma / vnt / {1}) rasta [{2}] (# forma / sandėliavimo / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-23 13:26:06.268646 by Administrator
{0} vienetai {1} reikia {2} į {3} {4} ir {5} užbaigti šį sandorį.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-23 13:24:03.533035 by Administrator
{0} vienetai {1} reikia {2} užbaigti šį sandorį.
Unverified
{0} updated
2016-08-23 13:07:53.833089 by Administrator
{0} atnaujinama
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-08-23 13:08:45.714295 by Administrator
{0} galioja eilės numeriai už prekę {1}
Unverified
{0} weeks ago
2016-08-23 13:17:51.778117 by Administrator
prieš {0} savaites
Unverified
{0}, Row {1}
2016-08-23 13:03:40.446943 by Administrator
{0}, eilutė {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:44:31.135621 by Administrator
{0}: {1} '({3}) bus sutrumpintas, nes max leidžiamas simbolių yra {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2016-08-23 13:28:14.104346 by Administrator
{0}: {1} neegzistuoja
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-08-23 13:08:35.690763 by Administrator
{0}: {1} iš {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-08-23 13:06:25.911864 by Administrator
{0}: {1} nerasta Sąskaitos informacijos lentelės
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2016-08-23 13:27:42.555892 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Iš dalies pakeisti be Atšaukti
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2016-08-23 13:22:20.067300 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Susieti pakeisti jei ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2016-08-23 13:04:54.903992 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Susieti Pateikti jei ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-08-23 13:12:23.239376 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Atšaukti be Pateikti
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2016-08-23 13:06:53.645818 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti importo kaip {1} nėra importuojami
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2016-08-23 13:04:28.139833 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Importuoti be Sukurti
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-08-23 13:21:42.779178 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Pateikti, atšaukti pakeisti be Rašykite
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-23 13:09:29.999938 by Administrator
{0}: Darbuotojų elektroninio pašto nerastas, todėl elektroninių laiškų, nesiunčiamas
Unverified
{0}: From {0} for {1}
2016-08-23 13:26:22.171573 by Administrator
{0}: Nuo {0} už {1}
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2016-08-23 13:06:54.769641 by Administrator
{0}: Nuo {0} tipo {1}
Unverified
{0}: From {1}
2016-08-23 13:19:42.302173 by Administrator
{0}: Nuo {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2016-08-23 13:12:47.708719 by Administrator
{0}: Nėra pagrindinė teises rinkinys
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-08-23 13:07:25.161972 by Administrator
{0}: Tik viena taisyklė leido su tą patį vaidmenį, lygis ir {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-08-23 13:27:03.727309 by Administrator
{0}: Leidimas 0 lygis turi būti nustatytas prieš nustatomi aukštesni lygiai
Unverified
{0}% Billed
2016-08-23 13:11:05.792049 by Administrator
{0}% Įvardintas
Unverified
{0}% Complete
2016-08-23 13:25:54.866733 by Administrator
{0}% Visiškas
Unverified
{0}% Delivered
2016-08-23 13:19:22.408042 by Administrator
{0}% Paskelbta
Unverified
{app_title}
2016-08-23 13:13:04.200048 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
{frequency} Digest
2017-06-06 14:54:50.280763 by Administrator
{Dažnis} Digest "
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2016-08-23 13:03:27.492931 by Administrator
* Bus apskaičiuojama sandorį.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2016-08-23 13:23:51.272262 by Administrator
** Nepavyko: {0} ir {1} {2}
Unverified
**Currency** Master
2016-08-23 13:10:16.820911 by Administrator
** Valiuta ** magistras
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2016-08-23 13:13:15.039768 by Administrator
** Finansiniai metai ** reiškia finansinius metus. Visi apskaitos įrašai ir kiti pagrindiniai sandoriai yra stebimi nuo ** finansiniams metams **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-23 13:04:02.609061 by Administrator
** Mėnesio pasiskirstymas ** Jums padės platinti biudžeto / target visoje mėnesius, jei turite sezoniškumą savo verslą.
Unverified
> {0} year(s) ago
2017-11-15 15:20:06.314814 by Administrator
>> {0} metai (-ų)
Unverified
<head> HTML
2016-08-23 13:13:40.761094 by Administrator
<Head> HTML
Unverified
% Delivered
2016-08-23 13:18:02.329308 by Administrator
% Pristatyta
Unverified
% Amount Billed
2016-08-23 13:22:19.819877 by Administrator
% Suma Įvardintas
Unverified
% Billed
2016-08-23 13:03:30.530805 by Administrator
% Įvardintas
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:35:25.541984 by Administrator
% Visiškas būdas
Unverified
% Completed
2016-12-15 17:35:12.987717 by Administrator
% Baigtas
Unverified
% Installed
2016-08-23 13:05:21.741004 by Administrator
% Įdiegta
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2016-08-23 13:17:22.853983 by Administrator
% Medžiagų yra mokami nuo šio pardavimo užsakymų
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2016-08-23 13:24:20.507746 by Administrator
% Medžiagų pristatytas prieš šią važtaraštyje
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2016-08-23 13:28:40.208017 by Administrator
% Medžiagų pristatytas prieš šią pardavimų užsakymų
Unverified
% Ordered
2016-08-23 13:23:56.169149 by Administrator
% Užsakytas
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:35:27.157623 by Administrator
% Progresas
Unverified
% Received
2016-08-23 13:05:10.182608 by Administrator
% vartojo
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 16:08:30.003115 by Administrator
% S yra neteisingas ataskaitą. Ataskaitos forma turi \ vieną iš šių veiksmų:% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-08-23 13:14:03.287352 by Administrator
0 - projektas; 1 - Pateikė; 2 - Atšauktas
Unverified
0 is highest
2016-08-23 13:07:33.555132 by Administrator
0 yra didžiausias
Unverified
1 comment
2016-08-23 13:06:20.107193 by Administrator
1 komentaras
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2016-08-23 13:14:05.869358 by Administrator
1 Valiutos = [?] Frakcija EG 1 USD = 100 centų
Unverified
1 hour ago
2016-08-23 13:25:33.730788 by Administrator
prieš 1 val
Unverified
1 item selected
2016-12-15 17:35:22.774045 by Administrator
1 vnt pasirinktas
Unverified
1 minute ago
2016-08-23 13:03:59.593732 by Administrator
prieš 1 minutę
Unverified
1 month ago
2017-02-27 16:08:19.458310 by Administrator
prieš 1 mėnesį
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:32:18.285806 by Administrator
1 žvaigždutė yra mažiausias ir 5 žvaigždutės yra aukščiausias įvertinimas
Unverified
1 weeks ago
2017-02-27 16:08:56.438151 by Administrator
prieš 1 sav
Unverified
1 year ago
2017-02-27 16:09:05.371231 by Administrator
Prieš 1 metus
Unverified
1. Select Columns
2016-08-25 12:44:23.884892 by Administrator
1. Pasirinkite stulpeliai
Unverified
1. Select File
2016-08-25 12:44:20.310469 by Administrator
1. Pasirinkite Failo
Unverified
2 days ago
2016-08-23 13:22:07.815440 by Administrator
prieš 2 dienas
Unverified
2. Download
2016-08-25 12:44:18.091132 by Administrator
2. Parsisiųsti
Unverified
2. Upload
2016-08-25 12:44:21.162813 by Administrator
2. Įkelti
Unverified
90-Above
2016-08-23 13:15:30.743301 by Administrator
90 Virš
Unverified
for {0}
2016-08-23 13:14:30.500285 by Administrator
už {0}
Verifed
or
2016-08-23 13:15:28.528769 by Administrator
arba
Verifed