You must login to edit or verify translations

Lietuvių kalba: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:16:05.238995 by Administrator
{0} Išsaugoti pavyzdį yra pagrįstas partija, prašome patikrinti, ar turi partijos Nr, kad būtų išsaugotas prekės pavyzdys
Unverified
by Role
2018-02-05 12:16:29.520323 by Mykolas Žvirgždas
pagal Pareigas
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2018-02-05 12:17:44.830875 by Mykolas Žvirgždas
Šiuo metu nėra nei viename sandėlyje.
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2018-02-05 12:23:43.861969 by Mykolas Žvirgždas
"Užšaldyti atsargas senesnes negu` turėtų būti mažesnis nei% d dienų.
Unverified
-Above
2018-05-31 13:53:39.938305 by Aleksas Pielikis
-Virš
Unverified
; not allowed in condition
2018-05-31 13:53:32.840968 by Aleksas Pielikis
; neleistina sąlyoje
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2018-02-09 17:20:29.121028 by Aleksas Pielikis
'Pradžios data' negali būti didesnė nei 'Pabaigos data'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2018-02-05 12:20:41.014130 by Mykolas Žvirgždas
"Remiantis" ir "grupuoti pagal" negali būti tas pats
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2018-02-05 12:24:23.516730 by Mykolas Žvirgždas
"Tikėtina pradžios data" negali būti didesnis nei "Tikėtina pabaigos data"
Unverified
'From Date' is required
2018-02-05 12:24:39.670193 by Mykolas Žvirgždas
"Nuo data" privalomas.
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2016-08-23 13:17:53.370967 by Administrator
"Nuo data" turi būti po "Iki datos"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2018-02-05 12:25:56.715321 by Mykolas Žvirgždas
"Turi serijinį Nr." negali būti "Taip" , daiktui kurio nėra sandelyje.
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2018-05-31 13:42:00.204612 by Aleksas Pielikis
"Globali paieška" neleidžiama {0} tipui {1} eilutėje
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2018-05-31 13:42:07.201386 by Aleksas Pielikis
"Globali paieška" neleidžiama {0} tipui {1} eilutėje
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2018-05-31 13:42:22.538886 by Aleksas Pielikis
"Sąrašo rodinys" neleidžiamas {0} tipui {1} eilutėje
Unverified
'Recipients' not specified
2018-02-09 17:42:30.723773 by Aleksas Pielikis
"Gavėjai" nenurodyti
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2018-02-05 12:30:43.008422 by Mykolas Žvirgždas
"Iki bylos Nr. ' negali būti mažesnis, nei "Nuo bylos Nr. '
Unverified
'To Date' is required
2018-02-05 12:30:57.644274 by Mykolas Žvirgždas
"Iki data" privalomas
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2018-02-05 12:31:30.403905 by Mykolas Žvirgždas
"Atnaujinti sandėlį" negali būti patikrintas, nes daiktai nėra pristatomi per {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2018-02-05 12:31:42.700979 by Mykolas Žvirgždas
"Atnaujinti sandėlį" negali būti patikrintas dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2018-02-05 12:33:19.713367 by Mykolas Žvirgždas
"Yra Ilgalaikis turtas" negali būti nepažymėtas, nes egzistuoja prieštaraujantis turto įrašas.
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2018-05-31 13:52:37.802000 by Aleksas Pielikis
"Tėvinis" rodo tėvinę lentelę, kurioje turi būti pridėta ši eilutė.
Unverified
"Team Members" or "Management"
2018-02-05 12:35:21.541767 by Mykolas Žvirgždas
"Komandos nariai" arba "Tvarkymas"
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2018-02-05 13:05:31.524935 by Mykolas Žvirgždas
(Per valandą/ 60) * Tikrasis veikimo laikas
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2018-02-05 13:05:49.823151 by Mykolas Žvirgždas
[{0}] (# Forma / Prekės / {0}) nebėra sandelyje
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2018-02-05 13:06:06.922339 by Mykolas Žvirgždas
[Etiketė]: [Lauko Tipas] / [Nustatymai]: [Plotis]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2018-02-09 17:42:12.421385 by Aleksas Pielikis
[Skubu] Klaida kuriant pasikartoja %s %s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2018-02-05 13:07:09.348756 by Mykolas Žvirgždas
{{{0}}} yra neteisinga lauko struktūra. Ji turėtų būti {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:41:13.015696 by Administrator
{0} - {1} yra neaktyvus studentas
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:41:13.022851 by Administrator
{0} - {1} yra neaktyvus studentas
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2018-02-05 13:07:24.176777 by Mykolas Žvirgždas
{0} - {1} nėra įtraukti į Seriją {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2018-02-05 13:07:53.632830 by Mykolas Žvirgždas
{0} - {1} nėra įtraukti į eigą {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2018-02-05 13:08:33.717848 by Mykolas Žvirgždas
{0} ({1}) negali būti didesnis nei planuotas kiekis ({2}) Gamybos Užsakyme {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:44:42.358299 by Administrator
{0} ({1}) negali viršyti numatyto kiekio ({2}) darbo tvarkoje {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:43:05.375372 by Administrator
{0} {1} pridėta
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2016-08-23 13:17:05.980501 by Administrator
{0} {1} negali būti "{2}". Ji turėtų būti vienas iš "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2018-02-05 13:10:31.418279 by Mykolas Žvirgždas
{0} {1} negali būti lapų mazgas, kadangi turi vaikų
Unverified
{0} {1} created
2016-08-23 13:11:11.316887 by Administrator
{0} {1} sukūrė
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2018-02-05 13:10:55.008917 by Mykolas Žvirgždas
{0} {1} neegzistuoja, pasirinkite naują taikinį sujungti
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:18:01.030101 by Administrator
{0} {1} neegzistuoja.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2016-08-23 13:28:10.180654 by Administrator
{0} {1} buvo pakeistas. Prašome atnaujinti.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2018-02-05 13:11:12.024550 by Mykolas Žvirgždas
{0} {1} nebuvo pateikta ir todėl veiksmai negali būti užbaigti
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:44:31.033295 by Administrator
{0} {1} susijęs su {2}, bet šalies sąskaita {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2018-02-05 13:11:39.440796 by Mykolas Žvirgždas
{0} {1} yra atšauktas arba uždarytas
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-08-23 13:11:03.926758 by Administrator
{0} {1} yra atšauktas arba sustabdytas
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:20:17.508874 by Administrator
{0} {1} yra atšaukta ir todėl veiksmai negali būti užbaigtas
Unverified
{0} {1} is closed
2016-08-23 13:15:00.776774 by Administrator
{0} {1} yra uždarytas
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-08-23 13:16:02.834277 by Administrator
{0} {1} yra išjungtas
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-08-23 13:04:18.840223 by Administrator
{0} {1} yra sušaldyti
Unverified
{0} {1} is fully billed
2016-08-23 13:14:27.487588 by Administrator
{0} {1} yra pilnai mokami
Unverified
{0} {1} is not active
2017-02-27 16:08:06.861652 by Administrator
{0} {1} is not active
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:13:28.638148 by Administrator
{0} {1} nėra susietas su {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 18:28:01.410559 by Administrator
{0} {1} nėra patronuojančioje įmonėje
Unverified
{0} {1} is not submitted
2016-08-23 13:14:46.582101 by Administrator
{0} {1} nebus pateiktas
Unverified
{0} {1} must be submitted
2016-08-23 13:08:25.901219 by Administrator
{0} {1} turi būti pateiktas
Unverified
{0} {1} not found
2016-08-23 13:13:55.804056 by Administrator
{0} {1} nerastas
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 16:07:57.995155 by Administrator
{0} {1} jokiu aktyviu finansinius metus.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2016-08-23 13:07:16.901243 by Administrator
{0} {1} statusas {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 16:08:32.953267 by Administrator
{0} {1} ir {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:35:49.569321 by Administrator
{0} {1}: "Pelno ir nuostolio" tipo sąskaita {2} neleidžiama atidarymas įrašą
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:35:07.348917 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} negali būti Grupė
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:35:31.830402 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} nepriklauso Company {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:35:15.376412 by Administrator
{0} {1}: Sąskaitos {2} yra neaktyvus
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:35:22.951861 by Administrator
{0} {1}: apskaitos įrašas už {2} galima tik valiuta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:35:07.174885 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras {2} nepriklauso Company {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2016-08-23 13:22:05.425594 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras yra privalomas punktas {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:35:18.628810 by Administrator
{0} {1}: Kaina centras yra reikalingas "Pelno ir nuostolio" sąskaitos {2}. Prašome įkurti numatytąją sąnaudų centro bendrovei.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:35:15.050118 by Administrator
{0} {1}: Klientas privalo prieš gautinos sąskaitos {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:35:39.334910 by Administrator
{0} {1}: Bet debeto ar kredito suma yra reikalingas {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-08-23 13:22:13.862599 by Administrator
{0} {1}: Pateikė įrašas negali būti išbrauktas.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:34:59.263814 by Administrator
{0} {1}: Tiekėjas privalo prieš MOKĖTINOS sąskaitą {2}
Unverified
{0} added
2016-08-23 13:28:15.566705 by Administrator
{0} pridėjo
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2016-08-23 13:07:12.547035 by Administrator
{0} prieš Bill {1} {2} data
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2016-08-23 13:15:08.467957 by Administrator
{0} prieš Užsakymo {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2016-08-23 13:23:10.048327 by Administrator
{0} prieš pardavimo sąskaita-faktūra {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2018-02-09 17:50:09.880798 by Aleksas Pielikis
{0} pagal Pardavimo Užsakymą {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2016-08-23 13:05:07.277249 by Administrator
{0} jau skirta darbuotojo {1} laikotarpiui {2} į {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:43:52.694304 by Administrator
{0} jau egzistuoja. Pasirinkite kitą pavadinimą
Unverified
{0} already unsubscribed
2016-08-23 13:17:00.263633 by Administrator
{0} jau atsisakėte
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2016-08-23 13:07:05.460802 by Administrator
{0} jau atsisakėte už {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2016-08-23 13:05:55.422595 by Administrator
{0} ir {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 18:30:04.929257 by Administrator
{0} taikomas po {1} darbo dienų
Unverified
{0} are currently viewing this document
2016-08-23 13:07:53.669665 by Administrator
{0} šiuo metu žiūri šią dokumentą
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-23 13:24:45.568756 by Administrator
{0} turtas negali būti perduotas
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:06:57.321364 by Administrator
{0} priskiriamas {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:35:38.838495 by Administrator
{0} biudžetas paskyra {1} prieš {2} {3} yra {4}. Jis bus viršyti {5}
Unverified
{0} by {1}
2016-08-23 13:24:33.024254 by Administrator
{0} iki {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:17:07.258911 by Administrator
{0} Kalendorius
Unverified
{0} can not be negative
2016-08-23 13:08:08.438553 by Administrator
{0} negali būti neigiamas
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2016-08-23 13:07:52.948879 by Administrator
{0} negalima nustatyti už vieną tipų
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:19:13.484762 by Administrator
{0} diagrama
Unverified
{0} comments
2016-08-23 13:16:31.198969 by Administrator
{0} komentarai
Unverified
{0} created
2016-08-23 13:12:24.721125 by Administrator
{0} sukūrė
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:42:59.024223 by Administrator
{0} sėkmingai sukurtas
Unverified
{0} created this {1}
2016-08-23 13:17:15.072954 by Administrator
{0} sukurtas šis {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:44:36.198108 by Administrator
{0} šiuo metu turi {1} tiekėjų rezultatų kortelę, o šio tiekėjo pirkimo užsakymai turėtų būti išduodami atsargiai.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:43:57.187977 by Administrator
{0} šiuo metu turi {1} tiekėjų rezultatų kortelę, o šio tiekėjo RFQ turėtų būti pateikiama atsargiai.
Unverified
{0} days ago
2016-08-23 13:07:54.875569 by Administrator
prieš {0} dienas
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 18:29:33.704567 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2016-08-23 13:16:26.776595 by Administrator
{0} nepriklauso Company {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2016-08-23 13:26:11.232195 by Administrator
{0} neegzistuoja eilės {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:06:49.089067 by Administrator
{0} neturi sveikatos priežiūros specialistų tvarkaraščio. Pridėkite sveikatos priežiūros specialisto meistru
Unverified
{0} edited this {1}
2016-08-23 13:16:33.727281 by Administrator
{0} redagavo šis {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2016-08-23 13:05:02.126439 by Administrator
{0} įvestas du kartus Prekės mokesčio
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 16:09:06.854777 by Administrator
{0} Komentarai Prašymas
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2016-08-23 13:04:05.733869 by Administrator
{0} laukelis negali būti nustatyti kaip unikalus {1}, nes yra ne unikalus esamos gamtos vertybės
Unverified
{0} for {1}
2016-08-23 13:24:29.561199 by Administrator
{0} už {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 16:08:06.214641 by Administrator
{0} iš {1} ir {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 16:08:30.179767 by Administrator
{0} iš {1} ir {2} į eilutėse # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:08:09.781104 by Administrator
{0} buvo sėkmingai pateiktas
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 16:08:12.643134 by Administrator
{0} buvo sėkmingai įtraukta į Parašyk Group ".
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:40:51.883542 by Administrator
{0} mokestis galioja iki {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2016-08-23 13:08:03.704468 by Administrator
{0} paliko pokalbį {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-23 13:12:41.705698 by Administrator
{0} valandos
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 16:08:19.291359 by Administrator
prieš {0} valandos
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 18:27:55.459532 by Administrator
{0} eilutėje {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2016-08-23 13:06:42.206179 by Administrator
{0} iš eilės {1} negali turėti abiejų URL ir vaiko daiktus
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:44:16.533899 by Administrator
{0} rodo, kad {1} nepateiks citatos, bet visi daiktai \ "buvo cituoti. RFQ citatos statuso atnaujinimas.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:18:56.183394 by Administrator
{0} yra įmonės atostogos
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:13:29.832778 by Administrator
{0} yra privalomas laukas
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:50:20.772314 by Administrator
{0} yra netinkamas el. Pašto adresas "gavėjams"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 18:28:54.817342 by Administrator
{0} blokuojamas, todėl šis sandoris negali būti tęsiamas
Unverified
{0} is currently viewing this document
2016-08-23 13:27:44.836357 by Administrator
{0} šiuo metu žiūri šią dokumentą
Unverified
{0} is mandatory
2016-08-23 13:04:10.131044 by Administrator
{0} yra privalomi
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2016-08-23 13:13:26.665704 by Administrator
{0} yra privalomas punktas {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:43:01.379570 by Administrator
{0} yra privalomas. Galbūt valiutos keitimo įrašas nėra sukurtas {1} iki {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-08-23 13:22:45.669371 by Administrator
{0} yra privalomas. Gal Valiutų įrašas nėra sukurtas {1} ir {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2016-08-23 13:06:48.486464 by Administrator
{0} nėra sandėlyje punktas
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-08-23 13:19:51.976499 by Administrator
{0} yra neteisingas SERIJOS NUMERIS už prekę {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 16:08:12.302855 by Administrator
{0} nėra galiojantį el
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:07:33.690939 by Administrator
{0} nėra tinkamas darbo srauto būsena. Atnaujinkite savo darbo eigą ir bandykite dar kartą.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 18:29:26.344816 by Administrator
{0} nėra galiojančio darbo užmokesčio laikotarpio
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 18:32:44.401769 by Administrator
{0} nėra pasirinktinio atostogų sąraše
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:55:59.868148 by Administrator
{0} yra dabar numatytoji spausdinimo formatas {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-08-23 13:13:06.485706 by Administrator
{0} dabar numatytasis finansinius metus. Prašome atnaujinti savo naršyklę pakeitimas įsigaliotų.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 18:31:30.489732 by Administrator
{0} yra sulaikytas iki {1}
Unverified
{0} is required
2016-08-23 13:27:10.304616 by Administrator
{0} reikalingas
Unverified
{0} is saved
2016-08-23 13:27:36.383524 by Administrator
{0} išsaugotas
Unverified
{0} items in progress
2016-08-23 13:09:38.216763 by Administrator
{0} elementų pažangą
Unverified
{0} items produced
2016-08-23 13:24:05.436121 by Administrator
{0} daiktai gaminami
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:35:41.421291 by Administrator
{0} Elementai
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 16:08:02.959433 by Administrator
{0} atsijungus: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-08-23 13:27:09.472988 by Administrator
{0} paminėjo jus komentaro {1}
Unverified
{0} must appear only once
2016-08-23 13:10:40.962165 by Administrator
{0} turi būti tik vieną kartą
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:16:44.419847 by Administrator
{0} turi būti neigiama grąžinimo dokumentą
Unverified
{0} must be one of {1}
2016-08-23 13:27:44.582600 by Administrator
{0} turi būti vienas iš {1}
Unverified
{0} must be set first
2016-08-23 13:05:47.322511 by Administrator
{0} turi būti nustatytas pirmas
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:46:57.108069 by Administrator
{0} turi būti pateiktas
Unverified
{0} not a valid State
2018-02-09 17:37:53.766856 by Aleksas Pielikis
{0} neleistina Būsena
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 18:31:38.347505 by Administrator
{0} neleidžiama prekiauti {1}. Prašome pakeisti įmonę.
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 14:09:36.850958 by Administrator
{0} nerasta {1} elementui
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 18:31:06.174131 by Administrator
{0} numeris {1} jau naudojamas paskyroje {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:06:42.221561 by Administrator
{0} per pusę dienos Išeiti {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:07:02.642456 by Administrator
{0} palikti {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2018-02-09 17:38:37.064547 by Aleksas Pielikis
{0} mokėjimo įrašai negali būti filtruojami pagal {1}
Unverified
{0} Result submittted
2018-02-09 17:39:17.103021 by Aleksas Pielikis
{0} Rezultatas pateiktas
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 14:56:51.505070 by Administrator
{0} kambaryje turi būti bent vienas vartotojas.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:51:17.020722 by Administrator
{0} savarankiškai priskyrė šią užduotį: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-08-23 13:13:51.251857 by Administrator
{0} Serial numeriai reikalingi punkte {1}. Jūs sąlyga {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2018-02-09 17:40:03.042726 by Aleksas Pielikis
{0} Nustatymų nerasta
Unverified
{0} shared this document with {1}
2018-02-09 17:40:15.022540 by Aleksas Pielikis
{0} pasidalino dokumentu su {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-08-23 13:24:57.219905 by Administrator
{0} pasidalino dokumentą su visais
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:19:57.333596 by Administrator
{0} turėtų būti vertė nuo 0 iki 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:01.021094 by Administrator
{0} Studentų grupės sukurtas.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:01.029353 by Administrator
{0} Studentų grupės sukurtas.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:20:03.015751 by Administrator
{0} Įstojo mokiniai
Unverified
{0} subscribers added
2016-08-23 13:28:16.365087 by Administrator
įtraukta {0} abonentai
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:55:03.314069 by Administrator
{0}, kad {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:44:37.635680 by Administrator
{0} nutraukti tokio tipo el. Laiškų priėmimą
Unverified
{0} Tree
2016-08-23 13:03:28.709916 by Administrator
{0} medis
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2018-05-31 13:46:15.666764 by Aleksas Pielikis
{0} nutraukė šio dokumento dalinimusi su {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-08-23 13:04:59.167444 by Administrator
{0} vienetai [{1}] (# forma / vnt / {1}) rasta [{2}] (# forma / sandėliavimo / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-23 13:26:06.268646 by Administrator
{0} vienetai {1} reikia {2} į {3} {4} ir {5} užbaigti šį sandorį.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-23 13:24:03.533035 by Administrator
{0} vienetai {1} reikia {2} užbaigti šį sandorį.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-08-23 13:08:45.714295 by Administrator
{0} galioja eilės numeriai už prekę {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:06:35.857865 by Administrator
Sukurta {0} variantų.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:44:31.135621 by Administrator
{0}: {1} '({3}) bus sutrumpintas, nes max leidžiamas simbolių yra {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-08-23 13:08:35.690763 by Administrator
{0}: {1} iš {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 18:30:59.883186 by Administrator
{0}: {1} yra nustatyta kaip {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-08-23 13:06:25.911864 by Administrator
{0}: {1} nerasta Sąskaitos informacijos lentelės
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2016-08-23 13:27:42.555892 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Iš dalies pakeisti be Atšaukti
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2016-08-23 13:22:20.067300 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Susieti pakeisti jei ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2016-08-23 13:04:54.903992 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Susieti Pateikti jei ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-08-23 13:12:23.239376 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Atšaukti be Pateikti
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2016-08-23 13:06:53.645818 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti importo kaip {1} nėra importuojami
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2016-08-23 13:04:28.139833 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Importuoti be Sukurti
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-08-23 13:21:42.779178 by Administrator
{0}: Negalima nustatyti Pateikti, atšaukti pakeisti be Rašykite
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2018-02-09 17:36:49.666920 by Aleksas Pielikis
{0}: Darbuotojų elektroninis paštas nerastas, todėl elektroninis laiškas neišsiųstas
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2016-08-23 13:06:54.769641 by Administrator
{0}: Nuo {0} tipo {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2018-05-31 13:48:03.670840 by Aleksas Pielikis
{0}: Baziniai leidimai nenustatyti
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-08-23 13:07:25.161972 by Administrator
{0}: Tik viena taisyklė leido su tą patį vaidmenį, lygis ir {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-08-23 13:27:03.727309 by Administrator
{0}: Leidimas 0 lygis turi būti nustatytas prieš nustatomi aukštesni lygiai
Unverified
{0}% Billed
2018-02-09 17:35:51.392878 by Aleksas Pielikis
{0}% Sąskaitos išrašytos
Unverified
{0}% Complete
2018-02-09 17:35:20.924078 by Aleksas Pielikis
{0}% Užbaigta
Unverified
{0}% Delivered
2018-02-09 17:35:09.817773 by Aleksas Pielikis
{0}% Pristatyta
Unverified
{app_title}
2018-02-09 17:35:00.008508 by Aleksas Pielikis
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2016-08-23 13:03:27.492931 by Administrator
* Bus apskaičiuojama sandorį.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2016-08-23 13:23:51.272262 by Administrator
** Nepavyko: {0} ir {1} {2}
Unverified
**Currency** Master
2016-08-23 13:10:16.820911 by Administrator
** Valiuta ** magistras
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2016-08-23 13:13:15.039768 by Administrator
** Finansiniai metai ** reiškia finansinius metus. Visi apskaitos įrašai ir kiti pagrindiniai sandoriai yra stebimi nuo ** finansiniams metams **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-23 13:04:02.609061 by Administrator
** Mėnesio pasiskirstymas ** Jums padės platinti biudžeto / target visoje mėnesius, jei turite sezoniškumą savo verslą.
Unverified
% Amount Billed
2016-08-23 13:22:19.819877 by Administrator
% Suma Įvardintas
Unverified
% Billed
2018-02-09 17:32:04.696404 by Aleksas Pielikis
% Sąskaitos pateiktos
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:35:25.541984 by Administrator
% Visiškas būdas
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2018-02-09 17:31:34.479236 by Aleksas Pielikis
% medžiagų yra pateiktos sąskaitos pagal šį Pardavimo Užsakymą
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2018-02-09 17:29:56.803430 by Aleksas Pielikis
% medžiagų pristatyta pagal šią Pristatymo Pažymą
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2018-02-09 17:31:37.920263 by Aleksas Pielikis
% medžiagų pristatyta pagal šį Pardavimo Užsakymą
Unverified
% Received
2018-05-31 13:51:51.176294 by Aleksas Pielikis
% Gauta
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2018-02-09 17:26:25.257060 by Aleksas Pielikis
%s yra neteisingas ataskaitos formatas. Ataskaitos formatas turi \ būti vienas iš išvardintų %s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2018-02-09 17:24:50.907433 by Aleksas Pielikis
0 - Ruošinių; 1 - Pateikta; 2 - Atšaukta
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:18:44.631534 by Administrator
02-pardavimo nuolaida
Unverified
03-Deficiency in services
2018-05-31 13:51:30.670681 by Aleksas Pielikis
03-paslaugų trūkumas
Unverified
05-Change in POS
2018-05-31 13:50:54.374754 by Aleksas Pielikis
05-pakeitimas POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-05-31 13:50:38.653418 by Aleksas Pielikis
06-Laikinojo vertinimo finalizavimas
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2018-02-09 17:23:44.432765 by Aleksas Pielikis
1 Valiutos = [?] dalis pvz. 1 USD = 100 centų
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:46:49.508724 by Administrator
1 lojalumo taškai = kiek pagrindinės valiutos?
Unverified
1 weeks ago
2018-05-31 13:49:41.439334 by Aleksas Pielikis
prieš 1 savaitę
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:13:23.706258 by Administrator
2 metai
Unverified
90-Above
2016-08-23 13:15:30.743301 by Administrator
90 Virš
Unverified
(Half Day)
2016-08-23 13:29:18.560722 by Administrator
(Pusė dienos)
Verifed
for {0}
2016-08-23 13:14:30.500285 by Administrator
už {0}
Verifed
Group Roll No
2018-02-05 12:18:28.133968 by Mykolas Žvirgždas
Grupės salės Nr.
Verifed
or
2016-08-23 13:15:28.528769 by Administrator
arba
Verifed
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:18:50.554704 by Administrator
Pristatymo sąskaitos numeris
Verifed
_doctype
2016-08-23 13:29:05.871953 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:40:57.324115 by Administrator
_report
Verifed
_report
2017-05-16 17:40:57.326492 by Administrator
_report
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2018-02-05 12:21:24.388985 by Mykolas Žvirgždas
"Dienos nuo paskutinio užsakymo" turi būti didesnis nei arba lygus nuliui
Verifed
'Entries' cannot be empty
2016-08-23 13:08:59.476349 by Administrator
"Įrašai" negali būti tuščias
Verifed
'Total'
2016-08-23 13:11:21.478805 by Administrator
"Iš viso"
Verifed
"Company History"
2016-08-23 13:24:55.770252 by Administrator
"Įmonės istorija"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:13:10.817910 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2016-08-23 13:25:25.877668 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(including)
2018-02-23 12:19:11.187400 by Administrator
(įskaitant)
Verifed
) for {0}
2018-06-20 18:30:10.208986 by Administrator
) už {0}
Verifed
[Error]
2018-02-05 13:06:16.443674 by Mykolas Žvirgždas
[Klaida]
Verifed
[Select]
2016-08-23 13:14:04.865557 by Administrator
[Pasirinkti]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2016-08-23 13:19:57.596561 by Administrator
{0} "{1}" yra išjungta
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2016-08-23 13:06:13.846601 by Administrator
{0} "{1}" ne fiskaliniais metais {2}
Verifed
{0} {1} already exists
2016-08-23 13:20:32.355255 by Administrator
{0} {1} jau egzistuoja
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-23 13:26:24.052405 by Administrator
{0} {1} neegzistuoja
Verifed
{0} List
2016-08-23 13:15:22.532121 by Administrator
{0} Sąrašas
Verifed
{0} logged in
2016-08-23 13:29:19.574149 by Administrator
{0} prisijungęs
Verifed
{0} minutes ago
2016-08-23 13:10:20.012397 by Administrator
prieš {0} minučių
Verifed
{0} months ago
2016-08-23 13:24:40.945173 by Administrator
prieš {0} mėnesių
Verifed
{0} must be unique
2016-08-23 13:11:40.111412 by Administrator
{0} turi būti unikalus
Verifed
{0} Name
2016-08-23 13:12:55.734381 by Administrator
{0} Vardas
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2016-08-23 13:21:36.959944 by Administrator
{0} neleidžiama pervadinti
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:20:29.129603 by Administrator
{0} nerasta
Verifed
{0} of {1}
2017-11-14 14:09:15.464530 by Administrator
{0} iš {1}
Verifed
{0} or {1}
2016-08-23 13:17:06.204230 by Administrator
{0} arba {1}
Verifed
{0} Report
2016-08-23 13:26:00.418197 by Administrator
{0} ataskaita
Verifed
{0} rows for {1}
2017-02-27 16:08:07.516987 by Administrator
{0} eilutės {1}
Verifed
{0} updated
2016-08-23 13:07:53.833089 by Administrator
{0} atnaujinama
Verifed
{0} weeks ago
2016-08-23 13:17:51.778117 by Administrator
prieš {0} savaites
Verifed
{0}, Row {1}
2016-08-23 13:03:40.446943 by Administrator
{0}, eilutė {1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2016-08-23 13:28:14.104346 by Administrator
{0}: {1} neegzistuoja
Verifed
{0}: From {1}
2016-08-23 13:19:42.302173 by Administrator
{0}: Nuo {1}
Verifed
<head> HTML
2016-08-23 13:13:40.761094 by Administrator
<Head> HTML
Verifed
% Delivered
2016-08-23 13:18:02.329308 by Administrator
% Pristatyta
Verifed
% Completed
2016-12-15 17:35:12.987717 by Administrator
% Baigtas
Verifed
% Installed
2016-08-23 13:05:21.741004 by Administrator
% Įdiegta
Verifed
% Ordered
2016-08-23 13:23:56.169149 by Administrator
% Užsakytas
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:35:27.157623 by Administrator
% Progresas
Verifed
0 is highest
2016-08-23 13:07:33.555132 by Administrator
0 yra didžiausias
Verifed
01-Sales Return
2018-02-23 12:17:59.739160 by Administrator
01-Pardavimų grąža
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:19:55.903067 by Administrator
04-taisymas sąskaitoje faktūroje
Verifed
07-Others
2018-02-23 12:20:05.313677 by Administrator
07-Kiti
Verifed
1 comment
2016-08-23 13:06:20.107193 by Administrator
1 komentaras
Verifed
1 hour ago
2016-08-23 13:25:33.730788 by Administrator
prieš 1 val
Verifed
1 minute ago
2016-08-23 13:03:59.593732 by Administrator
prieš 1 minutę
Verifed
1 month ago
2017-02-27 16:08:19.458310 by Administrator
prieš 1 mėnesį
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:32:18.285806 by Administrator
1 žvaigždutė yra mažiausias ir 5 žvaigždutės yra aukščiausias įvertinimas
Verifed
1 year ago
2017-02-27 16:09:05.371231 by Administrator
Prieš 1 metus
Verifed
2 days ago
2016-08-23 13:22:07.815440 by Administrator
prieš 2 dienas
Verifed
Advanced Settings
2017-11-22 16:41:20.371767 by Simonas
Išplėstiniai nustatymai
Verifed
'Opening'
2016-08-23 13:07:19.206342 by Administrator
"Atidarymas"
Verifed