You must login to edit or verify translations

Nederlands: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:39:20.566503 by Administrator
{0} Voorbeeld behouden is gebaseerd op batch, controleer Has Batch No om monster van artikel te behouden
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:29:13.755750 by Administrator
Momenteel geen voorraad beschikbaar in een magazijn
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:26:36.183767 by Administrator
Groepsrolnummer
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:34:34.156988 by Administrator
Scheepsbriefnummer
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-01 13:58:52.438317 by Thomas Michiels
; niet toegelaten in conditie
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:52:45.909856 by Administrator
'Ontvangers' niet gespecificeerd
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:36:27.353479 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:07:03.655198 by Administrator
) voor {0}
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:06:13.449898 by Administrator
[Urgent] Fout bij het maken van terugkerende% s voor% s
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:26:26.506023 by Administrator
{0} - {1} is niet ingeschreven in de partij {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:25:28.002219 by Administrator
{0} - {1} is niet ingeschreven in de cursus {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:48:57.722220 by Administrator
{0} ({1}) kan niet groter zijn dan de geplande hoeveelheid ({2}) in werkorder {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:48:06.394771 by Administrator
{0} {1} toegevoegd
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-01 13:59:16.153610 by Thomas Michiels
{0} {1} is niet ingediend dus de actie kan niet voltooid worden
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:55:13.141133 by Administrator
{0} {1} is geassocieerd met {2}, maar Party Account is {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-01 13:59:36.081182 by Thomas Michiels
{0} {1} is geannuleerd dus de actie kan niet voltooid worden
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:36:43.504882 by Administrator
{0} {1} is niet gekoppeld aan {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:04:37.039013 by Administrator
{0} {1} is niet aanwezig in het moederbedrijf
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-07-01 14:04:00.832683 by Thomas Michiels
{0} {1} in geen enkel actief fiscale jaar.
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-07-01 14:06:05.133857 by Thomas Michiels
{0} {1}: "winst- en verliesrekening" type account {2} niet toegestaan in Opening Ingave
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2018-06-28 19:51:09.031567 by Sjors Tiemissen
{0} {1}: Account {2} kan geen groep zijn
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-07-01 14:06:44.276504 by Thomas Michiels
{0} {1}: kostenplaats is nodig voor 'Winst- en verliesrekening' account {2}. Gelieve een standaard kostenplaats voor de onderneming op te zetten.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-07-01 16:51:18.733953 by Thomas Michiels
{0} {1}: een klant is vereist voor Te Ontvangen rekening {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-07-01 16:51:40.768226 by Thomas Michiels
{0} {1}: Leverancier is vereist tegen Te Betalen account {2}
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:27:24.413551 by Administrator
{0} heeft {1} toegewezen: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-07-01 16:52:02.896787 by Thomas Michiels
{0} Budget voor Account {1} tegen {2} {3} is {4}. Het zal overschrijden tegen {5}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:22:22.557818 by Administrator
{0} Kalender
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:34:51.177248 by Administrator
{0} Grafiek
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:47:59.983466 by Administrator
{0} is succesvol gemaakt
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:55:17.457109 by Administrator
{0} heeft momenteel een {1} Leveranciers Scorecard, en er worden voorzichtige waarborgen uitgegeven bij inkooporders.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:54:49.193316 by Administrator
{0} heeft momenteel een {1} leverancierscore kaart, en RFQs aan deze leverancier moeten met voorzichtigheid worden uitgegeven.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:06:25.170525 by Administrator
{0} Samenvatting
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:27:16.887207 by Administrator
{0} heeft geen schema voor zorgverleners. Voeg het toe aan de meester van de zorgverlener
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:15:12.994352 by Administrator
{0} is succesvol ingediend
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:55:30.799370 by Administrator
{0} heeft geldigheid tot {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:55:00.331195 by Administrator
{0} geeft aan dat {1} geen offerte zal opgeven, maar alle items \ zijn geciteerd. De RFQ-citaatstatus bijwerken.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:34:38.452432 by Administrator
{0} is een bedrijfsvakantie
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:52:36.227341 by Administrator
{0} is een ongeldig e-mailadres in 'Ontvangers'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:05:36.838795 by Administrator
{0} is geblokkeerd, dus deze transactie kan niet doorgaan
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:48:02.426803 by Administrator
{0} is verplicht. Misschien is er geen Currency Exchange-record gemaakt voor {1} tot {2}
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:14:33.659562 by Administrator
{0} is geen geldige workflowstatus. Werk uw Workflow bij en probeer het opnieuw.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:06:15.647751 by Administrator
{0} bevindt zich niet in een geldige Payroll-periode
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:09:56.272228 by Administrator
{0} staat niet in de optionele vakantielijst
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:08:38.595660 by Administrator
{0} staat in de wacht totdat {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-07-01 16:53:13.056162 by Thomas Michiels
{0} moet negatief zijn in teruggave document
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:50:15.701334 by Administrator
{0} moet worden ingediend
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:08:47.237785 by Administrator
{0} mag niet transacties uitvoeren met {1}. Wijzig het bedrijf.
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:08:11.908122 by Administrator
{0} Nummer {1} al gebruikt in account {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:27:11.802173 by Administrator
{0} op halve dag Verlof op {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:27:28.201427 by Administrator
{0} bij Verlof op {1}
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:06:09.355686 by Administrator
{0} Resultaat ingediend
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:00:51.161111 by Administrator
{0} ruimte moet minimaal één gebruiker hebben.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:58:59.736795 by Administrator
{0} heeft deze taak zelf toegewezen: {1}
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:35:30.323893 by Administrator
{0} Studenten zijn ingeschreven
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:56:29.059533 by Administrator
{0} tot {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:55:18.728227 by Administrator
{0} om te stoppen met het ontvangen van e-mails van dit type
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:06:26.703469 by Administrator
{0} vacatures en {1} budget voor {2} zijn al gepland voor dochterondernemingen van {3}. \ U kunt alleen plannen voor maximaal {4} vacatures en en budget {5} per personeelsplan {6} voor moederbedrijf {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:27:06.866419 by Administrator
{0} varianten gemaakt.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:08:04.088012 by Administrator
{0}: {1} is ingesteld op staat {2}
Unverified
% Progress
2017-07-01 16:53:51.884169 by Thomas Michiels
% Voortgang
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-07-01 16:54:13.511676 by Thomas Michiels
%s is geen geldig rapport formaat. Rapport formaat moet \ een van de volgende %s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:33:51.037524 by Administrator
01-verkoopretour
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-07-10 18:36:02.343258 by Dimitri Clicque
02-Korting na verkoop
Unverified
03-Deficiency in services
2018-07-10 18:36:55.475275 by Dimitri Clicque
03-Tekort aan diensten
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-07-10 18:35:41.416878 by Dimitri Clicque
04-Verbetering op factuur
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:34:11.773707 by Administrator
05-Verandering in POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:34:12.406252 by Administrator
06-Finalisatie van voorlopige beoordeling
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:52:58.685171 by Administrator
1 Loyaliteitspunten = Hoeveel basisvaluta?
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:36:39.417191 by Administrator
2 Jaarlijks
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:43:06.244641 by Administrator
Geavanceerde instellingen
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-09-02 18:40:41.898128 by Bas Leddi
'Bevries Voorraden Ouder dan' moet minder dan %d dagen zijn.
Verifed
_report
2017-05-16 17:44:20.698643 by Administrator
_rapport
Verifed
_report
2017-05-16 17:44:20.711886 by Administrator
_rapport
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-02-24 19:14:04.996750 by Klaas de Poel
'Verwacht Startdatum' kan niet groter zijn dan 'Verwachte Einddatum'
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:44:57.047451 by Administrator
'In Global Search' niet toegestaan voor type {0} in rij {1}
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:44:57.011493 by Administrator
'In Global Search' niet toegestaan voor type {0} in rij {1}
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-02-24 19:16:19.588197 by Klaas de Poel
'Tot Zaak nr' kan niet minder zijn dan 'Van Zaak nr'
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:00:30.584427 by Administrator
'Bijwerken Stock' kan niet worden gecontroleerd op vaste activa te koop
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-10-21 19:42:24.692832 by Mr. Bosman
"Is vaste activa" kan niet worden uitgeschakeld, als Asset record bestaat voor dit item
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-02-24 02:23:00.179929 by Klaas de Poel
"Bovenliggend" betekent de bovenliggende tabel waarin deze rij moet worden toegevoegd
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-02-24 02:23:17.840782 by Klaas de Poel
"Teamleden" of "Management"
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-11-12 18:31:05.321748 by Sven Dens
(Uurtarief / 60) * Werkelijk Gepresteerde Tijd
Verifed
(including)
2018-02-23 12:34:50.297636 by Administrator
(inclusief)
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:34:02.880653 by Administrator
[{0}] (# Vorm / Item / {0}) is niet op voorraad
Verifed
[Error]
2015-02-24 19:20:00.171649 by Klaas de Poel
[Fout]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-02-24 19:21:19.668369 by Klaas de Poel
[Label]: [Veld Type]/[Opties]:[Breedte]
Verifed
[Select]
2015-02-24 19:21:35.472882 by Klaas de Poel
[Selecteer]
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-12 18:00:44.321400 by Sven Dens
{{{0}}} is een ongeldig veldnaampatroon. Gebruik {{field_name}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:44:54.985044 by Administrator
{0} - {1} is inactieve student
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:44:55.011865 by Administrator
{0} - {1} is inactieve student
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-24 19:22:03.218001 by Klaas de Poel
{0} '{1}'is uitgeschakeld
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-02-24 19:22:37.443042 by Klaas de Poel
{0} '{1} ' niet in het boekjaar {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-02-24 19:22:55.978174 by Klaas de Poel
{0} ({1}) kan niet groter zijn dan geplande hoeveelheid ({2}) in productieorders {3}
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-02-24 19:31:05.652318 by Klaas de Poel
{0} {1} kan niet "{2}" worden. Het moet één zijn van "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-09-02 18:44:43.677054 by Bas Leddi
{0} {1} kan geen leaf node zijn, want hij is vertakt
Verifed
{0} {1} created
2016-05-15 21:36:00.099854 by Lars
{0} {1} aangemaakt
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:01:11.024169 by Administrator
{0} {1} bestaat niet
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-02-24 19:31:46.647287 by Klaas de Poel
{0} {1} bestaat niet, kies een nieuw doel om samen te voegen
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:33:51.547500 by Administrator
{0} {1} bestaat niet.
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-02-24 19:32:07.935355 by Klaas de Poel
{0} {1} is gewijzigd. Vernieuw aub.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:16:52.624637 by Administrator
{0} {1} is geannuleerd of gesloten
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:27:12.664335 by Administrator
{0} {1} is geannuleerd of gestopt
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:16:51.462262 by Administrator
{0} {1} is gesloten
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:34:00.351190 by Administrator
{0} {1} is uitgeschakeld
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:33:52.167834 by Administrator
{0} {1} is bevroren
Verifed
{0} {1} is not active
2017-02-28 19:06:13.475758 by Pieter
{0} {1} is niet actief
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-02-24 19:41:53.399514 by Klaas de Poel
{0} {1} is niet ingediend
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:27:10.638480 by Administrator
{0} {1} status {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-28 19:07:31.389339 by Pieter
{0} {1} tot {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:42:47.865545 by Administrator
{0} {1}: Account {2} behoort niet tot Company {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:42:27.368909 by Administrator
{0} {1}: Account {2} is niet actief
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:42:37.268212 by Administrator
{0} {1}: Accounting Entry voor {2} kan alleen worden gemaakt in valuta: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:42:17.425345 by Administrator
{0} {1}: kostenplaats {2} behoort niet tot Company {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-02-24 19:42:56.949049 by Klaas de Poel
{0} {1}: kostenplaats is verplicht voor Artikel {2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:42:56.749510 by Administrator
{0} {1}: Ofwel debet of credit bedrag is vereist voor {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-02-24 19:43:06.379991 by Klaas de Poel
{0} {1}: Ingediend record kan niet worden verwijderd.
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-02-24 19:23:26.437608 by Klaas de Poel
{0} tegen Factuur {1} ​​gedateerd {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-02-24 19:23:35.116728 by Klaas de Poel
{0} tegen Inkooporder {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-02-24 19:23:47.772952 by Klaas de Poel
{0} tegen Verkooporder {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:00:30.494356 by Administrator
{0} reeds toegewezen voor Employee {1} voor periode {2} te {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:54:45.197367 by Administrator
{0} bestaat al. Selecteer een andere naam
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:27:30.351082 by Administrator
{0} al afgemeld
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:27:03.082228 by Administrator
{0} al afgemeld voor {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 18:05:21.239355 by Administrator
{0} en {1}
Verifed
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:06:57.788900 by Administrator
{0} van toepassing na {1} werkdagen
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:27:10.964702 by Administrator
{0} bekijkt momenteel dit document
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:01:02.317891 by Administrator
{0} actief kan niet worden overgedragen
Verifed
{0} by {1}
2015-02-24 19:24:50.783823 by Klaas de Poel
{0} met {1}
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2015-05-06 17:29:23.329110 by Jeroen
{0} kan niet worden ingesteld voor Enkele types
Verifed
{0} created this {1}
2015-09-02 18:46:36.903638 by Bas Leddi
{0} heeft dit {1} aangemaakt
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:49:34.492163 by Administrator
{0} dagen geleden
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-02-24 19:25:17.427612 by Klaas de Poel
{0} behoort niet tot Bedrijf {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:23:16.881624 by Administrator
{0} bewerkt deze {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-02-24 19:25:32.877826 by Klaas de Poel
{0} twee keer opgenomen in Artikel BTW
Verifed
{0} Feedback Request
2017-02-28 19:08:58.936697 by Pieter
{0} Feedback Verzoek
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:26:54.336647 by Administrator
{0} veld kan niet worden ingesteld als uniek {1}, omdat er niet uniek bestaande waarden
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:23:35.036207 by Administrator
{0} voor {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 15:38:59.033039 by Administrator
{0} van {1} tot {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 15:39:37.691810 by Administrator
{0} van {1} tot {2} in rij # {3}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:39:09.325568 by Administrator
{0} is succesvol toegevoegd aan de e-mail Group.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2016-03-21 00:30:26.638228 by Gerrit Duran
{0} heeft het gesprek verlaten in {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-10 01:10:17.152187 by Jan Keersmaekers
{0} uren
Verifed
{0} hours ago
2017-03-30 15:39:20.110858 by Administrator
{0} uur geleden
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 19:04:32.057938 by Administrator
{0} in rij {1}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-02-24 19:25:52.713818 by Klaas de Poel
{0} in rij {1} kan niet zowel URL en onderliggende items bevatten
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:36:44.574591 by Administrator
{0} is een verplicht veld
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-02-19 20:02:28.841210 by Cedric Degruyter
{0} is momenteel het document aan het bekijken
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-02-24 19:26:07.641032 by Klaas de Poel
{0} is verplicht voor Artikel {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-02-24 19:26:33.010905 by Klaas de Poel
{0} is verplicht. Misschien is Valuta Koers record niet gemaakt voor {1} naar {2}.
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-02-24 19:26:52.130635 by Klaas de Poel
{0} is geen geldig batchnummer voor Artikel {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 15:39:08.418135 by Administrator
{0} is geen geldig e-mailadres
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:56:41.496404 by Administrator
{0} is nu standaard afdrukformaat voor {1} doctype
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-02-24 19:27:45.396403 by Klaas de Poel
{0} is nu het standaard Boekjaar. Ververs uw browser om de wijziging door te voeren .
Verifed
{0} is saved
2015-02-24 19:27:53.933483 by Klaas de Poel
{0} is opgeslagen
Verifed
{0} items in progress
2016-08-25 12:59:46.024693 by Administrator
{0} items in progress
Verifed
{0} items produced
2016-08-25 13:00:59.088306 by Administrator
{0} items geproduceerd
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:42:59.233446 by Administrator
{0} items geselecteerd
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-03-30 15:38:52.984895 by Administrator
{0} afgemeld: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:42:42.673919 by Administrator
{0} heeft je genoemd in een commentaar in {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:34.843752 by Administrator
{0} minuten geleden
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:49:35.697152 by Administrator
{0} maanden geleden
Verifed
{0} Name
2016-08-25 13:00:04.111310 by Administrator
{0} Naam
Verifed
{0} not a valid State
2015-02-24 19:29:00.554770 by Klaas de Poel
{0} geen geldig Status
Verifed
{0} not found
2017-07-01 13:59:44.953818 by Thomas Michiels
{0} niet gevonden
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:29:11.706209 by Administrator
{0} niet gevonden voor item {1}
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:28:44.874790 by Administrator
{0} van {1}
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 18:05:37.228947 by Administrator
{0} of {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 18:05:32.193390 by Administrator
{0} betaling items kunnen niet worden gefilterd door {1}
Verifed
{0} Report
2016-04-12 17:06:15.333128 by Cedric Degruyter
{0} Rapport
Verifed
{0} rows for {1}
2017-07-01 16:53:23.447992 by Thomas Michiels
{0} rijen voor {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:27:22.165131 by Administrator
{0} serienummers vereist voor post {1}. U hebt verstrekt {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 15:40:35.133912 by Administrator
{0} Instellingen niet gevonden
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:14.833293 by Administrator
{0} deelde dit document met iedereen
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:35:25.934075 by Administrator
{0} moet een waarde tussen 0 en 100 zijn
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:44:28.190345 by Administrator
{0} Studentgroepen aangemaakt.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:44:28.262238 by Administrator
{0} Studentgroepen aangemaakt.
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-14 10:23:41.957409 by Administrator
{0} abonnees toegevoegd
Verifed
{0} Tree
2015-02-23 21:58:53.391431 by Administrator
{0} Boom
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-24 19:30:16.526885 by Klaas de Poel
{0} maakte de deling van dit document met {1} ongedaan
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-05-15 21:37:54.084571 by Lars
{0} eenheden van [{1}] (#Vorm/Item/{1}) gevonden in [{2}](#Vorm/Magazijn/{2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:01:09.576461 by Administrator
{0} eenheden van {1} die nodig zijn in {2} op {3} {4} te {5} om deze transactie te voltooien.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:00:58.617495 by Administrator
{0} eenheden van {1} die nodig zijn in {2} om deze transactie te voltooien.
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-02-24 19:30:35.922384 by Klaas de Poel
{0} geldig serienummers voor Artikel {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:35.296076 by Administrator
{0} weken geleden
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:09:35.544483 by Administrator
{0}, Rij {1}
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:00:40.364969 by Administrator
{0}: {1} '({3}) zal afgekapt krijgen, als maximum toegestane tekens is {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 18:05:48.200118 by Administrator
{0}: {1} bestaat niet
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:41:15.286897 by Administrator
{0}: {1} van {2}
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-02-24 19:43:24.840919 by Klaas de Poel
{0} : Kan niet Wijzigen zonder te Annuleren
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2016-03-21 01:52:45.521710 by Gerrit Duran
{0}: Kan wijziging niet doorvoeren indien niet indienbaar
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-05-06 17:26:36.016205 by Jeroen
{0} : Kan niet Annuleren zonder in te dienen
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-02-24 19:44:35.385853 by Klaas de Poel
{0} : Kan niet Importeren omdat {1} niet importeerbaar is
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-02-24 19:44:46.792266 by Klaas de Poel
{0} : Kan niet importeren zonder aan te maken
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-02-24 19:45:04.760750 by Klaas de Poel
{0} : Kan niet Indienen, Annuleren, Wijzigen zonder te Schrijven
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 12:59:45.087536 by Administrator
{0}: Employee e-mail niet gevonden, dus geen e-mail verzonden
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-05-06 17:27:16.685594 by Jeroen
{0} : Geen basis machtigingen ingesteld
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 18:05:24.271626 by Administrator
{0}: Slechts één regel toegestaan ​​met dezelfde rol, niveau en {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-02-24 19:46:29.268348 by Klaas de Poel
{0}: Toestemming op niveau 0 moet worden ingesteld voordat hogere niveaus worden ingesteld
Verifed
{0}% Billed
2015-05-14 10:23:02.391325 by Administrator
{0}% gefactureerd
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-14 10:23:23.470556 by Administrator
{0}% Geleverd
Verifed
{app_title}
2015-02-24 23:26:57.928322 by Klaas de Poel
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2014-08-28 13:21:26.927597 by Administrator
* Zal worden berekend in de transactie.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:09:39.231613 by Administrator
** Mislukt: {0} tot {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-02-24 19:17:35.215329 by Klaas de Poel
**Valuta** Stam
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-06 17:15:50.337438 by Jeroen
**Boekjaar** staat voor een financieel jaar. Alle boekingen en andere belangrijke transacties worden bijgehouden in **boekjaar**.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 12:59:08.712406 by Administrator
** Maandelijkse Distributie ** helpt u om de begroting / Target verdelen over maanden als u de seizoensgebondenheid in uw bedrijf.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:27:21.811346 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Delivered
2015-02-24 19:09:20.125434 by Klaas de Poel
% Geleverd
Verifed
% Amount Billed
2015-02-24 19:09:30.521887 by Klaas de Poel
% Gefactureerd Bedrag
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:42:40.340170 by Administrator
% Voltooid Methode
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-05-06 17:11:21.702439 by Jeroen
% van de materialen in rekening gebracht voor deze Verkooporder
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-05-06 17:11:51.196958 by Jeroen
% van de geleverde materialen voor deze Vrachtbrief
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-05-06 17:11:29.638262 by Jeroen
% van de geleverde materialen voor deze verkooporder
Verifed
% Ordered
2016-02-19 20:04:55.134719 by Cedric Degruyter
% Besteld
Verifed
% Received
2014-08-28 13:21:25.992068 by Administrator
% Ontvangen
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-05-06 17:16:39.101928 by Jeroen
0 - Ontwerp; 1 - Ingediend; 2 - Geannuleerd
Verifed
07-Others
2018-02-23 12:35:31.760034 by Administrator
07-Anderen
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:49:35.917870 by Administrator
1 uur geleden
Verifed
1 minute ago
2016-02-19 20:05:09.504110 by Cedric Degruyter
1 minuut geleden
Verifed
1 month ago
2017-03-30 15:39:20.324900 by Administrator
1 maand geleden
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:39:55.152410 by Administrator
1 ster het laagst en 5 sterren zijn hoogste waardering
Verifed
1 weeks ago
2017-03-30 15:40:26.215972 by Administrator
1 week ago
Verifed
1 year ago
2017-03-30 15:40:40.899888 by Administrator
1 jaar geleden
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:46:45.798135 by Administrator
2 dagen geleden
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:58:54.611424 by Administrator
(Halve Dag)
Verifed
by Role
2014-08-28 14:46:45.755055 by Administrator
per rol
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:58:55.112018 by Administrator
voor {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:27:23.256775 by Administrator
of
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:22:53.543695 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-02-24 19:19:29.518935 by Klaas de Poel
-Boven
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-02-24 19:12:06.971226 by Klaas de Poel
'Werkelijke Startdatum' kan niet groter zijn dan 'Werkelijke Einddatum'
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-05-06 17:12:59.231865 by Jeroen
'Gebaseerd op' en 'Groepeer per' kunnen niet hetzelfde zijn
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-05-06 17:13:28.482627 by Jeroen
'Dagen sinds laatste opdracht' moet groter of gelijk zijn aan nul
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-02-24 19:13:50.450000 by Klaas de Poel
'Invoer' kan niet leeg zijn
Verifed
'From Date' is required
2015-02-24 19:14:16.163251 by Klaas de Poel
'Van Datum' is vereist
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-02-24 19:14:37.402913 by Klaas de Poel
'Van Datum' moet na 'Tot Datum' zijn
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-02-24 19:15:00.493438 by Klaas de Poel
'Heeft Serienummer' kan niet 'ja' zijn voor niet- voorraad artikel
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-05-06 17:14:35.576230 by Jeroen
'In lijst weergave' niet toegestaan ​​voor type {0} in rij {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 18:05:24.003515 by Administrator
'Opening'
Verifed
'To Date' is required
2015-02-24 19:16:27.367867 by Klaas de Poel
'Tot Datum' is vereist
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:22:47.357874 by Administrator
'Totaal'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-11-12 18:29:53.655132 by Sven Dens
'Bijwerken voorraad' kan niet worden aangevinkt omdat items niet worden geleverd via {0}
Verifed
"Company History"
2015-02-24 02:22:33.804432 by Klaas de Poel
"Bedrijfsgeschiedenis"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:23:36.686342 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:46:51.406714 by Administrator
{0} {1} bestaat al
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:58:53.470857 by Administrator
{0} {1} is volledig gefactureerd
Verifed
{0} {1} must be submitted
2014-08-28 13:24:11.966361 by Administrator
{0} {1} moet worden ingediend
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:46:51.436761 by Administrator
{0} {1} niet gevonden
Verifed
{0} added
2014-08-28 14:46:51.315040 by Administrator
{0} toegevoegd
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-02-23 21:58:59.771526 by Administrator
{0} tegen verkoopfactuur {1}
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:24:10.791342 by Administrator
{0} kan niet negatief zijn
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:58:58.224283 by Administrator
{0} opmerkingen
Verifed
{0} created
2014-08-28 13:24:10.838256 by Administrator
{0} aangemaakt
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:46:51.334557 by Administrator
{0} bestaat niet in rij {1}
Verifed
{0} is mandatory
2014-08-28 13:24:11.043954 by Administrator
{0} is verplicht
Verifed
{0} is not a stock Item
2014-08-28 13:24:11.190802 by Administrator
{0} is geen voorraad artikel
Verifed
{0} is required
2014-08-28 13:24:11.491410 by Administrator
{0} is verplicht
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:46:51.307710 by Administrator
{0} Lijst
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:58:53.628749 by Administrator
{0} ingelogd
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 21:58:52.950147 by Administrator
{0} mag slechts eenmaal voorkomen
Verifed
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:46:51.360246 by Administrator
{0} moet een van {1} zijn
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:58:59.875429 by Administrator
{0} moet uniek zijn
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2014-08-28 14:46:51.392746 by Administrator
{0} mag niet worden hernoemd
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-02-24 19:29:32.553625 by Klaas de Poel
{0} deelde dit document met {1}
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:46:51.399573 by Administrator
{0} bijgewerkt
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:24:12.252114 by Administrator
{0}: {1} niet gevonden in Factuur Details tabel
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-23 21:58:57.913884 by Administrator
{0}: Van {0} van type {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 21:58:58.231602 by Administrator
{0}: Van {1}
Verifed
% Billed
2014-08-28 13:21:25.787816 by Administrator
% Gefactureerd
Verifed
% Completed
2014-08-28 13:21:25.831086 by Administrator
% Voltooid
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-02-23 21:58:59.927113 by Administrator
1 Valuta = [?] Fractie Voor bijvoorbeeld 1 USD = 100 Cent
Verifed
{0} must be set first
2014-08-28 14:46:51.366599 by Administrator
{0} moet eerst worden ingesteld
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2016-02-19 20:04:14.870296 by Cedric Degruyter
{0} : Kan niet op "In te dienen" gezet worden indien niet indienbaar
Verifed
{0}% Complete
2015-02-23 21:58:54.688698 by Administrator
{0}% voltooid
Verifed
% Installed
2014-08-28 13:21:25.922156 by Administrator
% Geïnstalleerd
Verifed
0 is highest
2014-08-28 14:46:45.790613 by Administrator
0 is hoogst
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:59:00.035906 by Administrator
1 reactie
Verifed
90-Above
2015-02-23 21:59:00.439752 by Administrator
90-Boven
Verifed