You must login to edit or verify translations

Polski: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:45:32.938360 by Administrator
{0} Zachowaj próbkę jest oparte na partii, sprawdź opcję Czy partia nr, aby zachować próbkę produktu
Unverified
does not exist!
2018-12-08 01:39:27.472098 by Maciej Trzopek
nie istnieje!
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:39:08.702264 by Administrator
Numer rachunku wysyłkowego
Unverified
(including)
2018-02-23 12:39:29.332790 by Administrator
(włącznie z)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:17:55.740354 by Administrator
) dla {0}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-11-10 04:00:12.851737 by stan but
{0} - {1} nie jest powiązana z transakcją{2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:50:09.588057 by Administrator
{0} ({1}) nie może być większe niż planowana ilość ({2}) w zleceniu pracy {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:49:10.797669 by Administrator
{0} {1} zostało dodane
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:34:37.988711 by Administrator
{0} {1} tworzone
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-09-20 14:46:15.741109 by 8cells
{0} {1} jest powiązane z {2}, ale rachunek osobisty jest {3}
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:42:55.287606 by Administrator
{0} {1} nie jest powiązane z {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:15:55.387863 by Administrator
{0} {1} nie występuje w firmie macierzystej
Unverified
{0} {1} status is {2}
2018-08-04 19:04:39.334833 by Dariusz Chilimoniuk
{0} {1} jest ustawiony w stanie {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-10-31 05:32:51.509867 by stan but
{0} {1}: konto "zysków i strat" {2} jest niedozwolone w otwierającym wejściu
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:44:37.193082 by Administrator
{0} {1}: Klient zobowiązany jest przed należność {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-04-05 20:16:33.130141 by Krzysztof Cieślak
{0} {1}: Debet lub wielkość kredytu jest wymagana dla {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-04-05 20:17:32.840208 by Krzysztof Cieślak
{0} {1}: Dostawca jest wymagany w odniesieniu do konta z możliwością opłacenia {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:17:49.882864 by Administrator
{0} obowiązuje po {1} dniach roboczych
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:32:35.305524 by Administrator
{0} przypisane {1}: {2}
Unverified
{0} created successfully
2018-12-08 01:55:37.236977 by Maciej Trzopek
{0} Utworzono z powodzeniem
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-10-31 05:36:01.638004 by stan but
{0} aktualnie posiada pozycję {1} Karty wyników dostawcy, a zlecenia kupna dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:57:33.931573 by Administrator
{0} aktualnie posiada {1} tabelę wyników karty wyników, a zlecenia RFQ dla tego dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:17:22.409967 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:32:27.558607 by Administrator
{0} nie ma harmonogramu służby zdrowia. Dodaj go do mistrza Healthcare Practitioner
Unverified
{0} Feedback Request
2017-10-31 05:36:29.489964 by stan but
{0} Zgłoś zapytanie
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:17:05.103337 by Administrator
Aplikacja {0} została pomyślnie przesłana
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-10-31 05:37:17.042526 by stan but
{0} ważność opłaty do {1}
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:16:45.981716 by Administrator
Opcja {0} jest zablokowana, więc ta transakcja nie może być kontynuowana
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:49:07.463660 by Administrator
{0} jest obowiązkowe. Być może rekord wymiany waluty nie został utworzony dla {1} do {2}
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:16:31.164286 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym stanem przepływu pracy. Zaktualizuj swój przepływ pracy i spróbuj ponownie.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:17:14.312840 by Administrator
{0} nie jest w ważnym okresie rozliczeniowym
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:20:21.414814 by Administrator
{0} nie znajduje się na Opcjonalnej liście świątecznej
Unverified
{0} must be submitted
2018-04-05 20:18:12.369284 by Krzysztof Cieślak
{0} musi zostać wysłany
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:19:23.331845 by Administrator
{0} nie może przeprowadzać transakcji z {1}. Zmień firmę.
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:32:15.032252 by Administrator
Nie znaleziono {0} dla elementu {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:18:52.315191 by Administrator
{0} Numer {1} jest już używany na koncie {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:32:21.835065 by Administrator
{0} w Half Day Leave on {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:32:39.191340 by Administrator
{0} przy Urlopie {1}
Unverified
{0} Result submittted
2017-10-31 05:39:51.012789 by stan but
{0} Wynik złożony
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:01:43.376438 by Administrator
{0} pokój musi mieć conajmniej jednego użytkownika.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:00:49.271726 by Administrator
{0} samodzielnie przydzieliło to zadanie: {1}
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:40:13.238644 by Administrator
{0} powinno być wartością z zakresu od 0 do 100
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:40:17.452823 by Administrator
{0} Studenci zostali zapisani
Unverified
{0} Tree
2018-08-04 19:09:19.532868 by Dariusz Chilimoniuk
Drzewo {0}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:34:32.785180 by Administrator
{0} jednostki [{1}] (# Kształt / szt / {1}) znajduje się w [{2}] (# Kształt / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:05:47.768179 by Administrator
{0} jednostki {1} potrzebne w {2} na {3} {4} {5} w celu zrealizowania tej transakcji.
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:17:23.892201 by Administrator
{0} Wolne miejsca i budżet {1} na {2} już zaplanowano dla spółek zależnych w {3}. \ Możesz planować tylko do {4} wolnych miejsc pracy i budżetu {5} zgodnie z planem zatrudnienia {6} dla firmy macierzystej {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-09-10 03:28:47.531197 by Konrad Palenga
Utworzono wariantów {0}.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:18:45.867972 by Administrator
{0}: {1} jest ustawione na stan {2}
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-10-31 05:42:45.835328 by stan but
** Miesięczna Dystrybucja ** pomaga rozłożyć budżet/cel w miesiącach, jeśli masz okresowość w firmie.
Unverified
% Progress
2018-01-27 06:13:45.262487 by Sebastian Bacia
% Postęp
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-10-31 05:43:37.439322 by stan but
% S nie jest prawidłowy format raportu. Format raportu powinien \ jedną z następujących czynności:% s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:38:18.644016 by Administrator
01-Zwrot sprzedaży
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:38:49.199641 by Administrator
03-Niedobór usług
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:38:44.091736 by Administrator
05-Zmiana w POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:38:44.678173 by Administrator
06-Finalizacja oceny tymczasowej
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:54:37.017327 by Administrator
1 punkty lojalnościowe = ile waluty bazowej?
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:42:51.872499 by Administrator
2 Rocznie
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-12-02 21:01:01.200068 by stan but
Obecnie brak dostępnych zasobów w magazynach
Verifed
Group Roll No
2017-07-04 15:30:10.576056 by Administrator
Grupa Roll No
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-01-12 14:23:53.512253 by Przemysław Sidor
Zapasy starsze niż' powinny być starczyć na %d dni
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:28:52.650720 by Administrator
; Niedozwolony w stanie
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2014-08-28 13:24:13.160699 by Administrator
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:53:15.941403 by Administrator
"Odbiorcy" nie podano
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-01-12 14:24:57.285567 by Przemysław Sidor
'To Case No.' nie powinno być mniejsze niż 'From Case No.'
Verifed
'To Date' is required
2015-07-28 22:45:22.225379 by Marcin Stasiuk
'Do daty' jest wymaganym polem
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:05.585019 by Administrator
'Całkowity'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-03-01 01:11:00.882453 by Dariusz Chilimoniuk
'Aktualizuj Stan' nie może być zaznaczone, ponieważ elementy nie są dostarczane przez {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-07-26 00:52:17.006439 by Dariusz Chilimoniuk
Opcja 'Aktualizuj Stan' nie może być zaznaczona dla sprzedaży środka trwałego
Verifed
"Company History"
2015-03-01 20:26:19.859828 by Tomek Łagocki
Historia firmy
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-12-16 00:13:05.365386 by Dariusz Chilimoniuk
"Jest Środkiem Trwałym" nie może być odznaczone, jeśli istnieją pozycje z takim ustawieniem
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-05-03 20:11:02.849484 by Bartek
"Rodzic" oznacza tabelę nadrzędną, w której ten wiersz musi być dodany
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-05-03 20:11:20.947029 by Bartek
Członkowie zespołu lub Zarząd
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:42:41.561509 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:24:41.123749 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:23:47.421768 by Administrator
(Godzina Kursy / 60) * Rzeczywista Czas pracy
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:34:45.948501 by Administrator
[{0}] (# Postać / poz / {0}) jest niedostępne
Verifed
[Error]
2015-02-23 21:59:11.840792 by Administrator
[Błąd]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-03-01 21:44:39.660718 by Tomek Łagocki
[Etykieta]:[Typ pola]/[Opcje]:[Szerokość]
Verifed
[Select]
2015-03-01 21:45:12.265184 by Tomek Łagocki
[Wybierz]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-11-10 03:55:36.696467 by stan but
[PILNE] Błąd podczas tworzenia cyklicznych %s dla %s
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:27:37.921361 by Administrator
{{{0}}} nie jest prawidłowy wzór nazwa pola. Powinno być {{nazwa_pola}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:46:55.964692 by Administrator
{0} - {1} to nieaktywny student
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:46:55.973867 by Administrator
{0} - {1} to nieaktywny student
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:28:24.231536 by Administrator
{0} - {1} nie jest zapisany do kursu {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:05.397653 by Administrator
{0} '{1}' jest wyłączony
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-03-01 21:46:27.154584 by Tomek Łagocki
{0} '{1}' nie w roku podatkowym {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-03-01 21:47:33.133799 by Tomek Łagocki
{0} ({1}) nie może być większa niż zaplanowana ilość ({2}) w Zleceniu Produkcyjnym {3}
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-02-23 21:59:13.058461 by Administrator
{0} {1} nie może być "{2}". Powinien to być jeden z "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2014-08-28 14:46:57.586617 by Administrator
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-26 23:16:34.399566 by Marcin Walkow
{0} {1} nie istnieje
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-06-29 20:00:35.536285 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} {1} nie istnieje, wybierz nowy cel do złączenia
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:38:19.507519 by Administrator
{0} {1} nie istnieje.
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-03-01 22:12:13.134238 by Tomek Łagocki
{0} {1} został zmodyfikowany. Proszę odświeżyć.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:28:49.159861 by Administrator
{0} {1} nie został złożony, więc działanie nie może zostać zakończone
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:06.287816 by Administrator
{0} {1} zostanie anulowane lub zamknięte
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:29:50.397364 by Administrator
{0} {1} jest anulowane lub wstrzymane
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:28:25.522347 by Administrator
{0} {1} jest anulowany, więc działanie nie może zostać zakończone
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:05.302535 by Administrator
{0} {1} jest zamknięty
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:34:42.535195 by Administrator
{0} {1} jest wyłączony
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:34:32.327767 by Administrator
{0} {1} jest zamrożone
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:04.618164 by Administrator
{0} {1} jest w pełni rozliczone
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-17 04:51:49.374112 by Michał Madej
{0} {1} jest nieaktywny
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-06-29 20:01:38.288692 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} {1} nie zostało dodane
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-07-30 15:49:59.315084 by Mateusz Komar
{0} {1} musi zostać wysłane
Verifed
{0} {1} not found
2015-02-23 21:59:07.443786 by Administrator
{0} {1} Nie znaleziono
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 15:43:10.993363 by Administrator
{0} {1} nie w każdej aktywnej roku obrotowego.
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-30 15:44:07.176790 by Administrator
{0} {1} do {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-09-20 14:46:47.025435 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} nie może być grupą
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-09-20 14:47:12.014528 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} nie należy do firmy {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-20 14:47:33.370114 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} jest nieaktywny
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:44:45.310707 by Administrator
{0} {1}: Wejście księgowe dla {2} mogą być dokonywane wyłącznie w walucie: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-20 14:48:11.043182 by 8cells
{0} {1}: Centrum kosztów {2} nie należy do firmy {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-02-23 21:59:05.577038 by Administrator
{0} {1}: MPK jest obowiązkowe dla pozycji {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-09-20 14:50:30.854935 by 8cells
{0} {1}: Centrum kosztów jest wymagane dla rachunku "Zyski i straty" {2}. Proszę ustawić domyślne centrum kosztów dla firmy.
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-02-23 21:59:12.363440 by Administrator
{0} {1}: Napisał Record nie mogą być usunięte.
Verifed
{0} added
2015-03-01 21:48:50.064503 by Tomek Łagocki
{0} dodane
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-03 20:36:12.816681 by Bartek
{0} przed rachunkiem {1} z dnia {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-03 20:37:40.616759 by Bartek
{0} przed Zamówieniem Zakupu {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-17 04:29:14.260799 by Dariusz Chilimoniuk
{0} na fakturę sprzedaży {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-05-03 20:38:38.592219 by Bartek
{0} przed Zleceniem Sprzedaży {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:00:40.030075 by Administrator
{0} już przydzielone Pracodawcy {1} dla okresu {2} do {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:57:29.015005 by Administrator
{0} już istnieje. Wybierz inną nazwę
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:30:07.974399 by Administrator
{0} już wypisany
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:29:35.933337 by Administrator
{0} już wypisany do {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:31:50.393062 by Administrator
{0} i {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:27:32.938346 by Administrator
{0} są aktualnie przegląda ten dokument
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-07-26 23:17:28.789248 by Marcin Walkow
{0} zasób nie może zostać przetransferowany
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-09-20 15:11:57.992936 by 8cells
{0} Budżet dla rachunku {1} w stosunku do {2} {3} wynosi {4}. Będzie przekraczać o {5}
Verifed
{0} by {1}
2015-03-01 21:52:01.176658 by Tomek Łagocki
{0} przez {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:23:55.446931 by Administrator
{0} Kalendarz
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-23 21:59:12.747434 by Administrator
{0} nie może być ujemna
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2016-01-12 14:27:00.701085 by Przemysław Sidor
{0} nie można ustawić dla pojedynczych typów lub rekordów
Verifed
{0} Chart
2018-08-04 19:00:35.894995 by Dariusz Chilimoniuk
Wykres {0}
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:59:09.246191 by Administrator
Komentarze {0}
Verifed
{0} created
2015-03-31 16:46:18.651212 by Grzegorz Grzelak
{0} utworzone
Verifed
{0} created this {1}
2016-07-26 01:45:43.398400 by Dariusz Chilimoniuk
{1} Utworzony przez: {0}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:49:42.438813 by Administrator
{0} dni temu
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-03-01 21:53:08.828872 by Tomek Łagocki
{0} nie należy do firmy {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-05-03 20:39:54.984561 by Bartek
{0} nie istnieje w linii {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:24:19.466122 by Administrator
{0} edytować {1} to
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-08-18 22:17:17.554577 by monika starosta
{0} dwa razy wprowadzone w podatku produktu
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:29:21.397624 by Administrator
{0} pole nie może być ustawiony jako jedyne w {1}, jako że nie są unikatowe istniejących wartości
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:24:39.029399 by Administrator
{0} do {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-09-20 14:51:31.453683 by 8cells
{0} od {1} do {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-09-20 14:51:49.287159 by 8cells
{0} od {1} do {2} w wierszu #{3}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:43:36.026286 by Administrator
{0} została dodana do grupy e-mail.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:31:54.041795 by Administrator
{0} opuścił rozmowy w {1} {2}
Verifed
{0} hours ago
2017-09-20 14:52:44.433827 by 8cells
{0} godzin(y) temu
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 19:15:50.332447 by Administrator
{0} w wierszu {1}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2016-02-23 23:03:50.837936 by Przemysław Sidor
{0} w wierszu {1} nie może mieć jednocześnie obu przypisanych paramentów typu URL i elementu zależnego
Verifed
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:57:46.465371 by Administrator
{0} wskazuje, że {1} nie poda cytatu, ale wszystkie cytaty \ zostały cytowane. Aktualizowanie stanu cytatu RFQ.
Verifed
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:39:13.735017 by Administrator
{0} to święto firmowe
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:42:56.203169 by Administrator
{0} jest polem obowiązkowym
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-20 15:13:46.399422 by 8cells
{0} jest nieprawidłowym adresem e-mail w polu "Odbiorcy"
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:27:39.105280 by Administrator
{0} jest aktualnie przegląda ten dokument
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-03-01 21:54:14.329525 by Tomek Łagocki
{0} jest obowiązkowe dla elementu {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-03-31 16:46:27.577171 by Grzegorz Grzelak
{0} jest obowiązkowe. Możliwe, że rekord Wymiana walut nie jest utworzony dla {1} do {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-03-01 21:55:52.585055 by Tomek Łagocki
{0} nie jest przechowywany na magazynie
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2014-08-28 13:28:13.052439 by Administrator
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-09-20 15:14:25.001845 by 8cells
{0} jest nieprawidłowy adresem e-mail
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-09-20 15:15:53.960232 by 8cells
{0} jest teraz domyślnym formatem drukowania dla {1} doctype
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-05-03 20:41:48.351050 by Bartek
{0} jest teraz domyślnym rokiem finansowym. Odśwież swoją przeglądarkę aby zmiana weszła w życie
Verifed
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:19:15.881951 by Administrator
{0} jest wstrzymane do {1}
Verifed
{0} is required
2015-03-01 21:58:03.780020 by Tomek Łagocki
{0} is wymagany
Verifed
{0} is saved
2015-03-01 21:58:19.810470 by Tomek Łagocki
{0} został zapisany
Verifed
{0} items in progress
2016-07-26 23:21:13.264381 by Marcin Walkow
{0} pozycji w przygotowaniu
Verifed
{0} items produced
2016-07-26 23:21:25.614202 by Marcin Walkow
{0} pozycji wyprodukowanych
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:45:04.252892 by Administrator
{0} wybrane pozycje
Verifed
{0} List
2015-10-10 16:19:14.952225 by Dariusz Chilimoniuk
{0} - lista rekordów
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:59:04.746014 by Administrator
{0} zalogowany
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-10-31 05:38:59.079531 by stan but
{0} wylogowany: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:42:57.965163 by Administrator
{0} wspomniał o Tobie w komentarzu w {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:42.779906 by Administrator
{0} minut temu
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:49:43.903797 by Administrator
{0} miesięcy temu
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 21:59:04.175544 by Administrator
{0} musi pojawić się tylko raz
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:23:39.382871 by Administrator
{0} musi być ujemna w dokumencie zwrotnym
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-05-03 20:42:39.228561 by Bartek
{0} musi być jednym z {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-05-03 20:43:39.254223 by Bartek
Najpierw należy ustawić {0}
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:59:11.224767 by Administrator
{0} musi być unikalny
Verifed
{0} Name
2016-07-26 23:21:33.095030 by Marcin Walkow
Imię {0}
Verifed
{0} not a valid State
2015-06-29 01:06:31.601936 by Grzegorz Grzelak
{0} Stan niedozwolony
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-11 14:33:31.121332 by Dariusz Chilimoniuk
Niedozwolona jest zmiana nazwy {0}
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:28:56.194934 by Administrator
{0} nie znaleziono
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:31:51.575060 by Administrator
{0} z {1}
Verifed
{0} or {1}
2017-11-01 03:16:39.271500 by Dariusz Chilimoniuk
{0} lub {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:35:31.261777 by Administrator
{0} wpisy płatności nie mogą być filtrowane przez {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-22 03:02:31.069316 by Dariusz Chilimoniuk
Raport {0}
Verifed
{0} rows for {1}
2017-09-20 15:17:16.344198 by 8cells
{0} wiersze dla {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:29:59.950068 by Administrator
{0} Numery seryjne wymagane dla pozycji {1}. Podałeś {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-09-20 15:17:33.059309 by 8cells
{0} Nie znaleziono ustawień
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 21:59:08.262127 by Administrator
{0} podzielali ten dokument z {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:20.786913 by Administrator
{0} podzielali ten dokument ze wszystkimi
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:46:28.882354 by Administrator
{0} Utworzono grupy studentów.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:46:28.951625 by Administrator
{0} Utworzono grupy studentów.
Verifed
{0} subscribers added
2015-06-29 01:07:22.458593 by Grzegorz Grzelak
{0} abonentów dodano
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:57:17.857926 by Administrator
{0} do {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:58:08.714232 by Administrator
{0}, aby zatrzymać otrzymywanie e-maili tego typu
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-23 21:59:13.279673 by Administrator
{0} nie-podzielali ten dokument z {1}
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:05:39.208834 by Administrator
{0} jednostki {1} potrzebne w {2}, aby zakończyć tę transakcję.
Verifed
{0} updated
2015-03-01 22:10:04.373751 by Tomek Łagocki
{0} zaktualizowano
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-06-29 20:04:24.403742 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} prawidłowe numery seryjne dla Pozycji {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:43.484837 by Administrator
{0} tygodni temu
Verifed
{0}, Row {1}
2016-07-26 00:38:00.015311 by Dariusz Chilimoniuk
{0}, wiersz {1}
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:05:22.729277 by Administrator
{0} {1} '({3}) będzie obcięta, a maksymalna liczba znaków dozwolony jest {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:35:47.897238 by Administrator
{0}: {1} nie istnieje
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:41:28.118027 by Administrator
{0} {1} {2} w
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-23 21:59:07.890378 by Administrator
{0}: {1} Nie znaleziono tabeli w Szczegóły faktury
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-18 22:17:59.506156 by monika starosta
{0} Nie możesz wnieść poprawek bez anulowania
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:46:57.609513 by Administrator
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2014-08-28 14:46:57.615726 by Administrator
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-01-12 15:20:03.842361 by Przemysław Sidor
{0} : Nie można ustawić Anuluj bez Zatwierdź
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2014-08-28 14:46:57.650543 by Administrator
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-18 22:18:41.073252 by monika starosta
{0}: Nie możesz ustawić importu bez jego tworzenia
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-01-12 15:21:11.059450 by Przemysław Sidor
{0} : Nie można ustawić Zatwierdź , Anuluj , Zmienić bez wypełnienia pola
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-11-08 02:06:00.876830 by Adrian Mularczyk
{0}: Email pracownika nie został znaleziony, dlatego wiadomość nie będzie wysłana
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-23 21:59:08.814682 by Administrator
{0}: od {0} typu {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 21:59:09.260612 by Administrator
{0}: {1} od
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-06-29 01:08:14.273877 by Grzegorz Grzelak
{0}: Brak podstawowych uprawnień
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 21:31:52.909787 by Administrator
{0}: Tylko jedna zasada dozwolone w tej samej roli, poziom i {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-10-15 23:02:08.563605 by Dariusz Chilimoniuk
{0}: Dostęp na poziomie 0 powinien być ustawiony, zanim ustawiane będą wyższe poziomy
Verifed
{0}% Billed
2015-10-11 14:38:53.377138 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% rozliczono
Verifed
{0}% Complete
2015-10-11 14:37:00.508746 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% kompletne
Verifed
{0}% Delivered
2015-10-11 14:38:46.371040 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% dostarczono
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:46:57.686270 by Administrator
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-06-29 20:05:10.840235 by monika.grzelak@openglobe.pl
* Zostanie policzony dla transakcji.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:09:50.269239 by Administrator
** Nie udało: {0} {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-05-03 20:26:48.315296 by Bartek
** Waluta ** Główna
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-03 20:27:28.577534 by Bartek
** Rok finansowy** reprezentuje rok finansowy. Wszystkie zapisy księgowe oraz inne znaczące transakcje są śledzone przed ** roku podatkowego **.
Verifed
% Delivered
2015-06-29 01:08:40.598219 by Grzegorz Grzelak
% dostarczono
Verifed
% Amount Billed
2014-08-28 13:24:12.530065 by Administrator
% wartości rozliczonej
Verifed
% Billed
2014-08-28 13:24:12.575934 by Administrator
% rozliczonych
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:44:47.983780 by Administrator
Kompletna Metoda%
Verifed
% Completed
2017-09-20 14:57:54.483691 by 8cells
% ukończone
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-05-03 20:14:07.887212 by Bartek
% materiałów rozliczonych w ramach tego zlecenia sprzedaży
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2014-08-28 13:24:12.922278 by Administrator
% materiałów dostarczonych w stosunku do dowodu dostawy
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2014-08-28 13:24:12.967985 by Administrator
% materiałów dostarczonych w ramach zlecenia sprzedaży
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-05-03 20:30:23.464338 by Bartek
0 - Projekt; 1 - Wysłane; 2 - Anulowane
Verifed
0 is highest
2015-06-29 01:09:05.432308 by Grzegorz Grzelak
0 jest nawyższe
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:39:02.761175 by Administrator
02-Zniżka po sprzedaży
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:40:10.287670 by Administrator
04-Korekta na fakturze
Verifed
07-Others
2018-02-23 12:40:19.893422 by Administrator
07-Inne
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-10 18:34:58.090961 by Dariusz Chilimoniuk
1 jednostka Walutowa = [?] części zdawkowych. Na przykład 1 zł = 100 groszy
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:49:44.082549 by Administrator
1 godzinę temu
Verifed
1 month ago
2017-09-20 14:58:53.198530 by 8cells
1 miesiąc temu
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-10-31 05:44:52.896341 by stan but
1 gwiazdka to najniższa, a 5 gwiazdek to najwyższa, ocena
Verifed
1 weeks ago
2017-09-20 14:58:59.609874 by 8cells
1 tydzień temu
Verifed
1 year ago
2017-09-20 14:59:02.046759 by 8cells
1 rok temu
Verifed
90-Above
2015-05-03 20:31:38.645398 by Bartek
90-Ponad
Verifed
Advanced Settings
2017-01-08 19:34:22.317758 by Przemysław Sidor
Ustawienia zaawansowane
Verifed
by Role
2014-08-28 14:46:51.584920 by Administrator
by Role
Verifed
_report
2017-05-16 17:46:20.688933 by Administrator
_raport
Verifed
_report
2017-05-16 17:46:20.641450 by Administrator
_raport
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-05-03 20:18:33.129863 by Bartek
Pola "Bazuje na" i "Grupuj wg." nie mogą być takie same
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-05-03 20:17:49.910840 by Bartek
Pole 'Dni od ostatniego zamówienia' musi być większe bądź równe zero
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-03 20:18:04.624444 by Bartek
Pole 'Wpisy' nie może być puste
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-05-03 20:19:40.733368 by Bartek
'Przewidywana data rozpoczęcia' nie może nastąpić później niż 'Przewidywana data zakończenia'
Verifed
'From Date' is required
2015-05-03 20:19:56.569830 by Bartek
Pole 'Od daty' jest wymagane
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-05-03 20:21:25.472170 by Bartek
Pole 'Od daty' musi następować później niż 'Do daty'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-10-15 21:44:27.097161 by Dariusz Chilimoniuk
Numer seryjny nie jest dostępny dla pozycji niemagazynowych
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:46:58.121250 by Administrator
"W wyszukiwaniu globalnym" niedozwolone dla typu {0} w wierszu {1}
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:46:58.301312 by Administrator
"W wyszukiwaniu globalnym" niedozwolone dla typu {0} w wierszu {1}
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-05-03 20:23:32.557072 by Bartek
Pole 'W widoku listy' nie jest dozwolone dla typu {0} w lini {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 21:31:52.596906 by Administrator
"Otwarcie"
Verifed
{0} {1} already exists
2015-03-01 22:11:27.125025 by Tomek Łagocki
{0} {1} już istnieje
Verifed
{0} hours
2016-07-26 23:20:42.201677 by Marcin Walkow
{0} godzin
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:29:59.539746 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Installed
2014-08-28 13:24:12.731585 by Administrator
% Zainstalowanych
Verifed
% Ordered
2015-10-13 13:30:19.516165 by Administrator
% Zamówione
Verifed
% Received
2014-08-28 13:24:12.782568 by Administrator
% Otrzymanych
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:59:11.441348 by Administrator
1 komentarz
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:49:42.167045 by Administrator
1 minuta temu
Verifed
2 days ago
2015-06-29 01:09:19.168375 by Grzegorz Grzelak
2 dni temu
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:59:05.796537 by Administrator
(Pół dnia)
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:06.404292 by Administrator
dla {0}
Verifed
or
2016-01-12 14:15:28.766421 by Przemysław Sidor
lub
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:11.789229 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-03-01 21:40:37.194916 by Tomek Łagocki
-Powyżej
Verifed
{0} is mandatory
2015-03-01 21:53:52.924669 by Tomek Łagocki
{0} jest obowiązkowe
Verifed