You must login to edit or verify translations

Polski: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} comments
None by
{0} comments
Unverified
(Half Day)
2019-05-26 16:15:33.356786 by Administrator
(Połowa dnia)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-26 16:16:05.250211 by Administrator
{0} Zachowaj próbkę opiera się na partii, sprawdź opcję Nie ma partii, aby zachować próbkę towaru
Unverified
Advanced Settings
2019-05-26 15:08:05.156071 by Administrator
Zaawansowane ustawienia
Unverified
by Role
2019-05-26 15:59:00.641083 by Administrator
według roli
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-26 15:58:17.816406 by Administrator
Obecnie brak magazynu w jakimkolwiek magazynie
Unverified
for {0}
2019-05-26 15:14:43.713049 by Administrator
dla {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-26 15:09:36.998464 by Administrator
Od daty nie może być większa niż data
Unverified
Group Roll No
2019-05-26 16:03:54.640040 by Administrator
Rzut grupowy nr
Unverified
or
2019-05-26 15:38:58.317539 by Administrator
lub
Unverified
to your browser
2019-05-26 15:41:05.262529 by Administrator
do twojej przeglądarki
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-26 16:15:47.166877 by Administrator
`Zamrożenie zapasów starsze niż` powinno być mniejsze niż% d dni.
Unverified
_doctype
2019-05-26 16:05:59.343414 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-26 15:07:56.730599 by Administrator
_raport
Unverified
-Above
2019-05-26 15:15:01.338773 by Administrator
-Powyżej
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-26 15:17:22.143872 by Administrator
; niedozwolone w stanie
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-26 15:21:49.046400 by Administrator
„Rzeczywista data rozpoczęcia” nie może być większa niż „Rzeczywista data zakończenia”
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-26 15:48:22.109300 by Administrator
„Based On” i „Group By” nie mogą być takie same
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:23:32.841205 by Administrator
„Data” jest wymagana
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-26 15:38:39.662054 by Administrator
„Dni od ostatniego zamówienia” muszą być większe lub równe zero
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-26 15:41:14.560312 by Administrator
„Wpisy” nie mogą być puste
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-26 15:36:29.782884 by Administrator
„Oczekiwana data rozpoczęcia” nie może być większa niż „Oczekiwana data zakończenia”
Unverified
'From Date' is required
2019-05-26 16:19:35.900215 by Administrator
„Od daty” jest wymagane
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-26 16:10:52.322262 by Administrator
„From Date” musi być po „To Date”
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-26 16:09:40.260093 by Administrator
„Nie ma numeru seryjnego” nie może być „Tak” w przypadku towarów innych niż towarowe
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 16:07:00.903601 by Administrator
Niedozwolone wyszukiwanie globalne dla typu {0} w wierszu {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 16:09:22.158425 by Administrator
„W widoku listy” niedozwolone dla typu {0} w wierszu {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-26 15:39:56.154424 by Administrator
'Otwarcie'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-26 15:32:51.542086 by Administrator
Nie określono odbiorców
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-26 16:08:41.059538 by Administrator
„To Case No.” nie może być mniejszy niż „From Case No.”
Unverified
'To Date' is required
2019-05-26 15:36:13.992811 by Administrator
Wymagane jest „Do daty”
Unverified
'Total'
2019-05-26 16:13:39.140362 by Administrator
'Całkowity'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-26 16:19:13.109197 by Administrator
„Aktualizuj zapas” nie może zostać sprawdzony, ponieważ elementy nie są dostarczane przez {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-26 16:19:28.165740 by Administrator
„Aktualizacja zapasów” nie może zostać sprawdzona pod kątem sprzedaży środków trwałych
Unverified
"Company History"
2019-05-26 15:16:17.329749 by Administrator
"Historia firmy"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-26 16:10:54.015708 by Administrator
„Przedmiotem dostarczonym przez klienta” nie może być również przedmiot zakupu
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-26 15:31:14.622388 by Administrator
„Przedmiot dostarczony przez klienta” nie może mieć kursu wyceny
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-26 15:36:32.821657 by Administrator
„Is Fixed Asset” nie może zostać odznaczony, ponieważ rekord zasobu istnieje dla elementu
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-26 15:22:24.066842 by Administrator
„Rodzic” oznacza tabelę nadrzędną, do której należy dodać ten wiersz
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-26 15:49:32.707301 by Administrator
„Członkowie zespołu” lub „Zarząd”
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-26 16:05:52.730013 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-26 15:47:38.784526 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-26 15:31:54.160880 by Administrator
(Stawka godzinowa / 60) * Rzeczywisty czas działania
Unverified
(including)
2019-05-26 15:11:20.948713 by Administrator
(włącznie z)
Unverified
) for {0}
2019-05-26 16:07:30.034567 by Administrator
) dla {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-26 15:22:14.189621 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) jest niedostępny
Unverified
[Error]
2019-05-26 16:17:57.657693 by Administrator
[Błąd]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-26 16:17:42.743625 by Administrator
[Etykieta]: [Typ pola] / [Opcje]: [Szerokość]
Unverified
[Select]
2019-05-26 15:23:08.364684 by Administrator
[Wybierz]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-26 15:55:49.861139 by Administrator
[Pilne] Błąd podczas tworzenia cyklicznych% s dla% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-26 15:57:29.023137 by Administrator
{{{0}}} nie jest prawidłowym wzorcem nazwy pola. Powinien być {{nazwa_pola}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-26 16:11:18.044677 by Administrator
{} z {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-26 15:40:47.545068 by Administrator
{0} - {1} jest nieaktywnym uczniem
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-26 16:11:53.951304 by Administrator
{0} - {1} nie jest zarejestrowany w partii {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-26 15:47:52.578323 by Administrator
{0} - {1} nie jest zarejestrowany w Kursie {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-26 15:58:41.379323 by Administrator
{0} '{1}' jest wyłączone
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-26 15:31:01.432464 by Administrator
{0} '{1}' nie w roku podatkowym {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-26 15:54:21.575801 by Administrator
{0} ({1}) nie może być większa niż zaplanowana ilość ({2}) w zleceniu produkcyjnym {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-26 16:00:22.108200 by Administrator
{0} ({1}) nie może być większa niż zaplanowana ilość ({2}) w zleceniu pracy {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-26 15:21:20.259838 by Administrator
{0} {1} dodano
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-26 15:20:25.880730 by Administrator
{0} {1} już istnieje
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-26 15:23:37.194299 by Administrator
{0} {1} nie może być „{2}”. Powinien być jednym z „{3}”
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-26 16:01:26.040713 by Administrator
{0} {1} nie może być węzłem liścia, ponieważ ma dzieci
Unverified
{0} {1} created
2019-05-26 15:14:28.328060 by Administrator
{0} {1} utworzone
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-26 15:30:19.753949 by Administrator
{0} {1} nie istnieje
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-26 15:24:38.236140 by Administrator
{0} {1} nie istnieje, wybierz nowy cel do scalenia
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-26 15:52:25.499735 by Administrator
{0} {1} nie istnieje.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-26 15:39:30.189321 by Administrator
{0} {1} został zmodyfikowany. Odśwież.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-26 15:37:12.116160 by Administrator
{0} {1} nie zostało przesłane, więc nie można ukończyć akcji
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-26 15:42:04.671761 by Administrator
{0} {1} to {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-26 15:34:05.389301 by Administrator
{0} {1} jest powiązane z {2}, ale konto Party to {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-26 15:36:06.821026 by Administrator
{0} {1} zostało anulowane lub zamknięte
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-26 15:33:42.827985 by Administrator
{0} {1} zostało anulowane lub zatrzymane
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-26 15:48:39.408412 by Administrator
{0} {1} zostało anulowane, więc nie można wykonać akcji
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-26 16:03:11.202381 by Administrator
{0} {1} jest zamknięte
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-26 15:50:17.563001 by Administrator
{0} {1} jest wyłączone
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-26 16:19:57.044347 by Administrator
{0} {1} jest zamrożone
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-26 16:03:38.773032 by Administrator
{0} {1} jest w pełni rozliczone
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-26 16:10:27.825843 by Administrator
{0} {1} nie jest aktywne
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-26 15:47:47.478362 by Administrator
{0} {1} nie jest powiązany z {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-26 15:53:29.181630 by Administrator
{0} {1} nie występuje w firmie macierzystej
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-26 15:26:55.094471 by Administrator
{0} {1} nie zostało przesłane
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-26 15:22:34.273490 by Administrator
{0} {1} należy przesłać
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-26 15:44:03.480142 by Administrator
{0} {1} nie znaleziono
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-26 15:36:19.994524 by Administrator
{0} {1} nie w żadnym aktywnym roku podatkowym.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-26 15:55:26.490760 by Administrator
{0} {1} status to {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-26 15:11:52.994763 by Administrator
{0} {1} do {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-26 15:48:41.686467 by Administrator
{0} {1}: Konto typu „Zysk i strata” {2} nie jest dozwolone w Otwarciu wpisu
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-26 15:24:14.893105 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} nie może być grupą
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 15:26:47.937849 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} nie należy do firmy {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-26 15:57:10.881152 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} jest nieaktywne
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-26 15:27:05.395652 by Administrator
{0} {1}: Wpis księgowy dla {2} można wprowadzić tylko w walucie: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 15:35:35.450872 by Administrator
{0} {1}: Miejsce powstawania kosztów {2} nie należy do firmy {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-26 16:11:46.049261 by Administrator
{0} {1}: Miejsce powstawania kosztów jest obowiązkowe dla przedmiotu {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-26 15:28:55.086484 by Administrator
{0} {1}: Miejsce powstawania kosztów jest wymagane dla konta „Zysk i strata” {2}. Ustaw domyślne miejsce powstawania kosztów dla firmy.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-26 15:14:54.357089 by Administrator
{0} {1}: Klient jest zobowiązany wobec konta należności {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-26 16:16:24.963208 by Administrator
{0} {1}: Wymagana jest kwota debetu lub kredytu dla {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-26 15:46:34.374837 by Administrator
{0} {1}: Nie można usunąć zapisanego zgłoszenia.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-26 15:59:37.604716 by Administrator
{0} {1}: Dostawca jest wymagany w stosunku do konta płatnego {2}
Unverified
{0} added
2019-05-26 15:48:10.278431 by Administrator
{0} dodano
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-26 16:18:59.904422 by Administrator
{0} przeciwko ustawie {1} z dnia {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-26 15:10:38.991228 by Administrator
{0} przeciwko zamówieniu {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-26 16:16:14.661315 by Administrator
{0} przeciwko fakturze sprzedaży {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-26 16:08:57.140446 by Administrator
{0} przeciwko zleceniu sprzedaży {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-26 16:13:28.915459 by Administrator
{0} już przydzielony pracownikowi {1} na okres {2} do {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-26 15:37:48.151022 by Administrator
{0} już istnieje. Wybierz inną nazwę
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:23:37.206318 by Administrator
{0} ma już procedurę nadrzędną {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-26 16:01:55.484231 by Administrator
{0} już anulowano subskrypcję
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-26 16:16:21.963076 by Administrator
{0} już anulowano subskrypcję dla {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-26 15:09:01.172223 by Administrator
{0} i {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-26 15:14:12.991426 by Administrator
{0} ma zastosowanie po {1} dniach roboczych
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-26 15:51:56.341747 by Administrator
{0} doceniam {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-26 15:40:46.615154 by Administrator
{0} doceniamy w {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-26 16:04:42.815410 by Administrator
{0} doceniło twoją pracę nad {1} z punktem {2}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-26 15:25:13.395266 by Administrator
{0} doceniło twoją pracę nad {1} z {2} punktami
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-26 16:16:04.385248 by Administrator
{0} punkt aprecjacji dla {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-26 15:48:01.099991 by Administrator
{0} punkty aprecjacji za {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-26 15:32:55.000572 by Administrator
{0} aktualnie przegląda ten dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-26 15:51:42.043863 by Administrator
{0} Nie można przenieść aktywa
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-26 15:49:45.428283 by Administrator
{0} przypisany {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-26 15:37:16.035081 by Administrator
{0} dostępne z {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-26 16:04:06.110408 by Administrator
{0} Budżet konta {1} przeciwko {2} {3} to {4}. Przekroczy o {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-26 15:45:12.835662 by Administrator
{0} Kalendarz
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-26 16:16:57.740667 by Administrator
{0} nie może być ujemne
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-26 15:35:42.712035 by Administrator
{0} nie można ustawić dla typów pojedynczych
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-26 15:17:36.723366 by Administrator
{0} zmieniono {1} na {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-26 15:29:04.918440 by Administrator
{0} Wykres
Unverified
{0} created
2019-05-26 15:40:31.718506 by Administrator
{0} utworzone
Unverified
{0} created successfully
2019-05-26 15:57:49.638454 by Administrator
{0} utworzono pomyślnie
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-26 15:25:07.462710 by Administrator
{0} utworzył to {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-26 16:21:54.648777 by Administrator
{0} punkt krytyki dla {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-26 15:54:39.080739 by Administrator
{0} punktów krytyki za {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-26 15:40:26.578237 by Administrator
{0} skrytykowany {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-26 16:06:24.810888 by Administrator
{0} krytykowany na {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-26 15:47:26.352835 by Administrator
{0} skrytykował twoją pracę nad {1} punktem {2}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-26 15:43:11.974244 by Administrator
{0} skrytykował twoją pracę na {1} z {2} punktami
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 15:31:15.525192 by Administrator
{0} ma obecnie {1} pozycję karty wyników dostawcy, a zamówienia do tego dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 16:15:50.690134 by Administrator
{0} ma obecnie {1} pozycję karty wyników dostawcy, a zapytania do tego dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-26 15:52:04.777539 by Administrator
{0} Pulpit nawigacyjny
Unverified
{0} days ago
2019-05-26 15:54:21.980642 by Administrator
{0} dni temu
Unverified
{0} Digest
2019-05-26 16:15:23.363433 by Administrator
{0} Przegląd
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-26 15:27:09.423527 by Administrator
{0} nie należy do firmy {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-26 15:43:38.165753 by Administrator
{0} nie istnieje w wierszu {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-26 15:56:29.514567 by Administrator
{0} nie ma harmonogramu dla pracowników służby zdrowia. Dodaj go do mistrza opieki zdrowotnej
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-26 16:01:18.899515 by Administrator
{0} edytował to {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-26 16:07:45.549426 by Administrator
{0} wprowadzono dwukrotnie w Podatku pozycji
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-26 15:33:02.208385 by Administrator
Pole {0} nie może być ustawione jako unikalne w {1}, ponieważ istnieją nieunikalne istniejące wartości
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-26 15:52:35.793795 by Administrator
Pole {0} jest ograniczone do rozmiaru {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-26 15:25:58.862238 by Administrator
{0} dla {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-26 15:21:04.892999 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-26 16:10:28.387640 by Administrator
{0} od {1} do {2} w wierszu # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-26 16:07:41.002235 by Administrator
{0} ma już przypisaną wartość domyślną dla {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-26 15:36:23.963335 by Administrator
{0} zostało pomyślnie przesłane
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-26 15:51:50.474856 by Administrator
{0} zostało pomyślnie dodane do grupy e-mail.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-26 16:07:33.911353 by Administrator
{0} ma ważność opłaty do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-26 15:23:13.893220 by Administrator
{0} opuścił rozmowę w {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-26 15:16:27.479349 by Administrator
{0} godzin
Unverified
{0} hours ago
2019-05-26 16:13:36.746564 by Administrator
{0} godziny temu
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-26 16:12:57.429840 by Administrator
{0} w wierszu {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-26 15:19:03.365665 by Administrator
{0} w wierszu {1} nie może mieć zarówno adresu URL, jak i elementów podrzędnych
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-26 16:21:31.562115 by Administrator
{0} oznacza, że {1} nie poda cytatu, ale wszystkie elementy zostały cytowane. Aktualizacja statusu zapytania ofertowego.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-26 16:20:48.025152 by Administrator
{0} to święto firmy
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-26 16:13:48.086409 by Administrator
{0} to pole obowiązkowe
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-26 16:02:35.521348 by Administrator
{0} to nieprawidłowy adres e-mail w „Odbiorcach”
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-26 16:01:31.208630 by Administrator
{0} jest zablokowany, aby transakcja nie mogła być kontynuowana
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-26 15:12:17.772845 by Administrator
{0} aktualnie przegląda ten dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-26 15:14:07.736843 by Administrator
{0} jest obowiązkowe
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-26 15:07:53.307542 by Administrator
{0} jest obowiązkowe do generowania płatności przelewem, ustaw pole i spróbuj ponownie
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-26 15:44:54.249732 by Administrator
{0} jest obowiązkowe dla przedmiotu {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-26 15:55:33.335496 by Administrator
{0} jest obowiązkowe. Może rekord wymiany walut nie został utworzony dla {1} do {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-26 15:38:04.259697 by Administrator
{0} jest obowiązkowe. Może rekord wymiany walut nie został utworzony dla {1} do {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-26 16:17:21.435871 by Administrator
{0} nie jest nieprzetworzonym formatem drukowania.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-26 15:48:32.791075 by Administrator
{0} nie jest towarem
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-26 15:41:52.123041 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym numerem partii dla przedmiotu {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-26 15:59:56.564004 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym adresem e-mail
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-26 15:19:22.566343 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym stanem przepływu pracy. Zaktualizuj swój przepływ pracy i spróbuj ponownie.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-26 15:19:19.462389 by Administrator
{0} nie zostało dodane do tabeli
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-26 15:55:27.690110 by Administrator
{0} nie jest w prawidłowym okresie płacowym
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-26 15:49:03.856319 by Administrator
{0} nie ma na liście opcjonalnych świąt
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-26 15:58:11.783460 by Administrator
{0} jest teraz domyślnym formatem wydruku dla {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-26 15:38:43.965482 by Administrator
{0} jest teraz domyślnym rokiem obrachunkowym. Odśwież przeglądarkę, aby zmiana zaczęła obowiązywać.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-26 16:20:11.836379 by Administrator
{0} jest wstrzymane do {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-26 16:19:10.206412 by Administrator
Wymagane jest {0}
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:23:15.374833 by Administrator
{0} jest wymagane dla konta „Bilans” {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:23:41.772824 by Administrator
{0} jest wymagane dla konta „Zysk i strata” {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-26 15:12:37.809718 by Administrator
{0} zostało zapisane
Unverified
{0} item found.
2019-05-26 16:08:19.188984 by Administrator
Znaleziono {0} element.
Unverified
{0} items found.
2019-05-26 15:58:54.191285 by Administrator
Znaleziono {0} przedmiotów.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-26 15:41:49.248180 by Administrator
{0} w toku
Unverified
{0} items produced
2019-05-26 15:43:24.887850 by Administrator
{0} wyprodukowanych przedmiotów
Unverified
{0} items selected
2019-05-26 15:54:00.962408 by Administrator
{0} wybrane pozycje
Unverified
{0} List
2019-05-26 15:27:36.668466 by Administrator
{0} Lista
Unverified
{0} logged in
2019-05-26 16:21:07.122811 by Administrator
{0} zalogowany
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-26 15:43:04.960368 by Administrator
{0} wylogowany: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-26 15:23:04.543224 by Administrator
{0} wspomniał o Tobie w komentarzu w {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-26 15:29:40.428045 by Administrator
{0} minut temu
Unverified
{0} Modules
2019-05-26 15:31:44.424777 by Administrator
{0} Moduły
Unverified
{0} months ago
2019-05-26 15:38:00.094041 by Administrator
{0} miesiące temu
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-26 15:48:05.151180 by Administrator
{0} musi pojawić się tylko raz
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:48:09.829138 by Administrator
{0} musi być po {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-26 15:41:04.480447 by Administrator
{0} musi być negatywny w dokumencie zwrotnym
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-26 16:02:00.797871 by Administrator
{0} musi być jednym z {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-26 15:36:38.301151 by Administrator
Najpierw należy ustawić {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-26 15:45:23.562160 by Administrator
{0} należy przesłać
Unverified
{0} must be unique
2019-05-26 15:13:44.397884 by Administrator
{0} musi być unikalny
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-26 15:48:43.939546 by Administrator
{0} musi zaczynać się i kończyć literą i może zawierać tylko litery, łącznik lub podkreślnik.
Unverified
{0} Name
2019-05-26 15:52:43.622349 by Administrator
{0} Nazwa
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-26 15:51:45.504972 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym stanem
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-26 15:51:08.091497 by Administrator
Nie można zmienić nazwy {0}
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-26 15:20:04.182813 by Administrator
{0} nie wolno przeprowadzać transakcji z {1}. Zmień firmę.
Unverified
{0} not found
2019-05-26 16:21:06.687265 by Administrator
{0} nie znaleziono
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-26 15:10:55.273728 by Administrator
{0} nie znaleziono dla elementu {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-26 16:02:03.882289 by Administrator
{0} Numer {1} już używany na koncie {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-26 16:21:45.416916 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-26 15:43:04.233080 by Administrator
{0} na pół dnia Pozostaw na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-26 15:49:34.575952 by Administrator
{0} w Opuść {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-26 15:59:59.571127 by Administrator
{0} lub {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-26 15:42:44.379602 by Administrator
Parametr {0} jest nieprawidłowy
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-26 15:56:21.184877 by Administrator
Wpisy płatności {0} nie mogą być filtrowane przez {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-26 15:12:58.260312 by Administrator
Usunięto rekord {0}
Unverified
{0} records deleted
2019-05-26 15:30:01.121234 by Administrator
{0} usunięto rekordy
Unverified
{0} Report
2019-05-26 15:21:54.524406 by Administrator
{0} Raport
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-26 16:14:38.975654 by Administrator
{0} Wniosek o {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-26 15:13:04.668485 by Administrator
{0} Wynik przesłany
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-26 15:59:16.128416 by Administrator
{0} cofnięty {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-26 16:18:26.067059 by Administrator
{0} odwrócił punkt na {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-26 15:47:50.821279 by Administrator
{0} przywrócił punkty w {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-26 16:14:30.199552 by Administrator
{0} pokój musi mieć jednego użytkownika.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-26 16:11:28.459067 by Administrator
{0} wierszy dla {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-26 15:57:24.558511 by Administrator
{0} został zapisany pomyślnie
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-26 15:18:10.684394 by Administrator
{0} samodzielnie przydzielono to zadanie: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-26 15:08:18.234054 by Administrator
{0} Numery seryjne wymagane dla pozycji {1}. Podałeś {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-26 16:08:59.642725 by Administrator
{0} Nie znaleziono ustawień
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-26 16:06:14.288643 by Administrator
{0} udostępnił ten dokument {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-26 16:04:10.425357 by Administrator
{0} udostępnił ten dokument wszystkim
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-26 16:10:19.662743 by Administrator
{0} powinna mieć wartość od 0 do 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-26 15:50:00.175931 by Administrator
{0} Utworzono grupy studentów.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-26 15:21:30.698706 by Administrator
{0} Uczniowie zostali zapisani
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-26 15:21:17.653790 by Administrator
Dodano {0} subskrybentów
Unverified
{0} to {1}
2019-05-26 15:48:12.029720 by Administrator
{0} do {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-26 16:11:00.235657 by Administrator
{0}, aby przestać odbierać e-maile tego typu
Unverified
{0} Tree
2019-05-26 15:47:31.985024 by Administrator
{0} Drzewo
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-26 15:23:23.549282 by Administrator
{0} nie udostępnił tego dokumentu za pomocą {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-26 15:38:18.209292 by Administrator
{0} jednostek [{1}] (# Form / Item / {1}) znalezionych w [{2}] (# Formularz / Magazyn / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-26 16:00:12.414241 by Administrator
{0} jednostek {1} potrzebnych w {2} {3} {4} dla {5}, aby zakończyć tę transakcję.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-26 16:03:33.501613 by Administrator
{0} jednostek {1} potrzebnych w {2}, aby zakończyć tę transakcję.
Unverified
{0} updated
2019-05-26 15:19:14.052456 by Administrator
{0} zaktualizowany
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-26 15:15:57.132672 by Administrator
{0} oferty pracy i {1} budżet na {2} już zaplanowane dla spółek zależnych {3}. Możesz zaplanować maksymalnie {4} wolne miejsca pracy i budżet {5} według planu zatrudnienia {6} dla firmy macierzystej {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-26 15:39:22.259911 by Administrator
{0} ważne numery seryjne dla elementu {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:23:12.755863 by Administrator
Wybrano wartości {0}
Unverified
{0} variants created.
2019-05-26 15:18:44.881938 by Administrator
Utworzono {0} warianty.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-26 15:59:19.591936 by Administrator
{0} tygodnie temu
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-26 15:56:25.352052 by Administrator
{0}, wiersz {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-26 15:29:57.864641 by Administrator
{0}: „{1}” ({3}) zostanie obcięte, ponieważ dozwolona maksymalna liczba znaków to {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-26 15:59:21.093742 by Administrator
{0}: {1} nie istnieje
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-26 16:06:57.965497 by Administrator
{0}: {1} w {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-26 16:06:32.209803 by Administrator
{0}: {1} jest ustawione na stan {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-26 16:01:02.855842 by Administrator
{0}: {1} nie znaleziono w tabeli Szczegóły faktury
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-26 15:14:20.815079 by Administrator
{0}: Nie można ustawić zmiany bez anulowania
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-26 15:31:49.854386 by Administrator
{0}: Nie można ustawić Przypisz zmień, jeśli nie można przesłać
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-26 15:35:47.735019 by Administrator
{0}: Nie można ustawić Assign Submit, jeśli nie można przesłać
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-26 15:44:32.231478 by Administrator
{0}: Nie można ustawić anulowania bez wysłania
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-26 15:45:21.216904 by Administrator
{0}: Nie można ustawić importu, ponieważ {1} nie można importować
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-26 15:30:32.965748 by Administrator
{0}: Nie można ustawić importu bez tworzenia
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-26 16:15:30.603971 by Administrator
{0}: Nie można ustawić opcji Wyślij, Anuluj, Zmień bez zapisu
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-26 15:12:31.264930 by Administrator
{0}: Nie znaleziono adresu e-mail pracownika, dlatego wiadomość e-mail nie została wysłana
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:48:10.144224 by Administrator
{0}: Pole „{1}” nie może być ustawione jako Unikatowe, ponieważ ma nie unikalne wartości
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:48:08.369671 by Administrator
{0}: Pole {1} w wierszu {2} nie może być ukryte i obowiązkowe bez domyślnych
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:48:05.470628 by Administrator
{0}: Pole {1} typu {2} nie może być obowiązkowe
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:48:13.268039 by Administrator
{0}: Nazwa pola {1} pojawia się wiele razy w wierszach {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:48:13.565837 by Administrator
{0}: Typ pola {1} dla {2} nie może być unikalny
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-26 15:08:35.915645 by Administrator
{0}: Od {0} typu {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-26 15:20:59.940976 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-26 15:51:15.900474 by Administrator
{0}: Nie ustawiono podstawowych uprawnień
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-26 15:26:13.401468 by Administrator
{0}: dozwolona jest tylko jedna reguła z tą samą rolą, poziomem i {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:48:06.844482 by Administrator
{0}: Opcje {1} muszą być takie same jak nazwa doctype {2} dla pola {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:48:20.281815 by Administrator
{0}: Opcje muszą być poprawnym typem DocType dla pola {1} w wierszu {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:48:23.748470 by Administrator
{0}: Opcje wymagane dla pola Typ łącza lub tabeli {1} w wierszu {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-26 15:22:29.055199 by Administrator
{0}: Uprawnienia na poziomie 0 muszą być ustawione przed ustawieniem wyższych poziomów
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:48:24.242797 by Administrator
{0}: Nie można zaindeksować typu pola {1} dla {2}
Unverified
{0}% Billed
2019-05-26 16:05:50.384483 by Administrator
{0}% rozliczonych
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-26 15:55:48.493856 by Administrator
{0}% Dostarczono
Unverified
{app_title}
2019-05-26 16:04:44.739915 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-26 15:20:03.722861 by Administrator
* Zostanie obliczona w transakcji.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-26 16:20:09.897427 by Administrator
** Niepowodzenie: {0} do {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-26 15:45:32.042532 by Administrator
** Waluta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-26 15:47:33.385889 by Administrator
** Rok Obrachunkowy ** oznacza Rok Finansowy. Wszystkie zapisy księgowe i inne główne transakcje są śledzone w odniesieniu do ** roku obrachunkowego **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-26 16:02:23.940123 by Administrator
** Miesięczna dystrybucja ** pomaga dystrybuować Budżet / Cel przez miesiące, jeśli masz sezonowość w swojej działalności.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:31:27.750497 by Administrator
> {0} rok (lat) temu
Unverified
<head> HTML
2019-05-26 16:18:26.560501 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-26 15:27:49.133878 by Administrator
% Dostarczone
Unverified
% Amount Billed
2019-05-26 15:27:26.587560 by Administrator
% Kwoty naliczonej
Unverified
% Billed
2019-05-26 15:15:16.136482 by Administrator
% Rozliczane
Unverified
% Complete Method
2019-05-26 15:22:18.233043 by Administrator
% Kompletnej metody
Unverified
% Completed
2019-05-26 15:49:24.964322 by Administrator
% Ukończone
Unverified
% Installed
2019-05-26 15:27:55.177127 by Administrator
% Zainstalowany
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-26 15:30:32.033000 by Administrator
% materiałów obciążonych tym zamówieniem sprzedaży
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-26 15:54:34.973601 by Administrator
% materiałów dostarczonych w związku z niniejszą notatką dostawy
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-26 15:41:07.930435 by Administrator
% materiałów dostarczonych w związku z tym zleceniem sprzedaży
Unverified
% Ordered
2019-05-26 15:55:59.535944 by Administrator
% Zamówiony
Unverified
% Progress
2019-05-26 16:03:18.085848 by Administrator
% Postępu
Unverified
% Received
2019-05-26 15:39:58.905226 by Administrator
% Odebrane
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-26 15:40:32.208079 by Administrator
% s nie jest prawidłowym formatem raportu. Format raportu powinien być jednym z następujących% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-26 15:49:33.130264 by Administrator
0 - Szkic; 1 - Przesłano; 2 - Anulowane
Unverified
0 is highest
2019-05-26 15:12:47.666779 by Administrator
0 jest najwyższe
Unverified
1 comment
2019-05-26 16:05:10.030366 by Administrator
1 komentarz
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-26 15:40:00.979907 by Administrator
1 Waluta = [?] Frakcja Dla np. 1 USD = 100 centów
Unverified
1 exact match.
2019-05-26 16:00:25.595090 by Administrator
1 dokładny mecz.
Unverified
1 hour ago
2019-05-26 16:18:44.347808 by Administrator
1 godzinę temu
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-26 15:39:09.224636 by Administrator
1 Punkty lojalnościowe = ile waluty bazowej?
Unverified
1 minute ago
2019-05-26 15:50:48.615438 by Administrator
1 minuta temu
Unverified
1 month
2019-05-26 15:30:58.530920 by Administrator
1 miesiąc
Unverified
1 month ago
2019-05-26 15:36:09.133659 by Administrator
1 miesiąc temu
Unverified
1 week
2019-05-26 15:42:02.952368 by Administrator
1 tydzień
Unverified
1 weeks ago
2019-05-26 16:02:39.635471 by Administrator
1 tydzień temu
Unverified
1 year
2019-05-26 15:47:50.033299 by Administrator
1 rok
Unverified
1 year ago
2019-05-26 15:51:03.140229 by Administrator
1 rok temu
Unverified
2 Yearly
2019-05-26 15:13:21.261302 by Administrator
2 rocznie
Unverified
3 months
2019-05-26 16:02:46.069943 by Administrator
3 miesiące
Unverified
6 months
2019-05-26 15:46:45.430920 by Administrator
6 miesięcy
Unverified
90-Above
2019-05-26 15:35:06.135601 by Administrator
90-Powyżej
Unverified