You must login to edit or verify translations

Polski: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:45:32.938360 by Administrator
{0} Zachowaj próbkę jest oparte na partii, sprawdź opcję Czy partia nr, aby zachować próbkę produktu
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-02-14 23:18:40.320100 by Wojciech Warczakowski
"Element dostarczony przez klienta" nie może być również elementem nabycia
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-02-14 23:17:25.963720 by Wojciech Warczakowski
"Element dostarczony przez klienta" nie może mieć wskaźnika wyceny
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-02-14 23:21:22.464137 by Wojciech Warczakowski
{0} - {1} nie jest powiązana z transakcją {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:50:09.588057 by Administrator
{0} ({1}) nie może być większe niż planowana ilość ({2}) w zleceniu pracy {3}
Unverified
{0} {1} created
2019-04-07 21:23:20.413211 by Krzysztof Cieślak
{0} {1} utworzone
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-04-07 21:23:41.962376 by Krzysztof Cieślak
{0} {1} jest powiązane z {2}, ale rachunek strony jest {3}
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:42:55.287606 by Administrator
{0} {1} nie jest powiązane z {2} {3}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-10-31 05:32:51.509867 by stan but
{0} {1}: konto "zysków i strat" {2} jest niedozwolone w otwierającym wejściu
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:44:37.193082 by Administrator
{0} {1}: Klient zobowiązany jest przed należność {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-04-05 20:16:33.130141 by Krzysztof Cieślak
{0} {1}: Debet lub wielkość kredytu jest wymagana dla {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-04-05 20:17:32.840208 by Krzysztof Cieślak
{0} {1}: Dostawca jest wymagany w odniesieniu do konta z możliwością opłacenia {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:17:49.882864 by Administrator
{0} obowiązuje po {1} dniach roboczych
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-10-31 05:36:01.638004 by stan but
{0} aktualnie posiada pozycję {1} Karty wyników dostawcy, a zlecenia kupna dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:57:33.931573 by Administrator
{0} aktualnie posiada {1} tabelę wyników karty wyników, a zlecenia RFQ dla tego dostawcy powinny być wydawane z ostrożnością.
Unverified
{0} Digest
2019-04-07 21:24:30.263104 by Krzysztof Cieślak
{0} Streszczenie
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:32:27.558607 by Administrator
{0} nie ma harmonogramu służby zdrowia. Dodaj go do mistrza Healthcare Practitioner
Unverified
{0} Feedback Request
2019-04-07 21:24:39.734329 by Krzysztof Cieślak
{0} Prośba o wsparcie
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-04-08 16:12:33.626434 by Krzysztof Cieślak
{0} zostało pomyślnie przesłane
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-10-31 05:37:17.042526 by stan but
{0} ważność opłaty do {1}
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:16:45.981716 by Administrator
Opcja {0} jest zablokowana, więc ta transakcja nie może być kontynuowana
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:49:07.463660 by Administrator
{0} jest obowiązkowe. Być może rekord wymiany waluty nie został utworzony dla {1} do {2}
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:16:31.164286 by Administrator
{0} nie jest prawidłowym stanem przepływu pracy. Zaktualizuj swój przepływ pracy i spróbuj ponownie.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-04-07 21:25:09.457770 by Krzysztof Cieślak
{0} nie jest w ważnym Okresie Rozliczeniowym
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-04-07 21:25:17.617910 by Krzysztof Cieślak
{0} nie znajduje się na Opcjonalnej Liście Świątecznej
Unverified
{0} must be submitted
2018-04-05 20:18:12.369284 by Krzysztof Cieślak
{0} musi zostać wysłany
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:19:23.331845 by Administrator
{0} nie może przeprowadzać transakcji z {1}. Zmień firmę.
Unverified
{0} not found for Item {1}
2019-04-07 21:25:42.565246 by Krzysztof Cieślak
{0} nie został znaleziony dla elementu {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:18:52.315191 by Administrator
{0} Numer {1} jest już używany na koncie {2}
Unverified
{0} Result submittted
2019-04-07 22:37:33.681517 by Krzysztof Cieślak
{0} Wynik wysłano
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:01:43.376438 by Administrator
{0} pokój musi mieć conajmniej jednego użytkownika.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:00:49.271726 by Administrator
{0} samodzielnie przydzieliło to zadanie: {1}
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:40:13.238644 by Administrator
{0} powinno być wartością z zakresu od 0 do 100
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:40:17.452823 by Administrator
{0} Studenci zostali zapisani
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:34:32.785180 by Administrator
{0} jednostki [{1}] (# Kształt / szt / {1}) znajduje się w [{2}] (# Kształt / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:05:47.768179 by Administrator
{0} jednostki {1} potrzebne w {2} na {3} {4} {5} w celu zrealizowania tej transakcji.
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:17:23.892201 by Administrator
{0} Wolne miejsca i budżet {1} na {2} już zaplanowano dla spółek zależnych w {3}. \ Możesz planować tylko do {4} wolnych miejsc pracy i budżetu {5} zgodnie z planem zatrudnienia {6} dla firmy macierzystej {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-09-10 03:28:47.531197 by Konrad Palenga
Utworzono wariantów {0}.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:18:45.867972 by Administrator
{0}: {1} jest ustawione na stan {2}
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-10-31 05:42:45.835328 by stan but
** Miesięczna Dystrybucja ** pomaga rozłożyć budżet/cel w miesiącach, jeśli masz okresowość w firmie.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-02-14 22:36:10.080277 by Wojciech Warczakowski
> {0} lata (rok) temu
Unverified
% Progress
2018-01-27 06:13:45.262487 by Sebastian Bacia
% Postęp
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-10-31 05:43:37.439322 by stan but
% S nie jest prawidłowy format raportu. Format raportu powinien \ jedną z następujących czynności:% s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:38:18.644016 by Administrator
01-Zwrot sprzedaży
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:38:49.199641 by Administrator
03-Niedobór usług
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:38:44.091736 by Administrator
05-Zmiana w POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:38:44.678173 by Administrator
06-Finalizacja oceny tymczasowej
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:54:37.017327 by Administrator
1 punkty lojalnościowe = ile waluty bazowej?
Unverified
Created
2019-02-14 23:08:32.282595 by Wojciech Warczakowski
Utworzony
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-12-02 21:01:01.200068 by stan but
Obecnie brak dostępnych zasobów w magazynach
Verifed
does not exist!
2018-12-08 01:39:27.472098 by Maciej Trzopek
nie istnieje!
Verifed
Group Roll No
2017-07-04 15:30:10.576056 by Administrator
Grupa Roll No
Verifed
Qty increased by 1
2019-02-14 23:09:02.437571 by Wojciech Warczakowski
Ilość zwiększona o jeden
Verifed
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:39:08.702264 by Administrator
Numer rachunku wysyłkowego
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-01-12 14:23:53.512253 by Przemysław Sidor
Zapasy starsze niż' powinny być starczyć na %d dni
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:28:52.650720 by Administrator
; Niedozwolony w stanie
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2014-08-28 13:24:13.160699 by Administrator
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:53:15.941403 by Administrator
"Odbiorcy" nie podano
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-01-12 14:24:57.285567 by Przemysław Sidor
'To Case No.' nie powinno być mniejsze niż 'From Case No.'
Verifed
'To Date' is required
2015-07-28 22:45:22.225379 by Marcin Stasiuk
'Do daty' jest wymaganym polem
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:05.585019 by Administrator
'Całkowity'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-03-01 01:11:00.882453 by Dariusz Chilimoniuk
'Aktualizuj Stan' nie może być zaznaczone, ponieważ elementy nie są dostarczane przez {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-07-26 00:52:17.006439 by Dariusz Chilimoniuk
Opcja 'Aktualizuj Stan' nie może być zaznaczona dla sprzedaży środka trwałego
Verifed
"Company History"
2015-03-01 20:26:19.859828 by Tomek Łagocki
Historia firmy
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-12-16 00:13:05.365386 by Dariusz Chilimoniuk
"Jest Środkiem Trwałym" nie może być odznaczone, jeśli istnieją pozycje z takim ustawieniem
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-05-03 20:11:02.849484 by Bartek
"Rodzic" oznacza tabelę nadrzędną, w której ten wiersz musi być dodany
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-05-03 20:11:20.947029 by Bartek
Członkowie zespołu lub Zarząd
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:42:41.561509 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:24:41.123749 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:23:47.421768 by Administrator
(Godzina Kursy / 60) * Rzeczywista Czas pracy
Verifed
(including)
2018-02-23 12:39:29.332790 by Administrator
(włącznie z)
Verifed
) for {0}
2018-06-20 19:17:55.740354 by Administrator
) dla {0}
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:34:45.948501 by Administrator
[{0}] (# Postać / poz / {0}) jest niedostępne
Verifed
[Error]
2015-02-23 21:59:11.840792 by Administrator
[Błąd]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-03-01 21:44:39.660718 by Tomek Łagocki
[Etykieta]:[Typ pola]/[Opcje]:[Szerokość]
Verifed
[Select]
2015-03-01 21:45:12.265184 by Tomek Łagocki
[Wybierz]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-11-10 03:55:36.696467 by stan but
[PILNE] Błąd podczas tworzenia cyklicznych %s dla %s
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:27:37.921361 by Administrator
{{{0}}} nie jest prawidłowy wzór nazwa pola. Powinno być {{nazwa_pola}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:46:55.964692 by Administrator
{0} - {1} to nieaktywny student
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:46:55.973867 by Administrator
{0} - {1} to nieaktywny student
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:28:24.231536 by Administrator
{0} - {1} nie jest zapisany do kursu {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:05.397653 by Administrator
{0} '{1}' jest wyłączony
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-03-01 21:46:27.154584 by Tomek Łagocki
{0} '{1}' nie w roku podatkowym {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-03-01 21:47:33.133799 by Tomek Łagocki
{0} ({1}) nie może być większa niż zaplanowana ilość ({2}) w Zleceniu Produkcyjnym {3}
Verifed
{0} {1} added
2018-10-08 14:49:10.797669 by Administrator
{0} {1} zostało dodane
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-02-23 21:59:13.058461 by Administrator
{0} {1} nie może być "{2}". Powinien to być jeden z "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2014-08-28 14:46:57.586617 by Administrator
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-26 23:16:34.399566 by Marcin Walkow
{0} {1} nie istnieje
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-06-29 20:00:35.536285 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} {1} nie istnieje, wybierz nowy cel do złączenia
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:38:19.507519 by Administrator
{0} {1} nie istnieje.
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-03-01 22:12:13.134238 by Tomek Łagocki
{0} {1} został zmodyfikowany. Proszę odświeżyć.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:28:49.159861 by Administrator
{0} {1} nie został złożony, więc działanie nie może zostać zakończone
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:06.287816 by Administrator
{0} {1} zostanie anulowane lub zamknięte
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:29:50.397364 by Administrator
{0} {1} jest anulowane lub wstrzymane
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:28:25.522347 by Administrator
{0} {1} jest anulowany, więc działanie nie może zostać zakończone
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:05.302535 by Administrator
{0} {1} jest zamknięty
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:34:42.535195 by Administrator
{0} {1} jest wyłączony
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:34:32.327767 by Administrator
{0} {1} jest zamrożone
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:04.618164 by Administrator
{0} {1} jest w pełni rozliczone
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-17 04:51:49.374112 by Michał Madej
{0} {1} jest nieaktywny
Verifed
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:15:55.387863 by Administrator
{0} {1} nie występuje w firmie macierzystej
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-06-29 20:01:38.288692 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} {1} nie zostało dodane
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-07-30 15:49:59.315084 by Mateusz Komar
{0} {1} musi zostać wysłane
Verifed
{0} {1} not found
2015-02-23 21:59:07.443786 by Administrator
{0} {1} Nie znaleziono
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 15:43:10.993363 by Administrator
{0} {1} nie w każdej aktywnej roku obrotowego.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2018-08-04 19:04:39.334833 by Dariusz Chilimoniuk
{0} {1} jest ustawiony w stanie {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-30 15:44:07.176790 by Administrator
{0} {1} do {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-09-20 14:46:47.025435 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} nie może być grupą
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-09-20 14:47:12.014528 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} nie należy do firmy {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-20 14:47:33.370114 by 8cells
{0} {1}: Rachunek {2} jest nieaktywny
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:44:45.310707 by Administrator
{0} {1}: Wejście księgowe dla {2} mogą być dokonywane wyłącznie w walucie: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-20 14:48:11.043182 by 8cells
{0} {1}: Centrum kosztów {2} nie należy do firmy {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-02-23 21:59:05.577038 by Administrator
{0} {1}: MPK jest obowiązkowe dla pozycji {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-09-20 14:50:30.854935 by 8cells
{0} {1}: Centrum kosztów jest wymagane dla rachunku "Zyski i straty" {2}. Proszę ustawić domyślne centrum kosztów dla firmy.
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-02-23 21:59:12.363440 by Administrator
{0} {1}: Napisał Record nie mogą być usunięte.
Verifed
{0} added
2015-03-01 21:48:50.064503 by Tomek Łagocki
{0} dodane
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-03 20:36:12.816681 by Bartek
{0} przed rachunkiem {1} z dnia {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-03 20:37:40.616759 by Bartek
{0} przed Zamówieniem Zakupu {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-17 04:29:14.260799 by Dariusz Chilimoniuk
{0} na fakturę sprzedaży {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-05-03 20:38:38.592219 by Bartek
{0} przed Zleceniem Sprzedaży {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:00:40.030075 by Administrator
{0} już przydzielone Pracodawcy {1} dla okresu {2} do {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:57:29.015005 by Administrator
{0} już istnieje. Wybierz inną nazwę
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:30:07.974399 by Administrator
{0} już wypisany
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:29:35.933337 by Administrator
{0} już wypisany do {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:31:50.393062 by Administrator
{0} i {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:27:32.938346 by Administrator
{0} są aktualnie przegląda ten dokument
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-07-26 23:17:28.789248 by Marcin Walkow
{0} zasób nie może zostać przetransferowany
Verifed
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:32:35.305524 by Administrator
{0} przypisane {1}: {2}
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-09-20 15:11:57.992936 by 8cells
{0} Budżet dla rachunku {1} w stosunku do {2} {3} wynosi {4}. Będzie przekraczać o {5}
Verifed
{0} by {1}
2015-03-01 21:52:01.176658 by Tomek Łagocki
{0} przez {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:23:55.446931 by Administrator
{0} Kalendarz
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-23 21:59:12.747434 by Administrator
{0} nie może być ujemna
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2016-01-12 14:27:00.701085 by Przemysław Sidor
{0} nie można ustawić dla pojedynczych typów lub rekordów
Verifed
{0} Chart
2018-08-04 19:00:35.894995 by Dariusz Chilimoniuk
Wykres {0}
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:59:09.246191 by Administrator
Komentarze {0}
Verifed
{0} created
2015-03-31 16:46:18.651212 by Grzegorz Grzelak
{0} utworzone
Verifed
{0} created successfully
2018-12-08 01:55:37.236977 by Maciej Trzopek
{0} Utworzono z powodzeniem
Verifed
{0} created this {1}
2016-07-26 01:45:43.398400 by Dariusz Chilimoniuk
{1} Utworzony przez: {0}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:49:42.438813 by Administrator
{0} dni temu
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-03-01 21:53:08.828872 by Tomek Łagocki
{0} nie należy do firmy {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-05-03 20:39:54.984561 by Bartek
{0} nie istnieje w linii {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:24:19.466122 by Administrator
{0} edytować {1} to
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-08-18 22:17:17.554577 by monika starosta
{0} dwa razy wprowadzone w podatku produktu
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:29:21.397624 by Administrator
{0} pole nie może być ustawiony jako jedyne w {1}, jako że nie są unikatowe istniejących wartości
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:24:39.029399 by Administrator
{0} do {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-09-20 14:51:31.453683 by 8cells
{0} od {1} do {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-09-20 14:51:49.287159 by 8cells
{0} od {1} do {2} w wierszu #{3}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:43:36.026286 by Administrator
{0} została dodana do grupy e-mail.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:31:54.041795 by Administrator
{0} opuścił rozmowy w {1} {2}
Verifed
{0} hours ago
2017-09-20 14:52:44.433827 by 8cells
{0} godzin(y) temu
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 19:15:50.332447 by Administrator
{0} w wierszu {1}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2016-02-23 23:03:50.837936 by Przemysław Sidor
{0} w wierszu {1} nie może mieć jednocześnie obu przypisanych paramentów typu URL i elementu zależnego
Verifed
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:57:46.465371 by Administrator
{0} wskazuje, że {1} nie poda cytatu, ale wszystkie cytaty \ zostały cytowane. Aktualizowanie stanu cytatu RFQ.
Verifed
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:39:13.735017 by Administrator
{0} to święto firmowe
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:42:56.203169 by Administrator
{0} jest polem obowiązkowym
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-20 15:13:46.399422 by 8cells
{0} jest nieprawidłowym adresem e-mail w polu "Odbiorcy"
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:27:39.105280 by Administrator
{0} jest aktualnie przegląda ten dokument
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-03-01 21:54:14.329525 by Tomek Łagocki
{0} jest obowiązkowe dla elementu {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-03-31 16:46:27.577171 by Grzegorz Grzelak
{0} jest obowiązkowe. Możliwe, że rekord Wymiana walut nie jest utworzony dla {1} do {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-03-01 21:55:52.585055 by Tomek Łagocki
{0} nie jest przechowywany na magazynie
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2014-08-28 13:28:13.052439 by Administrator
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2019-01-31 18:04:15.898308 by Dariusz Chilimoniuk
{0} jest nieprawidłowym adresem e-mail
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-09-20 15:15:53.960232 by 8cells
{0} jest teraz domyślnym formatem drukowania dla {1} doctype
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-05-03 20:41:48.351050 by Bartek
{0} jest teraz domyślnym rokiem finansowym. Odśwież swoją przeglądarkę aby zmiana weszła w życie
Verifed
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:19:15.881951 by Administrator
{0} jest wstrzymane do {1}
Verifed
{0} is required
2015-03-01 21:58:03.780020 by Tomek Łagocki
{0} is wymagany
Verifed
{0} is saved
2015-03-01 21:58:19.810470 by Tomek Łagocki
{0} został zapisany
Verifed
{0} items in progress
2016-07-26 23:21:13.264381 by Marcin Walkow
{0} pozycji w przygotowaniu
Verifed
{0} items produced
2016-07-26 23:21:25.614202 by Marcin Walkow
{0} pozycji wyprodukowanych
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:45:04.252892 by Administrator
{0} wybrane pozycje
Verifed
{0} List
2015-10-10 16:19:14.952225 by Dariusz Chilimoniuk
{0} - lista rekordów
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:59:04.746014 by Administrator
{0} zalogowany
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-10-31 05:38:59.079531 by stan but
{0} wylogowany: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:42:57.965163 by Administrator
{0} wspomniał o Tobie w komentarzu w {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:42.779906 by Administrator
{0} minut temu
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:49:43.903797 by Administrator
{0} miesięcy temu
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 21:59:04.175544 by Administrator
{0} musi pojawić się tylko raz
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:23:39.382871 by Administrator
{0} musi być ujemna w dokumencie zwrotnym
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-05-03 20:42:39.228561 by Bartek
{0} musi być jednym z {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-05-03 20:43:39.254223 by Bartek
Najpierw należy ustawić {0}
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:59:11.224767 by Administrator
{0} musi być unikalny
Verifed
{0} Name
2016-07-26 23:21:33.095030 by Marcin Walkow
Imię {0}
Verifed
{0} not a valid State
2015-06-29 01:06:31.601936 by Grzegorz Grzelak
{0} Stan niedozwolony
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-11 14:33:31.121332 by Dariusz Chilimoniuk
Niedozwolona jest zmiana nazwy {0}
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:28:56.194934 by Administrator
{0} nie znaleziono
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:31:51.575060 by Administrator
{0} z {1}
Verifed
{0} on Half day Leave on {1}
2019-04-07 22:37:20.489965 by Krzysztof Cieślak
{0} w Połowie Dnia Nieobecności w dniu {1}
Verifed
{0} on Leave on {1}
2019-04-07 22:53:08.449440 by Krzysztof Cieślak
{0} przy Nieobecności {1}
Verifed
{0} or {1}
2017-11-01 03:16:39.271500 by Dariusz Chilimoniuk
{0} lub {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:35:31.261777 by Administrator
{0} wpisy płatności nie mogą być filtrowane przez {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-22 03:02:31.069316 by Dariusz Chilimoniuk
Raport {0}
Verifed
{0} rows for {1}
2017-09-20 15:17:16.344198 by 8cells
{0} wiersze dla {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:29:59.950068 by Administrator
{0} Numery seryjne wymagane dla pozycji {1}. Podałeś {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-09-20 15:17:33.059309 by 8cells
{0} Nie znaleziono ustawień
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 21:59:08.262127 by Administrator
{0} podzielali ten dokument z {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:20.786913 by Administrator
{0} podzielali ten dokument ze wszystkimi
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:46:28.882354 by Administrator
{0} Utworzono grupy studentów.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:46:28.951625 by Administrator
{0} Utworzono grupy studentów.
Verifed
{0} subscribers added
2015-06-29 01:07:22.458593 by Grzegorz Grzelak
{0} abonentów dodano
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:57:17.857926 by Administrator
{0} do {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:58:08.714232 by Administrator
{0}, aby zatrzymać otrzymywanie e-maili tego typu
Verifed
{0} Tree
2018-08-04 19:09:19.532868 by Dariusz Chilimoniuk
Drzewo {0}
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-23 21:59:13.279673 by Administrator
{0} nie-podzielali ten dokument z {1}
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:05:39.208834 by Administrator
{0} jednostki {1} potrzebne w {2}, aby zakończyć tę transakcję.
Verifed
{0} updated
2015-03-01 22:10:04.373751 by Tomek Łagocki
{0} zaktualizowano
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-06-29 20:04:24.403742 by monika.grzelak@openglobe.pl
{0} prawidłowe numery seryjne dla Pozycji {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:43.484837 by Administrator
{0} tygodni temu
Verifed
{0}, Row {1}
2016-07-26 00:38:00.015311 by Dariusz Chilimoniuk
{0}, wiersz {1}
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:05:22.729277 by Administrator
{0} {1} '({3}) będzie obcięta, a maksymalna liczba znaków dozwolony jest {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:35:47.897238 by Administrator
{0}: {1} nie istnieje
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:41:28.118027 by Administrator
{0} {1} {2} w
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-23 21:59:07.890378 by Administrator
{0}: {1} Nie znaleziono tabeli w Szczegóły faktury
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-18 22:17:59.506156 by monika starosta
{0} Nie możesz wnieść poprawek bez anulowania
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:46:57.609513 by Administrator
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2014-08-28 14:46:57.615726 by Administrator
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-01-12 15:20:03.842361 by Przemysław Sidor
{0} : Nie można ustawić Anuluj bez Zatwierdź
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2014-08-28 14:46:57.650543 by Administrator
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-18 22:18:41.073252 by monika starosta
{0}: Nie możesz ustawić importu bez jego tworzenia
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-01-12 15:21:11.059450 by Przemysław Sidor
{0} : Nie można ustawić Zatwierdź , Anuluj , Zmienić bez wypełnienia pola
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-11-08 02:06:00.876830 by Adrian Mularczyk
{0}: Email pracownika nie został znaleziony, dlatego wiadomość nie będzie wysłana
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-23 21:59:08.814682 by Administrator
{0}: od {0} typu {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 21:59:09.260612 by Administrator
{0}: {1} od
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-06-29 01:08:14.273877 by Grzegorz Grzelak
{0}: Brak podstawowych uprawnień
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 21:31:52.909787 by Administrator
{0}: Tylko jedna zasada dozwolone w tej samej roli, poziom i {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-10-15 23:02:08.563605 by Dariusz Chilimoniuk
{0}: Dostęp na poziomie 0 powinien być ustawiony, zanim ustawiane będą wyższe poziomy
Verifed
{0}% Billed
2015-10-11 14:38:53.377138 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% rozliczono
Verifed
{0}% Complete
2015-10-11 14:37:00.508746 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% kompletne
Verifed
{0}% Delivered
2015-10-11 14:38:46.371040 by Dariusz Chilimoniuk
{0}% dostarczono
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:46:57.686270 by Administrator
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-06-29 20:05:10.840235 by monika.grzelak@openglobe.pl
* Zostanie policzony dla transakcji.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:09:50.269239 by Administrator
** Nie udało: {0} {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-05-03 20:26:48.315296 by Bartek
** Waluta ** Główna
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-03 20:27:28.577534 by Bartek
** Rok finansowy** reprezentuje rok finansowy. Wszystkie zapisy księgowe oraz inne znaczące transakcje są śledzone przed ** roku podatkowego **.
Verifed
% Delivered
2015-06-29 01:08:40.598219 by Grzegorz Grzelak
% dostarczono
Verifed
% Amount Billed
2014-08-28 13:24:12.530065 by Administrator
% wartości rozliczonej
Verifed
% Billed
2014-08-28 13:24:12.575934 by Administrator
% rozliczonych
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:44:47.983780 by Administrator
Kompletna Metoda%
Verifed
% Completed
2017-09-20 14:57:54.483691 by 8cells
% ukończone
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-05-03 20:14:07.887212 by Bartek
% materiałów rozliczonych w ramach tego zlecenia sprzedaży
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2014-08-28 13:24:12.922278 by Administrator
% materiałów dostarczonych w stosunku do dowodu dostawy
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2014-08-28 13:24:12.967985 by Administrator
% materiałów dostarczonych w ramach zlecenia sprzedaży
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-05-03 20:30:23.464338 by Bartek
0 - Projekt; 1 - Wysłane; 2 - Anulowane
Verifed
0 is highest
2015-06-29 01:09:05.432308 by Grzegorz Grzelak
0 jest nawyższe
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:39:02.761175 by Administrator
02-Zniżka po sprzedaży
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:40:10.287670 by Administrator
04-Korekta na fakturze
Verifed
07-Others
2018-02-23 12:40:19.893422 by Administrator
07-Inne
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-10 18:34:58.090961 by Dariusz Chilimoniuk
1 jednostka Walutowa = [?] części zdawkowych. Na przykład 1 zł = 100 groszy
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:49:44.082549 by Administrator
1 godzinę temu
Verifed
1 month ago
2017-09-20 14:58:53.198530 by 8cells
1 miesiąc temu
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-10-31 05:44:52.896341 by stan but
1 gwiazdka to najniższa, a 5 gwiazdek to najwyższa, ocena
Verifed
1 weeks ago
2017-09-20 14:58:59.609874 by 8cells
1 tydzień temu
Verifed
1 year ago
2017-09-20 14:59:02.046759 by 8cells
1 rok temu
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 17:42:51.872499 by Administrator
2 Rocznie
Verifed
90-Above
2015-05-03 20:31:38.645398 by Bartek
90-Ponad
Verifed
Advanced Settings
2017-01-08 19:34:22.317758 by Przemysław Sidor
Ustawienia zaawansowane
Verifed
by Role
2014-08-28 14:46:51.584920 by Administrator
by Role
Verifed
_report
2017-05-16 17:46:20.688933 by Administrator
_raport
Verifed
_report
2017-05-16 17:46:20.641450 by Administrator
_raport
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-05-03 20:18:33.129863 by Bartek
Pola "Bazuje na" i "Grupuj wg." nie mogą być takie same
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-05-03 20:17:49.910840 by Bartek
Pole 'Dni od ostatniego zamówienia' musi być większe bądź równe zero
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-03 20:18:04.624444 by Bartek
Pole 'Wpisy' nie może być puste
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-05-03 20:19:40.733368 by Bartek
'Przewidywana data rozpoczęcia' nie może nastąpić później niż 'Przewidywana data zakończenia'
Verifed
'From Date' is required
2015-05-03 20:19:56.569830 by Bartek
Pole 'Od daty' jest wymagane
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-05-03 20:21:25.472170 by Bartek
Pole 'Od daty' musi następować później niż 'Do daty'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-10-15 21:44:27.097161 by Dariusz Chilimoniuk
Numer seryjny nie jest dostępny dla pozycji niemagazynowych
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:46:58.121250 by Administrator
"W wyszukiwaniu globalnym" niedozwolone dla typu {0} w wierszu {1}
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:46:58.301312 by Administrator
"W wyszukiwaniu globalnym" niedozwolone dla typu {0} w wierszu {1}
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-05-03 20:23:32.557072 by Bartek
Pole 'W widoku listy' nie jest dozwolone dla typu {0} w lini {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 21:31:52.596906 by Administrator
"Otwarcie"
Verifed
{0} {1} already exists
2015-03-01 22:11:27.125025 by Tomek Łagocki
{0} {1} już istnieje
Verifed
{0} hours
2016-07-26 23:20:42.201677 by Marcin Walkow
{0} godzin
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:29:59.539746 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Installed
2014-08-28 13:24:12.731585 by Administrator
% Zainstalowanych
Verifed
% Ordered
2015-10-13 13:30:19.516165 by Administrator
% Zamówione
Verifed
% Received
2014-08-28 13:24:12.782568 by Administrator
% Otrzymanych
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:59:11.441348 by Administrator
1 komentarz
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:49:42.167045 by Administrator
1 minuta temu
Verifed
2 days ago
2015-06-29 01:09:19.168375 by Grzegorz Grzelak
2 dni temu
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:59:05.796537 by Administrator
(Pół dnia)
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:06.404292 by Administrator
dla {0}
Verifed
or
2016-01-12 14:15:28.766421 by Przemysław Sidor
lub
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:11.789229 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-03-01 21:40:37.194916 by Tomek Łagocki
-Powyżej
Verifed
{0} is mandatory
2015-03-01 21:53:52.924669 by Tomek Łagocki
{0} jest obowiązkowe
Verifed