You must login to edit or verify translations

Român: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2019-05-26 20:55:18.640705 by Administrator
(Jumătate de zi)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-26 20:55:59.320169 by Administrator
{0} Întreținerea eșantionului se bazează pe lot, verificați dacă lotul nu conține un eșantion de element
Unverified
Advanced Settings
2019-05-26 19:30:50.897166 by Administrator
Setari avansate
Unverified
by Role
2019-05-26 20:34:34.099859 by Administrator
de rol
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-26 20:33:36.713813 by Administrator
Momentan nu există stoc în orice depozit
Unverified
for {0}
2019-05-26 19:39:40.913931 by Administrator
pentru {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-26 19:32:51.977258 by Administrator
De la Data nu poate fi mai mare decât până la data
Unverified
Group Roll No
2019-05-26 20:40:43.292718 by Administrator
Rolul grupului nr
Unverified
or
2019-05-26 20:10:09.242267 by Administrator
sau
Unverified
to your browser
2019-05-26 20:12:50.391549 by Administrator
la browserul dvs.
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-26 20:55:36.909434 by Administrator
"Stocarea stocurilor mai vechi decât ar trebui să fie mai mică de% d zile.
Unverified
_doctype
2019-05-26 20:43:26.111121 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-26 19:30:40.064843 by Administrator
_raport
Unverified
-Above
2019-05-26 19:40:07.021120 by Administrator
-De mai sus
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-26 19:43:21.763625 by Administrator
; nu este permisă în condiții
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-26 19:49:12.618635 by Administrator
"Data de începere efectivă" nu poate fi mai mare decât "Data sfârșitului real"
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-26 20:21:32.971268 by Administrator
"Bazat pe" și "Grup de către" nu poate fi același
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:28:05.556844 by Administrator
"Data" este obligatorie
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-26 20:09:48.629129 by Administrator
"Zile de la ultima comandă" trebuie să fie mai mare sau egal cu zero
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-26 20:13:02.715171 by Administrator
"Intrările" nu pot fi goale
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-26 20:07:18.458895 by Administrator
"Data de începere estimată" nu poate fi mai mare decât "Data de așteptare"
Unverified
'From Date' is required
2019-05-26 21:00:23.187411 by Administrator
"De la data" este necesar
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-26 20:49:30.394296 by Administrator
"De la data" trebuie să fie după "până la data"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-26 20:48:01.522452 by Administrator
"Nu este numărul serial" nu poate fi "Da" pentru un produs care nu este stocat
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 20:44:47.932648 by Administrator
"În Căutarea globală" nu este permis pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 20:47:38.092550 by Administrator
"În lista de vizualizare" nu este permisă pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-26 20:11:27.076662 by Administrator
'Deschidere'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-26 20:03:03.553993 by Administrator
"Destinatari" nu sunt specificați
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-26 20:46:47.335352 by Administrator
- La cazul nr. nu poate fi mai mică decât "Din cauza nr."
Unverified
'To Date' is required
2019-05-26 20:07:00.503553 by Administrator
Este nevoie de "până la data"
Unverified
'Total'
2019-05-26 20:52:48.207892 by Administrator
'Total'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-26 20:59:56.225759 by Administrator
"Update Stock" nu poate fi verificat deoarece elementele nu sunt livrate prin {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-26 21:00:15.063083 by Administrator
"Update Stock" nu poate fi verificat pentru vânzarea activelor fixe
Unverified
"Company History"
2019-05-26 19:41:49.101619 by Administrator
"Istoria companiei"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-26 20:49:32.468899 by Administrator
"Elementul furnizat de client" nu poate fi și articolul de cumpărare
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-26 20:01:03.180517 by Administrator
"Elementul furnizat de client" nu poate avea o rată de evaluare
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-26 20:07:22.664121 by Administrator
"Asset Fixed" nu poate fi debifată, deoarece există o înregistrare a unui activ împotriva elementului
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-26 19:49:54.176815 by Administrator
"Parent" înseamnă tabelul părinte în care trebuie adăugat acest rând
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-26 20:22:57.093078 by Administrator
"Membrii echipei" sau "Managementul"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-26 20:43:19.139793 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-26 20:20:42.429086 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-26 20:01:52.952449 by Administrator
(Rate oră / 60) * Timp real de funcționare
Unverified
(including)
2019-05-26 19:35:04.260976 by Administrator
(inclusiv)
Unverified
) for {0}
2019-05-26 20:45:21.889661 by Administrator
) pentru {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-26 19:49:41.984864 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) nu este în stoc
Unverified
[Error]
2019-05-26 20:58:21.953288 by Administrator
[Eroare]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-26 20:58:04.498873 by Administrator
[Etichetă]: [Tip de câmp] / [Opțiuni]: [Lățime]
Unverified
[Select]
2019-05-26 19:50:52.836886 by Administrator
[Selectați]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-26 20:30:33.375983 by Administrator
[Urgent] Eroare la crearea% s recurente pentru% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-26 20:32:37.804667 by Administrator
{{{0}}} nu este un model de câmp valid. Ar trebui să fie {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-26 20:50:00.916690 by Administrator
{} de {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-26 20:12:28.972390 by Administrator
{0} - {1} este student inactiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-26 20:50:43.900506 by Administrator
{0} - {1} nu este înscris în lotul {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-26 20:20:59.654364 by Administrator
{0} - {1} nu este înscris la curs {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-26 20:34:08.292827 by Administrator
{0} '{1}' este dezactivat
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-26 20:00:48.809897 by Administrator
{0} '{1}' nu în anul fiscal {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-26 20:28:52.122222 by Administrator
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) din Ordinul de producție {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-26 20:36:11.252412 by Administrator
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) din Ordinul de Lucru {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-26 19:48:36.228195 by Administrator
{0} {1} adăugat
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-26 19:47:28.799187 by Administrator
{0} {1} există deja
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-26 19:51:27.905623 by Administrator
{0} {1} nu poate fi "{2}". Ar trebui să fie unul dintre "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-26 20:37:38.187848 by Administrator
{0} {1} nu poate fi un nod de frunze deoarece are copii
Unverified
{0} {1} created
2019-05-26 19:39:22.720771 by Administrator
{0} {1} a fost creată
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-26 19:59:54.387171 by Administrator
{0} {1} nu există
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-26 19:52:41.923031 by Administrator
{0} {1} nu există, selectați o nouă destinație de îmbinare
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-26 20:26:35.942483 by Administrator
{0} {1} nu există.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-26 20:10:52.145343 by Administrator
{0} {1} a fost modificată. Actualizați-vă.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-26 20:08:06.853366 by Administrator
{0} {1} nu a fost trimis, astfel încât acțiunea nu poate fi finalizată
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-26 20:14:01.578205 by Administrator
{0} {1} este {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-26 20:04:27.970469 by Administrator
{0} {1} este asociat cu {2}, dar contul de partid este {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-26 20:06:51.415180 by Administrator
{0} {1} este anulată sau închisă
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-26 20:04:00.754073 by Administrator
{0} {1} este anulată sau oprită
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-26 20:21:53.234641 by Administrator
{0} {1} este anulată, astfel încât acțiunea nu poate fi terminată
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-26 20:39:49.245259 by Administrator
{0} {1} este închis
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-26 20:23:50.971859 by Administrator
{0} {1} este dezactivată
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-26 21:00:45.519397 by Administrator
{0} {1} este înghețat
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-26 20:40:24.378641 by Administrator
{0} {1} este facturat integral
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-26 20:48:58.910667 by Administrator
{0} {1} nu este activă
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-26 20:20:52.497507 by Administrator
{0} {1} nu este asociat cu {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-26 20:27:52.750555 by Administrator
{0} {1} nu este prezentă în compania mamă
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-26 19:55:37.239679 by Administrator
{0} {1} nu este trimis
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-26 19:50:08.356753 by Administrator
{0} {1} trebuie trimis
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-26 20:16:26.137847 by Administrator
{0} {1} nu a fost găsit
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-26 20:07:07.672211 by Administrator
{0} {1} nu într-un an fiscal fiscal activ.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-26 20:30:05.218282 by Administrator
Starea {0} {1} este {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-26 19:35:56.988288 by Administrator
{0} {1} până la {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-26 20:21:55.709994 by Administrator
{0} {1}: Contul de tip "Profit și pierdere" {2} nu este permis în deschiderea înregistrării
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-26 19:52:12.695730 by Administrator
{0} {1}: Contul {2} nu poate fi un grup
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 19:55:28.390178 by Administrator
{0} {1}: Contul {2} nu aparține Companiei {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-26 20:32:10.639898 by Administrator
{0} {1}: Contul {2} este inactiv
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-26 19:55:51.723325 by Administrator
{0} {1}: Intrarea în contabilitate pentru {2} poate fi efectuată numai în valută: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 20:06:16.210464 by Administrator
{0} {1}: Centrul de costuri {2} nu aparține companiei {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-26 20:50:34.689943 by Administrator
{0} {1}: Centrul de cost este obligatoriu pentru articolul {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-26 19:58:07.858923 by Administrator
{0} {1}: Centrul de costuri este necesar pentru contul "Profit și pierdere" {2}. Creați un centru de cost implicit pentru companie.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-26 19:39:55.914903 by Administrator
{0} {1}: Clientul este solicitat în contul de creanță {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-26 20:56:24.208931 by Administrator
{0} {1}: Suma de debit sau credit este obligatorie pentru {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-26 20:19:24.638837 by Administrator
{0} {1}: Înregistrarea trimisă nu poate fi ștearsă.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-26 20:35:16.749080 by Administrator
{0} {1}: Furnizorul este solicitat în contul Payable {2}
Unverified
{0} added
2019-05-26 20:21:19.925067 by Administrator
{0} adăugat
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-26 20:59:40.914566 by Administrator
{0} contra unui proiect de lege {1} datat {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-26 19:34:11.113271 by Administrator
{0} împotriva comenzii de aprovizionare {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-26 20:56:10.843161 by Administrator
{0} împotriva facturii de vânzări {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-26 20:47:08.222664 by Administrator
{0} împotriva ordinului de vânzări {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-26 20:52:36.017492 by Administrator
{0} deja alocat pentru angajat {1} pentru perioada {2} până la {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-26 20:08:44.991877 by Administrator
{0} există deja. Selectați un alt nume
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:28:11.956282 by Administrator
{0} are deja o procedură parentală {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-26 20:38:20.377181 by Administrator
{0} deja dezabonat
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-26 20:56:19.986795 by Administrator
{0} deja dezabonat pentru {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-26 19:32:03.144960 by Administrator
{0} și {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-26 19:39:04.970482 by Administrator
{0} aplicabil după {1} zile lucrătoare
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-26 20:26:00.106500 by Administrator
{0} apreciat {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-26 20:12:27.975084 by Administrator
{0} apreciat la {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-26 20:41:53.533420 by Administrator
{0} ți-a apreciat munca pe {1} cu {2} punct
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-26 19:53:31.184607 by Administrator
{0} ți-a apreciat munca pe {1} cu {2} puncte
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-26 20:55:57.784570 by Administrator
{0} punct de apreciere pentru {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-26 20:21:09.574146 by Administrator
{0} puncte de apreciere pentru {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-26 20:03:08.096624 by Administrator
{0} vizualizează în prezent acest document
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-26 20:25:38.763877 by Administrator
{0} nu poate fi transferat
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-26 20:23:12.860186 by Administrator
{0} atribuit {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-26 20:08:10.827461 by Administrator
{0} disponibil din {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-26 20:41:04.033227 by Administrator
{0} Bugetul pentru cont {1} contra {2} {3} este {4}. Va depăși cu {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-26 20:17:45.924935 by Administrator
{0} Calendar
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-26 20:57:06.721538 by Administrator
{0} nu poate fi negativ
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-26 20:06:24.749713 by Administrator
{0} nu poate fi setat pentru tipuri unice
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-26 19:43:40.398410 by Administrator
{0} a schimbat {1} la {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-26 19:58:19.445097 by Administrator
{0} Graficul
Unverified
{0} comments
2019-05-26 20:26:49.637779 by Administrator
{0} comentarii
Unverified
{0} created
2019-05-26 20:12:11.225765 by Administrator
{0} a fost creat
Unverified
{0} created successfully
2019-05-26 20:33:02.202707 by Administrator
{0} a fost creat cu succes
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-26 19:53:23.469184 by Administrator
{0} a creat această {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-26 21:03:03.053240 by Administrator
{0} punct de critică pentru {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-26 20:29:11.123876 by Administrator
{0} puncte de critică pentru {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-26 20:12:06.156128 by Administrator
{0} criticat {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-26 20:43:55.541404 by Administrator
{0} criticat la {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-26 20:20:26.886353 by Administrator
{0} ți-a criticat munca pe {1} cu {2} punct
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-26 20:15:23.234019 by Administrator
{0} ți-a criticat munca la {1} cu {2} puncte
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 20:01:04.536031 by Administrator
{0} are în prezent o {1} Scorecard pentru furnizori, iar comenzile de achiziție pentru acest furnizor ar trebui emise cu prudență.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 20:55:40.989378 by Administrator
{0} are în prezent o {1} Scorecard pentru furnizori, iar RFQ-urile acestui furnizor ar trebui să fie emise cu prudență.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-26 20:26:09.831259 by Administrator
{0} Tabloul de bord
Unverified
{0} days ago
2019-05-26 20:28:52.652503 by Administrator
{0} zile în urmă
Unverified
{0} Digest
2019-05-26 20:55:07.077818 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-26 19:55:56.625457 by Administrator
{0} nu aparține Companiei {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-26 20:15:55.391306 by Administrator
{0} nu există în rândul {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-26 20:31:22.904633 by Administrator
{0} nu are un program de practicieni în domeniul sănătății. Adăugați-o la medicul de masterat în domeniul sănătății
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-26 20:37:29.514797 by Administrator
{0} a editat acest {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-26 20:45:41.137536 by Administrator
{0} introdus de două ori în Taxa pentru articole
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-26 20:03:14.998835 by Administrator
{0} câmpul nu poate fi setat ca unic în {1}, deoarece există valori existente non-unice
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-26 20:26:47.090764 by Administrator
{0} câmpul este limitat la mărimea {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-26 19:54:26.490834 by Administrator
{0} pentru {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-26 19:48:18.243530 by Administrator
{0} de la {1} la {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-26 20:48:59.604801 by Administrator
{0} de la {1} la {2} în rândul # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-26 20:45:34.771406 by Administrator
{0} a atribuit deja valoare implicită pentru {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-26 20:07:12.034380 by Administrator
{0} a fost trimis cu succes
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-26 20:25:47.377197 by Administrator
{0} a fost adăugat cu succes în Grupul de e-mailuri.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-26 20:45:25.617372 by Administrator
{0} are valabilitate până la data de {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-26 19:50:59.375207 by Administrator
{0} a părăsit conversația în {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-26 19:42:03.086022 by Administrator
{0} ore
Unverified
{0} hours ago
2019-05-26 20:52:45.254082 by Administrator
{0} ore în urmă
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-26 20:51:58.866846 by Administrator
{0} în rândul {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-26 19:45:40.493868 by Administrator
{0} în rândul {1} nu poate avea atât elementul URL, cât și elementul copil
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-26 21:02:32.053390 by Administrator
{0} indică faptul că {1} nu va oferi o cotare, dar toate articolele \ au fost cotate. Actualizarea stării de cotare RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-26 21:01:44.359125 by Administrator
{0} este o sărbătoare de companie
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-26 20:52:58.863679 by Administrator
{0} este un câmp obligatoriu
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-26 20:39:08.593929 by Administrator
{0} este o adresă de e-mail nevalidă în secțiunea "Destinatari"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-26 20:37:44.045441 by Administrator
{0} este blocat, astfel încât această tranzacție nu poate continua
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-26 19:36:34.400769 by Administrator
{0} văd în prezent acest document
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-26 19:38:58.331975 by Administrator
{0} este obligatorie
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-26 19:30:36.190169 by Administrator
{0} este obligatorie pentru generarea plăților de remitențe, setați câmpul și încercați din nou
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-26 20:17:26.494148 by Administrator
{0} este obligatorie pentru articolul {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-26 20:30:13.322754 by Administrator
{0} este obligatorie. Poate că înregistrarea de schimb valutar nu este creată pentru {1} până la {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-26 20:09:02.626315 by Administrator
{0} este obligatorie. Poate că înregistrarea de schimb valutar nu este creată pentru {1} până la {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-26 20:57:35.721086 by Administrator
{0} nu este un format brut de tipărire.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-26 20:21:44.594667 by Administrator
{0} nu este un element de stoc
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-26 20:13:47.769908 by Administrator
{0} nu este un număr de lot valid pentru articolul {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-26 20:35:39.040293 by Administrator
{0} nu este o adresă de e-mail validă
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-26 19:46:04.973977 by Administrator
{0} nu este un stat de lucru valid. Actualizați fluxul de lucru și încercați din nou.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-26 19:45:59.940876 by Administrator
{0} nu este adăugat în tabel
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-26 20:30:06.633788 by Administrator
{0} nu se află într-o perioadă de salarizare valabilă
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-26 20:22:25.265141 by Administrator
{0} nu este în lista de sărbători opționale
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-26 20:33:29.889308 by Administrator
{0} este acum format de imprimare implicit pentru {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-26 20:09:53.220286 by Administrator
{0} este anul fiscal implicit. Actualizați browserul pentru ca schimbarea să aibă efect.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-26 21:01:02.240450 by Administrator
{0} este în așteptare până la {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-26 20:59:52.539177 by Administrator
{0} este necesar
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:27:46.069112 by Administrator
{0} este necesar pentru contul "Bilant" {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:28:16.653038 by Administrator
{0} este necesar pentru contul "Profit și pierdere" {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-26 19:37:02.499363 by Administrator
{0} este salvat
Unverified
{0} item found.
2019-05-26 20:46:22.704868 by Administrator
{0} element găsit.
Unverified
{0} items found.
2019-05-26 20:34:24.589178 by Administrator
{0} articole găsite.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-26 20:13:43.208729 by Administrator
{0} elemente în curs de desfășurare
Unverified
{0} items produced
2019-05-26 20:15:39.701947 by Administrator
{0} articolele produse
Unverified
{0} items selected
2019-05-26 20:28:29.135191 by Administrator
{0} elementele selectate
Unverified
{0} List
2019-05-26 19:56:31.121174 by Administrator
{0} Listă
Unverified
{0} logged in
2019-05-26 21:02:05.198320 by Administrator
{0} v-ați conectat
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-26 20:15:09.908423 by Administrator
{0} s-a deconectat: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-26 19:50:47.964790 by Administrator
{0} te-a menționat într-un comentariu în {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-26 19:59:04.220675 by Administrator
{0} minute în urmă
Unverified
{0} Modules
2019-05-26 20:01:38.960730 by Administrator
{0} Module
Unverified
{0} months ago
2019-05-26 20:08:57.974475 by Administrator
{0} luni în urmă
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-26 20:21:14.134600 by Administrator
{0} trebuie să apară o singură dată
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:52:28.797354 by Administrator
{0} trebuie să fie după {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-26 20:12:49.537302 by Administrator
{0} trebuie să fie negativ în documentul retur
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-26 20:38:26.330978 by Administrator
{0} trebuie să fie una dintre {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-26 20:07:28.853938 by Administrator
{0} trebuie să fie setat primul
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-26 20:17:59.208757 by Administrator
{0} trebuie trimis
Unverified
{0} must be unique
2019-05-26 19:38:26.879609 by Administrator
{0} trebuie să fie unic
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-26 20:21:59.675424 by Administrator
{0} trebuie să înceapă și să se încheie cu o literă și pot conține numai litere, cratimă sau underscore.
Unverified
{0} Name
2019-05-26 20:26:56.281289 by Administrator
{0} Nume
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-26 20:25:42.010539 by Administrator
{0} nu este un stat valid
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-26 20:24:53.010340 by Administrator
{0} nu este permis să fie redenumit
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-26 19:46:55.759285 by Administrator
{0} nu este permis să efectueze tranzacții cu {1}. Schimbați compania.
Unverified
{0} not found
2019-05-26 21:02:04.759827 by Administrator
{0} nu a fost găsit
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-26 19:34:32.574378 by Administrator
{0} nu a fost găsit pentru articolul {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-26 20:38:29.797200 by Administrator
{0} Numărul {1} deja utilizat în contul {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-26 21:02:52.605106 by Administrator
{0} din {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-26 20:15:09.369787 by Administrator
{0} în călătorie la jumătatea zilei {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-26 20:22:59.400798 by Administrator
{0} pe Lăsați pe {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-26 20:35:41.969615 by Administrator
{0} sau {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-26 20:14:47.670912 by Administrator
{0} este nevalid
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-26 20:31:12.877390 by Administrator
{0} intrările de plată nu pot fi filtrate de {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-26 19:37:27.303042 by Administrator
{0} înregistrarea a fost ștearsă
Unverified
{0} records deleted
2019-05-26 19:59:31.352767 by Administrator
{0} înregistrările au fost șterse
Unverified
{0} Report
2019-05-26 19:49:18.391985 by Administrator
{0} Raport
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-26 20:54:05.263872 by Administrator
{0} Solicitare pentru {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-26 19:37:34.672558 by Administrator
{0} Rezultatul trimis
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-26 20:34:52.531653 by Administrator
{0} a revenit {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-26 20:59:01.245318 by Administrator
{0} ți-a revenit la {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-26 20:20:57.110381 by Administrator
{0} ți-a revenit la {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-26 20:53:53.914538 by Administrator
{0} camera trebuie să aibă cel puțin un utilizator.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-26 20:50:12.456933 by Administrator
{0} rânduri pentru {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-26 20:32:32.509099 by Administrator
{0} a fost salvat cu succes
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-26 19:44:25.676641 by Administrator
{0} auto-desemnat această sarcină: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-26 19:31:07.212380 by Administrator
{0} Numerele seriale necesare pentru articolul {1}. Ați furnizat {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-26 20:47:11.392400 by Administrator
{0} Setările nu au fost găsite
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-26 20:43:42.724801 by Administrator
{0} a trimis acest document cu {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-26 20:41:13.797163 by Administrator
{0} a distribuit acest document tuturor
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-26 20:48:48.385830 by Administrator
{0} ar trebui să fie o valoare cuprinsă între 0 și 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-26 20:23:28.605063 by Administrator
{0} Grupurile de studenți au fost create.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-26 19:48:48.514904 by Administrator
{0} Elevii au fost înscriși
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-26 19:48:33.078961 by Administrator
Au fost adăugați {0} abonații
Unverified
{0} to {1}
2019-05-26 20:21:21.924037 by Administrator
{0} până la {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-26 20:49:41.059429 by Administrator
{0} pentru a nu mai primi e-mailuri de acest tip
Unverified
{0} Tree
2019-05-26 20:20:33.354093 by Administrator
{0} Arbore
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-26 19:51:10.436740 by Administrator
{0} dezactivați acest document cu {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-26 20:09:20.269812 by Administrator
{0} unități din [{1}] (# Form / Articol / {1}) găsite în [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-26 20:35:58.514479 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pe {3} {4} pentru {5} pentru a finaliza această tranzacție.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-26 20:40:16.681373 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pentru a finaliza această tranzacție.
Unverified
{0} updated
2019-05-26 19:45:53.096932 by Administrator
{0} actualizat
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-26 19:41:22.242999 by Administrator
{0} posturile vacante și {1} bugetul pentru {2} deja planificate pentru filialele din {3}. \ Puteți planifica doar pentru {4} posturile vacante și bugetul {5} conform planului de personal {6} pentru compania mamă {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-26 20:10:43.425515 by Administrator
{0} Nod serial serios pentru articolul {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:27:42.119343 by Administrator
{0} valorile selectate
Unverified
{0} variants created.
2019-05-26 19:45:14.511638 by Administrator
{0} variantele create.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-26 20:34:56.110895 by Administrator
{0} săptămâni în urmă
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-26 20:31:17.679155 by Administrator
{0}, rândul {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-26 19:59:27.891281 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) va fi trunchiat, deoarece caracterele maxime admise sunt {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-26 20:34:57.862956 by Administrator
{0}: {1} nu există
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-26 20:44:43.800069 by Administrator
{0}: {1} în {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-26 20:44:07.741610 by Administrator
{0}: {1} este setat la starea {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-26 20:37:11.522184 by Administrator
{0}: {1} nu a fost găsit în tabelul Detalii factură
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-26 19:39:13.047132 by Administrator
{0}: Nu se poate modifica fără anulare
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-26 20:01:48.601710 by Administrator
{0}: Nu se poate stabili alocarea Modifică dacă nu este transmisă
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-26 20:06:32.049101 by Administrator
{0}: Nu se poate stabili Atribuirea trimiterii dacă nu este posibilă transmiterea
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-26 20:16:59.715254 by Administrator
{0}: Nu se poate seta Anulare fără Submit
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-26 20:17:55.762373 by Administrator
{0}: Nu se poate seta importul deoarece {1} nu este importabil
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-26 20:00:12.152867 by Administrator
{0}: Nu se poate seta Import fără Creare
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-26 20:55:15.680241 by Administrator
{0}: Nu se poate seta Trimitere, Anulare, Modificare fără Scriere
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-26 19:36:53.633646 by Administrator
{0}: E-mailul angajatului nu a fost găsit, prin urmare, e-mailul nu a fost trimis
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:52:29.783169 by Administrator
{0}: Câmpul "{1}" nu poate fi setat ca unic deoarece are valori non-unice
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:52:26.768153 by Administrator
{0}: Câmpul {1} în rândul {2} nu poate fi ascuns și obligatoriu fără implicit
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:52:21.618364 by Administrator
{0}: Câmpul {1} de tip {2} nu poate fi obligatoriu
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:52:33.064691 by Administrator
{0}: câmpul {1} apare de mai multe ori în rânduri {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:52:33.642072 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pentru {2} nu poate fi unic
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-26 19:31:30.174815 by Administrator
{0}: De la {0} de tip {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-26 19:48:11.887239 by Administrator
{0}: De la {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-26 20:25:08.350056 by Administrator
{0}: Nu au fost stabilite permisiuni de bază
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-26 19:54:44.483250 by Administrator
{0}: este permisă o singură regulă cu același Rol, Nivel și {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:52:24.829393 by Administrator
{0}: Opțiunile {1} trebuie să fie identice cu numele doctype {2} pentru câmpul {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:52:42.751352 by Administrator
{0}: Opțiunile trebuie să fie un DocType valid pentru câmpul {1} pe rând {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:52:47.034244 by Administrator
{0}: Opțiunile necesare pentru câmpul Tip sau Tip de tabel {1} pe rând {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-26 19:50:02.153499 by Administrator
{0}: Permisiunea la nivelul 0 trebuie să fie setată înainte ca nivelurile mai mari să fie stabilite
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:52:47.743571 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pentru {2} nu poate fi indexat
Unverified
{0}% Billed
2019-05-26 20:43:15.438909 by Administrator
{0}% facturat
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-26 20:30:31.807343 by Administrator
{0}% livrat
Unverified
{app_title}
2019-05-26 20:41:55.300848 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-26 19:46:55.043657 by Administrator
* Se va calcula în tranzacție.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-26 21:01:00.375377 by Administrator
** Eșuat: {0} până la {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-26 20:18:09.247520 by Administrator
** Valută ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-26 20:20:35.619115 by Administrator
** Anul fiscal ** reprezintă un exercițiu financiar. Toate înregistrările contabile și alte tranzacții majore sunt urmărite împotriva ** Anul fiscal **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-26 20:38:54.392775 by Administrator
** Distribuție lunară ** vă ajută să distribuiți bugetul / ținta în mai multe luni dacă aveți sezonalitate în compania dvs.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:16.874549 by Administrator
> {0} ani în urmă
Unverified
<head> HTML
2019-05-26 20:59:01.669404 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-26 19:56:45.164155 by Administrator
% Livrat
Unverified
% Amount Billed
2019-05-26 19:56:18.750554 by Administrator
% Sumă facturată
Unverified
% Billed
2019-05-26 19:40:25.541376 by Administrator
% Facturat
Unverified
% Complete Method
2019-05-26 19:49:47.209868 by Administrator
% Metoda completă
Unverified
% Completed
2019-05-26 20:22:48.790123 by Administrator
% Finalizat
Unverified
% Installed
2019-05-26 19:56:53.681901 by Administrator
% Instalat
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-26 20:00:10.504407 by Administrator
% din materiale facturate în baza acestui ordin de vânzări
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-26 20:29:06.495984 by Administrator
% din materialele livrate conform acestei note de livrare
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-26 20:12:54.085330 by Administrator
% din materialele livrate împotriva acestui ordin de vânzări
Unverified
% Ordered
2019-05-26 20:30:44.162957 by Administrator
% Comandat
Unverified
% Progress
2019-05-26 20:39:58.184552 by Administrator
% Progres
Unverified
% Received
2019-05-26 20:11:30.209397 by Administrator
% Primit
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-26 20:12:11.992176 by Administrator
% s nu este un format valid de raport. Formatul de raport trebuie să fie \ una din următoarele% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-26 20:22:57.503414 by Administrator
0 - Proiect; 1 - trimis; 2 - Anulat
Unverified
0 is highest
2019-05-26 19:37:13.426913 by Administrator
0 este mai mare
Unverified
1 comment
2019-05-26 20:42:29.954520 by Administrator
1 Comentariu
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-26 20:11:32.824143 by Administrator
1 Valută = [?] Fracțiune Pentru eg 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-26 20:36:19.909387 by Administrator
1 potrivire exactă.
Unverified
1 hour ago
2019-05-26 20:59:22.236716 by Administrator
1 oră în urmă
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-26 20:10:23.768647 by Administrator
1 Puncte de loialitate = Cât de multă monedă de bază?
Unverified
1 minute ago
2019-05-26 20:24:27.375100 by Administrator
Acum 1 minut
Unverified
1 month
2019-05-26 20:00:45.102807 by Administrator
1 lună
Unverified
1 month ago
2019-05-26 20:06:54.459344 by Administrator
Acum o lună
Unverified
1 week
2019-05-26 20:13:59.550037 by Administrator
1 săptămână
Unverified
1 weeks ago
2019-05-26 20:39:12.798910 by Administrator
Acum 1 săptămână
Unverified
1 year
2019-05-26 20:20:55.762532 by Administrator
1 an
Unverified
1 year ago
2019-05-26 20:24:47.558252 by Administrator
1 an in urma
Unverified
2 Yearly
2019-05-26 19:37:55.324756 by Administrator
2 Anual
Unverified
3 months
2019-05-26 20:39:19.448187 by Administrator
3 luni
Unverified
6 months
2019-05-26 20:19:38.016154 by Administrator
6 luni
Unverified
90-Above
2019-05-26 20:05:41.035157 by Administrator
90-Deasupra
Unverified