You must login to edit or verify translations

Român: Starting with Letter *


Original
Translated

"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
Created
2018-12-17 23:15:17.974464 by Tiberiu Manolache
Creat
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:54:42.735497 by Administrator
{0} Întreținerea eșantionului se bazează pe lot, verificați dacă lotul nu conține un eșantion de element
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-12-20 16:14:23.896166 by Dan Radulescu
În prezent nu există stoc disponibil în niciun depozit
Unverified
does not exist!
2018-12-17 23:15:37.332857 by Tiberiu Manolache
nu există!
Unverified
Group Roll No
2017-12-20 16:15:13.174534 by Dan Radulescu
Număr grup de role
Unverified
Qty increased by 1
2018-12-17 23:32:06.763297 by Tiberiu Manolache
Cantitatea a crescut cu 1
Unverified
Shipping Bill Number
2018-12-17 23:17:47.005913 by Tiberiu Manolache
Număr Factură Transport
Unverified
; not allowed in condition
2017-12-20 16:15:46.278085 by Dan Radulescu
; nu este permis în stare
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-12-20 16:16:10.538669 by Dan Radulescu
"În Căutarea Globală" nu este permis pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-12-20 16:16:21.164138 by Dan Radulescu
"În Căutarea Globală" nu este permis pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-12-20 16:16:57.149698 by Dan Radulescu
Nu sunt specificați "Destinatari"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:52:19.344309 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 12:46:01.844716 by Administrator
(inclusiv)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:32:48.249209 by Administrator
) pentru {0}
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-12-20 16:17:36.118793 by Dan Radulescu
[Urgent] Eroare la crearea %s recurente pentru %s
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-12-20 16:18:26.325884 by Dan Radulescu
{0} - {1} este elev inactiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-12-20 16:18:39.236402 by Dan Radulescu
{0} - {1} nu este înscris în Lotul {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-12-20 16:18:54.629159 by Dan Radulescu
{0} - {1} nu este înscris la Cursul {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:52:07.178194 by Administrator
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) din Ordinul de Lucru {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:51:44.933639 by Administrator
{0} {1} adăugat
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:35:42.524113 by Administrator
{0} {1} creat
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:45:02.794549 by Administrator
{0} {1} nu există.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-12-20 16:19:20.946846 by Dan Radulescu
{0} {1} nu a fost transmis, astfel încât acțiunea nu poate fi finalizată
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-12-20 16:20:10.619944 by Dan Radulescu
{0} {1} este asociat cu {2}, dar Contul de Partid este {3}
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:52:32.400977 by Administrator
{0} {1} nu este asociat cu {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:30:54.878221 by Administrator
{0} {1} nu este prezentă în compania mamă
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-12-20 16:20:35.410645 by Dan Radulescu
{0} {1}: Fie valoarea creditului de debit sau creditul sunt necesare pentru {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-12-20 16:20:52.822338 by Dan Radulescu
{0} {1}: Furnizorul este necesar pentru Contul de plăți {2}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-12-20 16:21:50.646783 by Dan Radulescu
{0} deja alocate pentru Angajatul {1} pentru perioada {2} - {3}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:32:43.318725 by Administrator
{0} aplicabil după {1} zile lucrătoare
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:40:33.515782 by Administrator
{0} atribuit {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2018-12-25 14:54:30.697059 by Tiberiu Manolache
Bugetul {0} pentru Contul {1} față de {2} {3} este {4}. Acesta este depășit cu {5}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:26:09.510190 by Administrator
{0} Calendar
Unverified
{0} Chart
2018-12-18 02:12:27.065537 by Tiberiu Manolache
{0} Diagramă
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:51:38.937250 by Administrator
{0} a fost creat cu succes
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-12-20 16:25:56.462599 by Dan Radulescu
{0} are în prezent {1} Scor de Furnizor, iar comenzile de achiziție catre acest furnizor ar trebui emise cu prudență.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-12-20 16:27:10.740649 by Dan Radulescu
{0} are în prezent {1} Scor de Furnizor, iar cererile de oferta către acest furnizor ar trebui emise cu prudență.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:32:17.828734 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:40:27.288272 by Administrator
{0} nu are un program de practicieni în domeniul sănătății. Adăugați-o la medicul de masterat în domeniul sănătății
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-12-20 16:27:32.601190 by Dan Radulescu
{0} de la {1} pana la {2} în randul #{3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:20:09.391819 by Administrator
{0} a fost trimis cu succes
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:30:49.832776 by Administrator
{0} în rândul {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-12-20 16:29:48.889189 by Dan Radulescu
{0} indică faptul că {1} nu va oferi o cotație, dar toate articolele \ au fost cotate. Se actualizează statusul cererii de oferta.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-12-25 14:55:06.689659 by Tiberiu Manolache
{0} este o sărbătoare a companiei
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:52:33.200014 by Administrator
{0} este un câmp obligatoriu
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:31:43.822236 by Administrator
{0} este blocat, astfel încât această tranzacție nu poate continua
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:51:41.200701 by Administrator
{0} este obligatorie. Poate că înregistrarea de schimb valutar nu este creată pentru {1} până la {2}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2018-12-25 14:55:25.759405 by Tiberiu Manolache
{0} nu este o Adresă de Email validă
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:19:39.174210 by Administrator
{0} nu este un stat de lucru valabil. Actualizați fluxul de lucru și încercați din nou.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:32:10.874607 by Administrator
{0} nu este într-o Perioadă de Salarizare valabilă
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-12-25 14:56:24.137172 by Tiberiu Manolache
{0} nu este în lista de Sărbători Opționale
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:34:03.199468 by Administrator
{0} este în așteptare până la {1}
Unverified
{0} must be submitted
2017-12-20 16:30:38.015861 by Dan Radulescu
{0} trebuie transmis
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:34:09.520809 by Administrator
{0} nu este permis să efectueze tranzacții cu {1}. Vă rugăm să schimbați compania.
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:33:41.248425 by Administrator
{0} Numărul {1} deja utilizat în contul {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:40:22.863375 by Administrator
{0} în prima zi de lucru pe {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:40:36.798445 by Administrator
{0} pe Lăsați pe {1}
Unverified
{0} Result submittted
2017-12-22 10:28:53.332800 by Dan Radulescu
{0} Rezultat transmis
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:03:55.959726 by Administrator
{0} camera trebuie să aibă cel puțin un utilizator.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:04:08.197180 by Administrator
{0} auto-desemnat această sarcină: {1}
Unverified
{0} Settings not found
2017-12-20 16:31:20.969801 by Dan Radulescu
{0} Setările nu au fost găsite
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:46:35.966040 by Administrator
{0} ar trebui să fie o valoare cuprinsă între 0 și 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-12-20 16:31:44.069700 by Dan Radulescu
{0} Grupurile de elevi au fost create.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-12-20 16:31:57.405723 by Dan Radulescu
{0} Grupurile de elevi au fost create.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:46:40.317285 by Administrator
{0} Elevii au fost înscriși
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:32:19.625736 by Administrator
{0} posturile vacante și {1} bugetul pentru {2} deja planificate pentru filialele din {3}. \ Aveți posibilitatea de a planifica doar pentru {4} posturile vacante și bugetul {5} conform planului de personal {6} pentru compania mamă {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-12-17 23:24:07.073836 by Tiberiu Manolache
{0} variante create.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:33:35.037351 by Administrator
{0}: {1} este setat la starea {2}
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-12-20 16:32:44.423602 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Alocați Modificare dacă nu există posibilitate de introducere
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-12-20 16:33:18.391697 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Alocați Introducere dacă nu există posibilitate de introducere
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-12-20 16:35:33.609441 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Anulați fără sa transmiteți
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-12-20 16:37:13.795604 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate configura Import, deoarece {1} nu se poate importa
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-12-20 16:38:02.861534 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate configura Transmiteți, Anulați, Modificați fără sa Scrieți
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-12-20 16:38:36.054479 by Dan Radulescu
{0}: E-mail-ul angajatului nu a fost găsit, prin urmare, nu a fost trimis mail
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-12-25 14:52:59.059351 by Tiberiu Manolache
> acum {0} an(i)
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2018-12-25 14:57:50.933087 by Tiberiu Manolache
% de materiale facturate versus această Comandă de Vânzări
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-12-20 16:40:31.172718 by Dan Radulescu
% de materiale livrate versus acest Aviz de Expeditie
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-12-20 16:41:16.227364 by Dan Radulescu
% de materiale livrate versus aceasta Comanda
Unverified
01-Sales Return
2018-12-25 15:04:39.703872 by Tiberiu Manolache
01-Returnare Vânzări
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-12-17 23:25:02.143949 by Tiberiu Manolache
02-Reducere După Vânzare
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:45:26.845091 by Administrator
03 - Deficiență în servicii
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-12-25 15:05:19.922691 by Tiberiu Manolache
04-Corectură în Factură
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:45:22.945155 by Administrator
05 - Schimbarea în POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:45:23.455638 by Administrator
06 - Finalizarea evaluării provizorii
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:46:42.021204 by Administrator
07-Altele
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:57:21.654903 by Administrator
1 Puncte de loialitate = Cât de multă monedă de bază?
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-12-20 16:44:09.144335 by Dan Radulescu
1 stea fiind cel mai mic nivel şi 5 stele fiind cel mai mare nivel de evaluare
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:52:29.082473 by Administrator
2 Anual
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:48:07.460464 by Administrator
Setari avansate
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-12-04 21:08:48.946098 by Mihai Blaga
'Blochează stocuri mai vechi decât' ar trebui să fie mai mic de %d zile.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:39.697049 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:48:57.394947 by Administrator
_raport
Verifed
_report
2017-05-16 17:48:57.406015 by Administrator
_raport
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-12-04 21:08:08.740701 by Mihai Blaga
'Data efectivă de începere' nu poate fi după 'Data efectivă de sfârșit'
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-05-14 09:48:28.949536 by Administrator
'Zile de la ultima comandă' trebuie să fie mai mare sau egal cu zero
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-14 20:15:23.649506 by zumik83
'Intrările' nu pot fi vide
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-12-04 21:10:13.240187 by Mihai Blaga
'Data de început preconizatã' nu poate fi dupa data 'Data de sfârșit anticipatã'
Verifed
'From Date' is required
2015-05-14 19:32:40.144740 by Catalin Lungu
'Din Data' este necesar
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-12-04 21:11:17.703317 by Mihai Blaga
'Din Data' trebuie să fie dupã 'Până în Data'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-12-04 21:11:58.617431 by Mihai Blaga
'Are numãr de serie' nu poate fi 'Da' pentru articolele care nu au stoc
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-12-04 21:12:38.437866 by Mihai Blaga
"În vizualizare listă" nu este permisã pentru tipul {0} în rândul {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 21:36:29.393268 by Administrator
"Deschiderea"
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-05-14 20:33:57.318150 by zumik83
'Până la situația nr.' nu poate fi mai mică decât 'De la situația nr.'
Verifed
'To Date' is required
2015-05-14 20:32:08.179505 by zumik83
'Până la data' este necesară
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:32.375833 by Administrator
'Total'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-12-04 21:14:35.858009 by Mihai Blaga
"Actualizare stoc" nu poate fi activat, deoarece obiectele nu sunt livrate prin {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:10:15.285647 by Administrator
"Actualizare stoc" nu poate fi verificată de vânzare de active fixe
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:09.253409 by Administrator
"Istoricul companiei"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-10-17 18:42:30.846093 by Julian
"Este activ fix" nu poate fi debifată deoarece există informații împotriva produsului
Verifed
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:09.257014 by Administrator
"Membrii echipei" sau "Management"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:27:42.543129 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 20:38:03.277902 by zumik83
(Tarif orar / 60) * Timp efectiv de operare
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:35:49.062132 by Administrator
[{0}] (# Forma / Postul / {0}) este din stoc
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-05-14 20:38:36.873418 by zumik83
[Eticheta]: [Tipul câmpului] / [Opțiuni]: [Lățime]
Verifed
[Select]
2015-05-14 20:38:51.332995 by zumik83
[Selectati]
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-10-17 18:43:12.078750 by Julian
{{{0}}} nu este un pattern valid pentru câmp. Ar trebui să fie {{field_name}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:49:37.217752 by Administrator
{0} - {1} este student inactiv
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:36.756283 by Administrator
{0} '{1}' este dezactivat
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-05-14 20:39:09.562206 by zumik83
{0} '{1}' nu există în anul fiscal {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-05-14 20:40:04.244165 by zumik83
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) aferent comenzii de producție {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:14.338167 by Administrator
{0} {1} există deja
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:14.349769 by Administrator
{0} {1} nu poate fi "{2}". Ar trebui să fie unul dintre "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-12-04 21:16:21.195893 by Mihai Blaga
{0} {1} nu poate fi un nod frunză, deoarece are copii
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:10:58.084287 by Administrator
{0} {1} nu există
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-05-14 19:38:15.644272 by Catalin Lungu
{0} {1} nu există, selectează un nou obiectiv pentru fuzionare
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2014-08-28 13:38:53.806405 by Administrator
{0} {1} a fost modificat. Vă rugăm să reîmprospătați.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:25.889409 by Administrator
{0} {1} este anulat sau închis
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:33:29.753198 by Administrator
{0} {1} este anulată sau oprită
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:32:26.102957 by Administrator
{0} {1} este anulată, astfel încât acțiunea nu poate fi terminată
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:24.703399 by Administrator
{0} {1} este închis
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:35:45.793148 by Administrator
{0} {1} este dezactivat
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-10-17 17:15:34.178131 by Julian
{0} {1} este blocat
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-18 14:31:17.155537 by Andrei Florea
{0} {1} nu este activ
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-05-15 10:26:14.353870 by zumik83
{0} {1} nu este introdus
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-05-15 10:26:38.918432 by zumik83
{0} {1} trebuie să fie introdus
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-18 14:31:58.274114 by Andrei Florea
{0} {1} nu se gaseste in niciun an fiscal activ.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2016-10-17 17:16:02.491443 by Julian
{0} {1} statusul este {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-18 14:32:13.014715 by Andrei Florea
{0} {1} to {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:48:09.799362 by Administrator
{0} {1}: "profit și pierdere" cont de tip {2} nu este permisă în orificiul de intrare
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:47:22.779309 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} nu poate fi un grup
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:47:49.583350 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} nu aparține Companiei {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:47:31.378242 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} este inactiv
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-01-14 23:56:46.672337 by Julian
{0} {1}: Intrarea contabila {2} poate fi făcută numai în moneda: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:47:22.594594 by Administrator
{0} {1}: Cost Center {2} nu aparține Companiei {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2016-07-05 07:16:46.691438 by Han Shocky
{0} {1}: 아이템 {2} 는 Cost Center가 필수임
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:47:35.077117 by Administrator
{0} {1}: Centru de cost este necesară pentru "profit și pierdere" cont de {2}. Vă rugăm să configurați un centru de cost implicit pentru companie.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:47:31.040671 by Administrator
{0} {1}: Clientul este necesară împotriva contului Receivable {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-05-15 10:38:25.778351 by zumik83
{0} {1}: Înregistrarea introdusă nu poate fi ștearsă.
Verifed
{0} added
2015-05-14 19:50:45.789420 by Catalin Lungu
{0} adăugat
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-15 10:39:33.824592 by zumik83
{0} comparativ cu factura {1} ​​din data de {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-15 10:41:00.498671 by zumik83
{0} comparativ cu comanda de cumpărare {1}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:01:51.551099 by Administrator
{0} există deja. Selectați un alt nume
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:34:02.409145 by Administrator
{0} deja dezabonat
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2016-10-17 17:16:42.013734 by Julian
{0} deja dezabonat de la {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:36:25.953225 by Administrator
{0} și {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-12-04 21:19:45.763317 by Mihai Blaga
{0} vizualizeazã documentul în acest moment
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-10-17 17:17:28.943277 by Julian
{0} activul nu poate fi transferat
Verifed
{0} by {1}
2015-05-15 11:01:30.454244 by zumik83
{0} cu {1}
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2015-05-15 11:04:59.556516 by zumik83
{0} nu poate fi setat pentru tipuri singulare
Verifed
{0} days ago
2016-10-17 17:17:32.705028 by Julian
{0} zile în urmă
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-05-15 11:11:45.360053 by zumik83
{0} a fost introdus de două ori în taxa articolului
Verifed
{0} Feedback Request
2017-03-18 14:32:26.270085 by Andrei Florea
{0} Cerere pentru feedback
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-12-04 21:20:53.085534 by Mihai Blaga
{0} câmpul nu poate fi setat ca unic în {1}, deoarece sunt valori existente non-unice
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-03-18 14:32:38.308053 by Andrei Florea
{0} de la {1} pana la {2}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-26 18:49:19.738385 by Claudiu Santa
{0} a fost adaugat cu success la Grupul de Email.
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 16:04:38.739912 by Administrator
{0} are valabilitate până la data de {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:36:30.811857 by Administrator
{0} a părăsit conversația în {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-25 13:09:44.075469 by Administrator
{0} ore
Verifed
{0} hours ago
2017-09-26 18:50:32.086401 by Claudiu Santa
Cu {0} ore in urma
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-05-15 11:13:42.669943 by zumik83
{0} din rândul {1} nu poate avea atât URL cât și articole copil
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:53:58.852845 by Administrator
{0} este o adresă de e-mail nevalidă în secțiunea "Destinatari"
Verifed
{0} is currently viewing this document
2017-09-26 19:07:08.331317 by Claudiu Santa
{0} vizualizează acum acest document
Verifed
{0} is mandatory
2015-05-15 11:15:42.687733 by zumik83
{0} este obligatoriu
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-05-15 11:15:56.621453 by zumik83
{0} este obligatoriu pentru articolul {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-05-15 11:17:54.798469 by zumik83
{0} este obligatoriu. Este posibil ca înregistrarea schimbului valutar nu este creată pentru {1} până la {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-05-15 11:18:03.657401 by zumik83
{0} nu este un articol de stoc
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-05-15 11:19:36.407123 by zumik83
{0} nu este un număr de lot valid aferent articolului {1}
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:57:31.220904 by Administrator
{0} este acum format standard de imprimare pentru {1} doctype
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-10-17 17:20:02.104413 by Julian
{0} este acum anul fiscal implicit. Vă rugăm să reîmprospătați browser-ul dvs. pentru ca modificarea să aibă efect.
Verifed
{0} is required
2015-05-15 13:08:57.030275 by zumik83
{0} este necesar
Verifed
{0} items in progress
2016-08-25 13:09:27.940485 by Administrator
{0} elemente în curs
Verifed
{0} items produced
2016-10-17 17:20:19.279197 by Julian
{0} articole produse
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:48:00.930129 by Administrator
{0} elemente selectate
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-03-18 14:35:43.230691 by Andrei Florea
{0} logged out: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:18.873287 by Administrator
{0} te-a menționat într-un comentariu in {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:53.999565 by Administrator
Acum {0} minute
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:49:55.496464 by Administrator
Acum {0} luni
Verifed
{0} must appear only once
2015-05-15 13:10:01.925528 by zumik83
{0} trebuie să apară doar o singură dată
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:25:52.239482 by Administrator
{0} trebuie să fie negativ în documentul de retur
Verifed
{0} must be set first
2015-05-15 13:13:19.561659 by zumik83
{0} trebuie să fie configurat prima dată
Verifed
{0} Name
2016-08-25 13:09:46.373679 by Administrator
{0} Nume
Verifed
{0} not a valid State
2014-08-28 14:47:14.316316 by Administrator
{0} nu este un stat valid
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-05-14 19:42:46.866297 by Catalin Lungu
{0} nu este permisă redenumirea
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:32:51.907655 by Administrator
{0} nu a fost găsit
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:36:41.247984 by Administrator
{0} nu a fost găsit pentru articolul {1}
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:36:21.711445 by Administrator
{0} din {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:36:38.169891 by Administrator
{0} înregistrări de plată nu pot fi filtrate de {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:23:38.938183 by Administrator
{0} Raportează
Verifed
{0} rows for {1}
2017-03-18 14:35:54.988692 by Andrei Florea
{0} randuri pentru {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:33:49.377002 by Administrator
{0} numere de serie necesare pentru postul {1}. Ați furnizat {2}.
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:58:18.941660 by Administrator
{0} la {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:02:26.145791 by Administrator
{0} pentru a nu mai primi e-mailuri de acest tip
Verifed
{0} Tree
2015-05-14 19:43:11.689665 by Catalin Lungu
{0} arbore
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-05-15 14:11:08.657130 by zumik83
{0} a departajat acest document cu {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:35:36.951555 by Administrator
{0} unități de [{1}] (# Forma / Postul / {1}) găsit în [{2}] (# Forma / Depozit / {2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:10:56.233136 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pe {3} {4} pentru {5} pentru a finaliza această tranzacție.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:10:46.008091 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pentru a finaliza această tranzacție.
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-05-15 14:15:00.471946 by zumik83
{0} numere de serie valabile pentru articolul {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:54.836536 by Administrator
Acum {0} săptămâni
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:03.248337 by Administrator
{0}, {1} Row
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:10:26.461918 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) vor primi trunchiate, ca și caractere maxim permis este {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:37:00.553903 by Administrator
{0}: {1} nu există
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:41:47.792774 by Administrator
{0}: {1} din {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-05-15 14:15:28.092805 by zumik83
{0}: {1} nu a fost găsit în tabelul detalii factură
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-05-15 14:25:40.031211 by zumik83
{0}: nu se poate configura modificați fără anulați
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-05-15 14:26:09.667729 by zumik83
{0}: nu se poate configura importați fără creați
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-05-15 14:29:25.954406 by zumik83
{0}: de la {0} de tipul {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-05-15 14:29:22.686425 by zumik83
{0}: de la {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-05-15 14:30:01.126661 by zumik83
{0}: Nici o permisiune de bază nu a fost configurată
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-01-15 00:00:18.236451 by Julian
{0}: Doar o regulă permisa cu același rol, nivel și {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-05-17 05:51:39.245704 by zumik83
{0}: Permisiunea la nivel 0 trebuie să fie configurată înainte de a configura niveluri mai ridicate
Verifed
{0}% Billed
2017-01-15 00:00:37.162266 by Julian
{0}% Facturat
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-17 05:45:41.102455 by zumik83
{0}% Livrat
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-05-14 09:48:29.002150 by Administrator
* Va fi calculat în cadrul tranzacției.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:07.807498 by Administrator
** Eșuat: {0} la {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-05-17 05:52:00.808033 by zumik83
Master **Monedă**
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-17 05:48:19.267436 by zumik83
**Anul fiscal** reprezintă un an financiar. Toate intrările contabile și alte tranzacții majore sunt monitorizate comparativ cu ** Anul fiscal **.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:08:49.067714 by Administrator
** Lunar Distribuție ** vă ajută să distribuie bugetul / Target peste luni dacă aveți sezonier în afacerea dumneavoastră.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:33:49.051615 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Amount Billed
2017-01-15 00:01:12.051406 by Julian
% Suma facturata
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:47:42.636333 by Administrator
% Metoda completă
Verifed
% Completed
2014-08-28 13:35:13.192499 by Administrator
% Finalizat
Verifed
% Ordered
2017-01-15 00:02:17.124163 by Julian
% Comandat
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:47:44.409245 by Administrator
% Progres
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-18 14:36:56.047766 by Andrei Florea
%s formatul raportului nu este valid. Formatul raportului poate fi unul \unele dintre urmatoarele %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-01-15 00:02:38.694512 by Julian
0 - Draft; 1 - Trimis; 2 - Anulat
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-05-17 05:59:16.999853 by zumik83
1 monedă = [?] Fracțiunea pentru, de exemplu 1 USD = 100 Cenți
Verifed
1 hour ago
2017-01-15 00:03:07.664173 by Julian
in urma cu 1 ora
Verifed
1 minute ago
2017-01-15 00:03:41.766049 by Julian
in urma cu 1 minut
Verifed
1 month ago
2017-03-18 14:37:03.816983 by Andrei Florea
luna trecuta
Verifed
1 weeks ago
2017-03-18 14:37:09.102965 by Andrei Florea
saptamana trecuta
Verifed
1 year ago
2017-03-18 14:37:14.991968 by Andrei Florea
anul trecut
Verifed
90-Above
2017-01-15 00:03:52.943317 by Julian
90-si mai mult
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:59:37.122628 by Administrator
(Jumatate de zi)
Verifed
by Role
2015-05-14 20:08:56.227329 by zumik83
prin normă
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:37.619817 by Administrator
pentru {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:33:55.263906 by Administrator
sau
Verifed
-Above
2015-05-14 19:48:29.011038 by Catalin Lungu
de mai sus
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-05-14 18:37:51.802819 by Catalin Lungu
'Bazat pe' și 'Grupat dupa' nu pot fi identice
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-05-14 20:37:02.073313 by zumik83
"Părinte" semnifică tabelul părinte în care trebuie să se adauge acestă înregistrare
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:38:50.782866 by Administrator
[Eroare]
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 21:36:46.701509 by Administrator
{0} sau {1}
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-05-15 14:09:58.968016 by zumik83
{0} a partajat acest document cu {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:31.422209 by Administrator
{0} împărtășit acest document cu toată lumea
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-15 14:10:09.933943 by zumik83
{0} abonați adăugați
Verifed
% Billed
2015-05-14 09:48:28.872634 by Administrator
% Facurat
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:36.092000 by Administrator
{0} {1} este complet facturat
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:14.362846 by Administrator
{0} {1} nu a fost găsit
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-05-15 10:40:41.977134 by zumik83
{0} comparativ cu factura de vânzări {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-05-15 10:41:38.336004 by zumik83
{0} comparativ cu comanda de vânzări {1}
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 13:38:52.539564 by Administrator
{0} nu aparține companiei {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-15 11:05:23.164366 by zumik83
{0} a editat acest {1}
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:47:14.333760 by Administrator
{0} actualizat
Verifed
{0}% Complete
2015-02-23 21:59:37.201377 by Administrator
{0}% complet
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:47:14.432547 by Administrator
{app_title}
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:38:52.417639 by Administrator
{0} nu poate fi negativ
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:59:40.084476 by Administrator
{0} comentarii
Verifed
{0} created
2015-05-14 09:48:45.355708 by Administrator
{0} creat
Verifed
{0} created this {1}
2015-05-15 11:05:11.537522 by zumik83
{0} a creat acest {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:14.293341 by Administrator
{0} nu există în rândul {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:27:40.716486 by Administrator
{0} pentru {1}
Verifed
{0} is saved
2014-08-28 14:47:14.303062 by Administrator
{0} este salvat
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:14.275597 by Administrator
{0} Lista
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:59:36.173761 by Administrator
{0} autentificat
Verifed
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:47:14.307551 by Administrator
{0} trebuie sa fie unul din {1}
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:59:41.746315 by Administrator
{0} trebuie să fie unic
Verifed
% Delivered
2015-05-14 09:48:28.864053 by Administrator
% Livrat
Verifed
% Installed
2015-05-14 09:48:28.884740 by Administrator
% Instalat
Verifed
% Received
2015-05-14 09:48:28.888435 by Administrator
% Primit
Verifed
0 is highest
2014-08-28 14:47:09.267161 by Administrator
0 este cel mai mare
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:59:42.111549 by Administrator
1 comentariu
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:47:09.273682 by Administrator
2 zile în urmă
Verifed