You must login to edit or verify translations

Român: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:54:42.735497 by Administrator
{0} Întreținerea eșantionului se bazează pe lot, verificați dacă lotul nu conține un eșantion de element
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-12-20 16:14:23.896166 by Dan Radulescu
În prezent nu există stoc disponibil în niciun depozit
Unverified
Group Roll No
2017-12-20 16:15:13.174534 by Dan Radulescu
Număr grup de role
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:45:44.857869 by Administrator
Codul expedierii de transport
Unverified
; not allowed in condition
2017-12-20 16:15:46.278085 by Dan Radulescu
; nu este permis în stare
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-12-20 16:16:10.538669 by Dan Radulescu
"În Căutarea Globală" nu este permis pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-12-20 16:16:21.164138 by Dan Radulescu
"În Căutarea Globală" nu este permis pentru tipul {0} în rândul {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-12-20 16:16:57.149698 by Dan Radulescu
Nu sunt specificați "Destinatari"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:52:19.344309 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 12:46:01.844716 by Administrator
(inclusiv)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:32:48.249209 by Administrator
) pentru {0}
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-12-20 16:17:36.118793 by Dan Radulescu
[Urgent] Eroare la crearea %s recurente pentru %s
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-12-20 16:18:26.325884 by Dan Radulescu
{0} - {1} este elev inactiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-12-20 16:18:39.236402 by Dan Radulescu
{0} - {1} nu este înscris în Lotul {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-12-20 16:18:54.629159 by Dan Radulescu
{0} - {1} nu este înscris la Cursul {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:52:07.178194 by Administrator
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) din Ordinul de Lucru {3}
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:35:42.524113 by Administrator
{0} {1} creat
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:45:02.794549 by Administrator
{0} {1} nu există.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-12-20 16:19:20.946846 by Dan Radulescu
{0} {1} nu a fost transmis, astfel încât acțiunea nu poate fi finalizată
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-12-20 16:20:10.619944 by Dan Radulescu
{0} {1} este asociat cu {2}, dar Contul de Partid este {3}
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:52:32.400977 by Administrator
{0} {1} nu este asociat cu {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:30:54.878221 by Administrator
{0} {1} nu este prezentă în compania mamă
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-12-20 16:20:35.410645 by Dan Radulescu
{0} {1}: Fie valoarea creditului de debit sau creditul sunt necesare pentru {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-12-20 16:20:52.822338 by Dan Radulescu
{0} {1}: Furnizorul este necesar pentru Contul de plăți {2}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-12-20 16:21:50.646783 by Dan Radulescu
{0} deja alocate pentru Angajatul {1} pentru perioada {2} - {3}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:32:43.318725 by Administrator
{0} aplicabil după {1} zile lucrătoare
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:40:33.515782 by Administrator
{0} atribuit {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-12-20 16:23:39.024755 by Dan Radulescu
Bugetul {0} pentru Contul {1} fata de {2} {3} este {4}. Acesta este depășit cu {5}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:26:09.510190 by Administrator
{0} Calendar
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:46:02.831528 by Administrator
{0} Graficul
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-12-20 16:25:56.462599 by Dan Radulescu
{0} are în prezent {1} Scor de Furnizor, iar comenzile de achiziție catre acest furnizor ar trebui emise cu prudență.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-12-20 16:27:10.740649 by Dan Radulescu
{0} are în prezent {1} Scor de Furnizor, iar cererile de oferta către acest furnizor ar trebui emise cu prudență.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:32:17.828734 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:40:27.288272 by Administrator
{0} nu are un program de practicieni în domeniul sănătății. Adăugați-o la medicul de masterat în domeniul sănătății
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-12-20 16:27:32.601190 by Dan Radulescu
{0} de la {1} pana la {2} în randul #{3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:20:09.391819 by Administrator
{0} a fost trimis cu succes
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:30:49.832776 by Administrator
{0} în rândul {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-12-20 16:29:48.889189 by Dan Radulescu
{0} indică faptul că {1} nu va oferi o cotație, dar toate articolele \ au fost cotate. Se actualizează statusul cererii de oferta.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:45:49.465332 by Administrator
{0} este o sărbătoare de companie
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:52:33.200014 by Administrator
{0} este un câmp obligatoriu
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:31:43.822236 by Administrator
{0} este blocat, astfel încât această tranzacție nu poate continua
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-12-20 16:30:04.106842 by Dan Radulescu
{0} nu este o Adresa de Email valida
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:19:39.174210 by Administrator
{0} nu este un stat de lucru valabil. Actualizați fluxul de lucru și încercați din nou.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:32:10.874607 by Administrator
{0} nu este într-o Perioadă de Salarizare valabilă
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:35:02.139671 by Administrator
{0} nu este în lista de sărbători opționale
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:34:03.199468 by Administrator
{0} este în așteptare până la {1}
Unverified
{0} must be submitted
2017-12-20 16:30:38.015861 by Dan Radulescu
{0} trebuie transmis
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:34:09.520809 by Administrator
{0} nu este permis să efectueze tranzacții cu {1}. Vă rugăm să schimbați compania.
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:33:41.248425 by Administrator
{0} Numărul {1} deja utilizat în contul {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:40:22.863375 by Administrator
{0} în prima zi de lucru pe {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:40:36.798445 by Administrator
{0} pe Lăsați pe {1}
Unverified
{0} Result submittted
2017-12-22 10:28:53.332800 by Dan Radulescu
{0} Rezultat transmis
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:04:08.197180 by Administrator
{0} auto-desemnat această sarcină: {1}
Unverified
{0} Settings not found
2017-12-20 16:31:20.969801 by Dan Radulescu
{0} Setările nu au fost găsite
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:46:35.966040 by Administrator
{0} ar trebui să fie o valoare cuprinsă între 0 și 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-12-20 16:31:44.069700 by Dan Radulescu
{0} Grupurile de elevi au fost create.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-12-20 16:31:57.405723 by Dan Radulescu
{0} Grupurile de elevi au fost create.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:46:40.317285 by Administrator
{0} Elevii au fost înscriși
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:32:19.625736 by Administrator
{0} posturile vacante și {1} bugetul pentru {2} deja planificate pentru filialele din {3}. \ Aveți posibilitatea de a planifica doar pentru {4} posturile vacante și bugetul {5} conform planului de personal {6} pentru compania mamă {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:40:18.543014 by Administrator
{0} variantele create.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:33:35.037351 by Administrator
{0}: {1} este setat la starea {2}
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-12-20 16:32:44.423602 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Alocați Modificare dacă nu există posibilitate de introducere
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-12-20 16:33:18.391697 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Alocați Introducere dacă nu există posibilitate de introducere
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-12-20 16:35:33.609441 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate seta Anulați fără sa transmiteți
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-12-20 16:37:13.795604 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate configura Import, deoarece {1} nu se poate importa
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-12-20 16:38:02.861534 by Dan Radulescu
{0}: Nu se poate configura Transmiteți, Anulați, Modificați fără sa Scrieți
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-12-20 16:38:36.054479 by Dan Radulescu
{0}: E-mail-ul angajatului nu a fost găsit, prin urmare, nu a fost trimis mail
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:41:10.444715 by Administrator
{type} trebuie să aibă cel puțin un utilizator.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:40:21.673310 by Administrator
> {0} ani în urmă
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2017-12-20 16:39:47.040441 by Dan Radulescu
% de materiale facturate versus aceasta comanda
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-12-20 16:40:31.172718 by Dan Radulescu
% de materiale livrate versus acest Aviz de Expeditie
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-12-20 16:41:16.227364 by Dan Radulescu
% de materiale livrate versus aceasta Comanda
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:45:02.205460 by Administrator
01-returnare vânzări
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:45:39.561205 by Administrator
02-Reducere după vânzare
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:45:26.845091 by Administrator
03 - Deficiență în servicii
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:46:34.350538 by Administrator
04-Corectarea facturii
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:45:22.945155 by Administrator
05 - Schimbarea în POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:45:23.455638 by Administrator
06 - Finalizarea evaluării provizorii
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:46:42.021204 by Administrator
07-Altele
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:57:21.654903 by Administrator
1 Puncte de loialitate = Cât de multă monedă de bază?
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-12-20 16:44:09.144335 by Dan Radulescu
1 stea fiind cel mai mic nivel şi 5 stele fiind cel mai mare nivel de evaluare
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:52:29.082473 by Administrator
2 Anual
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:48:07.460464 by Administrator
Setari avansate
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-12-09 21:26:37.714504 by Mihai Blaga
este obligatorie. Poate înregistrarea de schimb valutar nu este creeatã pentru
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-12-04 21:08:48.946098 by Mihai Blaga
'Blochează stocuri mai vechi decât' ar trebui să fie mai mic de %d zile.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:39.697049 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:48:57.394947 by Administrator
_raport
Verifed
_report
2017-05-16 17:48:57.406015 by Administrator
_raport
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-12-04 21:08:08.740701 by Mihai Blaga
'Data efectivă de începere' nu poate fi după 'Data efectivă de sfârșit'
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-05-14 09:48:28.949536 by Administrator
'Zile de la ultima comandă' trebuie să fie mai mare sau egal cu zero
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-14 20:15:23.649506 by zumik83
'Intrările' nu pot fi vide
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-12-04 21:10:13.240187 by Mihai Blaga
'Data de început preconizatã' nu poate fi dupa data 'Data de sfârșit anticipatã'
Verifed
'From Date' is required
2015-05-14 19:32:40.144740 by Catalin Lungu
'Din Data' este necesar
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-12-04 21:11:17.703317 by Mihai Blaga
'Din Data' trebuie să fie dupã 'Până în Data'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-12-04 21:11:58.617431 by Mihai Blaga
'Are numãr de serie' nu poate fi 'Da' pentru articolele care nu au stoc
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-12-04 21:12:38.437866 by Mihai Blaga
"În vizualizare listă" nu este permisã pentru tipul {0} în rândul {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-03 21:36:29.393268 by Administrator
"Deschiderea"
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-05-14 20:33:57.318150 by zumik83
'Până la situația nr.' nu poate fi mai mică decât 'De la situația nr.'
Verifed
'To Date' is required
2015-05-14 20:32:08.179505 by zumik83
'Până la data' este necesară
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:32.375833 by Administrator
'Total'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-12-04 21:14:35.858009 by Mihai Blaga
"Actualizare stoc" nu poate fi activat, deoarece obiectele nu sunt livrate prin {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:10:15.285647 by Administrator
"Actualizare stoc" nu poate fi verificată de vânzare de active fixe
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:09.253409 by Administrator
"Istoricul companiei"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-10-17 18:42:30.846093 by Julian
"Este activ fix" nu poate fi debifată deoarece există informații împotriva produsului
Verifed
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:09.257014 by Administrator
"Membrii echipei" sau "Management"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:27:42.543129 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 20:38:03.277902 by zumik83
(Tarif orar / 60) * Timp efectiv de operare
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:35:49.062132 by Administrator
[{0}] (# Forma / Postul / {0}) este din stoc
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-05-14 20:38:36.873418 by zumik83
[Eticheta]: [Tipul câmpului] / [Opțiuni]: [Lățime]
Verifed
[Select]
2015-05-14 20:38:51.332995 by zumik83
[Selectati]
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-10-17 18:43:12.078750 by Julian
{{{0}}} nu este un pattern valid pentru câmp. Ar trebui să fie {{field_name}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:49:37.217752 by Administrator
{0} - {1} este student inactiv
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:36.756283 by Administrator
{0} '{1}' este dezactivat
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-05-14 20:39:09.562206 by zumik83
{0} '{1}' nu există în anul fiscal {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-05-14 20:40:04.244165 by zumik83
{0} ({1}) nu poate fi mai mare decât cantitatea planificată ({2}) aferent comenzii de producție {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:14.338167 by Administrator
{0} {1} există deja
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:14.349769 by Administrator
{0} {1} nu poate fi "{2}". Ar trebui să fie unul dintre "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-12-04 21:16:21.195893 by Mihai Blaga
{0} {1} nu poate fi un nod frunză, deoarece are copii
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:10:58.084287 by Administrator
{0} {1} nu există
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-05-14 19:38:15.644272 by Catalin Lungu
{0} {1} nu există, selectează un nou obiectiv pentru fuzionare
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2014-08-28 13:38:53.806405 by Administrator
{0} {1} a fost modificat. Vă rugăm să reîmprospătați.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:25.889409 by Administrator
{0} {1} este anulat sau închis
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:33:29.753198 by Administrator
{0} {1} este anulată sau oprită
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:32:26.102957 by Administrator
{0} {1} este anulată, astfel încât acțiunea nu poate fi terminată
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:24.703399 by Administrator
{0} {1} este închis
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:35:45.793148 by Administrator
{0} {1} este dezactivat
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-10-17 17:15:34.178131 by Julian
{0} {1} este blocat
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-18 14:31:17.155537 by Andrei Florea
{0} {1} nu este activ
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-05-15 10:26:14.353870 by zumik83
{0} {1} nu este introdus
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-05-15 10:26:38.918432 by zumik83
{0} {1} trebuie să fie introdus
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-18 14:31:58.274114 by Andrei Florea
{0} {1} nu se gaseste in niciun an fiscal activ.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2016-10-17 17:16:02.491443 by Julian
{0} {1} statusul este {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-18 14:32:13.014715 by Andrei Florea
{0} {1} to {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:48:09.799362 by Administrator
{0} {1}: "profit și pierdere" cont de tip {2} nu este permisă în orificiul de intrare
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:47:22.779309 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} nu poate fi un grup
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:47:49.583350 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} nu aparține Companiei {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:47:31.378242 by Administrator
{0} {1}: Cont {2} este inactiv
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-01-14 23:56:46.672337 by Julian
{0} {1}: Intrarea contabila {2} poate fi făcută numai în moneda: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:47:22.594594 by Administrator
{0} {1}: Cost Center {2} nu aparține Companiei {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2016-07-05 07:16:46.691438 by Han Shocky
{0} {1}: 아이템 {2} 는 Cost Center가 필수임
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:47:35.077117 by Administrator
{0} {1}: Centru de cost este necesară pentru "profit și pierdere" cont de {2}. Vă rugăm să configurați un centru de cost implicit pentru companie.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:47:31.040671 by Administrator
{0} {1}: Clientul este necesară împotriva contului Receivable {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-05-15 10:38:25.778351 by zumik83
{0} {1}: Înregistrarea introdusă nu poate fi ștearsă.
Verifed
{0} added
2015-05-14 19:50:45.789420 by Catalin Lungu
{0} adăugat
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-15 10:39:33.824592 by zumik83
{0} comparativ cu factura {1} ​​din data de {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-15 10:41:00.498671 by zumik83
{0} comparativ cu comanda de cumpărare {1}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:01:51.551099 by Administrator
{0} există deja. Selectați un alt nume
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:34:02.409145 by Administrator
{0} deja dezabonat
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2016-10-17 17:16:42.013734 by Julian
{0} deja dezabonat de la {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:36:25.953225 by Administrator
{0} și {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-12-04 21:19:45.763317 by Mihai Blaga
{0} vizualizeazã documentul în acest moment
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-10-17 17:17:28.943277 by Julian
{0} activul nu poate fi transferat
Verifed
{0} by {1}
2015-05-15 11:01:30.454244 by zumik83
{0} cu {1}
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2015-05-15 11:04:59.556516 by zumik83
{0} nu poate fi setat pentru tipuri singulare
Verifed
{0} days ago
2016-10-17 17:17:32.705028 by Julian
{0} zile în urmă
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-05-15 11:11:45.360053 by zumik83
{0} a fost introdus de două ori în taxa articolului
Verifed
{0} Feedback Request
2017-03-18 14:32:26.270085 by Andrei Florea
{0} Cerere pentru feedback
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-12-04 21:20:53.085534 by Mihai Blaga
{0} câmpul nu poate fi setat ca unic în {1}, deoarece sunt valori existente non-unice
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-03-18 14:32:38.308053 by Andrei Florea
{0} de la {1} pana la {2}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-26 18:49:19.738385 by Claudiu Santa
{0} a fost adaugat cu success la Grupul de Email.
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 16:04:38.739912 by Administrator
{0} are valabilitate până la data de {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:36:30.811857 by Administrator
{0} a părăsit conversația în {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-25 13:09:44.075469 by Administrator
{0} ore
Verifed
{0} hours ago
2017-09-26 18:50:32.086401 by Claudiu Santa
Cu {0} ore in urma
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-05-15 11:13:42.669943 by zumik83
{0} din rândul {1} nu poate avea atât URL cât și articole copil
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:53:58.852845 by Administrator
{0} este o adresă de e-mail nevalidă în secțiunea "Destinatari"
Verifed
{0} is currently viewing this document
2017-09-26 19:07:08.331317 by Claudiu Santa
{0} vizualizează acum acest document
Verifed
{0} is mandatory
2015-05-15 11:15:42.687733 by zumik83
{0} este obligatoriu
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-05-15 11:15:56.621453 by zumik83
{0} este obligatoriu pentru articolul {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-05-15 11:17:54.798469 by zumik83
{0} este obligatoriu. Este posibil ca înregistrarea schimbului valutar nu este creată pentru {1} până la {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-05-15 11:18:03.657401 by zumik83
{0} nu este un articol de stoc
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-05-15 11:19:36.407123 by zumik83
{0} nu este un număr de lot valid aferent articolului {1}
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:57:31.220904 by Administrator
{0} este acum format standard de imprimare pentru {1} doctype
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-10-17 17:20:02.104413 by Julian
{0} este acum anul fiscal implicit. Vă rugăm să reîmprospătați browser-ul dvs. pentru ca modificarea să aibă efect.
Verifed
{0} is required
2015-05-15 13:08:57.030275 by zumik83
{0} este necesar
Verifed
{0} items in progress
2016-08-25 13:09:27.940485 by Administrator
{0} elemente în curs
Verifed
{0} items produced
2016-10-17 17:20:19.279197 by Julian
{0} articole produse
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:48:00.930129 by Administrator
{0} elemente selectate
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-03-18 14:35:43.230691 by Andrei Florea
{0} logged out: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:01:52.230337 by Administrator
{0} te-a menționat într-un comentariu
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:18.873287 by Administrator
{0} te-a menționat într-un comentariu in {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:53.999565 by Administrator
Acum {0} minute
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:49:55.496464 by Administrator
Acum {0} luni
Verifed
{0} must appear only once
2015-05-15 13:10:01.925528 by zumik83
{0} trebuie să apară doar o singură dată
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:25:52.239482 by Administrator
{0} trebuie să fie negativ în documentul de retur
Verifed
{0} must be set first
2015-05-15 13:13:19.561659 by zumik83
{0} trebuie să fie configurat prima dată
Verifed
{0} Name
2016-08-25 13:09:46.373679 by Administrator
{0} Nume
Verifed
{0} not a valid State
2014-08-28 14:47:14.316316 by Administrator
{0} nu este un stat valid
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-05-14 19:42:46.866297 by Catalin Lungu
{0} nu este permisă redenumirea
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:32:51.907655 by Administrator
{0} nu a fost găsit
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:36:41.247984 by Administrator
{0} nu a fost găsit pentru articolul {1}
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:36:21.711445 by Administrator
{0} din {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:36:38.169891 by Administrator
{0} înregistrări de plată nu pot fi filtrate de {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:23:38.938183 by Administrator
{0} Raportează
Verifed
{0} rows for {1}
2017-03-18 14:35:54.988692 by Andrei Florea
{0} randuri pentru {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:33:49.377002 by Administrator
{0} numere de serie necesare pentru postul {1}. Ați furnizat {2}.
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:58:18.941660 by Administrator
{0} la {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:02:26.145791 by Administrator
{0} pentru a nu mai primi e-mailuri de acest tip
Verifed
{0} Tree
2015-05-14 19:43:11.689665 by Catalin Lungu
{0} arbore
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-05-15 14:11:08.657130 by zumik83
{0} a departajat acest document cu {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:35:36.951555 by Administrator
{0} unități de [{1}] (# Forma / Postul / {1}) găsit în [{2}] (# Forma / Depozit / {2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:10:56.233136 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pe {3} {4} pentru {5} pentru a finaliza această tranzacție.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:10:46.008091 by Administrator
{0} unități de {1} necesare în {2} pentru a finaliza această tranzacție.
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-05-15 14:15:00.471946 by zumik83
{0} numere de serie valabile pentru articolul {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:54.836536 by Administrator
Acum {0} săptămâni
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:03.248337 by Administrator
{0}, {1} Row
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:10:26.461918 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) vor primi trunchiate, ca și caractere maxim permis este {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:37:00.553903 by Administrator
{0}: {1} nu există
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:41:47.792774 by Administrator
{0}: {1} din {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-05-15 14:15:28.092805 by zumik83
{0}: {1} nu a fost găsit în tabelul detalii factură
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-05-15 14:25:40.031211 by zumik83
{0}: nu se poate configura modificați fără anulați
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-05-15 14:26:09.667729 by zumik83
{0}: nu se poate configura importați fără creați
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-05-15 14:29:25.954406 by zumik83
{0}: de la {0} de tipul {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-05-15 14:29:22.686425 by zumik83
{0}: de la {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-05-15 14:30:01.126661 by zumik83
{0}: Nici o permisiune de bază nu a fost configurată
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-01-15 00:00:18.236451 by Julian
{0}: Doar o regulă permisa cu același rol, nivel și {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-05-17 05:51:39.245704 by zumik83
{0}: Permisiunea la nivel 0 trebuie să fie configurată înainte de a configura niveluri mai ridicate
Verifed
{0}% Billed
2017-01-15 00:00:37.162266 by Julian
{0}% Facturat
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-17 05:45:41.102455 by zumik83
{0}% Livrat
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-05-14 09:48:29.002150 by Administrator
* Va fi calculat în cadrul tranzacției.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:07.807498 by Administrator
** Eșuat: {0} la {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-05-17 05:52:00.808033 by zumik83
Master **Monedă**
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-05-17 05:48:19.267436 by zumik83
**Anul fiscal** reprezintă un an financiar. Toate intrările contabile și alte tranzacții majore sunt monitorizate comparativ cu ** Anul fiscal **.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:08:49.067714 by Administrator
** Lunar Distribuție ** vă ajută să distribuie bugetul / Target peste luni dacă aveți sezonier în afacerea dumneavoastră.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:33:49.051615 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Amount Billed
2017-01-15 00:01:12.051406 by Julian
% Suma facturata
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:47:42.636333 by Administrator
% Metoda completă
Verifed
% Completed
2014-08-28 13:35:13.192499 by Administrator
% Finalizat
Verifed
% Ordered
2017-01-15 00:02:17.124163 by Julian
% Comandat
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:47:44.409245 by Administrator
% Progres
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-18 14:36:56.047766 by Andrei Florea
%s formatul raportului nu este valid. Formatul raportului poate fi unul \unele dintre urmatoarele %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-01-15 00:02:38.694512 by Julian
0 - Draft; 1 - Trimis; 2 - Anulat
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-05-17 05:59:16.999853 by zumik83
1 monedă = [?] Fracțiunea pentru, de exemplu 1 USD = 100 Cenți
Verifed
1 hour ago
2017-01-15 00:03:07.664173 by Julian
in urma cu 1 ora
Verifed
1 minute ago
2017-01-15 00:03:41.766049 by Julian
in urma cu 1 minut
Verifed
1 month ago
2017-03-18 14:37:03.816983 by Andrei Florea
luna trecuta
Verifed
1 weeks ago
2017-03-18 14:37:09.102965 by Andrei Florea
saptamana trecuta
Verifed
1 year ago
2017-03-18 14:37:14.991968 by Andrei Florea
anul trecut
Verifed
90-Above
2017-01-15 00:03:52.943317 by Julian
90-si mai mult
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 21:59:37.122628 by Administrator
(Jumatate de zi)
Verifed
by Role
2015-05-14 20:08:56.227329 by zumik83
prin normă
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:37.619817 by Administrator
pentru {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:33:55.263906 by Administrator
sau
Verifed
to
2015-11-04 17:28:02.314713 by Administrator
la
Verifed
-Above
2015-05-14 19:48:29.011038 by Catalin Lungu
de mai sus
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-05-14 18:37:51.802819 by Catalin Lungu
'Bazat pe' și 'Grupat dupa' nu pot fi identice
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-05-14 20:37:02.073313 by zumik83
"Părinte" semnifică tabelul părinte în care trebuie să se adauge acestă înregistrare
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:38:50.782866 by Administrator
[Eroare]
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 21:36:46.701509 by Administrator
{0} sau {1}
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-05-15 14:09:58.968016 by zumik83
{0} a partajat acest document cu {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:31.422209 by Administrator
{0} împărtășit acest document cu toată lumea
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-15 14:10:09.933943 by zumik83
{0} abonați adăugați
Verifed
% Billed
2015-05-14 09:48:28.872634 by Administrator
% Facurat
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:36.092000 by Administrator
{0} {1} este complet facturat
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:14.362846 by Administrator
{0} {1} nu a fost găsit
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-05-15 10:40:41.977134 by zumik83
{0} comparativ cu factura de vânzări {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-05-15 10:41:38.336004 by zumik83
{0} comparativ cu comanda de vânzări {1}
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 13:38:52.539564 by Administrator
{0} nu aparține companiei {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-05-15 11:05:23.164366 by zumik83
{0} a editat acest {1}
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:47:14.333760 by Administrator
{0} actualizat
Verifed
{0}% Complete
2015-02-23 21:59:37.201377 by Administrator
{0}% complet
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:47:14.432547 by Administrator
{app_title}
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:38:52.417639 by Administrator
{0} nu poate fi negativ
Verifed
{0} comments
2015-02-23 21:59:40.084476 by Administrator
{0} comentarii
Verifed
{0} created
2015-05-14 09:48:45.355708 by Administrator
{0} creat
Verifed
{0} created this {1}
2015-05-15 11:05:11.537522 by zumik83
{0} a creat acest {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:14.293341 by Administrator
{0} nu există în rândul {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:27:40.716486 by Administrator
{0} pentru {1}
Verifed
{0} is saved
2014-08-28 14:47:14.303062 by Administrator
{0} este salvat
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:14.275597 by Administrator
{0} Lista
Verifed
{0} logged in
2015-02-23 21:59:36.173761 by Administrator
{0} autentificat
Verifed
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:47:14.307551 by Administrator
{0} trebuie sa fie unul din {1}
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 21:59:41.746315 by Administrator
{0} trebuie să fie unic
Verifed
% Delivered
2015-05-14 09:48:28.864053 by Administrator
% Livrat
Verifed
% Installed
2015-05-14 09:48:28.884740 by Administrator
% Instalat
Verifed
% Received
2015-05-14 09:48:28.888435 by Administrator
% Primit
Verifed
0 is highest
2014-08-28 14:47:09.267161 by Administrator
0 este cel mai mare
Verifed
1 comment
2015-02-23 21:59:42.111549 by Administrator
1 comentariu
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:47:09.273682 by Administrator
2 zile în urmă
Verifed