You must login to edit or verify translations

Slovenčina (Slovak): Starting with Letter *


Original
Translated

{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
(Half Day)
2019-05-27 01:57:29.184752 by Administrator
(Pol dňa)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 01:58:10.504651 by Administrator
{0} Udržať vzorku je založená na dávke, prosím skontrolujte, či má vzorka položku Nie
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 00:26:39.591783 by Administrator
Pokročilé nastavenia
Unverified
by Role
2019-05-27 01:31:59.800100 by Administrator
Role
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 01:31:02.084969 by Administrator
Momentálne nie sú v sklade žiadne zásoby
Unverified
for {0}
2019-05-27 00:35:08.408743 by Administrator
pre {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 00:28:40.685929 by Administrator
Od Dátum nemôže byť väčší ako Dátum
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 01:39:04.554868 by Administrator
Skupinový kotúč č
Unverified
or
2019-05-27 01:06:16.744321 by Administrator
alebo
Unverified
to your browser
2019-05-27 01:09:07.232792 by Administrator
do prehliadača
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 01:57:45.670025 by Administrator
"Zmrazené zásoby staršie ako" by mali byť menšie ako% d dní.
Unverified
_doctype
2019-05-27 01:42:08.142890 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-27 00:26:29.693966 by Administrator
_správa
Unverified
-Above
2019-05-27 00:35:35.391926 by Administrator
-Above
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 00:38:39.418714 by Administrator
; nie je povolené v stave
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 00:44:30.728064 by Administrator
„Skutočný dátum začiatku“ nemôže byť väčší ako „skutočný dátum ukončenia“
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 01:18:23.136296 by Administrator
„Založené“ a „Skupina podľa“ nemôžu byť rovnaké
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:29:59.408907 by Administrator
Vyžaduje sa „Dátum“
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 01:05:56.729666 by Administrator
„Dni od poslednej objednávky“ musia byť väčšie alebo rovné nule
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 01:09:18.787942 by Administrator
'Záznamy' nemôžu byť prázdne
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 01:03:12.725447 by Administrator
„Očakávaný dátum začiatku“ nemôže byť väčší ako „očakávaný dátum ukončenia“
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 02:03:59.697700 by Administrator
Vyžaduje sa „Od dátumu“
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 01:49:30.388568 by Administrator
„Od dátumu“ musí byť za dátumom „Dátum“
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 01:47:48.320875 by Administrator
„Nemá sériové číslo“ nemôže byť pre položku, ktorá nie je skladom, „áno“
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 01:43:40.686017 by Administrator
„V globálnom vyhľadávaní“ nie je povolené pre typ {0} v riadku {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 01:47:11.926253 by Administrator
'V zobrazení zoznamu' nie je povolené pre typ {0} v riadku {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 01:07:43.608781 by Administrator
, Otváranie '
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 00:58:32.485790 by Administrator
„Príjemcovia“ nie sú uvedené
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 01:46:03.297409 by Administrator
„K prípadu č.“ nemôže byť nižšia ako „Od prípadu č.“
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 01:02:56.126236 by Administrator
Vyžaduje sa 'To Date'
Unverified
'Total'
2019-05-27 01:54:16.742096 by Administrator
, Celkom '
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 02:03:10.418664 by Administrator
'Aktualizovať zásoby' nie je možné skontrolovať, pretože položky nie sú dodané prostredníctvom {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 02:03:41.191557 by Administrator
„Aktualizácia zásob“ sa nedá kontrolovať pri predaji fixných aktív
Unverified
"Company History"
2019-05-27 00:37:18.019529 by Administrator
"História spoločnosti"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 01:49:37.285876 by Administrator
"Položka poskytovaná zákazníkom" nemôže byť tiež zakúpená
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 00:56:41.543815 by Administrator
"Položka poskytovaná zákazníkom" nemôže mať sadzbu ocenenia
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 01:03:16.573541 by Administrator
"Is Fixed Asset" nie je možné zrušiť, pretože proti položke existuje záznam o aktívach
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 00:45:17.531075 by Administrator
"Rodič" označuje materskú tabuľku, do ktorej musí byť tento riadok pridaný
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 01:19:46.155824 by Administrator
"Členovia tímu" alebo "Manažment"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 01:41:56.158231 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 01:17:29.766387 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 00:57:23.008924 by Administrator
(Hour Rate / 60) * Aktuálny prevádzkový čas
Unverified
(including)
2019-05-27 00:30:51.065822 by Administrator
(počítajúc do toho)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 01:44:22.901485 by Administrator
) pre {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 00:45:05.678385 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) je skladom
Unverified
[Error]
2019-05-27 02:01:10.626186 by Administrator
[Chyba]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 02:00:45.208961 by Administrator
[Popis]: [Typ poľa] / [Možnosti]: [Šírka]
Unverified
[Select]
2019-05-27 00:46:17.917778 by Administrator
[Vybrať]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 01:27:24.934185 by Administrator
[Urgent] Chyba pri vytváraní opakujúcich sa% s pre% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 01:29:58.184316 by Administrator
{{{0}}} nie je platným vzorom poľa. Mal by byť {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 01:50:09.157101 by Administrator
{} of {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 01:08:42.401720 by Administrator
{0} - {1} je neaktívny študent
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 01:51:15.722890 by Administrator
{0} - {1} nie je prihlásený do dávky {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 01:17:44.708248 by Administrator
{0} - {1} nie je prihlásený do kurzu {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 01:31:27.636764 by Administrator
{0} '{1}' je vypnuté
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 00:56:28.102228 by Administrator
{0} '{1}' nie je vo fiškálnom roku {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 01:25:34.686139 by Administrator
{0} ({1}) nemôže byť väčšie ako plánované množstvo ({2}) vo výrobnej zákazke {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 01:33:46.676987 by Administrator
{0} ({1}) nemôže byť väčšie ako plánované množstvo ({2}) v pracovnom príkaze {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 00:43:54.722418 by Administrator
{0} {1} pridané
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 00:42:37.335105 by Administrator
{0} {1} už existuje
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 00:46:55.012412 by Administrator
{0} {1} nemôže byť "{2}". Mal by to byť jeden z výrazov „{3}“
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 01:35:15.709563 by Administrator
{0} {1} nemôže byť listovým uzlom, pretože má deti
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 00:34:49.892769 by Administrator
{0} {1} vytvorené
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 00:55:36.583182 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 00:48:12.777793 by Administrator
{0} {1} neexistuje, vyberte nový cieľ, ktorý chcete zlúčiť
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 01:23:16.929111 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 01:06:59.926638 by Administrator
{0} {1} bolo zmenené. Obnovte ho.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 01:04:03.859268 by Administrator
{0} {1} nebola odoslaná, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 01:10:31.447810 by Administrator
{0} {1} je {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 01:00:02.779620 by Administrator
{0} {1} je spojené s {2}, ale účet strany je {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 01:02:47.767962 by Administrator
{0} {1} sa zruší alebo zatvorí
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 00:59:35.552517 by Administrator
{0} {1} sa zruší alebo zastaví
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 01:18:39.906941 by Administrator
{0} {1} sa zruší, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 01:37:57.132617 by Administrator
{0} {1} je zatvorené
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 01:20:37.628136 by Administrator
{0} {1} je vypnuté
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 02:04:36.031949 by Administrator
{0} {1} je zmrazené
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 01:38:41.347396 by Administrator
{0} {1} je úplne vyfakturované
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 01:48:53.636441 by Administrator
{0} {1} nie je aktívne
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 01:17:38.435430 by Administrator
{0} {1} nie je spojené s {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 01:24:30.940263 by Administrator
{0} {1} sa nenachádza v materskej spoločnosti
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 00:51:12.555365 by Administrator
{0} {1} nie je odoslané
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 00:45:30.200303 by Administrator
{0} {1} musí byť odoslané
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 01:13:02.871419 by Administrator
{0} {1} sa nenašlo
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 01:03:02.857265 by Administrator
{0} {1} nie je v žiadnom aktívnom fiškálnom roku.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 01:26:54.470150 by Administrator
{0} {1} status je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 00:31:32.583567 by Administrator
{0} {1} až {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 01:18:42.841012 by Administrator
{0} {1}: účet typu Zisk a strata {2} nie je povolený v položke Otvorenie vstupu
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 00:47:43.789273 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemôže byť Skupinou
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 00:51:04.642476 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatrí spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 01:29:33.607101 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktívny
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 00:51:31.477899 by Administrator
{0} {1}: Účtovná položka pre {2} môže byť vykonaná iba v mene: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 01:02:11.149592 by Administrator
{0} {1}: Nákladové stredisko {2} nepatrí spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 01:50:59.250704 by Administrator
{0} {1}: Nákladové stredisko je povinné pre položku {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 00:53:50.827617 by Administrator
{0} {1}: Nákladové stredisko sa vyžaduje pre účet Zisk a strata {2}. Nastavte pre spoločnosť štandardné nákladové stredisko.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 00:35:22.922010 by Administrator
{0} {1}: Zákazník je povinný voči účtu pohľadávok {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 01:58:51.688419 by Administrator
{0} {1}: Pre {2} sa vyžaduje buď debetná alebo kreditná suma
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 01:16:16.216108 by Administrator
{0} {1}: Odoslaný záznam nie je možné vymazať.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 01:32:46.328631 by Administrator
{0} {1}: Dodávateľ je povinný voči platobnému účtu {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 01:18:10.299751 by Administrator
{0} pridané
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 02:02:52.980291 by Administrator
{0} proti Billovi {1} zo {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 00:29:56.982427 by Administrator
{0} proti objednávke {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 01:58:22.948314 by Administrator
{0} proti predajnej faktúre {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 01:46:28.034267 by Administrator
{0} proti zákazke odberateľa {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 01:53:59.089727 by Administrator
{0} už pridelené pre zamestnanca {1} na obdobie {2} až {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 01:04:47.660547 by Administrator
{0} už existuje. Vyberte iný názov
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:30:03.516547 by Administrator
{0} už má rodičovský postup {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 01:35:59.850449 by Administrator
{0} sa už odhlásilo
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 01:58:42.493687 by Administrator
{0} sa už odhlásilo na {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 00:27:56.487928 by Administrator
{0} a {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 00:34:26.371314 by Administrator
{0} použiteľné po {1} pracovných dňoch
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 01:22:40.270683 by Administrator
{0} ocenené {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 01:08:41.510251 by Administrator
{0} ocenené {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 01:40:12.762076 by Administrator
{0} ocenilo vašu prácu na mieste {1} s bodom {2}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 00:48:56.430343 by Administrator
{0} ocenilo vašu prácu na {1} s {2} bodmi
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-27 01:58:09.364749 by Administrator
{0} bod zhodnotenia pre {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 01:18:00.438445 by Administrator
{0} body za zhodnotenie {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 00:58:36.498463 by Administrator
{0} momentálne prezerá tento dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 01:22:22.279387 by Administrator
{0} aktívum sa nedá preniesť
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 01:20:01.867925 by Administrator
{0} pridelené {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 01:04:08.319339 by Administrator
{0} k dispozícii z {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 01:39:18.483339 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. Bude prekročená o {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 01:14:27.299756 by Administrator
{0} Kalendár
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 01:59:45.291896 by Administrator
{0} nemôže byť záporné
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 01:02:21.807931 by Administrator
Pre jednotlivé typy nie je možné nastaviť {0}
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 00:38:57.747862 by Administrator
{0} zmenené {1} na {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 00:54:02.295738 by Administrator
{0} Graf
Unverified
{0} comments
2019-05-27 01:23:30.010504 by Administrator
{0} komentáre
Unverified
{0} created
2019-05-27 01:08:25.152366 by Administrator
{0} vytvorené
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 01:30:24.624607 by Administrator
{0} úspešne vytvorené
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 00:48:50.052745 by Administrator
{0} vytvoril {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 02:07:55.217088 by Administrator
{0} kritický bod pre {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 01:26:00.382804 by Administrator
{0} kritické body za {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 01:08:19.058853 by Administrator
{0} kritizované {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 01:42:48.154935 by Administrator
{0} kritizované {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 01:17:15.048528 by Administrator
{0} kritizovalo vašu prácu na {1} s {2} bodom
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 01:11:56.588150 by Administrator
{0} kritizovalo vašu prácu na {1} s {2} bodmi
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 00:56:42.298404 by Administrator
{0} má v súčasnosti {1} postavenie Scorecard a nákupné objednávky tohto dodávateľa by mali byť vydané s opatrnosťou.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 01:57:50.230861 by Administrator
{0} má v súčasnosti {1} výsledkové hodnotenie dodávateľov a RFQ pre tohto dodávateľa by sa mali vydávať s opatrnosťou.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 01:22:55.000954 by Administrator
{0} Informačný panel
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 01:25:35.105973 by Administrator
{0} dní
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 01:57:12.022106 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 00:51:35.769737 by Administrator
{0} nepatrí spoločnosti {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 01:12:32.929100 by Administrator
{0} neexistuje v riadku {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 01:28:31.256560 by Administrator
{0} nemá plán lekárov pre zdravotnú starostlivosť. Pridajte ho do programu Master Healthcare Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 01:35:07.801699 by Administrator
{0} upravilo toto {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 01:44:39.157118 by Administrator
{0} zadané dvakrát v položke Daň za položku
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 00:58:42.999051 by Administrator
Pole {0} nie je možné nastaviť ako jedinečné v {1}, pretože existujú nešpecifické existujúce hodnoty
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 01:23:27.195270 by Administrator
Pole {0} je obmedzené na veľkosť {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 00:49:56.601813 by Administrator
{0} pre {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 00:43:33.199044 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 01:48:54.235510 by Administrator
{0} od {1} do {2} v riadku # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 01:44:34.063009 by Administrator
{0} už priradil predvolenú hodnotu pre {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 01:03:07.187123 by Administrator
{0} bola úspešne odoslaná
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 01:22:33.309871 by Administrator
{0} bolo úspešne pridané do e-mailovej skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 01:44:26.542434 by Administrator
{0} má platnosť do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 00:46:24.803497 by Administrator
{0} opustil konverzáciu v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 00:37:30.439240 by Administrator
{0} hodín
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 01:54:12.859201 by Administrator
{0} hodín
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 01:53:14.385616 by Administrator
{0} v riadku {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 00:40:47.342895 by Administrator
{0} v riadku {1} nemôže mať URL aj podradené položky
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 02:07:22.203662 by Administrator
{0} označuje, že {1} neposkytne cenovú ponuku, ale všetky položky boli citované. Aktualizácia stavu ponuky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 02:06:12.644877 by Administrator
{0} je dovolenka spoločnosti
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 01:54:32.425689 by Administrator
{0} je povinné pole
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 01:37:04.383115 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v „Príjemcoch“
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 01:35:21.541632 by Administrator
{0} je zablokované, takže táto transakcia nemôže pokračovať
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 00:32:04.153338 by Administrator
{0} momentálne prezerá tento dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 00:34:19.696212 by Administrator
{0} je povinné
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 00:26:25.542867 by Administrator
{0} je povinné pre generovanie platieb, nastavte pole a skúste to znova
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 01:14:06.332489 by Administrator
{0} je povinné pre položku {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 01:27:01.740977 by Administrator
{0} je povinné. Možno nie je vytvorený záznam o výmene meny pre {1} až {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 01:05:05.997816 by Administrator
{0} je povinné. Možno nie je vytvorený záznam o výmene mien pre {1} až {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 02:00:15.522229 by Administrator
{0} nie je formát surovej tlače.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 01:18:32.960164 by Administrator
{0} nie je skladom Položka
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 01:10:12.773086 by Administrator
{0} nie je platné číslo šarže pre položku {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 01:33:13.210396 by Administrator
{0} nie je platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 00:41:13.505720 by Administrator
{0} nie je platný stav pracovného toku. Aktualizujte svoj pracovný tok a skúste to znova.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 00:41:09.071748 by Administrator
{0} nie je pridané do tabuľky
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 01:26:56.089717 by Administrator
{0} nie je v platnom období mzdy
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 01:19:13.062901 by Administrator
{0} nie je v zozname voliteľných dovoleniek
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 01:30:55.334908 by Administrator
{0} je teraz predvolený formát tlače pre {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 01:06:01.361107 by Administrator
{0} je teraz predvoleným fiškálnym rokom. Obnovte svoj prehliadač, aby sa zmena prejavila.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 02:04:59.287155 by Administrator
{0} je pozastavené do {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 02:03:05.625528 by Administrator
{0} je potrebné
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:29:40.355260 by Administrator
Pre účet „Súvaha“ {1} sa vyžaduje {0}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:30:07.467658 by Administrator
{0} sa vyžaduje pre účet 'Zisk a strata' {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 00:32:27.776842 by Administrator
{0} sa uloží
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 01:45:33.447696 by Administrator
{0} nájdená položka.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 01:31:51.591920 by Administrator
Počet nájdených položiek: {0}.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 01:10:04.735654 by Administrator
Prebieha {0} položiek
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 01:12:16.533830 by Administrator
{0} vytvorených položiek
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 01:25:07.180562 by Administrator
Počet vybratých položiek: {0}
Unverified
{0} List
2019-05-27 00:52:10.389654 by Administrator
{0} Zoznam
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 02:06:50.101860 by Administrator
{0} prihlásený
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 01:11:43.844096 by Administrator
{0} odhlásených: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 00:46:12.646198 by Administrator
{0} sa o vás zmienilo v komentári {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 00:54:46.573455 by Administrator
Pred {0} minútami
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 00:57:13.708357 by Administrator
{0} Moduly
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 01:05:01.225380 by Administrator
{0} pred mesiacmi
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 01:18:04.812798 by Administrator
{0} sa musí zobraziť iba raz
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:54:18.762559 by Administrator
{0} musí byť po {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 01:09:06.315621 by Administrator
{0} musí byť v dokumente s vrátením záporné
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 01:36:04.798785 by Administrator
{0} musí byť {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 01:03:23.006842 by Administrator
Najprv musí byť nastavené {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 01:14:39.851735 by Administrator
{0} musí byť odoslané
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 00:33:49.705857 by Administrator
{0} musí byť jedinečné
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 01:18:44.990825 by Administrator
{0} musí začínať a končiť písmenom a môže obsahovať iba písmená, pomlčku alebo podčiarkovník.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 01:23:36.384809 by Administrator
{0} Názov
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 01:22:25.758420 by Administrator
{0} nie je platný štát
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 01:21:42.414422 by Administrator
{0} nie je povolené premenovať
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 00:42:09.173930 by Administrator
{0} nie je povolené s {1} obchodovať. Prosím, zmeňte spoločnosť.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 02:06:49.697567 by Administrator
{0} sa nenašlo
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 00:30:21.972556 by Administrator
{0} pre položku {1} sa nenašlo
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 01:36:08.567911 by Administrator
{0} Číslo {1} sa už použilo v účte {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 02:07:44.327716 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 01:11:43.326609 by Administrator
{0} o pol dňa Dovolenka o {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 01:19:48.832373 by Administrator
{0} na dovolenke {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 01:33:16.467816 by Administrator
{0} alebo {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 01:11:21.510948 by Administrator
Parameter {0} je neplatný
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 01:28:16.773150 by Administrator
{0} položky platby nie je možné filtrovať podľa {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 00:32:51.024815 by Administrator
{0} záznam bol vymazaný
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 00:55:14.755567 by Administrator
Počet odstránených záznamov: {0}
Unverified
{0} Report
2019-05-27 00:44:38.526441 by Administrator
{0} Nahlásiť
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 01:55:46.378602 by Administrator
{0} Žiadosť o {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 00:32:58.243812 by Administrator
{0} Výsledok bol odoslaný
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 01:32:16.354427 by Administrator
{0} vrátené {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 02:01:50.273734 by Administrator
{0} vrátil váš bod na {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 01:17:42.308481 by Administrator
{0} vrátilo vaše body na {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-27 01:55:30.627341 by Administrator
{0} miestnosť musí mať jednu osobu.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 01:50:25.736924 by Administrator
{0} riadkov pre {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 01:29:52.711844 by Administrator
{0} bolo úspešne uložené
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-27 00:39:39.155338 by Administrator
{0} táto úloha bola priradená samostatne: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 00:26:54.953688 by Administrator
{0} Sériové čísla požadované pre položku {1}. Poskytli ste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 01:46:36.417535 by Administrator
{0} Nastavenia neboli nájdené
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 01:42:30.048680 by Administrator
{0} zdieľa tento dokument s {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 01:39:24.074277 by Administrator
{0} zdieľa tento dokument s každým
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 01:48:38.936739 by Administrator
{0} by mala byť hodnota medzi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-27 01:20:17.438356 by Administrator
{0} Študentské skupiny vytvorené.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-27 00:44:07.216129 by Administrator
{0} Študenti boli zapísaní
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 00:43:51.437820 by Administrator
{0} pridaných odberateľov
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 01:18:12.264264 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 01:49:46.439482 by Administrator
{0} zastaviť prijímanie e-mailov tohto typu
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 01:17:21.181032 by Administrator
{0} Strom
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 00:46:38.251383 by Administrator
{0} tento dokument zdieľal s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 01:05:21.013326 by Administrator
{0} jednotiek [{1}] (# Form / Item / {1}) nájdete v [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-27 01:33:34.245468 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebných v {2} na {3} {4} na {5} na dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-27 01:38:35.356810 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebných na {2} na dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} updated
2019-05-27 00:41:03.084764 by Administrator
{0} aktualizované
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 01:06:49.653718 by Administrator
{0} platné sériové čísla pre položku {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:29:36.928894 by Administrator
Zvolené hodnoty {0}
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 00:40:19.897634 by Administrator
{0} vytvorené varianty.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 01:32:20.086872 by Administrator
{0} pred týždňami
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 01:28:21.439468 by Administrator
{0}, riadok {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 00:55:10.642938 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) bude skrátené, pretože max. Povolených znakov je {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 01:32:21.686134 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 01:43:32.458909 by Administrator
{0}: {1} v {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 01:42:57.696522 by Administrator
{0}: {1} je nastavené na {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 01:34:45.789710 by Administrator
{0}: {1} sa nenašlo v tabuľke Podrobnosti faktúry
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 00:34:39.829502 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť Amend bez Cancel
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 00:57:18.290061 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť priradenie, ak nie je možné odoslať
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 01:02:27.276763 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť priradenie priradenia, ak nie je možné odoslať
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 01:13:37.552821 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť Cancel bez Submit
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 01:14:37.391863 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť import, pretože {1} nie je možné importovať
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 00:55:52.523614 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť Import bez vytvorenia
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 01:57:26.167503 by Administrator
{0}: Nie je možné nastaviť Odoslať, Zrušiť, Zmeniť bez zápisu
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 00:32:20.910733 by Administrator
{0}: E-mail zamestnanca nebol nájdený, preto e-mail nebol odoslaný
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:54:19.342173 by Administrator
{0}: Pole '{1}' nie je možné nastaviť ako jedinečné, pretože má jedinečné hodnoty
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:54:16.735487 by Administrator
{0}: Pole {1} v riadku {2} nemôže byť skryté a povinné bez predvoleného nastavenia
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:54:13.184078 by Administrator
{0}: Pole {1} typu {2} nemôže byť povinné
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:54:22.794926 by Administrator
{0}: Názov poľa {1} sa objavuje viackrát v riadkoch {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:54:23.737121 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pre {2} nemôže byť jedinečný
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 00:27:25.342394 by Administrator
{0}: Od {0} typu {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 00:43:25.459256 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 01:21:52.790052 by Administrator
{0}: Nie sú nastavené žiadne základné povolenia
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 00:50:15.270750 by Administrator
{0}: Iba jedno pravidlo je povolené s rovnakou úlohou, úrovňou a {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:54:15.078872 by Administrator
{0}: Možnosti {1} musia byť rovnaké ako názov doctype {2} pre pole {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:54:30.977190 by Administrator
{0}: Možnosti musia byť platným DocType pre pole {1} v riadku {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:54:35.089801 by Administrator
{0}: Možnosti požadované pre pole Typ odkazu alebo Typ tabuľky {1} v riadku {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 00:45:23.910055 by Administrator
{0}: Povolenie na úrovni 0 musí byť nastavené pred nastavením vyšších úrovní
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:54:35.845168 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} pre {2} nie je možné indexovať
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 01:41:53.504737 by Administrator
{0}% Fakturované
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 01:27:23.625281 by Administrator
{0}% Dodané
Unverified
{app_title}
2019-05-27 01:40:15.826631 by Administrator
{Aplikácia APP_TITLE}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 00:42:08.426241 by Administrator
* Vypočíta sa v transakcii.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 02:04:56.933172 by Administrator
** Zlyhanie: {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 01:14:49.654850 by Administrator
** Mena ** Majster
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 01:17:22.814986 by Administrator
** Fiškálny rok ** predstavuje finančný rok. Všetky účtovné položky a iné významné transakcie sa sledujú oproti ** fiškálnemu roku **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 01:36:40.958340 by Administrator
** Mesačná distribúcia ** vám pomáha distribuovať rozpočet / cieľ v priebehu mesiacov, ak máte sezónnosť vo vašom podnikaní.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:34.837855 by Administrator
> {0} rokmi
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 02:01:50.905107 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-27 00:52:24.639647 by Administrator
Dodané
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 00:51:57.553933 by Administrator
Vyúčtovaná suma v%
Unverified
% Billed
2019-05-27 00:35:53.235051 by Administrator
Fakturované
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 00:45:10.231421 by Administrator
Úplná metóda
Unverified
% Completed
2019-05-27 01:19:36.916341 by Administrator
Dokončené
Unverified
% Installed
2019-05-27 00:52:33.393566 by Administrator
% Nainštalované
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 00:55:51.114739 by Administrator
% materiálov účtovaných voči tejto zákazke odberateľa
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 01:25:54.846918 by Administrator
% dodaných materiálov proti tomuto dodaciemu listu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 01:09:10.798689 by Administrator
% materiálu dodaného proti tejto zákazke odberateľa
Unverified
% Ordered
2019-05-27 01:27:40.589024 by Administrator
Objednané
Unverified
% Progress
2019-05-27 01:38:04.997962 by Administrator
Pokrok
Unverified
% Received
2019-05-27 01:07:46.911734 by Administrator
% Prijaté
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 01:08:25.600571 by Administrator
% s nie je platný formát prehľadu. Formát správy by mal byť jeden z nasledujúcich% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 01:19:46.557765 by Administrator
0 - Návrh; 1 - Odoslané; 2 - Zrušené
Unverified
0 is highest
2019-05-27 00:32:38.722813 by Administrator
0 je najvyššia
Unverified
1 comment
2019-05-27 01:40:50.341802 by Administrator
1 komentár
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 01:07:49.282015 by Administrator
1 Mena = [?] Frakcia Napríklad za 1 USD = 100 centov
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 01:33:50.312980 by Administrator
1 presná zhoda.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 02:02:30.711806 by Administrator
pred 1 hodinou
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 01:06:29.776303 by Administrator
1 Vernostné body = Koľko základnej meny?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 01:21:19.820040 by Administrator
Pred 1 minútou
Unverified
1 month
2019-05-27 00:56:24.696223 by Administrator
1 mesiac
Unverified
1 month ago
2019-05-27 01:02:50.116047 by Administrator
Pred 1 mesiacom
Unverified
1 week
2019-05-27 01:10:29.275879 by Administrator
1 týždeň
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 01:37:08.936196 by Administrator
Pred 1 týždňom
Unverified
1 year
2019-05-27 01:17:41.441857 by Administrator
1 rok
Unverified
1 year ago
2019-05-27 01:21:37.245840 by Administrator
Pred 1 rokom
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 00:33:17.790657 by Administrator
2 Ročne
Unverified
3 months
2019-05-27 01:37:16.414507 by Administrator
3 mesiace
Unverified
6 months
2019-05-27 01:16:28.229909 by Administrator
6 mesiacov
Unverified
90-Above
2019-05-27 01:01:26.558743 by Administrator
90 Nad
Unverified