You must login to edit or verify translations

Slovenščina (Slovene): Starting with Letter *


Original
Translated

Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:42:28.040055 by Administrator
Trenutno ni na zalogi
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:38:21.543099 by Administrator
Skupina Roll št
Unverified
_report
2017-05-16 17:52:43.231118 by Administrator
_report
Unverified
_report
2017-05-16 17:52:43.210779 by Administrator
_report
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:37:50.854593 by Administrator
; niso dovoljene v stanju
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-10-30 12:22:39.930464 by Administrator
"Ima Serial ne" ne more biti 'Da' za ne-parka postavko
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:04.967418 by Administrator
"V svetovno iskalno 'ni dovoljena za tip {0} v vrstici {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:05.085192 by Administrator
"V svetovno iskalno 'ni dovoljena za tip {0} v vrstici {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:10.341057 by Administrator
"Prejemniki" niso navedeni
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-09-10 23:13:35.777614 by Andrej Stojanovič
'Do št. primera' ne more biti nižja od 'Od št. primera'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-01-04 15:12:50.245204 by Matej Barič
'Posodobi zalogo' ne more biti omogočeno, saj artikli niso dostavljeni prek {0}
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:16:33.189538 by Administrator
"Ali je osnovno sredstvo" ne more biti brez nadzora, saj obstaja evidenca sredstev proti postavki
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-10-30 12:19:30.365933 by Administrator
"Parent" pomeni nadrejeno tabelo, v kateri je treba dodati ta vrstica
Unverified
"Team Members" or "Management"
2016-04-18 14:06:17.556961 by Marko Prijatelj
"Člani skupine" ali "Vodstvo"
Unverified
"Time Per Appointment" hasn"t been set for Dr {0}. Add it in Physician master.
2017-11-15 15:42:41.056369 by Administrator
"Čas na imenovanje" ni bil nastavljen za dr {0}. Dodajte ga v glavnega zdravnika.
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-04-18 14:06:38.751121 by Marko Prijatelj
(Urne / 60) * Dejanska čas operacije
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-10-30 12:20:35.833200 by Administrator
[Label]: [Field Type] / [Options]: [širina]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:17:05.428323 by Administrator
[Nujno] Napaka med ustvarjanjem ponavljajočih% s za% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:28:36.362619 by Administrator
{{{0}}} ni veljaven fieldname vzorec. To bi moralo biti {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:03.837988 by Administrator
{0} - {1} neaktiven študent
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:03.868236 by Administrator
{0} - {1} neaktiven študent
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:38:16.146412 by Administrator
{0} - {1} ni vpisan v Batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:37:39.692207 by Administrator
{0} - {1} ni vpisan v teku {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-10-30 12:17:50.704101 by Administrator
{0} ({1}) ne more biti večji od načrtovanih quanitity ({2}) v proizvodnji naročite {3}
Unverified
{0} ({1}) must have role 'Expense Approver'
2015-10-30 12:16:52.243253 by Administrator
{0} ({1}) mora imeti vlogo "Expense odobritelju"
Unverified
{0} ({1}) must have role 'Leave Approver'
2015-10-30 12:13:13.317247 by Administrator
{0} ({1}) mora imeti vlogo "Leave odobritelj"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-30 12:22:13.446924 by Administrator
{0} {1} ne more biti Vozel saj ima otroke
Unverified
{0} {1} does not associated with {2} {3}
2016-08-25 13:17:48.954406 by Administrator
{0} {1} ni povezan z {2} {3}
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-30 12:18:46.697603 by Administrator
{0} {1} ne obstaja, izberite nov cilj, da se združijo
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:37:49.179715 by Administrator
{0} {1} ni bila vložena tako dejanje ne more biti dokončana
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:08:20.636614 by Administrator
{0} {1} je povezan z {2}, vendar je stranka stranka {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:47.526680 by Administrator
{0} {1} je odpovedan ali zaprt
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-02-15 21:41:42.882685 by Sandi
{0} {1} je odpovedan ali ustavljen
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:37:40.280405 by Administrator
{0} {1} se odpravi tako dejanje ne more biti dokončana
Unverified
{0} {1} is fully billed
2016-04-17 13:35:49.927008 by Marko Prijatelj
{0} {1} je v celoti zaračunano
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 15:59:19.298047 by Administrator
{0} {1} ni aktiven
Unverified
{0} {1} is not submitted
2016-04-17 13:35:56.027645 by Marko Prijatelj
{0} {1} ni predloženo
Unverified
{0} {1} must be submitted
2016-08-25 13:17:05.061126 by Administrator
{0} {1} je treba predložiti
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 15:59:03.439424 by Administrator
{0} {1} ne na delujočem poslovnega leta.
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:00:01.680087 by Administrator
{0} {1} do {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:52:42.983301 by Administrator
{0} {1}: "Izkaz poslovnega izida" tip računa {2} ni dovoljena v Odpiranje Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:51:50.564607 by Administrator
{0} {1}: računa {2} ne more biti skupina
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:52:21.312468 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} ne pripada družbi {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:52:00.337399 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} je neaktiven
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:52:09.569318 by Administrator
{0} {1}: lahko računovodski vnos za {2} se opravi le v valuti: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:51:50.372995 by Administrator
{0} {1}: Stroški Center {2} ne pripada družbi {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-10-30 12:20:51.237137 by Administrator
{0} {1}: Stroški Center je obvezen za postavko {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:52:04.263714 by Administrator
{0} {1}: je Center Stroški potrebna za "izkaz poslovnega izida" računa {2}. Nastavite privzeto stroškovno Center za družbo.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:51:59.950229 by Administrator
{0} {1}: Stranka zahteva zoper terjatve iz računa {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:52:30.495207 by Administrator
{0} {1}: je potrebno bodisi debetno ali kreditno znesek za {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-04-17 13:36:53.384719 by Marko Prijatelj
{0} {1}: Objavljenl zapis ni mogoče izbrisati.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:51:40.365361 by Administrator
{0} {1}: je dobavitelj potrebno pred plačljivo račun {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-10-30 12:14:14.781083 by Administrator
{0} proti Bill {1} ​​dne {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-10-30 12:17:59.903736 by Administrator
{0} proti narocilo {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2016-04-02 21:33:29.271103 by Sandi
{0} za račun {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2016-04-17 13:37:28.681479 by Marko Prijatelj
{0} proti prodajno naročilo {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:05.868406 by Administrator
{0} že dodeljenih za Employee {1} za obdobje {2} do {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:07:44.804475 by Administrator
{0} že obstaja. Izberite drugo ime
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-30 12:18:51.861881 by Administrator
{0} že odjavljeni
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-30 12:14:11.439334 by Administrator
{0} že odjavili za {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2016-02-15 21:42:28.906599 by Sandi
{0} Trenutno pregledujejo ta dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:18:30.980203 by Administrator
{0} sredstev ni mogoče prenesti
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:52:29.895161 by Administrator
{0} proračuna za račun {1} proti {2} {3} je {4}. To bo presegel s {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-10-30 12:21:47.954210 by Administrator
{0}, ki {1}
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2016-04-17 13:37:56.372860 by Marko Prijatelj
{0} ni mogoče nastaviti posmaznega tipa
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:08:25.849547 by Administrator
{0} ima trenutno {1} oceno za ocenjevalce dobaviteljev in naročila za naročila temu dobavitelju je treba previdno izdati.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:07:49.958259 by Administrator
{0} ima trenutno {1} oceno za ocenjevalce dobaviteljev, zato mora biti ponudba RFQ tega dobavitelja previdna.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:06.553467 by Administrator
{0} dni nazaj
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-10-30 12:18:35.274601 by Administrator
{0} ne pripada družbi {1}
Unverified
{0} edited this {1}
2015-10-30 12:18:38.568446 by Administrator
{0} uredil to {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-10-30 12:13:03.564629 by Administrator
{0} dvakrat vpisana v postavki davku
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:01:05.726692 by Administrator
{0} Predlogi Zahteva
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-30 12:12:20.234807 by Administrator
{0} polje ni mogoče določiti, kot je edinstven v {1}, saj so non-edinstveni obstoječe vrednosti
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 15:59:18.384404 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 15:59:57.700527 by Administrator
{0} od {1} do {2} vrstici # {3}
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:59:28.985105 by Administrator
{0} je bila uspešno dodana v skupine Pošlji.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:17:22.715505 by Administrator
{0} ima veljavnost do {1}
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 15:59:39.950440 by Administrator
{0} urami
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-10-30 12:13:57.326820 by Administrator
{0} v vrstici {1} ne more imeti obeh URL in otroškimi predmetov
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:08:04.334362 by Administrator
{0} označuje, da {1} ne bo navedel kotacije, ampak so bili vsi elementi \ citirani. Posodabljanje statusa ponudb RFQ.
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:54:57.928464 by Administrator
{0} je neveljaven e-poštni naslov v razdelku »Prejemniki«
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-10-30 12:17:15.587794 by Administrator
{0} je obvezna za postavko {1}
Unverified
{0} is mandatory for Return
2016-04-18 14:09:33.467382 by Marko Prijatelj
{0} je obvezna za povračilo
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-10-30 12:21:11.290141 by Administrator
{0} je obvezna. Mogoče je Menjalni zapis ni ustvarjen za {1} na {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2016-04-17 13:38:36.763401 by Marko Prijatelj
{0} ni zaloge artikla
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-10-30 12:19:57.877290 by Administrator
{0} ni veljavna številka serije za postavko {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 15:59:28.054532 by Administrator
{0} ni veljaven elektronski naslov
Unverified
{0} is not a valid hex color
2017-07-17 16:55:37.890626 by Administrator
{0} ni veljavna šestnajsta barva
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:12.028117 by Administrator
{0} je sedaj privzeta tiskanja oblika {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-10-30 12:17:04.100910 by Administrator
{0} je zdaj privzeta poslovno leto. Prosimo, osvežite brskalnik za spremembe začele veljati.
Unverified
{0} is required
2016-04-17 13:38:55.156321 by Marko Prijatelj
{0} je zahtevano
Unverified
{0} is saved
2016-04-17 13:39:09.559627 by Marko Prijatelj
{0} shranjeno
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:17:10.489500 by Administrator
{0} izdelkov v teku
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:18:27.819796 by Administrator
{0} postavke proizvedene
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:52:33.045957 by Administrator
{0} predmetov izbrane
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 15:59:12.450754 by Administrator
{0} odjavljeni: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:07:45.598695 by Administrator
{0} vas je omenil v komentarju
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:07.207571 by Administrator
{0} minut nazaj
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:08.405748 by Administrator
Pred {0} mesecev
Unverified
{0} must be greater than 0
2016-09-12 22:22:43.087974 by Sandi
{0} mora biti večje od 0
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:29:00.764410 by Administrator
{0} mora biti negativen na povratni dokument
Unverified
{0} must be set first
2015-10-30 12:13:29.376982 by Administrator
{0} je treba nastaviti najprej
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:54:10.923257 by Administrator
{0} je treba poslati
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:37:52.262283 by Administrator
{0} nismo našli
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:42:26.004054 by Administrator
{0} ni bilo mogoče najti za predmet {1}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:42:04.187540 by Administrator
{0} od {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-30 12:16:45.626960 by Administrator
{0} vnosov plačil ni mogoče filtrirati s {1}
Unverified
{0} records updated
2016-08-25 13:17:12.949474 by Administrator
{0} evidenca posodobljena
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:16:54.047261 by Administrator
{0} Predloženi rezultat
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 15:59:20.205482 by Administrator
{0} vrstice za {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-30 12:17:27.321493 by Administrator
{0} serijske številke, potrebne za postavko {1}. Ki ste ga navedli {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:00:56.975476 by Administrator
{0} nastavitev nismo našli
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:52:48.251462 by Administrator
{0} Student Skupine povzročajo.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:52:48.227494 by Administrator
{0} Student Skupine povzročajo.
Unverified
{0} subscribers added
2015-10-30 12:23:26.339123 by Administrator
{0} naročnikov dodane
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:59:42.453351 by Administrator
{0} in {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:08:27.220433 by Administrator
{0}, da nehate prejemati e-poštna sporočila te vrste
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-10-30 12:17:10.995354 by Administrator
{0}-un delijo ta dokument z {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:36:45.415803 by Administrator
{0} enote [{1}] (# Oblika / točke / {1}) je v [{2}] (# Oblika / skladišča / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:18:37.323738 by Administrator
{0} enote {1} potrebno {2} na {3} {4} za {5} za dokončanje te transakcije.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:18:27.667987 by Administrator
{0} enote {1} potrebno {2} za dokončanje te transakcije.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-10-30 12:15:01.617707 by Administrator
{0} veljavna serijski nos za postavko {1}
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:07.936990 by Administrator
{0} tedni
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:18:09.271081 by Administrator
{0}: "{1}" ({3}) boste dobili okrnjena, saj največ znakov dovoljene je {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:11.380966 by Administrator
{0}: {1} v {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-10-30 12:13:50.721622 by Administrator
{0}: {1} ni mogoče najti v računa Podrobnosti tabeli
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-10-30 12:23:12.360533 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Amend brez Prekliči
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-10-30 12:20:58.405053 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Določi se spremeni, če ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-10-30 12:12:59.255157 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Določi Oddaj če ne Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-10-30 12:16:42.937772 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Opusti brez Submit
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-10-30 12:14:04.178256 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti uvoz, kakor je ne uvaža {1}
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-10-30 12:12:34.423220 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Import brez Ustvari
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-10-30 12:20:40.642217 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Submit Cancel, spremeni brez Write
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:17:09.196838 by Administrator
{0}: email zaposlenih ni mogoče najti, zato je e-poštno sporočilo ni bilo poslano
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-30 12:14:04.803146 by Administrator
{0}: Od {0} tipa {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-10-30 12:19:53.046210 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-10-30 12:16:52.905435 by Administrator
{0}: Ne osnovno dovoljenja set
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-10-30 12:14:20.117777 by Administrator
{0}: Samo eno pravilo dovoljeno z isto vlogo, ravni in {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-10-30 12:22:55.704600 by Administrator
{0}: Dovoljenje na ravni 0, je treba določiti, preden se določi višje ravni
Unverified
{0}% Billed
2016-04-17 13:42:47.790216 by Marko Prijatelj
{0}% zaračunano
Unverified
{0}% Complete
2016-04-17 13:43:12.732733 by Marko Prijatelj
{0}% Končaj
Unverified
{app_title}
2015-10-30 12:17:02.402306 by Administrator
{app_title}
Unverified
{frequency} Digest
2017-06-06 14:56:46.965220 by Administrator
{Frekvenca} izvleček
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-10-30 12:11:59.524287 by Administrator
* Bo izračunana v transakciji.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-30 12:21:32.093876 by Administrator
** Ni uspelo: {0} do {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-10-30 12:15:44.025061 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2016-04-18 14:14:48.926821 by Marko Prijatelj
** Fiskalno leto ** predstavlja poslovno leto. Vse vknjižbe in druge velike transakcije so povezane z izidi ** poslovnega leta **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:16:32.384788 by Administrator
** Mesečni Distribution ** vam pomaga razširjati proračuna / Target po mesecih, če imate sezonske v vašem podjetju.
Unverified
> {0} year(s) ago
2017-11-15 15:42:42.646642 by Administrator
> {0} leto (e)
Unverified
<head> HTML
2015-10-30 12:17:22.847345 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Billed
2016-04-17 13:43:55.064440 by Marko Prijatelj
% Zaračunano
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:52:12.733016 by Administrator
% Complete Metoda
Unverified
% Completed
2016-12-15 17:51:57.490819 by Administrator
% Dokončana
Unverified
% Installed
2015-10-30 12:13:16.407652 by Administrator
% Nameščeni
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-10-30 12:19:02.490012 by Administrator
% Materialov zaračunali proti tej Sales Order
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-10-30 12:21:43.341344 by Administrator
% Materialov podal proti tej dobavnici
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-10-30 12:23:34.778167 by Administrator
% Materialov podal proti tej Sales Order
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:52:14.724240 by Administrator
% Progress
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 15:59:57.228599 by Administrator
% S ni veljavno obliko poročila. Poročilo format mora \ eno od naslednjih% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-04-17 13:45:00.867774 by Marko Prijatelj
0 - Osnutek; 1 - Objavljneo 2 - Preklicano
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2016-09-08 02:02:24.357772 by Andrej Stojanovič
1 Valuta = [?] Frakcija na primer 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 item selected
2016-12-15 17:52:09.343522 by Administrator
1 izbrani element
Unverified
1 month ago
2017-03-30 15:59:40.160775 by Administrator
pred 1 mesecem
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 16:00:16.093749 by Administrator
1 zvezdica pa najnižja in 5 zvezdic predstavlja najvišjo oceno
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 16:00:47.828141 by Administrator
1 tedni
Unverified
1 year ago
2017-03-30 16:01:02.809098 by Administrator
1 leto nazaj
Unverified
2 days ago
2015-10-30 12:20:52.309098 by Administrator
2 dni nazaj
Unverified
2. Download
2016-08-25 13:16:31.390676 by Administrator
2. Prenos
Unverified
2. Upload
2016-09-08 02:01:23.931917 by Andrej Stojanovič
2. Nalaganje
Unverified
(Half Day)
2015-10-30 12:23:49.792401 by Administrator
(Poldnevni)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:52:40.393085 by Administrator
Napredne nastavitve
Verifed
by Role
2016-02-15 21:38:28.763554 by Sandi
po vlogi
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-04-18 14:04:50.155580 by Marko Prijatelj
je obvezna. Mogoče Menjalni zapis ni ustvarjen za
Verifed
to
2016-04-10 18:44:32.250193 by Matjaž Črnko
do
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-09-08 21:43:15.678300 by Andrej Stojanovič
`Zamrzni zaloge starejše od` mora biti manjša od %d dni.
Verifed
-Above
2015-10-30 12:17:14.570346 by Administrator
-Nad
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-04-17 13:46:59.988640 by Marko Prijatelj
"Dejanski datum začetka" ne more biti novejši od "dejanskega končnega datuma"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-09-08 21:48:07.829391 by Andrej Stojanovič
"Na podlagi" in "Združi po" ne more biti enaka
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-04-18 14:05:19.803572 by Marko Prijatelj
"Dnevi od zadnjega naročila" morajo biti večji ali enak nič
Verifed
'Entries' cannot be empty
2016-02-15 21:39:57.679658 by Sandi
"Vnos" ne more biti prazen
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-09-10 23:10:26.703633 by Andrej Stojanovič
'Pričakovani datum začetka' ne more biti večji od 'Pričakovan datum zaključka'
Verifed
'From Date' is required
2016-04-17 13:31:51.221410 by Marko Prijatelj
Zahtevano je "Od datuma"
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-09-10 23:10:12.726999 by Andrej Stojanovič
'Od datuma' mora biti za 'Do datuma '
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-10-30 12:14:12.730136 by Administrator
"V pogledu seznama" ni dovoljen za tip {0} v vrstici {1}
Verifed
'Opening'
2015-10-30 12:14:17.872051 by Administrator
"Odpiranje"
Verifed
'To Date' is required
2016-09-10 23:14:04.111795 by Andrej Stojanovič
"Do datuma" je obvezno polje
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:24:04.014619 by Administrator
"Skupaj"
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:17:57.800953 by Administrator
"Update Stock", ni mogoče preveriti za prodajo osnovnih sredstev
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:36:55.585719 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) ni na zalogi
Verifed
[Error]
2015-10-30 12:18:59.455998 by Administrator
[Error]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-10-30 12:20:00.252567 by Administrator
{0} {1} "je onemogočena
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-30 12:13:45.053269 by Administrator
{0} {1} "ni v proračunskem letu {2}
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-30 12:18:54.212540 by Administrator
{0} {1} ne more biti "{2}". To bi morala biti ena od "{3}"
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:18:39.128695 by Administrator
{0} {1} ne obstaja
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-10-30 12:23:23.579558 by Administrator
{0} {1} je bila spremenjena. Osvežite.
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:46.351950 by Administrator
{0} {1} je zaprt
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-17 13:35:32.259227 by Marko Prijatelj
{0} {1} je onemogočeno
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-17 13:35:40.961380 by Marko Prijatelj
{0} {1} je zamrznjeno
Verifed
{0} {1} not found
2015-10-30 12:17:29.540580 by Administrator
{0} {1} ni bilo mogoče najti
Verifed
{0} and {1}
2015-10-30 12:13:34.559005 by Administrator
{0} in {1}
Verifed
{0} can not be negative
2015-10-30 12:14:43.038861 by Administrator
{0} ne more biti negativna
Verifed
{0} created
2015-10-30 12:16:43.760185 by Administrator
{0} ustvaril
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-30 12:18:58.976666 by Administrator
{0} ustvaril ta {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-10-30 12:22:31.810004 by Administrator
{0} ne obstaja v vrstici {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-10-30 12:21:46.773117 by Administrator
{0} za {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-30 12:14:40.081498 by Administrator
{0} je zapustil pogovor v {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-25 13:17:25.822199 by Administrator
{0} ur
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-04-18 14:09:15.010962 by Marko Prijatelj
{0} si trenutno ogleduje ta dokument
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-30 12:12:23.036187 by Administrator
{0} je obvezna
Verifed
{0} is not set
2015-10-30 12:14:46.354900 by Administrator
{0} ni nastavljena
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-10-30 12:23:13.050535 by Administrator
{0} mora biti eden od {1}
Verifed
{0} must be unique
2015-10-30 12:16:19.297678 by Administrator
{0} mora biti edinstven
Verifed
{0} Name
2016-08-25 13:17:28.121144 by Administrator
{0} Ime
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-30 12:20:36.642534 by Administrator
{0} ni dovoljeno, da se preimenuje
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:24:09.480890 by Administrator
{0} Poročilo
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-10-30 12:19:40.033172 by Administrator
{0} delijo ta dokument z {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:40.983628 by Administrator
{0} delijo ta dokument z vsemi
Verifed
{0} Tree
2016-04-18 14:11:23.838244 by Marko Prijatelj
{0} Drevo
Verifed
{0} updated
2015-10-30 12:14:33.697107 by Administrator
{0} posodobljen
Verifed
{0}, Row {1}
2016-04-17 13:53:28.441299 by Marko Prijatelj
{0}, vrstica{1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-10-30 12:23:25.377623 by Administrator
{0}: {1} ne obstaja
Verifed
{0}: From {0} for {1}
2015-10-30 12:22:37.210940 by Administrator
{0}: Od {0} za {1}
Verifed
{0}% Delivered
2016-04-17 13:42:57.536978 by Marko Prijatelj
{0}% Dostavljeno
Verifed
% Delivered
2016-04-18 14:15:07.267689 by Marko Prijatelj
% Dostavljeno
Verifed
% Amount Billed
2015-10-30 12:20:58.301328 by Administrator
% Zaračunani znesek
Verifed
% Ordered
2016-04-17 13:44:17.264811 by Marko Prijatelj
% Naročeno
Verifed
0 is highest
2015-10-30 12:14:25.381688 by Administrator
0 je najvišja
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:50:08.716627 by Administrator
pred 1 uro
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:06.138296 by Administrator
Pred 1 minuto
Verifed
1. Select Columns
2016-08-25 13:17:13.246490 by Administrator
1. Izberite stolpce
Verifed
1. Select File
2016-09-08 02:01:59.364023 by Andrej Stojanovič
1. Izberite datoteko
Verifed
90-Above
2015-10-30 12:18:08.727917 by Administrator
90-Nad
Verifed
for {0}
2015-10-30 12:17:44.570763 by Administrator
za {0}
Verifed
or
2015-10-30 12:18:07.627404 by Administrator
ali
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:24:10.165870 by Administrator
_doctype
Verifed
"Company History"
2015-10-30 12:21:58.740666 by Administrator
"Zgodovina podjetja"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-10-30 12:22:12.045877 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Select]
2015-10-30 12:17:34.013461 by Administrator
[Izberite]
Verifed
{0} {1} already exists
2015-10-30 12:20:13.372340 by Administrator
{0} {1} že obstaja
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:31.198096 by Administrator
{0} {1} status {2}
Verifed
{0} added
2015-10-30 12:23:25.911833 by Administrator
{0} dodano
Verifed
{0} comments
2015-10-30 12:18:37.494565 by Administrator
{0} komentarji
Verifed
{0} Installed
2015-11-26 12:31:32.608962 by Administrator
{0} Nameščeno
Verifed
{0} List
2015-10-30 12:18:04.919901 by Administrator
{0} Seznam
Verifed
{0} logged in
2015-10-30 12:23:50.233885 by Administrator
{0} prijavljeni
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:41.686161 by Administrator
{0} vas je omenil v komentarju v {1}
Verifed
{0} must appear only once
2015-10-30 12:15:56.019127 by Administrator
{0} se morajo pojaviti le enkrat
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-30 12:23:30.147854 by Administrator
{0} ni veljavna država
Verifed
{0} or {1}
2015-10-30 12:18:54.436675 by Administrator
{0} ali {1}
Verifed
% Received
2015-10-30 12:13:09.485101 by Administrator
% Prejeto
Verifed
1 comment
2015-10-30 12:13:49.017703 by Administrator
1 komentar
Verifed