You must login to edit or verify translations

Slovenščina (Slovene): Starting with Letter *


Original
Translated

{0} self assigned this task: {1}
None by
{0} self assigned this task: {1}
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
Unverified
(Half Day)
2019-05-27 03:45:52.258732 by Administrator
(Poldnevni)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 03:46:30.412472 by Administrator
{0} Ohranitev vzorca temelji na seriji, prosimo, preverite Ali ima paket št., Da obdržite vzorec izdelka
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 02:09:05.906507 by Administrator
Napredne nastavitve
Unverified
by Role
2019-05-27 03:24:03.820601 by Administrator
z vlogo
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 03:22:49.122828 by Administrator
Trenutno ni na zalogi v nobenem skladišču
Unverified
for {0}
2019-05-27 02:19:55.785963 by Administrator
za {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 02:11:42.750419 by Administrator
Od datuma ne more biti daljši od datuma
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 03:30:42.507414 by Administrator
Št
Unverified
or
2019-05-27 02:54:20.130030 by Administrator
ali
Unverified
to your browser
2019-05-27 02:57:25.613988 by Administrator
v brskalnik
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 03:46:12.722023 by Administrator
"Starejše zaloge starejše od" morajo biti manjše od% d dni.
Unverified
_doctype
2019-05-27 03:33:08.959638 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-27 02:08:36.358823 by Administrator
_prijava
Unverified
-Above
2019-05-27 02:20:22.661561 by Administrator
-Nad
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 02:23:39.199601 by Administrator
; ni dovoljeno v stanju
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 02:29:47.668400 by Administrator
»Dejanski datum začetka« ne sme biti večji od »Dejanski končni datum«
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 03:07:54.071675 by Administrator
'Based On' in 'Group By' ne moreta biti enaka
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:30:31.382923 by Administrator
"Datum" je obvezen
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 02:53:40.614172 by Administrator
'Dani od zadnjega naročila' morajo biti večji ali enaki nič
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 02:57:36.877867 by Administrator
Vnosi ne smejo biti prazni
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 02:50:46.372206 by Administrator
»Pričakovani začetni datum« ne sme biti večji od »Pričakovani končni datum«
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 03:50:25.172668 by Administrator
Zahteva se »Od datuma«
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 03:40:17.799161 by Administrator
"Od datuma" mora biti po "datumu"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 03:38:29.440318 by Administrator
"Serijska št." Ne more biti "Da" za element, ki ni na zalogi
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 03:34:33.527773 by Administrator
"V globalnem iskanju" ni dovoljeno za vrsto {0} v vrstici {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 03:38:02.577723 by Administrator
V prikazu seznama ni dovoljeno za vrsto {0} v vrstici {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 02:56:02.724444 by Administrator
»Odpiranje«
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 02:45:36.012678 by Administrator
»Prejemniki« niso določeni
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 03:37:11.928089 by Administrator
"V zadevo št." ne more biti manjša od "Iz zadeve št."
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 02:50:28.905299 by Administrator
"Datum" je obvezen
Unverified
'Total'
2019-05-27 03:43:40.748369 by Administrator
»Skupaj«
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 03:50:01.309096 by Administrator
»Posodobitev zaloge« ni mogoče preveriti, ker elementi niso dostavljeni prek {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 03:50:17.379608 by Administrator
"Posodobitev zaloge" ni mogoče preveriti za prodajo osnovnih sredstev
Unverified
"Company History"
2019-05-27 02:22:16.430001 by Administrator
"Zgodovina podjetja"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 03:40:19.564940 by Administrator
"Postavka, ki jo je predložil uporabnik" ne more biti tudi predmet nakupa
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 02:43:01.549227 by Administrator
"Postavka, ki jo je podal uporabnik" ne more imeti stopnje vrednotenja
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 02:50:49.502236 by Administrator
"Is Fixed Asset" ni mogoče preklicati, ker je zapis sredstva prisoten proti elementu
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 02:30:34.534861 by Administrator
"Starševska" pomeni nadrejeno tabelo, v katero je treba dodati to vrstico
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 03:09:37.909197 by Administrator
"Člani skupine" ali "Upravljanje"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 03:32:59.122889 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 03:06:52.083924 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 02:43:56.232763 by Administrator
(Urni čas / 60) * dejanski čas delovanja
Unverified
(including)
2019-05-27 02:14:26.424043 by Administrator
(vključno)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 03:35:12.019349 by Administrator
) za {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 02:30:23.386798 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) ni na zalogi
Unverified
[Error]
2019-05-27 03:48:43.815211 by Administrator
[Napaka]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 03:48:26.187051 by Administrator
[Nalepka]: [Vrsta polja] / [Možnosti]: [Širina]
Unverified
[Select]
2019-05-27 02:31:27.331827 by Administrator
[Izberi]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 03:19:09.955681 by Administrator
[Nujno] Napaka pri ustvarjanju ponavljajočega se% s za% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 03:21:36.235791 by Administrator
{{{0}}} ni veljaven vzorec polja. Moral bi biti {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 03:40:47.842407 by Administrator
{} od {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 02:57:05.188679 by Administrator
{0} - {1} je neaktivna študentka
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 03:41:41.069056 by Administrator
{0} - {1} ni vpisan v paketni {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 03:07:07.696839 by Administrator
{0} - {1} ni vpisan v tečaj {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 03:23:26.935503 by Administrator
{0} '{1}' je onemogočen
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 02:42:42.543147 by Administrator
{0} '{1}' ni v proračunskem letu {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 03:16:43.215673 by Administrator
{0} ({1}) v proizvodnem nalogu ne more biti večji od načrtovane vrednosti ({2}) {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 03:25:58.033418 by Administrator
{0} ({1}) ne more biti višja od načrtovane količine ({2}) v delovnem nalogu {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 02:29:14.181527 by Administrator
Dodano je {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 02:27:45.509514 by Administrator
{0} {1} že obstaja
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 02:32:07.963225 by Administrator
{0} {1} ne more biti "{2}". Moral bi biti eden od "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 03:27:11.042591 by Administrator
{0} {1} ne more biti listno vozlišče, saj ima otroke
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 02:19:34.430735 by Administrator
Ustvarjeno je {0} {1}
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 02:41:41.184826 by Administrator
{0} {1} ne obstaja
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 02:33:33.520121 by Administrator
{0} {1} ne obstaja, izberite nov cilj, ki ga želite združiti
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 03:13:50.610732 by Administrator
{0} {1} ne obstaja.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 02:55:17.856199 by Administrator
{0} {1} je spremenjeno. Osvežite.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 02:51:46.003823 by Administrator
{0} {1} ni bila poslana, zato dejanja ni mogoče dokončati
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 02:58:38.779031 by Administrator
{0} {1} je {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 02:47:19.683336 by Administrator
{0} {1} je povezano z {2}, vendar je račun stranke {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 02:50:16.023110 by Administrator
{0} {1} je preklican ali zaprt
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 02:46:46.813641 by Administrator
{0} {1} je preklican ali ustavljen
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 03:08:24.321857 by Administrator
{0} {1} je preklicano, zato dejanja ni mogoče dokončati
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 03:29:30.000283 by Administrator
{0} {1} je zaprt
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 03:10:37.894502 by Administrator
{0} {1} je onemogočen
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 03:50:45.988958 by Administrator
{0} {1} je zamrznjeno
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 03:30:19.854992 by Administrator
Računu {0} {1} je v celoti zaračunano
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 03:39:40.135411 by Administrator
{0} {1} ni aktiven
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 03:07:01.296918 by Administrator
{0} {1} ni povezana z {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 03:15:29.896025 by Administrator
{0} {1} ni v matični družbi
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 02:36:20.396155 by Administrator
{0} {1} ni poslan
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 02:30:46.880467 by Administrator
Predložiti je treba {0} {1}
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 03:01:47.889280 by Administrator
{0} {1} ni mogoče najti
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 02:50:35.511538 by Administrator
{0} {1} ne v nobenem aktivnem poslovnem letu.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 03:18:30.252300 by Administrator
Stanje {0} {1} je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 02:15:38.046900 by Administrator
{0} {1} do {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 03:08:26.485553 by Administrator
{0} {1}: račun za vrsto dobička in izgube {2} ni dovoljen v začetnem vnosu
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 02:32:59.342853 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} ne more biti skupina
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 02:36:12.169702 by Administrator
{0} {1}: račun {2} ne pripada podjetju {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 03:21:14.287260 by Administrator
{0} {1}: Račun {2} je neaktiven
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 02:36:32.785145 by Administrator
{0} {1}: Računovodski vnos za {2} je lahko samo v valuti: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 02:49:35.974337 by Administrator
{0} {1}: Mesto stroškov {2} ne pripada podjetju {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 03:41:32.894030 by Administrator
{0} {1}: Mesto stroškov je obvezno za element {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 02:39:18.848836 by Administrator
{0} {1}: Stroškovno mesto je potrebno za račun »Dobiček in izguba« {2}. Za podjetje nastavite privzeto središče stroškov.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 02:20:14.882834 by Administrator
{0} {1}: Stranka je zahtevana proti računu terjatev {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 03:46:51.495661 by Administrator
{0} {1}: znesek plačila ali kredita je potreben za {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 03:05:19.190495 by Administrator
{0} {1}: Predloženega zapisa ni mogoče izbrisati.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 03:25:05.961043 by Administrator
{0} {1}: dobavitelj je obvezen proti plačljivemu računu {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 03:07:36.587142 by Administrator
Dodano je {0}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 03:49:48.112736 by Administrator
{0} zoper račun {1} z dne {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 02:13:23.283105 by Administrator
{0} proti naročilu za nakup {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 03:46:40.409937 by Administrator
{0} proti računu za prodajo {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 03:37:30.077514 by Administrator
{0} v primerjavi s prodajnim nalogom {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 03:43:29.787844 by Administrator
{0} je že dodeljeno za zaposlenega {1} za obdobje {2} do {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 02:52:30.937830 by Administrator
{0} že obstaja. Izberite drugo ime
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:30:35.968893 by Administrator
{0} že ima nadrejeni postopek {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 03:28:01.881779 by Administrator
{0} je že odjavljen
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 03:46:48.432819 by Administrator
{0} je že odjavljen za {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 02:10:42.766449 by Administrator
{0} in {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 02:19:12.123041 by Administrator
{0} velja po {1} delovnih dneh
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 03:13:02.288068 by Administrator
{0} je cenjeno {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 02:57:04.185803 by Administrator
{0} cenijo dne {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 03:31:37.567350 by Administrator
{0} je cenilo vaše delo v {1} s točko {2}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 02:34:19.487999 by Administrator
{0} je cenilo vaše delo v {1} z {2} točkami
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-27 03:46:29.673124 by Administrator
{0} ocena vrednosti za {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 03:07:22.283412 by Administrator
{0} apreciacijske točke za {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 02:45:39.383345 by Administrator
{0} trenutno pregleduje ta dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 03:12:35.943547 by Administrator
Sredstva {0} ni mogoče prenesti
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 03:09:56.927780 by Administrator
{0} dodeljeno {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 02:51:55.048813 by Administrator
{0} je na voljo iz {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 03:30:54.799810 by Administrator
{0} Proračun za račun {1} za {2} {3} je {4}. Presega do {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 03:03:27.364756 by Administrator
{0} Koledar
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 03:47:40.912719 by Administrator
{0} ne more biti negativna
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 02:49:43.589168 by Administrator
{0} ni mogoče nastaviti za posamezne vrste
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 02:23:56.345796 by Administrator
{0} spremeni {1} v {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 02:39:36.056199 by Administrator
{0} Graf
Unverified
{0} comments
2019-05-27 03:14:20.010442 by Administrator
{0} komentarjev
Unverified
{0} created
2019-05-27 02:56:46.728890 by Administrator
Ustvarjeno je {0}
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 03:21:58.100729 by Administrator
{0} je bilo uspešno ustvarjenih
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 02:34:08.557363 by Administrator
{0} je ustvaril to {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 03:52:41.165488 by Administrator
{0} kritična točka za {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 03:17:05.153391 by Administrator
{0} točke kritike za {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 02:56:41.445333 by Administrator
{0} je kritiziral {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 03:33:44.405418 by Administrator
{0} je kritiziral {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 03:06:37.219317 by Administrator
{0} je kritiziral vaše delo na {1} s točko {2}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 03:00:24.469380 by Administrator
{0} je kritiziral vaše delo na {1} z {2} točkami
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 02:43:02.503089 by Administrator
{0} ima trenutno {1} Stanje kazalnika dobavitelja, naročila za nakup tega dobavitelja pa morajo biti izdana previdno.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 03:46:15.924992 by Administrator
{0} ima trenutno {1} Stanje kazalnika dobaviteljev, RFQ-ji tega dobavitelja pa morajo biti izdani previdno.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 03:13:22.712427 by Administrator
{0} Nadzorna plošča
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 03:16:43.665023 by Administrator
{0} dni nazaj
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 03:45:41.599838 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 02:36:37.382675 by Administrator
{0} ne pripada podjetju {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 03:01:06.794012 by Administrator
{0} ne obstaja v vrstici {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 03:20:12.231945 by Administrator
{0} nima programa Zdravstveni delavec. Dodajte ga v nadrejenega zdravnika
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 03:27:02.390202 by Administrator
{0} je to uredilo {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 03:35:39.328563 by Administrator
{0} je vneseno dvakrat v davku na postavko
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 02:45:47.039649 by Administrator
Polja {0} ni mogoče nastaviti kot edinstvenega v {1}, saj obstajajo neenotne obstoječe vrednosti
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 03:14:12.291412 by Administrator
Polje {0} je omejeno na velikost {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 02:35:11.262816 by Administrator
{0} za {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 02:28:43.374007 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 03:39:40.563099 by Administrator
{0} od {1} do {2} v vrstici # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 03:35:34.061880 by Administrator
{0} je že določil privzeto vrednost za {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 02:50:40.370098 by Administrator
{0} je bilo uspešno poslano
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 03:12:45.398869 by Administrator
{0} je bilo uspešno dodano v skupino e-pošte.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 03:35:16.399871 by Administrator
{0} ima veljavnost plačila do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 02:31:34.288427 by Administrator
{0} je zapustil pogovor v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 02:22:27.238662 by Administrator
{0} ur
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 03:43:38.058771 by Administrator
{0} ur nazaj
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 03:42:52.190563 by Administrator
{0} v vrstici {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 02:25:59.607561 by Administrator
{0} v vrstici {1} ne more imeti URL-jev in podrejenih elementov
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 03:52:19.195524 by Administrator
{0} označuje, da {1} ne bo navedel navedbe, vendar so bile navedene vse postavke. Posodabljanje statusa ponudb za RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 03:51:36.695280 by Administrator
{0} je praznik podjetja
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 03:43:50.437766 by Administrator
{0} je obvezno polje
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 03:28:43.783680 by Administrator
{0} je neveljaven e-poštni naslov v »Prejemniki«
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 03:27:16.734702 by Administrator
{0} je blokirano, zato ta transakcija ne more nadaljevati
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 02:16:17.609389 by Administrator
{0} trenutno pregleduje ta dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 02:19:05.764075 by Administrator
{0} je obvezen
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 02:08:32.484238 by Administrator
{0} je obvezen za ustvarjanje plačil z nakazilom, nastavite polje in poskusite znova
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 03:03:04.559413 by Administrator
{0} je obvezna za element {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 03:18:38.476980 by Administrator
{0} je obvezen. Morda zapis za menjavo valute ni ustvarjen za {1} do {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 02:52:50.132342 by Administrator
{0} je obvezen. Morda zapis za izmenjavo valute ni ustvarjen za {1} do {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 03:48:04.324928 by Administrator
{0} ni surova oblika tiskanja.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 03:08:11.469299 by Administrator
{0} ni stalež
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 02:58:24.780930 by Administrator
{0} ni veljavna serijska številka za element {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 03:25:27.065887 by Administrator
{0} ni veljaven e-poštni naslov
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 02:26:22.086816 by Administrator
{0} ni veljavno stanje delovnega toka. Posodobite svoj potek dela in poskusite znova.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 02:26:18.213039 by Administrator
{0} se ne doda v tabelo
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 03:18:31.664358 by Administrator
{0} ni v veljavnem obdobju plačevanja
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 03:08:55.002115 by Administrator
{0} ni v izbirnem seznamu počitnic
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 03:22:37.821739 by Administrator
{0} je zdaj privzeti format za tiskanje za {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 02:53:45.487364 by Administrator
{0} je zdaj privzeto fiskalno leto. Osvežite brskalnik, da bo sprememba začela veljati.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 03:51:00.619431 by Administrator
{0} je na čakanju do {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 03:49:58.163407 by Administrator
Potreben je {0}
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:30:14.803661 by Administrator
{0} je potreben za račun »Bilanca stanja« {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:30:40.853468 by Administrator
{0} je potreben za račun "Dobiček in izguba" {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 02:16:56.745054 by Administrator
{0} je shranjeno
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 03:36:34.574143 by Administrator
{0} najdenih elementov.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 03:23:46.687966 by Administrator
Najdenih je bilo {0} elementov.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 02:58:21.819759 by Administrator
V teku je {0} elementov
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 03:00:45.709458 by Administrator
Izdelanih je bilo {0} elementov
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 03:16:11.282204 by Administrator
Izbranih je {0} elementov
Unverified
{0} List
2019-05-27 02:37:25.921089 by Administrator
{0} Seznam
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 03:51:56.339043 by Administrator
{0} je prijavljen
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 03:00:11.453413 by Administrator
{0} je bil odjavljen: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 02:31:22.531797 by Administrator
Oseba {0} vas je omenila v komentarju v {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 02:40:45.703035 by Administrator
Pred {0} minutami
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 02:43:47.117739 by Administrator
{0} Moduli
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 02:52:45.470077 by Administrator
{0} mesecev nazaj
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 03:07:32.077496 by Administrator
{0} se mora prikazati samo enkrat
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:54:43.518206 by Administrator
{0} mora biti po {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 02:57:24.859786 by Administrator
{0} mora biti negativen v povratnem dokumentu
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 03:28:07.742855 by Administrator
{0} mora biti eden od {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 02:50:56.887297 by Administrator
Najprej morate nastaviti {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 03:03:41.282090 by Administrator
Predložiti je treba {0}
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 02:18:33.430140 by Administrator
{0} mora biti unikaten
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 03:08:28.865805 by Administrator
{0} se mora začeti in končati s črko in lahko vsebuje le črke, vezaj ali podčrtaj.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 03:14:31.532484 by Administrator
{0} Ime
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 03:12:39.707410 by Administrator
{0} ni veljavna država
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 03:11:48.369219 by Administrator
{0} ni dovoljeno preimenovati
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 02:27:13.637458 by Administrator
{0} ni dovoljeno opravljati transakcij z {1}. Prosimo, spremenite podjetje.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 03:51:55.924037 by Administrator
{0} ni bilo mogoče najti
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 02:13:51.951933 by Administrator
{0} ni na voljo za element {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 03:28:10.880647 by Administrator
{0} Številka {1} je že uporabljena v računu {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 03:52:31.916517 by Administrator
{0} od {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 03:00:09.925317 by Administrator
{0} ob pol dnevu zapusti {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 03:09:39.918473 by Administrator
{0} v Izhod ob {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 03:25:29.988112 by Administrator
{0} ali {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 02:59:30.407429 by Administrator
Parameter {0} ni veljaven
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 03:19:57.320629 by Administrator
{0} vnosov plačil ni mogoče filtrirati do {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 02:17:28.205423 by Administrator
{0} zapis je izbrisan
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 02:41:19.262265 by Administrator
{0} zapisov je izbrisanih
Unverified
{0} Report
2019-05-27 02:29:54.401910 by Administrator
{0} Poročilo
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 03:44:48.723234 by Administrator
{0} Zahteva za {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 02:17:35.190744 by Administrator
{0} Vneseni rezultat
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 03:24:32.945284 by Administrator
{0} je preklicano {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 03:49:13.345282 by Administrator
{0} je vrnilo vašo točko na {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 03:07:05.220565 by Administrator
{0} je vrnil vaše točke na {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-27 03:44:39.463987 by Administrator
Soba {0} mora imeti največ enega uporabnika.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 03:41:08.941864 by Administrator
{0} vrstic za {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 03:21:31.107656 by Administrator
{0} je bilo uspešno shranjenih
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 02:09:26.445565 by Administrator
{0} Serijske številke, potrebne za element {1}. Vnesli ste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 03:37:32.885802 by Administrator
{0} Nastavitev ni bilo mogoče najti
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 03:33:25.836802 by Administrator
{0} je dal ta dokument v skupno rabo z {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 03:30:59.997721 by Administrator
{0} je ta dokument dal v skupno rabo z vsemi
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 03:39:31.137271 by Administrator
Vrednost {0} mora biti med 0 in 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-27 03:10:12.710988 by Administrator
{0} Ustvarjene skupine študentov.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-27 02:29:26.252026 by Administrator
{0} Študenti so bili vpisani
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 02:29:06.136063 by Administrator
Dodanih je bilo {0} naročnikov
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 03:07:38.481656 by Administrator
{0} do {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 03:40:26.405621 by Administrator
{0}, da prenehate prejemati e-poštna sporočila te vrste
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 03:06:43.177229 by Administrator
{0} Drevo
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 02:31:46.717613 by Administrator
{0} je ta dokument delil z osebo {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 02:53:05.530248 by Administrator
{0} enot [{1}] (# Form / Item / {1}) najdenih v [{2}] (# Oblika / Skladišče / {2})
Unverified
{0} updated
2019-05-27 02:26:12.612389 by Administrator
{0} posodobljeno
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-27 02:21:52.760335 by Administrator
{0} prostih delovnih mest in {1} proračuna za {2}, ki sta že načrtovana za hčerinske družbe {3}. Načrtujete lahko samo {4} prostih delovnih mest in proračun {5} glede na kadrovski načrt {6} za matično podjetje {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 02:55:03.561612 by Administrator
{0} veljavnih serijskih številk za element {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:30:11.916698 by Administrator
Izbranih je bilo {0} vrednosti
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 02:25:38.275714 by Administrator
Ustvarjenih je bilo {0} različic.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 03:24:36.412284 by Administrator
{0} pred tedni
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 03:20:02.008316 by Administrator
{0}, vrstica {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 02:41:10.247499 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) se bo skrajšal, ker je največ dovoljenih znakov {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 03:24:37.959004 by Administrator
{0}: {1} ne obstaja
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 03:34:30.693386 by Administrator
{0}: {1} v {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 03:33:52.212295 by Administrator
{0}: {1} je nastavljeno na stanje {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 03:26:44.835788 by Administrator
{0}: {1} ni na voljo v tabeli Podrobnosti računa
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 02:19:25.442338 by Administrator
{0}: Brez spremembe ne morete nastaviti spremembe
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 02:43:51.777909 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti dodelitve spreminjati, če ni oddana
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 02:49:55.150112 by Administrator
{0}: Ni mogoče nastaviti dodelitve pošiljanja, če ni mogoče oddati
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 03:02:33.290733 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti preklica brez pošiljanja
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 03:03:38.330541 by Administrator
{0}: Uvoza ni mogoče nastaviti, ker {1} ni mogoče uvoziti
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 02:42:02.878896 by Administrator
{0}: Nastavitev uvoza brez ustvarjanja ni mogoče nastaviti
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 03:45:49.627315 by Administrator
{0}: Ne morem nastaviti Pošlji, Prekliči, Spremeni brez pisanja
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 02:16:43.338189 by Administrator
{0}: e-poštnega naslova zaposlenega ni mogoče najti, zato e-poštni naslov ni poslan
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:54:43.908139 by Administrator
{0}: Polja '{1}' ne more biti nastavljeno kot edinstveno, saj ima enolične vrednosti
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:54:42.110510 by Administrator
{0}: Polje {1} v vrstici {2} ne more biti skrito in obvezno brez privzetega
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:54:38.653450 by Administrator
{0}: Polje {1} vrste {2} ne more biti obvezno
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:54:47.040105 by Administrator
{0}: Ime polja {1} se prikaže večkrat v vrsticah {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:54:47.424215 by Administrator
{0}: Tip polja {1} za {2} ne more biti edinstven
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 02:09:52.475386 by Administrator
{0}: Od {0} vrste {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 02:28:27.234803 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 03:11:56.787317 by Administrator
{0}: Ni osnovnih nastavitev dovoljenj
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 02:35:33.144938 by Administrator
{0}: dovoljeno je samo eno pravilo z isto vlogo, ravni in {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:54:40.834445 by Administrator
{0}: Možnosti {1} morajo biti za polje {3} enake kot ime doctype {2}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:54:54.967600 by Administrator
{0}: možnosti morajo biti veljavno vrsto dokumenta DocType za polje {1} v vrstici {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:54:58.523682 by Administrator
{0}: Zahtevane možnosti za polje za vrsto povezave ali tabele {1} v vrstici {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 02:30:40.968099 by Administrator
{0}: dovoljenje na ravni 0 mora biti nastavljeno, preden so nastavljene višje ravni
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:54:58.866556 by Administrator
{0}: Tip polja {1} za {2} ni mogoče indeksirati
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 03:32:56.274296 by Administrator
{0}% zaračunano
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 03:19:08.316776 by Administrator
{0}% Dostavljeno
Unverified
{app_title}
2019-05-27 03:31:39.291525 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 02:27:13.057938 by Administrator
* V transakciji se izračuna.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 03:50:58.792808 by Administrator
** Neuspešno: {0} do {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 03:03:50.369794 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 03:06:44.571835 by Administrator
** Poslovno leto ** predstavlja finančno leto. Vse vknjižbe in druge pomembnejše transakcije se spremljajo glede na ** fiskalno leto **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 03:28:30.792306 by Administrator
** Mesečna porazdelitev ** vam pomaga razdeliti proračun / cilj čez mesece, če imate v podjetju sezonsko naravo.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:39.108909 by Administrator
> {0} let nazaj
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 03:49:13.680544 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-27 02:37:45.798367 by Administrator
% Dostavljeno
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 02:37:03.455424 by Administrator
% Znesek je zaračunan
Unverified
% Billed
2019-05-27 02:20:49.821323 by Administrator
% Zaračuna
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 02:30:28.031396 by Administrator
% Dokončana metoda
Unverified
% Completed
2019-05-27 03:09:29.202528 by Administrator
% Dokončano
Unverified
% Installed
2019-05-27 02:37:53.551020 by Administrator
% Nameščeno
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 02:42:01.876387 by Administrator
% materialov, zaračunanih za ta prodajni nalog
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 03:16:59.686361 by Administrator
% materialov, dostavljenih na podlagi te dobavnice
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 02:57:29.259616 by Administrator
% materialov, dostavljenih na podlagi tega prodajnega naloga
Unverified
% Ordered
2019-05-27 03:19:26.529257 by Administrator
% Naročeno
Unverified
% Progress
2019-05-27 03:29:37.863545 by Administrator
% Napredka
Unverified
% Received
2019-05-27 02:56:05.784873 by Administrator
% Prejetih
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 02:56:47.203938 by Administrator
% s ni veljavna oblika poročila. Oblika poročila mora biti eden od naslednjih% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 03:09:38.346392 by Administrator
0 - Osnutek; 1 - predloženo; 2 - Preklicano
Unverified
0 is highest
2019-05-27 02:17:08.880161 by Administrator
0 je najvišja
Unverified
1 comment
2019-05-27 03:32:09.316846 by Administrator
1 komentar
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 02:56:08.174909 by Administrator
1 Valuta = [?] Delež Za npr. 1 USD = 100 centov
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 03:26:02.247024 by Administrator
1 natančno ujemanje.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 03:49:32.285264 by Administrator
Pred 1 uro
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 02:54:44.120905 by Administrator
1 Točke zvestobe = Koliko osnovne valute?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 03:11:26.002427 by Administrator
Pred eno minuto
Unverified
1 month
2019-05-27 02:42:39.193014 by Administrator
1 mesec
Unverified
1 month ago
2019-05-27 02:50:18.804061 by Administrator
pred 1 mesecem
Unverified
1 week
2019-05-27 02:58:36.904135 by Administrator
1 teden
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 03:28:48.671602 by Administrator
Pred 1 tedni
Unverified
1 year
2019-05-27 03:07:04.322643 by Administrator
1 leto
Unverified
1 year ago
2019-05-27 03:11:42.663680 by Administrator
Pred enim letom
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 02:17:58.527304 by Administrator
2 Letno
Unverified
3 months
2019-05-27 03:28:55.739039 by Administrator
3 mesece
Unverified
6 months
2019-05-27 03:05:36.845437 by Administrator
6 mesecev
Unverified
90-Above
2019-05-27 02:49:03.515431 by Administrator
90-zgoraj
Unverified