You must login to edit or verify translations

Slovenščina (Slovene): Starting with Letter *


Original
Translated

"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2018-01-25 14:12:18.944556 by Darko Lombardo
{0} Ohrani Vzorec temelji na seriji, preverite ali Ima številko serije, da ohranite vzorec serije
Unverified
does not exist!
2018-11-27 17:39:04.961241 by Sebastjan
ne obstaja!
Unverified
Group Roll No
2018-01-25 14:13:44.246697 by Darko Lombardo
Številka skupine
Unverified
Qty increased by 1
2018-11-27 17:39:24.125628 by Sebastjan
Količina povečana za 1
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:54:05.849096 by Administrator
Številka naročila
Unverified
_report
2017-05-16 17:52:43.231118 by Administrator
_report
Unverified
_report
2017-05-16 17:52:43.210779 by Administrator
_report
Unverified
; not allowed in condition
2018-01-25 14:14:35.936672 by Darko Lombardo
; ni dovoljeno v stanju
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2018-01-25 14:15:37.616558 by Darko Lombardo
"Ima serijsko številko" ne more biti 'Da' za postavko brez zalog
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2018-01-25 14:16:28.117205 by Darko Lombardo
"V globalnem iskanju 'ni dovoljeno za tip {0} v vrstici {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2018-01-25 14:16:49.385441 by Darko Lombardo
"V globalnem iskanju' ni dovoljeno za tip {0} v vrstici {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:10.341057 by Administrator
"Prejemniki" niso navedeni
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2018-01-25 14:18:03.981749 by Darko Lombardo
'Posodobi zalogo' ne more biti izbrano, saj artikli niso dostavljeni prek {0}
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2018-01-25 14:18:48.080573 by Darko Lombardo
"Ali je osnovno sredstvo" ne more biti neizbrano, saj obstaja evidenca sredstev po postavki
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2018-01-25 14:19:36.465870 by Darko Lombardo
"Nadrejeni" pomeni nadrejeno tabelo, v kateri je treba dodati to vrstico
Unverified
"Team Members" or "Management"
2018-01-25 14:19:51.227060 by Darko Lombardo
"Člani skupine" ali "Upravniki"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2018-01-25 14:21:32.878364 by Darko Lombardo
(Ca+Mg)/K
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2018-01-25 14:21:53.481638 by Darko Lombardo
(Urna postavka / 60) * Dejanski čas operacije
Unverified
(including)
2018-02-23 12:54:26.387925 by Administrator
(vključno)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:51:34.744688 by Administrator
) za {0}
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2018-01-25 14:22:41.837513 by Darko Lombardo
[Oznaka]:[Tip polja]/[Opcije]:[Širina]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2018-01-25 14:23:02.823857 by Darko Lombardo
[Nujno] Napaka med ustvarjanjem ponavljajočega %s za %s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2018-01-25 14:24:33.761777 by Darko Lombardo
{{{0}}} ni veljaven vzorec. Moralo bi biti {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:03.837988 by Administrator
{0} - {1} neaktiven študent
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:03.868236 by Administrator
{0} - {1} neaktiven študent
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2018-01-25 14:25:00.827913 by Darko Lombardo
{0} - {1} ni vpisan v serijo {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2018-01-25 14:25:24.912824 by Darko Lombardo
{0} - {1} ni vpisan v smer {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2018-01-25 14:25:57.153529 by Darko Lombardo
{0} ({1}) ne more biti večji od načrtovanih količin ({2}) v Naročilu proizvodnje {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:54:16.765198 by Administrator
{0} ({1}) ne more biti večja od načrtovane količine ({2}) v delovnem redu {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:54:23.156316 by Administrator
Dodano je {0} {1}
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2018-01-25 14:28:39.826866 by Darko Lombardo
{0} {1} ne more biti končna točka saj ima podrejene
Unverified
{0} {1} created
2016-04-17 13:35:08.053495 by Marko Prijatelj
{0} {1} ustvarjeno
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2018-01-25 14:29:05.762460 by Darko Lombardo
{0} {1} ne obstaja, izberite nov cilj za združevanje
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:53:15.459375 by Administrator
{0} {1} ne obstaja.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2018-01-25 14:29:32.851675 by Darko Lombardo
{0} {1} ni bila vložena, dejanje ne more biti dokončano
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2018-01-25 14:30:07.609689 by Darko Lombardo
{0} {1} je povezan z {2}, vendar je Račun stranke {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2018-01-25 14:30:38.141730 by Darko Lombardo
{0} {1} je preklican ali končan
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2018-01-25 14:30:49.320269 by Darko Lombardo
{0} {1} je preklican ali ustavljen
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2018-01-25 14:31:10.817606 by Darko Lombardo
{0} {1} je preklican, dejanje ne more biti dokončano
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:49:10.288134 by Administrator
{0} {1} ni v matični družbi
Unverified
{0} {1} is not submitted
2018-01-25 14:31:39.640113 by Darko Lombardo
{0} {1} ni vložen
Unverified
{0} {1} must be submitted
2018-01-25 14:31:54.018746 by Darko Lombardo
{0} {1} je potrebno vložiti
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2018-01-25 14:32:32.990073 by Darko Lombardo
{0} {1} ni v nobenem poslovnem letu
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2018-01-25 14:33:25.015070 by Darko Lombardo
{0} {1}: "Izkaz poslovnega izida" tip računa {2} ni dovoljen v Otvoritvenem zapisu
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2018-01-25 14:34:17.869994 by Darko Lombardo
{0} {1}: račun {2} ne more biti skupina
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2018-01-25 15:03:40.261667 by Darko Lombardo
{0} {1}: račun {2} ne pripada družbi {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2018-01-25 14:34:33.283201 by Darko Lombardo
{0} {1}: račun {2} je neaktiven
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2018-01-25 14:35:06.325735 by Darko Lombardo
{0} {1}: računovodski zapis za {2} se lahko zapiše le v valuti: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2018-01-25 15:03:49.938943 by Darko Lombardo
{0} {1}: Stroškovno mesto {2} ne pripada družbi {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2018-01-25 14:43:41.311719 by Darko Lombardo
{0} {1}: Stroškovno mesto je zahtevano za postavko {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2018-01-25 15:04:18.665971 by Darko Lombardo
{0} {1}: Stroškovno mesto je zahtevano za "Izkaz poslovnega izida" računa {2}. Nastavite privzeto stroškovno mesto za družbo.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2018-01-25 14:51:20.109321 by Darko Lombardo
{0} {1}: zahtevan je Naročnik za račun prejemkov {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-01-25 14:46:26.417215 by Darko Lombardo
{0} {1}: zahtevan je debetni ali kreditni znesek za {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-04-17 13:36:53.384719 by Marko Prijatelj
{0} {1}: Objavljenl zapis ni mogoče izbrisati.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-01-25 14:51:28.027718 by Darko Lombardo
{0} {1}: zahtevan je Dobavitelj za račun izdatkov {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2018-01-25 14:51:39.572033 by Darko Lombardo
{0} za Račun {1} z dne {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2018-01-25 14:51:50.569649 by Darko Lombardo
{0} za Naročilo {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2018-01-25 14:52:02.309448 by Darko Lombardo
{0} za Račun {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2018-01-25 14:53:10.254658 by Darko Lombardo
{0} za Naročilnico {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2018-01-25 14:53:31.072141 by Darko Lombardo
{0} že dodeljeno za zaposlenega {1} za obdobje {2} do {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:07:44.804475 by Administrator
{0} že obstaja. Izberite drugo ime
Unverified
{0} already unsubscribed
2018-01-25 14:53:49.198654 by Darko Lombardo
{0} že odjavljen
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2018-01-25 14:53:58.857131 by Darko Lombardo
{0} že odjavljen za {1} {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:51:28.728075 by Administrator
{0} po {1} delovnih dneh
Unverified
{0} are currently viewing this document
2018-01-25 14:54:10.644391 by Darko Lombardo
{0} trenutno pregledujejo ta dokument
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:50:44.648285 by Administrator
{0} dodeljena {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2018-01-25 15:05:29.508826 by Darko Lombardo
{0} proračun za račun {1} na {2} {3} je {4}. Bo prekoračen za {5}
Unverified
{0} by {1}
2018-01-25 14:55:46.697830 by Darko Lombardo
{0} z {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:29:17.165900 by Administrator
{0} Koledar
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2018-01-25 14:56:20.384204 by Darko Lombardo
{0} ni mogoče nastaviti za posamezne vrste
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:54:27.798442 by Administrator
{0} Graf
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:54:15.341008 by Administrator
{0} uspešno ustvarjen
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2018-01-25 14:57:32.411766 by Darko Lombardo
{0} ima trenutno {1} oceno dobavitelja in naročila temu dobavitelju je treba izdajati s previdnostjo
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2018-01-25 14:59:41.265690 by Darko Lombardo
{0} ima trenutno {1} oceno dobavitelja in naročila temu dobavitelju je treba izdajati s previdnostjo
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:50:57.747573 by Administrator
{0} Razlaga
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2018-01-25 15:00:38.299670 by Darko Lombardo
{0} ne pripada družbi {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:50:37.137012 by Administrator
{0} nima razporeda zdravniškega zdravnika. Dodajte ga v mojstrski zdravnik
Unverified
{0} edited this {1}
2015-10-30 12:18:38.568446 by Administrator
{0} uredil to {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2018-01-25 15:06:25.775405 by Darko Lombardo
{0} dvakrat vpisano v davčni postavki
Unverified
{0} Feedback Request
2018-01-25 15:06:50.737244 by Darko Lombardo
{0} zahteva povratne informacije
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2018-01-25 15:09:04.633254 by Darko Lombardo
{0} polje ne more biti edinstveno v {1}, ker obstajajo podvojene vrednosti
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2018-01-25 15:09:25.807262 by Darko Lombardo
{0} od {1} do {2} v vrstici {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:23:57.741694 by Administrator
{0} je bilo uspešno poslano
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2018-01-25 15:10:01.529834 by Darko Lombardo
{0} je bil uspešno dodan v skupino elektronskih naslovov.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2018-01-25 15:12:25.559667 by Darko Lombardo
{0} ima veljavnost pristojbine {1}
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:49:03.957030 by Administrator
{0} v vrstici {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2018-01-25 15:13:09.254085 by Darko Lombardo
{0} v vrstici {1} ne more imeti URL in podrejene elemente
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2018-01-25 15:14:51.759082 by Darko Lombardo
{0} označuje, da {1} ne bo podal ponudbe, ampak cene vseh postavk so navedene. Posodabljanje statusa ponudb RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:54:11.597155 by Administrator
{0} je praznik podjetja
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2018-01-25 15:15:11.607384 by Darko Lombardo
{0} je neveljaven e-poštni naslov med »Prejemniki«
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:50:14.730173 by Administrator
{0} je blokiran, da se ta transakcija ne more nadaljevati
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2018-01-25 15:15:22.695375 by Darko Lombardo
{0} je obvezen za postavko {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:54:18.430478 by Administrator
{0} je obvezen. Morda ni zapiska za menjavo valut za {1} do {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2018-01-25 15:16:12.008028 by Darko Lombardo
{0} je obvezen. Mogoče zapis Menjalnega tečaja ni ustvarjen za {1} v {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2016-04-17 13:38:36.763401 by Marko Prijatelj
{0} ni zaloge artikla
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-10-30 12:19:57.877290 by Administrator
{0} ni veljavna številka serije za postavko {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 15:59:28.054532 by Administrator
{0} ni veljaven elektronski naslov
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:23:15.148170 by Administrator
{0} ni veljaven delovni tok. Posodobite svoj potek dela in poskusite znova.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:50:48.922051 by Administrator
{0} ni v veljavnem plačilnem obdobju
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:54:27.542095 by Administrator
{0} ni na seznamu neobveznih praznikov
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2018-01-25 15:20:22.292943 by Darko Lombardo
{0} je sedaj privzeta oblika tiskanja za {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2018-01-25 15:21:19.399118 by Darko Lombardo
{0} je zdaj privzeto poslovno leto. Prosimo, osvežite brskalnik, da se sprememba uveljavi.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:53:12.039831 by Administrator
{0} je na čakanju do {1}
Unverified
{0} is required
2016-04-17 13:38:55.156321 by Marko Prijatelj
{0} je zahtevano
Unverified
{0} is saved
2016-04-17 13:39:09.559627 by Marko Prijatelj
{0} shranjeno
Unverified
{0} items in progress
2018-01-25 15:21:44.580613 by Darko Lombardo
{0} postavke v teku
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:18:27.819796 by Administrator
{0} postavke proizvedene
Unverified
{0} items selected
2018-01-25 15:22:00.046475 by Darko Lombardo
{0} postavk izbranih
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 15:59:12.450754 by Administrator
{0} odjavljeni: {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:07.207571 by Administrator
{0} minut nazaj
Unverified
{0} months ago
2018-01-25 15:22:26.241727 by Darko Lombardo
{0} mesecev nazaj
Unverified
{0} must be negative in return document
2018-01-25 15:22:54.976958 by Darko Lombardo
{0} mora biti negativno na povratnem dokumentu
Unverified
{0} must be submitted
2018-01-25 15:23:11.752896 by Darko Lombardo
{0} je treba vložiti
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:53:19.713869 by Administrator
{0} ni dovoljeno posredovati z {1}. Prosimo, spremenite družbo.
Unverified
{0} not found
2018-01-25 15:23:29.008306 by Darko Lombardo
{0} ni najden
Unverified
{0} not found for Item {1}
2018-01-25 15:23:45.853284 by Darko Lombardo
{0} ni najden za postavko {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:52:43.690446 by Administrator
{0} Številka {1} je že uporabljena v računu {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:42:04.187540 by Administrator
{0} od {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:50:31.503788 by Administrator
{0} na poldnevni dan pustite {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:50:49.157360 by Administrator
{0} ob odhodu {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-30 12:16:45.626960 by Administrator
{0} vnosov plačil ni mogoče filtrirati s {1}
Unverified
{0} Result submittted
2018-01-25 15:24:25.147072 by Darko Lombardo
{0} vloženo
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:06:00.013373 by Administrator
{0} soba mora imeti največ enega uporabnika.
Unverified
{0} rows for {1}
2018-01-25 15:24:54.625900 by Darko Lombardo
{0} vrstic za {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:07:43.967725 by Administrator
To nalogo je samo dodelila {0}: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2018-01-25 15:25:41.052185 by Darko Lombardo
{0} serijska(e) številka(e) zahtevana(e) za postavko {1}. Navedli ste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2018-01-25 15:25:56.176526 by Darko Lombardo
{0} nastavitev ni najdena
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:55:10.476478 by Administrator
{0} mora biti vrednost med 0 in 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2018-01-25 15:26:20.574946 by Darko Lombardo
{0} skupine študentov ustvarjene
Unverified
{0} Student Groups created.
2018-01-25 15:26:48.558776 by Darko Lombardo
{0} skupine študentov ustvarjene
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:55:14.876983 by Administrator
{0} Študenti so bili vpisani
Unverified
{0} subscribers added
2018-01-25 15:26:56.657881 by Darko Lombardo
{0} naročnikov dodanih
Unverified
{0} to {1}
2018-01-25 15:27:06.849106 by Darko Lombardo
{0} do {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:08:27.220433 by Administrator
{0}, da nehate prejemati e-poštna sporočila te vrste
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2018-01-25 15:28:35.905466 by Darko Lombardo
{0} prekinil/a delitev tega dokumenta z {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2018-01-25 15:29:32.661789 by Darko Lombardo
{0} enot [{1}] (#Obrazec/Postavka/{1}) najden v [{2}] (#Obrazec/Skladišče/{2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2018-01-25 15:30:19.909490 by Darko Lombardo
{0} enot {1} potrebnih v {2} na {3} {4} za {5} za dokončanje te transakcije.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2018-01-25 15:33:28.095995 by Darko Lombardo
{0} enot {1} potrebnih v {2} za dokončanje te transakcije.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2018-01-25 15:33:45.543285 by Darko Lombardo
{0} veljavna serijska številka za postavko {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:50:25.181861 by Administrator
{0} ustvarjene različice.
Unverified
{0} weeks ago
2018-01-25 15:34:00.925057 by Darko Lombardo
{0} tednov nazaj
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2018-01-25 15:34:34.703736 by Darko Lombardo
{0}: "{1}" ({3}) bo okrnjeno, saj je dovoljeno največ {2} znakov
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:11.380966 by Administrator
{0}: {1} v {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:52:36.242074 by Administrator
{0}: {1} je nastavljen na stanje {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2018-01-25 15:35:20.632438 by Darko Lombardo
{0}: {1} ni mogoče najti v tabeli podrobnosti računov
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2018-01-25 15:36:02.983539 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem spremeniti brez preklica
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2018-01-25 15:36:43.077862 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem nastaviti če ni za vročanje
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2018-01-25 15:36:56.940824 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem nastaviti če ni za vročanje
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2018-01-25 15:37:23.446459 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem preklicati brez vročitve
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2018-01-25 15:37:53.369590 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem uvoziti kot {1}, ker ni uvozljiv
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2018-01-25 15:39:18.521533 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem uvoziti brez novega zapisa
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2018-01-25 15:39:48.303924 by Darko Lombardo
{0}: Ne morem nastaviti brez možnosti zapisa
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2018-01-25 15:40:18.568901 by Darko Lombardo
{0}: email zaposlenega ni mogoče najti, zato e-poštno sporočilo ni bilo poslano
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-30 12:14:04.803146 by Administrator
{0}: Od {0} tipa {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-10-30 12:19:53.046210 by Administrator
{0}: Od {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2018-01-25 15:40:54.595539 by Darko Lombardo
{0}: Pravice niso nastavljene
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2018-01-25 15:41:37.175398 by Darko Lombardo
{0}: Samo eno pravilo dovoljeno z isto vlogo, ravnjo in {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2018-01-25 15:41:48.620376 by Darko Lombardo
{0}: Dovoljenje na ravni 0 je treba določiti, preden se določi višje ravni
Unverified
{0}% Billed
2016-04-17 13:42:47.790216 by Marko Prijatelj
{0}% zaračunano
Unverified
{0}% Complete
2018-01-25 15:41:58.321369 by Darko Lombardo
{0}% končano
Unverified
{app_title}
2015-10-30 12:17:02.402306 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2018-01-25 15:43:21.695325 by Darko Lombardo
* Bo izračunano v transakciji.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-30 12:21:32.093876 by Administrator
** Ni uspelo: {0} do {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2018-01-25 15:43:55.316267 by Darko Lombardo
Glavna **Valuta**
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2018-01-25 15:44:55.948090 by Darko Lombardo
**Poslovno leto** predstavlja knjigovodsko leto. Vse vknjižbe in druge transakcije so povezane s **poslovnim letom**.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2018-01-25 15:45:14.658493 by Darko Lombardo
**Mesečna razporeditev** vam pomaga razporejati proračun/cilje po mesecih, če imate sezonskost v vaši dejavnosti.
Unverified
<head> HTML
2015-10-30 12:17:22.847345 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Billed
2018-01-25 15:45:26.564658 by Darko Lombardo
% zaračunano
Unverified
% Complete Method
2018-01-25 15:45:58.261230 by Darko Lombardo
% končano
Unverified
% Completed
2018-01-25 15:45:51.678756 by Darko Lombardo
% končano
Unverified
% Installed
2018-01-25 15:46:11.059397 by Darko Lombardo
% nameščeno
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2018-01-25 15:48:48.335916 by Darko Lombardo
% materiala zaračunano po tej naročilnici
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2018-01-25 15:47:14.384549 by Darko Lombardo
% materiala dobavljeno po tej dobavnici
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2018-01-25 15:48:37.735601 by Darko Lombardo
% materiala dobavljeno po tej naročilnici
Unverified
% Progress
2018-01-25 15:49:19.141045 by Darko Lombardo
% napredka
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2018-01-25 15:50:33.411551 by Darko Lombardo
%s ni veljaven format izpisa. Format izpisa mora \ eno od naslednjih %s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2018-01-25 15:50:48.831938 by Darko Lombardo
0 - Osnutek; 1 - Objavljeno 2 - Preklicano
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:53:14.764875 by Administrator
01-Prodaja Vrnitev
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:53:59.590820 by Administrator
Popust za prodajo po pošti
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:53:45.698092 by Administrator
03-Pomanjkanje storitev
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:55:08.999793 by Administrator
04-Popravek na računu
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:53:40.328668 by Administrator
05-Sprememba v POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:53:41.016485 by Administrator
06-Dokončanje začasne ocene
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:55:16.834011 by Administrator
07-Drugo
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2018-01-25 15:51:25.221675 by Darko Lombardo
1 Valuta = [?] delov na primer 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:00:30.077011 by Administrator
1 Točke za zvestobe = Koliko osnovna valuta?
Unverified
1 month ago
2017-03-30 15:59:40.160775 by Administrator
pred 1 mesecem
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2018-01-25 15:51:56.244992 by Darko Lombardo
1 zvezdica je najnižja ocena in 5 zvezdic predstavlja najvišjo oceno
Unverified
1 weeks ago
2019-02-25 06:24:02.921272 by Tadej Korošak
pred 1 tednom
Unverified
2 Yearly
2019-02-25 06:24:20.946219 by Tadej Korošak
pred 2 letoma
Unverified
Created
2018-11-28 00:53:58.998466 by Sebastjan
Ustvarjeno
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:42:28.040055 by Administrator
Trenutno ni na zalogi
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-09-08 21:43:15.678300 by Andrej Stojanovič
`Zamrzni zaloge starejše od` mora biti manjša od %d dni.
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-04-18 14:05:19.803572 by Marko Prijatelj
"Dnevi od zadnjega naročila" morajo biti večji ali enak nič
Verifed
'Entries' cannot be empty
2016-02-15 21:39:57.679658 by Sandi
"Vnos" ne more biti prazen
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-09-10 23:10:26.703633 by Andrej Stojanovič
'Pričakovani datum začetka' ne more biti večji od 'Pričakovan datum zaključka'
Verifed
'From Date' is required
2016-04-17 13:31:51.221410 by Marko Prijatelj
Zahtevano je "Od datuma"
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-09-10 23:10:12.726999 by Andrej Stojanovič
'Od datuma' mora biti za 'Do datuma '
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-10-30 12:14:12.730136 by Administrator
"V pogledu seznama" ni dovoljen za tip {0} v vrstici {1}
Verifed
'Opening'
2015-10-30 12:14:17.872051 by Administrator
"Odpiranje"
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-09-10 23:13:35.777614 by Andrej Stojanovič
'Do št. primera' ne more biti nižja od 'Od št. primera'
Verifed
'To Date' is required
2016-09-10 23:14:04.111795 by Andrej Stojanovič
"Do datuma" je obvezno polje
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:24:04.014619 by Administrator
"Skupaj"
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:17:57.800953 by Administrator
"Update Stock", ni mogoče preveriti za prodajo osnovnih sredstev
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:36:55.585719 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) ni na zalogi
Verifed
[Error]
2015-10-30 12:18:59.455998 by Administrator
[Error]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-10-30 12:20:00.252567 by Administrator
{0} {1} "je onemogočena
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-30 12:13:45.053269 by Administrator
{0} {1} "ni v proračunskem letu {2}
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-30 12:18:54.212540 by Administrator
{0} {1} ne more biti "{2}". To bi morala biti ena od "{3}"
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:18:39.128695 by Administrator
{0} {1} ne obstaja
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-10-30 12:23:23.579558 by Administrator
{0} {1} je bila spremenjena. Osvežite.
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:46.351950 by Administrator
{0} {1} je zaprt
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-17 13:35:32.259227 by Marko Prijatelj
{0} {1} je onemogočeno
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-17 13:35:40.961380 by Marko Prijatelj
{0} {1} je zamrznjeno
Verifed
{0} {1} is fully billed
2016-04-17 13:35:49.927008 by Marko Prijatelj
{0} {1} je v celoti zaračunano
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-30 15:59:19.298047 by Administrator
{0} {1} ni aktiven
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:04:01.951691 by Administrator
{0} {1} ni povezan z {2} {3}
Verifed
{0} {1} not found
2015-10-30 12:17:29.540580 by Administrator
{0} {1} ni bilo mogoče najti
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:00:01.680087 by Administrator
{0} {1} do {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-10-30 12:13:34.559005 by Administrator
{0} in {1}
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:18:30.980203 by Administrator
{0} sredstev ni mogoče prenesti
Verifed
{0} can not be negative
2015-10-30 12:14:43.038861 by Administrator
{0} ne more biti negativna
Verifed
{0} created
2015-10-30 12:16:43.760185 by Administrator
{0} ustvaril
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-30 12:18:58.976666 by Administrator
{0} ustvaril ta {1}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:06.553467 by Administrator
{0} dni nazaj
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-10-30 12:22:31.810004 by Administrator
{0} ne obstaja v vrstici {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-10-30 12:21:46.773117 by Administrator
{0} za {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 15:59:18.384404 by Administrator
{0} od {1} do {2}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-30 12:14:40.081498 by Administrator
{0} je zapustil pogovor v {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-25 13:17:25.822199 by Administrator
{0} ur
Verifed
{0} hours ago
2017-03-30 15:59:39.950440 by Administrator
{0} urami
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:04:04.072923 by Administrator
{0} je obvezno polje
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-04-18 14:09:15.010962 by Marko Prijatelj
{0} si trenutno ogleduje ta dokument
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-30 12:12:23.036187 by Administrator
{0} je obvezna
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-10-30 12:23:13.050535 by Administrator
{0} mora biti eden od {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-10-30 12:13:29.376982 by Administrator
{0} je treba nastaviti najprej
Verifed
{0} must be unique
2015-10-30 12:16:19.297678 by Administrator
{0} mora biti edinstven
Verifed
{0} Name
2016-08-25 13:17:28.121144 by Administrator
{0} Ime
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-30 12:20:36.642534 by Administrator
{0} ni dovoljeno, da se preimenuje
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:24:09.480890 by Administrator
{0} Poročilo
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-10-30 12:19:40.033172 by Administrator
{0} delijo ta dokument z {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:40.983628 by Administrator
{0} delijo ta dokument z vsemi
Verifed
{0} Tree
2016-04-18 14:11:23.838244 by Marko Prijatelj
{0} Drevo
Verifed
{0} updated
2015-10-30 12:14:33.697107 by Administrator
{0} posodobljen
Verifed
{0}, Row {1}
2016-04-17 13:53:28.441299 by Marko Prijatelj
{0}, vrstica{1}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-10-30 12:23:25.377623 by Administrator
{0}: {1} ne obstaja
Verifed
{0}% Delivered
2016-04-17 13:42:57.536978 by Marko Prijatelj
{0}% Dostavljeno
Verifed
% Delivered
2016-04-18 14:15:07.267689 by Marko Prijatelj
% Dostavljeno
Verifed
% Amount Billed
2015-10-30 12:20:58.301328 by Administrator
% Zaračunani znesek
Verifed
% Ordered
2016-04-17 13:44:17.264811 by Marko Prijatelj
% Naročeno
Verifed
0 is highest
2015-10-30 12:14:25.381688 by Administrator
0 je najvišja
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:50:08.716627 by Administrator
pred 1 uro
Verifed
1 year ago
2018-01-25 15:52:15.965004 by Darko Lombardo
pred 1 letom
Verifed
2 days ago
2015-10-30 12:20:52.309098 by Administrator
2 dni nazaj
Verifed
90-Above
2015-10-30 12:18:08.727917 by Administrator
90-Nad
Verifed
(Half Day)
2015-10-30 12:23:49.792401 by Administrator
(Poldnevni)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:52:40.393085 by Administrator
Napredne nastavitve
Verifed
by Role
2016-02-15 21:38:28.763554 by Sandi
po vlogi
Verifed
for {0}
2015-10-30 12:17:44.570763 by Administrator
za {0}
Verifed
or
2015-10-30 12:18:07.627404 by Administrator
ali
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:24:10.165870 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-10-30 12:17:14.570346 by Administrator
-Nad
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-04-17 13:46:59.988640 by Marko Prijatelj
"Dejanski datum začetka" ne more biti novejši od "dejanskega končnega datuma"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-09-08 21:48:07.829391 by Andrej Stojanovič
"Na podlagi" in "Združi po" ne more biti enaka
Verifed
"Company History"
2015-10-30 12:21:58.740666 by Administrator
"Zgodovina podjetja"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-10-30 12:22:12.045877 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Select]
2015-10-30 12:17:34.013461 by Administrator
[Izberite]
Verifed
{0} {1} already exists
2015-10-30 12:20:13.372340 by Administrator
{0} {1} že obstaja
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:31.198096 by Administrator
{0} {1} status {2}
Verifed
{0} added
2015-10-30 12:23:25.911833 by Administrator
{0} dodano
Verifed
{0} comments
2015-10-30 12:18:37.494565 by Administrator
{0} komentarji
Verifed
{0} List
2015-10-30 12:18:04.919901 by Administrator
{0} Seznam
Verifed
{0} logged in
2015-10-30 12:23:50.233885 by Administrator
{0} prijavljeni
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:41.686161 by Administrator
{0} vas je omenil v komentarju v {1}
Verifed
{0} must appear only once
2015-10-30 12:15:56.019127 by Administrator
{0} se morajo pojaviti le enkrat
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-30 12:23:30.147854 by Administrator
{0} ni veljavna država
Verifed
{0} or {1}
2015-10-30 12:18:54.436675 by Administrator
{0} ali {1}
Verifed
% Received
2015-10-30 12:13:09.485101 by Administrator
% Prejeto
Verifed
1 comment
2015-10-30 12:13:49.017703 by Administrator
1 komentar
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:06.138296 by Administrator
Pred 1 minuto
Verifed