You must login to edit or verify translations

српски: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:11:25.933215 by Administrator
{0} Задржи узорак заснован је на серији, молимо вас да проверите да ли је серија не да задржите узорак ставке
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:45:24.589709 by Administrator
Тренутно нема доступних трговина на залихама
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:39:53.893454 by Administrator
Група ролл Нема
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-06-30 11:40:16.263269 by Stojan Gavric
"Замрзни акције старије од" треба да буде мање од %d дана.
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:24:28.412895 by Administrator
_доцтипе
Unverified
_report
2017-05-16 17:54:00.986102 by Administrator
_извештај
Unverified
_report
2017-05-16 17:54:01.050954 by Administrator
_извештај
Unverified
-Above
2015-06-29 17:15:04.489768 by Stojan Gavric
-Изнад
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-06-29 17:26:29.920131 by Stojan Gavric
"На основу" и "Групиши по" не могу бити идентични
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-06-29 17:26:35.025421 by Stojan Gavric
"Дана од последње поруџбине" мора бити веће или једнако нули
Unverified
'From Date' is required
2015-06-29 17:29:39.337424 by Stojan Gavric
"Од датума" је обавезно
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2015-06-29 17:30:17.850209 by Stojan Gavric
"Од датума" мора бити након "До датума"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-06-29 17:31:50.936095 by Stojan Gavric
"Има серијски број" не може бити "Да" за артикл који није на залихама
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:54:22.491417 by Administrator
'Глобал Сеарцх "није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:54:22.599181 by Administrator
'Глобал Сеарцх "није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2014-08-28 14:47:19.016363 by Administrator
" В Список" не допускается для типа {0} в строке {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-04 10:17:26.969564 by Administrator
'Отварање'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:46.235042 by Administrator
'Примаоци' нису наведени
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2014-08-28 13:42:44.956983 by Administrator
'Да Предмет бр' не може бити мањи од 'Од Предмет бр'
Unverified
'To Date' is required
2014-08-28 13:42:45.017426 by Administrator
' To Date ' требуется
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-04 10:17:25.862888 by Administrator
'Ажурирање Сток "не може се проверити, јер ствари нису достављене преко {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:22:50.587440 by Administrator
'Ажурирање Сток "не може да се провери за фиксну продаје имовине
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:21:21.937454 by Administrator
"Да ли је основних средстава" не може бити неконтролисано, као средствима запис постоји у односу на ставке
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-02-23 21:59:57.785550 by Administrator
"Родитељ" означава родитељску табелу у којој морају да се поставе ово ред
Unverified
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:19.013157 by Administrator
"Чланови тима" или "Манагемент"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:08:30.588917 by Administrator
(Ца + Мг) / К
Unverified
(Ctrl + G)
2017-11-14 20:28:05.752702 by Nenad Kovacevic
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:30:10.136696 by Administrator
(Час курс / 60) * Пуна Операција време
Unverified
(including)
2018-02-23 12:58:52.795671 by Administrator
(укључујући)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:02:25.550139 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-08-25 13:23:00.836995 by Administrator
[{0}] (# Облик / тачка / {0}) није у складишту
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2014-08-28 14:47:22.910676 by Administrator
[Лабел]: [Поље Тип] / [Опције]: [ширина]
Unverified
[Select]
2014-08-28 13:46:38.467550 by Administrator
[ Изаберите ]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:22:31.908837 by Administrator
[Ургент] Грешка приликом креирања понављајућег% с за% с
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:28:55.839241 by Administrator
{{{0}}} није валидан ФИЕЛДНАМЕ образац. Требало би да буде {{фиелд_наме}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:54:21.373329 by Administrator
{0} - {1} неактиван Студент
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:54:21.373510 by Administrator
{0} - {1} неактиван Студент
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:39:48.741089 by Administrator
{0} - {1} није уписано у Батцх {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:39:17.922216 by Administrator
{0} - {1} није уписано у току {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:57.647138 by Administrator
{0} '{1}' је онемогућен
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2014-08-28 13:46:39.901786 by Administrator
{0} ' {1}' не в финансовом году {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-05-14 10:30:38.718833 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већи од планираног куанитити ({2}) у производњи Низ {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:55:32.385444 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већа од планиране количине ({2}) у радном налогу {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:55:45.258808 by Administrator
Додато је {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:23.450773 by Administrator
{0} {1} уже существует
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:23.453995 by Administrator
{0} {1} не може бити "{2}". Требало би да буде један од "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2014-08-28 14:47:23.457211 by Administrator
{0} {1} не может быть листовой узел , как это имеет детей
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:37:30.409842 by Administrator
{0} {1} направљена
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:23:37.235274 by Administrator
{0} {1} не постоји
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2014-08-28 14:47:23.460268 by Administrator
{0} {1} не существует , выберите новую цель объединить
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:57:42.110060 by Administrator
{0} {1} не постоји.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2014-08-28 13:46:41.668245 by Administrator
{0} {1} был изменен. Обновите .
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:39:27.216050 by Administrator
{0} {1} није поднет тако да акција не може бити завршен
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:11:25.574634 by Administrator
{0} {1} је повезан са {2}, али Парти Парти је {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:18:02.661238 by Administrator
{0} {1} отказан или затворен
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:39:35.280578 by Administrator
{0} {1} отказан или заустављен
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:39:18.545687 by Administrator
{0} {1} је отказана тако да акција не може бити завршен
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:18:01.678121 by Administrator
{0} {1} је затворен
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-08-25 13:22:38.110947 by Administrator
{0} {1} је онемогућен
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:37:25.631058 by Administrator
{0} {1} је замрзнут
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:56.991261 by Administrator
{0} {1} је у потпуности наплаћује
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:03:50.938627 by Administrator
{0} {1} није активан
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:08:46.711175 by Administrator
{0} {1} није повезан са {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:59:57.930705 by Administrator
{0} {1} није присутан у матичној компанији
Unverified
{0} {1} is not submitted
2014-08-28 13:46:41.733839 by Administrator
{0} {1} не представлено
Unverified
{0} {1} must be submitted
2014-08-28 13:46:41.801352 by Administrator
{0} {1} должны быть представлены
Unverified
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:23.463718 by Administrator
{0} {1} није пронађен
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 16:03:35.060757 by Administrator
{0} {1} ни у ком активном фискалној години.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:49.812439 by Administrator
{0} {1} статус {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:04:33.584488 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:54:52.827839 by Administrator
{0} {1}: "Биланс" тип рачуна {2} нису дозвољени у улазног отвора
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:54:09.054259 by Administrator
{0} {1}: налог {2} не може бити група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:54:34.157752 by Administrator
{0} {1}: налог {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:54:17.139442 by Administrator
{0} {1}: налог {2} је неактиван
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:54:24.870733 by Administrator
{0} {1}: Рачуноводство Улаз за {2} може се вршити само у валути: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:54:08.851746 by Administrator
{0} {1}: Цена центар {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2014-08-28 13:46:42.136578 by Administrator
{0} {1}: Трошкови Центар је обавезан за пункт {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:54:20.452568 by Administrator
{0} {1}: Трошкови Центар је потребно за "добит и губитак" налога {2}. Молимо Вас да оснује центар трошкова подразумевани за компаније.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:54:16.803800 by Administrator
{0} {1}: Купац је обавезан против Потраживања обзир {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:54:41.847027 by Administrator
{0} {1}: Или дебитне или кредитне количина је потребна за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2014-08-28 14:47:23.466864 by Administrator
{0} {1}: Поставио Рекорд се не може избрисати.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:53:59.572039 by Administrator
{0} {1}: Добављач је обавезан против плативог обзир {2}
Unverified
{0} added
2014-08-28 14:47:23.384368 by Administrator
{0} је додао
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-14 10:30:17.815833 by Administrator
{0} против Предлога закона {1} {2} од
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-14 10:30:39.638531 by Administrator
{0} против нарудзбенице {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-05-14 10:31:02.489514 by Administrator
{0} против продаје фактуре {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-05-14 10:30:34.630862 by Administrator
{0} против Салес Ордер {1}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:10:48.551680 by Administrator
{0} већ постоји. Изаберите друго име
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:39:52.952244 by Administrator
{0} већ одјавили
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:39:25.565012 by Administrator
{0} већ одјавити за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-04 10:17:24.087133 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:02:19.084312 by Administrator
{0} примјењив након {1} радних дана
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:28:50.123687 by Administrator
{0} се тренутно прегледају овај документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:23:28.017694 by Administrator
{0} имовина не може се пренети
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:56:00.905111 by Administrator
{0} додијељен {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:54:41.344063 by Administrator
{0} буџета за налог {1} против {2} {3} је {4}. То ће премашити по {5}
Unverified
{0} by {1}
2014-08-28 14:47:23.387579 by Administrator
{0} {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:30:46.275112 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2014-08-28 14:47:23.390705 by Administrator
{0} не може да се подеси за Сингле типове
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:58:54.165843 by Administrator
{0} Табела
Unverified
{0} created
2014-08-28 13:46:40.267792 by Administrator
{0} создан
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:55:38.595488 by Administrator
{0} успјешно креиран
Unverified
{0} created this {1}
2015-05-14 10:30:45.899452 by Administrator
{0} створио ово {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:11:31.113487 by Administrator
{0} тренутно има {1} Сцорецард става, а наруџбине за овај добављач треба издати опрезно.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:10:53.996806 by Administrator
{0} тренутно има {1} Сцорецард става и РФКс овог добављача треба издати опрезно.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:15.399776 by Administrator
пре {0} дана
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:01:45.865139 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 13:46:40.332078 by Administrator
{0} не принадлежит компании {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:23.393987 by Administrator
{0} не существует в строке {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:55:52.927149 by Administrator
{0} нема распоред здравствених радника. Додајте га у Мастер Хеалтх Працтитионер
Unverified
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:30:43.612801 by Administrator
{0} едитед ово {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2014-08-28 13:46:40.401482 by Administrator
{0} вводится дважды в пункт налоге
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:05:38.277109 by Administrator
{0} Контакт Упит
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:39:16.599515 by Administrator
{0} поље не може бити постављен као јединствен у {1}, јер су не-јединствене постојеће вредности
Unverified
{0} for {1}
2015-06-29 18:17:18.546377 by Stojan Gavric
{0} за {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:03:50.010920 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:04:29.729853 by Administrator
{0} од {1} до {2} равенства # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:26:02.956078 by Administrator
{0} је успешно поднет
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:04:00.936410 by Administrator
{0} је успешно додат у Емаил групи.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:22:47.083421 by Administrator
{0} има важећу тарифу до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 10:17:28.376833 by Administrator
{0} је напустио разговор у {1} ​​{2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:22:16.866897 by Administrator
{0} сати
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 16:04:11.917900 by Administrator
Пре {0} сати
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:59:52.080239 by Administrator
{0} у реду {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2014-08-28 14:47:23.397107 by Administrator
{0} в строке {1} не может иметь как URL и дочерние элементы
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:11:09.865722 by Administrator
{0} означава да {1} неће дати цитат, али су сви ставци \ цитирани. Ажурирање статуса РФК куоте.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:58:38.605501 by Administrator
{0} је празник компаније
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:08:47.892182 by Administrator
{0} је обавезно поље
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:55:33.626990 by Administrator
{0} је неважећа адреса е-поште у 'Примаоцима'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:00:59.570223 by Administrator
{0} је блокиран, тако да ова трансакција не може да се настави
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:28:57.086010 by Administrator
{0} је тренутно прегледају овај документ
Unverified
{0} is mandatory
2014-08-28 13:46:40.535030 by Administrator
{0} является обязательным
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2014-08-28 13:46:40.600920 by Administrator
{0} является обязательным для п. {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:55:41.005500 by Administrator
{0} је обавезно. Можда евиденција валутне размене није креирана за {1} до {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2014-08-28 13:46:40.669741 by Administrator
{0} је обавезно. Можда Мењачница запис није створен за {1} на {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2014-08-28 13:46:40.733869 by Administrator
{0} не является акционерным Пункт
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2014-08-28 13:46:40.798360 by Administrator
{0} не является допустимым номер партии по пункту {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:04:00.024421 by Administrator
{0} није валидна емаил адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:25:25.341822 by Administrator
{0} није исправно стање тока посла. Ажурирајте свој ток посла и покушајте поново.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:01:36.250967 by Administrator
{0} није у важећем периоду плаћања
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:05:25.778631 by Administrator
{0} није на листи опционих путовања
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:23.472058 by Administrator
{0} је сада подразумевани штампаном формату за {1} ДОЦТИПЕ
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2014-08-28 13:46:41.007746 by Administrator
{0} теперь используется по умолчанию финансовый год . Пожалуйста, обновите страницу в браузере , чтобы изменения вступили в силу.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:04:06.122117 by Administrator
{0} је на чекању до {1}
Unverified
{0} is required
2014-08-28 13:46:41.073162 by Administrator
{0} требуется
Unverified
{0} is saved
2014-08-28 14:47:23.400923 by Administrator
{0} сохраняется
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:22:00.108537 by Administrator
{0} ставки у току
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:23:24.679494 by Administrator
{0} ставки производе
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:54:44.037762 by Administrator
{0} ставке изабране
Unverified
{0} logged in
2015-02-23 21:59:57.074445 by Administrator
{0} пријављени
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:03:44.013055 by Administrator
{0} одјављени: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:58.923463 by Administrator
{0} вас помиње у коментару на {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:15.759661 by Administrator
{0} даис аго
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:16.627981 by Administrator
{0} месеци пре
Unverified
{0} must appear only once
2015-02-23 21:59:56.545288 by Administrator
{0} мора појавити само једном
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:30:29.762221 by Administrator
{0} мора бити негативан у повратном документу
Unverified
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:47:23.404029 by Administrator
{0} должен быть одним из {1}
Unverified
{0} must be set first
2014-08-28 14:47:23.414056 by Administrator
{0} мора бити први сет
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:55:01.532890 by Administrator
{0} морају бити поднети
Unverified
{0} must be unique
2015-02-23 22:00:03.429841 by Administrator
{0} мора бити јединствена
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:22:18.944004 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2014-08-28 14:47:23.425399 by Administrator
{0} није важећидржавни
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2014-08-28 14:47:23.444450 by Administrator
{0} не могут быть переименованы
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:04:16.451819 by Administrator
{0} није дозвољено да трансакције са {1}. Замените Компанију.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:39:30.054628 by Administrator
{0} није пронађен
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:45:22.666238 by Administrator
{0} није пронађен за ставку {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:03:36.719252 by Administrator
{0} Број {1} већ се користи у налогу {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 20:26:51.634875 by Nenad Kovacevic
{0} од {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:55:47.675115 by Administrator
{0} на пола дана Оставите на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:56:06.435337 by Administrator
{0} на остави {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-04 10:17:41.466176 by Administrator
{0} {1} или
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-04 10:17:35.780789 by Administrator
{0} уноса плаћања не може да се филтрира од {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:24:27.754158 by Administrator
{0} Извештај
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:22:20.826647 by Administrator
{0} Резултат је поднет
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:07:06.043629 by Administrator
{0} соба мора имати највише једног корисника.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:03:51.858247 by Administrator
{0} редова за {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:09:38.662308 by Administrator
{0} само додељује овај задатак: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:39:49.731920 by Administrator
{0} серијски бројеви који су потребни за тачком {1}. Ви сте под условом {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:05:29.289168 by Administrator
{0} подешавања није пронађен
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 22:00:00.448677 by Administrator
{0} дели тај документ са {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:48.977213 by Administrator
{0} деле овај документ са свима
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:59:31.115468 by Administrator
{0} треба да буде вредност између 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:05.975430 by Administrator
{0} Студент Групе створио.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:05.850822 by Administrator
{0} Студент Групе створио.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:59:34.559689 by Administrator
{0} Студенти су уписани
Unverified
{0} subscribers added
2015-05-14 10:31:11.083262 by Administrator
{0} је додао претплатници
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 15:00:04.820187 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:11:32.648407 by Administrator
{0} да престанете да примате е-пошту овог типа
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-23 22:00:05.216292 by Administrator
{0} УН-дели овај документ са {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:37:26.211009 by Administrator
{0} јединице [{1}] (# Форм / итем / {1}) у [{2}] (# Форм / Варехоусе / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2017-03-30 16:05:34.468605 by Administrator
{0} јединице {1} потребна {2} на {3} {4} за {5} довршите ову трансакцију.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2017-03-30 16:05:22.627774 by Administrator
{0} јединице {1} потребна {2} довршите ову трансакцију.
Unverified
{0} updated
2014-08-28 14:47:23.447584 by Administrator
{0} обновляется
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:01:47.548300 by Administrator
{0} слободна места и {1} буџет за {2} већ планиран за подружнице предузећа {3}. \ Можете планирати само за {4} слободна радна места и буџет {5} по плану особља {6} за матичну компанију {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2014-08-28 13:46:41.370769 by Administrator
{0} действительные серийные NOS для Пункт {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:55:40.461829 by Administrator
{0} креиране варијанте.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:16.232523 by Administrator
пре {0} недеље
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:25.950854 by Administrator
{0}, {1} Ред
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:23:03.734012 by Administrator
{0}: {1} '({3}) би био скраћен, као мак знакова дозвољена је {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:17:52.842677 by Administrator
{0}: {1} не постоји
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:25.901269 by Administrator
{0}: {1} у {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:03:28.479173 by Administrator
{0}: {1} је подешено на стање {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:46:42.209387 by Administrator
{0}: {1} није пронађен у табели Фактура Детаљи
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2014-08-28 14:47:23.470083 by Administrator
{0} : Не удается установить Изменить без Отменить
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:47:23.473170 by Administrator
{0} : Не удается установить Назначить Изменить если не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2014-08-28 14:47:23.476573 by Administrator
{0} : Не удается установить Назначить Представьте , если не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2014-08-28 14:47:23.479693 by Administrator
{0} : Не удается установить Отмена без Отправить
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2014-08-28 14:47:23.489620 by Administrator
{0} : Не удается установить импорт как {1} не является ввозу
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2014-08-28 14:47:23.482873 by Administrator
{0} : Не удается установить Импорт без Создать
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2014-08-28 14:47:23.486364 by Administrator
{0} : Не удается установить Представьте , Отменить , Изменить без Write
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-05-14 10:30:16.664833 by Administrator
{0}: Од {0} типа {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-02-23 22:00:01.253562 by Administrator
{0}: Од {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2014-08-28 14:47:23.495887 by Administrator
{ Не 0}: Нет базовый набор разрешений
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:17:27.186575 by Administrator
{0}: Само једно правило дозвољено са истом улогом, нивоу и {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2014-08-28 14:47:23.502374 by Administrator
{0} : введенное на уровне 0 должны быть установлены до более высоких уровней устанавливаются
Unverified
{0}% Billed
2015-05-14 10:30:27.401404 by Administrator
{0}% Приходована
Unverified
{0}% Complete
2015-02-23 21:59:58.074238 by Administrator
{0}% Комплетна
Unverified
{0}% Delivered
2015-06-29 18:08:35.862566 by Stojan Gavric
{0}% Испоручено
Unverified
{app_title}
2014-08-28 14:47:23.505538 by Administrator
{ app_title }
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-06-29 18:09:20.600615 by Stojan Gavric
* Биће обрачунато у овој трансакцији.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:29.935232 by Administrator
** Фаилед: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-06-29 18:09:33.176653 by Stojan Gavric
**Валута** мастер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-06-29 18:10:57.015303 by Stojan Gavric
**Фискална година** представља Финансијску годину. Све рачуноводствене уносе и остале главне трансакције се прате наспрам **Фискалне фодине**.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:21:21.412116 by Administrator
** Месечни Дистрибуција ** помаже да дистрибуирате буџет / Таргет преко месеци ако имате сезонски у свом послу.
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:39:49.453404 by Administrator
<хеад> ХТМЛ-
Unverified
% Delivered
2015-06-29 18:06:34.945555 by Stojan Gavric
Испоручено %
Unverified
% Amount Billed
2015-06-29 18:08:18.781267 by Stojan Gavric
% Фактурисаних износа
Unverified
% Billed
2015-06-29 18:07:46.763460 by Stojan Gavric
Фактурисано %
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:54:27.606208 by Administrator
% Комплетна Метод
Unverified
% Completed
2015-06-29 18:06:08.691792 by Stojan Gavric
Завршено %
Unverified
% Installed
2015-06-29 18:06:21.275877 by Stojan Gavric
Инсталирано %
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2014-08-28 13:42:43.895050 by Administrator
% Материјала наплаћени против овог налога за продају
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-06-29 18:04:02.166267 by Stojan Gavric
% испоручених материјала на основу ове Отпремнице
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-06-29 17:57:47.979224 by Stojan Gavric
% испоручених материјала на основу овог Налога за продају
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:40:09.344289 by Administrator
% Од А до Ж
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:54:29.359931 by Administrator
% Напредак
Unverified
% Received
2015-06-29 17:53:07.130913 by Stojan Gavric
% Примљено
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:04:29.275533 by Administrator
% С није валидан формат извештаја. Извештај формат треба \ једну од следећих% с
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-06-29 17:51:18.880488 by Stojan Gavric
0 - Нацрт; 1 - Поднето; 2 - Отказано
Unverified
0 is highest
2014-08-28 14:47:19.022935 by Administrator
0 је највиши
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:57:41.324591 by Administrator
01-Повратак продаје
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:58:26.812506 by Administrator
Попуст 02-поштарина
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:58:12.186329 by Administrator
03-Недостатак услуга
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:59:29.450900 by Administrator
04-Исправка у фактури
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:58:07.400035 by Administrator
05-Промена у ПОС
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:58:07.877673 by Administrator
06-Завршетак привремене процене
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:59:36.845195 by Administrator
07-остали
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-02-23 22:00:03.534501 by Administrator
1 Валута = [?] Фракција За пример 1 УСД = 100 Цент
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:16.814351 by Administrator
пре 1 сат
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:02:14.460528 by Administrator
1 Лоиалти Поинтс = Колико основних валута?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:15.041169 by Administrator
1 минут пре
Unverified
1 month ago
2017-03-30 16:04:12.134790 by Administrator
1 месец пре
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 16:04:47.888044 by Administrator
1 звезда је најмањи и 5 звездица је највиши рејтинг
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 16:05:19.859501 by Administrator
пре 1 недеља
Unverified
1 year ago
2017-03-30 16:05:35.346617 by Administrator
1 год назад
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:08:42.733933 by Administrator
2 годишње
Unverified
(Half Day)
2015-02-23 21:59:58.002041 by Administrator
(Пола дана)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:54:50.564425 by Administrator
Напредна подешавања
Verifed
by Role
2014-08-28 14:47:19.003200 by Administrator
по улози
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:58.481666 by Administrator
за {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:39:50.707960 by Administrator
или
Verifed
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:58:33.240400 by Administrator
Број испоруке
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:39:28.712657 by Administrator
; није дозвољено у стању
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-06-29 17:21:59.175674 by Stojan Gavric
"Стварни датум почетка" не може бити већи од "Стварни датум завршетка"
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-06-29 17:27:11.582723 by Stojan Gavric
"Уноси" не могу бити празни
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-06-29 17:29:07.057671 by Stojan Gavric
"Очекивани датум почетка" не може бити већи од "Очекивани датум завршетка"
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:24:22.495198 by Administrator
'Укупно'
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:19.009915 by Administrator
"Историја компаније"
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:46:38.399780 by Administrator
[Грешка]
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:13.964239 by Administrator
{0} већ издвојила за запосленог {1} за период {2} {3} у
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:46:40.190747 by Administrator
{0} не може бити негативан
Verifed
{0} comments
2015-02-23 22:00:01.246405 by Administrator
{0} коментара
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:23.381222 by Administrator
{0} Листа
Verifed
{0} Tree
2015-02-23 21:59:56.954298 by Administrator
{0} Дрво
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:21:59.148125 by Administrator
{0}: е запослених није пронађен, стога емаил није послата
Verifed
1 comment
2015-02-23 22:00:03.678817 by Administrator
1 коментар
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:47:19.029074 by Administrator
Пре 2 дана
Verifed
90-Above
2015-02-23 22:00:04.097897 by Administrator
90-Изнад
Verifed