You must login to edit or verify translations

српски: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:11:25.933215 by Administrator
{0} Задржи узорак заснован је на серији, молимо вас да проверите да ли је серија не да задржите узорак ставке
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:45:24.589709 by Administrator
Тренутно нема доступних трговина на залихама
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:39:53.893454 by Administrator
Група ролл Нема
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-04 17:28:50.021382 by Administrator
је обавезно. Можда Мењачница запис није створен за
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:58:33.240400 by Administrator
Број испоруке
Unverified
to
2015-11-04 17:28:51.418021 by Administrator
у
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-06-30 11:40:16.263269 by Stojan Gavric
"Замрзни акције старије од" треба да буде мање од %d дана.
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:24:28.412895 by Administrator
_доцтипе
Unverified
_report
2017-05-16 17:54:00.986102 by Administrator
_извештај
Unverified
_report
2017-05-16 17:54:01.050954 by Administrator
_извештај
Unverified
-Above
2015-06-29 17:15:04.489768 by Stojan Gavric
-Изнад
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-06-29 17:26:29.920131 by Stojan Gavric
"На основу" и "Групиши по" не могу бити идентични
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-06-29 17:26:35.025421 by Stojan Gavric
"Дана од последње поруџбине" мора бити веће или једнако нули
Unverified
'From Date' is required
2015-06-29 17:29:39.337424 by Stojan Gavric
"Од датума" је обавезно
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2015-06-29 17:30:17.850209 by Stojan Gavric
"Од датума" мора бити након "До датума"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-06-29 17:31:50.936095 by Stojan Gavric
"Има серијски број" не може бити "Да" за артикл који није на залихама
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:54:22.491417 by Administrator
'Глобал Сеарцх "није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:54:22.599181 by Administrator
'Глобал Сеарцх "није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2014-08-28 14:47:19.016363 by Administrator
" В Список" не допускается для типа {0} в строке {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-04 10:17:26.969564 by Administrator
'Отварање'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:46.235042 by Administrator
'Примаоци' нису наведени
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2014-08-28 13:42:44.956983 by Administrator
'Да Предмет бр' не може бити мањи од 'Од Предмет бр'
Unverified
'To Date' is required
2014-08-28 13:42:45.017426 by Administrator
' To Date ' требуется
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-04 10:17:25.862888 by Administrator
'Ажурирање Сток "не може се проверити, јер ствари нису достављене преко {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:22:50.587440 by Administrator
'Ажурирање Сток "не може да се провери за фиксну продаје имовине
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:21:21.937454 by Administrator
"Да ли је основних средстава" не може бити неконтролисано, као средствима запис постоји у односу на ставке
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-02-23 21:59:57.785550 by Administrator
"Родитељ" означава родитељску табелу у којој морају да се поставе ово ред
Unverified
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:19.013157 by Administrator
"Чланови тима" или "Манагемент"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:08:30.588917 by Administrator
(Ца + Мг) / К
Unverified
(Ctrl + G)
2017-11-14 20:28:05.752702 by Nenad Kovacevic
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:30:10.136696 by Administrator
(Час курс / 60) * Пуна Операција време
Unverified
(including)
2018-02-23 12:58:52.795671 by Administrator
(укључујући)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:02:25.550139 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-08-25 13:23:00.836995 by Administrator
[{0}] (# Облик / тачка / {0}) није у складишту
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2014-08-28 14:47:22.910676 by Administrator
[Лабел]: [Поље Тип] / [Опције]: [ширина]
Unverified
[Select]
2014-08-28 13:46:38.467550 by Administrator
[ Изаберите ]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:22:31.908837 by Administrator
[Ургент] Грешка приликом креирања понављајућег% с за% с
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:28:55.839241 by Administrator
{{{0}}} није валидан ФИЕЛДНАМЕ образац. Требало би да буде {{фиелд_наме}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:54:21.373329 by Administrator
{0} - {1} неактиван Студент
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:54:21.373510 by Administrator
{0} - {1} неактиван Студент
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:39:48.741089 by Administrator
{0} - {1} није уписано у Батцх {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:39:17.922216 by Administrator
{0} - {1} није уписано у току {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 21:59:57.647138 by Administrator
{0} '{1}' је онемогућен
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2014-08-28 13:46:39.901786 by Administrator
{0} ' {1}' не в финансовом году {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-05-14 10:30:38.718833 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већи од планираног куанитити ({2}) у производњи Низ {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:55:32.385444 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већа од планиране количине ({2}) у радном налогу {3}
Unverified
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:23.450773 by Administrator
{0} {1} уже существует
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:23.453995 by Administrator
{0} {1} не може бити "{2}". Требало би да буде један од "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2014-08-28 14:47:23.457211 by Administrator
{0} {1} не может быть листовой узел , как это имеет детей
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:37:30.409842 by Administrator
{0} {1} направљена
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:23:37.235274 by Administrator
{0} {1} не постоји
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2014-08-28 14:47:23.460268 by Administrator
{0} {1} не существует , выберите новую цель объединить
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:57:42.110060 by Administrator
{0} {1} не постоји.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2014-08-28 13:46:41.668245 by Administrator
{0} {1} был изменен. Обновите .
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:39:27.216050 by Administrator
{0} {1} није поднет тако да акција не може бити завршен
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:11:25.574634 by Administrator
{0} {1} је повезан са {2}, али Парти Парти је {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:18:02.661238 by Administrator
{0} {1} отказан или затворен
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:39:35.280578 by Administrator
{0} {1} отказан или заустављен
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:39:18.545687 by Administrator
{0} {1} је отказана тако да акција не може бити завршен
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:18:01.678121 by Administrator
{0} {1} је затворен
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-08-25 13:22:38.110947 by Administrator
{0} {1} је онемогућен
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:37:25.631058 by Administrator
{0} {1} је замрзнут
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 21:59:56.991261 by Administrator
{0} {1} је у потпуности наплаћује
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:03:50.938627 by Administrator
{0} {1} није активан
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:08:46.711175 by Administrator
{0} {1} није повезан са {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:59:57.930705 by Administrator
{0} {1} није присутан у матичној компанији
Unverified
{0} {1} is not submitted
2014-08-28 13:46:41.733839 by Administrator
{0} {1} не представлено
Unverified
{0} {1} must be submitted
2014-08-28 13:46:41.801352 by Administrator
{0} {1} должны быть представлены
Unverified
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:23.463718 by Administrator
{0} {1} није пронађен
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 16:03:35.060757 by Administrator
{0} {1} ни у ком активном фискалној години.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:49.812439 by Administrator
{0} {1} статус {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:04:33.584488 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:54:52.827839 by Administrator
{0} {1}: "Биланс" тип рачуна {2} нису дозвољени у улазног отвора
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:54:09.054259 by Administrator
{0} {1}: налог {2} не може бити група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:54:34.157752 by Administrator
{0} {1}: налог {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:54:17.139442 by Administrator
{0} {1}: налог {2} је неактиван
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:54:24.870733 by Administrator
{0} {1}: Рачуноводство Улаз за {2} може се вршити само у валути: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:54:08.851746 by Administrator
{0} {1}: Цена центар {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2014-08-28 13:46:42.136578 by Administrator
{0} {1}: Трошкови Центар је обавезан за пункт {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:54:20.452568 by Administrator
{0} {1}: Трошкови Центар је потребно за "добит и губитак" налога {2}. Молимо Вас да оснује центар трошкова подразумевани за компаније.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:54:16.803800 by Administrator
{0} {1}: Купац је обавезан против Потраживања обзир {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:54:41.847027 by Administrator
{0} {1}: Или дебитне или кредитне количина је потребна за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2014-08-28 14:47:23.466864 by Administrator
{0} {1}: Поставио Рекорд се не може избрисати.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:53:59.572039 by Administrator
{0} {1}: Добављач је обавезан против плативог обзир {2}
Unverified
{0} added
2014-08-28 14:47:23.384368 by Administrator
{0} је додао
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-05-14 10:30:17.815833 by Administrator
{0} против Предлога закона {1} {2} од
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-05-14 10:30:39.638531 by Administrator
{0} против нарудзбенице {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-05-14 10:31:02.489514 by Administrator
{0} против продаје фактуре {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-05-14 10:30:34.630862 by Administrator
{0} против Салес Ордер {1}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:10:48.551680 by Administrator
{0} већ постоји. Изаберите друго име
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:39:52.952244 by Administrator
{0} већ одјавили
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:39:25.565012 by Administrator
{0} већ одјавити за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-04 10:17:24.087133 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:02:19.084312 by Administrator
{0} примјењив након {1} радних дана
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:28:50.123687 by Administrator
{0} се тренутно прегледају овај документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:23:28.017694 by Administrator
{0} имовина не може се пренети
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:56:00.905111 by Administrator
{0} додијељен {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:54:41.344063 by Administrator
{0} буџета за налог {1} против {2} {3} је {4}. То ће премашити по {5}
Unverified
{0} by {1}
2014-08-28 14:47:23.387579 by Administrator
{0} {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:30:46.275112 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2014-08-28 14:47:23.390705 by Administrator
{0} не може да се подеси за Сингле типове
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:58:54.165843 by Administrator
{0} Табела
Unverified
{0} created
2014-08-28 13:46:40.267792 by Administrator
{0} создан
Unverified
{0} created this {1}
2015-05-14 10:30:45.899452 by Administrator
{0} створио ово {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:11:31.113487 by Administrator
{0} тренутно има {1} Сцорецард става, а наруџбине за овај добављач треба издати опрезно.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:10:53.996806 by Administrator
{0} тренутно има {1} Сцорецард става и РФКс овог добављача треба издати опрезно.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:15.399776 by Administrator
пре {0} дана
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:01:45.865139 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 13:46:40.332078 by Administrator
{0} не принадлежит компании {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:23.393987 by Administrator
{0} не существует в строке {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:55:52.927149 by Administrator
{0} нема распоред здравствених радника. Додајте га у Мастер Хеалтх Працтитионер
Unverified
{0} edited this {1}
2015-05-14 10:30:43.612801 by Administrator
{0} едитед ово {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2014-08-28 13:46:40.401482 by Administrator
{0} вводится дважды в пункт налоге
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:05:38.277109 by Administrator
{0} Контакт Упит
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:39:16.599515 by Administrator
{0} поље не може бити постављен као јединствен у {1}, јер су не-јединствене постојеће вредности
Unverified
{0} for {1}
2015-06-29 18:17:18.546377 by Stojan Gavric
{0} за {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:03:50.010920 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:04:29.729853 by Administrator
{0} од {1} до {2} равенства # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:26:02.956078 by Administrator
{0} је успешно поднет
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:04:00.936410 by Administrator
{0} је успешно додат у Емаил групи.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:22:47.083421 by Administrator
{0} има важећу тарифу до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 10:17:28.376833 by Administrator
{0} је напустио разговор у {1} ​​{2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:22:16.866897 by Administrator
{0} сати
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 16:04:11.917900 by Administrator
Пре {0} сати
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:59:52.080239 by Administrator
{0} у реду {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2014-08-28 14:47:23.397107 by Administrator
{0} в строке {1} не может иметь как URL и дочерние элементы
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:11:09.865722 by Administrator
{0} означава да {1} неће дати цитат, али су сви ставци \ цитирани. Ажурирање статуса РФК куоте.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:58:38.605501 by Administrator
{0} је празник компаније
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:08:47.892182 by Administrator
{0} је обавезно поље
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:55:33.626990 by Administrator
{0} је неважећа адреса е-поште у 'Примаоцима'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:00:59.570223 by Administrator
{0} је блокиран, тако да ова трансакција не може да се настави
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:28:57.086010 by Administrator
{0} је тренутно прегледају овај документ
Unverified
{0} is mandatory
2014-08-28 13:46:40.535030 by Administrator
{0} является обязательным
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2014-08-28 13:46:40.600920 by Administrator
{0} является обязательным для п. {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2014-08-28 13:46:40.669741 by Administrator
{0} је обавезно. Можда Мењачница запис није створен за {1} на {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2014-08-28 13:46:40.733869 by Administrator
{0} не является акционерным Пункт
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2014-08-28 13:46:40.798360 by Administrator
{0} не является допустимым номер партии по пункту {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:04:00.024421 by Administrator
{0} није валидна емаил адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:25:25.341822 by Administrator
{0} није исправно стање тока посла. Ажурирајте свој ток посла и покушајте поново.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:01:36.250967 by Administrator
{0} није у важећем периоду плаћања
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:05:25.778631 by Administrator
{0} није на листи опционих путовања
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:23.472058 by Administrator
{0} је сада подразумевани штампаном формату за {1} ДОЦТИПЕ
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2014-08-28 13:46:41.007746 by Administrator
{0} теперь используется по умолчанию финансовый год . Пожалуйста, обновите страницу в браузере , чтобы изменения вступили в силу.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:04:06.122117 by Administrator
{0} је на чекању до {1}
Unverified
{0} is required
2014-08-28 13:46:41.073162 by Administrator
{0} требуется
Unverified
{0} is saved
2014-08-28 14:47:23.400923 by Administrator
{0} сохраняется
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:22:00.108537 by Administrator
{0} ставки у току
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:23:24.679494 by Administrator
{0} ставки производе
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:54:44.037762 by Administrator
{0} ставке изабране
Unverified
{0} logged in
2015-02-23 21:59:57.074445 by Administrator
{0} пријављени
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:03:44.013055 by Administrator
{0} одјављени: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:10:49.537435 by Administrator
{0} вас је поменуо у коментару
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:58.923463 by Administrator
{0} вас помиње у коментару на {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:15.759661 by Administrator
{0} даис аго
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:16.627981 by Administrator
{0} месеци пре
Unverified
{0} must appear only once
2015-02-23 21:59:56.545288 by Administrator
{0} мора појавити само једном
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:30:29.762221 by Administrator
{0} мора бити негативан у повратном документу
Unverified
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:47:23.404029 by Administrator
{0} должен быть одним из {1}
Unverified
{0} must be set first
2014-08-28 14:47:23.414056 by Administrator
{0} мора бити први сет
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:55:01.532890 by Administrator
{0} морају бити поднети
Unverified
{0} must be unique
2015-02-23 22:00:03.429841 by Administrator
{0} мора бити јединствена
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:22:18.944004 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2014-08-28 14:47:23.425399 by Administrator
{0} није важећидржавни
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2014-08-28 14:47:23.444450 by Administrator
{0} не могут быть переименованы
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:04:16.451819 by Administrator
{0} није дозвољено да трансакције са {1}. Замените Компанију.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:39:30.054628 by Administrator
{0} није пронађен
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:45:22.666238 by Administrator
{0} није пронађен за ставку {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:03:36.719252 by Administrator
{0} Број {1} већ се користи у налогу {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-14 20:26:51.634875 by Nenad Kovacevic
{0} од {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:55:47.675115 by Administrator
{0} на пола дана Оставите на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:56:06.435337 by Administrator
{0} на остави {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-04 10:17:41.466176 by Administrator
{0} {1} или
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-04 10:17:35.780789 by Administrator
{0} уноса плаћања не може да се филтрира од {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:24:27.754158 by Administrator
{0} Извештај
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:22:20.826647 by Administrator
{0} Резултат је поднет
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:03:51.858247 by Administrator
{0} редова за {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:09:38.662308 by Administrator
{0} само додељује овај задатак: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:39:49.731920 by Administrator
{0} серијски бројеви који су потребни за тачком {1}. Ви сте под условом {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:05:29.289168 by Administrator
{0} подешавања није пронађен
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-02-23 22:00:00.448677 by Administrator
{0} дели тај документ са {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:48.977213 by Administrator
{0} деле овај документ са свима
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:59:31.115468 by Administrator
{0} треба да буде вредност између 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:05.975430 by Administrator
{0} Студент Групе створио.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:05.850822 by Administrator
{0} Студент Групе створио.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:59:34.559689 by Administrator
{0} Студенти су уписани
Unverified
{0} subscribers added
2015-05-14 10:31:11.083262 by Administrator
{0} је додао претплатници
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 15:00:04.820187 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:11:32.648407 by Administrator
{0} да престанете да примате е-пошту овог типа
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-02-23 22:00:05.216292 by Administrator
{0} УН-дели овај документ са {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:37:26.211009 by Administrator
{0} јединице [{1}] (# Форм / итем / {1}) у [{2}] (# Форм / Варехоусе / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2017-03-30 16:05:34.468605 by Administrator
{0} јединице {1} потребна {2} на {3} {4} за {5} довршите ову трансакцију.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2017-03-30 16:05:22.627774 by Administrator
{0} јединице {1} потребна {2} довршите ову трансакцију.
Unverified
{0} updated
2014-08-28 14:47:23.447584 by Administrator
{0} обновляется
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:01:47.548300 by Administrator
{0} слободна места и {1} буџет за {2} већ планиран за подружнице предузећа {3}. \ Можете планирати само за {4} слободна радна места и буџет {5} по плану особља {6} за матичну компанију {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2014-08-28 13:46:41.370769 by Administrator
{0} действительные серийные NOS для Пункт {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:55:40.461829 by Administrator
{0} креиране варијанте.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:16.232523 by Administrator
пре {0} недеље
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:25.950854 by Administrator
{0}, {1} Ред
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:23:03.734012 by Administrator
{0}: {1} '({3}) би био скраћен, као мак знакова дозвољена је {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:17:52.842677 by Administrator
{0}: {1} не постоји
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:25.901269 by Administrator
{0}: {1} у {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:03:28.479173 by Administrator
{0}: {1} је подешено на стање {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:46:42.209387 by Administrator
{0}: {1} није пронађен у табели Фактура Детаљи
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2014-08-28 14:47:23.470083 by Administrator
{0} : Не удается установить Изменить без Отменить
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:47:23.473170 by Administrator
{0} : Не удается установить Назначить Изменить если не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2014-08-28 14:47:23.476573 by Administrator
{0} : Не удается установить Назначить Представьте , если не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2014-08-28 14:47:23.479693 by Administrator
{0} : Не удается установить Отмена без Отправить
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2014-08-28 14:47:23.489620 by Administrator
{0} : Не удается установить импорт как {1} не является ввозу
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2014-08-28 14:47:23.482873 by Administrator
{0} : Не удается установить Импорт без Создать
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2014-08-28 14:47:23.486364 by Administrator
{0} : Не удается установить Представьте , Отменить , Изменить без Write
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-05-14 10:30:16.664833 by Administrator
{0}: Од {0} типа {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-02-23 22:00:01.253562 by Administrator
{0}: Од {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2014-08-28 14:47:23.495887 by Administrator
{ Не 0}: Нет базовый набор разрешений
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:17:27.186575 by Administrator
{0}: Само једно правило дозвољено са истом улогом, нивоу и {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2014-08-28 14:47:23.502374 by Administrator
{0} : введенное на уровне 0 должны быть установлены до более высоких уровней устанавливаются
Unverified
{0}% Billed
2015-05-14 10:30:27.401404 by Administrator
{0}% Приходована
Unverified
{0}% Complete
2015-02-23 21:59:58.074238 by Administrator
{0}% Комплетна
Unverified
{0}% Delivered
2015-06-29 18:08:35.862566 by Stojan Gavric
{0}% Испоручено
Unverified
{app_title}
2014-08-28 14:47:23.505538 by Administrator
{ app_title }
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:46:59.039454 by Administrator
{тип} соба мора имати највише једног корисника.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-06-29 18:09:20.600615 by Stojan Gavric
* Биће обрачунато у овој трансакцији.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:29.935232 by Administrator
** Фаилед: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-06-29 18:09:33.176653 by Stojan Gavric
**Валута** мастер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-06-29 18:10:57.015303 by Stojan Gavric
**Фискална година** представља Финансијску годину. Све рачуноводствене уносе и остале главне трансакције се прате наспрам **Фискалне фодине**.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:21:21.412116 by Administrator
** Месечни Дистрибуција ** помаже да дистрибуирате буџет / Таргет преко месеци ако имате сезонски у свом послу.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:42:55.891015 by Administrator
> {0} годину дана
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:39:49.453404 by Administrator
<хеад> ХТМЛ-
Unverified
% Delivered
2015-06-29 18:06:34.945555 by Stojan Gavric
Испоручено %
Unverified
% Amount Billed
2015-06-29 18:08:18.781267 by Stojan Gavric
% Фактурисаних износа
Unverified
% Billed
2015-06-29 18:07:46.763460 by Stojan Gavric
Фактурисано %
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:54:27.606208 by Administrator
% Комплетна Метод
Unverified
% Completed
2015-06-29 18:06:08.691792 by Stojan Gavric
Завршено %
Unverified
% Installed
2015-06-29 18:06:21.275877 by Stojan Gavric
Инсталирано %
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2014-08-28 13:42:43.895050 by Administrator
% Материјала наплаћени против овог налога за продају
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-06-29 18:04:02.166267 by Stojan Gavric
% испоручених материјала на основу ове Отпремнице
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-06-29 17:57:47.979224 by Stojan Gavric
% испоручених материјала на основу овог Налога за продају
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:40:09.344289 by Administrator
% Од А до Ж
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:54:29.359931 by Administrator
% Напредак
Unverified
% Received
2015-06-29 17:53:07.130913 by Stojan Gavric
% Примљено
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:04:29.275533 by Administrator
% С није валидан формат извештаја. Извештај формат треба \ једну од следећих% с
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-06-29 17:51:18.880488 by Stojan Gavric
0 - Нацрт; 1 - Поднето; 2 - Отказано
Unverified
0 is highest
2014-08-28 14:47:19.022935 by Administrator
0 је највиши
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:57:41.324591 by Administrator
01-Повратак продаје
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:58:26.812506 by Administrator
Попуст 02-поштарина
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:58:12.186329 by Administrator
03-Недостатак услуга
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:59:29.450900 by Administrator
04-Исправка у фактури
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:58:07.400035 by Administrator
05-Промена у ПОС
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:58:07.877673 by Administrator
06-Завршетак привремене процене
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:59:36.845195 by Administrator
07-остали
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-02-23 22:00:03.534501 by Administrator
1 Валута = [?] Фракција За пример 1 УСД = 100 Цент
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:16.814351 by Administrator
пре 1 сат
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:02:14.460528 by Administrator
1 Лоиалти Поинтс = Колико основних валута?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:15.041169 by Administrator
1 минут пре
Unverified
1 month ago
2017-03-30 16:04:12.134790 by Administrator
1 месец пре
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 16:04:47.888044 by Administrator
1 звезда је најмањи и 5 звездица је највиши рејтинг
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 16:05:19.859501 by Administrator
пре 1 недеља
Unverified
1 year ago
2017-03-30 16:05:35.346617 by Administrator
1 год назад
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:08:42.733933 by Administrator
2 годишње
Unverified
(Half Day)
2015-02-23 21:59:58.002041 by Administrator
(Пола дана)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:54:50.564425 by Administrator
Напредна подешавања
Verifed
by Role
2014-08-28 14:47:19.003200 by Administrator
по улози
Verifed
for {0}
2015-02-23 21:59:58.481666 by Administrator
за {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:39:50.707960 by Administrator
или
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:39:28.712657 by Administrator
; није дозвољено у стању
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-06-29 17:21:59.175674 by Stojan Gavric
"Стварни датум почетка" не може бити већи од "Стварни датум завршетка"
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-06-29 17:27:11.582723 by Stojan Gavric
"Уноси" не могу бити празни
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-06-29 17:29:07.057671 by Stojan Gavric
"Очекивани датум почетка" не може бити већи од "Очекивани датум завршетка"
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:24:22.495198 by Administrator
'Укупно'
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:19.009915 by Administrator
"Историја компаније"
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:46:38.399780 by Administrator
[Грешка]
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:13.964239 by Administrator
{0} већ издвојила за запосленог {1} за период {2} {3} у
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:46:40.190747 by Administrator
{0} не може бити негативан
Verifed
{0} comments
2015-02-23 22:00:01.246405 by Administrator
{0} коментара
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:23.381222 by Administrator
{0} Листа
Verifed
{0} Tree
2015-02-23 21:59:56.954298 by Administrator
{0} Дрво
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:21:59.148125 by Administrator
{0}: е запослених није пронађен, стога емаил није послата
Verifed
1 comment
2015-02-23 22:00:03.678817 by Administrator
1 коментар
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:47:19.029074 by Administrator
Пре 2 дана
Verifed
90-Above
2015-02-23 22:00:04.097897 by Administrator
90-Изнад
Verifed