You must login to edit or verify translations

Srpski: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2019-05-27 06:42:08.680721 by Administrator
(Полудневни)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 06:42:41.337730 by Administrator
{0} Задржавање узорка се заснива на серији, молимо Вас да означите Да ли серија не задржава узорак ставке
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 05:30:14.523206 by Administrator
Напредна подешавања
Unverified
by Role
2019-05-27 06:24:51.073568 by Administrator
би Роле
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 06:24:05.031792 by Administrator
Тренутно нема залиха на складишту
Unverified
for {0}
2019-05-27 05:37:20.952204 by Administrator
за {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 05:31:50.003251 by Administrator
Од датума не може бити већи од датума
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 06:29:54.969243 by Administrator
Група Ролл Но
Unverified
or
2019-05-27 06:03:42.223439 by Administrator
или
Unverified
to your browser
2019-05-27 06:05:56.323289 by Administrator
у прегледач
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 06:42:23.065796 by Administrator
'Замрзни стокове старије од' треба да буде мањи од% д дана.
Unverified
_doctype
2019-05-27 06:32:03.849363 by Administrator
_доцтипе
Unverified
_report
2019-05-27 05:30:04.704385 by Administrator
_извештај
Unverified
-Above
2019-05-27 05:37:40.345669 by Administrator
Изнад
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 05:40:15.103979 by Administrator
; није дозвољено у стању
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 05:45:10.551335 by Administrator
'Стварни датум почетка' не може бити већи од 'Стварни датум завршетка'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 06:13:43.838189 by Administrator
'Басед Он' и 'Гроуп Би' не могу бити исти
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:31:48.864340 by Administrator
Потребан је датум
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 06:03:23.541984 by Administrator
"Дани од последњег поруџбина" морају бити већи или једнаки нули
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 06:06:06.791708 by Administrator
'Уноси' не могу бити празни
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 06:01:08.226087 by Administrator
"Очекивани датум почетка" не може бити већи од "Очекивани датум завршетка"
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 06:46:20.521754 by Administrator
"Од датума" је обавезно
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 06:37:13.317657 by Administrator
"Од датума" мора да буде после "До датума"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 06:35:56.764904 by Administrator
'Има серијски број' не може бити 'Да' за не-залиху ставку
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 06:33:10.611877 by Administrator
"У глобалном претраживању" није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 06:35:36.804130 by Administrator
"У приказу листе" није дозвољено за тип {0} у реду {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 06:04:43.292603 by Administrator
'Отварање'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 05:57:26.307442 by Administrator
'Приматељи' нису наведени
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 06:34:54.862447 by Administrator
"За случај бр." не може бити мања од "Из предмета бр."
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 06:00:52.384247 by Administrator
'То Дате' је обавезно
Unverified
'Total'
2019-05-27 06:40:07.711519 by Administrator
"Укупно"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 06:45:55.962719 by Administrator
"Ажурирање залиха" није могуће проверити јер се ставке не испоручују путем {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 06:46:12.234759 by Administrator
'Упдате Стоцк' не може се проверити за продају фиксне имовине
Unverified
"Company History"
2019-05-27 05:39:04.636289 by Administrator
"Историја компаније"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 06:37:15.213438 by Administrator
"Кориснички обезбеђена ставка" не може бити ни куповна ставка
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 05:55:43.320489 by Administrator
"Корисничка ставка" не може имати стопу процене
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 06:01:11.350456 by Administrator
"Ис Фикед Ассет" се не може поништити, јер постоји евиденција имовине у односу на ставку
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 05:45:48.419190 by Administrator
"Родитељ" означава надређену табелу у којој се овај ред мора додати
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 06:14:55.551237 by Administrator
"Чланови тима" или "Менаџмент"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 06:31:57.030490 by Administrator
(Ца + Мг) / К
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 06:12:53.784175 by Administrator
(Цтрл + Г)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 05:56:23.623423 by Administrator
(Хоур Рате / 60) * Стварно време рада
Unverified
(including)
2019-05-27 05:33:36.384479 by Administrator
(укључујући)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 06:33:41.034973 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 05:45:37.398044 by Administrator
[{0}] (# Форм / Итем / {0}) нема на складишту
Unverified
[Error]
2019-05-27 06:44:37.066455 by Administrator
[Грешка]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 06:44:21.615456 by Administrator
[Ознака]: [Врста поља] / [Опције]: [Ширина]
Unverified
[Select]
2019-05-27 05:46:38.008636 by Administrator
[Изабери]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 06:21:30.052621 by Administrator
[Хитно] Грешка приликом креирања понављајућег% с за% с
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 06:23:15.356844 by Administrator
{{{0}}} није валидан образац поља. Требало би да буде {{фиелд_наме}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 06:37:41.484774 by Administrator
{} од {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 06:05:36.914820 by Administrator
{0} - {1} је неактиван студент
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 06:38:19.219208 by Administrator
{0} - {1} није регистрован у групи {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 06:13:10.774839 by Administrator
{0} - {1} није уписано у курс {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 06:24:28.977683 by Administrator
{0} '{1}' је онемогућено
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 05:55:30.473826 by Administrator
{0} '{1}' није у фискалној години {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 06:19:53.964867 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већа од планиране вредности ({2}) у производном налогу {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 06:26:18.066448 by Administrator
{0} ({1}) не може бити већа од планиране количине ({2}) у радном налогу {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 05:44:40.768155 by Administrator
Додато је {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 05:43:39.299438 by Administrator
{0} {1} већ постоји
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 05:47:11.625546 by Administrator
{0} {1} не може бити "{2}". Требало би да буде "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 06:27:23.769942 by Administrator
{0} {1} не може бити чвор листова јер има децу
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 05:37:03.597727 by Administrator
Направљено је {0} {1}
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 05:54:43.505299 by Administrator
{0} {1} не постоји
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 05:48:22.043670 by Administrator
{0} {1} не постоји, изаберите нови циљ за спајање
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 06:17:49.974819 by Administrator
{0} {1} не постоји.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 06:04:16.040828 by Administrator
{0} {1} је измењено. Плеасе рефресх.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 06:01:54.068407 by Administrator
{0} {1} није послата тако да се акција не може довршити
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 06:07:00.697467 by Administrator
{0} {1} је {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 05:58:40.567710 by Administrator
{0} {1} је повезано са {2}, али налог за партију је {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 06:00:44.409432 by Administrator
{0} {1} је отказан или затворен
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 05:58:17.210838 by Administrator
{0} {1} је отказан или заустављен
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 06:14:02.033316 by Administrator
{0} {1} је отказано тако да се радња не може довршити
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 06:29:10.671056 by Administrator
{0} {1} је затворено
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 06:15:41.505328 by Administrator
{0} {1} је онемогућено
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 06:46:41.492021 by Administrator
{0} {1} је замрзнут
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 06:29:38.937627 by Administrator
Наплаћује се у потпуности {0} {1}
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 06:36:46.976647 by Administrator
{0} {1} није активан
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 06:13:03.972429 by Administrator
{0} {1} није повезан са {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 06:18:57.136807 by Administrator
{0} {1} није присутан у матичној компанији
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 05:50:54.302522 by Administrator
{0} {1} није достављен
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 05:45:59.852062 by Administrator
{0} {1} мора да се пошаље
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 06:09:07.258221 by Administrator
{0} {1} није пронађен
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 06:00:58.358150 by Administrator
{0} {1} није у некој активној фискалној години.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 06:21:05.851773 by Administrator
Статус {0} {1} је {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 05:34:12.054817 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 06:14:04.028168 by Administrator
{0} {1}: конта врсте профита и губитка {2} није дозвољена у отварању уноса
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 05:47:55.705629 by Administrator
{0} {1}: Налог {2} не може бити група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 05:50:46.786222 by Administrator
{0} {1}: Налог {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 06:22:55.455684 by Administrator
{0} {1}: Налог {2} је неактиван
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 05:51:05.561785 by Administrator
{0} {1}: Рачуноводствени унос за {2} може бити само у валути: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 06:00:12.838545 by Administrator
{0} {1}: Центар трошкова {2} не припада компанији {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 06:38:11.296676 by Administrator
{0} {1}: Центар трошка је обавезан за ставку {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 05:53:07.342645 by Administrator
{0} {1}: Центар трошка је потребан за 'Профит и губитак' {2}. Поставите подразумевани центар трошкова за компанију.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 05:37:33.319407 by Administrator
{0} {1}: Корисник је обавезан против рачуна за наплату {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 06:43:02.413486 by Administrator
{0} {1}: Потребан је износ дебитног или кредитног за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 06:11:45.649385 by Administrator
{0} {1}: Поднесени запис се не може избрисати.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 06:25:30.297943 by Administrator
{0} {1}: Добављач је обавезан у односу на налог за плаћање {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 06:13:30.226752 by Administrator
Додато је {0}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 06:45:43.443261 by Administrator
{0} против рачуна {1} са датумом {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 05:32:52.078945 by Administrator
{0} против наруџбенице за куповину {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 06:42:51.219394 by Administrator
{0} против фактуре продаје {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 06:35:12.056026 by Administrator
{0} против продајног налога {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 06:39:56.792641 by Administrator
{0} је већ додељено запосленом {1} у периоду од {2} до {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 06:02:30.452335 by Administrator
{0} већ постоји. Изаберите друго име
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:31:52.938794 by Administrator
{0} већ има надређену процедуру {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 06:27:54.718973 by Administrator
{0} је већ отказано
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 06:42:59.496523 by Administrator
{0} је већ отказано за претплату за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 05:31:13.205827 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 05:36:47.676718 by Administrator
{0} примјењиво након {1} радних дана
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 06:17:20.689768 by Administrator
{0} је ценио {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 06:05:35.975835 by Administrator
{0} је добродошло на {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 06:30:44.521206 by Administrator
{0} је ценио ваш рад на {1} са тачком {2}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 05:49:01.664040 by Administrator
{0} је ценио ваш рад на {1} са {2} тачкама
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
None by
{0} appreciation point for {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 06:13:20.439812 by Administrator
{0} поена за процену за {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 05:57:29.546295 by Administrator
{0} тренутно прегледава овај документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 06:17:06.183064 by Administrator
Не може се пренијети {0} средство
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 06:15:08.453049 by Administrator
{0} додељено {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 06:01:57.683423 by Administrator
{0} доступно из {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 06:30:07.193123 by Administrator
{0} Буџет за рачун {1} за {2} {3} је {4}. Прећи ће за {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 06:10:20.706622 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 06:43:35.887269 by Administrator
{0} не може бити негативан
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 06:00:20.504136 by Administrator
{0} се не може подесити за појединачне типове
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 05:40:30.523240 by Administrator
{0} је променио {1} у {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 05:53:18.265451 by Administrator
{0} Графикон
Unverified
{0} comments
2019-05-27 06:18:03.418795 by Administrator
{0} коментара
Unverified
{0} created
2019-05-27 06:05:20.495600 by Administrator
Направљено је {0}
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 06:23:36.416208 by Administrator
{0} је успешно креирано
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 05:48:55.793067 by Administrator
{0} је креирао ову {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 06:48:41.756824 by Administrator
{0} критика за {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 06:20:13.086475 by Administrator
{0} критика за {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 06:05:15.397381 by Administrator
{0} је критиковао {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 06:32:31.030523 by Administrator
{0} критиковано {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 06:12:40.593228 by Administrator
{0} је критиковао ваш рад на {1} са {2} тачком
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 06:08:12.997954 by Administrator
{0} је критиковао ваш рад на {1} са {2} тачкама
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 05:55:44.126830 by Administrator
{0} тренутно има статус {1} добављача резултата, а наруџбенице за овог добављача требају бити издате с опрезом.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 06:42:26.411134 by Administrator
{0} тренутно има статус {1} добављача резултата, а РФК-ови за овог добављача требају бити издати с опрезом.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 06:17:28.984367 by Administrator
{0} Контролна табла
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 06:19:54.409805 by Administrator
{0} дана пре
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 06:41:58.484834 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 05:51:10.200085 by Administrator
{0} не припада компанији {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 06:08:40.877474 by Administrator
{0} не постоји у реду {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 06:22:13.387020 by Administrator
{0} нема распоред здравствених радника. Додајте га у мајстора здравствене праксе
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 06:27:16.146475 by Administrator
{0} је уредио ову {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 06:33:57.687009 by Administrator
{0} је унето два пута у ставку Порез на ставку
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 05:57:35.663684 by Administrator
Поље {0} не може бити постављено као јединствено у {1}, јер постоје не-јединствене постојеће вредности
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 06:18:00.937373 by Administrator
Поље {0} је ограничено на величину {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 05:49:50.918697 by Administrator
{0} за {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 05:44:23.745558 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 06:36:47.389385 by Administrator
{0} од {1} до {2} у реду # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 06:33:52.622159 by Administrator
{0} је већ доделио подразумевану вредност за {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 06:01:02.476041 by Administrator
{0} је успешно послато
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 06:17:14.521189 by Administrator
{0} је успешно додата у групу е-поште.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 06:33:44.740186 by Administrator
{0} има ваљаност накнаде до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 05:46:44.497725 by Administrator
{0} је напустио разговор у {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 05:39:16.273174 by Administrator
{0} сати
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 06:40:05.155417 by Administrator
{0} пре сата
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 06:39:24.773800 by Administrator
{0} у реду {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 05:42:08.519410 by Administrator
{0} у реду {1} не може да има и УРЛ и подређене ставке
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 06:48:18.741727 by Administrator
{0} означава да {1} неће дати понуду, али су све ставке наведене. Ажурирање РФК статуса.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 06:47:35.398923 by Administrator
{0} је празник компаније
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 06:40:17.128865 by Administrator
{0} је обавезно поље
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 06:28:33.628982 by Administrator
{0} је неважећа адреса е-поште у 'Приматељи'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 06:27:30.124412 by Administrator
{0} је блокиран тако да се ова трансакција не може наставити
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 05:34:40.196770 by Administrator
{0} тренутно гледа овај документ
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 05:36:42.461196 by Administrator
{0} је обавезно
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 05:30:01.228243 by Administrator
{0} је обавезан за генерисање исплата дознака, поставите поље и покушајте поново
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 06:10:01.019068 by Administrator
{0} је обавезно за ставку {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 06:21:12.746606 by Administrator
{0} је обавезно. Можда запис за размену валуте није креиран за {1} до {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 06:02:46.673824 by Administrator
{0} је обавезно. Можда запис валуте није креиран за {1} до {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 06:43:59.926644 by Administrator
{0} није сирови формат штампања.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 06:13:55.558020 by Administrator
{0} није дионица
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 06:06:47.690755 by Administrator
{0} није важећи број серије за ставку {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 06:25:50.901006 by Administrator
{0} није важећа адреса е-поште
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 05:42:28.923076 by Administrator
{0} није валидно стање тока посла. Ажурирајте Воркфлов и покушајте поново.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 05:42:25.571670 by Administrator
{0} се не додаје у табелу
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 06:21:07.035139 by Administrator
{0} није у важећем периоду на платном списку
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 06:14:26.509954 by Administrator
{0} није у опционој листи празника
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 06:23:58.742544 by Administrator
{0} је сада подразумевани формат штампања за {1} доцтипе
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 06:03:28.278982 by Administrator
{0} је сада подразумевана фискална година. Освежите прегледач да би промена ступила на снагу.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 06:46:57.562740 by Administrator
{0} је на чекању до {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 06:45:53.164660 by Administrator
{0} је обавезно
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:31:34.488917 by Administrator
{0} је потребан за рачун "Биланс стања" {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:31:57.692823 by Administrator
{0} је потребан за 'Профит и Губитак' {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 05:35:02.717938 by Administrator
{0} је сачувано
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 06:34:33.440106 by Administrator
Пронађена је {0} ставка.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 06:24:43.405257 by Administrator
Пронађених {0} ставки.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 06:06:44.548316 by Administrator
{0} ставки у току
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 06:08:26.835341 by Administrator
Произведено је {0} ставки
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 06:19:31.143866 by Administrator
Одабрано је {0} ставки
Unverified
{0} List
2019-05-27 05:51:41.742276 by Administrator
{0} Листа
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 06:47:54.372144 by Administrator
{0} је пријављен
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 06:08:05.589613 by Administrator
{0} одјављен: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 05:46:33.546675 by Administrator
{0} вас помиње у коментару у {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 05:53:58.109511 by Administrator
Пре {0} минута
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 05:56:14.947971 by Administrator
{0} Модули
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 06:02:42.314681 by Administrator
{0} месеци
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 06:13:25.321427 by Administrator
{0} мора да се појави само једном
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:55:48.168079 by Administrator
{0} мора бити након {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 06:05:55.567669 by Administrator
{0} мора бити негативан у повратном документу
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 06:27:59.433783 by Administrator
{0} мора бити једна од {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 06:01:17.762974 by Administrator
Прво мора да се подеси {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 06:10:31.458996 by Administrator
{0} мора бити достављен
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 05:36:15.625845 by Administrator
{0} мора бити јединствен
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 06:14:06.254144 by Administrator
{0} мора да почне и завршава са словом и може да садржи само слова, цртицу или доњу црту.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 06:18:09.779762 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 06:17:09.604300 by Administrator
{0} није важећа држава
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 06:16:31.374004 by Administrator
{0} није дозвољено да се преименује
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 05:43:15.148850 by Administrator
{0} није дозвољено обављати трансакције са {1}. Молимо промијените Друштво.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 06:47:53.988393 by Administrator
{0} није пронађен
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 05:33:09.115996 by Administrator
{0} није пронађен за ставку {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 06:28:02.399688 by Administrator
{0} Број {1} већ коришћен у налогу {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 06:48:32.203414 by Administrator
{0} од {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 06:08:05.150425 by Administrator
{0} на пола дана одласка на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 06:14:57.678794 by Administrator
{0} у Напусти на {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 06:25:54.406805 by Administrator
{0} или {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 06:07:43.327122 by Administrator
Параметар {0} је неважећи
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 06:22:04.835622 by Administrator
{0} уноса за плаћање не може се филтрирати до {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 05:35:24.670056 by Administrator
{0} запис је избрисан
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 05:54:23.267881 by Administrator
Избрисано је {0} записа
Unverified
{0} Report
2019-05-27 05:45:16.652260 by Administrator
{0} Извештај
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 06:41:11.830258 by Administrator
{0} Захтев за {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 05:35:31.639137 by Administrator
{0} Резултат је послан
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 06:25:08.447070 by Administrator
{0} враћено {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 06:45:08.875355 by Administrator
{0} је вратио вашу тачку на {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 06:13:08.015673 by Administrator
{0} је вратио ваше тачке на {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-27 06:41:02.485164 by Administrator
Соба {0} мора имати највише једног корисника.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 06:37:52.218143 by Administrator
{0} редова за {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 06:23:10.572305 by Administrator
{0} је успешно сачувано
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-27 05:41:07.907557 by Administrator
{0} сам доделио овај задатак: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 05:30:28.657375 by Administrator
{0} Серијски бројеви потребни за ставку {1}. Дали сте {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 06:35:14.661428 by Administrator
{0} Поставке нису пронађене
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 06:32:19.119573 by Administrator
{0} дели овај документ са {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 06:30:11.591274 by Administrator
{0} дели овај документ са свима
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 06:36:38.076980 by Administrator
{0} треба да буде вредност између 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-27 06:15:22.860785 by Administrator
{0} Створене су студентске групе.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-27 05:44:51.884356 by Administrator
{0} Студенти су уписани
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 05:44:37.796738 by Administrator
Додато је {0} претплатника
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 06:13:32.135572 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 06:37:21.580620 by Administrator
{0} да бисте престали да примате е-поруке ове врсте
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 06:12:46.532440 by Administrator
{0} Дрво
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 05:46:55.821105 by Administrator
{0} није поделио овај документ са {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 06:03:01.264289 by Administrator
{0} јединица од [{1}] (# Форм / Итем / {1}) пронађено у [{2}] (# Форма / Складиште / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-27 06:26:07.956800 by Administrator
{0} јединица {1} потребно је у {2} на {3} {4} за {5} да заврше ову трансакцију.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-27 06:29:33.185480 by Administrator
{0} јединица {1} потребних за {2} да би се завршила ова трансакција.
Unverified
{0} updated
2019-05-27 05:42:20.579375 by Administrator
{0} је ажурирано
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 06:04:07.631288 by Administrator
{0} важећих серијских бројева за ставку {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:31:31.505578 by Administrator
Изабрано је {0} вредности
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 05:41:46.905169 by Administrator
Створене су {0} варијанте.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 06:25:11.722210 by Administrator
{0} пре неколико недеља
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 06:22:09.048668 by Administrator
{0}, Ред {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 05:54:19.314337 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) ће се скратити, јер је максимално дозвољено знакова {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 06:25:13.177663 by Administrator
{0}: {1} не постоји
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 06:33:07.936245 by Administrator
{0}: {1} у {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 06:32:38.838091 by Administrator
{0}: {1} је постављен на стање {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 06:27:00.122850 by Administrator
{0}: {1} није пронађена у табели Детаљи фактуре
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 05:36:55.469057 by Administrator
{0}: Не може се подесити Аменд без Одустани
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 05:56:19.397976 by Administrator
{0}: Није могуће подесити Додели измени ако није поднет
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 06:00:25.901318 by Administrator
{0}: Није могуће подесити Додели слање ако није доступно
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 06:09:37.134625 by Administrator
{0}: Није могуће подесити Цанцел без слања
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 06:10:29.093812 by Administrator
{0}: Није могуће подесити увоз као {1} који се не може увести
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 05:54:58.261396 by Administrator
{0}: Није могуће подесити увоз без креирања
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 06:42:06.099144 by Administrator
{0}: Није могуће подесити Субмит, Цанцел, Аменд витхоут Врите
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 05:34:55.252414 by Administrator
{0}: Е-пошта запосленика није пронађена, стога е-пошта није послата
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:55:48.638041 by Administrator
{0}: Поље '{1}' не може бити постављено као јединствено јер има не-јединствене вредности
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:55:46.980786 by Administrator
{0}: Поље {1} у реду {2} не може бити скривено и обавезно без подразумеваног
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:55:43.265167 by Administrator
{0}: Поље {1} типа {2} не може бити обавезно
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:55:51.384635 by Administrator
{0}: Име поља {1} се појављује више пута у редовима {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:55:51.812877 by Administrator
{0}: Тип поља {1} за {2} не може бити јединствен
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 05:30:46.861333 by Administrator
{0}: Из {0} типа {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 05:44:18.215049 by Administrator
{0}: Од {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 06:16:39.376389 by Administrator
{0}: Нема постављених основних дозвола
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 05:50:08.277744 by Administrator
{0}: Само једно правило дозвољено са истом улогом, нивоом и {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:55:45.454113 by Administrator
{0}: Опције {1} морају бити исте као и име доцтипе {2} за поље {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:55:58.345393 by Administrator
{0}: Опције морају бити важећи ДоцТипе за поље {1} у реду {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:56:02.527792 by Administrator
{0}: Потребне опције за поље типа везе или табеле {1} у реду {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 05:45:54.345988 by Administrator
{0}: Дозвола на нивоу 0 мора бити постављена пре постављања виших нивоа
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:56:02.827169 by Administrator
{0}: Тип поља {1} за {2} не може бити индексиран
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 06:31:54.611718 by Administrator
{0}% наплаћено
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 06:21:28.783147 by Administrator
{0}% Испоручено
Unverified
{app_title}
2019-05-27 06:30:46.398123 by Administrator
{апп_титле}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 05:43:14.747539 by Administrator
* Израчунава се у трансакцији.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 06:46:55.838704 by Administrator
** Неуспешно: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 06:10:39.608100 by Administrator
** Валута ** Мастер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 06:12:47.822305 by Administrator
** Фискална година ** представља финансијску годину. Све рачуноводствене ставке и друге велике трансакције прате се ** ** фискална година **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 06:28:21.602934 by Administrator
** Месечна дистрибуција ** вам помаже да дистрибуирате буџет / циљ кроз месеце ако имате сезоналност у свом пословању.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:48.947344 by Administrator
> {0} година
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 06:45:09.449469 by Administrator
<хеад> ХТМЛ
Unverified
% Delivered
2019-05-27 05:51:54.856021 by Administrator
% Испоручена
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 05:51:30.131415 by Administrator
% Износ наплате
Unverified
% Billed
2019-05-27 05:37:55.593484 by Administrator
% Биллед
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 05:45:41.796080 by Administrator
% Цомплете Метод
Unverified
% Completed
2019-05-27 06:14:47.688504 by Administrator
% Довршено
Unverified
% Installed
2019-05-27 05:52:02.035618 by Administrator
% Инсталлед
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 05:54:57.382118 by Administrator
% материјала наплаћених против овог продајног налога
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 06:20:08.900564 by Administrator
% материјала испоручених у односу на ову доставницу
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 06:05:59.540825 by Administrator
% материјала достављених против овог продајног налога
Unverified
% Ordered
2019-05-27 06:21:41.373637 by Administrator
% Ордеред
Unverified
% Progress
2019-05-27 06:29:17.552153 by Administrator
% Напредак
Unverified
% Received
2019-05-27 06:04:46.310822 by Administrator
% Примљен
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 06:05:20.926714 by Administrator
% с није важећи формат извештаја. Формат извештаја треба да буде један од следећих% с
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 06:14:56.010014 by Administrator
0 - Скица; 1 - Поднесено; 2 - Отказано
Unverified
0 is highest
2019-05-27 05:35:12.839713 by Administrator
0 је највиши
Unverified
1 comment
2019-05-27 06:31:13.623718 by Administrator
1 коментар
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 06:04:48.699356 by Administrator
1 Валута = [?] Фракција За нпр. 1 УСД = 100 Цент
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 06:26:21.507702 by Administrator
1 точно подударање.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 06:45:27.247009 by Administrator
пре 1 сат
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 06:03:54.040161 by Administrator
1 Бодови лојалности = Колика је основна валута?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 06:16:11.940857 by Administrator
Пре 1 минут
Unverified
1 month
2019-05-27 05:55:27.155289 by Administrator
1 месец
Unverified
1 month ago
2019-05-27 06:00:47.022812 by Administrator
Пре 1 месец
Unverified
1 week
2019-05-27 06:06:58.980241 by Administrator
1 недеља
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 06:28:37.691695 by Administrator
Пре 1 недељу
Unverified
1 year
2019-05-27 06:13:06.876253 by Administrator
1 година
Unverified
1 year ago
2019-05-27 06:16:27.196875 by Administrator
Пре 1 године
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 05:35:49.380730 by Administrator
2 Годишње
Unverified
3 months
2019-05-27 06:28:44.042489 by Administrator
3 месеца
Unverified
6 months
2019-05-27 06:11:57.363002 by Administrator
6 месеци
Unverified
90-Above
2019-05-27 05:59:43.279610 by Administrator
90-Изнад
Unverified