You must login to edit or verify translations

Svenska: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:15:08.397724 by Administrator
{0} Behåll provet är baserat på sats, kolla in Har batch nr för att behålla provet av objektet
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:55:53.483528 by Administrator
Avancerade inställningar
Unverified
by Role
2015-09-28 13:06:57.776390 by Daniel Forslund
på Roll
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:46:55.968074 by Administrator
För närvarande finns ingen lager i lager
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:41:26.921743 by Administrator
Grupprull nr
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-04 17:29:01.688455 by Administrator
är obligatoriskt. Kanske Valutaväxling posten inte skapas för
Unverified
or
2015-10-13 13:40:45.707725 by Administrator
eller
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 13:00:53.458873 by Administrator
Frakträkningsnummer
Unverified
to
2015-11-04 17:29:03.081721 by Administrator
till
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-09-28 13:07:20.837177 by Daniel Forslund
`Frys lager äldre än` bör vara mindre än% d dagar.
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:24:38.618645 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:54:48.688903 by Administrator
_rapportera
Unverified
-Above
2015-09-28 13:07:27.007312 by Daniel Forslund
-Ovan
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:40:28.324761 by Administrator
; Ej tillåtet i skick
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-09-28 13:07:45.959405 by Daniel Forslund
"Baserad på" och "Gruppera efter" kan inte vara samma
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-09-28 13:07:56.344013 by Daniel Forslund
"Dagar sedan senaste order" måste vara större än eller lika med noll
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-09-28 13:08:30.910932 by Daniel Forslund
"Förväntat startdatum" kan inte vara större än "Förväntat slutdatum"
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:55:31.101694 by Administrator
"Global Search" tillåts inte för typ {0} i rad {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:55:31.058154 by Administrator
"Global Search" tillåts inte för typ {0} i rad {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-09-28 13:09:03.004424 by Daniel Forslund
"I listvy" inte tillåtet för typ {0} i rad {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:56:00.599863 by Administrator
"Mottagare" inte specificerat
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-09-28 13:10:27.300659 by Daniel Forslund
"Till Ärende nr." kan inte vara mindre än "Från ärende nr"
Unverified
'Total'
2016-03-21 13:24:31.445240 by Administrator
'Total'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-09-28 13:10:50.869304 by Daniel Forslund
"Uppdatera Stock" kan inte kontrolleras eftersom produkter som inte levereras via {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:25:32.603561 by Administrator
"Update Stock" kan inte kontrolleras för anläggningstillgång försäljning
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:23:58.809016 by Administrator
"Är Fast Asset" kan inte vara okontrollerat, som Asset rekord existerar mot objektet
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-09-28 13:11:46.040066 by Daniel Forslund
"Gruppmedlemmar" eller "Ledning"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:11:58.144704 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-09-28 13:12:12.714272 by Daniel Forslund
(Timmar / 60) * Faktisk produktionstid
Unverified
(including)
2018-02-23 13:01:16.038356 by Administrator
(Inklusive)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:08:17.056877 by Administrator
) för {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-08-25 13:25:42.885307 by Administrator
[{0}] (# Form / Föremål / {0}) är slut
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:25:27.368012 by Administrator
[Urgent] Fel vid skapande av återkommande% s för% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:29:06.678987 by Administrator
{{{0}}} är inte ett giltigt fältnamn mönster. Det bör vara {{FIELD_NAME}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:55:28.763351 by Administrator
{0} - {1} är inaktiv student
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:55:28.818991 by Administrator
{0} - {1} är inaktiv student
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:41:14.844800 by Administrator
{0} - {1} är inte inskriven i batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:40:05.971021 by Administrator
{0} - {1} är inte inskriven i kursen {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-09-28 13:12:50.737721 by Daniel Forslund
{0} ({1}) kan inte vara större än planerad kvantitet ({2}) i produktionsorder {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:56:13.564659 by Administrator
{0} ({1}) kan inte vara större än den planerade kvantiteten ({2}) i arbetsorder {3}
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-09-28 13:15:03.132448 by Daniel Forslund
{0} {1} inte kan vara en huvud nod då den har undersidor
Unverified
{0} {1} created
2018-09-17 14:43:13.237945 by Administrator
{0} {1} skapad
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:26:20.206655 by Administrator
{0} {1} existerar inte
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-04 11:58:28.502522 by Administrator
{0} {1} existerar inte, välj ett nytt mål att slå samman
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:59:58.055686 by Administrator
{0} {1} existerar inte.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:40:24.937075 by Administrator
{0} {1} har inte skickats in så åtgärden kan inte slutföras
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:12:45.397442 by Administrator
{0} {1} är associerad med {2}, men partkonto är {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2017-03-17 04:41:21.618144 by Andreas Kullander
{0} {1} är avbruten eller stängd
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-03-17 04:41:42.242925 by Andreas Kullander
{0} {1} är avbruten eller stoppad
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:40:08.392356 by Administrator
{0} {1} avbryts så åtgärden kan inte slutföras
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-08-25 13:25:20.134887 by Administrator
{0} {1} är inaktiverad
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-08-25 13:24:00.401374 by Administrator
{0} {1} är fryst
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-09-28 13:15:28.894994 by Daniel Forslund
{0} {1} är fullt fakturerad
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:06:06.054220 by Administrator
{0} {1} är inte aktiv
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:12:16.510422 by Administrator
{0} {1} är inte associerad med {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:05:52.934830 by Administrator
{0} {1} finns inte i moderbolaget
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-09-28 13:15:33.644145 by Daniel Forslund
{0} {1} inte lämnad
Unverified
{0} {1} must be submitted
2016-08-25 13:24:35.527376 by Administrator
{0} {1} måste lämnas in
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 16:05:51.297095 by Administrator
{0} {1} inte i någon aktiv räkenskapsår.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:29:01.459197 by Administrator
{0} {1} status är {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:06:45.497294 by Administrator
{0} {1} till {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:55:55.651780 by Administrator
{0} {1}: "Resultaträkning" kontotyp {2} inte tillåtet i Öppna Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:55:12.588868 by Administrator
{0} {1}: konto {2} inte kan vara en grupp
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:55:37.444491 by Administrator
{0} {1}: Account {2} inte tillhör bolaget {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:55:20.765130 by Administrator
{0} {1}: Account {2} är inaktiv
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:55:28.484272 by Administrator
{0} {1}: kontering för {2} kan endast göras i valuta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:55:12.411759 by Administrator
{0} {1}: Kostnadsställe {2} inte tillhör bolaget {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:55:24.082142 by Administrator
{0} {1}: Kostnadsställe krävs för "Resultaträkning" konto {2}. Ställ upp en standardkostnadsställe för bolaget.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:55:20.453912 by Administrator
{0} {1}: Kunden är skyldig mot Fordran konto {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:55:45.156509 by Administrator
{0} {1}: krävs antingen debet eller kreditbelopp för {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-03-17 04:40:49.068752 by Andreas Kullander
{0} {1}: Inskickad information kan inte tas bort.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-03-17 04:40:41.886696 by Andreas Kullander
{0} {1}: Leverantör krävs mot betalkonto {2}
Unverified
{0} added
2015-09-28 13:16:20.870416 by Daniel Forslund
{0} inlagd
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-09-28 13:16:37.260282 by Daniel Forslund
{0} mot räkning {1} ​​daterad {2}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-09-28 13:16:46.303905 by Daniel Forslund
{0} mot faktura {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:17.847492 by Administrator
{0} som redan tilldelats för anställd {1} för perioden {2} till {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:12:17.180611 by Administrator
{0} finns redan. Välj ett annat namn
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:40:47.937105 by Administrator
{0} redan otecknade
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:40:20.855713 by Administrator
{0} redan otecknade för {1} {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:08:11.045932 by Administrator
{0} gäller efter {1} arbetsdagar
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:29:01.799867 by Administrator
{0} är för närvarande tittar på det här dokumentet
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:26:10.796666 by Administrator
{0} tillgång kan inte överföras
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:58:35.516278 by Administrator
{0} tilldelad {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:55:44.645557 by Administrator
{0} budget för kontot {1} mot {2} {3} är {4}. Det kommer att överskrida av {5}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:35:51.420080 by Administrator
{0} Kalender
Unverified
{0} can not be negative
2015-09-28 13:17:12.020313 by Daniel Forslund
{0} kan inte vara negativ
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-09-28 13:17:36.408248 by Daniel Forslund
{0} kan inte ställas in för singel typer
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 13:01:17.059814 by Administrator
{0} Diagram
Unverified
{0} created
2015-09-28 13:17:43.602867 by Daniel Forslund
{0} skapad
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:12:49.719000 by Administrator
{0} har för närvarande ett {1} leverantörssortkort, och inköpsorder till denna leverantör bör utfärdas med försiktighet.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:12:21.271208 by Administrator
{0} har för närvarande ett {1} leverantörscorekort och RFQs till denna leverantör bör utfärdas med försiktighet.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:19.239417 by Administrator
{0} dagar sedan
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:07:42.633932 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-09-28 13:17:54.927722 by Daniel Forslund
{0} tillhör inte Företag {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:58:28.680452 by Administrator
{0} har inte en Healthcare Practitioner Schedule. Lägg till den i vårdpraktikerns mästare
Unverified
{0} edited this {1}
2015-09-28 13:18:04.585064 by Daniel Forslund
{0} redigerade detta {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-09-28 13:18:25.111566 by Daniel Forslund
{0} inlagd två gånger under punkten Skatt
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:07:44.631896 by Administrator
{0} Feedback Request
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:40:17.482956 by Administrator
{0} fält kan inte ställas in som unikt i {1}, eftersom det finns icke-unika befintliga värden
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:06:05.148083 by Administrator
{0} från {1} till {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:06:41.993505 by Administrator
{0} från {1} till {2} i rad # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:27:03.803159 by Administrator
{0} har skickats in framgångsrikt
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:06:15.478637 by Administrator
{0} har lagts till e-post Group.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:25:38.385551 by Administrator
{0} har avgiftsgiltighet till {1}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:24:59.319027 by Administrator
{0} timmar
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 16:06:25.248506 by Administrator
{0} timmar sedan
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 20:05:46.712070 by Administrator
{0} i rad {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:12:32.466689 by Administrator
{0} indikerar att {1} inte kommer att ge en offert, men alla artiklar \ har citerats. Uppdaterar RFQ-citatstatusen.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:01:00.060159 by Administrator
{0} är en företagsferie
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:12:17.342724 by Administrator
{0} är ett obligatoriskt fält
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:55:51.132140 by Administrator
{0} är en ogiltig e-postadress i "Mottagare"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:06:53.344324 by Administrator
{0} är blockerad så denna transaktion kan inte fortsätta
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:29:08.024401 by Administrator
{0} är för närvarande tittar på det här dokumentet
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-09-28 13:19:48.845409 by Daniel Forslund
{0} är obligatorisk. Kanske Valutaväxlingsposten inte är skapad för {1} till {2}.
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-09-28 13:20:01.070203 by Daniel Forslund
{0} är inte en giltig batchnummer för punkt {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:06:14.577213 by Administrator
{0} är inte en giltig e-postadress
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:26:25.819999 by Administrator
{0} är inte en giltig arbetsflödesstatus. Uppdatera ditt arbetsflöde och försök igen.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:07:31.843026 by Administrator
{0} är inte i en giltig löneperiod
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:11:43.582203 by Administrator
{0} finns inte i valfri semesterlista
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:31.152492 by Administrator
{0} är nu standardutskriftsformat för {1} doktyp
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:10:02.708094 by Administrator
{0} är i väntelä till {1}
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:24:41.462184 by Administrator
{0} objekt pågår
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:26:07.392251 by Administrator
{0} objekt producerade
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:55:47.291833 by Administrator
{0} objekt är markerade
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:05:59.364606 by Administrator
{0} loggas ut: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:12:17.918571 by Administrator
{0} nämnde dig i en kommentar
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:44:06.191016 by Administrator
{0} har nämnt dig i en kommentar i {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:19.670983 by Administrator
{0} minuter sedan
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:20.474403 by Administrator
{0} månader sedan
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:35:38.700003 by Administrator
{0} måste vara negativ i gengäld dokument
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:55:25.572080 by Administrator
{0} måste lämnas in
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:25:02.201925 by Administrator
{0} Namn
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:10:11.579364 by Administrator
{0} får inte göra transaktioner med {1}. Vänligen ändra bolaget.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:40:32.279875 by Administrator
{0} hittades inte
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:46:54.068345 by Administrator
{0} hittades inte för artikel {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:09:36.647238 by Administrator
{0} nummer {1} som redan används i konto {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:46:32.162554 by Administrator
{0} av {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:58:24.318902 by Administrator
{0} på halvdagars lösenord på {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:58:38.963867 by Administrator
{0} på lämnat på {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-09-28 13:29:03.994226 by Daniel Forslund
{0} betalningsposter kan inte filtreras genom {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:24:37.928655 by Administrator
{0} Rapport
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:25:18.623898 by Administrator
{0} Resultat skickat
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:06:06.935550 by Administrator
{0} rader för {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:10:39.234110 by Administrator
{0} själv tilldelade denna uppgift: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:40:39.408067 by Administrator
{0} serienummer krävs för punkt {1}. Du har gett {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:07:36.898027 by Administrator
{0} Inställningar hittades inte
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-03-17 04:42:35.976619 by Andreas Kullander
{0} delade detta dokument med {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:51.754627 by Administrator
{0} delade detta dokument med alla
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:02:02.149129 by Administrator
{0} bör vara ett värde mellan 0 och 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:58.055446 by Administrator
{0} Studentgrupper skapade.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:54:58.108117 by Administrator
{0} Studentgrupper skapade.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:02:05.889534 by Administrator
{0} Studenter har anmält sig
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 15:00:18.282214 by Administrator
{0} till {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:12:51.175466 by Administrator
{0} för att sluta ta emot e-postmeddelanden av den här typen
Unverified
{0} Tree
2015-09-28 13:29:27.061875 by Daniel Forslund
{0} Trä
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-09-28 13:30:05.386191 by Daniel Forslund
{0} avsluta utdelning av detta dokument med {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-08-25 13:24:08.497978 by Administrator
{0} enheter [{1}] (# Form / Föremål / {1}) hittades i [{2}] (# Form / Lager / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:26:17.860541 by Administrator
{0} enheter av {1} behövs i {2} på {3} {4} för {5} för att slutföra denna transaktion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:26:07.231680 by Administrator
{0} enheter av {1} behövs i {2} för att slutföra denna transaktion.
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:07:44.161781 by Administrator
{0} lediga tjänster och {1} budget för {2} som redan planerats för dotterbolag på {3}. \ Du kan bara planera upp till {4} lediga tjänster och och budget {5} enligt personalplan {6} för moderbolaget {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-09-28 13:30:18.768653 by Daniel Forslund
{0} giltigt serienummer för punkt {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:58:19.600028 by Administrator
{0} varianter skapade.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:20.087859 by Administrator
{0} veckor sedan
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:31.846200 by Administrator
{0}, Rad {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:25:45.838857 by Administrator
{0}: {1} ({3}) kommer att få stympad, som max tillåtna tecken är {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-09-28 13:30:28.927948 by Daniel Forslund
{0}: {1} existerar inte
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:33.462335 by Administrator
{0}: {1} i {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:09:29.049733 by Administrator
{0}: {1} är inställd på tillstånd {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-09-28 13:30:55.201090 by Daniel Forslund
{0}: {1} hittades inte i Fakturainformationslistan
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-09-28 13:31:19.679524 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa in ändring utan att avbryta
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-09-28 13:31:59.254024 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa tilldelad ändring om inte skickad
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-09-28 13:32:27.055354 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa in skickad om inte skickad
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-09-28 13:32:40.797857 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa avbruten utan skickad
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-09-28 13:33:00.245724 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa in import som {1} är inte importerad
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-09-28 13:33:08.229123 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa in Import utan Skapad
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-09-28 13:33:30.634780 by Daniel Forslund
{0}: Kan inte ställa in skickad, Avbryt, Ändra utan Skriv
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:24:40.314540 by Administrator
{0}: Anställd e-post hittades inte, därför e-post skickas inte
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-09-28 13:33:48.606736 by Daniel Forslund
{0}: Inga grundläggande behörigheter satta
Unverified
{0}% Billed
2015-09-28 13:34:07.563467 by Daniel Forslund
{0}% Fakturerad
Unverified
{0}% Complete
2015-09-28 13:34:16.460590 by Daniel Forslund
{0}% Färdig
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:47:41.333361 by Administrator
{typ} rum måste ha minst en användare.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:35.233714 by Administrator
** Misslyckades: {0} till {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-09-28 13:34:32.802496 by Daniel Forslund
** Valuta ** Ledare
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-09-28 13:34:55.777291 by Daniel Forslund
** Räkenskapsårets ** representerar budgetåret. Alla bokföringsposter och andra större transaktioner spåras mot ** räkenskapsår **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:23:58.311877 by Administrator
** Månatlig Distribution ** hjälper du distribuerar budgeten / Mål över månader om du har säsongs i din verksamhet.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:43:18.408490 by Administrator
> {0} år sedan
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:40:39.090866 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Amount Billed
2015-09-28 13:35:37.357628 by Daniel Forslund
% Belopp fakturerat
Unverified
% Billed
2015-09-28 13:35:41.286914 by Daniel Forslund
% Fakturerad
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:55:31.106225 by Administrator
% Komplett metod
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:40:59.499325 by Administrator
% Beordrade
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:55:32.739320 by Administrator
% framsteg
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:06:41.543590 by Administrator
% S är inte en giltig rapport format. Rapport format ska \ en av följande% s
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:59:57.553589 by Administrator
01-Försäljning Retur
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:00:46.269826 by Administrator
02-Post Försäljningsrabatt
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:00:31.228302 by Administrator
03-brist på tjänster
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:01:59.732967 by Administrator
04-Korrigering i Faktura
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 13:00:24.554321 by Administrator
05-Ändra i POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:00:25.637277 by Administrator
06-Slutförande av preliminär bedömning
Unverified
07-Others
2018-02-23 13:02:07.361684 by Administrator
07-Annat
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:20.663408 by Administrator
1 timme sedan
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:03:04.111607 by Administrator
1 Lojalitetspoäng = Hur mycket basvaluta?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:18.968158 by Administrator
1 minut sedan
Unverified
1 month ago
2017-03-30 16:06:25.470793 by Administrator
1 månad sedan
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 16:06:58.766750 by Administrator
1 stjärna är lägst och 5 stjärnor är högsta betyg
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 16:07:28.319075 by Administrator
1 veckor sedan
Unverified
1 year ago
2017-03-30 16:07:42.034613 by Administrator
1 år sedan
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:12:11.329104 by Administrator
2 årligen
Unverified
(Half Day)
2015-08-04 12:02:58.444193 by Administrator
(Halv Dag)
Verifed
for {0}
2015-08-04 11:57:34.083132 by Administrator
för {0}
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-08-04 11:45:48.981926 by Administrator
"Faktiskt startdatum" inte kan vara större än "Faktiskt slutdatum"
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-08-04 11:45:58.410411 by Administrator
'poster' kan inte vara tomt
Verifed
'From Date' is required
2015-08-04 11:54:04.750892 by Administrator
"Från datum" krävs
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-08-04 11:58:56.624815 by Administrator
"Från datum" måste vara efter "Till datum"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-08-04 12:01:57.755052 by Administrator
"Har Löpnummer" kan inte vara "ja" för icke Beställningsvara
Verifed
'Opening'
2015-08-04 11:44:56.595319 by Administrator
"Öppna"
Verifed
'To Date' is required
2015-08-04 12:01:25.323411 by Administrator
"Till datum" krävs
Verifed
"Company History"
2015-08-04 12:01:19.549125 by Administrator
"Företagets historia"
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-04 11:59:10.336003 by Administrator
"Förälder" betyder den överordnade tabellen där denna rad skall läggas
Verifed
(Ctrl + G)
2015-08-04 12:01:31.737193 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Error]
2015-08-04 11:58:39.748090 by Administrator
[Fel]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-04 12:00:08.324197 by Administrator
[Etikett]: [Fälttyp] / [Alternativ]: [Bredd]
Verifed
[Select]
2015-08-04 11:54:03.351370 by Administrator
[Välj]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-08-04 11:59:37.815296 by Administrator
{0} {1} "är inaktiverad
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-08-04 11:44:10.723346 by Administrator
{0} {1} "inte under räkenskapsåret {2}
Verifed
{0} {1} already exists
2015-08-04 11:59:48.468089 by Administrator
{0} {1} finns redan
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-04 11:58:35.331228 by Administrator
{0} {1} kan inte vara "{2}". Det bör vara en av "{3}"
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-04 12:02:36.863464 by Administrator
{0} {1} har ändrats. Vänligen uppdatera.
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:18:08.583102 by Administrator
{0} {1} är stängd
Verifed
{0} {1} not found
2015-08-04 11:53:58.573120 by Administrator
{0} {1} hittades inte
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-08-04 12:00:20.723090 by Administrator
{0} {1}: Kostnadsställe är obligatorisk för punkt {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-08-04 11:57:47.304152 by Administrator
{0} mot beställning {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-08-04 11:53:48.783359 by Administrator
{0} mot kundorder {1}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-04 11:43:59.392341 by Administrator
{0} och {1}
Verifed
{0} by {1}
2015-08-04 12:01:11.214399 by Administrator
{0} av {1}
Verifed
{0} comments
2015-08-04 11:58:19.366960 by Administrator
{0} kommentarer
Verifed
{0} created this {1}
2015-08-04 11:58:39.058077 by Administrator
{0} skapade denna {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-08-04 12:01:50.086407 by Administrator
{0} finns inte i rad {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-08-04 12:01:10.224405 by Administrator
{0} för {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 11:45:26.409516 by Administrator
{0} har lämnat konversationen i {1} {2}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-08-04 11:44:25.862157 by Administrator
{0} i rad {1} inte kan ha både URL och underordnade artiklar
Verifed
{0} is mandatory
2015-08-04 11:42:51.722414 by Administrator
{0} är obligatoriskt
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-08-04 11:53:44.755666 by Administrator
{0} är obligatoriskt för punkt {1}
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-08-04 11:44:31.638671 by Administrator
{0} är inte en lagervara
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-08-04 11:53:32.811700 by Administrator
{0} är nu standard räkenskapsår. Vänligen uppdatera din webbläsare för att ändringen ska träda i kraft.
Verifed
{0} is required
2015-08-04 12:02:14.131284 by Administrator
{0} krävs
Verifed
{0} is saved
2015-08-04 12:02:24.004196 by Administrator
{0} sparas
Verifed
{0} List
2015-08-04 11:57:51.768656 by Administrator
{0} Lista
Verifed
{0} logged in
2015-08-04 12:02:58.922535 by Administrator
{0} inloggad
Verifed
{0} must appear only once
2015-08-04 11:52:30.812745 by Administrator
{0} måste bara finnas en gång
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-08-04 12:02:27.386864 by Administrator
{0} måste vara ett av {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-08-04 11:43:53.520460 by Administrator
{0} måste ställas in först
Verifed
{0} must be unique
2015-08-04 11:52:53.353411 by Administrator
{0} måste vara unikt
Verifed
{0} not a valid State
2015-08-04 12:02:42.627198 by Administrator
{0} inte en giltig stat
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-08-04 12:00:08.886428 by Administrator
{0} inte tillåtet att döpas
Verifed
{0} or {1}
2015-08-04 11:58:35.428316 by Administrator
{0} eller {1}
Verifed
{0} subscribers added
2015-08-04 12:02:39.248807 by Administrator
{0} abonnenter tillagda
Verifed
{0} updated
2015-08-04 11:45:18.018218 by Administrator
{0} uppdaterade
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-08-04 11:44:36.884209 by Administrator
{0}: Från {0} av typen {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-08-04 11:59:32.293180 by Administrator
{0}: Från {1}
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 11:45:00.191724 by Administrator
{0}: Endast en regel tillåtet med samma roll, nivå och {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-08-04 12:02:12.260513 by Administrator
{0}: Tillstånd på nivå 0 måste ställas in innan högre nivåer ställs in
Verifed
{0}% Delivered
2015-08-04 11:59:24.742736 by Administrator
{0}% Levererad
Verifed
{app_title}
2015-08-04 11:53:31.225621 by Administrator
{App_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-08-04 11:42:30.358862 by Administrator
* Kommer att beräknas i transaktionen.
Verifed
% Delivered
2015-08-04 11:58:59.783102 by Administrator
% Levereras
Verifed
% Completed
2015-08-04 11:46:09.522678 by Administrator
% Slutfört
Verifed
% Installed
2015-08-04 11:43:37.789898 by Administrator
% Installerad
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-08-04 11:58:43.553708 by Administrator
% Av material faktureras mot denna kundorder
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-08-04 12:01:06.149346 by Administrator
% Av material som levereras mot detta följesedel
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-08-04 12:02:46.797694 by Administrator
% Av material som levereras mot denna kundorder
Verifed
% Received
2015-08-04 11:43:29.654388 by Administrator
% Emot
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-08-04 11:54:02.341883 by Administrator
0 - Utkast; 1 - som överlämnas; 2 - Inställd
Verifed
0 is highest
2015-08-04 11:45:07.302929 by Administrator
0 är högst
Verifed
1 comment
2015-08-04 11:44:14.992205 by Administrator
1 kommentar
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-08-04 11:54:03.948641 by Administrator
1 Valuta = [?] Fraktion För t.ex. 1 USD = 100 Cent
Verifed
2 days ago
2015-08-04 12:00:21.581096 by Administrator
2 dagar sedan
Verifed
90-Above
2015-08-04 11:57:55.626224 by Administrator
90-Ovan
Verifed