You must login to edit or verify translations

Svenska: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2019-05-27 08:16:20.972460 by Administrator
(Halv dag)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 08:17:01.162016 by Administrator
{0} Behåll provet är baserat på sats, kolla in Har batch nr för att behålla provet av objektet
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 06:49:36.593095 by Administrator
Avancerade inställningar
Unverified
by Role
2019-05-27 07:55:54.657086 by Administrator
av rollen
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 07:54:54.494212 by Administrator
För närvarande finns ingen lager i lageret
Unverified
for {0}
2019-05-27 06:58:25.623967 by Administrator
för {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 06:51:39.322479 by Administrator
Från datum kan inte vara större än till datum
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 08:02:06.100415 by Administrator
Grupprull nr
Unverified
or
2019-05-27 07:30:06.235827 by Administrator
eller
Unverified
to your browser
2019-05-27 07:32:42.655327 by Administrator
till din webbläsare
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 08:16:38.814046 by Administrator
`Frys lager Äldre än` bör vara mindre än% d dagar.
Unverified
_doctype
2019-05-27 08:04:37.381439 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-27 06:49:24.831271 by Administrator
_Rapportera
Unverified
-Above
2019-05-27 06:58:49.541835 by Administrator
-Ovan
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 07:01:54.301817 by Administrator
; ej tillåtet i skick
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 07:07:48.998072 by Administrator
"Faktiskt startdatum" kan inte vara större än "Faktiskt slutdatum"
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 07:42:23.627638 by Administrator
'Baserat på' och 'Grupp By' kan inte vara samma
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:32:31.223650 by Administrator
"Datum" krävs
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 07:29:43.507699 by Administrator
'Dagar sedan senaste order' måste vara större än eller lika med noll
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 07:32:55.350054 by Administrator
"Inlägg" kan inte vara tomma
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 07:26:53.253753 by Administrator
Förväntad startdatum kan inte vara större än "förväntad slutdatum"
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 08:21:25.475330 by Administrator
"Från datum" krävs
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 08:10:29.298823 by Administrator
"Från datum" måste vara efter "Till datum"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 08:09:01.054486 by Administrator
"Har serienummer" kan inte vara "Ja" för lager utan föremål
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 08:05:48.031156 by Administrator
"Global Search" tillåts inte för typ {0} i rad {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 08:08:39.002435 by Administrator
"I listvy" är inte tillåten för typ {0} i rad {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 07:31:19.972276 by Administrator
'Öppning'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 07:22:28.233467 by Administrator
"Mottagare" inte specificerat
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 08:07:49.207403 by Administrator
"Till saknummer" kan inte vara mindre än "Från fall nr"
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 07:26:34.192835 by Administrator
"Till datum" krävs
Unverified
'Total'
2019-05-27 08:13:57.937848 by Administrator
'Total'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 08:20:55.379102 by Administrator
"Uppdatera lager" kan inte kontrolleras eftersom artiklar inte levereras via {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 08:21:16.006034 by Administrator
"Update Stock" kan inte kontrolleras för försäljning av fasta tillgångar
Unverified
"Company History"
2019-05-27 07:00:30.994454 by Administrator
"Företagshistoria"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 08:10:31.983838 by Administrator
"Kundleverantörsartikel" kan inte vara köpobjekt också
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 07:20:27.289605 by Administrator
"Kundleverantörsartikel" kan inte ha värderingsfrekvens
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 07:26:57.098806 by Administrator
"Är fast tillgång" kan inte avmarkeras eftersom tillgångspost existerar mot objektet
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 07:08:34.948387 by Administrator
"Förälder" betyder förälderbordet där denna rad måste läggas till
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 07:43:52.446819 by Administrator
"Team Members" eller "Management"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 08:04:29.274031 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 07:41:26.080383 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 07:21:15.541632 by Administrator
(Timhastighet / 60) * Faktisk driftstid
Unverified
(including)
2019-05-27 06:53:57.612253 by Administrator
(Inklusive)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 08:06:25.545867 by Administrator
) för {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 07:08:20.887382 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) är slut i lager
Unverified
[Error]
2019-05-27 08:19:23.233886 by Administrator
[Fel]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 08:19:03.099045 by Administrator
[Etikett]: [Fälttyp] / [Alternativ]: [Bredd]
Unverified
[Select]
2019-05-27 07:09:34.312463 by Administrator
[Välj]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 07:51:42.624888 by Administrator
[Urgent] Fel vid skapande av återkommande% s för% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 07:53:52.112169 by Administrator
{{{0}}} är inte ett giltigt fältnamnmönster. Det ska vara {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 08:11:01.273383 by Administrator
{} av {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 07:32:22.175075 by Administrator
{0} - {1} är inaktiv student
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 08:11:45.494631 by Administrator
{0} - {1} är inte inskriven i batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 07:41:45.637278 by Administrator
{0} - {1} är inte inskriven i kursen {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 07:55:26.327112 by Administrator
{0} '{1}' är inaktiverat
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 07:20:13.573604 by Administrator
{0} '{1}' inte i räkenskapsåret {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 07:49:43.197125 by Administrator
{0} ({1}) kan inte vara större än planerad quanitity ({2}) i produktionsorder {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 07:57:39.843412 by Administrator
{0} ({1}) kan inte vara större än planerad mängd ({2}) i Arbetsorder {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 07:07:09.500881 by Administrator
{0} {1} tillagd
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 07:05:57.057326 by Administrator
{0} {1} finns redan
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 07:10:11.301816 by Administrator
{0} {1} kan inte vara "{2}". Det borde vara en av "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 07:59:01.185764 by Administrator
{0} {1} kan inte vara en bladnod eftersom det har barn
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 06:58:04.985158 by Administrator
{0} {1} skapad
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 07:19:15.772157 by Administrator
{0} {1} existerar inte
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 07:11:32.903052 by Administrator
{0} {1} existerar inte, välj ett nytt mål att slå samman
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 07:47:18.087106 by Administrator
{0} {1} existerar inte.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 07:30:46.478102 by Administrator
{0} {1} har ändrats. Vänligen uppdatera.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 07:27:49.439128 by Administrator
{0} {1} har inte skickats in så åtgärden kan inte slutföras
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 07:33:56.707494 by Administrator
{0} {1} är {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 07:23:57.051824 by Administrator
{0} {1} är associerad med {2}, men partkonto är {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 07:26:25.450239 by Administrator
{0} {1} avbryts eller stängs
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 07:23:27.792362 by Administrator
{0} {1} avbryts eller stoppas
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 07:42:45.209351 by Administrator
{0} {1} avbryts så åtgärden kan inte slutföras
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 08:01:11.486145 by Administrator
{0} {1} är stängd
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 07:44:47.451870 by Administrator
{0} {1} är inaktiverat
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 08:21:49.973042 by Administrator
{0} {1} är frusen
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 08:01:46.144740 by Administrator
{0} {1} är fullt fakturerad
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 08:09:56.772223 by Administrator
{0} {1} är inte aktiv
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 07:41:38.942693 by Administrator
{0} {1} är inte associerad med {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 07:48:37.479877 by Administrator
{0} {1} finns inte i moderbolaget
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 07:14:34.084997 by Administrator
{0} {1} lämnas inte in
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 07:08:49.639442 by Administrator
{0} {1} måste lämnas in
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 07:36:37.416131 by Administrator
{0} {1} hittades inte
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 07:26:41.686726 by Administrator
{0} {1} inte i något aktivt räkenskapsår.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 07:51:09.757680 by Administrator
{0} {1} status är {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 06:54:37.417738 by Administrator
{0} {1} till {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 07:42:48.099854 by Administrator
{0} {1}: Konto för vinst och förlust {2} är inte tillåtet i Öppna Inmatning
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 07:11:00.785823 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} kan inte vara en grupp
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 07:14:23.723116 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} tillhör inte företag {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 07:53:27.372684 by Administrator
{0} {1}: Konto {2} är inaktivt
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 07:14:48.974479 by Administrator
{0} {1}: Redovisning för {2} kan endast göras i valuta: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 07:25:48.639683 by Administrator
{0} {1}: Kostnadscenter {2} tillhör inte företag {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 08:11:36.229827 by Administrator
{0} {1}: Kostnadscenter är obligatoriskt för artikel {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 07:17:20.456848 by Administrator
{0} {1}: Kostnadscenter krävs för "vinst och förlust" konto {2}. Var god ange ett standardkostnadscenter för företaget.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 06:58:40.639802 by Administrator
{0} {1}: Kunden är skyldig mot mottagligt konto {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 08:17:28.184949 by Administrator
{0} {1}: Vardera debit- eller kreditbelopp krävs för {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 07:39:57.184542 by Administrator
{0} {1}: Inlagd post kan inte raderas.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 07:56:39.623344 by Administrator
{0} {1}: Leverantör krävs mot betalningsbart konto {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 07:42:08.376146 by Administrator
{0} tillagd
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 08:20:41.049407 by Administrator
{0} mot räkningen {1} daterad {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 06:53:03.238914 by Administrator
{0} mot inköpsorder {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 08:17:13.488061 by Administrator
{0} mot försäljningsfaktura {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 08:08:08.158960 by Administrator
{0} mot försäljningsorder {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 08:13:45.507617 by Administrator
{0} redan tilldelad för anställd {1} för perioden {2} till {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 07:28:34.088882 by Administrator
{0} existerar redan. Välj ett annat namn
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:32:38.142024 by Administrator
{0} har redan ett föräldraförfarande {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 07:59:40.741344 by Administrator
{0} är redan avstängd
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 08:17:23.738399 by Administrator
{0} har redan prenumererat på {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 06:50:55.222191 by Administrator
{0} och {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 06:57:44.743765 by Administrator
{0} gäller efter {1} arbetsdagar
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 07:46:43.594785 by Administrator
{0} uppskattad {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 07:32:21.106014 by Administrator
{0} uppskattad på {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 08:03:07.623027 by Administrator
{0} uppskattade ditt arbete på {1} med {2} -punkten
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 07:12:17.766459 by Administrator
{0} uppskattade ditt arbete på {1} med {2} poäng
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-27 08:16:59.824941 by Administrator
{0} uppskattningspunkt för {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 07:41:58.095418 by Administrator
{0} uppskattningspunkter för {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 07:22:32.227826 by Administrator
{0} visar för närvarande detta dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 07:46:26.846044 by Administrator
{0} tillgången kan inte överföras
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 07:44:09.839970 by Administrator
{0} tilldelad {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 07:27:54.454755 by Administrator
{0} tillgänglig ut ur {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 08:02:21.303854 by Administrator
{0} Budget för konto {1} mot {2} {3} är {4}. Det kommer att överstiga med {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 07:38:06.979656 by Administrator
{0} Kalender
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 08:18:07.433999 by Administrator
{0} kan inte vara negativ
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 07:25:57.766173 by Administrator
{0} kan inte ställas in för enskilda typer
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 07:02:12.727825 by Administrator
{0} ändrade {1} till {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 07:17:32.117821 by Administrator
{0} Diagram
Unverified
{0} comments
2019-05-27 07:47:33.776519 by Administrator
{0} kommentarer
Unverified
{0} created
2019-05-27 07:32:03.844028 by Administrator
{0} skapad
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 07:54:18.843956 by Administrator
{0} skapades framgångsrikt
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 07:12:10.336618 by Administrator
{0} skapade detta {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 08:24:07.480255 by Administrator
{0} kritikpunkt för {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 07:50:05.359053 by Administrator
{0} kritikpunkter för {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 07:31:58.601246 by Administrator
{0} kritiserad {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 08:05:05.113743 by Administrator
{0} kritiserad på {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 07:41:10.072402 by Administrator
{0} kritiserade ditt arbete på {1} med {2} poäng
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 07:35:22.081193 by Administrator
{0} kritiserade ditt arbete på {1} med {2} poäng
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 07:20:28.376512 by Administrator
{0} har för närvarande ett {1} leverantörssortkort, och inköpsorder till denna leverantör bör utfärdas med försiktighet.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 08:16:42.571068 by Administrator
{0} har för närvarande ett {1} leverantörscorekort och RFQs till denna leverantör bör utfärdas med försiktighet.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 07:46:53.532893 by Administrator
{0} Dashboard
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 07:49:43.652560 by Administrator
{0} dagar sedan
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 08:16:08.067244 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 07:14:53.620294 by Administrator
{0} tillhör inte företag {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 07:36:03.130647 by Administrator
{0} existerar inte i rad {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 07:52:33.436990 by Administrator
{0} har inte en Healthcare Practitioner Schedule. Lägg till den i vårdpraktikerns mästare
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 07:58:52.687572 by Administrator
{0} redigerade detta {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 08:06:43.867124 by Administrator
{0} inmatades två gånger i produktskatt
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 07:22:40.192074 by Administrator
Fältet {0} kan inte ställas in som unikt i {1}, eftersom det finns icke-unika existerande värden
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 07:47:30.323068 by Administrator
Fältet {0} är begränsat till storlek {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 07:13:21.906801 by Administrator
{0} för {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 07:06:48.858637 by Administrator
{0} från {1} till {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 08:09:57.336218 by Administrator
{0} från {1} till {2} i rad # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 08:06:38.143595 by Administrator
{0} har redan tilldelat standardvärdet för {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 07:26:46.636153 by Administrator
{0} har skickats in framgångsrikt
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 07:46:35.707534 by Administrator
{0} har framgångsrikt lagts till i e-postgruppen.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 08:06:29.436780 by Administrator
{0} har avgiftsgiltighet till {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 07:09:40.777187 by Administrator
{0} har lämnat samtalet i {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 07:00:45.145193 by Administrator
{0} timmar
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 08:13:55.399833 by Administrator
{0} timmar sedan
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 08:13:05.026681 by Administrator
{0} i rad {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 07:04:08.709705 by Administrator
{0} i rad {1} kan inte ha både webbadress och barnobjekt
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 08:23:42.742653 by Administrator
{0} indikerar att {1} inte kommer att ge en offert, men alla artiklar \ har citerats. Uppdatering av RFQ-citatstatus.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 08:22:50.895467 by Administrator
{0} är en företagsferie
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 08:14:08.454854 by Administrator
{0} är ett obligatoriskt fält
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 08:00:28.668145 by Administrator
{0} är en ogiltig e-postadress i "Mottagare"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 07:59:09.133442 by Administrator
{0} är blockerad så denna transaktion kan inte fortsätta
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 06:55:08.387377 by Administrator
{0} visar för närvarande detta dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 06:57:37.797904 by Administrator
{0} är obligatorisk
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 06:49:20.852248 by Administrator
{0} är obligatorisk för att generera betalningar för betalningar, ställa in fältet och försök igen
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 07:37:45.483370 by Administrator
{0} är obligatorisk för artikel {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 07:51:20.212321 by Administrator
{0} är obligatorisk. Kanske Valutaväxlingsrekord är inte skapad för {1} till {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 07:28:56.963010 by Administrator
{0} är obligatorisk. Kanske Valutaväxlingsrekord är inte skapad för {1} till {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 08:18:36.871922 by Administrator
{0} är inte ett råutskriftsformat.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 07:42:37.321679 by Administrator
{0} är inte ett lager
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 07:33:42.237041 by Administrator
{0} är inte ett giltigt satsnummer för artikel {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 07:57:05.773831 by Administrator
{0} är inte en giltig e-postadress
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 07:04:33.920029 by Administrator
{0} är inte en giltig arbetsflödesstatus. Uppdatera ditt arbetsflöde och försök igen.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 07:04:29.373886 by Administrator
{0} läggs inte till i tabellen
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 07:51:11.537231 by Administrator
{0} är inte i en giltig löneperiod
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 07:43:18.283699 by Administrator
{0} finns inte i valfri semesterlista
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 07:54:47.331386 by Administrator
{0} är nu standardutskriftsformat för {1} doktyp
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 07:29:48.863481 by Administrator
{0} är nu standardskatteåret. Uppdatera din webbläsare för att ändringen ska träda i kraft.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 08:22:07.548313 by Administrator
{0} är i väntelä till {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 08:20:51.934845 by Administrator
{0} krävs
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:32:07.811658 by Administrator
{0} krävs för kontot "Balansräkning" {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:32:45.528240 by Administrator
{0} krävs för "vinst och förlust" konto {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 06:55:36.930106 by Administrator
{0} sparas
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 08:07:24.193600 by Administrator
{0} objekt hittades.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 07:55:45.002304 by Administrator
{0} hittades.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 07:33:37.791763 by Administrator
{0} objekt pågår
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 07:35:43.163406 by Administrator
{0} producerade produkter
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 07:49:17.728139 by Administrator
{0} objekt valda
Unverified
{0} List
2019-05-27 07:15:33.769161 by Administrator
{0} Lista
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 08:23:12.843303 by Administrator
{0} inloggad
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 07:35:12.136046 by Administrator
{0} utloggad: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 07:09:29.401277 by Administrator
{0} nämnde dig i en kommentar i {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 07:18:20.730165 by Administrator
{0} minuter sedan
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 07:21:05.752207 by Administrator
{0} moduler
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 07:28:50.313369 by Administrator
{0} månader sedan
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 07:42:02.640136 by Administrator
{0} måste bara visas en gång
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:56:13.591459 by Administrator
{0} måste vara efter {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 07:32:41.916143 by Administrator
{0} måste vara negativt i returdokument
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 07:59:46.190779 by Administrator
{0} måste vara en av {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 07:27:04.764768 by Administrator
{0} måste ställas in först
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 07:38:21.586437 by Administrator
{0} måste lämnas in
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 06:57:05.372719 by Administrator
{0} måste vara unik
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 07:42:50.656637 by Administrator
{0} måste börja och sluta med ett brev och kan bara innehålla bokstäver, bindestreck eller understrykning.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 07:47:41.124784 by Administrator
{0} Namn
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 07:46:30.254282 by Administrator
{0} inte en giltig stat
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 07:45:44.596799 by Administrator
{0} får inte bytas om
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 07:05:28.761434 by Administrator
{0} får inte göra transaktioner med {1}. Vänligen ändra bolaget.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 08:23:12.337573 by Administrator
{0} hittades inte
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 06:53:24.799534 by Administrator
{0} hittades inte för objektet {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 07:59:49.569857 by Administrator
{0} nummer {1} som redan används i konto {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 08:23:57.650223 by Administrator
{0} av {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 07:35:11.628524 by Administrator
{0} på halvdagars lösenord på {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 07:43:56.087456 by Administrator
{0} på lämnat på {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 07:57:10.229805 by Administrator
{0} eller {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 07:34:45.689073 by Administrator
{0} -parametern är ogiltig
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 07:52:23.112081 by Administrator
{0} betalningsuppgifter kan inte filtreras av {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 06:56:04.315785 by Administrator
{0} posten raderades
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 07:18:50.035341 by Administrator
{0} poster raderade
Unverified
{0} Report
2019-05-27 07:07:56.583622 by Administrator
{0} rapport
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 08:15:12.803527 by Administrator
{0} Begäran om {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 06:56:11.680901 by Administrator
{0} Resultat skickat
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 07:56:14.838832 by Administrator
{0} återgår {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 08:19:59.990170 by Administrator
{0} återställde din punkt på {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 07:41:43.348983 by Administrator
{0} återställde dina poäng på {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-27 08:15:01.678638 by Administrator
{0} Rummet måste ha minst en användare.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 08:11:13.851123 by Administrator
{0} rader för {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 07:53:45.464288 by Administrator
{0} sparades framgångsrikt
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-27 07:02:57.966259 by Administrator
{0} själv tilldelade denna uppgift: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 06:49:54.737881 by Administrator
{0} serienummer som krävs för artikel {1}. Du har angett {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 08:08:13.027681 by Administrator
{0} Inställningar hittades inte
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 08:04:52.697835 by Administrator
{0} delade det här dokumentet med {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 08:02:26.472696 by Administrator
{0} delade det här dokumentet med alla
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 08:09:48.004813 by Administrator
{0} bör vara ett värde mellan 0 och 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-27 07:44:27.211700 by Administrator
{0} Studentgrupper skapade.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-27 07:07:24.628887 by Administrator
{0} Studenter har anmält sig
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 07:07:05.409884 by Administrator
{0} abonnenter har lagts till
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 07:42:10.547630 by Administrator
{0} till {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 08:10:39.334503 by Administrator
{0} för att sluta ta emot e-postmeddelanden av den här typen
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 07:41:16.687263 by Administrator
{0} träd
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 07:09:53.465640 by Administrator
{0} un-shared detta dokument med {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 07:29:17.472014 by Administrator
{0} enheter av [{1}] (# Form / Item / {1}) hittades i [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-27 07:57:25.875395 by Administrator
{0} enheter av {1} som behövs i {2} på {3} {4} för {5} för att slutföra denna transaktion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-27 08:01:39.305739 by Administrator
{0} enheter av {1} som behövs i {2} för att slutföra denna transaktion.
Unverified
{0} updated
2019-05-27 07:04:22.272294 by Administrator
{0} uppdaterad
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-27 07:00:02.352935 by Administrator
{0} lediga tjänster och {1} budget för {2} som redan planerats för dotterbolag på {3}. \ Du kan bara planera upp till {4} lediga tjänster och och budget {5} enligt personalplan {6} för moderbolaget {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 07:30:36.317819 by Administrator
{0} Giltiga serienummer för objekt {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:32:02.789588 by Administrator
{0} värden valda
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 07:03:43.565298 by Administrator
{0} varianter skapade.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 07:56:18.513914 by Administrator
{0} veckor sedan
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 07:52:28.165334 by Administrator
{0}, rad {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 07:18:46.313505 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) kommer att trunkeras, eftersom maximala tillåtna tecken är {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 07:56:20.064926 by Administrator
{0}: {1} existerar inte
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 08:05:44.870988 by Administrator
{0}: {1} i {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 08:05:14.369427 by Administrator
{0}: {1} är satt till tillstånd {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 07:58:33.542725 by Administrator
{0}: {1} finns inte i tabellen Fakturainformation
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 06:57:54.514969 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in Ändra utan Avbryt
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 07:21:11.269484 by Administrator
{0}: Kan inte ange Tilldel Ändra om det inte kan skickas
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 07:26:03.360664 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in Tilldela Skicka om inte inlämningsbart
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 07:37:16.287363 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in Avbryt utan Skicka
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 07:38:18.251741 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in import som {1} kan inte importeras
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 07:19:34.083186 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in Import utan Skapa
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 08:16:17.403405 by Administrator
{0}: Kan inte ställa in Skicka, Avbryt, Ändra utan Skriv
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 06:55:27.921342 by Administrator
{0}: Anställd e-post hittades inte, varför email inte skickat
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:56:14.290856 by Administrator
{0}: Fältet '{1}' kan inte ställas in som Unikt eftersom det har icke-unika värden
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:56:11.476463 by Administrator
{0}: Fält {1} i rad {2} kan inte döljas och obligatoriskt utan standard
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:56:06.982891 by Administrator
{0}: Fält {1} av typen {2} kan inte vara obligatoriskt
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:56:18.022391 by Administrator
{0}: Fältnamn {1} visas flera gånger i rader {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:56:18.532706 by Administrator
{0}: Fälttyp {1} för {2} kan inte vara unik
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 06:50:19.494923 by Administrator
{0}: Från {0} av typen {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 07:06:42.368540 by Administrator
{0}: Från {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 07:45:54.562956 by Administrator
{0}: Inga grundläggande behörigheter inställda
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 07:13:39.414454 by Administrator
{0}: Endast en regel tillåten med samma roll, nivå och {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:56:09.241233 by Administrator
{0}: Alternativ {1} måste vara samma som doktypnamn {2} för fältet {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:56:29.140855 by Administrator
{0}: Alternativ måste vara en giltig DocType för fält {1} i rad {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:56:35.726822 by Administrator
{0}: Alternativ som krävs för länk eller tabelltypfält {1} i rad {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 07:08:43.464415 by Administrator
{0}: Tillstånd på nivå 0 måste ställas in innan högre nivåer ställs in
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:56:36.345579 by Administrator
{0}: Fälttyp {1} för {2} kan inte indexeras
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 08:04:26.677846 by Administrator
{0}% Billed
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 07:51:40.236423 by Administrator
{0}% Levereras
Unverified
{app_title}
2019-05-27 08:03:09.585077 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 07:05:28.201905 by Administrator
* Beräknas i transaktionen.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 08:22:05.394722 by Administrator
** Misslyckades: {0} till {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 07:38:32.735500 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 07:41:18.337921 by Administrator
** Fiscal Year ** representerar ett budgetår. Alla bokföringsposter och andra större transaktioner spåras mot ** Fiscal Year **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 08:00:11.970569 by Administrator
** Månadsspridning ** hjälper dig att fördela budgeten / målet över månader om du har säsongssituation i din verksamhet.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:53.328615 by Administrator
> {0} år sedan
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 08:20:00.400002 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-27 07:15:50.568515 by Administrator
% Levererad
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 07:15:17.310609 by Administrator
% Belopp fakturerat
Unverified
% Billed
2019-05-27 06:59:08.402566 by Administrator
% Fakturerade
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 07:08:26.273766 by Administrator
% Fullständig metod
Unverified
% Completed
2019-05-27 07:43:43.617640 by Administrator
% Slutförd
Unverified
% Installed
2019-05-27 07:16:00.301014 by Administrator
% Installerad
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 07:19:32.830630 by Administrator
% av material som faktureras mot denna försäljningsorder
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 07:49:59.752733 by Administrator
% av material som levereras mot denna leveransnotering
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 07:32:46.580418 by Administrator
% av material som levereras mot denna försäljningsorder
Unverified
% Ordered
2019-05-27 07:51:55.295457 by Administrator
% Beordrade
Unverified
% Progress
2019-05-27 08:01:19.480366 by Administrator
% Framsteg
Unverified
% Received
2019-05-27 07:31:23.692085 by Administrator
% Mottagen
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 07:32:04.327937 by Administrator
% s är inte ett giltigt rapportformat. Rapportera formatet ska \ ett av följande% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 07:43:53.138560 by Administrator
0 - Utkast 1 - Inlämnad 2 - Avbruten
Unverified
0 is highest
2019-05-27 06:55:50.174103 by Administrator
0 är högst
Unverified
1 comment
2019-05-27 08:03:39.344541 by Administrator
1 kommentar
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 07:31:26.724530 by Administrator
1 Valuta = [?] Fraktion För t.ex. 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 07:57:44.539390 by Administrator
1 exakt matchning.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 08:20:22.858885 by Administrator
1 timme sedan
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 07:30:21.037170 by Administrator
1 Lojalitetspoäng = Hur mycket basvaluta?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 07:45:23.532378 by Administrator
1 minut sedan
Unverified
1 month
2019-05-27 07:20:08.845365 by Administrator
1 månad
Unverified
1 month ago
2019-05-27 07:26:27.951472 by Administrator
1 månad sedan
Unverified
1 week
2019-05-27 07:33:54.561158 by Administrator
1 vecka
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 08:00:33.227380 by Administrator
1 veckor sedan
Unverified
1 year
2019-05-27 07:41:42.205152 by Administrator
1 år
Unverified
1 year ago
2019-05-27 07:45:39.774751 by Administrator
1 år sedan
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 06:56:32.598726 by Administrator
2 årligen
Unverified
3 months
2019-05-27 08:00:40.426051 by Administrator
3 månader
Unverified
6 months
2019-05-27 07:40:13.338818 by Administrator
6 månader
Unverified
90-Above
2019-05-27 07:25:12.388490 by Administrator
90-Above
Unverified