You must login to edit or verify translations

Swahili: Starting with Letter *


Original
Translated

{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
None by
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
Unverified
(Half Day)
2017-10-28 15:19:29.829691 by Mohamud Amin Ali
Nusu Siku
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:19:35.029904 by Administrator
{0} Weka Mfano ni msingi wa batch, tafadhali angalia Batch No ili kuhifadhi sampuli ya bidhaa
Unverified
Advanced Settings
2017-09-11 12:13:14.048129 by Administrator
Mipangilio ya juu
Unverified
by Role
2017-10-28 15:21:40.171656 by Mohamud Amin Ali
Kwa Jukumu
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:48:44.101086 by Administrator
Hivi sasa hakuna hisa zinazopatikana katika ghala lolote
Unverified
Group Roll No
2017-10-28 15:23:45.366213 by Mohamud Amin Ali
Roll No. ya Kikundi
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2017-10-28 15:26:46.594283 by Mohamud Amin Ali
ni lazima. Labda Rekodi ya ubadilishaji Fedha haikuundwa
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 13:03:31.064040 by Administrator
Nambari ya Bili ya Utoaji
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-10-28 15:31:18.684396 by Mohamud Amin Ali
'Zuia Hifadhi za Bidha za Kale Kuliko` lazima iwe ndogo kuliko siku% d.
Unverified
_report
2017-10-28 15:27:54.763464 by Mohamud Amin Ali
_report
Unverified
; not allowed in condition
2017-10-28 15:31:41.722770 by Mohamud Amin Ali
; haruhusiwi kwa masharti
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-10-28 15:32:54.523194 by Mohamud Amin Ali
'Tarehe sahihi ya Kuanza' haiwezi kuwa kubwa zaidi kuliko 'Tarehe ya mwisho ya mwisho'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2017-09-11 11:37:37.968344 by Administrator
'Kutoka' na 'Kundi Kwa' haiwezi kuwa sawa
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2017-09-11 12:04:30.377774 by Administrator
'Siku Tangu Mwisho Order' lazima iwe kubwa kuliko au sawa na sifuri
Unverified
'Entries' cannot be empty
2017-09-11 11:43:01.407182 by Administrator
'Entries' haiwezi kuwa tupu
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-09-11 11:44:58.065298 by Administrator
'Tarehe ya Mwanzo Inatarajiwa' haiwezi kuwa kubwa zaidi kuliko 'Tarehe ya Mwisho Inatarajiwa'
Unverified
'From Date' is required
2017-09-11 11:53:20.182912 by Administrator
'Tarehe Tarehe' inahitajika
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2017-09-11 12:00:07.879352 by Administrator
'Tarehe Tarehe' lazima iwe baada ya 'Tarehe'
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-09-11 12:13:40.574415 by Administrator
'Ina Serial No' haiwezi kuwa 'Ndio' kwa bidhaa zisizo za hisa
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 12:14:51.286433 by Administrator
'Katika Utafutaji wa Global' hakuruhusiwa kwa aina {0} mfululizo {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 11:39:31.975566 by Administrator
'Katika Orodha ya Orodha' hairuhusiwi kwa aina {0} mfululizo {1}
Unverified
'Opening'
2017-09-11 11:39:55.260100 by Administrator
'Kufungua'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:56:17.920393 by Administrator
'Waliopokea' sio maalum
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-09-11 11:35:45.106700 by Administrator
'Kwa Kesi Hapana' haiwezi kuwa chini ya 'Kutoka Kesi Na.'
Unverified
'To Date' is required
2017-09-11 12:11:31.927934 by Administrator
'Tarehe' inahitajika
Unverified
'Total'
2017-09-11 11:47:51.530168 by Administrator
'Jumla'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-09-11 11:39:18.878482 by Administrator
'Mwisho Stock' hauwezi kuzingatiwa kwa sababu vitu havijatumwa kupitia {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-09-11 11:59:56.233912 by Administrator
Mwisho Stock 'hauwezi kuchunguziwa kwa uuzaji wa mali fasta
Unverified
"Company History"
2017-09-11 12:11:03.341548 by Administrator
"Historia ya Kampuni"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-09-11 11:32:17.002210 by Administrator
"Je, Mali isiyohamishika" hawezi kufunguliwa, kama rekodi ya Malipo ipo dhidi ya kipengee
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2017-09-11 12:01:14.025042 by Administrator
"Mzazi" inaashiria meza ya wazazi ambayo mstari huu lazima uongezwe
Unverified
"Team Members" or "Management"
2017-09-11 11:31:31.263295 by Administrator
"Wanachama wa Timu" au "Usimamizi"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:15:41.813502 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2017-09-11 12:11:56.087254 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2017-09-11 11:32:22.695368 by Administrator
(Kiwango cha Saa / 60) * Muda halisi wa Uendeshaji
Unverified
(including)
2018-02-23 13:03:58.316224 by Administrator
(ikiwa ni pamoja na)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:14:36.230689 by Administrator
) kwa {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-09-11 12:02:57.332922 by Administrator
[{0}] (# Fomu / Bidhaa / {0}) haipo nje ya hisa
Unverified
[Error]
2017-09-11 11:58:56.646378 by Administrator
[Hitilafu]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2017-09-11 12:05:43.343141 by Administrator
[Lebo]: [Aina ya Field] / [Chaguo]: [Upana]
Unverified
[Select]
2017-09-11 11:53:14.367976 by Administrator
[Chagua]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:27:38.329468 by Administrator
Hitilafu [ya haraka] wakati wa kujenga% s mara kwa mara kwa% s
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-09-11 12:14:08.053438 by Administrator
{0} - {1} ni mwanafunzi asiye na kazi
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-09-11 12:09:52.229751 by Administrator
{0} - {1} haijasajiliwa katika Batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-09-11 11:35:15.069361 by Administrator
{0} - {1} hajasajiliwa katika Kozi {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2017-09-11 12:03:22.710499 by Administrator
{0} '{1}' imezimwa
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2017-09-11 11:37:30.002964 by Administrator
{0} '{1}' si katika Mwaka wa Fedha {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2017-09-11 11:54:08.709617 by Administrator
{0} ({1}) haiwezi kuwa kubwa kuliko kiwango kilichopangwa ({2}) katika Utaratibu wa Uzalishaji {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:56:59.406622 by Administrator
{0} ({1}) haiwezi kuwa kubwa kuliko kiasi kilichopangwa ({2}) katika Kazi ya Kazi {3}
Unverified
{0} {1} already exists
2017-09-11 12:04:10.472205 by Administrator
{0} {1} tayari iko
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2017-09-11 11:58:38.870223 by Administrator
{0} {1} haiwezi kuwa "{2}". Inapaswa kuwa moja ya "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-09-11 12:12:01.394201 by Administrator
{0} {1} haiwezi kuwa node ya majani kama ina watoto
Unverified
{0} {1} created
2018-09-17 14:43:35.532860 by Administrator
{0} {1} imeundwa
Unverified
{0} {1} does not exist
2017-09-11 12:13:34.050070 by Administrator
{0} {1} haipo
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2017-09-11 11:57:58.731215 by Administrator
{0} {1} haipo, chagua lengo jipya la kuunganisha
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:02:33.482483 by Administrator
{0} {1} haipo.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2017-09-11 12:16:24.336738 by Administrator
{0} {1} imebadilishwa. Tafadhali furahisha.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-09-11 11:46:05.695881 by Administrator
{0} {1} haijawasilishwa hivyo hatua haiwezi kukamilika
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-09-11 12:14:15.886110 by Administrator
{0} {1} inahusishwa na {2}, lakini Akaunti ya Chama ni {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2017-09-11 11:59:36.091939 by Administrator
{0} {1} imefutwa au imefungwa
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-09-11 11:47:16.579652 by Administrator
{0} {1} imefutwa au imesimamishwa
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-09-11 11:36:06.238262 by Administrator
{0} {1} imefutwa ili hatua haiwezi kukamilika
Unverified
{0} {1} is closed
2017-09-11 11:54:32.488284 by Administrator
{0} {1} imefungwa
Unverified
{0} {1} is disabled
2017-09-11 11:56:20.483082 by Administrator
{0} {1} imezimwa
Unverified
{0} {1} is frozen
2017-09-11 11:32:54.934957 by Administrator
{0} {1} imehifadhiwa
Unverified
{0} {1} is fully billed
2017-09-11 11:53:45.004038 by Administrator
{0} {1} imekamilika kikamilifu
Unverified
{0} {1} is not active
2017-09-11 11:36:40.207091 by Administrator
{0} {1} haifanyi kazi
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:16:02.597875 by Administrator
{0} {1} haihusiani na {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:12:10.323603 by Administrator
{0} {1} haipo katika kampuni ya mzazi
Unverified
{0} {1} is not submitted
2017-09-11 11:54:14.229545 by Administrator
{0} {1} haijawasilishwa
Unverified
{0} {1} must be submitted
2017-09-11 11:42:07.666226 by Administrator
{0} {1} lazima iwasilishwa
Unverified
{0} {1} not found
2017-09-11 11:52:56.417986 by Administrator
{0} {1} haipatikani
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-09-11 11:31:58.297739 by Administrator
{0} {1} sio mwaka wowote wa Fedha.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2017-09-11 11:39:51.876203 by Administrator
{0} {1} hali ni {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-09-11 11:50:57.901709 by Administrator
{0} {1} kwa {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-09-11 12:14:45.377129 by Administrator
{0} {1}: Akaunti ya aina ya faida na ya kupoteza {2} hairuhusiwi katika Kufungua Ingia
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-09-11 11:39:30.918018 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} haiwezi kuwa Kikundi
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 11:59:58.385711 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} sio ya Kampuni {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-11 11:45:34.773117 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} haitumiki
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-09-11 11:52:09.361145 by Administrator
{0} {1}: Kuingia kwa Akaunti ya {2} inaweza tu kufanywa kwa fedha: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 11:39:30.503344 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha Gharama {2} si cha Kampuni {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-09-11 12:06:39.437680 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha Gharama ni lazima kwa Bidhaa {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-09-11 11:48:14.595083 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha gharama kinahitajika kwa akaunti ya 'Faida na Kupoteza' {2}. Tafadhali weka kituo cha gharama cha chini cha Kampuni.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-09-11 11:45:31.610998 by Administrator
{0} {1}: Wateja anatakiwa dhidi ya akaunti ya kupokea {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-09-11 12:06:15.921364 by Administrator
{0} {1}: Kiwango cha deni au kiasi cha mkopo kinahitajika kwa {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-09-11 12:06:58.318599 by Administrator
{0} {1}: Kumbukumbu iliyotumwa haiwezi kufutwa.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-09-11 11:33:14.686145 by Administrator
{0} {1}: Muuzaji inahitajika dhidi ya akaunti inayolipwa {2}
Unverified
{0} added
2017-09-11 12:16:32.690486 by Administrator
{0} aliongeza
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2017-09-11 11:39:41.695556 by Administrator
{0} dhidi ya Sheria {1} iliyowekwa {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2017-09-11 11:54:48.397139 by Administrator
{0} dhidi ya Utaratibu wa Ununuzi {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2017-09-11 12:08:40.333505 by Administrator
{0} dhidi ya ankara ya mauzo {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2017-09-11 11:52:10.897744 by Administrator
{0} dhidi ya Uagizaji wa Mauzo {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-09-11 11:35:05.232595 by Administrator
{0} tayari imetengwa kwa Mfanyakazi {1} kwa muda {2} hadi {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-09-11 11:54:54.577828 by Administrator
{0} tayari imepo. Chagua jina lingine
Unverified
{0} already unsubscribed
2017-09-11 11:58:23.191195 by Administrator
{0} tayari hajatibiwa
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-09-11 11:39:22.348381 by Administrator
{0} tayari hakujiandikisha kwa {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2017-09-11 11:36:45.056272 by Administrator
{0} na {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:14:29.642798 by Administrator
{0} inatumika baada ya {1} siku za kazi
Unverified
{0} are currently viewing this document
2017-09-11 11:40:57.310324 by Administrator
{0} kwa sasa wanaangalia hati hii
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2017-09-11 12:10:44.234419 by Administrator
{0} mali haiwezi kuhamishwa
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:01:28.748178 by Administrator
{0} alitoa {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-09-11 12:05:48.363986 by Administrator
{0} Bajeti ya Akaunti {1} dhidi ya {2} {3} ni {4}. Itazidisha {5}
Unverified
{0} by {1}
2017-09-11 12:10:25.221110 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} Calendar
2018-08-31 20:01:29.325046 by Administrator
{0} Kalenda
Unverified
{0} can not be negative
2017-09-11 11:41:33.547905 by Administrator
{0} haiwezi kuwa hasi
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2017-09-11 11:40:55.521091 by Administrator
{0} haiwezi kuweka kwa aina za Single
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 13:04:00.279329 by Administrator
{0} Chati
Unverified
{0} comments
2017-09-11 11:57:23.454003 by Administrator
{0} maoni
Unverified
{0} created
2017-09-11 11:49:45.244875 by Administrator
{0} imeundwa
Unverified
{0} created this {1}
2017-09-11 11:58:54.804947 by Administrator
{0} umba hii {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 12:17:28.574054 by Administrator
{0} kwa sasa ina {1} Wafanyabiashara Scorecard amesimama, na Amri ya Ununuzi kwa mtoa huduma hii inapaswa kutolewa.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 11:58:24.527551 by Administrator
{0} kwa sasa ina {1} Wafanyabiashara Scorecard amesimama, na RFQs kwa muuzaji huyu inapaswa kutolewa.
Unverified
{0} days ago
2017-09-11 11:40:59.658711 by Administrator
{0} siku zilizopita
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:13:53.751980 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2017-09-11 11:57:14.010710 by Administrator
{0} sio Kampuni {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2017-09-11 12:13:14.864012 by Administrator
{0} haipo katika mstari {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:01:20.304647 by Administrator
{0} hana Ratiba ya Utunzaji wa Afya. Uongeze katika Mwalimu Mkuu wa Afya
Unverified
{0} edited this {1}
2017-09-11 11:57:28.286838 by Administrator
{0} iliyohaririwa hii {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2017-09-11 11:34:54.284715 by Administrator
{0} imeingia mara mbili katika Kodi ya Item
Unverified
{0} Feedback Request
2017-09-11 12:14:59.101518 by Administrator
{0} Maombi ya Maoni
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-09-11 11:32:19.087016 by Administrator
{0} shamba haliwezi kuweka kama ya kipekee katika {1}, kwa kuwa kuna maadili yasiyo ya kipekee yaliyopo
Unverified
{0} for {1}
2017-09-11 12:10:19.989402 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-09-11 11:36:19.327809 by Administrator
{0} kutoka {1} hadi {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-09-11 11:49:12.344610 by Administrator
{0} kutoka {1} hadi {2} mfululizo # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:28:17.197637 by Administrator
{0} imewasilishwa kwa mafanikio
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-11 11:39:56.613895 by Administrator
{0} imeongezwa kwa ufanisi kwa Kikundi cha Barua pepe.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:27:52.793532 by Administrator
{0} ina uhalali wa ada mpaka {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2017-09-11 11:41:21.759849 by Administrator
{0} imesalia mazungumzo katika {1} {2}
Unverified
{0} hours
2017-09-11 11:50:12.721771 by Administrator
{0} masaa
Unverified
{0} hours ago
2017-09-11 11:43:09.357322 by Administrator
{0} masaa iliyopita
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 20:12:05.144928 by Administrator
{0} mfululizo {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-09-11 11:38:16.615944 by Administrator
{0} mfululizo {1} hawezi kuwa na URL zote na vitu vya mtoto
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-09-11 12:05:13.516527 by Administrator
{0} inaonyesha kuwa {1} haitoi quotation, lakini vitu vyote vimeukuliwa. Inasasisha hali ya quote ya RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:03:38.481374 by Administrator
{0} ni likizo ya kampuni
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:16:04.617102 by Administrator
{0} ni shamba la lazima
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:56:04.620221 by Administrator
{0} ni anwani ya barua pepe batili katika 'Wapokeaji'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:13:10.420876 by Administrator
{0} imefungwa hivyo shughuli hii haiwezi kuendelea
Unverified
{0} is currently viewing this document
2017-09-11 12:15:37.999925 by Administrator
{0} kwa sasa huangalia hati hii
Unverified
{0} is mandatory
2017-09-11 11:32:29.439659 by Administrator
{0} ni lazima
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2017-09-11 11:51:52.931721 by Administrator
{0} ni lazima kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2017-09-11 12:08:06.538641 by Administrator
{0} ni lazima. Kumbukumbu ya Kubadilisha Fedha Labda haikuundwa kwa {1} kwa {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2017-09-11 11:38:34.066400 by Administrator
{0} si kitu cha hisa
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2017-09-11 12:03:12.210138 by Administrator
{0} si Nambari ya Batch halali ya Bidhaa {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-09-11 11:39:39.295006 by Administrator
{0} sio anwani ya barua pepe halali
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:27:32.292245 by Administrator
{0} sio Hali ya Kazi ya Kazi ya Kazi. Tafadhali sasisha Workflow yako na jaribu tena.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:13:45.026731 by Administrator
{0} sio wakati wa malipo ya halali
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:17:27.369339 by Administrator
{0} sio orodha ya likizo ya hiari
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-09-11 11:40:38.632641 by Administrator
{0} sasa ni muundo wa kuchapisha wa msingi wa {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-09-11 11:51:10.299707 by Administrator
{0} sasa ni Mwaka wa Fedha wa kawaida. Tafadhali rasha upya kivinjari chako ili mabadiliko yaweke.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:16:15.570111 by Administrator
{0} imeshikilia hadi {1}
Unverified
{0} is required
2017-09-11 12:14:40.201197 by Administrator
{0} inahitajika
Unverified
{0} is saved
2017-09-11 12:15:22.529049 by Administrator
{0} imehifadhiwa
Unverified
{0} items in progress
2017-09-11 11:44:20.052318 by Administrator
{0} vitu vinaendelea
Unverified
{0} items produced
2017-09-11 12:09:47.706430 by Administrator
{0} vitu vilivyotengenezwa
Unverified
{0} items selected
2017-09-11 12:08:28.121685 by Administrator
{0} vitu vichaguliwa
Unverified
{0} List
2017-09-11 11:55:04.966842 by Administrator
Orodha ya {0}
Unverified
{0} logged in
2017-09-11 12:18:12.724730 by Administrator
{0} wameingia
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-09-11 11:34:31.787843 by Administrator
{0} wameingia: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-09-11 11:56:00.045230 by Administrator
{0} alikutaja kwenye maoni
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2017-09-11 12:14:39.007867 by Administrator
{0} alikutaja kwenye maoni katika {1}
Unverified
{0} minutes ago
2017-09-11 11:45:47.904969 by Administrator
{0} dakika zilizopita
Unverified
{0} months ago
2017-09-11 12:10:37.126504 by Administrator
Miezi {0} iliyopita
Unverified
{0} must appear only once
2017-09-11 11:46:43.900115 by Administrator
{0} lazima ionekane mara moja tu
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-09-11 11:54:16.752413 by Administrator
{0} lazima iwe hasi katika hati ya kurudi
Unverified
{0} must be one of {1}
2017-09-11 12:15:37.668036 by Administrator
{0} lazima iwe moja ya {1}
Unverified
{0} must be set first
2017-09-11 11:36:26.167858 by Administrator
{0} lazima iwekwe kwanza
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-11 12:11:14.005220 by Administrator
{0} lazima iwasilishwa
Unverified
{0} must be unique
2017-09-11 11:48:19.005611 by Administrator
{0} lazima iwe ya kipekee
Unverified
{0} Name
2017-09-11 11:50:47.004317 by Administrator
{0} Jina
Unverified
{0} not a valid State
2017-09-11 12:16:50.061838 by Administrator
{0} si Serikali halali
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2017-09-11 12:05:45.850678 by Administrator
{0} haruhusiwi kupangiliwa jina
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:16:23.555351 by Administrator
{0} haruhusiwi kuingiliana na {1}. Tafadhali mabadiliko ya Kampuni.
Unverified
{0} not found
2017-09-11 11:49:28.513040 by Administrator
{0} haipatikani
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:48:42.007090 by Administrator
{0} haipatikani kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:15:44.220155 by Administrator
{0} Nambari {1} tayari kutumika katika akaunti {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:48:17.461031 by Administrator
{0} ya {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 20:01:14.958499 by Administrator
{0} kwenye siku ya nusu Acha {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 20:01:33.256789 by Administrator
{0} juu ya Acha kwenye {1}
Unverified
{0} or {1}
2017-09-11 11:58:39.163042 by Administrator
{0} au {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2017-09-11 11:49:53.212819 by Administrator
{0} funguo za kulipa haziwezi kuchujwa na {1}
Unverified
{0} Report
2017-09-11 12:12:57.017986 by Administrator
{0} Ripoti
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:27:27.408506 by Administrator
Matokeo ya {0} yaliyotolewa
Unverified
{0} rows for {1}
2017-09-11 11:36:57.937405 by Administrator
{0} safu kwa {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:11:47.228383 by Administrator
{0} mwenyewe alitoa kazi hii: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-09-11 11:52:50.333217 by Administrator
{0} Serial Hesabu inahitajika kwa Bidhaa {1}. Umetoa {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-09-11 12:11:13.095994 by Administrator
{0} Mipangilio haipatikani
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-09-11 12:01:58.699818 by Administrator
{0} alishiriki hati hii kwa {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2017-09-11 12:11:06.030664 by Administrator
{0} alishiriki hati hii na kila mtu
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:04:55.170070 by Administrator
{0} lazima iwe thamani kati ya 0 na 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-09-11 11:52:12.569119 by Administrator
{0} Vikundi vya Wanafunzi viliundwa.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:04:58.733944 by Administrator
{0} Wanafunzi wamejiandikisha
Unverified
{0} subscribers added
2017-09-11 12:16:34.684938 by Administrator
{0} wanachama waliongeza
Unverified
{0} to {1}
2017-09-11 11:39:55.718746 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-09-11 12:18:06.536719 by Administrator
{0} kuacha kupokea barua pepe za aina hii
Unverified
{0} Tree
2017-09-11 11:31:06.359322 by Administrator
{0} Miti
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2017-09-11 11:51:32.653551 by Administrator
{0} haijashiriki hati hii na {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-09-11 11:34:42.144309 by Administrator
{0} vitengo vya {{1}] (# Fomu / Bidhaa / {1}) vilivyopatikana [{2}] (# Fomu / Ghala / {2})
Unverified
{0} updated
2017-09-11 11:40:57.863189 by Administrator
{0} updated
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:13:55.652005 by Administrator
{0} nafasi na {1} bajeti ya {2} tayari iliyopangwa kwa kampuni ndogo za {3}. Unaweza tu kupanga mipango ya {4} na bajeti {5} kama mpango wa utumishi {6} kwa kampuni ya mzazi {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2017-09-11 11:42:41.133471 by Administrator
{0} salama ya serial kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 20:01:08.886770 by Administrator
{0} vigezo vimeundwa.
Unverified
{0} weeks ago
2017-09-11 12:00:03.541624 by Administrator
{0} wiki zilizopita
Unverified
{0}, Row {1}
2017-09-11 11:31:26.919384 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2017-09-11 12:03:32.896801 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) watapata truncated, kama wahusika max kuruhusiwa ni {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2017-09-11 12:16:30.204834 by Administrator
{0}: {1} haipo
Unverified
{0}: {1} in {2}
2017-09-11 11:42:30.089553 by Administrator
{0}: {1} katika {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:15:37.574405 by Administrator
{0}: {1} imewekwa kwa hali {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2017-09-11 11:37:50.248545 by Administrator
{0}: {1} haipatikani kwenye meza ya maelezo ya ankara
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-09-11 12:15:33.792953 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Marekebisho bila kufuta
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-09-11 12:07:15.926360 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Sawa Kurekebisha ikiwa haijatumiwa
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-09-11 11:34:32.781537 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Ishara ya Kuwasilisha ikiwa haijawasilishwa
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-09-11 11:49:41.638267 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Cancel bila Wasilisha
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-09-11 11:38:52.559649 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka kuagiza kama {1} haiwezi kuingizwa
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2017-09-11 11:33:19.868969 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Kuingiza bila Kujenga
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-09-11 12:05:57.964043 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Isilisha, Futa, Badilisha au Andika
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-09-11 11:43:58.746871 by Administrator
{0}: barua pepe ya mfanyakazi haipatikani, hivyo barua pepe haitumwa
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2017-09-11 11:38:54.337396 by Administrator
{0}: Kutoka {0} ya aina {1}
Unverified
{0}: From {1}
2017-09-11 12:02:52.917774 by Administrator
{0}: Kutoka {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2017-09-11 11:50:25.325234 by Administrator
{0}: Hakuna kuweka ruhusa ya msingi
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-09-11 11:40:06.988302 by Administrator
{0}: Utawala mmoja tu unaruhusiwa kwa Wajibu sawa, Kiwango na {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2017-09-11 12:14:30.689620 by Administrator
{0}: Ruhusa katika kiwango cha 0 lazima iwekwa kabla ya viwango vya juu vimewekwa
Unverified
{0}% Billed
2017-09-11 11:47:20.485130 by Administrator
{0}% Imelipwa
Unverified
{0}% Complete
2017-09-11 12:12:45.592418 by Administrator
{0}% Kamili
Unverified
{0}% Delivered
2017-09-11 12:02:19.416429 by Administrator
{0}% Ametolewa
Unverified
{app_title}
2017-09-11 11:51:06.574318 by Administrator
{app_title}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:48:25.760938 by Administrator
{aina} chumba lazima iwe na mtumiaji mmoja.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2017-09-11 11:31:03.641700 by Administrator
* Itahesabiwa katika shughuli.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2017-09-11 12:09:22.186318 by Administrator
** Imeshindwa: {0} kwa {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2017-09-11 11:45:40.521383 by Administrator
** Fedha ** Mwalimu
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-09-11 11:51:26.423020 by Administrator
** Mwaka wa Fedha ** inawakilisha Mwaka wa Fedha. Entries zote za uhasibu na shughuli nyingine kubwa zinapatikana dhidi ya ** Mwaka wa Fedha **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-09-11 11:32:10.436614 by Administrator
** Usambazaji wa kila mwezi ** husaidia kusambaza Bajeti / Target miezi miwili ikiwa una msimu katika biashara yako.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:43:45.166601 by Administrator
> {0} miaka (s) zilizopita
Unverified
<head> HTML
2017-09-11 11:52:22.384011 by Administrator
<kichwa> HTML
Unverified
% Delivered
2017-09-11 12:00:25.388522 by Administrator
Imetolewa
Unverified
% Amount Billed
2017-09-11 12:07:15.460013 by Administrator
Kiasi kinachojazwa
Unverified
% Billed
2017-09-11 11:31:11.416078 by Administrator
Imelipwa
Unverified
% Complete Method
2017-09-11 11:54:35.451665 by Administrator
Njia kamili
Unverified
% Completed
2017-09-11 11:43:44.391508 by Administrator
Imekamilika
Unverified
% Installed
2017-09-11 11:35:39.329093 by Administrator
Imewekwa
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2017-09-11 11:59:11.737518 by Administrator
% ya vifaa vilivyotokana na Utaratibu huu wa Mauzo
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-09-11 12:10:05.447520 by Administrator
% ya vifaa vinavyotolewa dhidi ya Kumbuka Utoaji huu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-09-11 12:17:06.398655 by Administrator
% ya vifaa vinavyotolewa dhidi ya Maagizo ya Mauzo haya
Unverified
% Ordered
2017-09-11 12:09:31.022667 by Administrator
Aliamriwa
Unverified
% Progress
2017-09-11 11:56:11.680144 by Administrator
Maendeleo
Unverified
% Received
2017-09-11 11:35:11.779608 by Administrator
Imepokea
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-09-11 11:49:09.307099 by Administrator
% s sio sahihi ya ripoti ya ripoti. Fomu ya ripoti lazima iwe moja ya yafuatayo% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-11 11:53:11.381758 by Administrator
Mchapishaji; 1 - Iliyotolewa; 2 - Imefunguliwa
Unverified
0 is highest
2017-09-11 11:40:24.906394 by Administrator
0 ni ya juu
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 13:02:32.895114 by Administrator
Kurudi kwa Mauzo ya 01
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:03:24.142233 by Administrator
02-Chapisha Kuuza Discount
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:03:07.316905 by Administrator
Upungufu wa 03 katika huduma
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:04:53.171905 by Administrator
Marekebisho ya 04 katika ankara
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 13:03:01.432241 by Administrator
05-Badilisha katika POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:03:02.483935 by Administrator
06-Kukamilisha tathmini ya muda
Unverified
07-Others
2018-02-23 13:05:00.727184 by Administrator
07-Wengine
Unverified
1 comment
2017-09-11 11:37:44.348209 by Administrator
Maoni 1
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-09-11 11:53:17.250772 by Administrator
Fedha = =?? Fraction Kwa mfano 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2017-09-11 12:12:09.896167 by Administrator
Saa 1 iliyopita
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:03:55.216279 by Administrator
1 Uaminifu Pointi = Fedha ya msingi kiasi gani?
Unverified
1 minute ago
2017-09-11 11:32:03.664728 by Administrator
Dakika 1 iliyopita
Unverified
1 month ago
2017-09-11 11:43:10.045838 by Administrator
Miezi 1 iliyopita
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-09-11 11:56:32.167130 by Administrator
Nyota 1 kuwa chini & nyota 5 kuwa kiwango cha juu zaidi
Unverified
1 weeks ago
2017-09-11 12:08:58.714410 by Administrator
Wiki 1 zilizopita
Unverified
1 year ago
2017-09-11 12:13:26.613766 by Administrator
Mwaka 1 uliopita
Unverified
2 days ago
2017-09-11 12:06:45.697043 by Administrator
siku 2 zilizopita
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:15:56.071555 by Administrator
2 kwa mwaka
Unverified
90-Above
2017-09-11 11:55:18.692940 by Administrator
90-juu
Unverified
for {0}
2017-09-11 11:53:47.800141 by Administrator
kwa {0}
Verifed
or
2017-09-11 11:55:15.210374 by Administrator
au
Verifed
to
2017-09-11 11:43:35.900998 by Administrator
kwa
Verifed
_doctype
2017-09-11 12:17:42.646678 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2017-09-11 11:51:48.186127 by Administrator
-Above
Verifed