You must login to edit or verify translations

Swahili: Starting with Letter *


Original
Translated

Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
None by
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
Created
2018-12-25 02:48:06.121197 by Info Aakvatech
Imeundwa
Unverified
(Half Day)
2017-10-28 15:19:29.829691 by Mohamud Amin Ali
Nusu Siku
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:19:35.029904 by Administrator
{0} Weka Mfano ni msingi wa batch, tafadhali angalia Batch No ili kuhifadhi sampuli ya bidhaa
Unverified
Advanced Settings
2017-09-11 12:13:14.048129 by Administrator
Mipangilio ya juu
Unverified
by Role
2017-10-28 15:21:40.171656 by Mohamud Amin Ali
Kwa Jukumu
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:48:44.101086 by Administrator
Hivi sasa hakuna hisa zinazopatikana katika ghala lolote
Unverified
does not exist!
2018-12-31 19:37:39.216751 by Info Aakvatech
haipo!
Unverified
Group Roll No
2018-12-31 19:37:28.473110 by Info Aakvatech
Na. ya Kikundi
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 13:03:31.064040 by Administrator
Nambari ya Bili ya Utoaji
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-10-28 15:31:18.684396 by Mohamud Amin Ali
'Zuia Hifadhi za Bidha za Kale Kuliko` lazima iwe ndogo kuliko siku% d.
Unverified
_report
2017-10-28 15:27:54.763464 by Mohamud Amin Ali
_report
Unverified
; not allowed in condition
2017-10-28 15:31:41.722770 by Mohamud Amin Ali
; haruhusiwi kwa masharti
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-10-28 15:32:54.523194 by Mohamud Amin Ali
'Tarehe sahihi ya Kuanza' haiwezi kuwa kubwa zaidi kuliko 'Tarehe ya mwisho ya mwisho'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2017-09-11 11:37:37.968344 by Administrator
'Kutoka' na 'Kundi Kwa' haiwezi kuwa sawa
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2017-09-11 12:04:30.377774 by Administrator
'Siku Tangu Mwisho Order' lazima iwe kubwa kuliko au sawa na sifuri
Unverified
'Entries' cannot be empty
2017-09-11 11:43:01.407182 by Administrator
'Entries' haiwezi kuwa tupu
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-09-11 11:44:58.065298 by Administrator
'Tarehe ya Mwanzo Inatarajiwa' haiwezi kuwa kubwa zaidi kuliko 'Tarehe ya Mwisho Inatarajiwa'
Unverified
'From Date' is required
2017-09-11 11:53:20.182912 by Administrator
'Tarehe Tarehe' inahitajika
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2017-09-11 12:00:07.879352 by Administrator
'Tarehe Tarehe' lazima iwe baada ya 'Tarehe'
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-09-11 12:13:40.574415 by Administrator
'Ina Serial No' haiwezi kuwa 'Ndio' kwa bidhaa zisizo za hisa
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 12:14:51.286433 by Administrator
'Katika Utafutaji wa Global' hakuruhusiwa kwa aina {0} mfululizo {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2017-09-11 11:39:31.975566 by Administrator
'Katika Orodha ya Orodha' hairuhusiwi kwa aina {0} mfululizo {1}
Unverified
'Opening'
2017-09-11 11:39:55.260100 by Administrator
'Kufungua'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:56:17.920393 by Administrator
'Waliopokea' sio maalum
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-09-11 11:35:45.106700 by Administrator
'Kwa Kesi Hapana' haiwezi kuwa chini ya 'Kutoka Kesi Na.'
Unverified
'To Date' is required
2017-09-11 12:11:31.927934 by Administrator
'Tarehe' inahitajika
Unverified
'Total'
2017-09-11 11:47:51.530168 by Administrator
'Jumla'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-09-11 11:39:18.878482 by Administrator
'Mwisho Stock' hauwezi kuzingatiwa kwa sababu vitu havijatumwa kupitia {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-09-11 11:59:56.233912 by Administrator
Mwisho Stock 'hauwezi kuchunguziwa kwa uuzaji wa mali fasta
Unverified
"Company History"
2017-09-11 12:11:03.341548 by Administrator
"Historia ya Kampuni"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-09-11 11:32:17.002210 by Administrator
"Je, Mali isiyohamishika" hawezi kufunguliwa, kama rekodi ya Malipo ipo dhidi ya kipengee
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2017-09-11 12:01:14.025042 by Administrator
"Mzazi" inaashiria meza ya wazazi ambayo mstari huu lazima uongezwe
Unverified
"Team Members" or "Management"
2017-09-11 11:31:31.263295 by Administrator
"Wanachama wa Timu" au "Usimamizi"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:15:41.813502 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2017-09-11 12:11:56.087254 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2017-09-11 11:32:22.695368 by Administrator
(Kiwango cha Saa / 60) * Muda halisi wa Uendeshaji
Unverified
(including)
2018-02-23 13:03:58.316224 by Administrator
(ikiwa ni pamoja na)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:14:36.230689 by Administrator
) kwa {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-09-11 12:02:57.332922 by Administrator
[{0}] (# Fomu / Bidhaa / {0}) haipo nje ya hisa
Unverified
[Error]
2017-09-11 11:58:56.646378 by Administrator
[Hitilafu]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2017-09-11 12:05:43.343141 by Administrator
[Lebo]: [Aina ya Field] / [Chaguo]: [Upana]
Unverified
[Select]
2017-09-11 11:53:14.367976 by Administrator
[Chagua]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:27:38.329468 by Administrator
Hitilafu [ya haraka] wakati wa kujenga% s mara kwa mara kwa% s
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-09-11 12:14:08.053438 by Administrator
{0} - {1} ni mwanafunzi asiye na kazi
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-09-11 12:09:52.229751 by Administrator
{0} - {1} haijasajiliwa katika Batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-09-11 11:35:15.069361 by Administrator
{0} - {1} hajasajiliwa katika Kozi {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2017-09-11 12:03:22.710499 by Administrator
{0} '{1}' imezimwa
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2017-09-11 11:37:30.002964 by Administrator
{0} '{1}' si katika Mwaka wa Fedha {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2017-09-11 11:54:08.709617 by Administrator
{0} ({1}) haiwezi kuwa kubwa kuliko kiwango kilichopangwa ({2}) katika Utaratibu wa Uzalishaji {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:56:59.406622 by Administrator
{0} ({1}) haiwezi kuwa kubwa kuliko kiasi kilichopangwa ({2}) katika Kazi ya Kazi {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:57:04.593724 by Administrator
{0} {1} aliongeza
Unverified
{0} {1} already exists
2017-09-11 12:04:10.472205 by Administrator
{0} {1} tayari iko
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2017-09-11 11:58:38.870223 by Administrator
{0} {1} haiwezi kuwa "{2}". Inapaswa kuwa moja ya "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-09-11 12:12:01.394201 by Administrator
{0} {1} haiwezi kuwa node ya majani kama ina watoto
Unverified
{0} {1} created
2018-09-17 14:43:35.532860 by Administrator
{0} {1} imeundwa
Unverified
{0} {1} does not exist
2017-09-11 12:13:34.050070 by Administrator
{0} {1} haipo
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2017-09-11 11:57:58.731215 by Administrator
{0} {1} haipo, chagua lengo jipya la kuunganisha
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:02:33.482483 by Administrator
{0} {1} haipo.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2017-09-11 12:16:24.336738 by Administrator
{0} {1} imebadilishwa. Tafadhali furahisha.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-09-11 11:46:05.695881 by Administrator
{0} {1} haijawasilishwa hivyo hatua haiwezi kukamilika
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-09-11 12:14:15.886110 by Administrator
{0} {1} inahusishwa na {2}, lakini Akaunti ya Chama ni {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2017-09-11 11:59:36.091939 by Administrator
{0} {1} imefutwa au imefungwa
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2017-09-11 11:47:16.579652 by Administrator
{0} {1} imefutwa au imesimamishwa
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-09-11 11:36:06.238262 by Administrator
{0} {1} imefutwa ili hatua haiwezi kukamilika
Unverified
{0} {1} is closed
2017-09-11 11:54:32.488284 by Administrator
{0} {1} imefungwa
Unverified
{0} {1} is disabled
2017-09-11 11:56:20.483082 by Administrator
{0} {1} imezimwa
Unverified
{0} {1} is frozen
2017-09-11 11:32:54.934957 by Administrator
{0} {1} imehifadhiwa
Unverified
{0} {1} is fully billed
2017-09-11 11:53:45.004038 by Administrator
{0} {1} imekamilika kikamilifu
Unverified
{0} {1} is not active
2017-09-11 11:36:40.207091 by Administrator
{0} {1} haifanyi kazi
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:16:02.597875 by Administrator
{0} {1} haihusiani na {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:12:10.323603 by Administrator
{0} {1} haipo katika kampuni ya mzazi
Unverified
{0} {1} is not submitted
2017-09-11 11:54:14.229545 by Administrator
{0} {1} haijawasilishwa
Unverified
{0} {1} must be submitted
2017-09-11 11:42:07.666226 by Administrator
{0} {1} lazima iwasilishwa
Unverified
{0} {1} not found
2017-09-11 11:52:56.417986 by Administrator
{0} {1} haipatikani
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-09-11 11:31:58.297739 by Administrator
{0} {1} sio mwaka wowote wa Fedha.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2017-09-11 11:39:51.876203 by Administrator
{0} {1} hali ni {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-09-11 11:50:57.901709 by Administrator
{0} {1} kwa {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-09-11 12:14:45.377129 by Administrator
{0} {1}: Akaunti ya aina ya faida na ya kupoteza {2} hairuhusiwi katika Kufungua Ingia
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-09-11 11:39:30.918018 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} haiwezi kuwa Kikundi
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 11:59:58.385711 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} sio ya Kampuni {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-09-11 11:45:34.773117 by Administrator
{0} {1}: Akaunti {2} haitumiki
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-09-11 11:52:09.361145 by Administrator
{0} {1}: Kuingia kwa Akaunti ya {2} inaweza tu kufanywa kwa fedha: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-09-11 11:39:30.503344 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha Gharama {2} si cha Kampuni {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-09-11 12:06:39.437680 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha Gharama ni lazima kwa Bidhaa {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-09-11 11:48:14.595083 by Administrator
{0} {1}: Kituo cha gharama kinahitajika kwa akaunti ya 'Faida na Kupoteza' {2}. Tafadhali weka kituo cha gharama cha chini cha Kampuni.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-09-11 11:45:31.610998 by Administrator
{0} {1}: Wateja anatakiwa dhidi ya akaunti ya kupokea {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-09-11 12:06:15.921364 by Administrator
{0} {1}: Kiwango cha deni au kiasi cha mkopo kinahitajika kwa {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-09-11 12:06:58.318599 by Administrator
{0} {1}: Kumbukumbu iliyotumwa haiwezi kufutwa.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-09-11 11:33:14.686145 by Administrator
{0} {1}: Muuzaji inahitajika dhidi ya akaunti inayolipwa {2}
Unverified
{0} added
2017-09-11 12:16:32.690486 by Administrator
{0} aliongeza
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2017-09-11 11:39:41.695556 by Administrator
{0} dhidi ya Sheria {1} iliyowekwa {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2017-09-11 11:54:48.397139 by Administrator
{0} dhidi ya Utaratibu wa Ununuzi {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2017-09-11 12:08:40.333505 by Administrator
{0} dhidi ya ankara ya mauzo {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2017-09-11 11:52:10.897744 by Administrator
{0} dhidi ya Uagizaji wa Mauzo {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-09-11 11:35:05.232595 by Administrator
{0} tayari imetengwa kwa Mfanyakazi {1} kwa muda {2} hadi {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-09-11 11:54:54.577828 by Administrator
{0} tayari imepo. Chagua jina lingine
Unverified
{0} already unsubscribed
2017-09-11 11:58:23.191195 by Administrator
{0} tayari hajatibiwa
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-09-11 11:39:22.348381 by Administrator
{0} tayari hakujiandikisha kwa {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2017-09-11 11:36:45.056272 by Administrator
{0} na {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:14:29.642798 by Administrator
{0} inatumika baada ya {1} siku za kazi
Unverified
{0} are currently viewing this document
2017-09-11 11:40:57.310324 by Administrator
{0} kwa sasa wanaangalia hati hii
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2017-09-11 12:10:44.234419 by Administrator
{0} mali haiwezi kuhamishwa
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:01:28.748178 by Administrator
{0} alitoa {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-09-11 12:05:48.363986 by Administrator
{0} Bajeti ya Akaunti {1} dhidi ya {2} {3} ni {4}. Itazidisha {5}
Unverified
{0} by {1}
2017-09-11 12:10:25.221110 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} Calendar
2018-08-31 20:01:29.325046 by Administrator
{0} Kalenda
Unverified
{0} can not be negative
2017-09-11 11:41:33.547905 by Administrator
{0} haiwezi kuwa hasi
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2017-09-11 11:40:55.521091 by Administrator
{0} haiwezi kuweka kwa aina za Single
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 13:04:00.279329 by Administrator
{0} Chati
Unverified
{0} comments
2017-09-11 11:57:23.454003 by Administrator
{0} maoni
Unverified
{0} created
2017-09-11 11:49:45.244875 by Administrator
{0} imeundwa
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:56:56.584865 by Administrator
{0} imeundwa kwa ufanisi
Unverified
{0} created this {1}
2017-09-11 11:58:54.804947 by Administrator
{0} umba hii {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 12:17:28.574054 by Administrator
{0} kwa sasa ina {1} Wafanyabiashara Scorecard amesimama, na Amri ya Ununuzi kwa mtoa huduma hii inapaswa kutolewa.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-09-11 11:58:24.527551 by Administrator
{0} kwa sasa ina {1} Wafanyabiashara Scorecard amesimama, na RFQs kwa muuzaji huyu inapaswa kutolewa.
Unverified
{0} days ago
2017-09-11 11:40:59.658711 by Administrator
{0} siku zilizopita
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:13:53.751980 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2017-09-11 11:57:14.010710 by Administrator
{0} sio Kampuni {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2017-09-11 12:13:14.864012 by Administrator
{0} haipo katika mstari {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:01:20.304647 by Administrator
{0} hana Ratiba ya Utunzaji wa Afya. Uongeze katika Mwalimu Mkuu wa Afya
Unverified
{0} edited this {1}
2017-09-11 11:57:28.286838 by Administrator
{0} iliyohaririwa hii {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2017-09-11 11:34:54.284715 by Administrator
{0} imeingia mara mbili katika Kodi ya Item
Unverified
{0} Feedback Request
2017-09-11 12:14:59.101518 by Administrator
{0} Maombi ya Maoni
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-09-11 11:32:19.087016 by Administrator
{0} shamba haliwezi kuweka kama ya kipekee katika {1}, kwa kuwa kuna maadili yasiyo ya kipekee yaliyopo
Unverified
{0} for {1}
2017-09-11 12:10:19.989402 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-09-11 11:36:19.327809 by Administrator
{0} kutoka {1} hadi {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-09-11 11:49:12.344610 by Administrator
{0} kutoka {1} hadi {2} mfululizo # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:28:17.197637 by Administrator
{0} imewasilishwa kwa mafanikio
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-09-11 11:39:56.613895 by Administrator
{0} imeongezwa kwa ufanisi kwa Kikundi cha Barua pepe.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:27:52.793532 by Administrator
{0} ina uhalali wa ada mpaka {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2017-09-11 11:41:21.759849 by Administrator
{0} imesalia mazungumzo katika {1} {2}
Unverified
{0} hours
2017-09-11 11:50:12.721771 by Administrator
{0} masaa
Unverified
{0} hours ago
2017-09-11 11:43:09.357322 by Administrator
{0} masaa iliyopita
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 20:12:05.144928 by Administrator
{0} mfululizo {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-09-11 11:38:16.615944 by Administrator
{0} mfululizo {1} hawezi kuwa na URL zote na vitu vya mtoto
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-09-11 12:05:13.516527 by Administrator
{0} inaonyesha kuwa {1} haitoi quotation, lakini vitu vyote vimeukuliwa. Inasasisha hali ya quote ya RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:03:38.481374 by Administrator
{0} ni likizo ya kampuni
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:16:04.617102 by Administrator
{0} ni shamba la lazima
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:56:04.620221 by Administrator
{0} ni anwani ya barua pepe batili katika 'Wapokeaji'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:13:10.420876 by Administrator
{0} imefungwa hivyo shughuli hii haiwezi kuendelea
Unverified
{0} is currently viewing this document
2017-09-11 12:15:37.999925 by Administrator
{0} kwa sasa huangalia hati hii
Unverified
{0} is mandatory
2017-09-11 11:32:29.439659 by Administrator
{0} ni lazima
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2017-09-11 11:51:52.931721 by Administrator
{0} ni lazima kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:56:58.964037 by Administrator
{0} ni lazima. Kumbukumbu ya Kubadilisha Fedha Labda haikuundwa kwa {1} kwa {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2017-09-11 12:08:06.538641 by Administrator
{0} ni lazima. Kumbukumbu ya Kubadilisha Fedha Labda haikuundwa kwa {1} kwa {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2017-09-11 11:38:34.066400 by Administrator
{0} si kitu cha hisa
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2017-09-11 12:03:12.210138 by Administrator
{0} si Nambari ya Batch halali ya Bidhaa {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-09-11 11:39:39.295006 by Administrator
{0} sio anwani ya barua pepe halali
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:27:32.292245 by Administrator
{0} sio Hali ya Kazi ya Kazi ya Kazi. Tafadhali sasisha Workflow yako na jaribu tena.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:13:45.026731 by Administrator
{0} sio wakati wa malipo ya halali
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:17:27.369339 by Administrator
{0} sio orodha ya likizo ya hiari
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-09-11 11:40:38.632641 by Administrator
{0} sasa ni muundo wa kuchapisha wa msingi wa {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-09-11 11:51:10.299707 by Administrator
{0} sasa ni Mwaka wa Fedha wa kawaida. Tafadhali rasha upya kivinjari chako ili mabadiliko yaweke.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:16:15.570111 by Administrator
{0} imeshikilia hadi {1}
Unverified
{0} is required
2017-09-11 12:14:40.201197 by Administrator
{0} inahitajika
Unverified
{0} is saved
2017-09-11 12:15:22.529049 by Administrator
{0} imehifadhiwa
Unverified
{0} items in progress
2017-09-11 11:44:20.052318 by Administrator
{0} vitu vinaendelea
Unverified
{0} items produced
2017-09-11 12:09:47.706430 by Administrator
{0} vitu vilivyotengenezwa
Unverified
{0} items selected
2017-09-11 12:08:28.121685 by Administrator
{0} vitu vichaguliwa
Unverified
{0} List
2017-09-11 11:55:04.966842 by Administrator
Orodha ya {0}
Unverified
{0} logged in
2017-09-11 12:18:12.724730 by Administrator
{0} wameingia
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-09-11 11:34:31.787843 by Administrator
{0} wameingia: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2017-09-11 12:14:39.007867 by Administrator
{0} alikutaja kwenye maoni katika {1}
Unverified
{0} minutes ago
2017-09-11 11:45:47.904969 by Administrator
{0} dakika zilizopita
Unverified
{0} months ago
2017-09-11 12:10:37.126504 by Administrator
Miezi {0} iliyopita
Unverified
{0} must appear only once
2017-09-11 11:46:43.900115 by Administrator
{0} lazima ionekane mara moja tu
Unverified
{0} must be negative in return document
2017-09-11 11:54:16.752413 by Administrator
{0} lazima iwe hasi katika hati ya kurudi
Unverified
{0} must be one of {1}
2017-09-11 12:15:37.668036 by Administrator
{0} lazima iwe moja ya {1}
Unverified
{0} must be set first
2017-09-11 11:36:26.167858 by Administrator
{0} lazima iwekwe kwanza
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-11 12:11:14.005220 by Administrator
{0} lazima iwasilishwa
Unverified
{0} must be unique
2017-09-11 11:48:19.005611 by Administrator
{0} lazima iwe ya kipekee
Unverified
{0} Name
2017-09-11 11:50:47.004317 by Administrator
{0} Jina
Unverified
{0} not a valid State
2017-09-11 12:16:50.061838 by Administrator
{0} si Serikali halali
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2017-09-11 12:05:45.850678 by Administrator
{0} haruhusiwi kupangiliwa jina
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:16:23.555351 by Administrator
{0} haruhusiwi kuingiliana na {1}. Tafadhali mabadiliko ya Kampuni.
Unverified
{0} not found
2017-09-11 11:49:28.513040 by Administrator
{0} haipatikani
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:48:42.007090 by Administrator
{0} haipatikani kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:15:44.220155 by Administrator
{0} Nambari {1} tayari kutumika katika akaunti {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:48:17.461031 by Administrator
{0} ya {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 20:01:14.958499 by Administrator
{0} kwenye siku ya nusu Acha {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 20:01:33.256789 by Administrator
{0} juu ya Acha kwenye {1}
Unverified
{0} or {1}
2017-09-11 11:58:39.163042 by Administrator
{0} au {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2017-09-11 11:49:53.212819 by Administrator
{0} funguo za kulipa haziwezi kuchujwa na {1}
Unverified
{0} Report
2017-09-11 12:12:57.017986 by Administrator
{0} Ripoti
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:27:27.408506 by Administrator
Matokeo ya {0} yaliyotolewa
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:08:07.366002 by Administrator
{0} chumba lazima iwe na mtumiaji mmoja.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-09-11 11:36:57.937405 by Administrator
{0} safu kwa {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:11:47.228383 by Administrator
{0} mwenyewe alitoa kazi hii: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-09-11 11:52:50.333217 by Administrator
{0} Serial Hesabu inahitajika kwa Bidhaa {1}. Umetoa {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-09-11 12:11:13.095994 by Administrator
{0} Mipangilio haipatikani
Unverified
{0} shared this document with {1}
2017-09-11 12:01:58.699818 by Administrator
{0} alishiriki hati hii kwa {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2017-09-11 12:11:06.030664 by Administrator
{0} alishiriki hati hii na kila mtu
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:04:55.170070 by Administrator
{0} lazima iwe thamani kati ya 0 na 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-09-11 11:52:12.569119 by Administrator
{0} Vikundi vya Wanafunzi viliundwa.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:04:58.733944 by Administrator
{0} Wanafunzi wamejiandikisha
Unverified
{0} subscribers added
2017-09-11 12:16:34.684938 by Administrator
{0} wanachama waliongeza
Unverified
{0} to {1}
2017-09-11 11:39:55.718746 by Administrator
{0} kwa {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-09-11 12:18:06.536719 by Administrator
{0} kuacha kupokea barua pepe za aina hii
Unverified
{0} Tree
2017-09-11 11:31:06.359322 by Administrator
{0} Miti
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2017-09-11 11:51:32.653551 by Administrator
{0} haijashiriki hati hii na {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-09-11 11:34:42.144309 by Administrator
{0} vitengo vya {{1}] (# Fomu / Bidhaa / {1}) vilivyopatikana [{2}] (# Fomu / Ghala / {2})
Unverified
{0} updated
2017-09-11 11:40:57.863189 by Administrator
{0} updated
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:13:55.652005 by Administrator
{0} nafasi na {1} bajeti ya {2} tayari iliyopangwa kwa kampuni ndogo za {3}. Unaweza tu kupanga mipango ya {4} na bajeti {5} kama mpango wa utumishi {6} kwa kampuni ya mzazi {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2017-09-11 11:42:41.133471 by Administrator
{0} salama ya serial kwa Bidhaa {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 20:01:08.886770 by Administrator
{0} vigezo vimeundwa.
Unverified
{0} weeks ago
2017-09-11 12:00:03.541624 by Administrator
{0} wiki zilizopita
Unverified
{0}, Row {1}
2017-09-11 11:31:26.919384 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2017-09-11 12:03:32.896801 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) watapata truncated, kama wahusika max kuruhusiwa ni {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2017-09-11 12:16:30.204834 by Administrator
{0}: {1} haipo
Unverified
{0}: {1} in {2}
2017-09-11 11:42:30.089553 by Administrator
{0}: {1} katika {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:15:37.574405 by Administrator
{0}: {1} imewekwa kwa hali {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2017-09-11 11:37:50.248545 by Administrator
{0}: {1} haipatikani kwenye meza ya maelezo ya ankara
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-09-11 12:15:33.792953 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Marekebisho bila kufuta
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-09-11 12:07:15.926360 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Sawa Kurekebisha ikiwa haijatumiwa
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-09-11 11:34:32.781537 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Ishara ya Kuwasilisha ikiwa haijawasilishwa
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-09-11 11:49:41.638267 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Cancel bila Wasilisha
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-09-11 11:38:52.559649 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka kuagiza kama {1} haiwezi kuingizwa
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2017-09-11 11:33:19.868969 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Kuingiza bila Kujenga
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-09-11 12:05:57.964043 by Administrator
{0}: Haiwezi kuweka Isilisha, Futa, Badilisha au Andika
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-09-11 11:43:58.746871 by Administrator
{0}: barua pepe ya mfanyakazi haipatikani, hivyo barua pepe haitumwa
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2017-09-11 11:38:54.337396 by Administrator
{0}: Kutoka {0} ya aina {1}
Unverified
{0}: From {1}
2017-09-11 12:02:52.917774 by Administrator
{0}: Kutoka {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2017-09-11 11:50:25.325234 by Administrator
{0}: Hakuna kuweka ruhusa ya msingi
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-09-11 11:40:06.988302 by Administrator
{0}: Utawala mmoja tu unaruhusiwa kwa Wajibu sawa, Kiwango na {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2017-09-11 12:14:30.689620 by Administrator
{0}: Ruhusa katika kiwango cha 0 lazima iwekwa kabla ya viwango vya juu vimewekwa
Unverified
{0}% Billed
2017-09-11 11:47:20.485130 by Administrator
{0}% Imelipwa
Unverified
{0}% Complete
2017-09-11 12:12:45.592418 by Administrator
{0}% Kamili
Unverified
{0}% Delivered
2017-09-11 12:02:19.416429 by Administrator
{0}% Ametolewa
Unverified
{app_title}
2017-09-11 11:51:06.574318 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2017-09-11 11:31:03.641700 by Administrator
* Itahesabiwa katika shughuli.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2017-09-11 12:09:22.186318 by Administrator
** Imeshindwa: {0} kwa {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2017-09-11 11:45:40.521383 by Administrator
** Fedha ** Mwalimu
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-09-11 11:51:26.423020 by Administrator
** Mwaka wa Fedha ** inawakilisha Mwaka wa Fedha. Entries zote za uhasibu na shughuli nyingine kubwa zinapatikana dhidi ya ** Mwaka wa Fedha **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-09-11 11:32:10.436614 by Administrator
** Usambazaji wa kila mwezi ** husaidia kusambaza Bajeti / Target miezi miwili ikiwa una msimu katika biashara yako.
Unverified
<head> HTML
2017-09-11 11:52:22.384011 by Administrator
<kichwa> HTML
Unverified
% Delivered
2017-09-11 12:00:25.388522 by Administrator
Imetolewa
Unverified
% Amount Billed
2017-09-11 12:07:15.460013 by Administrator
Kiasi kinachojazwa
Unverified
% Billed
2017-09-11 11:31:11.416078 by Administrator
Imelipwa
Unverified
% Complete Method
2017-09-11 11:54:35.451665 by Administrator
Njia kamili
Unverified
% Completed
2017-09-11 11:43:44.391508 by Administrator
Imekamilika
Unverified
% Installed
2017-09-11 11:35:39.329093 by Administrator
Imewekwa
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2017-09-11 11:59:11.737518 by Administrator
% ya vifaa vilivyotokana na Utaratibu huu wa Mauzo
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-09-11 12:10:05.447520 by Administrator
% ya vifaa vinavyotolewa dhidi ya Kumbuka Utoaji huu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-09-11 12:17:06.398655 by Administrator
% ya vifaa vinavyotolewa dhidi ya Maagizo ya Mauzo haya
Unverified
% Ordered
2017-09-11 12:09:31.022667 by Administrator
Aliamriwa
Unverified
% Progress
2017-09-11 11:56:11.680144 by Administrator
Maendeleo
Unverified
% Received
2017-09-11 11:35:11.779608 by Administrator
Imepokea
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2018-12-25 02:53:48.533939 by Info Aakvatech
% s sio sahihi ya muundo ya ripoti. Fomu ya ripoti lazima iwe moja ya yafuatayo% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-11 11:53:11.381758 by Administrator
Mchapishaji; 1 - Iliyotolewa; 2 - Imefunguliwa
Unverified
0 is highest
2017-09-11 11:40:24.906394 by Administrator
0 ni ya juu
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 13:02:32.895114 by Administrator
Kurudi kwa Mauzo ya 01
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:03:24.142233 by Administrator
02-Chapisha Kuuza Discount
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:03:07.316905 by Administrator
Upungufu wa 03 katika huduma
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:04:53.171905 by Administrator
Marekebisho ya 04 katika ankara
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 13:03:01.432241 by Administrator
05-Badilisha katika POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:03:02.483935 by Administrator
06-Kukamilisha tathmini ya muda
Unverified
07-Others
2018-02-23 13:05:00.727184 by Administrator
07-Wengine
Unverified
1 comment
2017-09-11 11:37:44.348209 by Administrator
Maoni 1
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-09-11 11:53:17.250772 by Administrator
Fedha = =?? Fraction Kwa mfano 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2017-09-11 12:12:09.896167 by Administrator
Saa 1 iliyopita
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:03:55.216279 by Administrator
1 Uaminifu Pointi = Fedha ya msingi kiasi gani?
Unverified
1 minute ago
2017-09-11 11:32:03.664728 by Administrator
Dakika 1 iliyopita
Unverified
1 month ago
2017-09-11 11:43:10.045838 by Administrator
Miezi 1 iliyopita
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-09-11 11:56:32.167130 by Administrator
Nyota 1 kuwa chini & nyota 5 kuwa kiwango cha juu zaidi
Unverified
1 weeks ago
2017-09-11 12:08:58.714410 by Administrator
Wiki 1 zilizopita
Unverified
1 year ago
2017-09-11 12:13:26.613766 by Administrator
Mwaka 1 uliopita
Unverified
2 days ago
2017-09-11 12:06:45.697043 by Administrator
siku 2 zilizopita
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:15:56.071555 by Administrator
2 kwa mwaka
Unverified
90-Above
2017-09-11 11:55:18.692940 by Administrator
90-juu
Unverified
for {0}
2017-09-11 11:53:47.800141 by Administrator
kwa {0}
Verifed
or
2017-09-11 11:55:15.210374 by Administrator
au
Verifed
_doctype
2017-09-11 12:17:42.646678 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2017-09-11 11:51:48.186127 by Administrator
-Above
Verifed