You must login to edit or verify translations

Türk: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:31:05.221573 by Administrator
(Mg + Ca) / K,
Unverified
(including)
2018-02-23 13:13:43.795771 by Administrator
(dahil olmak üzere)
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:59:36.933487 by Administrator
{0} ({1}), İş Emrinde {3} planlanan miktardan ({2}) fazla olamaz
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:36:53.618637 by Administrator
{0} Özet
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:12:00.395805 by Administrator
{0}, bir Sağlık Hizmeti Uygulayıcısı Programına sahip değil. Sağlık Uygulayıcısı ana bölümüne ekle
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:13:31.137738 by Administrator
{0} bir şirket tatili
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-10-25 19:55:36.048731 by N. Emre Özbakır
{0} engellendi, bu işleme devam edilemiyor
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-25 19:56:04.436513 by N. Emre Özbakır
{0} zorunludur. Belki de {1} - {2} için Döviz Kuru kaydı oluşturulmamıştır
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:31:59.872761 by Administrator
{0} geçerli bir İş Akışı Durumu değil. Lütfen iş akışınızı güncelleyin ve tekrar deneyin.
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:39:37.731543 by Administrator
{0} İsteğe Bağlı Tatil Listesinde değil
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:38:14.135572 by Administrator
{0} {2} hesabında zaten kullanılan {1} numaralı numara
Unverified
{0} of {1}
2018-10-18 17:47:06.857007 by N. Emre Özbakır
{1} / {0}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-10-18 17:48:15.542658 by N. Emre Özbakır
{1} {0} tarihinde Yarım gün Tatilinde
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 20:12:15.876182 by Administrator
{1} tarihinde Beklemede {0}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-10-18 17:49:42.174963 by N. Emre Özbakır
{0} oda en fazla bir kullanıcıya sahip olmalıdır.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:16:24.754662 by Administrator
{0} bu göreve kendini atadı: {1}
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:14:20.420875 by Administrator
{0} Öğrenciler kaydoldu
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:38:08.509631 by Administrator
{0}: {1}, {2} durumunda olacak şekilde ayarlandı
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:13:03.079217 by Administrator
06- Geçici değerlendirme sonuçlandırması
Unverified
07-Others
2018-02-23 13:14:22.102320 by Administrator
07-Diğer
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:07:40.885988 by Administrator
1 Sadakat Puanı = Ne kadar para birimi?
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:33:27.955180 by Administrator
{0} Retain Örnek toplu işlemi temel alır, lütfen numuneyi tutmak için Has Part No'yu kontrol edin.
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:55:29.644945 by Administrator
Şu an herhangi bir depoda stok yok
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-08-14 17:39:21.110211 by Suat Taştan
`Freeze Stocks Older Than` %d günden daha kısa olmalıdır.
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:45:05.544107 by Administrator
; Duruma izin verilmiyor
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-02-14 18:28:06.391518 by Administrator
'Dayalıdır' ve 'Grubundadır' aynı olamaz
Verifed
'From Date' is required
2015-02-14 18:28:06.413404 by Administrator
'Tarihten itibaren' gereklidir
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-10-14 01:39:40.144215 by Altan Duman
'Tarihten itibaren ' Tarihine Kadar' dan sonra olmalıdır
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-08-14 17:40:45.420183 by Suat Taştan
Stokta olmayan ürünün 'Seri Nosu Var' 'Evet' olamaz
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-08-03 16:59:18.743823 by Tufan Kaynak
{1} satırında {0} türü için 'Genel Arama'ya izin verilmiyor
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-08-03 16:59:27.141665 by Tufan Kaynak
{1} satırında {0} türü için 'Genel Arama'ya izin verilmiyor
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2014-08-28 14:47:33.162350 by Administrator
'Liste görüntüle' izin türü için {0} üst üste {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-04 10:19:16.639039 by Administrator
'Açılış'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:57:20.136014 by Administrator
'Alıcılar' belirtilmemiş
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-14 17:44:07.603701 by Suat Taştan
'Son Olay No' 'İlk Olay No' dan küçük olamaz.
Verifed
'To Date' is required
2015-02-14 18:28:06.445710 by Administrator
'Tarihine Kadar' gereklidir
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-14 17:46:40.610488 by Suat Taştan
'Stok Güncelle' seçilemez çünkü ürünler {0} ile teslim edilmemiş.
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-07-26 22:18:33.947494 by cre dor
'Stoğu Güncelle' sabit varlık satışları için kullanılamaz
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:33.154216 by Administrator
"Şirket Tarihçesi"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-07-26 22:19:34.304851 by cre dor
'Sabit Varlıktır' seçimi kaldırılamaz, çünkü Varlık kayıtları bulunuyor
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-04-03 20:54:39.067422 by Suat Taştan
"Ana" bu satırın ekleneceği ana tabloyu belirtir
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:33:21.282289 by Administrator
(Saat Hızı / 60) * Gerçek Çalışma Süresi
Verifed
) for {0}
2018-06-20 20:37:22.828081 by Administrator
) {0} için
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-05-02 15:34:42.937130 by Murat Olcar
[{0}](#Form/Item/{0}) stokta yok
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2014-08-28 14:47:37.452601 by Administrator
[Etiket]: [Alan Tipi] / [Seçenekler]: [Genişlik]
Verifed
[Select]
2015-02-14 18:28:27.383445 by Administrator
[Seç]
Verifed
[Select]
2014-08-28 13:59:51.050137 by Administrator
[Seç]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-10-17 18:02:08.183907 by Korhan Mutludoğan
[Acil] yinelenen %s oluşturulurken hata oluştu (%s için)
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-01-10 14:51:41.736578 by Murat Olcar
{{{0}}} alanAdı şablonu geçerli değil. Olması gereken {{field_name}}
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-08-03 16:59:52.816526 by Tufan Kaynak
{0} - {1} öğrencisi aktif değildir
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-08-03 17:00:07.159860 by Tufan Kaynak
{0} - {1} öğrencisi aktif değildir
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:45:44.200455 by Administrator
{0} - {1} Küme {2} 'ye kayıtlı değil
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-08-03 17:01:26.718159 by Tufan Kaynak
{0} - {1}, {2} Kursuna kayıtlı değil
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 22:00:29.039718 by Administrator
{0} '{1}' devre dışı
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-14 01:20:57.291153 by Altan Duman
{0} '{1}' mali yıl {2} içinde değil
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-02-23 22:00:36.174827 by Administrator
{0} ({1}) planlanan quanitity daha büyük olamaz ({2}) Üretim Sipariş {3}
Verifed
{0} {1} added
2018-10-08 15:00:22.156448 by Administrator
{0} {1} eklendi
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:37.996609 by Administrator
{0} {1} zaten var
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:37.999868 by Administrator
{0} {1} olamaz "{2}". Bu "{3}" biri olmalıdır
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-14 01:31:40.248553 by Altan Duman
{0} {1} son nokta olamaz çünkü kendisine bağlı olanlar var.
Verifed
{0} {1} created
2016-05-02 15:35:05.910583 by Murat Olcar
{0} {1} oluşturuldu
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-14 01:31:52.303884 by Altan Duman
{0} {1} yok, birleştirmek için yeni bir hedef seçin
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:12:41.765364 by Administrator
{0} {1} yok.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:45:02.525306 by Administrator
{0} {1} gönderilmedi, bu nedenle eylem tamamlanamadı
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:18:44.209018 by Administrator
{0} {1}, {2} ile ilişkili, ancak Parti Hesabı {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-14 00:46:10.129826 by Altan Duman
{0} {1} iptal edilmiş veya durdurulmuş
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-08-03 17:02:10.775754 by Tufan Kaynak
{0} {1} iptal edildi, bu nedenle eylem tamamlanamadı
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-05-02 15:35:27.978385 by Murat Olcar
{0} {1} donduruldu
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 22:00:28.411736 by Administrator
{0} {1} tam fatura edilir
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:31:16.969152 by Administrator
{0} {1}, {2} {3} ile ilişkili değil
Verifed
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:35:34.851422 by Administrator
{0} {1} ana şirkette mevcut değil
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-02-14 18:28:27.610640 by Administrator
{0} {1} teslim edilmelidir
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:38.027474 by Administrator
{0} {1} bulunamadı
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-08 17:51:43.652877 by Huseyin Erdem
{0} {1} Aktif mali dönem içinde değil.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:29:32.868596 by Administrator
{0} {1} durum {2} olduğu
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-08-03 17:02:56.051620 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} arasında
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:59:47.929602 by Administrator
{0} {1}: 'Kar ve Zarar' türü hesabı {2} Entry Açılış izin verilmez
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:59:03.565391 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} Grup olamaz
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:59:29.193192 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} Şirket'e ait olmayan {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:59:11.791766 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} etkin değil
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-04-05 16:32:05.108757 by Tufan Kaynak
{0} {1}: {2} için muhasebe kaydı yalnızca bu para birimi ile yapılabilir: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:59:03.396112 by Administrator
{0} {1}: Maliyet Merkezi {2} Şirket'e ait olmayan {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-02-14 18:28:27.639854 by Administrator
Ürün{2} için {0} {1}: Maliyert Merkezi zorunludur
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-04-05 16:45:19.532738 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Kar/zarar hesabı {2} için Masraf Merkezi tanımlanmalıdır. Lütfen aktif şirket için varsayılan bir Masraf Merkezi tanımlayın.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-04-05 16:43:53.731177 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Alacak hesabı {2} için müşteri tanımlanmalıdır.
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-04-05 16:30:49.061341 by Tufan Kaynak
{0} {1}: {2} için borç ya da alacak tutarı girilmelidir
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-10-14 00:47:35.459799 by Altan Duman
{0} {1}: Sonlandırılmış bir kayıt silinemez.
Verifed
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-04-05 16:43:15.995458 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Borç hesabı {2} için tedarikçi tanımlanmalıdır
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-02-23 22:00:33.610938 by Administrator
{0} Bill karşı {1} tarihli {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-10-14 00:48:02.624250 by Altan Duman
{0} Satınalma siparişine karşı{1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-28 17:01:23.695708 by gezgin biri
{0} Satış Faturasına karşı {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-10-28 17:01:32.086400 by gezgin biri
{0} Satış Siparişine karşı {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:29.802561 by Administrator
{0} zaten Çalışan tahsis {1} dönem {2} için {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:18:14.533091 by Administrator
{0} zaten var. Başka bir isim seçin
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-11-03 00:04:44.460089 by N. Emre Özbakır
{0} zaten abonelikten çıktı
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-28 16:57:33.586561 by gezgin biri
{0} zaten {1} {2} aboneliğinden çıktı
Verifed
{0} and {1}
2015-08-04 10:19:14.062766 by Administrator
{0} ve {1}
Verifed
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:37:18.348306 by Administrator
{1} iş gününden sonra {0} uygulanabilir
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:29:33.300200 by Administrator
{0} şu anda bu belgeyi incelemekte
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-07-26 22:21:12.832172 by cre dor
{0} varlığı transfer edilemez
Verifed
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:12:12.386759 by Administrator
{0} atanan {1}: {2}
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-04-05 16:42:33.644813 by Tufan Kaynak
{0} {2} {3} için {1} bütçe hesabı {4} tanımlıdır. Bütçe {5} kadar aşılacaktır.
Verifed
{0} by {1}
2015-10-14 00:48:23.732374 by Altan Duman
{0} tarafından {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:37:34.160874 by Administrator
{0} Takvim
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2014-08-28 14:47:37.959840 by Administrator
{0} türleri için ayarlanamaz
Verifed
{0} Chart
2018-02-23 13:13:44.727153 by Administrator
{0} Grafik
Verifed
{0} comments
2015-02-23 22:00:33.262195 by Administrator
{0} yorumlar
Verifed
{0} created
2015-02-14 18:28:27.507244 by Administrator
{0} oluşturuldu
Verifed
{0} created
2014-08-28 13:59:53.386607 by Administrator
{0} oluşturuldu
Verifed
{0} created successfully
2018-10-08 15:00:15.850868 by Administrator
{0} başarıyla oluşturuldu
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-14 01:32:36.605394 by Altan Duman
{1} oluşturan kişi {0}
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:18:53.883932 by Administrator
{0} şu anda bir {1} Tedarikçi Puan Kartı'na sahip ve bu tedarikçiye Satın Alma Siparişleri dikkatle verilmelidir.
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:18:19.643634 by Administrator
{0} şu anda bir {1} Tedarikçi Puan Kartı'na sahip ve bu tedarikçinin RFQ'ları dikkatli bir şekilde verilmelidir.
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:33.919482 by Administrator
{0} gün önce
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-02-14 18:28:27.512382 by Administrator
{0} Şirket {1}E ait değildir
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:37.963115 by Administrator
{0} aralıksız yoktur {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-10-14 01:32:59.638274 by Altan Duman
{1} düzenleyen kişi {0}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-10-14 01:33:18.937378 by Altan Duman
{0} iki kere ürün vergisi girildi
Verifed
{0} Feedback Request
2017-04-05 16:29:06.846296 by Tufan Kaynak
{0} Geribildirim İsteği
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-14 01:35:07.726900 by Altan Duman
{1} içinde {0} eşsiz olarak ayarlanamaz, çünkü bir çok normal değer girilmiş
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:34:11.706140 by Administrator
{0} için {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-04-05 16:40:27.446523 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} aralığında
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-04-05 16:40:13.155244 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} aralığında {3}. satırda
Verifed
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:32:32.343238 by Administrator
{0} başarıyla gönderildi
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-04-05 16:39:09.192978 by Tufan Kaynak
{0} E-posta grubuna başarı ile eklendi.
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:37:50.867347 by Administrator
{0}, {1} yılına kadar ücret geçerliliğine sahiptir.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-14 01:05:31.436679 by Altan Duman
{0} isimli kişi {1} {2} konuşmayı bıraktı
Verifed
{0} hours
2016-07-26 22:24:22.317158 by cre dor
{0} saat
Verifed
{0} hours ago
2017-04-05 16:38:53.793694 by Tufan Kaynak
{0} saat önce
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 20:35:30.566726 by Administrator
{1} satırında {0}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2014-08-28 14:47:37.966299 by Administrator
{0} üst üste {1} URL ve alt öğeleri hem de olamaz
Verifed
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:18:31.496567 by Administrator
{0}, {1} 'in teklif vermeyeceğini, ancak tüm maddelerin \ teklif edildiğini belirtir. RFQ teklif durumu güncelleniyor.
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:31:17.807713 by Administrator
{0} zorunlu bir alandır
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:57:11.305552 by Administrator
{0}, 'Alıcılar' bölümünde geçersiz bir e-posta adresidir
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-28 21:25:23.046153 by Melih
{0} bu belgeyi görüntülüyor
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-02-14 18:28:27.533783 by Administrator
{0} Ürün {1} için zorunludur
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-02-14 18:28:27.538700 by Administrator
{0} zorunludur. {1} ve {2} için Döviz kaydı oluşturulmayabilir.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-10-14 01:35:25.682954 by Altan Duman
{0} bir stok ürünü değildir.
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-02-14 18:28:27.549103 by Administrator
{0} Ürün {1} için geçerli bir parti numarası değildir
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-07-02 16:55:22.916027 by Ali
{0} geçerli bir e-posta adresi değil
Verifed
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:36:46.860036 by Administrator
{0} geçerli bir Bordro Döneminde değil
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-08-03 17:04:06.111119 by Tufan Kaynak
{0} artık belge türü {1} için varsayılan yazdırma biçimi
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-02-14 18:28:27.562061 by Administrator
{0} varsayılan Mali Yıldır. Değiştirmek için tarayıcınızı yenileyiniz
Verifed
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:38:36.797343 by Administrator
{0}, {1} tarihine kadar beklemede
Verifed
{0} is required
2014-08-28 13:59:54.377205 by Administrator
{0} gereklidir
Verifed
{0} is required
2015-02-14 18:28:27.566599 by Administrator
{0} gereklidir
Verifed
{0} is saved
2014-08-28 14:47:37.970476 by Administrator
{0} kaydedilir
Verifed
{0} items in progress
2016-07-26 22:24:30.193131 by cre dor
{0} ürün işlemde
Verifed
{0} items produced
2016-07-26 22:24:37.141850 by cre dor
{0} ürün üretildi
Verifed
{0} items selected
2017-04-05 16:38:31.953869 by Tufan Kaynak
{0} adet ürün seçildi
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:37.950274 by Administrator
{0} Listesi
Verifed
{0} logged in
2015-10-14 00:51:24.320939 by Altan Duman
{0} giriş yaptı
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-04-05 16:38:04.484401 by Tufan Kaynak
{0} çıkış yaptı: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:44:28.925053 by Administrator
{0} bir yorumda sizden bahsetti {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:34.363361 by Administrator
{0} dakika önce
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:50:35.210211 by Administrator
{0} ay önce
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 22:00:28.044515 by Administrator
{0} sadece bir kez yer almalıdır
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:37:21.617805 by Administrator
{0} return belgesinde negatif olmalıdır
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-10-14 00:52:05.774835 by Altan Duman
{0} mutlaka {1} den olmalıdır
Verifed
{0} must be set first
2014-08-28 14:47:37.977050 by Administrator
{0} ilk olarak ayarlanması gerekir
Verifed
{0} must be submitted
2017-09-04 17:57:19.482219 by Administrator
{0} gönderilmelidir
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 22:00:35.287039 by Administrator
{0} benzersiz olmalıdır
Verifed
{0} Name
2016-07-26 22:24:41.253554 by cre dor
{0} Ad
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-14 00:54:54.499615 by Altan Duman
{0} geçerli bir durum değil
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-14 00:57:54.271902 by Altan Duman
{0} isminin değiştirilmesine izin verilmedi
Verifed
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:38:42.994542 by Administrator
{0}, {1} ile işlem yapmasına izin verilmiyor. Lütfen Şirketi değiştirin.
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:45:08.791959 by Administrator
{0} bulunamadı
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:55:27.840526 by Administrator
{1} öğesi için {0} bulunamadı
Verifed
{0} or {1}
2015-08-04 10:19:31.795139 by Administrator
{0} veya {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-14 00:59:19.701402 by Altan Duman
{0} ödeme girişleri şu tarafından filtrelenemez {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:25:13.708547 by Administrator
{0} Raporu
Verifed
{0} Result submittted
2017-09-25 15:37:30.072091 by Administrator
{0} Sonuç gönderildi
Verifed
{0} rows for {1}
2017-08-03 17:05:33.450892 by Tufan Kaynak
{1} için bulunan {0} satır
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:44:08.826353 by Administrator
{0} Öğe için gerekli Seri Numaraları {1}. Sağladığınız {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 16:16:23.284729 by Administrator
{0} Ayarlar bulunamadı
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-10-14 00:59:51.928605 by Altan Duman
{0} bu belgeyi şu kişi ile paylaştı {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:54:01.313352 by Administrator
{0} herkesle bu belgeyi paylaştı
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:14:16.803887 by Administrator
{0}, 0 ile 100 arasında bir değer olmalıdır
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-08-03 17:05:55.086917 by Tufan Kaynak
Öğrenci Grupları {0} oluşturuldu.
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-14 10:34:18.721787 by Administrator
{0} aboneler eklendi
Verifed
{0} to {1}
2017-08-03 17:06:08.337907 by Tufan Kaynak
{0} ile {1} arasında
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:18:55.176718 by Administrator
Bu tür e-postaları almayı durdurmak için {0}
Verifed
{0} Tree
2015-02-23 22:00:28.376306 by Administrator
{0} Ağaç
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-10-14 01:00:29.296403 by Altan Duman
{0} belge paylaşımını şu kişiden sildi {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-05-02 15:37:31.542092 by Murat Olcar
{0} miktar [{1}](#Form/Item/{1}) bulunduğu yer [{2}](#Form/Warehouse/{2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-26 22:26:14.698648 by cre dor
Bu işlemi tamamlamak için {2} içinde {3} {4} üstünde {5} için {0} miktar {1} gerekli.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-26 22:26:43.841862 by cre dor
Bu işlemi tamamlamak için {2} içinde {0} birim {1} gerekli.
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:47:37.993285 by Administrator
{0} güncellendi
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-10-14 01:01:05.384029 by Altan Duman
Ürün {1} için {0} geçerli bir seri numarası
Verifed
{0} variants created.
2018-08-31 20:11:52.620848 by Administrator
{0} varyant oluşturuldu.
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:34.819728 by Administrator
{0} hafta önce
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:48.568415 by Administrator
{0}, {1} Satır
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:36:07.249712 by Administrator
{0}: izin verilen azami karakter olarak '{1}' ({3}), kesilmiş alacak {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-10-28 16:58:24.987074 by gezgin biri
{0}: {1} mevcut değil
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:59.482419 by Administrator
{0}: {1} içinde {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:59:55.721446 by Administrator
{0}: {1} Fatura Ayrıntıları tablosunda bulunamadı
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-14 18:28:27.644149 by Administrator
{0}: {1} Fatura Ayrıntıları tablosunda bulunamadı
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-10-14 01:13:13.550815 by Altan Duman
{0}: Öğesi tanzim edilmeden iptal edilemez
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:47:38.053956 by Administrator
{0}: Ata Amend ayarlanamaz Submittable değilse
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-11-03 00:09:57.091367 by N. Emre Özbakır
{0}: Gönderilebilir değilse gönderme ataması yapılamaz
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-11-03 00:10:20.395151 by N. Emre Özbakır
{0}: Gönderilmeden iptal edilemez
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-11-03 00:10:51.222491 by N. Emre Özbakır
{0}: {1} İçeri alınabilir değilse içeri alınabilir işaretlenemez
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-11-03 00:11:19.383731 by N. Emre Özbakır
{0}: oluşturulmadan içeri atanamaz
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2014-08-28 14:47:38.068213 by Administrator
{0}: Yaz olmadan onaylanmasına, İptal, Gönder ayarlanamaz
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-07-26 22:27:14.099379 by cre dor
{0}: Çalışanın e-posta adresi bulunamadığı için e-posta gönderilemedi
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-14 01:42:30.599798 by Altan Duman
{0}: gönderen {0} çeşidi {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-10-14 01:41:58.461444 by Altan Duman
{0}: gönderen {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-10-14 01:16:40.346844 by Altan Duman
{0}: Temel kurallar ayarlanmamış
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:19:16.871058 by Administrator
{0}: Aynı Rolü Düzey ile izin Sadece bir kural {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2014-08-28 14:47:38.088791 by Administrator
{0}: yüksek seviyelerde ayarlanır önce 0 düzeyinde İzni ayarlanması gerekir
Verifed
{0}% Billed
2015-10-14 01:16:54.817443 by Altan Duman
{0}% Faturalandırıldı
Verifed
{0}% Complete
2015-02-23 22:00:29.485887 by Administrator
{0}% Tamamlandı
Verifed
{0}% Delivered
2015-10-14 01:17:02.280292 by Altan Duman
{0}% Teslim Edildi
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:47:38.092184 by Administrator
{App_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-02-14 18:28:06.456420 by Administrator
* İşlemde hesaplanacaktır.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:51.776407 by Administrator
** Başarısız: {0} için {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-10-14 01:41:02.133470 by Altan Duman
** Para ** Ana
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-02-23 22:00:28.063498 by Administrator
** Mali Yılı ** Mali Yılı temsil eder. Tüm muhasebe kayıtları ve diğer önemli işlemler ** ** Mali Yılı karşı izlenir.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-26 22:29:17.595365 by cre dor
İşinizde sezonluk değişkenlik varsa **Aylık Dağılım** Bütçe/Hedef'i aylara dağıtmanıza yardımcı olur.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:44:08.519785 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Delivered
2015-10-14 01:04:01.485624 by Altan Duman
% Teslim Edildi
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:59:22.621843 by Administrator
% Tamamlandı Yöntem
Verifed
% Completed
2015-02-14 18:28:06.327638 by Administrator
% Tamamlanan
Verifed
% Installed
2015-02-14 18:28:06.341531 by Administrator
% Montajlanan
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-04-03 20:57:30.119590 by Suat Taştan
% malzemenin faturası bu Satış Emri karşılığında oluşturuldu
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-04-03 20:58:22.887658 by Suat Taştan
% malzeme bu İrsaliye karşılığında teslim edildi
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-10-14 01:03:30.915873 by Altan Duman
% malzeme bu satış emri karşılığında teslim edildi
Verifed
% Ordered
2015-10-14 01:17:34.599883 by Altan Duman
% Sipariş edildi
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:59:24.336262 by Administrator
% İlerleme
Verifed
% Received
2015-11-28 21:26:56.515607 by Melih
% Alındı
Verifed
% Received
2015-11-28 21:27:03.215670 by Melih
% Alındı
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-04-05 16:36:29.257436 by Tufan Kaynak
%s geçerli bir rapor biçimi değil. Rapor biçimi \ aşağıdakilerden biri olmalıdır %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-10-19 16:18:50.249231 by Sami ÖZEN
0 - Taslak; 1 - Gönderildi ; 2 - İptal Edildi
Verifed
0 is highest
2015-11-28 21:27:35.383606 by Melih
0 en üsttedir
Verifed
01-Sales Return
2018-02-23 13:12:41.167548 by Administrator
01-Satış İadesi
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:13:20.124700 by Administrator
02-Satış Sonrası İndirimi
Verifed
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:13:06.813145 by Administrator
03-Hizmetlerdeki yetersizlik
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:14:15.629430 by Administrator
04-Faturada Düzeltme
Verifed
05-Change in POS
2018-05-04 00:16:21.507325 by Halil Bayrakci
05-POS Değişimi
Verifed
1 comment
2015-02-23 22:00:35.453979 by Administrator
1 yorum
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-14 01:18:59.588834 by Altan Duman
1 Döviz = [?] Örneğin 1 TKY = 100 Kuruş
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:50:35.393692 by Administrator
1 saat önce
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:33.609875 by Administrator
1 dakika önce
Verifed
1 month ago
2017-03-08 17:57:38.743262 by Huseyin Erdem
1 ay önce
Verifed
1 weeks ago
2017-03-08 17:57:46.869407 by Huseyin Erdem
1 hafta önce
Verifed
1 year ago
2017-03-08 17:57:54.153086 by Huseyin Erdem
1 yıl önce
Verifed
2 days ago
2015-09-22 15:07:44.128169 by Altan Duman
2 gün önce
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 18:31:14.023845 by Administrator
2 Yıllık
Verifed
90-Above
2015-02-23 22:00:35.852815 by Administrator
90 üzerinde
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 22:00:29.407690 by Administrator
(Yarım Gün)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:59:45.525735 by Administrator
Gelişmiş Ayarlar
Verifed
by Role
2015-10-19 16:19:25.006754 by Sami ÖZEN
Role Göre
Verifed
for {0}
2015-10-14 01:06:20.531528 by Altan Duman
{0} için
Verifed
Group Roll No
2017-08-03 16:58:00.844536 by Tufan Kaynak
Grup Rulo No.
Verifed
or
2015-10-13 13:44:09.823082 by Administrator
veya
Verifed
Shipping Bill Number
2018-04-09 19:05:06.200192 by Yasir AKEL
Kargo Fatura Numarası
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:25:14.347334 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:58:20.967530 by Administrator
_rapor
Verifed
-Above
2015-08-14 17:39:39.306357 by Suat Taştan
-Üstte
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-04-03 21:00:39.187845 by Suat Taştan
'Fiili Başlangıç ​​Tarihi', 'Fiili Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-04-03 21:00:47.394688 by Suat Taştan
'Fiili Başlangıç ​​Tarihi', 'Fiili Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-02-14 18:28:06.408271 by Administrator
'Beklenen Başlangıç ​​Tarihi', 'Beklenen Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2014-08-28 13:55:19.211998 by Administrator
'Beklenen Başlangıç ​​Tarihi', 'Beklenen Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:25:08.268009 by Administrator
'Toplam'
Verifed
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:33.158527 by Administrator
"Takım Üyeleri" veya "Yönetim"
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-26 22:20:55.441599 by cre dor
{0} {1} mevcut değil
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-02-14 18:28:27.602066 by Administrator
{0}, {1} düzenlenmiştir. Lütfen yenileyin.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 22:43:49.836015 by Murat Olcar
{0} {1} iptal edildi veya kapatıldı
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 22:44:11.736533 by Murat Olcar
{0} {1} kapatıldı
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-05-02 15:35:17.822967 by Murat Olcar
{0} {1} devre dışı
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-08 17:51:02.976497 by Huseyin Erdem
{0} {1} aktif değil
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-02-14 18:28:27.606235 by Administrator
{0} {1} teslim edilmedi
Verifed
% Amount Billed
2015-02-14 18:28:06.315107 by Administrator
% Faturalanan Tutar
Verifed
% Billed
2015-02-14 18:28:06.320628 by Administrator
% Faturalanan
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-04-05 16:33:12.241402 by Tufan Kaynak
değerlendirmede 1 yıldız en düşük, 5 yıldız en yüksektir
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-02-14 18:28:06.396579 by Administrator
'Son Siparişten bu yana geçen süre' sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-02-14 18:28:06.403380 by Administrator
'Girdiler' boş olamaz
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:59:50.968040 by Administrator
[Hata]
Verifed
[Error]
2015-02-14 18:28:27.379305 by Administrator
[Hata]
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-14 01:38:17.548432 by Altan Duman
{0} alanı zorunludur
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-14 01:38:21.680704 by Altan Duman
{0} alanı zorunludur
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:34:13.330565 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
{0} added
2014-08-28 14:47:37.953499 by Administrator
{0} eklendi
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-14 18:28:27.502419 by Administrator
{0} negatif olamaz
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:59:53.306864 by Administrator
{0} negatif olamaz
Verifed