You must login to edit or verify translations

Türk: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-03-18 21:44:36.463374 by N. Emre Özbakır
'Tarihine Kadar' 'Tarihinden itibaren' den sonra olmalıdır
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2018-12-13 13:32:01.962659 by N. Emre Özbakır
"Müşterinin tedarik ettiği kalem" Değerleme oranına sahip olamaz.
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:59:36.933487 by Administrator
{0} ({1}), İş Emrinde {3} planlanan miktardan ({2}) fazla olamaz
Unverified
{0} Digest
2018-12-13 13:32:48.054727 by N. Emre Özbakır
{0} Özet
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:12:00.395805 by Administrator
{0}, bir Sağlık Hizmeti Uygulayıcısı Programına sahip değil. Sağlık Uygulayıcısı ana bölümüne ekle
Unverified
{0} is a company holiday
2018-12-13 13:33:13.030627 by N. Emre Özbakır
{0} şirket tatilidir
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-10-25 19:55:36.048731 by N. Emre Özbakır
{0} engellendi, bu işleme devam edilemiyor
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-25 19:56:04.436513 by N. Emre Özbakır
{0} zorunludur. Belki de {1} - {2} için Döviz Kuru kaydı oluşturulmamıştır
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-04-19 12:21:37.645989 by N. Emre Özbakır
{0} {1} sayısı , {2} numaralı hesapta zaten kullanılıyor
Unverified
{0} of {1}
2018-10-18 17:47:06.857007 by N. Emre Özbakır
{1} / {0}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-10-18 17:49:42.174963 by N. Emre Özbakır
{0} oda en fazla bir kullanıcıya sahip olmalıdır.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:14:20.420875 by Administrator
{0} Öğrenciler kaydoldu
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:38:08.509631 by Administrator
{0}: {1}, {2} durumunda olacak şekilde ayarlandı
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-12-25 15:27:17.153699 by Turker TUNALI
> {0} yıl(lar) önce
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:13:03.079217 by Administrator
06- Geçici değerlendirme sonuçlandırması
Unverified
Created
2018-11-29 21:04:51.291330 by Berk B.
Oluşturuldu
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:55:29.644945 by Administrator
Şu an herhangi bir depoda stok yok
Verifed
does not exist!
2018-11-29 21:05:00.909605 by Berk B.
bulunmamakta!
Verifed
Qty increased by 1
2018-11-29 21:05:12.525087 by Berk B.
Miktar 1 artırıldı
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-08-14 17:39:21.110211 by Suat Taştan
`Freeze Stocks Older Than` %d günden daha kısa olmalıdır.
Verifed
; not allowed in condition
2019-04-05 13:09:01.652484 by N. Emre Özbakır
; Durumda izin verilmiyor
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-02-14 18:28:06.391518 by Administrator
'Dayalıdır' ve 'Grubundadır' aynı olamaz
Verifed
'From Date' is required
2015-02-14 18:28:06.413404 by Administrator
'Tarihten itibaren' gereklidir
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-08-14 17:40:45.420183 by Suat Taştan
Stokta olmayan ürünün 'Seri Nosu Var' 'Evet' olamaz
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-08-03 16:59:18.743823 by Tufan Kaynak
{1} satırında {0} türü için 'Genel Arama'ya izin verilmiyor
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-08-03 16:59:27.141665 by Tufan Kaynak
{1} satırında {0} türü için 'Genel Arama'ya izin verilmiyor
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2014-08-28 14:47:33.162350 by Administrator
'Liste görüntüle' izin türü için {0} üst üste {1}
Verifed
'Opening'
2015-08-04 10:19:16.639039 by Administrator
'Açılış'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:57:20.136014 by Administrator
'Alıcılar' belirtilmemiş
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-14 17:44:07.603701 by Suat Taştan
'Son Olay No' 'İlk Olay No' dan küçük olamaz.
Verifed
'To Date' is required
2015-02-14 18:28:06.445710 by Administrator
'Tarihine Kadar' gereklidir
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-14 17:46:40.610488 by Suat Taştan
'Stok Güncelle' seçilemez çünkü ürünler {0} ile teslim edilmemiş.
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-07-26 22:18:33.947494 by cre dor
'Stoğu Güncelle' sabit varlık satışları için kullanılamaz
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:33.154216 by Administrator
"Şirket Tarihçesi"
Verifed
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2018-11-29 21:06:14.793835 by Berk B.
"Müşterinin tedarik ettiği kalem" aynı zamanda Satınalma Kalemi olamaz
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-07-26 22:19:34.304851 by cre dor
'Sabit Varlıktır' seçimi kaldırılamaz, çünkü Varlık kayıtları bulunuyor
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-04-03 20:54:39.067422 by Suat Taştan
"Ana" bu satırın ekleneceği ana tabloyu belirtir
Verifed
(Ca+Mg)/K
2018-11-30 19:25:18.596409 by Berk B.
(Ca+Mg)/K
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:33:21.282289 by Administrator
(Saat Hızı / 60) * Gerçek Çalışma Süresi
Verifed
(including)
2018-11-30 19:25:30.165125 by Berk B.
(dahildir)
Verifed
) for {0}
2018-06-20 20:37:22.828081 by Administrator
) {0} için
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-05-02 15:34:42.937130 by Murat Olcar
[{0}](#Form/Item/{0}) stokta yok
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2014-08-28 14:47:37.452601 by Administrator
[Etiket]: [Alan Tipi] / [Seçenekler]: [Genişlik]
Verifed
[Select]
2015-02-14 18:28:27.383445 by Administrator
[Seç]
Verifed
[Select]
2014-08-28 13:59:51.050137 by Administrator
[Seç]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-10-17 18:02:08.183907 by Korhan Mutludoğan
[Acil] yinelenen %s oluşturulurken hata oluştu (%s için)
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-01-10 14:51:41.736578 by Murat Olcar
{{{0}}} alanAdı şablonu geçerli değil. Olması gereken {{field_name}}
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-08-03 16:59:52.816526 by Tufan Kaynak
{0} - {1} öğrencisi aktif değildir
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-08-03 17:00:07.159860 by Tufan Kaynak
{0} - {1} öğrencisi aktif değildir
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:45:44.200455 by Administrator
{0} - {1} Küme {2} 'ye kayıtlı değil
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-08-03 17:01:26.718159 by Tufan Kaynak
{0} - {1}, {2} Kursuna kayıtlı değil
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 22:00:29.039718 by Administrator
{0} '{1}' devre dışı
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-14 01:20:57.291153 by Altan Duman
{0} '{1}' mali yıl {2} içinde değil
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-02-23 22:00:36.174827 by Administrator
{0} ({1}) planlanan quanitity daha büyük olamaz ({2}) Üretim Sipariş {3}
Verifed
{0} {1} added
2018-10-08 15:00:22.156448 by Administrator
{0} {1} eklendi
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:37.996609 by Administrator
{0} {1} zaten var
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2014-08-28 14:47:37.999868 by Administrator
{0} {1} olamaz "{2}". Bu "{3}" biri olmalıdır
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-14 01:31:40.248553 by Altan Duman
{0} {1} son nokta olamaz çünkü kendisine bağlı olanlar var.
Verifed
{0} {1} created
2016-05-02 15:35:05.910583 by Murat Olcar
{0} {1} oluşturuldu
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-14 01:31:52.303884 by Altan Duman
{0} {1} yok, birleştirmek için yeni bir hedef seçin
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:12:41.765364 by Administrator
{0} {1} yok.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:45:02.525306 by Administrator
{0} {1} gönderilmedi, bu nedenle eylem tamamlanamadı
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:18:44.209018 by Administrator
{0} {1}, {2} ile ilişkili, ancak Parti Hesabı {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-14 00:46:10.129826 by Altan Duman
{0} {1} iptal edilmiş veya durdurulmuş
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-08-03 17:02:10.775754 by Tufan Kaynak
{0} {1} iptal edildi, bu nedenle eylem tamamlanamadı
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-05-02 15:35:27.978385 by Murat Olcar
{0} {1} donduruldu
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-02-23 22:00:28.411736 by Administrator
{0} {1} tam fatura edilir
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:31:16.969152 by Administrator
{0} {1}, {2} {3} ile ilişkili değil
Verifed
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:35:34.851422 by Administrator
{0} {1} ana şirkette mevcut değil
Verifed
{0} {1} must be submitted
2015-02-14 18:28:27.610640 by Administrator
{0} {1} teslim edilmelidir
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:38.027474 by Administrator
{0} {1} bulunamadı
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-08 17:51:43.652877 by Huseyin Erdem
{0} {1} Aktif mali dönem içinde değil.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:29:32.868596 by Administrator
{0} {1} durum {2} olduğu
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-08-03 17:02:56.051620 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} arasında
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:59:47.929602 by Administrator
{0} {1}: 'Kar ve Zarar' türü hesabı {2} Entry Açılış izin verilmez
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:59:03.565391 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} Grup olamaz
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:59:29.193192 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} Şirket'e ait olmayan {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:59:11.791766 by Administrator
{0} {1}: Hesap {2} etkin değil
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-04-05 16:32:05.108757 by Tufan Kaynak
{0} {1}: {2} için muhasebe kaydı yalnızca bu para birimi ile yapılabilir: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:59:03.396112 by Administrator
{0} {1}: Maliyet Merkezi {2} Şirket'e ait olmayan {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-02-14 18:28:27.639854 by Administrator
Ürün{2} için {0} {1}: Maliyert Merkezi zorunludur
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-04-05 16:45:19.532738 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Kar/zarar hesabı {2} için Masraf Merkezi tanımlanmalıdır. Lütfen aktif şirket için varsayılan bir Masraf Merkezi tanımlayın.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-04-05 16:43:53.731177 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Alacak hesabı {2} için müşteri tanımlanmalıdır.
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-04-05 16:30:49.061341 by Tufan Kaynak
{0} {1}: {2} için borç ya da alacak tutarı girilmelidir
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-10-14 00:47:35.459799 by Altan Duman
{0} {1}: Sonlandırılmış bir kayıt silinemez.
Verifed
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-04-05 16:43:15.995458 by Tufan Kaynak
{0} {1}: Borç hesabı {2} için tedarikçi tanımlanmalıdır
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-02-23 22:00:33.610938 by Administrator
{0} Bill karşı {1} tarihli {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2015-10-14 00:48:02.624250 by Altan Duman
{0} Satınalma siparişine karşı{1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2015-10-28 17:01:23.695708 by gezgin biri
{0} Satış Faturasına karşı {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2015-10-28 17:01:32.086400 by gezgin biri
{0} Satış Siparişine karşı {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:29.802561 by Administrator
{0} zaten Çalışan tahsis {1} dönem {2} için {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:18:14.533091 by Administrator
{0} zaten var. Başka bir isim seçin
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-11-03 00:04:44.460089 by N. Emre Özbakır
{0} zaten abonelikten çıktı
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-28 16:57:33.586561 by gezgin biri
{0} zaten {1} {2} aboneliğinden çıktı
Verifed
{0} and {1}
2015-08-04 10:19:14.062766 by Administrator
{0} ve {1}
Verifed
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:37:18.348306 by Administrator
{1} iş gününden sonra {0} uygulanabilir
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:29:33.300200 by Administrator
{0} şu anda bu belgeyi incelemekte
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-07-26 22:21:12.832172 by cre dor
{0} varlığı transfer edilemez
Verifed
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:12:12.386759 by Administrator
{0} atanan {1}: {2}
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-04-05 16:42:33.644813 by Tufan Kaynak
{0} {2} {3} için {1} bütçe hesabı {4} tanımlıdır. Bütçe {5} kadar aşılacaktır.
Verifed
{0} by {1}
2015-10-14 00:48:23.732374 by Altan Duman
{0} tarafından {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:37:34.160874 by Administrator
{0} Takvim
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2014-08-28 14:47:37.959840 by Administrator
{0} türleri için ayarlanamaz
Verifed
{0} Chart
2018-02-23 13:13:44.727153 by Administrator
{0} Grafik
Verifed
{0} comments
2015-02-23 22:00:33.262195 by Administrator
{0} yorumlar
Verifed
{0} created
2015-02-14 18:28:27.507244 by Administrator
{0} oluşturuldu
Verifed
{0} created
2014-08-28 13:59:53.386607 by Administrator
{0} oluşturuldu
Verifed
{0} created successfully
2018-10-08 15:00:15.850868 by Administrator
{0} başarıyla oluşturuldu
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-14 01:32:36.605394 by Altan Duman
{1} oluşturan kişi {0}
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:18:53.883932 by Administrator
{0} şu anda bir {1} Tedarikçi Puan Kartı'na sahip ve bu tedarikçiye Satın Alma Siparişleri dikkatle verilmelidir.
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:18:19.643634 by Administrator
{0} şu anda bir {1} Tedarikçi Puan Kartı'na sahip ve bu tedarikçinin RFQ'ları dikkatli bir şekilde verilmelidir.
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:33.919482 by Administrator
{0} gün önce
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-02-14 18:28:27.512382 by Administrator
{0} Şirket {1}E ait değildir
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2014-08-28 14:47:37.963115 by Administrator
{0} aralıksız yoktur {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-10-14 01:32:59.638274 by Altan Duman
{1} düzenleyen kişi {0}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2015-10-14 01:33:18.937378 by Altan Duman
{0} iki kere ürün vergisi girildi
Verifed
{0} Feedback Request
2017-04-05 16:29:06.846296 by Tufan Kaynak
{0} Geribildirim İsteği
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-14 01:35:07.726900 by Altan Duman
{1} içinde {0} eşsiz olarak ayarlanamaz, çünkü bir çok normal değer girilmiş
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:34:11.706140 by Administrator
{0} için {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-04-05 16:40:27.446523 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} aralığında
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-04-05 16:40:13.155244 by Tufan Kaynak
{0} {1} ile {2} aralığında {3}. satırda
Verifed
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:32:32.343238 by Administrator
{0} başarıyla gönderildi
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-04-05 16:39:09.192978 by Tufan Kaynak
{0} E-posta grubuna başarı ile eklendi.
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:37:50.867347 by Administrator
{0}, {1} yılına kadar ücret geçerliliğine sahiptir.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-14 01:05:31.436679 by Altan Duman
{0} isimli kişi {1} {2} konuşmayı bıraktı
Verifed
{0} hours
2016-07-26 22:24:22.317158 by cre dor
{0} saat
Verifed
{0} hours ago
2017-04-05 16:38:53.793694 by Tufan Kaynak
{0} saat önce
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 20:35:30.566726 by Administrator
{1} satırında {0}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2014-08-28 14:47:37.966299 by Administrator
{0} üst üste {1} URL ve alt öğeleri hem de olamaz
Verifed
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:18:31.496567 by Administrator
{0}, {1} 'in teklif vermeyeceğini, ancak tüm maddelerin \ teklif edildiğini belirtir. RFQ teklif durumu güncelleniyor.
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:31:17.807713 by Administrator
{0} zorunlu bir alandır
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:57:11.305552 by Administrator
{0}, 'Alıcılar' bölümünde geçersiz bir e-posta adresidir
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-28 21:25:23.046153 by Melih
{0} bu belgeyi görüntülüyor
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2015-02-14 18:28:27.533783 by Administrator
{0} Ürün {1} için zorunludur
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-02-14 18:28:27.538700 by Administrator
{0} zorunludur. {1} ve {2} için Döviz kaydı oluşturulmayabilir.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-10-14 01:35:25.682954 by Altan Duman
{0} bir stok ürünü değildir.
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-02-14 18:28:27.549103 by Administrator
{0} Ürün {1} için geçerli bir parti numarası değildir
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-07-02 16:55:22.916027 by Ali
{0} geçerli bir e-posta adresi değil
Verifed
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:31:59.872761 by Administrator
{0} geçerli bir İş Akışı Durumu değil. Lütfen iş akışınızı güncelleyin ve tekrar deneyin.
Verifed
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:36:46.860036 by Administrator
{0} geçerli bir Bordro Döneminde değil
Verifed
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:39:37.731543 by Administrator
{0} İsteğe Bağlı Tatil Listesinde değil
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-08-03 17:04:06.111119 by Tufan Kaynak
{0} artık belge türü {1} için varsayılan yazdırma biçimi
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-02-14 18:28:27.562061 by Administrator
{0} varsayılan Mali Yıldır. Değiştirmek için tarayıcınızı yenileyiniz
Verifed
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:38:36.797343 by Administrator
{0}, {1} tarihine kadar beklemede
Verifed
{0} is required
2014-08-28 13:59:54.377205 by Administrator
{0} gereklidir
Verifed
{0} is required
2015-02-14 18:28:27.566599 by Administrator
{0} gereklidir
Verifed
{0} is saved
2014-08-28 14:47:37.970476 by Administrator
{0} kaydedilir
Verifed
{0} items in progress
2016-07-26 22:24:30.193131 by cre dor
{0} ürün işlemde
Verifed
{0} items produced
2016-07-26 22:24:37.141850 by cre dor
{0} ürün üretildi
Verifed
{0} items selected
2017-04-05 16:38:31.953869 by Tufan Kaynak
{0} adet ürün seçildi
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:37.950274 by Administrator
{0} Listesi
Verifed
{0} logged in
2015-10-14 00:51:24.320939 by Altan Duman
{0} giriş yaptı
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-04-05 16:38:04.484401 by Tufan Kaynak
{0} çıkış yaptı: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:44:28.925053 by Administrator
{0} bir yorumda sizden bahsetti {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:34.363361 by Administrator
{0} dakika önce
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:50:35.210211 by Administrator
{0} ay önce
Verifed
{0} must appear only once
2015-02-23 22:00:28.044515 by Administrator
{0} sadece bir kez yer almalıdır
Verifed
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:37:21.617805 by Administrator
{0} return belgesinde negatif olmalıdır
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-10-14 00:52:05.774835 by Altan Duman
{0} mutlaka {1} den olmalıdır
Verifed
{0} must be set first
2014-08-28 14:47:37.977050 by Administrator
{0} ilk olarak ayarlanması gerekir
Verifed
{0} must be submitted
2017-09-04 17:57:19.482219 by Administrator
{0} gönderilmelidir
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 22:00:35.287039 by Administrator
{0} benzersiz olmalıdır
Verifed
{0} Name
2016-07-26 22:24:41.253554 by cre dor
{0} Ad
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-14 00:54:54.499615 by Altan Duman
{0} geçerli bir durum değil
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-14 00:57:54.271902 by Altan Duman
{0} isminin değiştirilmesine izin verilmedi
Verifed
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:38:42.994542 by Administrator
{0}, {1} ile işlem yapmasına izin verilmiyor. Lütfen Şirketi değiştirin.
Verifed
{0} not found
2017-07-04 15:45:08.791959 by Administrator
{0} bulunamadı
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:55:27.840526 by Administrator
{1} öğesi için {0} bulunamadı
Verifed
{0} on Half day Leave on {1}
2018-11-30 19:28:31.904463 by Berk B.
{1} {0} tarihinde yarım günlük izinde
Verifed
{0} on Leave on {1}
2018-11-30 19:29:05.248728 by Berk B.
{0}, {1} tarihinde izinli
Verifed
{0} or {1}
2015-08-04 10:19:31.795139 by Administrator
{0} veya {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-10-14 00:59:19.701402 by Altan Duman
{0} ödeme girişleri şu tarafından filtrelenemez {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:25:13.708547 by Administrator
{0} Raporu
Verifed
{0} Result submittted
2017-09-25 15:37:30.072091 by Administrator
{0} Sonuç gönderildi
Verifed
{0} rows for {1}
2017-08-03 17:05:33.450892 by Tufan Kaynak
{1} için bulunan {0} satır
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:44:08.826353 by Administrator
{0} Öğe için gerekli Seri Numaraları {1}. Sağladığınız {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 16:16:23.284729 by Administrator
{0} Ayarlar bulunamadı
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-10-14 00:59:51.928605 by Altan Duman
{0} bu belgeyi şu kişi ile paylaştı {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:54:01.313352 by Administrator
{0} herkesle bu belgeyi paylaştı
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:14:16.803887 by Administrator
{0}, 0 ile 100 arasında bir değer olmalıdır
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-08-03 17:05:55.086917 by Tufan Kaynak
Öğrenci Grupları {0} oluşturuldu.
Verifed
{0} subscribers added
2015-05-14 10:34:18.721787 by Administrator
{0} aboneler eklendi
Verifed
{0} to {1}
2017-08-03 17:06:08.337907 by Tufan Kaynak
{0} ile {1} arasında
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:18:55.176718 by Administrator
Bu tür e-postaları almayı durdurmak için {0}
Verifed
{0} Tree
2015-02-23 22:00:28.376306 by Administrator
{0} Ağaç
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-10-14 01:00:29.296403 by Altan Duman
{0} belge paylaşımını şu kişiden sildi {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-05-02 15:37:31.542092 by Murat Olcar
{0} miktar [{1}](#Form/Item/{1}) bulunduğu yer [{2}](#Form/Warehouse/{2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-07-26 22:26:14.698648 by cre dor
Bu işlemi tamamlamak için {2} içinde {3} {4} üstünde {5} için {0} miktar {1} gerekli.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-07-26 22:26:43.841862 by cre dor
Bu işlemi tamamlamak için {2} içinde {0} birim {1} gerekli.
Verifed
{0} updated
2014-08-28 14:47:37.993285 by Administrator
{0} güncellendi
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-10-14 01:01:05.384029 by Altan Duman
Ürün {1} için {0} geçerli bir seri numarası
Verifed
{0} variants created.
2018-08-31 20:11:52.620848 by Administrator
{0} varyant oluşturuldu.
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:34.819728 by Administrator
{0} hafta önce
Verifed
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:48.568415 by Administrator
{0}, {1} Satır
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:36:07.249712 by Administrator
{0}: izin verilen azami karakter olarak '{1}' ({3}), kesilmiş alacak {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-10-28 16:58:24.987074 by gezgin biri
{0}: {1} mevcut değil
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:59.482419 by Administrator
{0}: {1} içinde {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2014-08-28 13:59:55.721446 by Administrator
{0}: {1} Fatura Ayrıntıları tablosunda bulunamadı
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-02-14 18:28:27.644149 by Administrator
{0}: {1} Fatura Ayrıntıları tablosunda bulunamadı
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-10-14 01:13:13.550815 by Altan Duman
{0}: Öğesi tanzim edilmeden iptal edilemez
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2014-08-28 14:47:38.053956 by Administrator
{0}: Ata Amend ayarlanamaz Submittable değilse
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-11-03 00:09:57.091367 by N. Emre Özbakır
{0}: Gönderilebilir değilse gönderme ataması yapılamaz
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-11-03 00:10:20.395151 by N. Emre Özbakır
{0}: Gönderilmeden iptal edilemez
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-11-03 00:10:51.222491 by N. Emre Özbakır
{0}: {1} İçeri alınabilir değilse içeri alınabilir işaretlenemez
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-11-03 00:11:19.383731 by N. Emre Özbakır
{0}: oluşturulmadan içeri atanamaz
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2014-08-28 14:47:38.068213 by Administrator
{0}: Yaz olmadan onaylanmasına, İptal, Gönder ayarlanamaz
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-07-26 22:27:14.099379 by cre dor
{0}: Çalışanın e-posta adresi bulunamadığı için e-posta gönderilemedi
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-14 01:42:30.599798 by Altan Duman
{0}: gönderen {0} çeşidi {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-10-14 01:41:58.461444 by Altan Duman
{0}: gönderen {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-10-14 01:16:40.346844 by Altan Duman
{0}: Temel kurallar ayarlanmamış
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:19:16.871058 by Administrator
{0}: Aynı Rolü Düzey ile izin Sadece bir kural {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2014-08-28 14:47:38.088791 by Administrator
{0}: yüksek seviyelerde ayarlanır önce 0 düzeyinde İzni ayarlanması gerekir
Verifed
{0}% Billed
2015-10-14 01:16:54.817443 by Altan Duman
{0}% Faturalandırıldı
Verifed
{0}% Complete
2015-02-23 22:00:29.485887 by Administrator
{0}% Tamamlandı
Verifed
{0}% Delivered
2015-10-14 01:17:02.280292 by Altan Duman
{0}% Teslim Edildi
Verifed
{app_title}
2014-08-28 14:47:38.092184 by Administrator
{App_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-02-14 18:28:06.456420 by Administrator
* İşlemde hesaplanacaktır.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:51.776407 by Administrator
** Başarısız: {0} için {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-10-14 01:41:02.133470 by Altan Duman
** Para ** Ana
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-02-23 22:00:28.063498 by Administrator
** Mali Yılı ** Mali Yılı temsil eder. Tüm muhasebe kayıtları ve diğer önemli işlemler ** ** Mali Yılı karşı izlenir.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-07-26 22:29:17.595365 by cre dor
İşinizde sezonluk değişkenlik varsa **Aylık Dağılım** Bütçe/Hedef'i aylara dağıtmanıza yardımcı olur.
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:44:08.519785 by Administrator
<head> HTML
Verifed
% Delivered
2015-10-14 01:04:01.485624 by Altan Duman
% Teslim Edildi
Verifed
% Complete Method
2016-12-15 17:59:22.621843 by Administrator
% Tamamlandı Yöntem
Verifed
% Completed
2015-02-14 18:28:06.327638 by Administrator
% Tamamlanan
Verifed
% Installed
2015-02-14 18:28:06.341531 by Administrator
% Montajlanan
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-04-03 20:57:30.119590 by Suat Taştan
% malzemenin faturası bu Satış Emri karşılığında oluşturuldu
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-04-03 20:58:22.887658 by Suat Taştan
% malzeme bu İrsaliye karşılığında teslim edildi
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2015-10-14 01:03:30.915873 by Altan Duman
% malzeme bu satış emri karşılığında teslim edildi
Verifed
% Ordered
2015-10-14 01:17:34.599883 by Altan Duman
% Sipariş edildi
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:59:24.336262 by Administrator
% İlerleme
Verifed
% Received
2015-11-28 21:26:56.515607 by Melih
% Alındı
Verifed
% Received
2015-11-28 21:27:03.215670 by Melih
% Alındı
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-04-05 16:36:29.257436 by Tufan Kaynak
%s geçerli bir rapor biçimi değil. Rapor biçimi \ aşağıdakilerden biri olmalıdır %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-10-19 16:18:50.249231 by Sami ÖZEN
0 - Taslak; 1 - Gönderildi ; 2 - İptal Edildi
Verifed
0 is highest
2015-11-28 21:27:35.383606 by Melih
0 en üsttedir
Verifed
01-Sales Return
2018-02-23 13:12:41.167548 by Administrator
01-Satış İadesi
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:13:20.124700 by Administrator
02-Satış Sonrası İndirimi
Verifed
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:13:06.813145 by Administrator
03-Hizmetlerdeki yetersizlik
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:14:15.629430 by Administrator
04-Faturada Düzeltme
Verifed
05-Change in POS
2018-05-04 00:16:21.507325 by Halil Bayrakci
05-POS Değişimi
Verifed
07-Others
2018-11-30 19:29:58.112958 by Berk B.
07-Diğerleri
Verifed
1 comment
2015-02-23 22:00:35.453979 by Administrator
1 yorum
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-10-14 01:18:59.588834 by Altan Duman
1 Döviz = [?] Örneğin 1 TKY = 100 Kuruş
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:50:35.393692 by Administrator
1 saat önce
Verifed
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:07:40.885988 by Administrator
1 Sadakat Puanı = Ne kadar para birimi?
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:33.609875 by Administrator
1 dakika önce
Verifed
1 month ago
2017-03-08 17:57:38.743262 by Huseyin Erdem
1 ay önce
Verifed
1 weeks ago
2017-03-08 17:57:46.869407 by Huseyin Erdem
1 hafta önce
Verifed
1 year ago
2017-03-08 17:57:54.153086 by Huseyin Erdem
1 yıl önce
Verifed
2 days ago
2015-09-22 15:07:44.128169 by Altan Duman
2 gün önce
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 18:31:14.023845 by Administrator
2 Yıllık
Verifed
90-Above
2015-02-23 22:00:35.852815 by Administrator
90 üzerinde
Verifed
(Half Day)
2015-02-23 22:00:29.407690 by Administrator
(Yarım Gün)
Verifed
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:33:27.955180 by Administrator
{0} Retain Örnek toplu işlemi temel alır, lütfen numuneyi tutmak için Has Part No'yu kontrol edin.
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:59:45.525735 by Administrator
Gelişmiş Ayarlar
Verifed
by Role
2015-10-19 16:19:25.006754 by Sami ÖZEN
Role Göre
Verifed
for {0}
2015-10-14 01:06:20.531528 by Altan Duman
{0} için
Verifed
Group Roll No
2017-08-03 16:58:00.844536 by Tufan Kaynak
Grup Rulo No.
Verifed
or
2015-10-13 13:44:09.823082 by Administrator
veya
Verifed
Shipping Bill Number
2018-04-09 19:05:06.200192 by Yasir AKEL
Kargo Fatura Numarası
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:25:14.347334 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:58:20.967530 by Administrator
_rapor
Verifed
-Above
2015-08-14 17:39:39.306357 by Suat Taştan
-Üstte
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-04-03 21:00:39.187845 by Suat Taştan
'Fiili Başlangıç ​​Tarihi', 'Fiili Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-04-03 21:00:47.394688 by Suat Taştan
'Fiili Başlangıç ​​Tarihi', 'Fiili Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-02-14 18:28:06.408271 by Administrator
'Beklenen Başlangıç ​​Tarihi', 'Beklenen Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2014-08-28 13:55:19.211998 by Administrator
'Beklenen Başlangıç ​​Tarihi', 'Beklenen Bitiş Tarihi' den büyük olamaz
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:25:08.268009 by Administrator
'Toplam'
Verifed
"Team Members" or "Management"
2014-08-28 14:47:33.158527 by Administrator
"Takım Üyeleri" veya "Yönetim"
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-26 22:20:55.441599 by cre dor
{0} {1} mevcut değil
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-02-14 18:28:27.602066 by Administrator
{0}, {1} düzenlenmiştir. Lütfen yenileyin.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 22:43:49.836015 by Murat Olcar
{0} {1} iptal edildi veya kapatıldı
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 22:44:11.736533 by Murat Olcar
{0} {1} kapatıldı
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-05-02 15:35:17.822967 by Murat Olcar
{0} {1} devre dışı
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-08 17:51:02.976497 by Huseyin Erdem
{0} {1} aktif değil
Verifed
{0} {1} is not submitted
2015-02-14 18:28:27.606235 by Administrator
{0} {1} teslim edilmedi
Verifed
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:16:24.754662 by Administrator
{0} bu göreve kendini atadı: {1}
Verifed
% Amount Billed
2015-02-14 18:28:06.315107 by Administrator
% Faturalanan Tutar
Verifed
% Billed
2015-02-14 18:28:06.320628 by Administrator
% Faturalanan
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-04-05 16:33:12.241402 by Tufan Kaynak
değerlendirmede 1 yıldız en düşük, 5 yıldız en yüksektir
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-02-14 18:28:06.396579 by Administrator
'Son Siparişten bu yana geçen süre' sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-02-14 18:28:06.403380 by Administrator
'Girdiler' boş olamaz
Verifed
[Error]
2014-08-28 13:59:50.968040 by Administrator
[Hata]
Verifed
[Error]
2015-02-14 18:28:27.379305 by Administrator
[Hata]
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-14 01:38:17.548432 by Altan Duman
{0} alanı zorunludur
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-14 01:38:21.680704 by Altan Duman
{0} alanı zorunludur
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:34:13.330565 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
{0} added
2014-08-28 14:47:37.953499 by Administrator
{0} eklendi
Verifed
{0} can not be negative
2015-02-14 18:28:27.502419 by Administrator
{0} negatif olamaz
Verifed
{0} can not be negative
2014-08-28 13:59:53.306864 by Administrator
{0} negatif olamaz
Verifed