You must login to edit or verify translations

українська: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:36:56.143672 by Administrator
{0} Зберігати зразок грунтується на пакеті, будь ласка, перевірте, чи має пакетний номер для збереження зразка елемента
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:46:47.000998 by Administrator
Група Ролл Немає
Unverified
_report
2017-06-12 16:56:21.507087 by Natalia Myshuk
_звіт
Unverified
_report
2017-06-12 16:56:26.535976 by Natalia Myshuk
_звіт
Unverified
; not allowed in condition
2017-10-13 12:10:32.080257 by Natalia Myshuk
; не допускаються в умові
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-12 16:57:05.534994 by Natalia Myshuk
"В глобальному пошуку" не дозволений тип поля {0} в рядку {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-12 16:57:58.551659 by Natalia Myshuk
"В глобальному пошуку" не дозволений тип {0} в рядку {1}
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-07-06 12:42:18.888514 by Natalia Myshuk
"До Випадку №" не може бути менше, ніж "З Випадку № '
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2016-07-06 12:43:21.705784 by Natalia Myshuk
"Батько" означає батьківську таблицю, в якій повинен бути доданий цей ряд
Unverified
) for {0}
2018-06-20 20:42:10.556674 by Administrator
) за {0}
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-07-06 12:44:03.628440 by Natalia Myshuk
[Етикетка]: [Тип Поля] / [Опції]: [Ширина]
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-07-06 12:44:38.948678 by Natalia Myshuk
{{{0}}} не є допустимим зразком ім'я_поля. Це має бути {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:46:40.809061 by Administrator
{0} - {1} не надійшов у Batch {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 15:00:10.912801 by Administrator
{0} ({1}) не може перевищувати заплановану кількість ({2}) у робочому замовленні {3}
Unverified
{0} {1} created
2016-07-25 11:47:58.824652 by Administrator
{0} {1} створено
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2016-07-06 12:47:05.012228 by Natalia Myshuk
{0} {1} був змінений. Будь ласка, поновіть.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-10-13 12:11:42.268091 by Natalia Myshuk
{0} {1} не був підтвердженим таким чином, дія не може бути завершена
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:20:30.726186 by Administrator
{0} {1} пов'язаний з {2}, але партійний обліковий запис {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-10-13 12:12:11.802641 by Natalia Myshuk
{0} {1} є скасованим так що дія не може бути завершена
Unverified
{0} {1} is frozen
2017-02-17 21:37:53.258157 by Sergii Zholudov
{0} {1} заблоковано
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-14 23:03:45.480122 by Natalia Myshuk
{0} {1} не активний
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:39:59.779540 by Administrator
{0} {1} не присутній у материнській компанії
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-14 23:04:24.832340 by Natalia Myshuk
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 18:01:04.809007 by Administrator
{0} {1}: "Прибутки і збитки" тип рахунку {2} не допускаються в Отвір для введення
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 18:00:24.200295 by Administrator
{0} {1}: Бухгалтерія Вхід для {2} може бути зроблено тільки в валюті: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-02-14 21:25:16.502403 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр доходів/витрат необхідний для рахунку прибутків/збитків {2}. Налаштуйте центр витрат за замовчуванням для Компанії.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 18:00:14.481882 by Administrator
{0} {1}: Клієнт зобов'язаний щодо дебіторів рахунки {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-03-29 03:16:34.265550 by Natalia Myshuk
{0} {1}: або дебетова або кредитна сума потрібна для {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-03-29 03:17:07.439343 by Natalia Myshuk
{0} {1}: Постачальник повинен мати Платіжний рахунок {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2016-03-22 13:53:52.074409 by Andriy Tymchenko
{0} проти рахунку {1} від {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2016-11-11 21:20:29.909606 by Sergii Zholudov
{0} за Замовленням на придбання {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-10-21 16:00:31.157852 by Administrator
{0} проти замовлення клієнта {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2016-07-06 12:49:29.688502 by Natalia Myshuk
{0} вже виділено Робітника {1} для періоду {2} в {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:19:49.437179 by Administrator
{0} вже існує. Виберіть інше ім'я
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:42:05.162413 by Administrator
{0} застосовується після {1} робочих днів
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:15:09.016107 by Administrator
{0} присвоєно {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-03-30 16:18:32.391681 by Administrator
{0} Бюджет рахунку {1} проти {2} {3} одно {4}. Він буде перевищувати {5}
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 13:16:03.080004 by Administrator
{0} Графік
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:20:35.887724 by Administrator
{0} наразі має {1} Поставку Scorecard Постачальника, і замовлення на придбання для цього постачальника повинні бути випущені з обережністю.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:19:54.894950 by Administrator
{0} наразі має {1} Поставку Scorecard Постачальника, і запити на поставку цього постачальника повинні бути випущені з обережністю.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:41:34.612925 by Administrator
{0} Дайджест
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:14:59.576465 by Administrator
{0} не має розкладу практикуючого лікаря. Додайте його в майстра охорони здоров'я
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:19:00.241282 by Administrator
{0} Зворотній зв'язок Запит
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-14 23:04:47.660112 by Natalia Myshuk
{0} від {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-14 23:05:13.052193 by Natalia Myshuk
{0} від {1} до {2} в ряді #{3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:33:36.392338 by Administrator
{0} успішно надіслано
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-14 23:05:38.046403 by Natalia Myshuk
{0} був успішно доданий до Email Групи
Unverified
{0} hours ago
2017-03-14 23:05:48.608257 by Natalia Myshuk
{0} годин тому
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 20:39:53.894478 by Administrator
{0} в рядку {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-06-12 16:59:35.735530 by Natalia Myshuk
{0} рядка {1} не може мати обидва URL і дочірні елементи
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:20:10.712240 by Administrator
{0} вказує на те, що {1} не буде надавати котирування, але котируються всі елементи \. Оновлення стану цитати RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:15:43.048791 by Administrator
{0} - це свято компанії
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:57:24.754162 by Administrator
{0} - це недійсна електронна адреса в "Одержувачі"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:40:55.762038 by Administrator
{0} заблоковано, тому цю транзакцію неможливо продовжити
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-12-06 22:15:50.739848 by Natalia Myshuk
{0} не є допустимим номером партії для товару {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-14 23:06:03.642076 by Natalia Myshuk
{0} не корректна Email адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:32:56.470308 by Administrator
{0} не є дійсним стан робочого процесу. Оновіть свій робочий процес і повторіть спробу.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:41:26.957060 by Administrator
{0} не має дійсного періоду заробітної плати
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:44:53.079686 by Administrator
{0} не входить до додаткового списку свят
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:59:15.798671 by Administrator
{0} тепер за замовчуванням формат друку для {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:43:42.247467 by Administrator
{0} призупинено до {1}
Unverified
{0} items in progress
2016-12-13 13:41:50.232443 by Natalia Myshuk
{0} виготовляються товари
Unverified
{0} items produced
2016-12-13 13:41:25.712528 by Natalia Myshuk
{0} виготовлені товари
Unverified
{0} items selected
2017-03-14 23:09:24.264450 by Natalia Myshuk
{0} вибрані товари
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-14 23:06:17.969731 by Natalia Myshuk
{0} вийшов: {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:37:59.270416 by Administrator
{0} повинен бути негативним у зворотному документі
Unverified
{0} must be submitted
2018-03-29 03:18:04.303497 by Natalia Myshuk
{0} потрібно затвердити
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:43:49.776993 by Administrator
{0} не дозволено здійснювати трансакції за допомогою {1}. Будь ласка, змініть компанію.
Unverified
{0} not found
2018-03-29 03:18:11.450090 by Natalia Myshuk
{0} не знайдений
Unverified
{0} not found for Item {1}
2018-03-29 03:18:21.294098 by Natalia Myshuk
{0} не знайдено для Продукту {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:43:14.477405 by Administrator
{0} Кількість {1} вже використано в обліковому записі {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 20:14:54.271049 by Administrator
{0} на пів дня Залишити на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 20:15:14.397141 by Administrator
{0} залишити на {1}
Unverified
{0} Result submittted
2018-03-29 03:18:36.506825 by Natalia Myshuk
{0} Результат затверджено
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:17:18.904912 by Administrator
{0} самостійно призначив це завдання: {1}
Unverified
{0} Settings not found
2017-06-12 17:00:10.297468 by Natalia Myshuk
{0} Налаштування не знайдені
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:20:37.206244 by Administrator
{0}, щоб більше не отримувати електронні листи цього типу
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2016-12-06 22:16:54.941748 by Natalia Myshuk
{0} не поділився цим документом з {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-12-06 22:17:37.381183 by Natalia Myshuk
{0} одиниць [{1}] (#Форми /Товару / {1}) знайдено в [{2}] (#Формі / Склад / {2})
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:41:35.993326 by Administrator
{0} вакансій та {1} бюджет на {2} вже заплановані для дочірніх компаній {3}. \ Ви можете планувати лише {4} вакансій і бюджету {5} за планом персоналу {6} для материнської компанії {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 20:14:46.092162 by Administrator
Створено {0} варіанти.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-12-13 13:42:35.935993 by Natalia Myshuk
{0}: {1} '({3}) будуть обірвані, символів допускається не більше ніж: {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2016-07-05 16:50:31.057672 by Natalia Myshuk
{0}: {1} не існує
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:43:06.891254 by Administrator
{0}: {1} встановлено значення {2}
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2016-07-05 16:48:55.060555 by Natalia Myshuk
{0}: Неможливо встановити Імпорт без Створення
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-12-13 13:43:17.960094 by Natalia Myshuk
{0}: тільки одне правило допускається з тій же Ролі, Рівня і {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-12-13 13:44:02.152477 by Natalia Myshuk
{0}: Дозволи на 0 рівні мають бути встановлені до встановлення більш високих рівнів
Unverified
{0}% Billed
2016-12-13 13:44:22.575392 by Natalia Myshuk
{0}% Оплачено
Unverified
{0}% Complete
2016-07-05 16:47:12.812691 by Natalia Myshuk
{0}% Виконано
Unverified
{0}% Delivered
2016-07-05 16:46:48.718499 by Natalia Myshuk
{0}% Доставлено
Unverified
{app_title}
2015-10-21 16:00:15.875211 by Administrator
{} App_title
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:52:32.673991 by Administrator
Номер {type} повинен мати принаймні одного користувача.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2016-12-13 13:44:49.684279 by Natalia Myshuk
** Не вдалося: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2016-12-13 13:45:08.452206 by Natalia Myshuk
**Валютний** Мастер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-07-19 14:01:26.182264 by Slava V
** Бюджетний період ** являє собою бюджетний період. Всі бухгалтерські та інші основні операції відслідковуються у розрізі **Бюджетного періоду**.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:46:27.025917 by Administrator
> {0} рік тому
Unverified
% Delivered
2016-07-06 12:56:11.088449 by Natalia Myshuk
Доставлено%
Unverified
% Amount Billed
2016-10-13 17:49:55.809312 by Sergii Zholudov
Виставлено рахунків на %
Unverified
% Billed
2016-10-13 17:49:38.476787 by Sergii Zholudov
Виставлено рахунки %
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 18:00:27.340764 by Administrator
% Повний метод
Unverified
% Completed
2018-03-29 03:19:45.092684 by Natalia Myshuk
% Виконано
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2016-10-13 17:51:36.477976 by Sergii Zholudov
% матеріалів у виставлених рахунках згідно Замовлення клієнта
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2016-07-06 12:55:20.205453 by Natalia Myshuk
% Матеріалів доставляється по цій накладній
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2016-12-15 16:41:04.335138 by George Vyshnya
% Матеріалів доставлено по цьому замовленні клієнта
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:17:43.798826 by Administrator
% S не є допустимим форматом звіту. Формат звіту повинен \ одну з таких дій% з
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 13:14:42.541364 by Administrator
01-продаж повернення
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:15:28.153492 by Administrator
Знижка з продажу 02-Post
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:15:14.418095 by Administrator
03-дефіцит послуг
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:16:43.224929 by Administrator
04-виправлення в рахунку-фактурі
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 13:15:09.479517 by Administrator
05-зміна POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:15:09.973220 by Administrator
06-Завершення попередньої оцінки
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:08:26.617362 by Administrator
1 балів лояльності = скільки базова валюта?
Unverified
1 month ago
2017-03-14 23:06:51.003642 by Natalia Myshuk
1 місяць тому
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 16:18:04.510228 by Administrator
1 зірка є найнижчим і 5 зірками є високим рейтингом
Unverified
1 weeks ago
2017-03-14 23:06:57.807662 by Natalia Myshuk
1 тиждень тому
Unverified
1 year ago
2017-03-14 23:02:57.470203 by Natalia Myshuk
1 рік тому
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:34:07.042138 by Administrator
2 раз на рік
Unverified
(Half Day)
2015-10-21 16:06:55.071300 by Administrator
(Половина дня)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 18:01:02.070882 by Administrator
Розширені налаштування
Verifed
by Role
2015-10-21 16:05:17.755306 by Administrator
за ролями
Verifed
for {0}
2016-03-09 09:23:48.152642 by Slava V
для {0}
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-03-09 09:23:13.824859 by Slava V
є обов'язковим. Можливо, що запис "Обмін валюти" не створений
Verifed
or
2015-10-21 16:01:19.528945 by Administrator
або
Verifed
Shipping Bill Number
2018-02-23 13:15:34.615446 by Administrator
Номер рахунку доставки
Verifed
to
2015-11-04 17:29:45.969604 by Administrator
для
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-03-09 09:25:59.496199 by Slava V
Значення `Заморозити активи старіші ніж` повинно бути менше, ніж %d днів.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:25:25.054785 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-10-21 16:00:26.153076 by Administrator
-вище
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-09-22 06:49:51.199627 by Slava V
"Дата фактичного початку" не може бути пізніше, ніж "Дата фактичного завершення"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-03-09 09:30:11.693700 by Slava V
"Базується на" і "Згруповано за" не можуть бути однаковими
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-03-09 09:31:11.102660 by Slava V
"Днів з часу останнього замовлення" має бути більше або дорівнювати нулю
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-10-21 15:58:17.533004 by Administrator
"Записи" не може бути порожнім
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-03-09 09:33:58.040263 by Slava V
"Дата очікуваного початку" не може бути пізніше, ніж "Дата очікуваного закінчення"
Verifed
'From Date' is required
2016-03-09 09:35:26.567433 by Slava V
"Від дати" є обов’язковим
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-08-29 17:18:24.765908 by Natalia Myshuk
"Від дати" має бути раніше "До дати"
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-08-29 17:18:59.819343 by Natalia Myshuk
"У вигляді списку" не допускається для типу {0} в рядку {1}
Verifed
'Opening'
2016-03-10 15:28:35.802915 by Slava V
"Відкривається"
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:57:35.743726 by Administrator
"Одержувачі" не вказано
Verifed
'To Date' is required
2016-07-06 12:58:53.219118 by Natalia Myshuk
"До Дати" обов’язково
Verifed
'Total'
2016-03-22 13:51:48.944167 by Andriy Tymchenko
'Разом'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-09-22 11:18:33.467800 by Slava V
"Оновити Інвентар" не може бути позначено, тому що об’єкти не доставляються через {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-10-13 16:58:56.858101 by Sergii Zholudov
"Оновити запаси" не може бути позначено для продажу основних засобів
Verifed
"Company History"
2015-10-21 16:05:08.307029 by Administrator
"Історія компанії"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-09-22 11:46:38.889634 by Slava V
"Є основним засобом" не може бути знято, оскільки існує запис засобу відносно об’єкту
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-10-21 15:55:24.497522 by Administrator
"Члени команди" або "Управління"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:33:55.242292 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2015-10-21 16:05:21.580341 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-10-10 18:12:36.298623 by Sergii Zholudov
(Тарифна ставка / 60) * Фактичний Час роботи
Verifed
(including)
2018-02-23 13:16:01.627655 by Administrator
(включаючи)
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-09-22 09:27:46.081393 by Slava V
[{0}](#Форма/Об’єкт/{0}) немає в наявності
Verifed
[Select]
2015-10-21 16:00:46.316475 by Administrator
[Виберіть]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:40:05.089786 by Administrator
[Терміново] Помилка при створенні повторюваних% s для% s
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:59:52.580833 by Administrator
{0} - {1} неактивний студент
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:59:52.790899 by Administrator
{0} - {1} неактивний студент
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:46:04.514056 by Administrator
{0} - {1} не надійшли в курсі {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2017-01-20 13:27:47.518450 by Slava V
{0} '{1}' неактивний
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2017-01-20 13:28:00.285009 by Slava V
{0} '{1}' не в межах фінансового року {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2016-07-06 12:45:20.407408 by Natalia Myshuk
{0} ({1}) не може бути більше, ніж запланована кількість ({2}) у Виробничому замовленні {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2015-10-21 16:03:26.389498 by Administrator
{0} {1} вже існує
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2016-03-10 15:32:48.236852 by Slava V
{0} {1} не може бути "{2}", а має бути одним з "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2016-12-15 16:40:22.588540 by George Vyshnya
{0} {1} не може бути кінцевою гілкою, оскільки в нього (неї) є дочірні елементи
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:38:09.531220 by Administrator
{0} {1} не існує
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2016-03-10 15:33:47.558981 by Slava V
{0} {1} не існує, виберіть нову ціль для об’єднання
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:14:43.395945 by Administrator
{0} {1} не існує.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:18:43.479890 by Administrator
{0} {1} скасовано або закрито
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-03-10 15:34:54.747572 by Slava V
{0} {1} скасовано або припинено
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-10 15:35:19.013429 by Slava V
{0} {1} закрито
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-08-25 13:36:59.418944 by Administrator
{0} {1} відключений
Verifed
{0} {1} is fully billed
2016-10-13 17:50:28.618001 by Sergii Zholudov
{0} {1} повністю виставлено рахунки
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:34:11.197029 by Administrator
{0} {1} не пов'язаний з {2} {3}
Verifed
{0} {1} is not submitted
2016-10-10 17:08:44.370011 by Sergii Zholudov
{0} {1} не проведений
Verifed
{0} {1} must be submitted
2016-10-10 17:08:35.254491 by Sergii Zholudov
{0} {1} повинен бути проведений
Verifed
{0} {1} not found
2016-03-10 15:36:00.216069 by Slava V
{0} {1} не знайдено
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-06-23 11:39:27.459564 by Slava V
{0} {1} не існує в жодному активному бюджетному періоді
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:29:44.268378 by Administrator
{0} {1} статус {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 18:00:05.321130 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} не може бути групою
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 18:00:34.803370 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} не належить Компанії {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 18:00:14.879405 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} неактивний
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-02-14 21:23:20.706792 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр витрат {2} не належить Компанії {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-02-14 21:23:51.489677 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр витрат є обов'язковим для елементу {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-10-10 17:08:20.109898 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Проведений Запис не може бути видалено.
Verifed
{0} added
2016-07-06 12:48:54.106263 by Natalia Myshuk
{0} додано
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2016-10-05 12:42:31.936058 by Sergii Zholudov
{0} по вихідних рахунках-фактурах {1}
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-21 16:02:03.188558 by Administrator
{0} вже відписався
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-21 15:57:20.150930 by Administrator
{0} вже відписався для {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-10-21 15:56:42.821613 by Administrator
{0} і {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2016-03-10 15:36:38.020207 by Slava V
{0} в даний час переглядає цей документ
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:37:59.214727 by Administrator
{0} актив не може бути передано
Verifed
{0} by {1}
2016-07-06 12:49:48.576994 by Natalia Myshuk
{0}за {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:38:13.826874 by Administrator
{0} Календар
Verifed
{0} can not be negative
2016-03-10 15:36:56.658325 by Slava V
{0} не може бути від’ємним
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2016-03-10 15:37:19.153928 by Slava V
{0} не може бути встановлений для Окремих типів
Verifed
{0} comments
2015-10-21 16:01:48.436692 by Administrator
{0} коментарі
Verifed
{0} created
2016-07-06 12:49:57.039858 by Natalia Myshuk
{0} створено
Verifed
{0} created this {1}
2016-07-06 12:50:02.825822 by Natalia Myshuk
{0} створено цей {1}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:38.005036 by Administrator
{0} днів тому
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-10-21 16:01:46.099883 by Administrator
{0} не належать компанії {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-10-21 16:05:41.464697 by Administrator
{0} не існує в рядку {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-10-21 16:01:49.506948 by Administrator
{0} відредагував це {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2016-09-22 09:31:32.799456 by Slava V
{0} введений двічі в "Податки"
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-21 15:55:36.544094 by Administrator
Поле {0} не може бути встановлений як унікальний в {1}, так як не є унікальними існуючі значення
Verifed
{0} for {1}
2015-10-21 16:04:57.169283 by Administrator
{0} для {1}
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:40:20.431669 by Administrator
{0} діє до {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-21 15:57:50.844671 by Administrator
{0} залишив розмову в {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:48:07.868083 by Administrator
{0} годин
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:34:12.270070 by Administrator
{0} обов'язкове поле
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-09-27 19:45:12.267549 by Sergii Zholudov
{0} в даний час переглядає цей документ
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-21 15:55:38.804361 by Administrator
{0} є обов'язковим
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2016-07-06 12:53:14.534554 by Natalia Myshuk
{0} є обов'язковим для товару {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-07-06 12:52:00.972146 by Natalia Myshuk
{0} є обов'язковим. Може бути, Обмін валюти запис не створена для {1} до {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2016-10-10 14:16:19.359413 by Sergii Zholudov
{0} не відноситься до інвентаря
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-09-28 11:41:31.759394 by Slava V
{0} тепер є фінансовим роком за замовчуванням. Будь ласка, оновіть сторінку у вашому переглядачі, щоб зміни вступили в силу.
Verifed
{0} is required
2016-07-23 12:07:34.153253 by Natalia Myshuk
{0} обов’язковий
Verifed
{0} is saved
2016-07-23 12:07:44.947867 by Natalia Myshuk
{0} збережений
Verifed
{0} List
2015-10-21 16:01:16.874410 by Administrator
{0} Список
Verifed
{0} logged in
2015-10-21 16:06:55.478430 by Administrator
{0} увійшли в
Verifed
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:19:50.245231 by Administrator
{0} згадав вас у коментарях
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:44:37.833688 by Administrator
{0} згадав вас у коментарі в {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:38.535490 by Administrator
{0} хвилин назад
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:50:39.498142 by Administrator
{0} місяці тому
Verifed
{0} must appear only once
2016-07-23 12:08:09.270116 by Natalia Myshuk
{0} повинен з'явитися лише один раз
Verifed
{0} must be one of {1}
2016-07-23 12:09:22.210645 by Natalia Myshuk
{0} повинен бути одним з {1}
Verifed
{0} must be set first
2016-07-05 16:52:29.479351 by Natalia Myshuk
{0} повинен бути встановлений спочатку
Verifed
{0} must be unique
2015-10-21 15:59:33.577298 by Administrator
{0} має бути унікальним
Verifed
{0} Name
2016-07-25 11:48:11.158424 by Administrator
{0} Ім'я
Verifed
{0} not a valid State
2016-09-27 19:49:33.522171 by Sergii Zholudov
{0} недопустимий статус
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-21 16:03:48.345466 by Administrator
{0} не можуть бути перейменовані
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:56:33.842675 by Administrator
{0} з {1}
Verifed
{0} or {1}
2015-10-21 16:02:05.418869 by Administrator
{0} або {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-07-05 16:51:51.266889 by Natalia Myshuk
{0} записи оплати не можуть бути відфільтровані по {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:25:24.320631 by Administrator
{0} Звіт
Verifed
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:17:02.269997 by Administrator
{0} рядків для {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-09-27 19:51:20.050721 by Sergii Zholudov
{0} Серійні номери, необхідні для позиції {1}. Ви надали {2}.
Verifed
{0} shared this document with {1}
2016-09-28 15:20:16.839681 by Slava V
{0} оприлюднив цей документ для {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-09-28 15:20:36.325787 by Slava V
{0} оприлюднив цей документ для усіх
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:16:45.429011 by Administrator
{0} має бути значення від 0 до 100
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:59:34.354779 by Administrator
{0} Студентські групи створені.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:59:34.403091 by Administrator
{0} Студентські групи створені.
Verifed
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:16:50.846182 by Administrator
{0} Студенти були зараховані
Verifed
{0} subscribers added
2016-07-23 12:10:08.590089 by Natalia Myshuk
{0} додано абонентів
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 15:01:46.776313 by Administrator
{0} до {1}
Verifed
{0} Tree
2015-10-21 15:55:17.416531 by Administrator
{0} Дерево
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-09-27 19:54:01.868188 by Sergii Zholudov
{0} одиниць {1} необхідні {2} на {3} {4} для {5}, щоб завершити цю транзакцію.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:37:55.274440 by Administrator
{0} одиниць {1} необхідні {2}, щоб завершити цю угоду.
Verifed
{0} updated
2016-07-23 12:10:39.867602 by Natalia Myshuk
{0} оновлений
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-09-27 19:55:00.025401 by Sergii Zholudov
{0} дійсні серійні номери для позиції {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:39.078879 by Administrator
{0} тижні тому
Verifed
{0}, Row {1}
2016-07-05 16:50:52.946878 by Natalia Myshuk
{0}, Ряд {1}
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:43:06.597904 by Administrator
{0}: {1} в {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-09-27 19:56:43.744796 by Sergii Zholudov
{0}: {1} не знайдено у таблиці рахунку-фактури
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2016-10-04 19:03:21.803361 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Відновити без Скасувати
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2016-10-05 00:17:30.935335 by Tanya Slov
{0}: Неможливо встановити Призначити Відновити, якщо не підлягає проведенню
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2016-10-10 17:10:05.897234 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Призначити Проведеним якщо не проводиться
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-10-06 18:50:06.914566 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Скасувати без Проведення
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2016-10-13 17:01:17.069546 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити імпорт, оскільки {1} не імпортується
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-10-05 00:18:11.247878 by Tanya Slov
{0}: Неможливо встановити Провести, Скасувати, Відновити без Записати
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-03-07 20:20:36.982222 by Sergii Zholudov
{0}: Не знайдено електронної пошти працівника, тому e-mail не відправлено
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-21 15:57:12.680368 by Administrator
{0}: З {0} типу {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-10-21 16:03:07.501219 by Administrator
{0}: З {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2016-07-05 16:47:46.455284 by Natalia Myshuk
{0}: Не встановлено базовий набір дозволів
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2017-02-14 21:00:40.455647 by Sergii Zholudov
* Розраховуватиметься у операції
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-09-23 15:42:47.322648 by Slava V
**Щомісячний розподіл** дозволяє розподілити Бюджет/Мету по місяцях, якщо у вашому бізнесі є сезонність.
Verifed
<head> HTML
2015-10-21 16:00:34.586806 by Administrator
<HEAD> HTML-
Verifed
% Installed
2016-03-22 13:56:01.596583 by Andriy Tymchenko
% Встановлено
Verifed
% Ordered
2016-03-22 13:55:37.161368 by Andriy Tymchenko
% Замовлено
Verifed
% Progress
2016-12-15 18:00:29.256108 by Administrator
% Прогрес
Verifed
% Received
2016-03-22 13:55:24.547977 by Andriy Tymchenko
% Отримано
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-10-10 17:10:44.547531 by Sergii Zholudov
0 - Чернетка; 1 - Проведено; 2 - Відмінено
Verifed
0 is highest
2015-10-21 15:57:35.932660 by Administrator
0 є найвищим
Verifed
07-Others
2018-02-23 13:16:52.698662 by Administrator
07-Інші
Verifed
1 comment
2015-10-21 15:56:56.936197 by Administrator
1 коментар
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2016-09-28 11:54:08.107264 by Slava V
1 Валюта = [?] Частка. Наприклад, 1 ГРН = 100 копійок
Verifed
1 hour ago
2016-03-22 13:54:48.785436 by Andriy Tymchenko
1 годину тому
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:37.690976 by Administrator
1 хвилину тому
Verifed
90-Above
2016-07-06 12:53:43.632423 by Natalia Myshuk
Понад 90
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:56:57.356331 by Administrator
На даний момент немає запасів на будь-якому складі
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-09-22 09:24:52.400463 by Slava V
"Має серійний номер" не може бути "Так" для неінвентарного об’єкту
Verifed
[Error]
2015-10-21 16:02:10.118516 by Administrator
[Помилка]
Verifed
2 days ago
2015-10-21 16:04:02.079580 by Administrator
2 дні тому
Verifed