You must login to edit or verify translations

українська: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:36:56.143672 by Administrator
{0} Зберігати зразок грунтується на пакеті, будь ласка, перевірте, чи має пакетний номер для збереження зразка елемента
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:46:47.000998 by Administrator
Група Ролл Немає
Unverified
_report
2017-06-12 16:56:21.507087 by Natalia Myshuk
_звіт
Unverified
_report
2017-06-12 16:56:26.535976 by Natalia Myshuk
_звіт
Unverified
; not allowed in condition
2017-10-13 12:10:32.080257 by Natalia Myshuk
; не допускаються в умові
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-12 16:57:05.534994 by Natalia Myshuk
"В глобальному пошуку" не дозволений тип поля {0} в рядку {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-12 16:57:58.551659 by Natalia Myshuk
"В глобальному пошуку" не дозволений тип {0} в рядку {1}
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2016-07-06 12:42:18.888514 by Natalia Myshuk
"До Випадку №" не може бути менше, ніж "З Випадку № '
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2016-07-06 12:43:21.705784 by Natalia Myshuk
"Батько" означає батьківську таблицю, в якій повинен бути доданий цей ряд
Unverified
) for {0}
2018-10-29 18:28:22.719542 by Natalia Myshuk
) для {0}
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-07-06 12:44:03.628440 by Natalia Myshuk
[Етикетка]: [Тип Поля] / [Опції]: [Ширина]
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2016-07-06 12:44:38.948678 by Natalia Myshuk
{{{0}}} не є допустимим зразком ім'я_поля. Це має бути {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:46:40.809061 by Administrator
{0} - {1} не надійшов у Batch {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 15:00:10.912801 by Administrator
{0} ({1}) не може перевищувати заплановану кількість ({2}) у робочому замовленні {3}
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2016-07-06 12:47:05.012228 by Natalia Myshuk
{0} {1} був змінений. Будь ласка, поновіть.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-10-13 12:11:42.268091 by Natalia Myshuk
{0} {1} не був підтвердженим таким чином, дія не може бути завершена
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:20:30.726186 by Administrator
{0} {1} пов'язаний з {2}, але партійний обліковий запис {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-10-13 12:12:11.802641 by Natalia Myshuk
{0} {1} є скасованим так що дія не може бути завершена
Unverified
{0} {1} is frozen
2017-02-17 21:37:53.258157 by Sergii Zholudov
{0} {1} заблоковано
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-14 23:03:45.480122 by Natalia Myshuk
{0} {1} не активний
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:39:59.779540 by Administrator
{0} {1} не присутній у материнській компанії
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-14 23:04:24.832340 by Natalia Myshuk
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 18:01:04.809007 by Administrator
{0} {1}: "Прибутки і збитки" тип рахунку {2} не допускаються в Отвір для введення
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 18:00:24.200295 by Administrator
{0} {1}: Бухгалтерія Вхід для {2} може бути зроблено тільки в валюті: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-02-14 21:25:16.502403 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр доходів/витрат необхідний для рахунку прибутків/збитків {2}. Налаштуйте центр витрат за замовчуванням для Компанії.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 18:00:14.481882 by Administrator
{0} {1}: Клієнт зобов'язаний щодо дебіторів рахунки {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2018-03-29 03:16:34.265550 by Natalia Myshuk
{0} {1}: або дебетова або кредитна сума потрібна для {2}
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2018-03-29 03:17:07.439343 by Natalia Myshuk
{0} {1}: Постачальник повинен мати Платіжний рахунок {2}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2016-03-22 13:53:52.074409 by Andriy Tymchenko
{0} проти рахунку {1} від {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2016-11-11 21:20:29.909606 by Sergii Zholudov
{0} за Замовленням на придбання {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-10-21 16:00:31.157852 by Administrator
{0} проти замовлення клієнта {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2016-07-06 12:49:29.688502 by Natalia Myshuk
{0} вже виділено Робітника {1} для періоду {2} в {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:19:49.437179 by Administrator
{0} вже існує. Виберіть інше ім'я
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:42:05.162413 by Administrator
{0} застосовується після {1} робочих днів
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-03-30 16:18:32.391681 by Administrator
{0} Бюджет рахунку {1} проти {2} {3} одно {4}. Він буде перевищувати {5}
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 13:16:03.080004 by Administrator
{0} Графік
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 15:00:53.130147 by Administrator
{0} успішно створено
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:20:35.887724 by Administrator
{0} наразі має {1} Поставку Scorecard Постачальника, і замовлення на придбання для цього постачальника повинні бути випущені з обережністю.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:19:54.894950 by Administrator
{0} наразі має {1} Поставку Scorecard Постачальника, і запити на поставку цього постачальника повинні бути випущені з обережністю.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 20:41:34.612925 by Administrator
{0} Дайджест
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 20:14:59.576465 by Administrator
{0} не має розкладу практикуючого лікаря. Додайте його в майстра охорони здоров'я
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:19:00.241282 by Administrator
{0} Зворотній зв'язок Запит
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-14 23:04:47.660112 by Natalia Myshuk
{0} від {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-14 23:05:13.052193 by Natalia Myshuk
{0} від {1} до {2} в ряді #{3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:33:36.392338 by Administrator
{0} успішно надіслано
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-14 23:05:38.046403 by Natalia Myshuk
{0} був успішно доданий до Email Групи
Unverified
{0} hours ago
2017-03-14 23:05:48.608257 by Natalia Myshuk
{0} годин тому
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 20:39:53.894478 by Administrator
{0} в рядку {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-06-12 16:59:35.735530 by Natalia Myshuk
{0} рядка {1} не може мати обидва URL і дочірні елементи
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:20:10.712240 by Administrator
{0} вказує на те, що {1} не буде надавати котирування, але котируються всі елементи \. Оновлення стану цитати RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:15:43.048791 by Administrator
{0} - це свято компанії
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:57:24.754162 by Administrator
{0} - це недійсна електронна адреса в "Одержувачі"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:40:55.762038 by Administrator
{0} заблоковано, тому цю транзакцію неможливо продовжити
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 15:00:55.539898 by Administrator
{0} є обов'язковим. Може бути, реєстрація валютної біржі не створена для {1} до {2}
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-12-06 22:15:50.739848 by Natalia Myshuk
{0} не є допустимим номером партії для товару {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-14 23:06:03.642076 by Natalia Myshuk
{0} не корректна Email адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:32:56.470308 by Administrator
{0} не є дійсним стан робочого процесу. Оновіть свій робочий процес і повторіть спробу.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 20:41:26.957060 by Administrator
{0} не має дійсного періоду заробітної плати
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 20:44:53.079686 by Administrator
{0} не входить до додаткового списку свят
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:59:15.798671 by Administrator
{0} тепер за замовчуванням формат друку для {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 20:43:42.247467 by Administrator
{0} призупинено до {1}
Unverified
{0} items in progress
2016-12-13 13:41:50.232443 by Natalia Myshuk
{0} виготовляються товари
Unverified
{0} items produced
2016-12-13 13:41:25.712528 by Natalia Myshuk
{0} виготовлені товари
Unverified
{0} items selected
2017-03-14 23:09:24.264450 by Natalia Myshuk
{0} вибрані товари
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-14 23:06:17.969731 by Natalia Myshuk
{0} вийшов: {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:37:59.270416 by Administrator
{0} повинен бути негативним у зворотному документі
Unverified
{0} must be submitted
2018-03-29 03:18:04.303497 by Natalia Myshuk
{0} потрібно затвердити
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 20:43:49.776993 by Administrator
{0} не дозволено здійснювати трансакції за допомогою {1}. Будь ласка, змініть компанію.
Unverified
{0} not found
2018-03-29 03:18:11.450090 by Natalia Myshuk
{0} не знайдений
Unverified
{0} not found for Item {1}
2018-03-29 03:18:21.294098 by Natalia Myshuk
{0} не знайдено для Продукту {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 20:43:14.477405 by Administrator
{0} Кількість {1} вже використано в обліковому записі {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 20:14:54.271049 by Administrator
{0} на пів дня Залишити на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 20:15:14.397141 by Administrator
{0} залишити на {1}
Unverified
{0} Result submittted
2018-03-29 03:18:36.506825 by Natalia Myshuk
{0} Результат затверджено
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:11:14.748792 by Administrator
Номер {0} повинен мати принаймні одного користувача.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:17:18.904912 by Administrator
{0} самостійно призначив це завдання: {1}
Unverified
{0} Settings not found
2017-06-12 17:00:10.297468 by Natalia Myshuk
{0} Налаштування не знайдені
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:20:37.206244 by Administrator
{0}, щоб більше не отримувати електронні листи цього типу
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2016-12-06 22:16:54.941748 by Natalia Myshuk
{0} не поділився цим документом з {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-12-06 22:17:37.381183 by Natalia Myshuk
{0} одиниць [{1}] (#Форми /Товару / {1}) знайдено в [{2}] (#Формі / Склад / {2})
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:41:35.993326 by Administrator
{0} вакансій та {1} бюджет на {2} вже заплановані для дочірніх компаній {3}. \ Ви можете планувати лише {4} вакансій і бюджету {5} за планом персоналу {6} для материнської компанії {3}.
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-12-13 13:42:35.935993 by Natalia Myshuk
{0}: {1} '({3}) будуть обірвані, символів допускається не більше ніж: {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2016-07-05 16:50:31.057672 by Natalia Myshuk
{0}: {1} не існує
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2016-07-05 16:48:55.060555 by Natalia Myshuk
{0}: Неможливо встановити Імпорт без Створення
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-12-13 13:43:17.960094 by Natalia Myshuk
{0}: тільки одне правило допускається з тій же Ролі, Рівня і {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-12-13 13:44:02.152477 by Natalia Myshuk
{0}: Дозволи на 0 рівні мають бути встановлені до встановлення більш високих рівнів
Unverified
{0}% Billed
2016-12-13 13:44:22.575392 by Natalia Myshuk
{0}% Оплачено
Unverified
{0}% Complete
2016-07-05 16:47:12.812691 by Natalia Myshuk
{0}% Виконано
Unverified
{0}% Delivered
2016-07-05 16:46:48.718499 by Natalia Myshuk
{0}% Доставлено
Unverified
{app_title}
2015-10-21 16:00:15.875211 by Administrator
{} App_title
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2016-12-13 13:44:49.684279 by Natalia Myshuk
** Не вдалося: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2016-12-13 13:45:08.452206 by Natalia Myshuk
**Валютний** Мастер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-07-19 14:01:26.182264 by Slava V
** Бюджетний період ** являє собою бюджетний період. Всі бухгалтерські та інші основні операції відслідковуються у розрізі **Бюджетного періоду**.
Unverified
% Delivered
2016-07-06 12:56:11.088449 by Natalia Myshuk
Доставлено%
Unverified
% Amount Billed
2016-10-13 17:49:55.809312 by Sergii Zholudov
Виставлено рахунків на %
Unverified
% Billed
2018-10-29 18:31:03.287201 by Natalia Myshuk
% Оплачено
Unverified
% Complete Method
2018-10-29 18:30:46.265531 by Natalia Myshuk
% Виконаного методу
Unverified
% Completed
2018-03-29 03:19:45.092684 by Natalia Myshuk
% Виконано
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2016-10-13 17:51:36.477976 by Sergii Zholudov
% матеріалів у виставлених рахунках згідно Замовлення клієнта
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2016-07-06 12:55:20.205453 by Natalia Myshuk
% Матеріалів доставляється по цій накладній
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:17:43.798826 by Administrator
% S не є допустимим форматом звіту. Формат звіту повинен \ одну з таких дій% з
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 13:14:42.541364 by Administrator
01-продаж повернення
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 13:15:28.153492 by Administrator
Знижка з продажу 02-Post
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:15:14.418095 by Administrator
03-дефіцит послуг
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:16:43.224929 by Administrator
04-виправлення в рахунку-фактурі
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 13:15:09.479517 by Administrator
05-зміна POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 13:15:09.973220 by Administrator
06-Завершення попередньої оцінки
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:08:26.617362 by Administrator
1 балів лояльності = скільки базова валюта?
Unverified
1 month ago
2017-03-14 23:06:51.003642 by Natalia Myshuk
1 місяць тому
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2018-10-29 18:29:56.546395 by Natalia Myshuk
1 зірка є найнижчим і 5 зірками є найвижчим рейтингом
Unverified
1 weeks ago
2017-03-14 23:06:57.807662 by Natalia Myshuk
1 тиждень тому
Unverified
1 year ago
2017-03-14 23:02:57.470203 by Natalia Myshuk
1 рік тому
Unverified
(Half Day)
2015-10-21 16:06:55.071300 by Administrator
(Половина дня)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 18:01:02.070882 by Administrator
Розширені налаштування
Verifed
by Role
2015-10-21 16:05:17.755306 by Administrator
за ролями
Verifed
for {0}
2016-03-09 09:23:48.152642 by Slava V
для {0}
Verifed
or
2015-10-21 16:01:19.528945 by Administrator
або
Verifed
Shipping Bill Number
2018-02-23 13:15:34.615446 by Administrator
Номер рахунку доставки
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2016-03-09 09:25:59.496199 by Slava V
Значення `Заморозити активи старіші ніж` повинно бути менше, ніж %d днів.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:25:25.054785 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-10-21 16:00:26.153076 by Administrator
-вище
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-09-22 06:49:51.199627 by Slava V
"Дата фактичного початку" не може бути пізніше, ніж "Дата фактичного завершення"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-03-09 09:30:11.693700 by Slava V
"Базується на" і "Згруповано за" не можуть бути однаковими
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-03-09 09:31:11.102660 by Slava V
"Днів з часу останнього замовлення" має бути більше або дорівнювати нулю
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-10-21 15:58:17.533004 by Administrator
"Записи" не може бути порожнім
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-03-09 09:33:58.040263 by Slava V
"Дата очікуваного початку" не може бути пізніше, ніж "Дата очікуваного закінчення"
Verifed
'From Date' is required
2016-03-09 09:35:26.567433 by Slava V
"Від дати" є обов’язковим
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-08-29 17:18:24.765908 by Natalia Myshuk
"Від дати" має бути раніше "До дати"
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-08-29 17:18:59.819343 by Natalia Myshuk
"У вигляді списку" не допускається для типу {0} в рядку {1}
Verifed
'Opening'
2016-03-10 15:28:35.802915 by Slava V
"Відкривається"
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:57:35.743726 by Administrator
"Одержувачі" не вказано
Verifed
'To Date' is required
2016-07-06 12:58:53.219118 by Natalia Myshuk
"До Дати" обов’язково
Verifed
'Total'
2016-03-22 13:51:48.944167 by Andriy Tymchenko
'Разом'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2016-09-22 11:18:33.467800 by Slava V
"Оновити Інвентар" не може бути позначено, тому що об’єкти не доставляються через {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-10-13 16:58:56.858101 by Sergii Zholudov
"Оновити запаси" не може бути позначено для продажу основних засобів
Verifed
"Company History"
2015-10-21 16:05:08.307029 by Administrator
"Історія компанії"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-09-22 11:46:38.889634 by Slava V
"Є основним засобом" не може бути знято, оскільки існує запис засобу відносно об’єкту
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-10-21 15:55:24.497522 by Administrator
"Члени команди" або "Управління"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:33:55.242292 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2015-10-21 16:05:21.580341 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2016-10-10 18:12:36.298623 by Sergii Zholudov
(Тарифна ставка / 60) * Фактичний Час роботи
Verifed
(including)
2018-02-23 13:16:01.627655 by Administrator
(включаючи)
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-09-22 09:27:46.081393 by Slava V
[{0}](#Форма/Об’єкт/{0}) немає в наявності
Verifed
[Select]
2015-10-21 16:00:46.316475 by Administrator
[Виберіть]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:40:05.089786 by Administrator
[Терміново] Помилка при створенні повторюваних% s для% s
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:59:52.580833 by Administrator
{0} - {1} неактивний студент
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:59:52.790899 by Administrator
{0} - {1} неактивний студент
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:46:04.514056 by Administrator
{0} - {1} не надійшли в курсі {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2017-01-20 13:27:47.518450 by Slava V
{0} '{1}' неактивний
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2017-01-20 13:28:00.285009 by Slava V
{0} '{1}' не в межах фінансового року {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2016-07-06 12:45:20.407408 by Natalia Myshuk
{0} ({1}) не може бути більше, ніж запланована кількість ({2}) у Виробничому замовленні {3}
Verifed
{0} {1} added
2018-10-08 15:00:59.175437 by Administrator
{0} {1} додано
Verifed
{0} {1} already exists
2015-10-21 16:03:26.389498 by Administrator
{0} {1} вже існує
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2016-03-10 15:32:48.236852 by Slava V
{0} {1} не може бути "{2}", а має бути одним з "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2016-12-15 16:40:22.588540 by George Vyshnya
{0} {1} не може бути кінцевою гілкою, оскільки в нього (неї) є дочірні елементи
Verifed
{0} {1} created
2016-07-25 11:47:58.824652 by Administrator
{0} {1} створено
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:38:09.531220 by Administrator
{0} {1} не існує
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2016-03-10 15:33:47.558981 by Slava V
{0} {1} не існує, виберіть нову ціль для об’єднання
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:14:43.395945 by Administrator
{0} {1} не існує.
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:18:43.479890 by Administrator
{0} {1} скасовано або закрито
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-03-10 15:34:54.747572 by Slava V
{0} {1} скасовано або припинено
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-10 15:35:19.013429 by Slava V
{0} {1} закрито
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-08-25 13:36:59.418944 by Administrator
{0} {1} відключений
Verifed
{0} {1} is fully billed
2016-10-13 17:50:28.618001 by Sergii Zholudov
{0} {1} повністю виставлено рахунки
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:34:11.197029 by Administrator
{0} {1} не пов'язаний з {2} {3}
Verifed
{0} {1} is not submitted
2016-10-10 17:08:44.370011 by Sergii Zholudov
{0} {1} не проведений
Verifed
{0} {1} must be submitted
2016-10-10 17:08:35.254491 by Sergii Zholudov
{0} {1} повинен бути проведений
Verifed
{0} {1} not found
2016-03-10 15:36:00.216069 by Slava V
{0} {1} не знайдено
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-06-23 11:39:27.459564 by Slava V
{0} {1} не існує в жодному активному бюджетному періоді
Verifed
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:29:44.268378 by Administrator
{0} {1} статус {2}
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 18:00:05.321130 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} не може бути групою
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 18:00:34.803370 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} не належить Компанії {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 18:00:14.879405 by Administrator
{0} {1}: Рахунок {2} неактивний
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-02-14 21:23:20.706792 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр витрат {2} не належить Компанії {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-02-14 21:23:51.489677 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Центр витрат є обов'язковим для елементу {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2016-10-10 17:08:20.109898 by Sergii Zholudov
{0} {1}: Проведений Запис не може бути видалено.
Verifed
{0} added
2016-07-06 12:48:54.106263 by Natalia Myshuk
{0} додано
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2016-10-05 12:42:31.936058 by Sergii Zholudov
{0} по вихідних рахунках-фактурах {1}
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-21 16:02:03.188558 by Administrator
{0} вже відписався
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-21 15:57:20.150930 by Administrator
{0} вже відписався для {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-10-21 15:56:42.821613 by Administrator
{0} і {1}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2016-03-10 15:36:38.020207 by Slava V
{0} в даний час переглядає цей документ
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:37:59.214727 by Administrator
{0} актив не може бути передано
Verifed
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 20:15:09.016107 by Administrator
{0} присвоєно {1}: {2}
Verifed
{0} by {1}
2016-07-06 12:49:48.576994 by Natalia Myshuk
{0}за {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:38:13.826874 by Administrator
{0} Календар
Verifed
{0} can not be negative
2016-03-10 15:36:56.658325 by Slava V
{0} не може бути від’ємним
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2016-03-10 15:37:19.153928 by Slava V
{0} не може бути встановлений для Окремих типів
Verifed
{0} comments
2015-10-21 16:01:48.436692 by Administrator
{0} коментарі
Verifed
{0} created
2016-07-06 12:49:57.039858 by Natalia Myshuk
{0} створено
Verifed
{0} created this {1}
2016-07-06 12:50:02.825822 by Natalia Myshuk
{0} створено цей {1}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:38.005036 by Administrator
{0} днів тому
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-10-21 16:01:46.099883 by Administrator
{0} не належать компанії {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-10-21 16:05:41.464697 by Administrator
{0} не існує в рядку {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2015-10-21 16:01:49.506948 by Administrator
{0} відредагував це {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2016-09-22 09:31:32.799456 by Slava V
{0} введений двічі в "Податки"
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-21 15:55:36.544094 by Administrator
Поле {0} не може бути встановлений як унікальний в {1}, так як не є унікальними існуючі значення
Verifed
{0} for {1}
2015-10-21 16:04:57.169283 by Administrator
{0} для {1}
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:40:20.431669 by Administrator
{0} діє до {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-21 15:57:50.844671 by Administrator
{0} залишив розмову в {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:48:07.868083 by Administrator
{0} годин
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:34:12.270070 by Administrator
{0} обов'язкове поле
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-09-27 19:45:12.267549 by Sergii Zholudov
{0} в даний час переглядає цей документ
Verifed
{0} is mandatory
2015-10-21 15:55:38.804361 by Administrator
{0} є обов'язковим
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2016-07-06 12:53:14.534554 by Natalia Myshuk
{0} є обов'язковим для товару {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-07-06 12:52:00.972146 by Natalia Myshuk
{0} є обов'язковим. Може бути, Обмін валюти запис не створена для {1} до {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2016-10-10 14:16:19.359413 by Sergii Zholudov
{0} не відноситься до інвентаря
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-09-28 11:41:31.759394 by Slava V
{0} тепер є фінансовим роком за замовчуванням. Будь ласка, оновіть сторінку у вашому переглядачі, щоб зміни вступили в силу.
Verifed
{0} is required
2016-07-23 12:07:34.153253 by Natalia Myshuk
{0} обов’язковий
Verifed
{0} is saved
2016-07-23 12:07:44.947867 by Natalia Myshuk
{0} збережений
Verifed
{0} List
2015-10-21 16:01:16.874410 by Administrator
{0} Список
Verifed
{0} logged in
2015-10-21 16:06:55.478430 by Administrator
{0} увійшли в
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:44:37.833688 by Administrator
{0} згадав вас у коментарі в {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:38.535490 by Administrator
{0} хвилин назад
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:50:39.498142 by Administrator
{0} місяці тому
Verifed
{0} must appear only once
2016-07-23 12:08:09.270116 by Natalia Myshuk
{0} повинен з'явитися лише один раз
Verifed
{0} must be one of {1}
2016-07-23 12:09:22.210645 by Natalia Myshuk
{0} повинен бути одним з {1}
Verifed
{0} must be set first
2016-07-05 16:52:29.479351 by Natalia Myshuk
{0} повинен бути встановлений спочатку
Verifed
{0} must be unique
2015-10-21 15:59:33.577298 by Administrator
{0} має бути унікальним
Verifed
{0} Name
2016-07-25 11:48:11.158424 by Administrator
{0} Ім'я
Verifed
{0} not a valid State
2016-09-27 19:49:33.522171 by Sergii Zholudov
{0} недопустимий статус
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-10-21 16:03:48.345466 by Administrator
{0} не можуть бути перейменовані
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 15:56:33.842675 by Administrator
{0} з {1}
Verifed
{0} or {1}
2015-10-21 16:02:05.418869 by Administrator
{0} або {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-07-05 16:51:51.266889 by Natalia Myshuk
{0} записи оплати не можуть бути відфільтровані по {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:25:24.320631 by Administrator
{0} Звіт
Verifed
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:17:02.269997 by Administrator
{0} рядків для {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2016-09-27 19:51:20.050721 by Sergii Zholudov
{0} Серійні номери, необхідні для позиції {1}. Ви надали {2}.
Verifed
{0} shared this document with {1}
2016-09-28 15:20:16.839681 by Slava V
{0} оприлюднив цей документ для {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-09-28 15:20:36.325787 by Slava V
{0} оприлюднив цей документ для усіх
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:16:45.429011 by Administrator
{0} має бути значення від 0 до 100
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:59:34.354779 by Administrator
{0} Студентські групи створені.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:59:34.403091 by Administrator
{0} Студентські групи створені.
Verifed
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:16:50.846182 by Administrator
{0} Студенти були зараховані
Verifed
{0} subscribers added
2016-07-23 12:10:08.590089 by Natalia Myshuk
{0} додано абонентів
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 15:01:46.776313 by Administrator
{0} до {1}
Verifed
{0} Tree
2015-10-21 15:55:17.416531 by Administrator
{0} Дерево
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-09-27 19:54:01.868188 by Sergii Zholudov
{0} одиниць {1} необхідні {2} на {3} {4} для {5}, щоб завершити цю транзакцію.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:37:55.274440 by Administrator
{0} одиниць {1} необхідні {2}, щоб завершити цю угоду.
Verifed
{0} updated
2016-07-23 12:10:39.867602 by Natalia Myshuk
{0} оновлений
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-09-27 19:55:00.025401 by Sergii Zholudov
{0} дійсні серійні номери для позиції {1}
Verifed
{0} variants created.
2018-08-31 20:14:46.092162 by Administrator
Створено {0} варіанти.
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:39.078879 by Administrator
{0} тижні тому
Verifed
{0}, Row {1}
2016-07-05 16:50:52.946878 by Natalia Myshuk
{0}, Ряд {1}
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:43:06.597904 by Administrator
{0}: {1} в {2}
Verifed
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 20:43:06.891254 by Administrator
{0}: {1} встановлено значення {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-09-27 19:56:43.744796 by Sergii Zholudov
{0}: {1} не знайдено у таблиці рахунку-фактури
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2016-10-04 19:03:21.803361 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Відновити без Скасувати
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2016-10-05 00:17:30.935335 by Tanya Slov
{0}: Неможливо встановити Призначити Відновити, якщо не підлягає проведенню
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2016-10-10 17:10:05.897234 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Призначити Проведеним якщо не проводиться
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2016-10-06 18:50:06.914566 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити Скасувати без Проведення
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2016-10-13 17:01:17.069546 by Sergii Zholudov
{0}: Неможливо встановити імпорт, оскільки {1} не імпортується
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2016-10-05 00:18:11.247878 by Tanya Slov
{0}: Неможливо встановити Провести, Скасувати, Відновити без Записати
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-03-07 20:20:36.982222 by Sergii Zholudov
{0}: Не знайдено електронної пошти працівника, тому e-mail не відправлено
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-21 15:57:12.680368 by Administrator
{0}: З {0} типу {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-10-21 16:03:07.501219 by Administrator
{0}: З {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2016-07-05 16:47:46.455284 by Natalia Myshuk
{0}: Не встановлено базовий набір дозволів
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2017-02-14 21:00:40.455647 by Sergii Zholudov
* Розраховуватиметься у операції
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-09-23 15:42:47.322648 by Slava V
**Щомісячний розподіл** дозволяє розподілити Бюджет/Мету по місяцях, якщо у вашому бізнесі є сезонність.
Verifed
<head> HTML
2015-10-21 16:00:34.586806 by Administrator
<HEAD> HTML-
Verifed
% Installed
2016-03-22 13:56:01.596583 by Andriy Tymchenko
% Встановлено
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2016-12-15 16:41:04.335138 by George Vyshnya
% Матеріалів доставлено по цьому замовленні клієнта
Verifed
% Ordered
2016-03-22 13:55:37.161368 by Andriy Tymchenko
% Замовлено
Verifed
% Progress
2016-12-15 18:00:29.256108 by Administrator
% Прогрес
Verifed
% Received
2016-03-22 13:55:24.547977 by Andriy Tymchenko
% Отримано
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-10-10 17:10:44.547531 by Sergii Zholudov
0 - Чернетка; 1 - Проведено; 2 - Відмінено
Verifed
0 is highest
2015-10-21 15:57:35.932660 by Administrator
0 є найвищим
Verifed
07-Others
2018-02-23 13:16:52.698662 by Administrator
07-Інші
Verifed
1 comment
2015-10-21 15:56:56.936197 by Administrator
1 коментар
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2016-09-28 11:54:08.107264 by Slava V
1 Валюта = [?] Частка. Наприклад, 1 ГРН = 100 копійок
Verifed
1 hour ago
2016-03-22 13:54:48.785436 by Andriy Tymchenko
1 годину тому
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:37.690976 by Administrator
1 хвилину тому
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 18:34:07.042138 by Administrator
2 раз на рік
Verifed
90-Above
2016-07-06 12:53:43.632423 by Natalia Myshuk
Понад 90
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:56:57.356331 by Administrator
На даний момент немає запасів на будь-якому складі
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-09-22 09:24:52.400463 by Slava V
"Має серійний номер" не може бути "Так" для неінвентарного об’єкту
Verifed
[Error]
2015-10-21 16:02:10.118516 by Administrator
[Помилка]
Verifed
2 days ago
2015-10-21 16:04:02.079580 by Administrator
2 дні тому
Verifed