You must login to edit or verify translations

українська: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
None by
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
Unverified
(Half Day)
2019-05-27 17:11:39.313913 by Administrator
(Півдня)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 17:12:14.188886 by Administrator
{0} Збереження зразка базується на партії, перевірте чи має пакетний номер, щоб зберегти зразок елемента
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 15:55:00.682755 by Administrator
Розширені налаштування
Unverified
by Role
2019-05-27 16:53:06.499292 by Administrator
Роль
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 16:52:16.733939 by Administrator
В даний час на складі немає жодного запасу
Unverified
for {0}
2019-05-27 16:02:31.042632 by Administrator
для {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 15:56:44.377153 by Administrator
Від дати не може бути більше, ніж Дата
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 16:58:34.041920 by Administrator
Рол групи немає
Unverified
or
2019-05-27 16:29:53.877784 by Administrator
або
Unverified
to your browser
2019-05-27 16:32:18.728055 by Administrator
у веб-переглядачі
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 17:11:54.540040 by Administrator
"Заморозити запаси старше, ніж" має бути менше% d днів.
Unverified
_doctype
2019-05-27 17:00:50.930911 by Administrator
_докт
Unverified
_report
2019-05-27 15:54:50.164774 by Administrator
_репортаж
Unverified
-Above
2019-05-27 16:02:51.161448 by Administrator
- Вище
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 16:05:38.862501 by Administrator
; не допускається в умові
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 16:10:57.359391 by Administrator
"Фактична дата початку" не може бути більшою за "Фактична дата завершення"
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 16:40:53.428835 by Administrator
"Базований на" і "Групувати за" не можуть бути однаковими
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:37:13.959967 by Administrator
"Дата" обов'язкова
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 16:29:35.733531 by Administrator
"Дні з моменту останнього замовлення" повинні бути більше або дорівнювати нулю
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 16:32:29.716202 by Administrator
"Записи" не можуть бути порожніми
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 16:27:13.156288 by Administrator
"Очікувана дата початку" не може бути більшою за "Очікувана дата завершення"
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 17:16:08.695826 by Administrator
Потрібно "Від дати"
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 17:06:25.954685 by Administrator
"Від дати" має бути після "Дата"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 17:05:02.223132 by Administrator
"Немає серійного номера" не може бути "Так" для елемента, який не є запасом
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 17:01:59.039537 by Administrator
"У глобальному пошуку" не дозволено тип {0} у рядку {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 17:04:41.478712 by Administrator
"Вигляд у списку" не дозволено для типу {0} у рядку {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 16:30:59.452857 by Administrator
"Відкриття"
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 16:23:27.334862 by Administrator
"Одержувачі" не вказано
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 17:03:55.351430 by Administrator
"До справи №" не може бути меншим, ніж "З справи №"
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 16:26:56.657018 by Administrator
Потрібно "Дата"
Unverified
'Total'
2019-05-27 17:09:30.556635 by Administrator
"Усього"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 17:15:42.781071 by Administrator
"Оновити запас" не можна перевірити, оскільки елементи не доставляються через {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 17:15:59.985180 by Administrator
"Оновлення запасу" не можна перевірити для продажу основних засобів
Unverified
"Company History"
2019-05-27 16:04:22.014432 by Administrator
"Історія компанії"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 17:06:28.124755 by Administrator
"Елемент, наданий клієнтом" також не може бути предметом покупки
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 16:21:41.513665 by Administrator
"Елемент, наданий клієнтом" не може мати ставку оцінки
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 16:27:16.414509 by Administrator
"Is Fixed Asset" не може бути знято, оскільки для елемента існує запис активу
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 16:11:36.347181 by Administrator
"Батьківський" означає батьківську таблицю, в якій цей рядок повинен бути доданий
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 16:42:14.724829 by Administrator
"Члени команди" або "Керування"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 17:00:44.278024 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 16:40:04.619345 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 16:22:23.292242 by Administrator
(Час / 60) * Час фактичної роботи
Unverified
(including)
2019-05-27 15:58:41.590709 by Administrator
(у тому числі)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 17:02:33.159889 by Administrator
) для {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 16:11:25.322237 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) немає на складі
Unverified
[Error]
2019-05-27 17:14:20.667978 by Administrator
[Помилка]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 17:14:02.895485 by Administrator
[Мітка]: [Тип поля] / [Параметри]: [Ширина]
Unverified
[Select]
2019-05-27 16:12:28.443039 by Administrator
[Вибрати]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 16:49:27.556503 by Administrator
[Терміново] Помилка під час створення повторюваного% s для% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 16:51:23.630807 by Administrator
{{{0}}} не є дійсним шаблоном поля. Це має бути {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 17:06:55.469452 by Administrator
{} з {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 16:31:56.687943 by Administrator
{0} - {1} неактивний студент
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 17:07:35.254282 by Administrator
{0} - {1} не зареєстровано в пакетному {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 16:40:21.223888 by Administrator
{0} - {1} не зареєстровано в курсі {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 16:52:43.456647 by Administrator
{0} '{1}' вимкнено
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 16:21:28.504920 by Administrator
{0} '{1}' не у фінансовому році {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 16:47:45.081980 by Administrator
{0} ({1}) не може перевищувати заплановану величину ({2}) у виробничому замовленні {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 16:54:35.438621 by Administrator
{0} ({1}) не може перевищувати плановану кількість ({2}) у робочому замовленні {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 16:10:25.676369 by Administrator
Додано {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 16:09:22.500096 by Administrator
{0} {1} уже існує
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 16:13:03.077492 by Administrator
{0} {1} не може бути "{2}". Це має бути "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 16:55:49.314473 by Administrator
{0} {1} не може бути вершиною, оскільки має дітей
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 16:02:12.784331 by Administrator
Створено {0} {1}
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 16:20:41.628831 by Administrator
{0} {1} не існує
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 16:14:14.117526 by Administrator
{0} {1} не існує, виберіть нову ціль для об'єднання
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 16:45:28.332757 by Administrator
{0} {1} не існує.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 16:30:30.725526 by Administrator
{0} {1} було змінено. Оновіть.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 16:27:59.696791 by Administrator
{0} {1} не надіслано, щоб виконати дію неможливо
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 16:33:25.229382 by Administrator
{0} {1} {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 16:24:42.040723 by Administrator
{0} {1} пов’язано з {2}, але обліковий запис учасника - {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 16:26:47.952650 by Administrator
{0} {1} скасовано або закрито
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 16:24:17.640603 by Administrator
{0} {1} скасовано або припинено
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 16:41:13.369531 by Administrator
{0} {1} скасовано, тому дію не може бути завершено
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 16:57:47.276379 by Administrator
{0} {1} закрито
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 16:43:05.709552 by Administrator
{0} {1} вимкнено
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 17:16:30.585761 by Administrator
{0} {1} заморожено
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 16:58:16.984833 by Administrator
Виставляється рахунок {0} {1}
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 17:05:57.180219 by Administrator
{0} {1} не активний
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 16:40:14.834306 by Administrator
{0} {1} не пов’язано з {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 16:46:42.737843 by Administrator
{0} {1} не присутній у головній компанії
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 16:16:50.517263 by Administrator
{0} {1} не надіслано
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 16:11:48.148166 by Administrator
Необхідно надіслати {0} {1}
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 16:35:47.840710 by Administrator
{0} {1} не знайдено
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 16:27:02.882544 by Administrator
{0} {1} не у будь-який активний фінансовий рік.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 16:49:00.115530 by Administrator
Статус {0} {1} {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 15:59:17.151396 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 16:41:15.443847 by Administrator
{0} {1}: обліковий запис типу "Прибуток і збиток" {2} не дозволений у відкритті запису
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 16:13:47.457875 by Administrator
{0} {1}: Обліковий запис {2} не може бути групою
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 16:16:42.493398 by Administrator
{0} {1}: обліковий запис {2} не належить компанії {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 16:51:02.335076 by Administrator
{0} {1}: Обліковий запис {2} неактивний
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 16:17:02.124108 by Administrator
{0} {1}: Введення облікового запису для {2} можна робити лише у валюті: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 16:26:16.335198 by Administrator
{0} {1}: центр витрат {2} не належить компанії {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 17:07:25.898755 by Administrator
{0} {1}: Центр витрат є обов'язковим для елемента {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 16:19:04.235977 by Administrator
{0} {1}: для облікового запису "Прибуток і збиток" {2} потрібний центр витрат. Установіть для Компанії Центр витрат за умовчанням.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 16:02:43.855500 by Administrator
{0} {1}: клієнт зобов'язаний на рахунку дебіторської заборгованості {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 17:12:38.194462 by Administrator
{0} {1}: для суми {2} потрібна сума дебету або кредиту
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 16:38:48.007217 by Administrator
{0} {1}: Неможливо видалити надісланий запис.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 16:53:47.471457 by Administrator
{0} {1}: Постачальник обов'язковий для облікового запису "Платіж" {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 16:40:40.105619 by Administrator
Додано {0}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 17:15:28.941900 by Administrator
{0} проти рахунку {1} від {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 15:57:53.621069 by Administrator
{0} проти замовлення на купівлю {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 17:12:25.404784 by Administrator
{0} проти рахунку-фактури продажу {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 17:04:13.785371 by Administrator
{0} проти замовлення клієнта {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 17:09:19.179876 by Administrator
{0} вже виділено для співробітника {1} протягом періоду {2} до {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 16:28:38.880237 by Administrator
{0} вже існує. Виберіть іншу назву
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:37:18.587584 by Administrator
{0} вже має батьківську процедуру {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 16:56:22.085720 by Administrator
{0} вже відписано
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 17:12:34.559725 by Administrator
{0} вже відписано для {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 15:56:04.720891 by Administrator
{0} і {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 16:01:55.652742 by Administrator
{0} застосовується після {1} робочих днів
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 16:44:53.486517 by Administrator
{0} оцінив {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 16:31:55.728446 by Administrator
{0} оцінили на {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 16:59:28.024011 by Administrator
{0} оцінив вашу роботу в {1} з точкою {2}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 16:14:53.215073 by Administrator
{0} оцінив вашу роботу з {1} з {2} пунктами
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-27 17:12:13.047040 by Administrator
Точка оцінювання {0} для {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 16:40:30.879898 by Administrator
{0} пунктів оцінки для {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 16:23:30.815875 by Administrator
{0} наразі переглядає цей документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 16:44:37.860067 by Administrator
Не можна передати {0} актив
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 16:42:28.583000 by Administrator
{0} призначено {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 16:28:03.493121 by Administrator
{0} доступно з {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 16:58:46.540189 by Administrator
{0} Бюджет для облікового запису {1} у порівнянні з {2} {3} становить {4}. Він буде перевищувати {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 16:37:12.834791 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 17:13:14.360620 by Administrator
{0} не може бути від'ємним
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 16:26:23.833406 by Administrator
{0} не можна встановити для окремих типів
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 16:05:56.309794 by Administrator
{0} змінив {1} на {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 16:19:15.345651 by Administrator
{0} Діаграма
Unverified
{0} comments
2019-05-27 16:45:43.287432 by Administrator
{0} коментарів
Unverified
{0} created
2019-05-27 16:31:39.093789 by Administrator
Створено {0}
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 16:51:46.218999 by Administrator
{0} створено успішно
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 16:14:47.248806 by Administrator
{0} створив цю {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 17:18:34.727776 by Administrator
{0} пункт критики для {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 16:48:06.329648 by Administrator
{0} пунктів критики за {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 16:31:33.211827 by Administrator
{0} критикував {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 17:01:19.049309 by Administrator
{0} піддали критиці {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 16:39:49.818821 by Administrator
{0} піддав критиці вашу роботу на {1} з точкою {2}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 16:34:46.701274 by Administrator
{0} критикував вашу роботу на {1} з {2} пунктами
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 16:21:42.436274 by Administrator
{0} наразі має статус {1} Постачальника показників постачальника, а замовлення на купівлю до цього постачальника повинні бути видані з обережністю.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 17:11:57.882346 by Administrator
{0} наразі має статус {1} Постачальника показників постачальника, а RFQ-повідомлення цього постачальника мають бути видані з обережністю.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 16:45:03.547656 by Administrator
{0} Інформаційна панель
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 16:47:45.789692 by Administrator
{0} днів тому
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 17:11:26.192866 by Administrator
{0} Дайджест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 16:17:06.414646 by Administrator
{0} не належить компанії {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 16:35:18.997457 by Administrator
{0} не існує в рядку {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 16:50:15.147112 by Administrator
{0} не має розкладу охорони здоров'я. Додайте його в майстер охорони здоров'я
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 16:55:40.314862 by Administrator
{0} редагував цей {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 17:02:51.110288 by Administrator
Двічі введено {0} у пункті Податок
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 16:23:36.575072 by Administrator
Поле {0} не можна встановити як унікальне у {1}, оскільки існують не унікальні існуючі значення
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 16:45:40.302041 by Administrator
Поле {0} обмежено розміром {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 16:15:45.607132 by Administrator
{0} для {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 16:10:08.065244 by Administrator
{0} від {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 17:05:57.753183 by Administrator
{0} від {1} до {2} у рядку # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 17:02:45.390929 by Administrator
{0} вже призначив значення за умовчанням для {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 16:27:07.345241 by Administrator
{0} успішно надіслано
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 16:44:46.764636 by Administrator
{0} успішно додано до групи електронної пошти.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 17:02:37.808330 by Administrator
{0} має строк дії до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 16:12:36.091277 by Administrator
{0} залишив бесіду в {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 16:04:35.315250 by Administrator
{0} годин
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 17:09:27.790602 by Administrator
{0} годин тому
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 17:08:45.487256 by Administrator
{0} у рядку {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 16:07:42.741468 by Administrator
{0} у рядку {1} не може мати URL і дочірні елементи
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 17:18:10.001085 by Administrator
{0} вказує на те, що {1} не надаватиме котирування, але всі елементи вказані. Оновлення статусу RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 17:17:25.861349 by Administrator
{0} - це свято компанії
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 17:09:40.404639 by Administrator
{0} - обов'язкове поле
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 16:57:05.870153 by Administrator
{0} є недійсною електронною адресою в "Отримувачах"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 16:55:55.180285 by Administrator
{0} заблоковано, тому цю транзакцію не можна продовжити
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 15:59:44.953312 by Administrator
{0} наразі переглядає цей документ
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 16:01:49.758194 by Administrator
{0} є обов'язковим
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 15:54:46.264998 by Administrator
{0} є обов'язковим для генерації платежів з переказу коштів, встановлення поля та повторення
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 16:36:49.826805 by Administrator
{0} є обов'язковим для елемента {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 16:49:08.120003 by Administrator
{0} є обов'язковим. Можливо, обмін валюти не створено для {1} до {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 16:28:56.826916 by Administrator
{0} є обов'язковим. Можливо, запис для обміну валюти не створено для {1} - {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 17:13:40.492184 by Administrator
{0} не є вихідним форматом друку.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 16:41:05.961917 by Administrator
{0} не є товаром
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 16:33:11.369845 by Administrator
{0} не є дійсним номером партії для елемента {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 16:54:07.875367 by Administrator
{0} не є дійсною адресою електронної пошти
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 16:08:04.958410 by Administrator
{0} не є дійсним станом робочого процесу. Оновіть робочий процес і повторіть спробу.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 16:08:01.253336 by Administrator
{0} не додано до таблиці
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 16:49:01.731098 by Administrator
{0} не дійсний період оплати праці
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 16:41:40.805370 by Administrator
{0} не входить у список необов'язкових відпусток
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 16:52:10.202222 by Administrator
Тепер {0} типовим форматом друку для {1} доктіпа
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 16:29:40.036016 by Administrator
Тепер {0} є поточним фінансовим роком. Оновіть веб-переглядач, щоб зміни вступили в силу.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 17:16:46.529771 by Administrator
{0} перебуває на утриманні до {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 17:15:38.977789 by Administrator
Потрібно {0}
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:36:56.469709 by Administrator
{0} потрібно для облікового запису "Баланс" {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:37:23.254651 by Administrator
{0} потрібно для облікового запису "Прибуток і збиток" {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 16:00:08.905646 by Administrator
{0} збережено
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 17:03:30.955227 by Administrator
Знайдено елемент {0}.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 16:52:58.274827 by Administrator
Знайдено {0} елементів.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 16:33:08.292860 by Administrator
Виконується {0} елементів
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 16:35:03.008806 by Administrator
Виконано {0} елементів
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 16:47:21.293117 by Administrator
Вибрано {0} елементів
Unverified
{0} List
2019-05-27 16:17:37.157479 by Administrator
{0} Список
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 17:17:45.908040 by Administrator
Користувач {0} увійшов у систему
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 16:34:37.398433 by Administrator
Вийшов {0}: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 16:12:23.465313 by Administrator
{0} згадав вас у коментарі в {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 16:19:56.066043 by Administrator
{0} хвилин тому
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 16:22:14.011966 by Administrator
{0} Модулі
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 16:28:52.156818 by Administrator
{0} місяців тому
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 16:40:34.989567 by Administrator
{0} має з'являтися лише один раз
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 17:01:01.319144 by Administrator
{0} має бути після {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 16:32:17.976419 by Administrator
{0} має бути негативним у зворотному документі
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 16:56:27.935117 by Administrator
{0} має бути однією з {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 16:27:23.237315 by Administrator
Спершу потрібно встановити {0}
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 16:37:24.727002 by Administrator
Необхідно надіслати {0}
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 16:01:23.368513 by Administrator
{0} має бути унікальним
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 16:41:17.802906 by Administrator
{0} має починатися і закінчуватися літерою і містити лише літери, дефіс або підкреслення.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 16:45:50.293749 by Administrator
{0} Ім'я
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 16:44:41.442591 by Administrator
{0} Недійсна держава
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 16:44:00.962361 by Administrator
{0} не можна перейменовувати
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 16:08:56.330877 by Administrator
{0} заборонено здійснювати операції з {1}. Будь ласка, змініть Компанію.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 17:17:45.427499 by Administrator
{0} не знайдено
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 15:58:11.316178 by Administrator
{0} не знайдено для елемента {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 16:56:31.281727 by Administrator
{0} Номер {1} вже використовується в обліковому записі {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 17:18:24.090550 by Administrator
{0} з {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 16:34:36.884291 by Administrator
{0} з половинного дня на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 16:42:17.088319 by Administrator
{0} у розділі Вийти на {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 16:54:10.832599 by Administrator
{0} або {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 16:34:12.903953 by Administrator
Параметр {0} недійсний
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 16:50:04.310321 by Administrator
{0} Платіжні записи не можуть бути відфільтровані {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 16:00:31.336854 by Administrator
Запис {0} видалено
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 16:20:20.971989 by Administrator
{0} записів видалено
Unverified
{0} Report
2019-05-27 16:11:04.076895 by Administrator
{0} Звіт
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 17:10:35.489217 by Administrator
{0} Запит на {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 16:00:38.342741 by Administrator
{0} Надісланий результат
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 16:53:24.131407 by Administrator
{0} скасовано {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 17:14:50.901137 by Administrator
{0} повернув вашу точку на {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 16:40:18.800848 by Administrator
{0} скасував ваші точки на {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-27 17:10:26.076889 by Administrator
У номері {0} має бути майже один користувач.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 17:07:05.865769 by Administrator
{0} рядків для {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 16:51:18.033875 by Administrator
{0} успішно збережено
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-27 16:06:35.176895 by Administrator
Цим завданням призначено самостійно {0}: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 15:55:14.742165 by Administrator
{0} Послідовних номерів, необхідних для елемента {1}. Ви вказали {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 17:04:16.531528 by Administrator
{0} Налаштування не знайдено
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 17:01:07.072212 by Administrator
{0} поділився цим документом із {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 16:58:51.469934 by Administrator
{0} поділився цим документом з усіма
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 17:05:47.651202 by Administrator
{0} має бути значенням від 0 до 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-27 16:42:44.694898 by Administrator
{0} Створено групи студентів.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-27 16:10:37.386181 by Administrator
{0} Учасників було зареєстровано
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 16:10:22.731853 by Administrator
Додано {0} абонентів
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 16:40:41.964143 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 17:06:35.127812 by Administrator
{0} для припинення отримання електронних листів цього типу
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 16:39:56.419597 by Administrator
{0} Дерево
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 16:12:46.953076 by Administrator
{0} розблокував цей документ із {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 16:29:11.447658 by Administrator
{0} одиниці [{1}] (# Form / Item / {1}) знайдені в [{2}] (# Форма / Склад / {2})
Unverified
{0} updated
2019-05-27 16:07:56.369002 by Administrator
{0} оновлено
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-27 16:03:57.649701 by Administrator
{0} вакансій і {1} бюджету на {2} вже заплановано для дочірніх компаній {3}. Ви можете планувати лише {4} вакансій і бюджет {5} відповідно до плану персоналу {6} для материнської компанії {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 16:30:21.974516 by Administrator
{0} дійсний серійний номер для елемента {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:36:53.519819 by Administrator
Вибрано значення {0}
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 16:07:20.482092 by Administrator
Створено {0} варіантів.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 16:53:27.846378 by Administrator
{0} тижнів тому
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 16:50:09.637096 by Administrator
{0}, рядок {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 16:20:16.815041 by Administrator
{0}: "{1}" ({3}) буде скорочено, оскільки максимально допустима кількість символів: {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 16:53:29.350378 by Administrator
{0}: {1} не існує
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 17:01:56.105037 by Administrator
{0}: {1} у {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 17:01:27.740184 by Administrator
{0}: {1} встановлено у стан {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 16:55:22.568786 by Administrator
{0}: {1} не знайдено у таблиці "Деталі рахунка-фактури"
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 16:02:04.337991 by Administrator
{0}: не можна встановити зміни без скасування
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 16:22:18.862019 by Administrator
{0}: Неможливо встановити Змінити, якщо не подано
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 16:26:29.104704 by Administrator
{0}: неможливо встановити Призначити надсилання, якщо не подано
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 16:36:22.757318 by Administrator
{0}: неможливо встановити скасування без надсилання
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 16:37:22.039546 by Administrator
{0}: неможливо встановити імпорт як {1}, який не можна імпортувати
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 16:20:56.589522 by Administrator
{0}: неможливо встановити імпорт без створення
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 17:11:36.112861 by Administrator
{0}: неможливо встановити Submit, Cancel, Amend without Write
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 16:00:00.924862 by Administrator
{0}: електронну пошту працівника не знайдено, тому електронна пошта не надіслана
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 17:01:01.776591 by Administrator
{0}: Поле '{1}' не може бути встановлено як унікальний, оскільки має унікальні значення
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 17:00:59.286784 by Administrator
{0}: Поле {1} у рядку {2} не може бути прихованим і обов'язковим за умовчанням
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 17:00:56.469793 by Administrator
{0}: Поле {1} типу {2} не може бути обов'язковим
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 17:01:04.537579 by Administrator
{0}: Ім'я поля {1} з'являється кілька разів у рядках {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 17:01:04.840991 by Administrator
{0}: Тип поля {1} для {2} не може бути унікальним
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 15:55:34.553973 by Administrator
{0}: з {0} типу {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 16:10:02.227165 by Administrator
{0}: з {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 16:44:09.492339 by Administrator
{0}: Не встановлено базових дозволів
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 16:16:02.383207 by Administrator
{0}: дозволено лише одне правило з однією роллю, рівнем і {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 17:00:57.844922 by Administrator
{0}: Опції {1} повинні бути такими ж, як і доктіп {2} для поля {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 17:01:11.702097 by Administrator
{0}: Параметри повинні бути дійсними для поля {1} у рядку {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 17:01:15.301074 by Administrator
{0}: потрібні параметри для поля Тип посилання або таблиці {1} у рядку {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 16:11:42.301273 by Administrator
{0}: Дозвіл на рівні 0 повинен бути встановлений перед встановленням більш високих рівнів
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 17:01:15.809938 by Administrator
{0}: Тип поля {1} для {2} не можна індексувати
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 17:00:41.188430 by Administrator
{0}% виставлено рахунок
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 16:49:26.112591 by Administrator
{0}% Поставлено
Unverified
{app_title}
2019-05-27 16:59:29.917798 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 16:08:55.701256 by Administrator
* Розраховується в транзакції.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 17:16:44.610302 by Administrator
** Не вдалося: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 16:37:34.312152 by Administrator
** Валюта ** Майстер
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 16:39:57.759099 by Administrator
** Фінансовий рік ** представляє фінансовий рік. Усі бухгалтерські записи та інші великі операції відслідковуються за ** Фіскальний рік **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 16:56:52.761975 by Administrator
** Щомісячне розповсюдження ** допоможе вам розподілити бюджет / ціль через кілька місяців, якщо у вас є сезонність у вашому бізнесі.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:33:43.913850 by Administrator
> {0} рік тому
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 17:14:51.303914 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-27 16:17:50.162367 by Administrator
% Доставлено
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 16:17:25.710688 by Administrator
% Сума виставлена
Unverified
% Billed
2019-05-27 16:03:08.288468 by Administrator
% Виставлено рахунок
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 16:11:29.793677 by Administrator
% Повний метод
Unverified
% Completed
2019-05-27 16:42:05.107931 by Administrator
% Завершено
Unverified
% Installed
2019-05-27 16:17:57.059635 by Administrator
% Встановлено
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 16:20:55.703519 by Administrator
% матеріалів, що виставляються проти цього замовлення
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 16:48:01.158312 by Administrator
% матеріалів, поставлених за цією Накладною
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 16:32:22.053828 by Administrator
% матеріалів, поставлених за цим Замовленням
Unverified
% Ordered
2019-05-27 16:49:39.482839 by Administrator
% Замовлено
Unverified
% Progress
2019-05-27 16:57:54.590862 by Administrator
Прогрес
Unverified
% Received
2019-05-27 16:31:02.667510 by Administrator
% Отримано
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 16:31:39.488785 by Administrator
% s не є дійсним форматом звіту. Формат звіту має бути одним з наступних% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 16:42:15.144813 by Administrator
0 - проект; 1 - подано; 2 - Скасовано
Unverified
0 is highest
2019-05-27 16:00:19.290789 by Administrator
0 є найвищим
Unverified
1 comment
2019-05-27 16:59:58.033093 by Administrator
1 коментар
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 16:31:05.027868 by Administrator
1 Валюта = [?] Частка для, наприклад, 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 16:54:39.378842 by Administrator
1 точний збіг.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 17:15:11.197815 by Administrator
1 годину тому
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 16:30:06.403441 by Administrator
1 Очки лояльності = Скільки базової валюти?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 16:43:39.131760 by Administrator
1 хвилина тому
Unverified
1 month
2019-05-27 16:21:25.268034 by Administrator
1 місяць
Unverified
1 month ago
2019-05-27 16:26:50.794806 by Administrator
1 місяць тому
Unverified
1 week
2019-05-27 16:33:23.157882 by Administrator
1 тиждень
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 16:57:10.273023 by Administrator
1 тиждень тому
Unverified
1 year
2019-05-27 16:40:17.898357 by Administrator
1 рік
Unverified
1 year ago
2019-05-27 16:43:56.270510 by Administrator
1 рік тому
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 16:00:57.106380 by Administrator
2 Щорічно
Unverified
3 months
2019-05-27 16:57:17.315632 by Administrator
3 місяці
Unverified
6 months
2019-05-27 16:39:01.170458 by Administrator
6 місяців
Unverified
90-Above
2019-05-27 16:25:45.369160 by Administrator
90-вище
Unverified